Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAM TSIS PAUB TXOG NYOB SUAV TEB

(ZAJ LUS QHUAB QHIA NYOB RAU SUAV LUB TSIAB)
THE SECRET OF SUCCESS IN CHINA
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nrog
Nroog Los Angeles, Vajtswv hnub yav Sawv ntxov, Cuaj hli 30, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 30, 2018

“Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, (tiamsis koj kuj nplua nuj)…” (Tshwmsim 2:9).


Keev ntawm ib tug ntseeg Suav uas yog Wang Mingdao hais li no

Tsis ntshai txog qhov nom tswv suav tawm cai los tswj cov ntseeg uas muaj nyob rau Suav teb kom lawv ntshai rau cov ntseeg uas nyob rau tiam tam sim no. Nrog [txog] xya caum tug neeg los ntseeg [tam sim no 160 plhom] thiab loj hlob los ntawm 7 feem kaum nyob rau ib xyoo, cov ntseeg uas nyob rau Suav teb cooj zuj zus. Cov ntsheeg loj hlob tshaj hauv ntiajteb coob tshaj cov ntseeg hauv ntiajteb [piv txog] nyob rau tiam tam sim no (Thomas Alan Harvey, Acquainted With Grief, Brazos Press, 2002, p. 159).

David Aikman, nyob rau nws phauv ntawv Jesus in Beijing, hais li no.

Cov ntseeg nyob Suav teb tsis yog tias cov ntseeg coob zuj zus tuaj, tiam si lawv yeej ntse zuj zus…coob tshaj cov ntseeg cov ntseeg nyob rau Europe thiab Amelikas qaum teb zoo li cov ntseeg nyob rau Suav teb thiab thiab….pib nyob uas ib qhov kev vam rau cov ntseeg uas tsis muaj lub tuam tsev pehawm Vajtswv nyob Suav teb (David Aikman, Jesus in Beijing, Regnery Publishing, 2003, pp. 291, 292).

Tswv Yexus hais txog pawg ntseeg uas muaj nyob rau Xamawnas ntawd yog daim duab uas yog qhia txog “Siv tsev pehawm Vajtswv” nyob rau Suav teb niaj hnub nim no,

“Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, (tiamsis koj kuj nplua nuj)…” (Tshwmsim 2:9).

Los saib pawg ntseeg nyob rau Xamawnas, Dr. James O. Combs hais li no.

Xamawna nyob rau qaum teb ntawm Efexaus uas muaj Polycarp ua xibhwb thiab nws tuag nyob rau xyoo 155 A.D. rau lub sijhawm nws muaj 90 xyoo…lawv raug kev txom nyem thiab raug tsim txom thiab txom nyeem rau seem ntiajteb, tiam sis nplua nuj rau seem ntsujplig (James O. Combs, D.Min., Litt.D., Rainbows From Revelation, Tribune Publishers, 1994, p. 33).

Zoo li pawg ntseeg nyob rau Xamawnas, cov ntseeg nyob rau Suav teb ntawd ncajncees thiab pehawm Vajtswv los ntawm tsis muaj lub tuam tsev pehawm. Lawv yeej tiv kev txom nyem “Loj Tshajplaws” lawv nplua nuj rau seem ntsujplig, qhov kev tshaj tawm ntawv loj hlob ntawm “7 feem pua rau ib xyoo twg” (Thomas Alan Harvey, ibid.). Cov ntseeg nyob rau Suav teb coob zuj zus tuaj thiab coob tshaj plawv cov ntseeg hauv ntiajteb” kuv xav hais tias tam sim no cov ntseeg nyob rau Suav teb coob tshaj li ntawd 160 plhom uas tau ntxeev siab, thiab yob cov ntseeg tseeb tiag tiag coob tshaj nyob rau Amelikas. Nov yog qhov zoo! Peb yuav tsum nug peb tug kheej, “Qhov twg uas ua rau lawv loj hlob? Lawv qhov kev tshaj tawm zoo licas?” Yog vim licas thiaj li hais txog lawv,

“Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, (tiamsis koj kuj nplua nuj)…” (Tshwmsim 2:9).

Thaum peb los xav qhov tseeb uas muaj nyob rau tebchaws Amelikas yog vim licas thiaj li tsis loj hlob, thiab cov ntseeg nyob lub tehbcaws no tuag zuj zus mus, peb cov ntseeg uas muaj nyob rau tebchaws los xav txog yam lawv tsis muaj tiam sis peb muaj, thiab yam lawv muaj peb tsis muaj.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COV LUS QHUAB QHIA MUAJ NYOB RAU XOV TOOJ LAWM.
MUS RAU NTAWM WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
QHEB QHOV NTSUAB HAUV QAB NO NTAWM LO LUS “APP”
THIAB UA RAWS LI COV LUS QHUAB HAUV NO.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Ib, yam lawv tsis muaj uas peb muaj.

Lawv tsis muaj lub tuam tsev pehawm Vajtswv! Qhov muaj yog “Siv lawv tsev” uas qhov chaw tuaj pehawm, cov muaj tuam tsev los yeej tsawg kawg nkaus. Feem coob ces yog cov ntseeg uas tsis muaj lub tuam tsev pehawm Vajtswv zoo li peb muaj. Feem ntau tsis muaj qhov chaw pehawm Vajtswv!

Lawv tsis muaj tsev kawm Vajluskub los cob qhia xibhwb zoo li peb muaj. Qhov uas lawv muaj ces tsuas yog kawm nyob rau hauv tsev xwb – thiab siv sijhawm luv luv, tsis muaj “cov ntseeg li xov tooj cua” tsis muaj “tsheb loj” los siv ua haujlwm, lawv tsismuaj cov ntseeg li TV” lawv tsis muaj qhov chaw uas qheb rau cov ntseeg mus siv. Lawv tsis muaj “Power Points”, lawv tsis muaj TV qheb rau siv qhuab qhia. Lawv tsis muaj. Lawv tsis muaj “Kev ntau pab nruag” lawv tsis muaj khoom los siv pehawm Vajtswv. Lawv tsis muaj ntaub ntawv los sis rau kev pehawm. Lawv tsis muaj chaw los siv pehawm Vajtswv. Qhvo twg uas yam lawv tsis muaj peb muaj! Lawv raug kev tsim txom nyob rau ntawm nom tswv, tej zaum lawv tseem raug ntes kaw hauv tsev loj cuj. Tiam sis tej ntawd ua rau lawv sim huab ruaj kho rau hauv txoj kev ntseeg! Mus rau ntawm www.persecution.com. Mus nyeem txog cov ntseeg nyob Suav teb raug kev tsim txom. Thiab mus tshaj tawm coj neeg los cuag Vajtswv. Cov ntseeg nyob rau Suav teb muaj rooj txhawb siab heev tshaj plaws nyob rau tiam no!

“Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, (tiamsis koj kuj nplua nuj)…” (Tshwmsim 2:9).

Kuv ntshai tias qhov Yexus hais nyob rau hauv pawg ntseeg Ladixias yog peb cov ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas.

“Koj hais tias, “Kuv nplua nuj, kuv muaj txiag lawm, kuv tsis cheem tsum dabtsi li.” Koj tsis paub tias koj twb txom nyem kawg thiab ntxim khuvleej, koj pluag, dig muag thiab liab qabThou sayest” (Tshwmsim 3:17).

II. Ob, yam uas lawv muaj yog yam peb tsis muaj.

Nov yog lawv muaj peb tsis muaj. Nov yog qhov uas yog vim licas ua lawv ua tau peb ua tsis tau – thiab yog yam uas peb pob qab!

Lawv tiv kev txom nyem – thiab kawm txog qhov kwv tug ntoo Khaublig! Cov ntseeg Amelikas tsis kav tiv kev txom nyem tsis kam mus koom nrog lwm tug kawm Vajjluskub, tsism kawm mus nrog lawv tshaj tawm txoj Moo Zoo, cov ntseeg. Cov ntseeg feemcoob feemcoob tsis kam lees yuav qhov kev nplij siab ntawm hnub Sunday yav tsaus ntuj tuaj koom pawg ntseeg! Muaj ntau cov xibhwb nyob rau tebchaws Asmeskas yuav tsum poob phaus. Peb yuav tsum raug kev txom nyem ploj ntawm qee lub calorie ntau ntau. Tiam sis nyob rau hauv Tuam Tshoj cov xibhwb yog nyias. Yog li ntawd lawv tuaj yeem tshaj tawm nrog vigor thiab lub hwj chim. Peb yuav tsum poob phaus, los sis peb tsis muaj peev xwm tshaj tawm. Nyob rau hauv Suav teb lawv muaj cov neeg thinner uas muaj cov Vaj Ntsuj Plig thaum lawv tshaj tawm. Kuv tsis tau pom dua ib tug neeg hu ua "tsev teev ntuj lub tsev" uas yog thawj rog. Tsis tau xav txog cov neeg nyob rau Suav teb tau muaj kev txhawb siab loj, thaum cov ntseeg Vajtswv tabtom qhuav thiab tawm hauv tebchaws Amelikas no, thiab thoob ntiajteb! Nws yuav siv sij hawm ib qho nyiaj ntawm kev txom nyem kom qoj ib ce. Nws yuav siv sij hawm kev txom nyem los ntawm kev noj haus thiab noj tsawg kom txog thaum koj poob phaus! Nws yuav raug kev txomnyem los ua neeg zoo li Vajtswv xav kom koj ua! Tug yawm Suav zoo tshaj tawm Txoj Moo Zoo Dr. John Sung hais tias,

Yim tiv kev txom nyem yim huab muaj rooj txhawj siab…Vajtswv siv cov neeg zoo li no…cov ntseeg uas tsis ntshai tiv kev txom nyem…yim tiv kev txom nyem yim huab zoo…lawv zoo li cov thwjtim saum rooj txiv ntseej: peb yim ntsib kev txom nyem, roj yim huab tawm los. Tsuas yog tug neeg uas tiv kev txom nyem xwb thiab li yuav paub txog qhov [hlub] thiab kev txhawb lwm tug lub zog (John Sung, Ph.D., The Journal Once Lost, Genesis Books, 2008, p. 534).

Yexus hais tias,

“Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab.” (Mathais 16:24).

Yexus rov hais tias,

“Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, (tiamsis koj kuj nplua nuj)…” (Tshwmsim 2:9)

.

Kev txom nyem nyob rau Suav teb! Yog qhov ua au lawv tau txais Vajtswv li koob hmoov nyob rau roooj txhawb siab! Peb pawg ntseeg cia li tig los cuag Vajtswv thiab kwv tug ntoo Khaublig rau Yexus – txawm yuav zoo li cas los xij!

Ob, lawv quab thov Vajtswv! Muaj ib tug txiv neej hais li no tias, “Cov ntseeg coob tug quaj nyob Suav teb” Nov yog qhov tseeb! Lawv quaj thov Vajtswv raug cov neeg uas tsis tau ntseeg. Yog li ncov ntseeg nyob Suav teb thiaj li hloov dua siab tshiab coob kawg nkaus! Vajluskub hais tias,

“Thov cia cov uas tseb noob los kua muag, tau sau qoob qw zoo siab xyiv fab.” (Phau Nkauj 126:5).

Thov Vajtswv kom pub koj muaj lub siab hlub cov neeg uas yuam kev rau lawm! (Txhua tug thov)

Peb, lawv muaj peev xwm coj cov tsis nseeg tuaj nrog lawv pehawm Vajtswv hauv “lawv tej tsev” D. L. Moody hais tias, “Hlub cov neeg tuaj rau hauv” nov yog qhov uas lawv coj cov tsis ntseeg tuaj kawm Vajtswv txoj lus hauv lawv tej tsev uas nyob rau Suav teb – nov yog qhov peb yuav tsum ua thiab! “Hlub cov neeg tuaj rau hauv” Kev coj neeg los cuag Yexus yog yam hauj lwm tseem ceb – thiab rau txhua pawg ntseeg. “Hlub cov neeg tuaj rau hauv” nov tsis yog yam nyob rau cov ntseeg coj ywj siab zoo li liberalism! Nov tsis yog tshaj tawm li “lub siab nyiam”! nov yog yam D. L. Moody tau hais! Kuv xav tias nws hais yog lawm. Ua tau nyob rau Suav teb – thiab ntawv peb nyob no thiab! “Hlub cov neeg tuaj rau hauv”

Yog pehawm Vajtswv tag nej maj mus tsev ces peb yuav coj neeg tsis tau los cuag Vajtswv. Tsuas yog tug neeg uas mob siab tiag tiag. Tsuas yog tug neeg uas hlub cov neeg uas hlub tug tseem tsis tau ntseeg ua ntej yuav coj tuaj pehawm Vajtswv. Tsis muaj lwm txoj hau kev yuav coj neeg tuaj rau hauv lawm! Peb yuav tsum “Hlub cov neeg tuaj rau hauv” – zoo li nyob rau Suav teb! Hu nkauj “Make Me a Channel of Blessing”! Nyob rau daim 4 ntawm nej phau nkauj.

Cia kuv yog ua koob hmoov mus rau lwm tug,
   Kuv thov cia kuv yog ua koob hmoov mus rau lwm tug,
Cia kuv lub neej, thiab tes num ua koob hmoov,
   Cia kuv yog ua koob hmoov mus rau lwm tug,
(“Make Me a Channel of Blessing,” Harper G. Smyth, 1873-1945).

Kuv yuav tsis kaw qhov kev pehawm Vajtswv no yog tseem tsis tau hais rau nej cov uas tseem tsis tau yug dua tshiab. Kawm Vajtswv Txojlus xwb yuav pab tsis tau koj kom hloov dua siab tshiab. Koj yuav tsum lees koj tej kev txhaum. Koj yuav tsum tig los cuag Yexus thiab los rau ntawm Nws. Nws tuag theej koj thiab nws cov Ntshav saum ntoo Khaublig cawm tau koj. Koj yuav tsum raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav. Los cuag Yexus thiab cia Nws cawm koj dim hauv Nws cov Ntshav thiab cawm dim ntawm kev tuag thiab tug Tuagteb. Kuv thov Vajtswv kom nej los ntsib qhov no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj uantej mloog lus qhuab qhia yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus Loves Me” (Anna B. Warner, 1820-1915).


TXHEEJ TXHEEM

YAM TSIS PAUB TXOG NYOB SUAV TEB

THE SECRET OF SUCCESS IN CHINA

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv paub tias koj raug kev tsim txom thiab kev pluag, (tiamsis koj kuj nplua nuj)…” (Tshwmsim 2:9).

I.   Ib, yam lawv tsis muaj ntawd yog yam peb muaj, Tshwmsim 3:17.

II.  Ob, yam lawv muaj ntawd yog yam peb tsis muaj, Mathais 16:24;
Phau Nkauj 126:5.