Print Sermon

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ.

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ www.sermonsfortheworld.com'ਤੇ 221 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂ-ਟਿ .ਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ-ਟਿ .ਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਟਿ .ਬ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 120,000 ਕੰਪਿ ਟਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ rlhymersjr@sbcglobal.netਹੈ. ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ: “ਉੱਚਾ ਮੈਦਾਨ”
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼

FIVE SERMONS USED IN THE CONVERSION
OF A YOUNG EVANGELIST
(Punjabi – India)

ਡਾ. ਆਰ ਐੱਲ ਹਾਇਮਰਜ਼, ਯੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ Dr. R. L. Hymers, Jr.

ਜੌਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2016, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ
ਦੇ ਬੈਬਟਿਸਟ ਟਾਬਰਨੈਕਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ।
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 9, 2016

"ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਬਾਝੋਂ ਕਿੱਕੁਰ ਸੁਣਨ?" (ਰੋਮੀਆਂ 10:14)


ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਨ, 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਜੌਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਬਾਝੋਂ ਕਿੱਕੁਰ ਸੁਣਨ?" (ਰੋਮੀਆਂ 10:14)। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੌਨ ਕੈਗਨ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ।

I. ਪਹਿਲਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ" (ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 7 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)।

ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ "ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ" (ਮਰਕੁਸ 12:34)। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣ-ਬਦਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਪਿਆ?" ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, "ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ।" ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, "ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ।" ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਓ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

II. ਦੂਜਾ, "ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਲਵਿਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਰਨ " (ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, 7 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)।

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ "ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ, ਓਹ ਨਵੀਂਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ" (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17)। ਮੈਂ ਕੈਲਵਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਫਿਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਫਿਰ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਾਰਜੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਅਸਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਾਰਜੋਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, "ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?" ਸਪਾਰਜੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: ਪਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸੀ. ਐੱਚ ਸਪਾਰਜੋਨ, "ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?", ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟੇਬਰਨੇਨੇਲ ਪੁਲਪਿਟ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1971, ਵੋਲੀਆ, ਐਕਸ, ਐਕਸ ਸਫ਼ਾ 398)।

III. ਤੀਜਾ, "ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ""(ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 14 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, "ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੀ" (ਮਰਕੁਸ 9:29)। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ "ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ" ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਜੋ ਨੌਸਟਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ" ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, "ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਉ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।" ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੌਨ ਕੈਗਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ!

IV. ਚੌਥਾ, "ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ" (ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, 14 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, "ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚੀਂ ਦੌਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਨਿਰਦੌਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ" (ਰੋਮੀਆਂ 2:15)। ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਹਨ "ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:2)। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਬਰਬਾਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ" (ਯੂਹੰਨਾ 3:18)। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਖ਼ੌਲ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਆ ਤੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਬਿਨਯਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਓ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਨੇ ਕੀਤਾ- ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਲਈ ਰੌਲਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ "ਸ਼ਾਇਦ" ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ - ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਰੋਵੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ - ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਓ। ਹੇਠਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਲਈ ਰੋਵੋ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ"(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:14)।

V. ਪੰਜਵਾਂ, "ਖੁਸ਼ਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ" (21 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੌਨ ਕੈਗਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਇਆ)।

ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, "ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓਗੀਆਂ" (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 37:5)। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੌਨ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ - ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ... ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।" ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।" ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਜੌਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ "ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ" ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸੁਣਨਗੇ।" ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਬੀ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬਚਾਉ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ" (ਯੂਨਾਹ 2:9)। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ
ਜੂਨ 21, 2009
ਜੌਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ ਦੁਆਰਾ

     ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ "ਗ਼ਲਤੀ" ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ: ਮੈਂ ਸੌਂਅ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।
     ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। 21 ਜੂਨ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ?
     ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਮੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬੇਅੰਤ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐੱਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ,ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ", ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ" ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
     ਅਚਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ: "ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ! ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ! "ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ! ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ! ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਧੋ ਦਿੱਤਾ! ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੌਖਲਾ ਪਛਾਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਪਜਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ! ਉਸ ਪਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਸੀ! ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਵੇਖਿਆ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
     ਯਿਸੂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ! ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ - ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ" ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ।
     ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ! ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਕੈਗਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯਿਸੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ - ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ! 'ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ! ਹੇ, ਯਿਸੂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ!' ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ' ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ‘ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ’ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। "ਇਹ ਉਹ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਕੈਗਨ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ।

ਯਿਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਝਰਨੇ ਹੈ।
   ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ. ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ।
ਸਲੀਬ ਵਿੱਚ, ਸਲੀਬ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ,
   ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ।
(ਫੈਨੀ ਜੇ. ਕ੍ਰੌਸਬੀ, 1820-1915) ਦੁਆਰਾ "ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ"


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। Dr. Hymers ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ rlhymersjr@sbcglobal.net (click here). ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ Dr. Hymers ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀ. ਓ. ਬਾਕਸ 15308, ਏ ਸੀ 90015. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (818) 352-0452. ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ)
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.sermonsfortheworld.com
"ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Dr. Hymers ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,
Dr. Hymers ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ
Dr. Hymers ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰੋਨ ਯਾਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਮੀਆਂ 10:9-14
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਬੈਂਨਜਾਮਿਨ ਕਿਨਚੇਡ ਗਰੀਫੀਥ ਦੁਆਰਾ:
"ਸਲੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ" (ਫੈਨੀ ਜੇ. ਕ੍ਰੌਸਬੀ ਦੁਆਰਾ, 1820-1915)