Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TXHAUM UA TSIS ZAM TXIM RAU –
PWM#1 YOG COV LUS QHIA TXOG VAJTSWV

THE UNPARDONABLE SIN –
LESSON #1 IN SYSTEMATIC THEOLOGY

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, J.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus nrog Los
Angeles Vajtswv hnub sawv ntxov, Ob hli ntuj 25, 2017
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 25, 2017


“Yog li ntawd, kuv hais rau nej tias, kev txhaum thiab kev saib tsis tau lwm yam zam txim tau rau, tsuas yog tug neeg uas hais lus saib tsis tau Vajntsujplig, qhov no yuav zam txim tsis rau rau tug neeg ntawd sis tiam tom ntej” (Matthais 12:31-32).

I. Ib, yam kev txhaum twg uas zam rau tsis tau?

The Reformation Study Bible (Ligonier Ministries, 2005) hais tias,

“Yam kev txhaum uas zam tsis tau…yog qhov “thuam tawm tsam Vajntsujplig’ kev thuam yog los ntawm kev hais lus, raws li paub yog hais tawm los ntawm yam uas muaj nyob hauv kev xav thiab hauv siab, yog raws li qhov Yexus tau hais yog tias lub hwjchim ntawm kev ua zoo uas nyob rau hauv lawv tsis yog los ntawm Vajtswv tiam sis yog los ntawm Ntxwnyoog, Tswv Yexus hais txog qhov txawv ntawm kev thuam thiab kev txhaum, tiam sis ob yam ntawd puas leej yog kev txhaum huv si, raws li Vajluskub tau qhia, Vajtswv zam tej txim uas yog tua neeg, dag, zoo li Povlauj los yeej yog neeg tua neeg tsis txom pawg ntseeg, Povlauj yog “tug neeg tua neeg’ tawm tsam Vajtswv cov neeg” (Teshaujlwm 9:1).

Qhov kev txhaum uas zam tsis tau txawv li cas ntawm qhov ua muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajntsujplig, yog Vajntsujplig ua hauj lwm rau tug neeg txhaum lub siab (Efexus 1:17-18), qhia tawm thiab qhias txog cov lus hais txog Yexus (Yauhas 14:26), yog lees kev txhaum thiab ntseeg [Yexus], Vajntsujplig tsis yog tias qhia Vajluskub rau neeg, tiam sis Nws tseem qheb neeg lub siab kom txais…Thaum Nws los kav, tug neeg uas muaj Vajntsuj plig ua tug kav yuav pab rau kom tug neeg ntawm lees kev txhaum thiab ntseeg (Henplais 3:12, 13), Vajtswv pab rau kom neeg totaub tag mus sim neej, Vajtswv tsis yog lam tau lam ua, tiam tawm tsam yam ua tsis yog dej siab thiab kev hlub.

Ib cov Vajluskub uas qhia txog yam kev txhaum uas zam tsis tau yog Henplais 6:4-6, 10:26-29; thiab 1 Yauhas 5 5: 16, nov yog qhia txog kev txhaum no…Yexus hais tias, “txhua yam kev txhaum’ thiab ‘tsis hais kev thuam’ yuav raug zam, tsuas yog yam kev txhaum no” – KEV TXHAUM UA ZAM TSIS TAU!

Dr. Henry C. Thiessen, hauv nws phau ntawv Introductory Lectures in Systematic Theology (Eerdmans, 1949) hais li no,

“qhov kev txhaum kawg yog tawv ncauj [tsis lees] yam teeb meem loj yog tug neeg ntawd muab lub siab tawv ncauj tsis lees yuav Vajtswv Txoj kev hlub, no thiab li hloov mus ua kev txhaum, Kev ntawv ncauj [tsis lees] yog yam kev txhaum tawm tsam Vajntsujplig thiab Vajtswv yuav tsis zam txim rau, vim yog tsis lees yuav Vajtswv” (Daim 270).

II. Ob, cov neeg uas ua qhov kev txhaum zam txim rau tsis tau.

1. Kha-ees, Chivkeeb 4:3-7, 11-12, 16.

2. Neeg nyob rau Nau-ees tiam, Chivkeeb 7:16 – “Vajtswv ua tug kaw” (See Mathais 24:37-38; II Pet. 2:5)

3. Cov neeg hauv nroog Xaudoos, Chivkeeb 9:12-15, 24, 26.

4. Falaus, Khiavdim 7:14; 7:22; 8:15; 8:19; 8:32; 9:35; 10:17-20; 11:10.

5. Exaus, Henplais 12:16-17.

6. Ixayees ntawd Khades-Npawnias, Henplais 3:7, 8, 10-12.

7. Cov neeg txawj ntse, Henplais 6:4-6.

8. Tug neeg nplua nuj, Mathais 19:22; Loos 1:28-32.

9. Yudas, Mathais 27:3-5.


Peb tseem tsis tau muaj cov tub los sis cov ntxhais uas tig rov qab los zoo li tug tub uas ploj lawm, tshaj ntawd, cov neeg uas tawm ntaw peb pawg ntseeg tsis muaj ib tug twg yuav hloov dua siab tshiab li, peb kuj tsis paub meej, tiam sis zoo li lawv ua yam kev txhaum uas zam txim rau tsis tau, Henplais 6:4-6.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.