Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV HU UA THWJTIM

THE CALL TO DISCIPLESHIP
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunkaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Xya hli 1, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 1, 2018

“Thiab Yexus hais rau lawv txhua tus tias, Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab niaj hnub kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab. Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia” (Lukas 9:23-24).


Yexus hais li no rau leej twg? Hais rau 12 tug thwjtim ntawm no, tiam sis hais rau txhua tug neeg uas yog hais nyob rau hauv Malakaus 8:24,

“Yexus txawm hu cov neeg thiab nws cov thwjtim los thiab hais rau lawv tias, “Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab” (Malakaus 8:34).

Qhov no qhia meej tias Yexus hais rau txhua tug neeg uas raws nws qab – thiab kau mob tug thwjtim, yuav ua Yexus tug thwjtim tau yuav tsum hnov qab koj tug kheej, kwv koj tug ntoo Khaublig, kwv koj tug ntoo Khaublig, thiab raws Nws qab. Yog koj tsis ua li ntawd, koj yuav ua tsis tau tug ntseeg tseeb – tsuas yog cov ntseeg uas qaug zog, tsuas yog tug ntseeg uas muaj lub npe! Yexus hais tias, “Koj puas raws kuv qab? Koj yuav tsum hnob qab koj tug kheej, thiab kwv ntoo khaublig raws kuv qab”

Dab tsis yuav tshwmsim yog koj tsis kam raws nws qwab? Vajluskub nqe no qhia meej, nyeem nqe 24,

“Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia” (Lukas 9:24).

Muaj ob hom neeg tuaj rau peb pawg ntseeg no, kuv hu lawv hais tias “neeg xav tau kev pab” thiab cov neeg “Pab lwm tug” hom neeg uas yog “Xav tau kev pab” yog cov neeg uas tuaj “txais” kev pab cuam hauv pawg ntseeg, hom neeg pab lwm tug yog haiv neeg uas muab lawv tug kheej fij uas Yexus thwjtim, yog muaj cov neeg zoo li no cev yog cov neeg xam khib, yuav zoo licas? Yuav ua rau pawg ntseeg puas tsuaj xwb yog cov neeg zoo li no! Lawv yog cov neeg “Thov khawv” thiab yog cov neeg uas cheem tsum kev pab cuam ntawm pawg ntseeg xwb – lawv yeej tsis yeem pab pawg ntseeg kiag li, lawv tsis yeem ua Yexus thwjtim! Lawv ua teebmeem rau pawg ntseeg! Txhob ua tug neeg zoo li cov no! “Ua kom zoo tshaj”

“Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia” (Lukas 9:24).

Ib txhia hais tias, “Nyuaj dhau lawm os – plam ntau yam dhau lawm” nws yeej plam txhua yam, nws mus rau tub tuagteb! Cia siab rau Yexus, txhob cia siab rau lwm yam, yog koj cia siab rau lwm yam uas tsis yog Yexus, ces koj yuav plam txhua yam huv si!

“Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia” (Lukas 9:24).

Thaum kuv muaj hnub nyoog kaum xya xyoo kuv lees los uas “tug qhia Vajtswv lus” kuv nyiaj cov lus qub no “yeem los qhia Vajtswv lus” kuv tsis hnov neeg hais lo lus no lawm, tiam sis yeej muaj tseeb li ntawd, tug qhia Vajtswv txojlus tseeb “yeem” los qhia Vajtswv Txojlus, nws yeej paub tias tsis yooj yi, nws paub tias yuav tsis tau nyiaj ntau nws paub tias neeg ntiajteb yuav tsis qhua nws, tsis tag li lo nws yeej paub tias yuav ntsib kev txom nyem, tug neeg qhuab qhia zoo yeej paub tej no zoo, lawv yeej paub tias yuav tsum siv sijhawm mus kawm – mus ua qhov haujlwm uas them nyiaj tsawg tsawg – qhov haujlwm uas neeg ntiajteb saib tsis tau – thiab yog qhov haujlwm uas yuav raug neeg los ntawm tsam.

Kuv paub ntau yam ntawm cov khoom tom qab kuv muaj hnub nyoog 17 xyoos. Kuv tau siv kuv yim xyoo kom tau kuv daim ntawv kawm tiav qib siab (hmo 8 teev ib hnub thiab mus kawm ntawv qib siab thaum hmo ntuj). Kuv tau ua hauj lwm 16 xuaj moos hauv ib hnub, xya hnub hauv ib lub lim tiam, los them kuv txoj kev nkag mus hauv tsev kawm ntawv thaum hmo ntuj. Nws coj kuv peb xyoo ntxiv, hauv ib lub tsev kawm Vajluskub kuv tau ntxub, kom tau txais daim master degree. Nws coj kuv ntau tshaj plaub caug xyoo ntxiv kom muaj lub koom txoos zoo li no. Kuv puas yuav ua nws tag nrho dua? Auj, yog! Tsis muaj lus nug txog nws!

Vim li cas kuv ho mus hauv nws? Kuv tau los ua Vajtswv tes num. Nws yog qhov yooj yim li ntawd. Kuv puas yuav ua nws dua yog tias kuv muaj 17 xyoo? Auj, yog! Kiag li! Yog tsis muaj lus nug txog nws! Kuv pom tau hais tias muaj kev zoo siab - thaum ua ib tug xibhwb qhia Vajtswv Txojlus nyob rau lub sijhawm no! Yog tias kuv tau xaiv lwm txoj haujlwm nyob thoob plaws ntiajteb - los ntawm Thawj Tswj Hwm ntawm Tebchaws Meskas mus rau ib lub Academy Award winning tus yeeb yam, kuv yuav tsis xaiv ua tus xibhwb ntawm pawg ntseeg no. Thiab Vajtswv paub kuv hais qhov tseeb! Li no kuv tus tub, Robert.

Ntsia cov ntseeg uas tseem nyob, thaum peb pawg ntseeg tau sib nraus. Lawv tau txais kev cawmdim pawg ntseeg no. Peb hu lawv tias "peb caug-cuaj." Tag nrho lawv cov phooj ywg tawm mus. Lawv poob txhua tus ntawm lawv cov phooj ywg - hauv pawg ntseeg tau faib! Koj xav tias nws yooj yim? Lawv ua haujlwm hnyav dua lwm cov ntseeg uas kuv paub - nrog rau txhua tus tub hluas. Lawv tau muab txhiab txhiab thiab ntau txhiab daus las - tshaj thiab saum toj ib feem kaum. Lawv tuaj mus rau txhua lub rooj sib tham thiab ua haujlwm rau hauv thiab mus rau hmo ntuj - kom cawm tau pawg ntseeg no. Ntau tus ntawm lawv tau lawv cov me nyuam rov qab mus, thiab rov qab mus rau lub ntiaj teb. Lawv raug kev txomnyem kom cawm tau pawg ntseeg no rau Yexus.

Nug lawv yog tias lawv khuv xim lawv muab tag nrho rau Yexus! Nug lawv! Nug lawv! Ntau tug ntawm lawv tau muab lawv lub neej los cawm lub koom txoos no rau Yexus Khetos. Nug lawv seb lawv puas ua yuam kev! Nug lawv seb lawv puas yuav rov ua dua. Mus tom ntej, nug lawv!

Nug Mr. Prudhomme. Nws poob ib lub tsev nrog lub pas dej da. Nws coj nws. Nws quaj qw rau nws txhua hmo. Nws muaj kev zoo li nws yog tub Tuagteb. Nws trashed nws lub neej! Koj paub nws yog leej twg. Puas yog Mr. Prudhomme ua yuam kev? Puas yog nws tu siab poob txhua yam? Puas yog nws tig rov qab rau kev tu siab vim nws tsis lees paub nws tus kheej thiab kwv nws tus ntoo khaub lig raws Yexus qab? Tsis yog, nws tsis yog! Kuv tsis tau qhia nws tias kuv yuav hais li no. Kuv tsis xav qhia nws. Nws paub txog, sib sib zog nqus ntawm nws tus ntsuj plig, hais tias "tus uas plam nws txojsia vim yog kuv, nws yuav cawm nws" (Lukas 9:24). Nug Mrs. Salazar! Mus tom ntej, nug nws. Nws tus txiv tuag. Nws cov me nyuam ploj mus. Nug nws tias nws tu siab nws tus ntoo khaub lig thiab nrog Yexus mus. Kuv tsis tau nug nws yog tias kuv hais tau qhov no. Kuv tsis xav nug nws. Kuv paub tias nws yuav ua qhov qub tshaj plaws tag nrho. Nws paub hais tias "leej twg yuav plam nws txoj sia vim kuv xav tau, tib tug yuav cawm tau nws." Hais rau Hymers nug. Nws tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm kuv tus kheej! Peb tsis muaj dab tsi. Peb nyob hauv ib chav tsev ib chav. Peb tsis muaj rooj tog. Peb tsis muaj TV. Peb zaum rau hauv pem teb thiab ntsia lub tshav puam rau hauv lub tawb tias ib tug neeg muab rau peb. Kuv tsuas tau nyiaj hli me me xwb. Sawv daws tawm tsam peb. Nws yuav tsum tau muab kuv tso - thiab feem ntau kuv tau raug sib nrauj los ntawm qhov kev phem ntawm ib lub koom txoos sib cais tom qab sib. Tsis muaj ib tug ntxhais hluas yuav tsum mus txog qhov uas kuv tus poj niam los dhau mus rau pawg ntseeg zoo uas peb muaj hmo no. Nug nws seb nws puas ua yuam kev. Nug nws seb nws puas yuav rov ua dua. Kuv tsis tau nug nws yog tias kuv hais tau qhov no. Kuv tsis xav nug nws! Kuv paub tias nws yuav ua tag nrho nws dua rau Yexus! Thov Lee Lee. Nws niam nws txiv tau tawm tsam nws mus ibtxhis vim nws coj nws tus ntoo khaublig los nrog Yexus mus. Nug nws seb nws puas tau ua yuam kev los ntawm nws lub neej kom nws qab Yexus. Kuv paub tias nws yuav ua tag nrho nws dua, tsis yws los yog tsis txaus siab. Nug Mr. Matsusaka. Nws tau mus rau hauv tub ceev xwm. Lawv xav tau nws. Tiam sis nws yuav muaj lub caij nyoog uas yuav ua rau nws tsis tuaj yeem ua rau nws pab pawg ntseeg no. Kuv nco qab thaum nws taug kev deb ntawm txoj haujlwm zoo rau tub ceev xwm los pab peb txuag pawg ntseeg no. Kuv nco qab li cas nws tau tsa nws tus ntoo khaub lig thiab tsis lees paub nws tus kheej los ua ib tug "peb caug-cuaj." Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tus kwv tij! Kuv yeej yuav tsis hnov qab koj tau ua - thiab tsis yog Vajtswv! John Samuel Cagan tau txais kev cawmdim los ntawm koj tus yam ntxwv. Koj muab ntau, tab sis koj tau txais tus xibhwb tom ntej ntawm peb pawg ntseeg. Thiab thaum Tswv Yexus rov los koj yuav paub qhov kev xyiv fab ntawm kev ua "pub rau lwm tus," thiab tsis yog "tus coj!" Koj yuav nrog Khetos nyob hauv Nws lub Nceeg Vaj mus ib txhis! Jim Elliot raug tua raws li ib tug martyr, sim coj Txoj Moo Zoo rau ib pawg neeg ntawm heathens. Thiab nws yog Jim Elliot uas tau hais tias,

“Tug neeg muab tsis yog tug ruam, nws plam los muaj ntxiv”

Amees.

Muaj ib tug tub hluas hauv peb pawg ntseeg hais rau Dr. Cagan, "Kuv yog ib tus kws tshaj lij. Kuv tsis tuaj yeem ua haujlwm ntau tshaj 2 xuab moo ntxiv rau hauv pawg ntseeg. "Dr. Cagan tau hais tias," Dab tsi txog Dr. Chan? Nws yog ib tus kws kho mob. Nws yog ib tug kws! Nws ua haujlwm ntau ua haujlwm nyob rau hauv pawg ntseeg - thiab tsis muaj sijhawm ntau ua kev tshajtawm nyob rau hauv cov tsev kawm qib siab, qhov saum toj no leej twg ua tau. "Muaj, saib Dr. Chan! Nws paub tias Yexus yog lawm - "Yog leejtwg tuaj tom qab kuv, nws cia li tsis lees paub nws tus kheej, thiab kwv nws tus ntoo khaublig txhua hnub, thiab nrog kuv mus" (Lukas 9:23). Tom qab ntawd saib Dr. Cagan. Lawv muab nws txoj haujlwm them rau kev ruaj ntseg nrog kev ruaj ntseg thiab cov txiaj ntsig zoo - tsis tas ib zaug, tab sis plaub zaug. Nws muab lawv tag nrho cia. Vim li cas? Vim tias nws yuav tsum tawm hauv nroog Los Angeles thiab mus rau New York City, lossis Washington, D.C. Nws muab lawv tag nrho - pua pua txhiab nyiaj - kom nyob twj ywm hauv pawg ntseeg thiab cawm nws ntawm kev puas tsuaj hauv pawg ntseeg. Nws puas yog kev dag? Mloog Jim Elliott, tus uas tau muab nws lub neej rau Yexus yog ib tug martyr. Sau tej lus nws hais nyob rau hauv koj phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum.

“Tug neeg muab tsis yog tug ruam, nws plam los muaj ntxiv” (Jim Elliot).

Kuv tseem hais cov neeg no tau ntxiv, thiab hais txog qhov uas lawv kwv tug ntoo Khaublig fir tug kheej cov no yog “Peb caug cuaj leeg” – Kl. Song, Kl. Mencia, Mr. Griffith – muab nws tug kheej los ua Vajtswv rau pawg ntseeg tom qab nws tug mob zoo, kuv pom nws lub ntsej muag thiab hws nrog rau lub sijhawm nws qhia Vajtswv Txojlus nws twb tsis muaj zog li los txaus siab qhia – hu zaj nkauj no

Kuv ntshaw Yexus heev tshaj nyiaj thiab kub
   Kuv xav tau nws tshaj kev nplua nuj
Kuv tshaw Yexus tshaj txhua txhia yam
   Lub ntiajteb no yuav ploj mus

Kl. Griffith puas yog tug neeg ruam?

“Tug neeg muab tsis yog tug ruam, nws plam los muaj ntxiv”

Txhua tug neeg uas muaj npe nyob rau “peb caug cuaj” ntawm tsis hais poj niam txiv neej kuv yeej hais tau lawv cov npe huv tib zi – yog cov uas hnov qab lawv tug kheej thiab kwv ntoo Khaublig raws Yexus qab, thiab ua kom pawg ntseeg loj hlob rau Yexus Khetos.

Thaum peb hlawv cov nqi tsev ntawm lub tsev no kuv hais rau koj cov neeg hluas kom nres thiab xav. Peb yuav tsis ntev tom ntej no. Leej twg yuav coj Mrs. Roop qhov chaw ntawm lub hauv siab? Leej twg yuav tau coj Mr. Roop qhov chaw zov lub qhov rooj? Leej twg ntawm koj yuav coj qhov chaw, ib hnub tom qab hnub thiab hmo ntuj tom qab - leej twg ntawm koj yuav tsis lees paub nej tus kheej thiab coj qhov chaw ntawm Richard thiab Ronald Blandin? Leej twg yuav plam nws lub neej, teev tom qab teev, hnub tom qab hnub, tsis muaj lub ntiaj teb nqi zog, coj lawv qhov chaw thaum lawv mus? - raws li peb txhua tus nyob rau hauv "peb cuaj-cuaj" yuav tsis ntev tom ntej - deb dua li tsis muaj kev xav ntawm cov tub ntxhais hluas uas tau xav txog. Leej twg yuav hloov Mrs. Cook hauv chav ua mov? Leej twg yuav hloov Willie Dixon? Koj noj lawv cov zaub mov. Tab sis kuv tsis xav txog ib tug ntawm koj uas yuav hloov tau txawm tias Dixon, uas tam sim no yim caum xyoo. Kuv tsis pom leej twg yuav hloov ntawd tus txiv neej laus! Koj puas paub nws zoo li cas? Puas yog nws yog lub dag kom siv sijhawm, thiab ob peb hmo ib lub lim tiam, los pub koj noj? Nws puas yog kev dag?

“Tug neeg muab tsis yog tug ruam, nws plam los muaj ntxiv”

Cov hluas puas muaj peg tsawg tug uas yeem muab lawv tug kheej los pab thiab txhawb kom pawg ntseeg loj hlob mus peb plaub caug xyoo tom ntej? Dr. Cagan yuav mus, leej twg?

Peb cov hluas hnub no puas muaj leej twg yeem los pab thiab txhawb kom pawg ntseeg no loj hlob mus tau plaub caug xyoo yav tom ntej? Dr. Cagan leej twg yuav los ua ntxiv? Dr. Chan los yuav mus. Leejtwg yuav los ua ntxiv? Nej coob tug tsis muaj tug yuav los ua Dr. Dixon los sis Rick thiab Ron Blanndin qhov haujlwm tau! Koj xav tias lawv tsis tseem ceeb, tiam sis nej tsis muaj tug yuav los ua tau lawv qhov chaw! Yuav tsum fij nws tug kheej, yuav tsum kwv tug ntoo khaublig, Yexus hais tias,

“Thiab Yexus hais rau lawv txhua tus tias, Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab niaj hnub kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab. Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia.” (Lukas 9:23-24)

.

Thaum Vajtswv hu Dr. Cagan, nws nyeem phau ntawv Tortured for Christ tug sau yog xibhwb Wurmbrand. Thiab nws nyeem “Tortured for Christ” Dr. Cagan xav hais tias xav nrhiav kom tau ib pawg ntseeg uas qhia zoo li Wurmbrand, Dr. Cagan pom kuv qhia nyob rau kev uas nyob ze UCLA, nws pom neeg qw tuaj rau kuv thiab cuam pob zeb tuaj rau kuv, Dr. Cagan xav hais tias, “Nov yog tug xibhwb uas kuv xav hnov qhia” Nws thiaj li tuaj koob peb pawg ntseeg, mujaj ib hmo Dr. Cagan hais rau kuv nws xav hnov kuv qhia “Kuv yuav tsum mus kub qee yam, yog vim licas tsis mus ua rau Yexus?”

Cagan yog ib tug hluas nraug xwb, nyob rau hauv nws lub hnub nyoog. Yuav ua li cas ib tug xav rau ib tug tub hluas muaj! "Koj yuav hlawv dab tsi." Tau kawg! Txhua leej txhua tus "kub hnyiab" sai los sis tom qab! Koj cov plaub hau pib poob. Lines tuaj rau koj lub ntsej muag. Lub neej zoo tshaj yog nyuaj. Yam thib ib uas koj paub tias koj tau laus lawm. Tom qab ntawd koj hlawv tawm thiab tuag. "Koj yuav hlawv dab tsi." Muaj, qhov tseeb, yuav tshwm sim rau tag nrho koj. Koj yuav hlawv tawm!

Tiamsis tom qab ntawd tseem xav tias - "Vim li cas ho tsis kub hnyiab rau Yexus?" Tag nrho cov Khixatia zoo los ntawm lub sijhawm nyoog tau xav zoo li ntawd - "Koj yuav tsum hlawv rau ib yam dabtsi. Vim li cas ho tsis kub hnyiab rau Yexus? "Kuv tsis paub li cas koj nyeem tau txog Henry Martyn (1781-1812) thiab tsis xav kom" hlawv "thaum nws muaj hnub nyoog 31 xyoos. Kuv tsis paub koj yuav ua li cas nyeem lub neej ntawm Robert McCheyne (1813-1843) thiab tsis xav kom "hlawv" rau Yexus thaum nws muaj hnub nyoog 29 xyoos. Ib txhia ntawm koj ntshai heev nyeem txog lawv tias koj yuav tsis saib lawv Wikipedia. Koj puas ntshai tsam lawv tuaj yeem cuam tshuam koj? Cov txiv neej zoo li Henry Martyn thiab Robert McCheyne nyob qhov twg? Cov ntxhais hluas zoo li Gladys Aylward nyob qhov twg? Peb tuaj yeem tsis yog pawg ntseeg uas txhawb cov hluas los ua Yexus cov thwjtim, tshwj tsis yog tias koj ua ib tug thwjtim qhia lawv txoj kev!

Peb tus kheej Mrs. Cook poob rau hauv kev hlub nrog ib tug txiv neej laus uas tau tuag nees nkaum xyoo ua ntej nws yug los. Nws tau yug los rau hauv ib tsev neeg muaj kev nplua nuj heev thiab nws tau txais txhua yam nyiaj. Nws kuj yog ib lub ntiaj teb uas muaj koob nrov npe. Tom qab ntawd nws tau los ua ib tug thwjtim ntawm Tswv Yexus. Nws muab tag nrho nws cov nyiaj zoo heev thiab zoo tshaj plaws. Tom qab ntawd nws tau mus rau Suav ua ib tug tub txib, mus rau sab hauv. Tau kaum plaub xyoo nws tau cia nws tus poj niam thiab tus me nyuam los ntawm nws txoj kev hu mus tshaj tawm txoj xov zoo rau cov neeg pej xeem. Tom qab ntawd nws tau mus rau hauv plawv teb chaws Africa heev, thiab nws qhib lub hom phiaj tshiab. Thaum kawg nws tau tuag, nyob deb ntawm sab hauv teb chaws Africa. Nws txoj haujlwm thiab nws txoj hmoov zoo tau ploj mus - rau Tswv Yexus. Nws lub tsev thiab nws tsev neeg lub neej kuj mus. Dhau kawg ntawm nws lub neej, tus pojniam laus no hais tias, "Kuv tsis paub txog lwm yam uas kuv tau ua kom txhij rau tus Tswv Yexus." Peb tug neeg Cook tau ploj hauv kev hlub nrog tus yawg laus uas tuag 20 xyoo dhau los yug. Thiab kuv zoo siab nws tau ua. Yog tias nws tsis nyiam nws thiab tsis tau ua rau nws xav tias nws yuav yog lwm tus qia dub, nruab nrab-laus dawb tus poj niam, tsa cov dev hauv lub Nroog San Fernando. Tab sis vim nws tau raug caw los ntawm C. T. Studd nws siv ntau pua lub sijhawm noj thiab tu koj cov tub ntxhais hluas, nyob hauv plawv nroog Los Angeles. Ob peb xyoos dhau los Mrs. Cook ua cov quav hniav me ntsis rau kuv cov lus ntawm nws tus phab ej, Charles Studd, rau nws. Kuv saib nws txhua hnub hauv kuv txoj kev kawm. Nws hais tias,

“Tsuas yog ib txoj sia
   Tsis ntev yuav ploj mus
Tsuas yog ua rau Yexus
   Yog qhov kawg’
      – C. T. Studd.

Thiab Yexus hais rau txhua tug

“Thiab Yexus hais rau lawv txhua tus tias, Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab niaj hnub kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab. Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav cawm tau nws txojsia.” (Lukas 9:23-24)

.

Peb pawg ntseeg yuav tsum muaj cov hluas uas yeem tug kheej ua Yexus thwjtim yog peb xav cawm cov hluas thiab cob lawv los ua Yexus thwjtim! Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj 2, “More Love to Thee”

Tswv Yexus kuv xav hlub koj ntau zuj zus mus tom ntej!
   Kuv thov txog caug thiaj thov koj
Nov yog qhov kuv thov tias yuav hlub koj tshaj mus
   Yuav hlub koj ntau zuj zus mus!

Kuv zoo siab thiab kaj saib hu nkuaj qhuab koj
   Kuv tsuas tshawb nrhiav koj ib leeg xwb
Nov yog qhov kuv thov tias yuav hlub koj tshaj mus
   Yuav hlub koj ntau zuj zus mus!

Kuv tsuas yog ua neej nyob qhuas koj tag mus li
   Hu nkauj qhuab koj tag nrho kuv lub siab Nov yog qhov kuv thov tias yuav hlub koj tshaj mus
   Yuav hlub koj ntau zuj zus mus
(“More Love to Thee,” Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“More Love to Thee” (Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).