Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAM YUAV LOS TOM NTEJ – NYOB RAU XYOO TSHIAB

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npav tiv Thenpaunakaus nrog Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Ib hli ntuj 5, 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 5, 2020

“Yam yuav los; Txhua yam yog koj li; thiab koj yog Yexus haiv neeg; thiab Yexus yog Vajtswv tus” (1 Kaulithaus 3:22-23).


“Yam yuav los tom ntej” Cov lus no tsis tau hais rau cov neeg uas tsis tau paub Vajtswv! “Yam yuav los tom ntej” Peb cov neeg tiam no nyob ua neej rau txoj kev ntshai! Vim lawv tsis muaj kev vam kev cia siab dab tsi hlo li.

Thaum muaj xov xwm, thiab muaj Internet, tsuas yog pom kev tsov kev rog, thiab kev sib ntau sib tua, kev tuag thiab kev rhuav tshem nyob rau txhua lub sijhawm. Peb pom kev sib tua. Peb pom tso hoob pob. Peb pom ntshav, kev sib ntau sib tuag nyob rau txhua qhov chaw. Cov neeg tiam no ua neej nrog rau kev sib ntau sib tua.

Peb pom qhov lawv tsuas nyeem txog. Peb pom thoob ntiaj teb kev puas tsuaj txhua txhua hnub nyob rau cov xov xwm tshaj xov uas sau cov hlab cua nrog kev ntxhov siab, ntxhov siab thiab ntshai. Kuv xav tias Tswv Yexus tau paub ua ntej txog kev sib txuas lus hluav taws xob niaj hnub no. Nws hais txog qhov “kev nyuaj siab thoob plaws ntiajteb” thiab “kev nyuaj siab” (Lukas 21:25) nrog,

“Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb, …” (Lukas 21:26).

Nyoobhoom, kev tsov kev rog, kev rhuav tej lub tuam tsev kom puas tsuaj, thiab kev siv hoobpob coj los tua neeg nyob rau ntawm tug neeg phem txhais tes. Cov neeg txawj ntse yeej ceeb tom rau peb txog tej yam xwm txheej no tab tom yuav tshwm sim tuaj. Txhob luag! Yog, lo lus “Yam yuav tshwm sim los” yuav rhuav tshem neeg coob heev. Zoo li Yexus tau hais tseg, “Neeg lub siab [yog] nyob rau txoj kev ntshai, thiab saib ntsoov rau yam yuav tshwm sim los rau ntiajteb”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ib yam kev puas tsuaj loj uas peb pom nyob rau xov xwm xws li yam phem tshaj plaws nyob rau pem Tsevdawb, los sis Washington uas kuv tsis tau pom dua los li! Cov nom tsev kav teb chaws zoo li tuag tag li lawm! Tshwjxeeb rau pab uas yog Democrats!

Yam uas txhab ntxiv rau qhov no yog peb cov niam txiv txoj kev sis nrauj, teeb meem hauv cuab yig, peb tej menyuam raug faib rau ub rau no, peb yog lub teb lub chaw yeej coj peb lub neej kom poob rau tej yam kev puas tsuaj zoo li no. Ib feem peb ntawm cov hluas tiam no yog tua menyuam nyob rau hauv plab – muaj txog li ntawm 60 plhom tug menyuam ua raug tua hauv plab! Plaub ntawm xya feem uas yog cov neeg tawv dub cov menyuam rau thuam thiab raug tua hauv plab yam uas “raug kev cai” kev rhuav tshem tib neeg loj tshaj plaws yog kev tua menyuam hauv niam lub plab. Tsis muaj ib qhov chaw yuav zoo nyob lawm! Tsis muaj ib qhov chaw yuav uas chaw nkaum tau lawm! Ib tug neeg uas txawj sau lu sib rho uas yog William Butler Yeats tau hais li no, “Yexus los Zaum Ob”

Txhua yam yuav ploj tag mus tsis muaj ib yam nyob tau
Hwjchim hauv ntiajteb yuav ploj tag mus
Vim kev tsov rog yuav muaj nyob txhua qhov chaw
Tug neeg zoo yuav tsawg zuj zus
Kev cia siab tsis muaj nyob rau qhov twg
Txhua yam kev zoo ploj dua lawm…

Lub sijhawm tug Billy Graham tau txais Congressional Gold Medal pem Washington, nws tau hais li no “Peb lub neej tiam no raug rhuav tshem los ntawm peb tug kheej” (Los Angeles Times, May 3, 1996, p. A-10). Neeg pom tias tsis muaj ib qhov chaw twg cia siab tau lawm! Lawv pom tias tsis muaj ib qhov chaw twg yuav zoo nkaum zoo li peb pom txhua hnub nyob rau television thiab Internet. Txawm yog lo lus “Yam yuav los tom ntej” yuav nyob hauv lawv lub siab thiab ua kev ceeb kev ntshai rau lawv!

Tiam sis peb cov lus qhuab qhia hnub no tsis yogh ais rau tug neeg uas tseem tsis tau ntseeg rau tiam no. tiam sis rau tug uas ntseeg thiab hloov dua siab tshiab lawm. Nyob rau nqe 21, Xbihwb Povlauj hais tias, “Txhua yam yuav yog koj li” Nyob rau nqe 22 nws tau sau txog yam uas yuav yog rau tug ntseeg tseeb tiag tiag. Nws thiaj li los xaus rau lo lus “Yam yuav los tom ntej, yog koj li” (1 Kaulithaus 3:22). Yog koj yog tug ntseeg tseeb, lub neej tom ntej yog koj li!

“Yam yuav los tom ntej yog koj li” (1 Kaulithaus 3:22).

I. Ib, Kev Kov Yeej Ntawm Cov Ntseeg Yog Koj Li!

Yesus hais tias,

“kuv yuav tsim tsa kuv pawg ntseeg rau saum lub txhib zeb no, thiab tub tuag teb lub zog yuav kov tsis yeej pawg ntseeg no.” (Mathais 16:18).

The Prince of Preachers C. H. Spurgeon hais tias,

Thaum peb saib… qhov xwm txheej ntawm nom tswv, peb xav tias nws tsaus ntuj thiab hem. Huab tau sib sau ua ke ntawm no thiab muaj; peb tshee hnyo rau Vajtswv lub Koom Txoos nws tus kheej, thaum nws txoj kev nyab xeeb tshwm sim hauv txoj kev pheej hmoo, uas poob ntawm lub pob zeb ntog. Tab sis tsis muaj dab tsi pauv dab tsi uas yuav ua rau lub Koom Txoos puas tsuaj. Hauv txhua qhov kev kub ntxhov ntawm keeb kwm, hauv txhua qhov kev chim siab hauv lub xeev, thiab txhua qhov kev puas tsuaj uas los rau hauv lub ntiaj teb, lub Koom Txoos yuav tsum yeej txoj kev kov yeej ... los ntawm kev poob nyiaj ntawm txhua haiv neeg, Khetos lub [pawg ntseeg] tau khaws nyiaj txiag (C. H. Spurgeon, “Things to Come! A Heritage of the Saints,” Spurgeon’s Sermons Beyond Volume 63, Day One Publications, 2009, pp. 341-342).

Huab tais nyob rau British Empire yuav ploj mus, tiam sis cov ntseeg Vajtswv thaum ub zoo li cast seem yuav zoo li ntawd mus. Vajtswv tau xav kev txhawb siab los rau txhua pawg ntseeg! Zoo li Amelikas tus “Vaj” tiam sis cov ntseeg uas nyob rau lub tebchaws txom nyem tseem yuav nyob ruaj khov mus los ntawm Vajtswv lub hwjchim! Thaum kuv tseem qhuab qhia nyob rau hmo no, Yexus cov lus yuav tiav sai sai no,

“Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws,…” (Mathais 24:14).

“Crowns and thrones may perish.” Hu uake!

Cov yas thiab lub zwm txwv yuav raug piam sij,
   Lub nceeg vaj sawv thiab tsis txaus,
Tab sis lub tsev teev ntuj ntawm Yes Xus Pleev yuav nyob;
   Rooj vag ntawm ntuj raug txim yuav tsis muaj 'nce lub tsev teev ntuj yeej;
Peb muaj Khetos tus kheej cog lus tseg;
   Thiab qhov ntawd poob tsis tau.
Cov tub rog yuav los ua rog rau yav tom ntej,
   Nrog tug ntoo khaublig Yexus Mus uantej!
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Lub sijhawm no cov ntseeg raug txom nyem, tiam sis tsis ntev yuav tau txais kev kov yeej! Tsis ntev cov tub txiv saum qaum ntuj yuav hais tias,

“Lub ntiajteb ntxeev ua peb tus Tswv thiab nws tus Khetos li tebchaws, mas nws yuav kav mus ib txhis tsis kawg.”r” (Tshwmsim 11:15).

“Yam yuav los, txhua yam yog koj li” (1 Kaulithaus 3:22).

II. Ob, Yexus Lub Tebchaws tom ntej no yog koj li!

Yexus hais tias,

“Tus uas txo hwjchim: tau txais koob hmoov” (Mathais 5:5).

Yexus rov hais tias,

“Pab nyuag yaj me me, nej tsis txhob ntshai, vim tias nej leej Txiv txaus siab pub lub tebchaws ntawd rau nej.” (Lukas 12:32).

Cov ntseeg tsis hais tebchaws Amelikas los sis thoob plaws ntiajteb nyob rau lub sijhawm ua tsov rog. Cov neeg txawj ntse hais tias cov ntseeg yuav ploj tag mus, tiam sis cov neeg no yuam kev! Vajluskub hais tias,

“Yog peb txom nyem, peb yuav nrog nws kav uake” (2 Timautes 2:12)

Vajtswv los kav lub ntiajteb no! lawv yuav hu nkauj tias,

“…Koj yog tus uas tsim nyog txais thooj ntawv ntawd thiab tev tej cim tseg, vim koj raug muab tua thiab koj muab koj cov ntshav txhiv neeg ntawm txhua lub xeemm txhua yam lus txhua haiv neeg thiab txhua lub tebchaws los rau Vajtswv, thiab tsa lawv ua ib lub tebchaws thiab ua pov thawj ua koom tu peb tus Vajtswv, thiab lawv yuav kav lub ntiajteb.” (Tshwmsim 5:9-10).

Hu zaj nkauj 2 hauv nej phau nkuaj uake, “Dark was the night.” Sing it!

Kev tsaus ntuj kev phem yuav tawm tsam peb
   Zoo li pe bris lub nra ua nyha kawg nkaus
Tiam sis lub sijhawm no peb pom nws tebchaws los
   Peb lub siab tsis muaj kev txhawj ntshai dabtsi
Peb nyob kaj siab lug tag mus li
   Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
Nws yog tug Yexus uas thaum ub neeg tsis lees yuav,
   Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
Los zoo li tug uas muaj hwjchim, Nws yuav rov qab los!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Hu ib zaug ntxiv!

Kev tsaus ntuj kev phem yuav tawm tsam peb
Zoo li pe bris lub nra ua nyha kawg nkaus
Tiam sis lub sijhawm no peb pom nws tebchaws los
Peb lub siab tsis muaj kev txhawj ntshai dabtsi
Peb nyob kaj siab lug tag mus li
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
Nws yog tug Yexus uas thaum ub neeg tsis lees yuav,
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
Los zoo li tug uas muaj hwjchim, Nws yuav rov qab los!

Yog koj hloov dua siab tshiab, Vajtswv lub tehchaws yuav yog koj li!

“Yam yuav los, txhua yam yog koj li” (1 Kaulithaus 3:22).

III. Peb, lub ntuj thiab tebhcaws tshiab yuav yog koj li!

Lub ntuj qub yuav ploj mus! Thaum Yexus los kav lub ntiajteb no ib txhiab xyoo, Ntxwnyoog yuav raug tso hauv nkuaj los thiab coj cov neeg uas tsis hloov dua siab tshiab tawm tsam Vajtswv (Tshwmsim 20:7-9). Thaum ntawd Vajtswv yuav tso hluav taws los saum ntuj los (Tshwmsim 20:9).

“…thiab lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob saum ntiajteb yuav kub hnyiab tag huvsi. thiab nej yuav tsum zov tos thiab txhib kom Vajtswv hnub los txog sai. Hnub ntawd lub ntuj yuav raug muab hlawv ploj tag thiab txhua yam saum nruab ntug yuav kub hnyiab yaj tag” (2 Petus 3:10, 12).

Tsis txhob poob siab, vim Yauhas tau hais li no tias,

“Thiab kuv pom lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab rau qhov lub ntuj qub thiab lub ntiajteb qub twb dua tag lawm thiab dej hiavtxwv tsis muaj dua li lawm. 2Kuv pom lub nroog dawb huv uas yog lub nroog Yeluxalees tshiab nqes saum ntuj ntawm Vajtswv los, twb npaj txhij yam nkaus li tus nkauj nyab tu cev rau nws tus nraug vauv” (Tshwmsim 21:1-2).

Thaum Vajtswv tsim lub ntuj thiab ntiaj teb tshiab, koj yuav nrog Nws nyob hauv lub nroog Yeluxaslees tshiab ntawd – Yog koj yog tug ntseeg tseeb! Yog, Koj yuav nrog Nws ntawm lub ceebtsheej ntuj ntawd mus tag ib txhis, ntuj tshiab, thiab Yeluxalees tshiab!

Yam yuav los, txhua yam yog koj li” (1 Kaulithaus 3:22).

Yam yuav los, txhua yam yog koj li” (1 Kaulithaus 3:22).

Kuv yuav xaus zaj lus qhuab qhia hnub no los ntawm tig rov qab los rau peb cov ntsiab lush nub no, raws li peb tau nyeem li no.

“…yam yuav los; txhau yam yog koj li; Thiab Yexus yog Vajtswv tus” (1 Kaulithaus 3:22-23).

Thaum peb tau pom yam zoo khawg nkaug “yuav los tom ntej no” txhua yam ntawd yog Tswv Yexus li. Tiam sis cov neeg no yog leej twg? Koj puas yuav hais tau hais tias koj “yog Yexus haiv neeg”? Yog tsis yog Yexus hais neev ces peb yuav tsis muaj dab tsi yuav hais txhawb koj zog tau! Spurgeon hais tias, “Yog koj tsis muaj kev ntseeg, lub neej tom ntej tsis yog koj li qhov rau koj ces yog kev ntshai xwb…yog koj tsis yog tug ntseeg Vajtswv, tsis mua dab tsis yuav txhawb koj zog tau” (ibid., p. 247).

Koj taus txais nyiaj li cov nyob rau hauv koj lub neej, txhua yam nyiaj txiag ntawd puas yuav ua rau koj txaus siab, thaum kawg, koj yuav tuag mus thiab tsis yuav tsi ntsib Yexus? “Yam yuav los” rau koj ces yog kev ntshai kev quaj ntsuag vim koj tsis yog tug ntseeg tseeb, koj xav kom koj tig rov qab los xav txog koj kev txoj kev cawmdim. Kuv xav kom koj tig rov los xav txog koj tej kev txhaum hauv nruab siab. Thiab xav txog cov kev txhaum uas koj yua ua thiab ua rau koj tsis muaj kev vam thiab yuav poob rau tub tuagteb. Kuv thov Vajtswv kom koj los paub txog qhov phem thiab qhov zoo hauv ntiajteb. Thiab thov Vajtswv kom koj yuav khiav ncaj qha los cuag Yexus. Thiab thov Vajtswv kom koj los pom Nws los ntawm koj txog kev ntseeg thiab qhia koj tej kev txhaum rau Nws! Los rau ntawm Nws. Los cuag Nws rau lub sijhawm no, Nws yog Vajtswv Leejtub. Nws yuav cawm koj! Nws yuav pab koj kom dim! Thiaj li muaj kev vam rau “txhua yam yuav los tom ntej” raws li kuv tau hais, thiab yog koj li thiab!

Yog nej xav nrog peb tug xibhwb tham txog kev ua tug ntseeg tseeb, thov sawv los rau pem hauv ntej no thiab mus rau chav tsev uas peb yuav muab lus qhia ntxiv txog kev txhaum, thiab kev cawmdim hauv Yexus rau nej.

Tshuav ib lo lus ntxiv. Tsis ntxim nyho peb yuav muab cov lus tseeb ceeb no qhia rau neeg ntiajteb lov? Tsis ntxim nyho pib xyoo tshiab xyoo no peb yuav tsum los mloog Tswv Yexus cov lus sam hwm lov (Mathaiv 28:19-20)?

Cia pe bhais li no kom kawg peb lub siab lub ntsws, thiab mloog, Yexus lus; thiab tuaj pehawm Vajtswv uake, thiab tshawb nrhiav kev cawmdim hauv Tswv Yexus. Thov Vajtswv pab peb los ntawm kev tshaj tawm txoj Moo Zoo nyob rau xyoo 2020! Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkau no uake.

Cia li peb los qhia cov lust seem ceeb, yog cov lus uas muaj hwjchim
Yog kev tawm tsam, yog cov lus uas kov yeej txoj kev tuag
Cov lus uas tsa peb sawv rov qab los, kom kov yeej txoj kev tuag.
Cov lus hu, hu los ntawm kev tshaj tawm!

Cov lus uas qhia tam sim no, qhia rau Yexus ntawm Yexus lub npe
Tsa suab qhia kom nrov thoob plaws lub ntiajteb, Tshaj tawm! Tshaj tawm!
Tug neeg uas tuag lawm tau hnov Txoj Xo Zoo
Tsa suab qhia kom nrov thoob plaws lub ntiajteb, Tshaj tawm! Tshaj tawm!
   (“Evangelize! Evangelize!” by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      altered by Dr. Hymers; to the tune of “And Can It Be?”
      by Charles Wesley, 1707-1788).

Amees!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.


TXHEEJ TXHEEM

YAM YUAV LOS – LUS QHUAB QHIA XYOO TSHIAB

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON

Los ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yam yuav los; txhua yam yog koj li; thiab koj yog Yexus haiv neeg; thiab Yexus yog Vajtswv tus” (1 Kaulithaus 3:22-23).

(Lukas 21:25, 26; 1 Kaulithaus 3:21, 22).

I.   Ib, kev kov yeeb yog koj li! Mathais 16:18; Mathais 24:14;
Tshwmsim 11:15.

II.  Ob, lub Teb chaws tom ntej yog koj li! Mathais 5:5;
Lukas 12:32; 2 Timautes 2:12; Tshwmsim 5:9-10.

III. Peb, ntuj tshiab thiab ntiajteb tshiab yog koj li!
Tshwmsim 20:7-9; 2 Petus 3:10, 12; Tshwmsim 21:1-2;
Mathais 28:19-20.