Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
HELAUJ THIAB YAUHAS

HEROD AND JOHN
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog
Los Angeles, Vajtswv hnub, Kaum Ib hli 12, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 12, 2017

“Helauj hwm Yaushas, paub tias nws yog neeg ncajncees thiab dawb huv, nws thiaj li ua tib zoo mloog nws qhia, nws ua ntau yam, thiab zoo uas tau hnov cov lus qhia ntawd” (Malakaus 6:20).


Vajntxwv Helauj thiab Yauhas tug muab neeg ua kevcai rau dej yog ib zaj phem tshaj plaws uas qhia nyob rau Vajluskub, Yauhas tug muab neeg ua kevcai rau dej yog tug uas tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo thaum tseem yog tub hluas, Nws yog tug uas Vajntxwv Helauj ntxub heev – vim tug Vajntxwv no muaj lub siab phem, nws mloog Yauhas cov lus qhuab qhia, thiab xav muaj kev thajyeej ntawd Vajtswv, tiam sis nws lub siab phem ua rau nws tig rov los ua qhov phem – thiaj li tau tua Yauhas tug muaj neeg ua kevcai rau dej tuag, los ntawm txoav Yauhas lub cajdab!

Txhua zaug kuv los nyeem txog Vajntxwv Helauj kuv yeej tu siab rau Yauhas kawg nkaus, kuv yeej chim rau tug vajntxwv no thiab, nws yog tug ua ruam tshaj plaw, nws yuav luag tau txais kev cawmdim, tiam sis kuv tsis tau, nws twg yuav luag hloov dua siab tshiab, tiam sis nws kuj poob rau tub tuag teb, thaum kub los xav txog Helauj ntawm zaj nkauj uas Kl. Griffith tau hu ua rau kuv tu siab kawg,

Twb yuav los ntseeg Vajtswv;
Yuav los raws Tswv Yexus qab;
Yuav luag tiam sis thaum kawg kuj tsis tau!
Tu siab kawg uas tsis tau txais kev cawmdim!
   (“Almost Persuaded,” Philip P. Bliss, 1838-1876).

Yuav luag tiam sis thaum kawg kuj tsis tau!
Tu siab kawg uas tsis tau txais kev cawmdim!

Vajntxwv Helauj thiab Yauhas tug muab neeg ua kev cai rau dej qhia txog qhov tseeb ntawm ib tug ntseeg lub neej.

Ib, zaj lus qhuab qhia txog kev cawmdim qhia txog koj qhov kev txiav txim siab, rau peb lo lus “txiav txim” zoo li phem heev – zoo hauv “decisionism” tiam sis “decisionism” phem vim neeg qhov kev txiav txim siab yuam kev! Helauj tej zaum txiav txim siab yog, tiam sis nws pheej ua ob peb lub siab – tiam sis tsis yeem ua qhov tseeb raws li Yauhas ua tug qhia, lub ntsiab lust seem ceeb ntawm Yauhas cov lus qhuab qhia yog kom neeg txiav txim siab, nws hais kom cov neeg uas hnov nws qhia yuav tsum hloov dua siab tshiab, nws tau qhia li no tias “Peb yuav ua licas?” (Lukas 3:10), Thaum Yexus los, Nws kuj qhia tib yam nkaus li ntawd, nws muaj ob txoj kev rau lawv xaiv, xws li Qaum ntuj thiab tub Tuagteb, txoj kev dav coj mus rau kev puas tsuaj, los sis txoj kev nqaim uas mus coj rau txoj sia, lub tsev saum pob zeb thiab saum xuav zeb, Vajtswv los sis dab, ib tug neeg yuav tsum xaiv ib qhov, tsis hais Yexus los yog tawm tsam Nws, Yexus tau qhia tias lawv txiav txim siab tawm tsam Nws, yog ib yam li Petus qhia nyob rau hnub Peteskos, Petus qhia tias lawv txiav txim siab, neeg teb li no tias, “Peb yuav uas licas?” (Teshaujlwm 2:37), Nyob rau Teshaujlwm tshooj kawg, Povlauj tau qhia tias neeg yuav raug faib ua ob pab, “ib txhias ua ntseeg cov lus peb qhia, ib txhia kuj tsis ntseeg” (Teshaujlwm 28:24), lawv yuav tsum txiav txim xaiv yuav qhov twg! Cov xibhwb yav tag los yeej qhia li ntawd nyob rau rooj txhawb siab, cov hnov lawm yuav tsum txiav txim siab!

Niaj hnub nim no peb hnov neeg qhia lwm yam lawm, tsis muaj qhia kom neeg yuav tsum txiav txim siab, muaj coob tug xibhwb qhia hais cov lus qab zib thiab cov lus txhawb zog rau neeg, thiab muab Vajluskub los txhais rau neeg mloog los ntawm twb tsis qhia txog Yexus cov Ntshav, thiab hluav taws? Qhov no lauj thiaj li ua rau cov hluas niaj hnub nim no khiav tawm hauv pawg ntseeg mus tag! Cov lus qhuab qhia nim no feem ntau lam qhia xw – thov muab tug thawj tswj uas yog John Nance Garner (1933-1941) cov los hais txog Helauj thiab Yauhas tug muaj neeg ua kevcai rau dej yog cov lus qhuab qhia ua siv tsis tau khia li, qhia rau peb tias Yexus hais kom peb txiav txim siab, lawv puas txiav txim siab? Puas hloov tau koj lub neej?

Helauj “hnov cov lus qhuab qhia no thiab zoo siab heev” Helauj nyiam tug xibhwb no qhuab qhia, tiam sis nws tsis coj muss iv rau nws lub neej, kuv tug kheej los tsis xav hnov hais tias lawv nyiam mloog kuv cov lus qhuab qhia, kuv tsis zoo siab kiag li yog hnov li no, tiam sis kuv zoo siab yog lub sijhawm uas hnov tias muaj ib tug lees nws tej kev txhaum thiab los cuag Yexus, thiab txiav txim siab los cia siab rau Nws, xws los lees yuav Yexus nyob rau tej rooj txhawb siab, pom lawv hloov thiab los hloov dua siab tshiab, nov yog cov lus qhuab qhia uas Vajtswv yuav foom koob hmoov rau! Tsis yog qhov koj zoo siab xwb, tsis yog tias qhov koj txom nyem, los yog qhov koj nyiam los sis tsis nyiam kuv cov lus qhuab qhia, qhov tseem ceeb yog li no – puas coj koj mus rau qhov txiav txim siab, koj puas los cia siab rau Vajtswv kawg koj lub siab? Muaj ib tug hais tias, “Kuv tseem yuav xav tau dab tsi thiab?” Tswv Yexus cheem tsum koj lub neej tag nrho – txhua yam huv si!

Tiam sis muaj ib qhov uas ntxiv tu siab rau tug neeg zoo li Helauj, nws twb yuav los txiav txim siab, nws twb yuav luag los raws Yexus qab, thiab los ua ib tug ntseeg tseeb, coob leej ntau tug zoo li Helauj, koj tuaj rau pawg ntseeg, koj hnov peb qhuab qhia, koj kuj zoo li mloog zoo kawg, koj xav li twb yuav cia siab rau Yexus, tiam koj tsis ua.

Tsis muaj hnub yuav ua tau kiag li! Tsis kam ua! Yog vim licas? Yog vim licas koj thiaj li pheej nyob rau qhov kev xav ua ntej los cia siab rau Yexus? Tsis txaus ntseeg! Ib qhov ua koj yuav ua tau yog cia li los “cia siab” rau Yexus, tsis yog tias nyob rau qhov kev xav, koj tsis nyob rau qeb los cia siab rau Yexus, tsis deb lawm ntag tiam sis koj tsis kam ua ntxiv, koj yog neeg txawv kawg nkaus, Koj tuaj pehawm Vajtswv txhua lub lim tiam, tiam sis koj kuj tsis lees yuav tug Cawmseej, Koj tuaj pehawm Vajtswv txhua zaug – tiam sis tsis muaj qhov yuav cia siab rau nws, kuv thov nug koj “Koj puas cia siab rau Nws?” Koj hais tias “Tsis cia” Koj hais tias “tsis cia” tiag tiag – koj yuav tsis kam lees hais tias yog lintawd, yog vim licas koj yuav tsum lees? Vim yog qhov uas koj pheej ntseeg Yexus los ntawm koj qhov kev xav xwb! Yog muaj uab tig zoo hais, koj qhov “kev xav” ntawd yog ib tug ntsujplig phem! Vim tug ntsujplig phem no ua haujlwm hauv koj lub siab, “kuv yauv tsum muaj qhov ntawd tso! Qhov kuv tau no tso! Tsis muaj hnub kuv yuav zoo siab npaum li qhov ntawd! Thaum zoo li no ces txhais tias koj poob rau nws qhov kev tswj hwm lawm – nws yuav muaj qhov kev xav li koj tug kheej rau koj! Thaum ntawd tsis muaj hnub ua koj yuav tau los txais kev cawmdim! Nov yog “qhov kev xav phem” yuav ua rau koj kaj siab ua dog dig yam li koj ntshaw, zoo li yog koj tug mlom, qhov no qhia rau koj paub tias tsis muaj hnub uas koj yuav los cia siab rau Yexus tug uas tuas saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum! Qhov “kev xav phem” no yuav rub koj kom poob rau tub Tuagteb, kuv yeej hnov “qhov kev xav” phem luag rau koj! “ntes tau koj lawm! ntes tau koj lawm! Lub sijhawm no koj poob ua nws qhev!” Tsis txhob luag, vim muaj neeg coob heev xav hais tias lawv tau txais Vajntsujplig tug Dawbhuv – tiag tias yog tug ntsujplig phem xwb, tsis yog Vajntsujplig! Koj thov nthuav cov neeg uas pheej xav hais tias xijpeem ntawm lawv qhov kev xav ce yeej cawm lawv dim xwb – kuv thov ceeb toom rau koj yuav tsum ceev faj! Koj tab tom nrog kev puas tsuaj uasi! Koj tab tom ua si nrog rau hluav taws! Cias li muaj qhov “xav” phem no tso pov tseg los cuag Yexus! Cia li los cua Yexus koj thiaj yuav dim.

Muaj coob tug xibhwb poob ua cev qhev rau tej yam zoo li no, kuv paub tias muaj ib txhiab xibhwb yeej tsis txaus siab thaum muaj neeg los ntuas lawv txog qhov no, lawv lam qhia rau tib neeg txog kev cawmdim, tiag tiag lawv tab tom hais txog ntsujplig phem xwb, lawv raws tug kheej xwb tsis yog Yexus, yog qhov uas Yauhas tug muab neeg ua kevcai rau dej qhia txog.

Helauj thiaj li ntes Yauhas mus kaw rau tsev loj cuj, vim yog nws tug poj niam uas yog Helaudias ntxub Yauhas heev vim yog qhov cem tias nws yog tug ua phem ua qias, Vajluskub hais tias “Helauj ntshai Yauhas, paub tias nws yog neeg uas dawb huv” Nws pom tias Yauhas yog neeg dawb huv, Helauj twb mus saib Yauhas nyob rau hauv nkoj, Vajluskub qhia tiaws “mus saib nws” qhov no qhia tias Helauj “hnov [Yauhas] qhov kev quaj txom nyem” muaj ntau pawg ntseeg pehawm nws, vim lawv ntseeg tias nws yog ib tug neeg uas dawb huv thiab txaus saib raug kaw zoo li St. Augustine, lawv los pehawm thiab qhuas cov neeg no tiam sis ho tsis los cia siab rau Yexus, zoo li Augustine hais rau lawv ua, kuv xav tias Helauj saib Yauhas zoo li cov ntseeg txiv plig saib lawv tug txiv plig tseem ceeb he “Nws mloog yam zoo siab hlo” Tiam sis kuj tsis cawm nws!

Helauj yeej mus saib Yauhas nyob rau hauv tsev loj cuj, nws yeej paub tias qhov no ua rau nws poj niam tsis txaus siab, tiam sis nws kuj mus, nws mus txog ntawd, vim nws saib zoo li muab dab tsi coj nws mus, thaum nws mus hnov Yauhas qhuab qhia “Nws mloog yam zoo siab kawg” Vajntsujplig ua tu coj nws los mloog tug cev Vajtswv cov lus qhuab qhia, muab coob tug tuaj koom kev pehawm Vajtswv yog zoo li no, lawv nyiam tuas nyob rau pawg ntseeg, txawm yog lawv hnov cov lus qhuab qhia, tiam sis lawv tsis kam yeem rau Yexus, Helauj twb yuav luag los hloov dua siab tshiab, tiam sis kuj tsis kam hloov, thiab yog vim licas Helauj los txiav Yauhas caj-dab? Peb yuav totaub tug neeg, Helauj no tau licas.

Nyob hauv txoj kev tshaj tawm ntawm Yauhas Herauj tau pom Vajtswv lub hwjchim thiab muaj hwjchim. Nws paub Yauhas yog lawm. Tiam sis nws tsis kam lees yuav Yexus. Nws to taub Yauhas qhia txog nws. Tiam sis nws tsis cia siab rau Yexus. Nws kawm thiab kawm, tiam sis nws tsis tau txiav txim siab los ntseeg Yexus. Nws tsis xav hloov nws lub neej. Nws yuav tsum cais cov poj niam phem Herodias. Nws yuav tsum hloov tej yam hauv nws lub neej. Muaj ntau cov neeg hluas feem coob zoo li ntawd. Lawv niam lawv txiv cia lawv los rau peb pawg ntseeg, tab sis lawv tsis pom zoo rau qhov peb qhia. Lawv xav tias peb qis heev. Lawv cov menyuam tuaj rau peb pawg ntseeg - tab sis lawv tau rub tawm. Yog qhov tseeb ntawm koj? Puas yog koj niam koj txiv xav tias peb tsis nruj heev? Lawv cia koj tuaj, tab sis lawv thuam peb thaum lawv nrog koj tham. Lawv hais rau koj tias tsis siv sijhawm ntau nyob hauv pawg ntseeg. Lawv hais tej yam zoo li, "Koj puas yuav tsum tau nyob ntawm no?" Yog li koj torn ntawm koj niam koj txiv thiab lub koom txoos. Koj paub peb yog lawm, tab sis koj xav ua kom koj niam koj txiv zoo siab. Koj ntshai tuaj nrog peb, tawm tsam koj niam koj txiv uas tsis yog ntseeg Vajtswv. Lawv tsis nco qab qhov Yexus tau hais tseg, "Tus uas hlub nws niam lossis nws txiv dua kuv yog tsis tsim nyog kuv" (Mathais 10:37). Helauj xav ua ib tug ntseeg, tiamsis nws kuj xav ua kom Helauj tuaj cuag Helauj. Vajluskub hais tias, "Ob tug txivneej muaj ob tug tsis ruaj khov hauv nws lub neej" (Yakaunpaus 1: 8). Dr. Charles C. Ryrie tau hais tias, "Ob tug txivneej uas yog ob tug txivneej [yog] ib tug txivneej ntawm kev faib haujlwm" (Ryrie Study Bible). Helauj yuam kev qhov twg? Nws xa ua tug ntseeg, nws kuj tseem xav ua kom Helaudias txaus saib, nws ua o blub siab, nws thiaj li los ua tsis tau ib tug ntseeg tiag tiag.

Peb nyuam qhuav muaj ib tug hluas nkauj Oriental zoo li ntawd. Nws xav ua kom nws niam nws txiv uas tsis ntseeg Vajtswv. Tiam sis nws kuj xav ua ib tug ntseeg. Nws tau nraus kom txog thaum nws pom tau tias nws yuav tsum los rau ntawm Yexus. Nws txiav txim siab los tawm tsam nws niam thiab txiv thiab los cuag Yexus. Lub sijhawm nws ua li ntawd nws tau hloov dua siab tshiab. Nws txiav txim siab los ua Yexus tus Tswv ntawm nws lub neej. Tag nrho cov tsis meej pem tau ploj mus thiab nws yog tam sim no ib tug zoo nkauj ntseeg. Tiam sis Helauj yuav tsis txiav txim siab ntawm Yauhas cov Npativ thiab Hauxiya. Yog li ntawd nws yeej tsis tau los ua ib tug ntseeg tiag tiag. Nws tuag thiab mus rau Tub Tuagteb. Vajtswv Txojlus hais tias, "Xaiv hnub no nej yuav ua haujlwm dabtsi" (Yausua 24:15). Koj yuav tsum xaiv ntawm koj niam koj txiv thiab Yexus Khetos. Koj yuav tsum xaiv ntawm koj cov phoojywg uas ploj lawm thiab Tswv Yexus. Tsis muaj lwm txoj haukev los txais kev cawmdim thiab muaj lus povthawj rau Tswv Yexus. Tsis txhob khav theeb zoo li Herod. Xaiv Khetos thiab pawg ntseeg. Txiav txim siab txiav txim siab txiav txim siab. "Xaiv koj hnub no uas koj yuav ua hauj lwm pab." "Ob tug txivneej muaj ob tus tsis ruaj khov hauv nws txojkev" (Yakaunpaus 1: 8). Tswv Yexus tau hais tias, "Tus uas hlub nws niam nws txiv yog kuv tus pojniam" (Mathais 10:37).

Helauj tau mloog Yauhas qhia thiab "thaum nws hnov nws, nws tau ua ntau yam." Muaj, nws tau ua ntau yam. Muaj, txhua yam tab sis qhov ib qho tseem ceeb tshaj plaws. Nws tsis tau ua txhaum li nws tau ua txhaum. Muaj, "nws tau ua ntau yam," tab sis nws tsis tau ua ib yam Yauhas kom nws ua. Nws yeej tsis los cia siab rau Yexus! Puas yog hais tias yog vim li cas koj yuav luag yog ib tug ntseeg? Yuav luag, tab sis tseem ploj! "Muaj ntau yam" tsis txaus. Ib tug ntxhais hluas tau hais tias, "Lawv xav tau dabtsi ntxiv?" Nws yuav tsum tau hais tias, "Dab tsi ntxiv Vaj tswv xav?" Dr. Martyn Lloyd-Jones tau qhia txog cov lus qhuab qhia no, uas kuv tau txais. Dr. Lloyd-Jones hais tias, "Dab tsi yog qhov uas tuav koj rov qab? Ntsuam xyuas koj tus kheej. Tau ntse thiab cia nws mus! 'Ntau yam' tsis yog [txaus]. Vajtswv xav kom tag nrho koj lub siab, tsis yog [muab koj] tso tawm tej kev txhaum, tiam sis tagnrho koj lub siab, "tag nrho koj lub neej yuav tsum raug muab rau Tswv Yexus! (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., “Missing the Mark”).

Tsuas muaj ib qho ntxiv uas kuv xav hais. Nyob rau nqe 24, tus pojniam hais rau nws tus ntxhais hais kom Yauhas tug muab neeg ua kevcai raus dej. Helauj nyuaj siab heev, tab sis "rau qhov cov neeg zaum nrog nws, nws tsis kam tawm tsam nws" (Malakaus 6:26). Huag, nws muaj - kev txhawj xeeb rau nws lub koob npe nrov thiab kev xav zoo ntawm lwm tus. Hauv nws lub siab nws paub cov neeg no tsis yog lawm. Nyob rau lwm qhov tes, nws qhuas Yauhas thiab paub nws zoo. Tiam sis nws tau muab rau cov neeg txhaum thiab tsis lees txais qhov kev tshaj tawm ntawm Yauhas. Nws muab kev cawmdim mus tag ib txhi thiab mus rau tub Tuagteb vim nws ntshai tsam cov neeg no xav txog nws. Auj, txoj kev vwm ntawm nws tag nrho! Txawm hais tias tag nrho lub ntiaj teb yuav luag thiab lom zem ntawm koj, txawm tias koj tsev neeg tag nrho pom zoo tias koj tau ua kev cai dab qhuas, tab sis txhua leej txhua tus hu koj ntuav, qhov txawv dab tsi nws ua - tsuav yog koj txais los ntawm Vajtswv? Rau Nws ib leeg yog tug txiav txim!

Ua li Vajtswv hais rau koj. Cia Siab Ntseeg Yexus Nws Leejtub. Thiab qhia koj tsev neeg thiab cov phooj ywg, thiab tag nrho lub ntiaj teb, uas koj tau khiav tawm ntawm lub ntiaj teb no kev phem - thiab hais tias koj yog tus muab koj lub neej rau Yexus Khetos tag nrho!

Thaum koj paub tias Yexus Khetos yog qhov tseeb thiab tseeb koj yuav tsis muaj kev thaj yeeb txog thaum koj muab koj tus kheej kiag rau Nws. Tsav Herod! Tom qab nws raug txiav caj dab Yauhas, nws lub neej zoo li cas! John haunted thiab tormented nws lub neej. Thaum Helauj hnov txog Yexus, nws xav tias nws yog Yauhas, tau sawv hauv qhov tuag rov qab los. John haunted thiab tormented nws npau suav nyob rau hauv lub hmo ntuj! Nws dreamed ntawm lub phaj tuaj rau nws nrog lub taub hau ntawm John dag rau nws. Txawm tias koj tsis paub qhov tseeb koj tsis yog los ntawm qhov ntawd. Nws yuav coj koj thiab tsim txom koj rau txhua yam. Nws yuav muab rau koj tsis so los yog kev thaj yeeb nyab xeeb. Helauj ua npau suav phem txog Yauhas – “Auj, Yauhas, yog vim licas kuv thiaj tsis mloog koj? Auj, Yauhas, yog vim li cas kuv tau muab kuv tuskheej pov tseg? Auj, Yauhas, vim li cas kuv thiaj ntshai ntawm lawv xav txog kuv? Au, Yauhas, ua dag li cas.”

Helauj daim duab yog lub neej tom qab nws txiav Yauhas caj dab. Qhov ntawd yuav yog koj lub neej, thiab txawm ntau txaus ntshai yog tias koj tsis xav txiav txim siab tawm hauv lub ntiaj teb thiab cia siab rau Yexus Khetos, thiab muab koj tus kheej rau Nws. Kuv tsis ntshai yog raug sim ua rau koj ntshai. Kuv tabtom twv yuav raug hu rau koj ntshai. Yog hais tias txoj kev hlub ntawm Yexus Khetos tsis nyiam koj kuv yuav ua raws li qhov zoo tshaj plaws kom koj ntshai nrog koj qhov kev phem ntawm kev tsis muaj sia nyob mus ib txhis. Txoj kev txhim kho nyob mus ib txhis, txoj kev txom nyem nyob mus ib txhis, kev tsim txom tsis tseem ceeb. Qhov ntawd yog qhov uas tos nej txhua tus uas tsis kam tso txhua yam thiab ua rau Khetos muaj lub siab dawb paug. Thov kom Yexus cawm koj ntawm koj tej kev txhaum, zoo li Nws tab tom tos ua. Los rau ntawm Yexus ntawm txoj kev ntseeg thiab cia siab rau Nws txawm yuav muaj dab tsi - thiab koj yuav tau txais kev cawmdim. Tsis muaj lwm txoj hau kev. Amees. John Cagan, thov los coj peb thov Vajtswv pub rau tug neeg uas muab lawv lub neej pub rau Yexus.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Almost Persuaded” (Philip P. Bliss, 1838-1876).