Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
XWM TXHEEJ TXOG TIAM NTIAJ TEB KAWG

SIGNS OF THE LAST DAYS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nrog
Nroog Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Cuaj hli 9, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 9, 2018


Cov Thwjtim xav paub hais tias lub ntiajteb no yuav kawg thwm twg. Lawv hais tias, “Yam xwm txheej twg qhia tias koj tabtom los, thiab lub ntiajteb no yuav kawg?” (Mathais 24:3). Lawv thov kom Yexus qhia lawv txog tej xwm txheej ntawd. Nws qhia ntau yam xwm txheej rau lawv raws li tau sau tseg rau hauv Mathais 24, thiab raws li nyob rau hauv Lukas 21. Mathais 25 qhia txog ntau yam xwm txheej. Lukas kam hais txog 21 yam. Hmo no peb yuav los kawm txog yam nyob rau hauv Lukas 21 ntau dua nyob rau hmo no. “Yam xwm txheej twg qhia tias koj tabtom los, thiab lub ntiajteb no yuav kawg?” Yexus muab ntau yam xwm txheej nyob los qhia rau lawv raws li nyob rau hauv Lukas 21, tiam sis ua ntej no nthuav mus rau 2 Petus.

Ntuav rau 2 Petus, tshoob peb nqe 3. Nyob rau daim 1319 phau Scofield Study Bible, hais li no.

“Nej yuav tsum paub qhov no ua ntej tias thaum lub sijhawm kawg cov uas nyiam thuam luag yuav tuaj thuam luag thiab ua raws li lawv lub siab phem ntshaw” (2 Petus 3:3)

.

Hmo no kuv yuav los qhia txog lub ntsiab lus “Cov Xwmtxheej Tiam Ntiajteb Kawg” vim yog peb yeej nyob rau tiam ntiajteb kawg lawm. Sijhawm yeej tsawg heev li lawm.

Peb paub raws li tau qhia nyob rau 2 Petus 3:3 “Tiam ntiajteb kawg yuav los txog” Los lus hais tias “Tiam ntiaj teb kawg” hais tau zaug nyob rau hauv Vajluskub.

Vajluskub qhia rau peb tias txheej thaum ub yeej totaub hais tias no yog hais txog tiam ntiajteb kawg. Cov tug qhia Vajluskub yeej hais tias peb yeej nyob rau tiam ntiajteb no kawg lawm. Kuv ntseeg tias nov yeej yog lub sijhawm no lawm. Vajluskub tsis hais tias lub sijhawm twg tiag tiag, tiam sis peb yeej nyob rau tiam no lawm uas yog hu tias “hnub ntiajteb kawg” Txawm yog tej xwm txheej uas peb pom los yeej qhia li ntawd lawm. Leonard Ravenhill hais tias, “Nov yog tiam ntiaj teb kawg lawm”

Lo lus tom ntej yog 2 Petus 3:3 “tug neeg thuam” nov yog hais txog cov neeg uas thuam txog hnub Yexus nqe rov los rau ntiatjeb rau hnub tiam ntiajteb kawg. Lawv thuam thiab luag, lawv hais li tug neeg tsis ntseeg, lawv hais li no, “Vajtswv nyob rau qhov twg” Peb tsis xav hais tias Vajtswv yuav xaus lub ntiajteb no, peb los kuj tsis ruaj siab hais tias xyo muaj Vajtswv los sis tsis muaj” Neeg tseem thaum thiab saib tsis tau rau qhov hais txog Vajtswv qhov kev txiam txim zaum kawg.

“Nej yuav tsum paub qhov no ua ntej tias thaum lub sijhawm kawg cov uas nyiam thuam luag yuav tuaj thuam luag thiab ua raws li lawv lub siab phem ntshaw” (2 Petus 3:3).

Yog vim licas lawv thiaj li thuam saib tsis taus? Ob peb lo lus tom ntej qhia rau peb tias “Ua neej raws li qhov kev ntshaw” los sis “Ua raws li lawv qhov kev phem” lawv ua neej nyob rau kev txhaum. Yog vim li no lawv thiaj li tsis xav kom Yexus los txiav txim rau lub ntiaj teb no. lawv nyiam lawv qhov kev txhaum, lawv thiaj tsis xav xav kom Yexus rov qab los thiab lawv thiaj li tsis ntseeg raws li Vajluskub hais txog Vajtswv! Vajtswv yog tug uas muaj kev hlub, tiam sis Nws tseem yog tug Vajtswv uas chim rau neeg qhov kev ua txhaum thiab yuav txiav txim. Vajtswv chim rau kev phem kev txhaum. Qhov kev thuam no yuav raug txiav txim, vim yog qhov lawv tsis nyeem Vajluskub. Lawv tsis xav paub txog qhov tseeb – vim yog nyiam qhov thuam xwb. Lawv thuam neeg, nyiam uas tug neeg thuam, uas raws lawv qhov kev phem!

Lo lus txuav ntxiv yog, “lawv tsis lees paub, los ntawm Vajtswv Txojlus zoo li qub…” (Saib rau nqe 7). “Tiam sis qaum ntuj thiab ntiajteb, lub sijhawm no, yog tib lo lus, yog tawm tsam hnub txiav txim thiab cov neeg tsis muaj Vajtswv” (2 Petus 3:3-7).

Saib mus rau nqe kaum:

“Tiam sis Vajtswv los zoo li tug tub sab los ya hmo ntuj, lub sijhawm ntawd ntuj ceev tshaj yuav los dua mus thiab txhua ya yuav yaj vim yog hluas taws kub, lub ntiajteb yuav raug hlawv.”

Vajluskub nqe no qhia tias hnub txiav txim los yuav txog. Tib neeg txhua tug yuav tsum los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj tsis hloov dua siab tshiab ces Vajtswv yuav txiav txim rau koj vim yog koj yog neeg txhaum.

And the disciples were asking about that coming day. They said, “What shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?” (Matthew 24:3). Cov thwjtim nug xog hnub no, lawv hais tias, “Qhov xwm txheej twg yuav los, thiab tiam ntiajteb kawg zoo licas?” (Mathais 24:3).

Tswv Yexus muaj ntau yam xwm txheej pub rau lawv, thiab kuv yuav muab nqe yam coj los qhia rau hnub no.

I. Ib, xwm txheej uas yog yam neeg lub qhov muag pom twb ze lo lawm.

Yexus hais tias

“Thaum ntawd cov uas nyob hauv Yudia cia li khiav mus rau pem tej roob… ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb no yuav raug kev txom nyem thiab yuav tsis pom qab xav vim lub suab nrov uas dej hiavtxwv ntas tej niag nthwv. Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb” (Lukas 21:11, 25-26).

Ua tsaug ntau rau qhov no! Yexus hais tias neeg lub siab no yuav phem zuj zus thaum lawv pom qhov tshwm sim no “hauv ntiajteb” Nws qhia li no yog tej yam uas txaus ntshai heev vim yog “tej yam no yuav tshwm sim hauv ntiajteb no”

Tsis ntev dhau lo no cov neeg txawj ntse tau tshawb pom tias nyob rau lub ntiajteb no yam qaum teb muaj ib lub qhov loj heev zoo lub xeev the State of Maine. Time maganzie tau sau txog xovxwm li no – sau nyob rau ntawm hauv ntej li no – “The Big Beltdown. Vim yog lub ntiajteb no kub tuaj” (Time magazine, September 4, 2000, pp. 52-56). Time hais li no tias, “Txawm yog ib qhov me me xwb los yeej muaj peev xwm rhuav tshem” cov neeg txawj ntse yeej xav hais tias nov yog coj mus rau tiam uas lub ntiajteb no khov, nyob rau article, Dr. Richard Alley, hais li no thiab tug uas yog Penn State University hais tias, “Lub ntiajteb yuav txias zuj zus [tshaj] raws li tau tshwm sim los yav tag los” puas yog qhia tias yog tiam kawg ntawm tib neeg ntiajteb? Dr. Alley hais tias, “tsis yog, yog lub sijhawm phem tshaj rau tib neeg, phem tiag tiag.

Peb lub neej no nyob nrog phom thiab tsov rog.
   Neeg txhua tug puas leej sib ntau sib tua
Kuv vam tias txhua tug yuav npaj txhij.
   (“I Wish We’d All Been Ready” by Larry Norman, 1947-2008).

Koj puas tau npaj txhej?

Tug neeg txawj ntse uas yog, Dr. Alley yog yam ua rau neeg ntshai.

“Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb” (Lukas 21:26)

.

Thaum koj mus saib txog rau lub ntiajteb no sab qaum teb lawv hais tias 25 xyoo tom ntej no yuav txia ua dej, raws li koj pom tias AIDS muab thoob plaws nyob rau Africa, uas tsis muaj hnub yuav ploj mus - nws yog kev nyuab siab. Thaum koj saib ntawm kev kho mob ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob ntsws tiv thaiv thiab lwm yam kab mob tshiab "dab" uas tsis teb cov tshuaj yeeb - nws yog kev ntshai.

Tsis muaj kev xav txog ntau tus tub ntxhais hluas muaj kev ntshai txog lub neej yav tom ntej. Ib qho kev xaiv tsis ntev los no tau qhia tias 80 feem pua ntawm cov hluas hnub no tsis xav tias lawv muaj lub neej yav tom ntej. Qhov kev xaiv tsa no pom cov hluas no feem ntau txhawj txog cov teeb meem hauv ecology, xws li lub yaj ntawm North Pole thiab cov dej khov dej hnub nyoog los yog dej hauv ntiaj teb nws tsim tawm.

Cov tub ntxhais hluas paub zoo tias peb lub ntiaj teb tab tom zuj zus. Thiab nws ntshai lawv. Koj yuav ua dab tsi thaum nws khov txhua xyoo hauv Southern California?

“Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb” (Lukas 21:26).

Cov hluas yeej ntshai heev hais tias lub ntiajteb no yuav yaj mus. Kuv yuav hais txog lawv mintsi – kom zoo tshaj plaws!

Thaum kuv thiab kuv poj niam wb nyob rau tom tsev, kuv nug nws hais tias, “koj pom npauj npaim ya zaum kawg yog zaug twg? Thaum twg koj pom qav ua zaum kawg? Txhua yam no zoo li ploj tag lawm – los sis ze rau qhov no lawm” Nws hais rau kuv, “Yog, peb rhuav tshem lub ntiajteb no lawm” muaj ib tug txiv neej hais rau kuv, “Peb yog cov neeg uas rhuav tshem lub ntiajteb” Tu siab ua kuv yeej pom zoo li ntawd thiab. Nws yeej hais yog lawm.

Qhov teeb meem loj uas peb pom yog, yam peb pom nyob rau tej xov xwm, yog yam hais txog tiam ntiajteb no yuav kawg thiab qhov Yexus rov qab los zaum ob ze zuj zus lawm. Vajluskub hais tias, “Npaj ntsib Vajtswv” Lawv tsis muaj sijhawm ntau los npaj! Larry Mornan hais tias,

Peb lub neej no nyob nrog phom thiab tsov rog.
   Neeg txhua tug puas leej sib ntau sib tua
Kuv vam tias txhua tug yuav npaj txhij.

Koj puas tau npaj txhi?

Nov yog qhov uas koj yuav tsum tuaj rau pawg ntseeg thiab ntsib Tswv Yexus rau lub sijhawm no. Lub ntiajteb no dhau mus zuj zus. Koj yuav tsum los ntsib Yexus sai sai no, hloov dua siab tshiab, thiab los rau hauv pawg ntseeg ua ntej yuav raug txiav txim. Thaum koj nyob hauv Yexus, Vajtswv cog lus yuav tiv thaiv koj thiab tiv thaiv koj ntawm kev txom nyem.

Tug Cawmseej thov cawm kuv kom dim,
   Txog rau thaum teebmeem dhau mus
Covj kuv los rau ntawm koj
   Thov koj los txais kuv tug ntsujplig!
(“Jesus, Lover of My Soul” by Charles Wesley, 1707-1788).

II. Ob, cov xwm txheej no yeej txaus ntseeg txog qhov qhia txog tiam ntiajteb kawg.

Lukas 21:20 hais li no tias,

“Nws thiaj li hais rau lawv, tebchaws (Kilis ethos los si ib haiv neeg) yuav sawv rov los (haiv neeg), thiab tebchaws (Basilean = ib haiv neeg) tawm tsam ib lub tebchaws (Ib haiv neeg)” (Lukas 21:10).

Ntawd yog yam peb pom rau niaj hnub nim no. Peb tej khoom niaj hnub nim qhia rau sawvdaws paub +hais tias txwv tsis tau kev sib ntau sib tuag nyob thoob ntiajteb. Txhua tug nom loj tshawb nrhiav kev sib humxeeb nrog rau neeg Alam thiab neeg Yudas. Tiam sis txhua tug nom loj ntawd txhau txhua tug ntawd tsis muaj tug ua tau! Tsuas yog thaum Tswv Yexus rov qab los yuav muaj kev thajyeeb rau txhua haiv neeg thiab txhua haiv neeg! Tsuas yog thaum Tswv Yexus rov los xwb nws yuav coj kev thaj yeeb los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua haiv neeg. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua li ntawd - tsis txawm lub tuaj Antichrist yuav tag kev vam meej. Tsuas yog Yexus Khetos xwb thiaj muaj kev sib haum xeeb ntawm ntau haiv neeg thiab haiv neeg thiab haiv neeg - thaum Nws rov los rau hauv ntiaj teb (thiab tsuas yog tom qab ntawd) yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb hauv lub ntiaj teb thiab kev zoo siab rau txhua tus neeg!

Peb lub neej no nyob nrog phom thiab tsov rog.
   Neeg txhua tug puas leej sib ntau sib tua
Kuv vam tias txhua tug yuav npaj txhij.

Hmo no koj npaj txhij lawm lov?

III. Peb, xwm txheej qhia txog neeg tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, qhia tias lub ntiajteb no yuav kawg.

Ntau tug neeg ruam ntxub neeg Yudas, uas yog cov neeg uas Vajtswv xaiv. Cov lus no nyob rau Lukas 21 hais tias:

“Thaum nej pom tub rog vij nkaus lub nroog Yeluxalees (Los sis ib puas ncig) , cia li paub tias ze lub sijhawm uas lub nroog yuav puam tsuaj tag nyob do cuas (ze lawm)” (Lukas 21:20).

Tug neeg tsis ntseeg, kev ntxub ntawm cov neeg Yudas, yuav loj hlob tuaj nyob rau hnub kawg, hais tias cov tseem fwv lwm haiv neeg yuav los tawm tsam cov neeg Yudai hauv Yeluxalees thiab nrhiav kev puas ntsoog rau lawv, zoo li Hitler ua tsov rog nyob rau hauv World War II. Tiamsis cov Yudai yog Vajtswv xaiv neeg hauv ntiajteb, raws li phau Vajlugkub. Phau Vajlugkub hais tias,

“Lawv yog cov uas Vajtswv hlub vim yog saib rau lawv tej poj koob yawm txwv” (Loos 11:28).

Yog hais tias nws tsis yog rau Aplaham, Mauxes thiab cov yaj saub koj yuav tsis nyob ntawm hmo no. Tias yog vim li cas phau Vajlugkub-ntseeg Baptist yog cov ntawm cov neeg txhawb zog ntawm cov neeg Ixayees.

Tab sis phau Vajlugkub qhia hais tias lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum yuav tawm tsam cov neeg Yudais hauv hnub nyoog kawg. Vajtswv hais tias:

“Hnub ntawd kuv yuav ua rau Yeluxalees zoo li ib txhib zeb uas hnyav kawg rau ib tsoom tebchaws” (Xemkhaliyas 12:3).

Tej ntawd tshwm sim rau lub sijhawm no, yog cov xwm txheej qhia tias peb nyob rau tiam ntiajteb kawg.

Peb lub neej no nyob nrog phom thiab tsov rog.
   Neeg txhua tug puas leej sib ntau sib tua
Kuv vam tias txhua tug yuav npaj txhij.

Koj npaj txhij lawm lov?

IV. Txuav ntxiv mus, plaub, xwm txhob txog neeg tej kev ntseeg – kev ntseeg dag, qhia tias ntiatjeb no yuav kawg.

“Yexus hais tias, Cia li ceev faj tib zoo tsam ces nej raug ntxias yuam kev. Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias... Lub sijhawm los ze lawm.’ Tsis txhob raws lawv mus” (Lukas 21:8).

Yexus rov haiv ntxiv tias:

“Rau qhov tias yuav muaj cov cuav Khetos thiab cov cuav xibhwb cev lus sawv los ua txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj uas loj kawg, mas yog ua tau, tej txujci ntawd yuav ntxias cov uas twb xaiv cia lawd kom yuam kev” (Mathais 24:24).

Muaj ntau yam peb pom nyob rau TBM – Koj pom dab tsi nyob ntawm hauv xovxwm 17 nyob rau hauv cheeb tsam no - yog ib tug deception. Benny Hinn yog ib tug neeg dag. Joel Osteen yog ib tug neeg dag. Cov xibhwb tshaj xovtooj cua thiab TV tshaj tawm yog kev dag. Tias yog vim li cas kuv thiaj tsuas yog Dr. McGee, thiab tsis muaj leej twg! Kuv tsis ntseeg cov mos tshiab-evangelicals!

“Rau qhov yuav txog lub sijhawm uas neeg thev tsis taus mloog tej lus qhia uas tseeb lawm, lawv yuav sau zog cov xibhwb kom qhia raws li lawv lub siab nyiam thiab raws li lawv lub qhov ntsej xav mloog” (2 Timautes 4:3).

Tej ntawd qhia txog rau lub sijhawm no! Tiag yuav kawg ze los lawm!

V. Tsib, xwm txheej qhia txog kev tsim txom, qhia tias ntiaj teb yuav kawg.

Kev tsim txom cov ntseeg muaj thoob plaws hauv lub ntiajteb, xws li cov ntseeg uas nyob rau cov tebchaws uas nyob rau Suav teb. The Los Angeles Time hais txog peb tug neeg uas los ntseeg Vajtswv thiab hais txog Vajluskub:

Suav tau muab peb xibhwb (Tshaj tawm) ntiab tawm hauv tebchaws Suav vim yog lawv mus nyob cov ntseeg uas khiav nkaum rau ub rau no pehawm Vajtswv nyob Suav teb, cov lus qhiab no yog…muaj cov ntseeg Suav tuaj koom coob thiab coob ib txhia tseem raug ntes kawg hauv tsev loj cuj. Muaj tsib caug leej uas caum qab…muaj ntau lub nroog cov ntseeg raug ntes nyob rau Suav teb thiab nyob rau Hong Kong raws li qhov peb pom thiab uas yog Human Right thiab Democratic Movement nyob rau Suav teb.

Yexus qhia txog cov ntseeg raug tsim txom thoob plaws ntiajteb tej no peb yeej pom muaj thoob plaws ntiajteb, Nws hais tias,

“Tiamsis thaum tsis tau muaj tej xwm txheej no luag yuav ntes nej thiab tsim txom nej, muab nej cob rau tej tsev… vajntxwv thiab cov thawj kav xubntiag vim yog tim kuv lub npe” (Lukas 21: 12).

Tom qab ntawd nws hais tias txawm tias cov niam txiv thiab cov txheeb ze yuav tsim txom nej yog tias nej los ua ib tug ntseeg tiag tiag. Peb tau pom tias muaj tshwm sim ntau dua thiab nyob ntawm no hauv Los Angeles. Tswv Yexus hais tias:

“Txawm yog niam txiv kwvtij tej txheeb ze thiab kwvluag los lawv yuav muab nej cob rau luag, mas luag yuav muab nej qee leej tua pov tseg. Ib tsoom neeg yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe, 18los nej ib txog plaubhau yuav tsis puam tsuaj. Nej yuav tau txojsia vim nej ua siab ntev thev” (Lukas 21:16-17).

Tswv Yexus hais tias ntau tus niam txiv thiab cov phoojywg yuav ntxub koj yog tias koj los ua ib tug ntseeg tiag tiag. Tsis txhob luag. Qhov no twb muaj tseeb nyob thoob plaws lub ntiaj teb. Cov Muslims ntxub peb, tua peb, thiab muab peb rau hauv cov tsev loj cuj nyob rau hauv ntau ntawm lub ntiaj teb no.

Ua ntej, lawv yuav sim lawv qhov zoo tshaj plaws kom koj tsis txhob rov qab los rau pawg ntseeg no thiab tau txais kev cawmdim. Tiam sis yog tias koj tuaj rau hauv pawg ntseeg no thiab yog tias koj tau txais kev cawmdim, lawv yuav tig koj thiab txawm ntxub koj. Lawv feem ntau yuav hla nws tom qab ob peb lub hlis, thaum lawv pom tias lawv tuaj yeem txwv tsis pub koj.

Tab sis suav tus nqi! Leejtwg yuav tsis nyiam nws yog tias koj los ua ib tug ntseeg tiag tiag! Ib tug neeg yuav tuaj tawm tsam koj! Tus nqi no yog los ua ib tug ntseeg tseeb hauv lub sijhawm tsaus ntuj no. Nws yog ib qho qhia tias peb nyob rau hnub kawg.

Peb lub neej no nyob nrog phom thiab tsov rog.
   Neeg txhua tug puas leej sib ntau sib tua
Kuv vam tias txhua tug yuav npaj txhij.

Koj npaj txhij lawm lov?

VI. Thiab qhov kawg, Yexus muab rau yam xwm txheej qhia tias peb nyob rau tiam yuav kawg. Kuv hu tias, “Xwm txheej yam nyob hauv neeg lub siab.”

Yexus hais tias:

“Yuav tsum (ceev faj) zoo tsam ces nej lub siab qaug rau tej kev tsis tsheej haj, kev qaug dej qaug cawv (thiab tej kev txhawj txog lub neej tiam no ces hnub ntawd)… yuav los txog nej rau thaum nej xav tsis txog (txhawj), ib yam li mag rooj hlua. Rau qhov hnub ntawd yuav los raug txhua tus uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb” (Lukas 21:34-35).

Ib tug hluas tua hauv peb pawg ntseeg no ib zaug hais tias, “Lub lim tiam tom ntej no kuv tsis tuaj, Kuv yuav pab kuv tug phau ntsaig khoom” Nws muaj rau hnub los ua qhob haujlwm no, tiam sis ho los “ua” rau hnub zwj hnub. Nwg muab qhov no coj los ua teeb meem. Hnub no ntau tug tsis tuaj pehawm Vajtswv vim yog hais tej yam lus ruam ruam. Vajtswv qhov kev txiav txim yuav los poob rau saum lawv – thaum tiam ntiajteb kawg!

Peb lub neej no nyob nrog phom thiab tsov rog.
   Neeg txhua tug puas leej sib ntau sib tua
Kuv vam tias txhua tug yuav npaj txhij.

Koj puas tau npaj txhij?

Koj muaj peev xwm tsis haus dej haus cawv, tiam sis tsis muaj hnub uas koj yuav khiav tawm koj tej teebmeem uas niaj hnub rhuav tshem koj. Kuv pom qhov no tshwmsim rau ntau tug neeg.

Yexus rov hais tias:

Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb, rau qhov tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug yuav raug muab co ua zog koog” (Lukas 21:36).

Ntawm no yog yam uas koj yuav tsum ua koj thiaj li npaj txhij rau tiam ntiajteb kawg uas yuav los no. Muaj peb yam nyob rau ntawm no:

(1) Tuaj rau pawg ntseeg no. Tsis muaj lwm yam uas yuav pab tau koj.

(2) Los rau ntawm Yexus, Nws tuag rau koj tej kev txhaum. Nws tseem ciaj sia nyob rau ntawm Vajtswv sab xis, Nws nyob qhov ntawd tos koj, los rau ntawm Nws, cia siab rau Nws!

(3) Tsis yog tias koj yuav tsum tuaj rau hauv pawg ntseeg xwb, tsis yog tias koj los rau ntawm Yexus xwb, tiam sis koj yuav tsum tau thov. Yexus hais rau cov neeg uas thov li yog qhov coj koj mus ntsib kev vammeej hauv tug ntseeg lub neej.


Koj yuav khiavdim qhov kev txiav txim zaum kawg tau licas? Vajluskub hais tias, “[Khetos] ris peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub xwb pwg saum tug ntoo Khaublig” – saum ntoo khaublig. Yexus tuag theej koj. Nws raug txiav txim theej koj, qhov no yog tuag theej koj tej kev txhaum saum Nthoo Khaublig! Yexus cov Ntshav ntws saum ntoo Khaublig, Nws cov Ntshav ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg – koj thiaj li yuav txhib rau tiam ntiajteb kawg! Kuv thov kom koj los cia siab rau Yexus au hmo no! Charles Wesley hais li no,

Tug Cawmseej thov cawm kuv kom dim,
   Txog rau thaum teebmeem dhau mus
Covj kuv los rau ntawm koj
   Thov koj los txais kuv tug ntsujplig!

Ib zaj nkauj hu sau li no,

Yexus yog neeg ntiajteb txhua cov lus nug
Tsis yog li ntawd tsis muaj lwm txoj haukev, Yexus xwb!

Cia siab rau Yexus hmo no thiab Nws yuav cawm koj! Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj uantej mloog Vajtswv lus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


TXHEEJ TXHEEM

XWM TXHEEJ TXOG TIAM NTIAJ TEB KAWG

SIGNS OF THE LAST DAYS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nej yuav tsum paub qhov no ua ntej tias thaum lub sijhawm kawg cov uas nyiam thuam luag yuav tuaj thuam luag thiab ua raws li lawv lub siab phem ntshaw” (2 Petus 3:3)

.

I.   Ib, xwm txheej uas yog yam neeg lub qhov muag pom twb ze lo lawm,
Lukas 21:11, 25-26.

II.  Ob, cov xwm txheej no yeej txaus ntseeg txog qhov qhia txog tiam
ntiajteb kawg, Lukas 21:10.

III. Peb, xwm txheej qhia txog neeg tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, qhia
tias lub ntiajteb no yuav kawg, Lukas 21:20; Loos 11:28;
Xekhaliyas 12:3.

IV. Plaub, xwm txhob txog neeg tej kev ntseeg – kev ntseeg dag, qhia tias
ntiatjeb no yuav kawg, Lukas 21:8; Mathais 24:24;
2 Timautes 4:2-3.

V.  Tsib, xwm txheej qhia txog kev tsim txom, qhia tias ntiaj teb yuav
kawg, Lukas 21:12, 16-17.

VI. Rau qhov kawg kuv hu tias, “Xwm txheej yam nyob hauv neeg lub,”
Lukas 21:34-36.