Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PEB LO LUS QHIA TXOG COV NTSEEG
THAWJ PHAUM HAUV VAJLUSKUB!

THREE WORDS GIVE THE SECRET
OF THE EARLY CHURCH!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nrog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ib hli 19, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 19, 2017

“Thiab lawv, tuaj nyob uake koom siab koom ntsws nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab noj mov uake ib lub tsev mus rau ib lub tsev, noj nqaij zoo siab uake thiab txaus siab heev, qhua Vajtswv, thiab sawvdaws nyob xyivfab hlo, thiab Vajtswv ntxiv neeg tuaj koom rau pawg ntseeg nyob rau txhua hnub kom tau txais kev cawmdim” (Teshaujlwm 2:46, 47).


Peb cov cov ntseeg nim no tsis kub tsis txias, xws li 88 % uas yog cov hluas tau khiav tawm hauv pawg ntseeg mus ua neej caum lub ntiajteb, cov neeg no hnub nyoog xws li 16 thiab 30 Beorge Barna, yog lub koom hauv uas muaj suab npe los soj ntsuam txog qhov no tau ntau xyoo, lub koom haum no yog “The Southern Baptist Council on Family Life” hais tias “88% loj hlob los ntawm tsev neeg uas ntseeg Vajtswv, tiam sis cov hnub nyoog [thaj tsam] 18, khiav tawm hauv pawg ntseeg tsis rov los” (Baptist Press, June 12, 2002). Qhov no qhia tias tsis yooj yim uas peb yuav mus coj cov hluas nos los cuag Vajtswv, Dr. James Dobson hais tias, “80% uas yog cov pawg ntseeg loj hlob los ntawm qhov uas ib twg tsis tswvcuab twg khiav tawm ib qhov mus rau ib qhov xwb (“Focus on the Family Newsletter,” August 1998). Jen Hatmaker, ib tug neeg uas yog cov evangelical hais tias, “tsis yog tias qhov peb coj tug neeg tshiab tuaj rau [pawg ntseeg], peb kawm tsis tau ib tug, ib feem ntawm Amelikas cov pawg ntseeg coj tsis tau ib tug neeg los cuag Yexus nyob rau xyoo tag los… 94% tsis yog tias pawg ntseeg tsis loj hlob xwb tseem coj tsis tau ib tug los [cuag] Vajtswv li thiab… qhov no kuj tsis paub ua licas, [the ‘survival’ of Christianity is at stake]” (Interrupted: When Jesus Wrecks Your Comfortable Christianity, NavPress, 2014, pp. 79, 80).

Tam sim no tig mus saib Southern Baptist, Carol Pipes tau qhia tawm nyob rau tsab xov xwm uas yog “California Southern Baptist” tau hais li no tias, “cov ntseeg plam awv cov tswvcuab txog li ntawd 2000, 000 tug tswvcuab rau [xyoo tag los] coob tshaj txij thaum xyoo 1881 (Annual Church Profile)... hais li no tias cov Npativ yeej ntsib qhov teeb meem no tau yim xyoo lo lawm, thiaj plam coob tshaj plaws txij thaum xyoo 1947, Thom Ranier [an SBC official] hais li no tias, ‘qhov no ua rau kuv lub siab tawg tag yog… yogi b yam ua loj tshaj’ Dr. Frank Page, [tug sawv phau ntawv uas yog pab Npavtiv Qab teb] hais tias, ‘qhov tseeb yog, peb muaj cov ntseeg feem tsawg yog cov muaj nyiaj vim peb [tsis] tshaj tawm coj neeg los cuag Yexus, thiaj peb tsi tsis coj qhia kom lawv mus coj neeg los cuag Vajtswv’ nws hais ntxiv tias, “Vajtswv thov zam txim rau peb… thov Vajtswv pab peb kom mob siab rau tej ntawd…cob lawv ua thwjtim zoo li neeg tiam thaum ub.’” (ibid., p. 4).

Qhov no yog yam qhia txog cov ntseeg nyob rau teb chaw Amelikas no, vim cov pawg ntseeg plam lawv cov tswvcuab, thiab coj tsis tau lwm tug los cuag Yexus, txawm pawg ntseeg loj los yeej tseem ua tsis tau qhov no.

Nov yog ib daim duab uas ntxim tu siab tshaj plaw nyob rau teb chaws Amelikas thiab cov teb chaws nyob rau sab hnub poob, tam sim no muab peb cov pawg ntseeg coj los piv rau cov ntseeg nyob rau hauv Vajluskub Tshiab uas yog phau Teshaujlwm, kuv nyeem rau nej mloog,

“Thiab lawv, tuaj nyob uake koom siab koom ntsws nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab noj mov uake ib lub tsev mus rau ib lub tsev, noj nqaij zoo siab uake thiab txaus siab heev, qhua Vajtswv, thiab sawvdaws nyob xyivfab hlo, thiab Vajtswv ntxiv neeg tuaj koom rau pawg ntseeg nyob rau txhua hnub kom tau txais kev cawmdim” (Teshaujlwm 2:46, 47).

Qhov txawv yog qhov twg! Lawv puv npo rau kev kaj siab! Lawv tuaj sis ntsib koom uake! Sawvdawv nyob qhua Vajtswv txhua hnub! “Vajtswv nyob neeg los cuag Nws txhua hnub kom neeg tau txais kev cawmdim’” (Teshaujlwm 2:47).

Dr. Martyn Lloyd-Jones tau hai li no “qhov chaw ua yuav tsum tau mus nyob phauv Vajluskub Teshaujlwm, nov yog yam tshuaj [muaj kuab] nov yog qhov chaw ua ntsib lub neej tshiab, yog qhov chaw uas peb yuav txoj sia uas Vajtswv muaj rau cov ntseeg thaum ub” (Authentic Christianity, volume 1 (Acts 1-3), The Banner of Truth Trust, p. 225). Tej yuav tsum dua peb lub siab kom xeev plhawv thaum peb los nyeem txog yam Vajtswv tau ua rau cov ntseeg txheej thaum ua los sis First Century! Thaum kuv los nyeem txog Dr. Michael Green phau ntawv uas yog, Evangelism in the Early Church (Eerdmans, 2003 edition). Thaum los nyeem phau ntawv no, thiab los nyeem txog phau Vajluskub Teshaujlwm, kuv pom tias muaj cov lus Kislis ua qhia txog cov ntseeg thaum ub tias lawv zoo licas nyob rau hauv qab no.

I. Ib, lo lus Kislis uas yog “txoo txwg” los yog “kurios.”

Lo lus no txhais tias “Vajtswv” nyob rau lus Akiv, txhua tug “Tug Tswv” los sis “Kws xibhwb” “tug tswv” “tug kav” nov yog lo lus uas Petus siv hu Yexus nyob rau Teshaujlwm 10:36,

“Yexus qhia txog kev thajyeeb: [Nws yog txhua tug neeg tug Tswv])” (Teshaujlwm 10:36).

Sim los mloog txog Dr. Green hais txog cov ntseeg Vajtswv tiam thaum ub cov lus tshaj tawm thiab lus qhuab qhia txog Tswv Yexus.

Lawv tau qhia txog cov lus uas yog tias Yexus yog tug Mexiyas, los sis vim yog nws cov lus thaum ub thiaj li tiav, peb pom tias lawv qhia txog cov lus yog xov zoo ntawm kev thaj yeeb hauv Yexus, Yexus yog peb tug Tswv, Yexus yog tug tuag saum ntoo Khaublig, Yexus yog tug sawv qhov tuag rov los, Nov yog cov ntsiab lus uas cov neeg txheej thaum ub qhia txog Yexus tug kheej ntag!... Origen (185-254) hais tias, “ib yam zoo yog txoj sia: tiam sis Yexus yog txoj sia, yog zoo rau lub ntiajteb no yog kev kaj, tiam sis Yexus yog kev kaj, nov yog cov lus tseeb, qhov rooj, sawv qhov tuag rov los, txhua yajm peb tug Cawseej qhia tias yog nws tug kheej ntag” Origen “hais txog lub ntsiab lus loj ntawm [cov lus qhia txog Yexus] thiab cov Thwjtim thiab lwm tug neeg [cov neeg uas kawm ntawm lawv]”… Origen qhia txog lub homphiaj ntawm kev tshaj tawm: “lawv paub txog txoj sia ntawm Yexus hauv lub ntiajteb thiab npaj to nws los zaum ob” (Green, ibid., pp. 80, 81).

Cov ntseeg thaum ub tsis hnov dua txog cov lus qhia txog kev pab tug kheej, lawv tsis hnov txog kev “txhais” Vajluskub ib nqe zuj zus, qhov lawv hnov yog hais txog Tswv Yexus – kev tuag, raug faus, thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los uas yog “kurios” tu Tswv Yexus Khetos! “Nws yog sawv daws tug Tswv” (Teshaujlwm 10:36).

Muaj tej pawg ntseeg tseem qhia cem kuv tias pheej xaus kuv cov lus qhuab qhia txog Yexus qhov kev tuag thiab sawv qhov tuag rov los, kuv muab qhov no coj los xav tau hov ntev, kuv thiaj li nco txog Spurgeon hais tias, “kuv mus lus los qhia, kuv ua tib zoo txhais, muab cov ntsiab lus [tseem ceeb los hais] txog tug ntoo Khaublig” Spurgeon zoo li cov ntseeg thaum pib, uas muab Yexus tso qhov tseem ceeb – Yexus yog nruab nrab ntawm txhua yam, tug Tswv Yexus! Cov ntseeg txheej thaum ub yeej paub qhov uas zoo li zaj nkauj no,

Koj yog tug Tswv, Koj yog tug Tswv,
   Koj sawv hauv qhov tuag rov los
Thiab koj yog tug Tswv.
   Txhua tug yuav txho caug lees yuav koj
Tias Yexu Khetos yog tug Tswv.
   (“He Is Lord,” Marvin V. Frey, 1918-1992).

Nrog kuv hu uake!

Koj yog tug Tswv, Koj yog tug Tswv,
   Koj sawv hauv qhov tuag rov los
Thiab koj yog tug Tswv.
   Txhua tug yuav txho caug lees yuav koj
Tias Yexu Khetos yog tug Tswv.

Thawj lo lus yog “kurios,” qhia tias Yexus yog qhov tseem ceeb nyob rau lawv cov lus qhuab qhia thiab tug Tswv yog lawv txoj sia! Xibhwb Povlauj thiaj li hais tias,

“Kuv qhia txog qhov Khetos rau ntsia saum ntoo khaublig” (I Kaulithaus 1:23).

“Kuv yuav tsis paub lawv yam txog nej, tsuas yog qhov Yexus tuag thiab cawm peb” (1 Kualithaus 2:2).

Peb yuav tsum niaj hnub qhia txog qhov Yexus raug ntsiab tuag sawm ntoo khaublig thiab sawv qhov tuag rov los, nov yog peb cov ntsiab lus, li no tag mus li! Kuv paub tias ntau pawg ntseeg tso qhov no pov tseg lawm, no lauj thiaj li ua rau peb cov pawg ntseeg tam sim nyob qhuav qhawv tsis muaj dabtsi!

Muslim hu lawv cov neeg los koom lawv tuag theej, coob tug tub ntxhas hluas nyob tebchaws Amelikas thiab cov tebchaws sab hnub poob yeej zoo li ntawd, ISIS txaus siab tuag rau lawv txoj kev ntseeg, thiab tua lwm tug, nov tsis yog qhov Yexus ua, Nws hu kom nej los txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, Yexus hais tias, “kuv muab txoj sia ntev dhawv rau nej; nej yuav tsis raug txiav txim” (Yauhas 10:28), thiab Yexus hu nej los raws nws qab ua nws tug thwjtim, tug Tswv Yexus hais tias “yog leej twg yuav los raws kuv qab, nws yuav tsum tsis lees paub nws tug kheej, thiab kws tug ntoo khaublig raws kuv qab” (Mathais 16:24), Yexus hu koj tuaj koom peb pawg ntseeg, thiab kom mus coj lwm tug los cuag Nws, nws hu koj los pab peb mus coj neeg los txais kev cawmdim!

Cov hluas kuv hu koj los ua ib tug ntseeg tiag! Yog, kuv xav kom koj ua tug ntseeg meej pem! Ua thwjtim! Ntseeg Yexus yam meej pem – thiab Vajtswv tug muaj hwjchim! Tuaj pehawm Vajtswv, thiab tawm mus tshaj tawm tom qab pehawm Vajtswv, thiaj tuaj rau yav tsaus ntuj, ua Yexus tug thwjtim uas meej pem! Cia li ua! Ua khia! Nov tsis yog yam peb cov xibhwb Npavtiv qhia kom peb ua lov? Kwv koj tug ntoo Khaublig raws Yexus qab! Ua thwjtim! Ua Yexus cov tub rog! Nyob rau zaj nkauj 8 ntawm nej phau nkauj, hu uake!

Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog uake,
   Nrog rau Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.
Yexus yog tug uas yuav coj sawvdaws mus ntau rog,
   Cia li mus khiav hauv lub tshav rog, saib rau Nws tug chij.
Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog uake,
   Nrog rau Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Peb rov los saib lo lu Kislis uas yog lo lus ob hauv Vajluskub Tshiab.

II. Ob, lo lus Kislis uas yog “kev hlub” los yog “agapē.”

W. E. Vine hais tias lo lus agapē yog “tug yam ntxwv ntawm cov ntseeg Vajtswv” nov txhais tias tu lwm tug los ntawm qhov hlub, Yexus siv lo lus no thaum Nws hais rau thawj pab thwjtim, Yexus hais tias,

“Ib txoj cai tshiab uas kuv muab rau nej, nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, zoo li kuv tau hlub nej, nej yuav tsum ib leeg hlub ib leeg, qhov no thiaj ua rau neeg paub tias nej yog kuv cov thwjtim, yog nej ib leeg hlub ib leeg” (Yauhas 13:34, 35).

Dr. Timothy Lin yog kuv tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Suav tau ntau xyoo, Dr. Lin hais tias,

Cov thwjtsim tau txais cov lus sam hwm no ncaj qha los ntawm tug Tswv, thiab tom qab ntawd lawv txawm ua raws li ntawd…kub siab ua, qhov no thiaj ua rau “cov ntseeg ib leeg txawj hlub ib leeg!” kuj ua rau cov [tsis ntseeg] los kuv nyiam heev, niaj hnub nim no “qhov ib leeg hlub ib leeg” tsuas yog ua lus hais nyob rau hauv pawg ntseeg lawm xwb… [nov] thiaj ua rau Vajtswv tsis nrog [lawv nyob] thov Vajtswv hlub peb thiab! (Timothy Lin, S.T.M., Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, p. 33).

Dr. Michael Green, hais nyob rau nws phau ntawv tiam ib thiab ob centuries, Dr. Green hais li no tias cov ntseeg mus coj tau cov neeg Loos los cuag Vajtswv vim yog “lub hwjchim ntawm qhov cov ntseeg ib leeg hlub ib leeg” (Michael Green, Evangelism in the Early Church, Eerdmans, 2003, p. 158).

III. Peb, lo lus Kislis uas yog “txoos txws” los yog “koinonia”

Txhais tias kev txoo-txws, kev koom ua haujlwm uake, tuaj ua ib qhov zoo uake, kev phoojywg, qhov kev phooj ywg ntawm no yog nyob rau ntawm txoj kev hlib agape uas yog ib leeg hlub ib.

Muaj ib txhia xibhwb tseem hais rau kuv tias peb tsis txhob cia cov tsis ntseeg tuaj koom peb, lawv hais kuj yog thiab, Vajluskub hais tias, “tsis txhob koom nrog rau cov neeg uas nyob rau qhov tsaus ntuj, tias qhia rau lawv” (Efexaus 5:11), nqe Vajluskub no ua rau lwm pawg ntseeg totau yuam kev, lawv xav hais tias “cov ntseeg” yuav cai tawm ntawm cov tsis ntseeg, Dr. J. Vernon McGee hais tib yam li Dr. Thomas Hale hais li no “Povlauj hais tias kom peb tsis txhob ua ib yam dab tsi uas yog nyob rau [qhov tsaus ntuj] nws tsis tau qhia tias kom peb tsis txhob koom nrog cov neeg uas [ploj lawm]… qhov tseem ceeb, Yexus yeej nrog cov neeg txhaum nyob” (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997 edition, p. 780; note on Ephesians 5:11).

Kuv nyiam qhov uas Dr. Green hais txog cov ntseeg tiam ib century, nws hais tias, “tsis muaj ib yam lus qhuab qhia twg uas yuav muab zais khaws cia, tsis muaj ib qhov kev txoo txws twg uas tsis pub lwm tug paub” (ibid., p. 218). “Cov neeg uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab raug coj tuaj rau pawg ntseeg, tuaj txoo txws, txawm twb peb xyoo lawm los lawv tseem tsis tau ua kevcai rau dej: (Ibid.).

Peb cov pawg ntseeg niaj hnub nim no yeej mus los zoo lintawd, lawv ua kevcai rau dej rau cov hluas ntawd tam sim ntawd, tiam sis lawv tsis xav kom lawv cov menyuam koom nrog rau lawv, cov ntseeg txheej thaum ub ua tam sim ntawd.

Jack Hyles muaj ob lub tsev, ib lub tsev yog rau cov menyuam los ntseeg tshiab thiab coj tsheb mus tos, lawv tseem nyias muaj nyias lub sijhawm pehawm Vajtswv! Tiam sis qhov “tseeb” cov ntseeg pehawm nyob rau lub tuam tsev qub, “menyuam qhov kev pehawm” kuj tsis pub cov menyuam tshiab los koom, vim lawv ntshai tias ib tsam cov menyuam tshiab no ua rau lawv cov menyuam “yuam kev”!

Thaum kuv tseem ua tub hluas thiab mus pehawm Vajtswv, kuv pom tias cov menyuam ntawm pawg ntseeg yeej tsis tshua nyiam kuv! Kuv hnov lawv sib tham txog yam uas phem tshaj cov menyuam tsis ntseeg Vajtswv ua, qhov no yog qhov uas faib cov menyuam tsis ntseeg, tiam cov ntseeg tiam thaum ub tsis ua lintawd, lawv thiaj coj neeg los cuab Yexus coob thiab coob!

Kuv xav tias peb yuav tsum muaj tej yam tswvyim nyob rau “kev qhia hnub kaj” tso pov tseg, coj cov menyuam tsis ntseeg tuaj rau hauv, pub mov rau lawv noj, ua kev cai nco txog hnub yug rau lawv, ua zoo rau lawv – “tom qab ntawd, Yexus nrog cov neeg txhaum noj mov uake” (Thomas Hale, ibid.). hu nqe tshooj uake “Bring Them In”!

Cov lawv tuaj rau hauv, tuaj rau hauv,
   Mus coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv.
Coj lawv tuaj rau hauv, tuaj rau hauv,
   Cov tug neeg txhaum los cuag Yexus.
(“Bring Them In” by Alexcenah Thomas, 1885).

Cov povthawj thaum ub pheej ntes seb Yexus yuam kev licas, Mathais yog neeg sau se, Yexus hu nws, Mathais kuj caum nws qab, Mathais thiaj li npaj pluas noj loj nyob rau nws lub tsev, Yexus thiab nws cov thwjtim mus koom uake, muab coob tug neeg sau se thiab cov neeg txhaum tuaj koob huvsi, cov thawjcoj xav tias Yexus yuam kev lawm, lawv hais tias “yog vim licas Nws thiaj koom nrog cov neeg txhaum no noj mov?” Yexus teb hais tias “Kuv [yuav] tsis tau lo hu tug neeg ncajncees, tiam hu tug neeg txhaum kom hloov dua siab tshiab” (Mathais 9:13).

Cov xibhwb uas ntshai koom nrog rau cov neeg txhaum yuav tig los xav txog qhov no! kuv hais tias, “cov cov neeg txhaum tuaj rau hauv! Coj kom tuaj coob li coob tau! Yim coob yim zoo!” coj lawv tuaj koom uake, zoo li Yexus tau ua, zoo cov ntseeg thaum ub! “Coj lawv tuaj rau hauv” hu nqe tshooj uake!

Cov lawv tuaj rau hauv, tuaj rau hauv,
   Mus coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv.
Coj lawv tuaj rau hauv, tuaj rau hauv,
   Cov tug neeg txhaum los cuag Yexus.

Ua tib zoo los mloog cov ntseeg nyob rau tiam Ib century thau hais tseg cia,

“Lawv txaus siab heev rau cov thwjtim cov lus qhuab qhia thiab koom txoos txws [koinonia!] uake thiab Vajtswv ntxiv neeg tuaj txais kev cawmdim txhua txhua hnub” (Teshaujlwm 2:42, 47).

Jack Hyles, nws cov menyuam, thiab nws tug vauv – lawv yog cov uas yuav tsum tau mus koom nyob rau “lwm” lub tuam tsev thiab! Muab lawv cais tawm, qhov no tsis zoo rau cov menyuam uas tsis ntseeg! Vim ib txhiab “menyuam” yeej tseem tsis tau ntseeg! Yog li no yuav tsum coj cov menyuam tsis ntseeg tuaj rau hauv! Cov lawv tuaj koom rau pawg ntseeg cov menyuam, coj cov menyuam tsis ntseeg tuaj rau hauv – maub cov Npavtiv uas yog Falixais ntiab tawm! Coj cov menyuam txom nyem thiab tsis ntseeg tuaj rau hauv thiab koom kev lom zem – thiab coj los saib yeeb-yaj-kiab uasi! Amees! Thiab mlog xibhwb cov lus qhuab qhia, thiab hu nkauj uake, txhua tug qw tias “Amees” – kom sawv lom zem uake!

Nov yog qhia txog pawg ntseeg uas muaj zog! “Kurios” – Vajtswv – Yexus Khetos yog Kurios! Nws yog peb tug Tswv, tig rov los thiab mloog Yexus, thiab raws Nws qab, thiab hlub Yexus kawg koj lub siab! “Agapē” – “Cov ntseeg txoj kev hlub! Rov qab los peb yuav hlub koj, peb yuav tsis cai kom tawm ntawm peb, cov neeg Hippeies hais txog “kev hlub hauv” lawv hu Woodstock “hlub hauv” qhov kev “hlub hauv” tseb tias yog nyob rau hauv pawg ntseeg! Tuaj rau rau hauv vim peb hlub koj! Ua kom Woodstock zoo li peb qhov kev kawm hnub kaj! Thiab zoo li lo lus “koinonia txhai tias koom uake, phooywg, koom ua ib, ua qhov zoo uake! Koinonia yog kef phooj ywg, yog kev ua phooj ywg nyob rau “agape” uas yog cov ntseeg txoj kev hlub! Nov yog peb! Peb tseem tos koj! Rov tuaj nrog peb pehawm Vajtswv! Rov qab tuaj! Rov qab tuaj! Tuaj pab peb mus coj lwm tug tuaj thiab! Tuaj pab peb thiab ua phooj ywg zoo rau lwm tug; kom cov hluas tuaj muaj kev lom zem thiab ua Yexus cov thwjtim – thiab tub rog ntawm tug ntoo Khaublig! Amees! Hu nkauj uake zaj yim - “Onward, Christian Soldiers!” hu uake,

Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog uake,
   Nrog rau Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.
Yexus yog tug uas yuav coj sawvdaws mus ntau rog,
   Cia li mus khiav hauv lub tshav rog, saib rau Nws tug chij.
Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog uake,
   Nrog rau Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv uake.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“The Church’s One Foundation” (Samuel J. Stone, 1839-1900).