Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV THOV VAJTSWV THIAB TSOV ROG SEEM NTSUJPLIG

THE BATTLE OF PRAYER IN REVIVAL!
(Hmong)

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Xya hli 9, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 9, 2017


Thaum kuv los saib kuv phau ntawv nkauj, kuv pom tias tsis muaj ib zaj twg yuav hais txog kev tsov rog – tiam sis tsuas yog ib zaj xwb, hais txog kev ua tsov rog hauv cov ntseeg, thiab ib zaj yog cov nkauj qub! Muaj kaum tsib yog hais txog “kev tso siab” thiab peb caug zaj yog hais txog kev “qhuas” peb nees nkauj zaj yog rau “meyuam yaus” muaj nees nkaum ib zaj yog hais txog “kev hwm” tiam sis tsuas yog ib zag xwb thiaj li hais txog “tsov rog” – cov ntseeg mus ntau rog! Muaj ib zaj thiab tiam sis tsuas yog ib nqe xwb, tiam sis tsis qhia rau peb tias yuav mus ntau rog licas! Nov yog zaj nkauj hais txog kev ua tsov rog tawm tsam Dabntxwnyoog thiab ntsujplig phem! Mr. Griffith twb qhe tshooj rau peb lawm,

Thaum lub raj tshuab txog kev kovyeeb ntxwnyoog
Lub sijhawm ntawd cov ntseev cov tub rog yeej lawm
Kov yeej tub tuag teb los ntawm kev qhuas Vajtswv
Cov ntseeg cia li tsa suab qhuas Vajtswv!
Cov ntseeg cov tub rog mus ntau rog los tom hauv ntej
Vim muaj tug ntoo khaubn lig nyob rau tom hauv ntej
   (“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Qhov ntawd yog qhov tsuas zaj nkauj nyob rau cov nkauj pehawm Vajtswv uas qhia peb tias peb yog cov nyob rau kev tsov kev rog tawm tsam Ntxwg Nyoog thiab nws cov ntsujplig phem! Thiab ib nqe tau raug tshem tawm los ntawm tag nrho cov niaj hnub lawv tej phau nkauj! Cov zaj paj huam tau raug tshem tawm nyob rau hauv 1957. Txawm zuj zus, tas nrho cov zaj nkauj muaj tam sim no tau muab tshem tawm los ntawm ze li ntawm tag nrho cov niaj hnub lawv tej phau nkauj! Ntseeg nyob rau hauv lub Western lub ntiaj teb no twb tsis paub hais tias muaj yog ib tug sib ntaus sib tua yuav mus nyob rau. Peb yog pw tsaug zog. Southern Baptist plam ib plhom tug ntseeg nyob rau txhua txhua xyoo los ntawm lawv pawg ntseeg. Ib txhiab ntawm lawv pawg ntseeg kaw lawv cov qhov rooj mus ib txhis txhua txhua xyoo! Qhov no muaj xws li peb BBFI pawg ntseeg zoo li. Thov Vajtswv cov rooj sib tham tau muab rau hauv phau Vajlugkub cov kev tshawb fawb los ua li cas tam sim ntawd nrog kiag li. Hmo A-thib yav tsau ntuj cov kev pab yog raug kaw nyob rau hauv lub koom txoos qhov txhia chaw nyob rau hauv lub Western lub ntiaj teb no. Qhov no muaj xws li peb BBFI lub koom txoos. Yog li ntawd-hu ua "Lus qhuab qhia" tau raug muab rau hauv qhuav-li-hmoov av phau Vajlugkub exposition. Tiag tiag Vajtswv lus qhuab qhia yog tuag. Kuv tsis paub tej tug xibhwb uas paub yuav ua li cas npaj ib tug evangelistic cov lus qhuab qhia - tsawg npaum li cas yuav ua li cas rau cov lus qhuab qhia ib tug! Kuv tsis hnov txog Vajtswv cov lus qhuab qhia nyob rau hauv ib yam ntawm peb cov pawg ntseeg niaj hnub no. Dr. Martyn Lloyd-Jones yog ib tug ntawm cov xibhwb loj ntawm lub thib nees nkaum caug xyoo. Nws hais tias,

     Vajtswv yeej paub tias cov ntseeg yeej nyob rau tom roob mob sab qhua tau ntau xyoo, yog koj los nyeem txog cov ntseeg cov keeb kwm nyob rau xyoo 1840, koj yuav pom tias ntau lub tebchaws muaj kev txhawb siab…yeej muaj nyob rau txhua lub kaum xyoo los sis kaum xyoo ib zaug, tsuas muaj ib rooj sablaj loj nyob rau xyoo 1559…peb yeej raug tej lub sijhawm zoo li uas yog kev ua neej [zoo li tug tuag]…thiab tseem uav zoo li no mus tom ntej…txhob ntseeg [lwm tug] uas hais tias peb twg dhau qhov no lawm, peb tseem tsis tau, cov ntseeg tseem nyob rau tom roob moj sab qhua (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992 edition, p. 129).

Vim li cas peb cov pawg ntseeg thiaj li tuag lawm? Peb tau sim kom muaj lub neej los ntawm kev siv sijhawm hu nkauj uas pheej hu nqe tshooj mus los! Peb swm rau kev hu nkauj los nawm nrog rau kev ntau paj nruag, Tab sis nws pab tsis tau dabtsi! Tsis muaj dab tsi uas yog tau ua tau pab peb - tsis muaj dab pab tau cov Ntseeg Baptist los yog Charismatics los ua ib tug ntseeg uas pom Vajtswv qhov kev txhawb siab. Kuv rov hais dua - tsis muaj dab tsi pab tau rau peb kiag li!

Cov lus teb yog dab tsi? Peb tsis paub tias tawm tsam dabtsi! Peb tsis paub tias peb tseem nyob kev tsov rog! Thov ntuav mus rau daim 1255 phau the Scofield Study Bible, nyob rau Efexaus 6:11 thiab 12, thov sawv ntsug thiab nyeem nqe 11 thiab 12

“Hnav Vajtswv cov cuab yeeb, kom nej thiaj li sawv tawm tsam ntxwnyoog tau, Peb tsis yog tawm tsam cev nqaij daim tawv thiab tshav, tiam sis tawm tsam cov ntsujplig, tawm tsam hwjchim, thiab cov kav rau qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam cov nyob qhov siab” (Efexaus 6:12).

Nej zaum tau, phau Vajluskub uas yog The New American Standard Bible txhais nqe 12 zoo li no,

“Peb tsis yog tawm tsam cev nqaij daim tawv thiab tshav, tiam sis tawm tsam cov ntsujplig, tawm tsam hwjchim, thiab cov kav rau qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam cov nyob qhov siab” (Efexaus 6:12, NASB).

Dr. Charles Ryrie hais tias, "Cov ntseeg cov yeeb ncuab yog dab uas raug ntxwnyoog lub fwjchim kav, yeej ib txwm tuaj txoos ua ke rau hauv ntiaj teb no kev sib ntaus los" (nyob rau Efexau 6:12). Qhov no yog kev sib ntaus sib tua uas ntsia tsis pom - sab ntsuj plig sib ntaus sib tua nrog Ntxwg Nyoog. Peb tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj kev mob siab rau qhov kev sib ntaus sib tua tawm tsam ntxwnyoog, vim nws ua au cov dab. Peb tsis txawm paub tias peb yuav tsum tau sib ntaus sib tua lawv! Xatas tau muab tso rau peb mus pw tsaug zog! Txawm hais tias ib tug zaj paj huam nyob rau hauv "onward, Christian tub rog" yog tsis ncaj ncees lawm. Nws hais tias, "Ntuj raug txim tus me nyuam yaus quiver nyob rau lub suab nrov nrov qhuas!" Tsis muaj - lawv ua tsis tau! Cov dab tsis ntshai ntawm "shouts ntawm qhuas!" Lawv luag "shouts ntawm qhuas!" Lawv luag Baptist hu nkauj! nrog snare drums! thiab hluav taws xob guitars! Lawv luag charismatic qw! Lawv luag peb vim yog xav tias peb ntshai lawv vim yog lawv muaj kev hu nkauj los ntawm siv paj nruag!

Peb tsis txhob xav hais tias peb tau tes dej num ua tsis nyuaj, ib qhov uas Ntxwnyoog ua au kom peb hnov qab yog kom peb xav tias yog Vajtswv nrog peb nyob ces tsis tag ua haujlwm nyhav “Peb tsis yog tawm tsam cev nqaij daim tawv” peb raug hu los tawm tsam, peb tawm tsam cov ntsujplig kav yav tsaus ntuj.

Peb tsis txhob xav tias kev tawm tsam ntsujplig phem yog ib qhov uas tseem ceeb! Thawj yam, peb nyob rau lub sijhawm uas rau tej no tswj, kuv yeej paub tias cov tejchaw sab hnub poob no yeej tsis yooj yim kiag li, vim yog tej lub tej chaw zoo li Amelikas thaib Yublaum yeej daug ntxwnyoog ua tug tswj, peb yuav tsum tawm tsam cov ntsujplig kav tiam tsaus ntuj, zoo li Dr. Anger txhais “Kav lub hwjchim uas kav qhov kev tsaus ntuj” Dr. Ryrie hais tias, “Cov ntsujplig tshawb nrhiav yuav kav neeg ntiajteb…yog kev tawm tsam ntawm lub hwjchim zoo thiab phem yog yuav los kav neeg ntiajteb” (Ryrie Study Bible, note on Daniel 10:13). Dr. Unger calls them “the world rulers of this darkness” (Biblical Demonology, Kregel, 1994, p. 196). Nyob rau hauv Daniyees 10:13 qhov kev txiav txim dab hu ua, "tus tub huabtais ntawm lub nceeg vaj ntawm Persia." Niaj hnub no lub "None ntawm lub sab hnub poob" ntawm lwm yam uas America thiab nws cov phoojywg. Qhov kev txiav txim dab tau tau tso cai rau muaj lub hwj chim rau enslave peb cov neeg kom materialism. Cov dab ntawm materialism ntawm lwm yam uas America thiab nws cov phoojywg. Cov dab ntawm materialism hinders peb tej lus thov, enslaves peb cov neeg, thiab tiv thaiv rooj txhawb siab. Dr. Martyn Lloyd-Jones yog ib tug ntawm ob peb lub zoo xibhwb uas to taub hais tias. Nws hais tias qhov no dab tau qauj muag cov minds ntawm non-Christians thiab tau wrecked peb cov pawg ntseeg. Nws hais tias, "Tag nrho cov tswv yim ntawm Vajtswv tau zoo ploj mus ... kev ntseeg txog Vajtswv thiab kev ntseeg thiab txoj kev cawm seej [yog] tso thiab tsis nco qab lawm" (Revival, ibid., p. 13). Qhov no tau tshwm sim vim hais tias ntawm lub teb chaw ua hauj lwm ntawm tus poj dab ntawm materialism, cov dab kuv tau hu ua “tus tub huabtais ntawm sab hnub poob.”

Muaj haiv neeg nyob rau hauv lub thib peb ntiaj teb nyob qhov twg qhov kev txiav txim dab ntawm materialism tsis muaj tib lub hwj chim nws puas nyob rau hauv peb kab lis kev cai. Tsheej lab ntawm cov tub hluas ntxhais hluas nyob rau hauv Tuam Tshoj, nyob rau hauv teb chaws Africa, nyob rau hauv Indochina, txawm nyob rau hauv Muslim haiv neeg - lab ntawm cov neeg hluas muaj cov kab ntseeg.

Tab sis nyob rau hauv America thiab nws cov phoojywg tub hluas ntxhais hluas los ntawm lub tsheej lab yog tawm hauv lub koom txoos. Lub pollster George Barna qhia rau peb tias 88% ntawm cov neeg tsa nyob rau hauv lub tsev teev ntuj tawm peb cov pawg ntseeg los ntawm hais txog lub hnub nyoog ntawm 25, "yeej tsis rov qab los."

Yuav ua li cas yog qhov zoo dab ntawm materialism tswj lawv? Lawv yog tswj los ntawm cov duab liab qab, uas lawv ntsia ntawm hauv Internet rau cov sij hawm. Lawv luag kev thov Vajtswv, tab sis yog los ntawm kev sib raug zoo xov xwm rau cov sij hawm rau thaum xaus. Lawv lob lawv li xovtooj lub caij lawv sawv nyob rau hauv thaum sawv ntxov. Lawv saib lawv cov smartphones ntau tshaj 150 lub sij hawm ib hnub twg, raws li ib tug tsis ntev los no daim ntawv qhia. Lawv drugged rau hauv ib lub hazy nkees los ntawm cov yeeb tshuaj xas. Lawv cia tej tshuaj, los ntawm thaum sawv ntxov mus txog rau thaum hmo ntuj los ntawm gadgets uas txuas rau lawv mus rau lub materialistic dab. Lawv siv txhua caij nyob rau ntawm lawv smartphones. Lawv ntsia lawv zoo li lub ancient Yixayee ntsia nyob rau ntawm lawv cov mlom nyob rau hauv lub sij hawm ntawm tus yaj saub Hauxiyas. Kuv hais tias kev sib raug zoo xov xwm yog tus mlom uas siv los ntawm dab ntxwg nyoog los tswj lub minds thiab lub siab lub ntsws ntawm peb cov hluas niaj hnub no! Thiab feem coob ntawm cov xibhwb xav tias nws yog txias thiab niaj hnub! Lawv tsis txawm paub hais tias lawv yuav soj ntsuam nrog demonic rog, raws li Dr. Lloyd-Jones hais tias! Tsis muaj zem peb cov pawg ntseeg thiaj li worldly thiab thiaj li tsis muaj zog!

Nws tau txais yog phem li ntawd nyob rau hauv lub sij hawm ntawm tus Yaj Saub Hoxesyas uas Vajtswv hais rau nws, "[Ixayees] yog koom rau txoj kev pe mlom cia nws ib leeg" (Hauxeyas 4:17). Hais tias lub teb chaws tau muab los ntawm Vajtswv. Lawv tau sab laug nyob ib leeg, ib leeg nyob rau hauv lub hwj chim thiab kev tswj ntawm dab - qhev los ntawm cov ntsujplig phem tej hwjchim!

Peb coj lawv mus rau lub tsev teev ntuj. Tab sis Vajtswv tsis nyob ntawm no. Lawv muaj peev xwm xav tias Vajtswv tsis nyob ntawm no. Tus yaj saub Hauxesyas tau hais tias lawv mus "nrhiav tus Tswv; tab sis lawv yuav tsum tsis txhob nrhiav tau nws; nws tau rho nws tus kheej los ntawm lawv "(Hauxesyas 5: 6). Vajtswv yog ploj mus! Nws tau ncaim peb lub koom txoos. Nws tau ncaim peb lub tsev teev ntuj rau ob peb lub lis piam tam sim no. Nws yog tsis ploj mus vim hais tias nws tsis muaj nyob. Oh, tsis muaj! Nws yog lawm vim nws nyob ua ib ke! Uas yog vim li cas Nws tshuav peb ib leeg xwb. Nws yog zoo rau nws dawb huv. Nws yog zoo rau nws npau taws rau peb. Uas yog vim li cas Nws tshuav peb ib leeg xwb. Uas yog vim li cas peb tsis muaj Nws lub xub ntiag nrog peb nyob. Uas yog vim li cas tus Vaj Ntsuj Plig yog ploj mus. Uas yog vim li cas peb tsis muaj kev txhawb siab!

Peb coj lawv mus rau lub tsev teev ntuj. Peb muab lawv ib tug lub hnub yug tog thiab ib tug zoo noj mov. Peb qhia lawv ib tug tas luav. Tab sis hais tias yog tag nrho peb muaj rau lawv! Peb xav tias zoo li lub importunate phooj ywg uas hais tias, "Kuv muaj tsis muaj dab tsi los mus teev ua ntej nws" (Lukas 11: 6). Nws tus phooj ywg tuaj tab sis nws twb tsis muaj dab tsi los mus teev ua ntej nws! Tsis muaj dab tsi tab sis ib tug me ntsis khoom noj khoom haus thiab ib tug laus tas luav. Tsis muaj dab tsi ntawm Vajtswv teem ua ntej nws! Thiab zaj lus piv txwv xaus nrog cov lus no, "Yuav ua li cas ntau npaum li cas yuav tsum koj Leej Txiv Yehauvas muab tus Vaj Ntsuj Plig rau lawv hais tias nug nws?" (Lukas 11:13).

Tab sis peb tsis xav rov qab mus thiab ua li cas peb ua xyoo tas los. Peb lethargic tsaug zog thiab laziness yuav theej muaj ib pawg ntseeg tsis muaj tus Vaj Ntsuj Plig. Cia li mus los ntawm lub niaj zaus. Yog vim li cas ua rau ib tug stir? Vim li cas thab peb? Cia peb pw tsaug zog nyob rau hauv peb nkees nkees. Peb tsis xav rov qab mus rau lub zog ua hauj lwm ntawm kev thov Vajtswv thiab yoo mov rau Vajtswv lub xub ntiag thiab lub hwj chim.

Peb tsis tau muaj ib zaug xwb lub rooj txhawb siab nyob rau hauv peb pawg ntseeg tau plaub caug xyoo. Yog vim li cas tsis tau? Kuv tau qhia ntau lub sij hawm nyob rau hauv lub rooj txhawb siab. Tab sis peb yeej tsis muaj ib tug. Txhua lub sij hawm peb rooj txhawb siab muaj yog ib tug txaus ntshai. Cov neeg tau txais npau taws. Cov neeg khiav tawm pawg ntseeg. Peb yeej tau ntshai mus sab laj txog kev txhawb siab. Es tsis txhob ib qho koob hmoov zoo li ib tug foom! Nws yog kev lom zem ntau vim hais tias feem ntau ntawm cov neeg nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj twb hloov dua siab tshiab. Cov neeg uas xav txhawb siab yog ib tug neeg me me. Peb twb pomzoo los ntawm cov neeg uas twb hloov dua siab tshiab. Tab sis maj mam lawv sab laug. Feem ntau ntawm peb cov neeg hloov dua siab tshiab. Kuv xav tias yog lub sij hawm thov Vajtswv rau rooj txhawb siab dua.

Muaj tam sim no txaus ntseeg lawm tiag tiag rau cov neeg uas muaj cuav los pauv hloov. Yog li ntawd peb pib thov Vajtswv rau rooj txhawb siab. Muaj txaus ntawm peb cov uas ntseeg nyob rau hauv Vajtswv hais tias Nws puas tau teb rau peb. Jesse Zacamitzin txais kev cawmdim. Minh Vu txais kev cawmdim. Danny Carlos txais kev cawmdim. Ayako Zabalaga txais kev cawmdim. Timothy Chan txais kev cawmdim. Yauxej nruas txais kev cawmdim. Julie Sivilay txais kev cawmdim. Baiyang Zhang txais kev cawmdim. Andrew Matsusaka txais kev cawmdim. Alicia Zacamitzin txais kev cawmdim. Thomas Luong txais kev cawmdim. Tom Xia txais kev cawmdim. Erwinn Luu txais kev cawmdim. Jessica Yin txais kev cawmdim. Robert Wang txais kev cawmdim. Susan Chu txais kev cawmdim. Virgel Nickell txais kev cawmdim. 17 cov neeg txais kev cawmdim. Dr. Chan tau hais dua John Samuel Cagan mus tshaj tawm txoj Moo Zoo. Aaron Yancy thiab Jack Ngann sib tw. Christine Nguyen thiab Mrs. Lee los ua tug neeg mob siab rau kev thov Vajtswv.

Tiam sis peb yuav tsum tau sib ntaus sib tua uas yog Ntxwg Nyoog thiab nws cov dab yuav luag txhua hmo! Dr. Cagan sau no nyob rau hauv nws hnub los ntawm hnub account ntawm lub rooj txhawb siab. "Dr. Hymers hais tias thaum nws nyeem chaw muag mis nyuj nws pom ob yam. Ua ntej, thaum Vajtswv tus Vaj Ntsuj Plig yog tam sim no, kuj zoo kawg thiab tsis muaj zog tej yam tshwm sim. Ob, thaum Vajtswv yog tsis tam sim no, tsis muaj dab tsi tshwm sim. "Thaum lub sij hawm lub rooj txhawb siab ib tug txiv neej rov rau kuv thiab sab laug lub tsev teev ntuj nrog nws tsev neeg. Thiab ib tug ntxhais hluas tawm hauv lub tsev teev ntuj. Lawv reacted tib yam li qub "Qhib Qhov Rooj" cov neeg. Tej yam zoo li no qhia kom meej meej rau lub ntsej muag ntawm dab ntxwg nyoog nyob rau hauv tawm tsam rooj txhawb siab.

Jack Ngann sau txog qhov teeb meem nrog dab ntxwg nyoog nyob rau hauv kev thov Vajtswv. Jack twb thov Vajtswv nrog Aaron Yancy. Nws hais tias, "Peb tau pib thov Vajtswv rau Vajtswv lub xub ntiag. Thaum kuv pib kuv thib ob thov Vajtswv, kuv pib lawm lightheaded thiab nyob rau lub verge ntawm tsaus muag. Muaj teeb meem constructing tej lus thov thiab kuv hais rau Aaron hais tias kuv yog tsis tau mus ntxiv. Aaron ces pib thov Vajtswv thiab nws kuj tau ntsib kev nyuaj nws tej lus thov. Peb muaj kev hais tias muaj yog ib tug loj demonic hindrance thiab peb tau pib thov Vajtswv rau peb txhos caug rau lub hwjchim phem xub ntiag thiab raug tsa thaum thov cov ntshav ntawm Tswv Yexus. Kuv twb tuaj prostrate rau hauv pem teb nrog kuv lub ntsej muag cia. Peb pib thov Vajtswv ib tug thib peb voj voog nyob rau hauv cov txaus qhia thiab peb tau pib paub hais tias Vajtswv tau tawg los ntawm lub gloom thiab cov ntsujplig phem muaj twb tsa. Peb paub hais tias lub rooj sib tham tau yuav mus tau tseem ceeb heev. Qhov no tshwm sim nyob txog 4:00 PM."

Hmo ntawd, nyob rau hauv lub yav tsaus ntuj cov kev pab ob teev tom qab, kuv qhia txog vim li cas lub koom txoos nyob rau hauv America thiab sab hnub poob tsis muaj kev txhawb siab. Cov lus qhuab qhia nyob rau tag nrho cov lus tim khawv ntawm John Cagan. Thaum kuv muab cov caw Mr. Nickell tuaj rau pem hauv ntej nrog lub kua muag thiab tu nws tau ploj lawm. Dr. Cagan ntuas nws thiab nws ntseeg Yexus thiab raug cawm. Tam sim no peb paub yog vim li cas Aaron thiab Jack Ngann muaj xws li ib tug tawm tsam nrog dab ntxwg nyoog nyob rau hauv kev thov Vajtswv ob teev ua ntej!

Nyob rau xyoo tshiab hnub kuv qhia ib tug cov lus qhuab qhia hu ua, "Ib xyoo ntawm ntuj raug txim - Ib xyoo ntawm Revival!" Kuv hais tias peb tau ua neej nyob dhau tiag tiag txog cov ntseeg hauv Vajlubkub Tshiab - uas yog sab ntsuj plig ua rog.

“Peb tsis yog tawm tsam cev nqaij daim tawv thiab tshav, tiam sis tawm tsam cov ntsujplig, tawm tsam hwjchim, thiab cov kav rau qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam cov nyob qhov siab” (Efexaus 6:12).

Lub sib ntaus sib tua yeej tsuas yog los ntawm tiag tiag rog nyob rau hauv kev thov Vajtswv.

John Samuel thiab Dr. Cagan yuav taug kev mus rau hauv Is Nrias teb qhov twg John yuav qhia nyob rau hauv peb txawv evangelistic Crusades. Kuv thov txhua leej txhua tus nyob rau hauv peb pawg ntseeg tuaj rau yav tsaus ntuj rau ib tug thov Vajtswv lub rooj sib tham - tsis muaj kev tshajtawm. Peb yuav siv ib teev kev thov Vajtswv rau hloov nyob rau hauv John Cagan lub rooj sib tham, thiab lwm teev thov Vajtswv los nyob rau hauv lub rooj txhawb siab nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj. Kuv nug tag nrho cov ntawm koj mus rau yuav nyob ntawm no rau qhov no tseem ceeb heev thov Vajtswv lub rooj sib tham nyob rau hnub yav tsaus ntuj thaum 7:00 PM.

Kuv tsis tau qhia txog Txoj Moo Zoo rau hmo no. Tab sis kuv qhia nws tag nrho cov sij hawm nyob rau hauv txhua txhua pab. Yexus tuag rau koj tej kev txhaum saum ntoo Khaublig. Nws los nws dawb huv cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum. Nws yog tseem ciaj sia nyob rau hauv lub sab tes xis ntawm Vajtswv thov Vajtswv rau koj. Cia siab rau Yexus Khetos Nws tus kheej. Nws yuav cawm koj los ntawm koj tej kev txhaum thiab los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim. Kuv thov Vajtswv hais tias koj yuav cia siab rau Yexus sai sai.

Dr. Cagan thiab John Cagan, thov los zaum rau ob lub rooj pem hauv ntej no, vim nej yuav sawv kev mus rau tebchaws India thiab mus nyob li peb lim tiam, John yuav qhia Vajtswv txoj lus rau peb lub nroog, cov ntseeg thov nej los rau peb hauv ntej no thiab thov Vajtswv rau nkawd.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Dr. C. L. Cagan: Efexaus 6:10-12
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924).