Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YOG VIM LICAS COJ TSIS TAU NEEG LOS
TXHAB RAU HAUV PEB TEJ PAWG NTSEEG

(ZAUM PLAUB QHIA TXOG KEV TAWM TSAM)

WHY EVANGELISTS DON’T ADD PEOPLE
TO OUR CHURCHES
(NUMBER FOUR IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, J.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus nrog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Ob hli ntuj 11, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 11, 2017

“Nej tsis tau los hauv kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:40).


Ob peb xyoo dhau los no peb pawg ntseeg tau mus koom lwm pawg ntseeg los sis tham txog kev tshawj tawm, peb tau xaiv ib tug xibhwb thiab nws tau cawm ib tug xibhwb uas txawj txog kev tshaj tawm, thaum nws qhia Vajtswv txojlus tham nws tau caw neeg los txais yuav Yexus coob tug kuj tau los rau lub sijhawm ntawd, tiam sis tsis mua ib tug khia li uas tau txais kev cawmdim! Tug xibhwb ntawd hais li no:

Peb pawg ntseeg siv zov kom neeg tuaj pehawm Vajtswv kom puv lub tuam tsev ib…tug xibhwb…uas yog tug qhia rau hmo kawg nyob rau lub rooj sab laj zaum no tau cawm neeg saum pua tug tawm los txais yuav Yexus xam poj niam menyuam huvsi, thaum kawg tsis muaj chaw rau lawv nyob, muaj txog 54 tug neeg los txais yuav kev cawmdim…thaum kuv qhia qhov no mus rau ib tug uas sau phau ntawv hu ua Sword of the Lord, ua rau kuv raug cem los ntawm ib tug neeg uas yog Curtis Hutson [tug sau phau ntawv uas yog Sword of the Lord]. “yog vim licas koj hais tias lawv yuav hloov dua siab tshiab tiag tiag,” nws sau tias, “zoo li koj tsis muaj kev ntseeg txog cov neeg no kiag li, tiam sis yog cov neeg tshiab hauv Yexus” kuv xav tsis thoob qhov no, tom qab ntawd tsis ntev muaj neeg sau ntawv, hu xovtooj mus rau cov neeg no, tiam sis tsis muaj ib tug twg uas yuav kam yuav Yexus tiag tiag rau hmo ntawv vim yog mus hais rau lus tug neeg txhaum cov lus thov Vajtswv, kuv los paub tias [cov neeg no yeej tsis tau hloov dua siab tshiab tiag]...nov yog qhov txawv txav ntawm kev ntseeg thiab kev tshaj tawm Vajtswv txoj moo zoo rau neeg coob coob thiab tsuas yog hias kom lawv tuaj hauv pawg ntseeg.

KEV TSHAJ TAWM ZOO LI CURTIS HUTON TSIS YOG QHOV ZOO, IB TUG XIBHWB NTSE TWG YUAV TSIS SIV TUG NEEG ZOO LI NO NTXIV, LAWV YEEJ PAUB TAU TIAS COV NEEG NO YEEJ TSIS TAU LOS LEES YUAV YEXUS TIAG TIAG, YOG LI NO LAWV THIAJ LI TSIS SIV NWS NTXIV MUS LAWM.

Tug xibhwb no hais yog, txhua tug neeg uas los rau pem hauv ntej thiab los thov raws li tug neeg txhaum cov lus thov tsis yog cov uas dim lawm. Yog lawv dim tiag lawv yuav tsum rov qab tuaj pehawm Vajtswv thiab nyob rau nws pawg ntseeg! Lawv yeej tsis kam tso kev txhaum tseg, lawv tsis tau hloov dua siab tshiab rau Yexus tiag tiag, lawv yeej tsis tau hloov dua siab tshiab li! Zoo li tug xibhwb hais “yog qhov txawv txav ntawm…kev ntseeg tseeb…thiab coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg xwb” yog li no tug xibhwb uas muaj suab npe thiaj li coj tsis tau ib tug dim rau hmo ntawd kiag li, nws ua qhov yuam kev lawm!

Curtis, tug sau phau ntawv the Sword of the Lord, tau cem tug xibhwb no, “yog vim licas koj thiaj li hais tias cov neeg no hloov dua siab tshiab lawm” lawv yuav yog cov neeg uas “raug hloov dua tshiab hauv Yexus” qhov tseeb cov neeg no txhua tug raug kho tshiab hauv Yexus, Huton ua yuam kev lawm!

Teb chaw Amelikas ntawm no yeej muaj cov xibhwb li no thoob tebchaws – thiab thoob ntiajteb, lawv yog cov neeg ua “txiav txim siab” ntawm lawv tug kheej xwb kuv yuav los nyeem lo lus “kev txiav txim siab” nyob rau peb phau ntawv, Today’s Apostasy (qheb ntawm no mus rau koj lub computer), tug sau yog Dr. Cagan thiab kuv:

Kuv txiav txim siab yog qhov kev ntseeg ntawm ib tug neeg twg uas dim los ntawm qhov uas sawv mus pem hauv ntej, tsa lawv txhais tes, thiab thov Vajtswv, ntseeg raws neeg qhia, lees yuav Vajtswv, los raws li lwm tug hais.

Cov neeg los pem hauv ntej, lawv ntseeg cov lus qhia, lawv thov Vajtswv zoo li tug neeg txhaum cov lus thov, tiam sis lawv tsis los rau ntawm Yexus, Yexus hais tias, “lawv tsis los rau ntawm kuv, kom tau txoj sia” (Yauhas 5:40), vim yog los lawv tsis los rau ntawm Yexus, lawv tsis tau hloov dua siab tshiab, lawv tsis tau dim, yog vim li no lawv thiaj list sis rov tuaj pehawm Vajtswv ntxiv lawm, lawv txiav txim siab, tiam sis tsis yog tug ntseeg tseeb, lawv tsis dim!

Tug xibhwb tshaj tawm (thiab coob tug zoo li nws) tsis yog tug txiav txim siab, nws yog Sandemanian, los mloog tias cov xibhwb no “coj neeg los ntseeg” los ntawm lawv phau ntawv “Coj neeg los ntseeg” ntawm no yog coj “ib tug poj niam los cuag Yexus”.

Kuv mus coj nws tom tog kev los cuag Yexus, kuv ua raws li ua tau pab kom nws totaub tias nws tsis yog neeg txhaum xwb, tiam sis qhov kev txhaum tsis yog yam uas peb yuav tshem tau los ntawm koj lub zog, kuv thiaj li pab nws kom pom Yexus tias ua tug theej txhua yam thiab yog tsis yog Nws uas peb yeej tsis tau txais kev dim.

Tom qab ntawd nws thiaj li tug poj niam no thov Vajtswv, nws thiaj li “tau txais kev cawmdim” tseem yuam kev qhov twg, tug poj niam no tsis paub txog nws li kev txhaum – tsis hais txog qhov ntawd, tsis hais txog Tswv Yexus cov Ntshav los ntxuav nws tej kev txhaum, txhua yam nyob hauv nws lub siab, nws pab kom nws totau qee yam thiab pom tias Yexus tuag theej nws, thaum nws totaub thiab pom yam ntawd, nws txawm thov Vajtswv thiab paub txog txhua yam.

Qhov kev qhia thiab “coj neeg los cuag Vajtswv ntawd” yog yam qhia txog Sandemanism, qhia tias ntseeg xwb ces dim lawm, zo li Dr. Martyn Lloyd-Jones hais txog Sandemanianism, “yog koj ntseeg raws li cov lus qhia ntawd thiab npaj hais lus, ces koj yuav dim” (Romans, Exposition of Chapter 10, Saving Faith, Banner of Truth, chapter 14). Cov xibhwb zoo li no yeej zoo tib yam li cov xibhwb cuav R. B. Thieme, nws ntseeg hais tias ib tug neeg twg muaj “[yam] uas nws xav tseg, qhia rau Vajtswv Vajleejtxiv tias nws tab tom cia siab rau Yexus kom dim, li no xwb” (Wikipedia). Tsuas yog hais rau Vajtswv hauv koj lub siab tias koj cia siab rau Yexus, Thieme qhia li ntawd, qees leej uas nyeem cov lus qhia thiab los saib cov duab no yuav hais tias “Thieme yog xibhwb cuav” tiam sis Thieme qhia txawv licas rau tug xibhwb cuav saum no – los sis txiav txim siab licas? Kuv qhia tias tsis muaj qhov txawv! Tsuas yog kev txiav txim siab, tsuas yog Sandemanianism!

Tsawg tug – hnub txiav txim zaug kawg yuav qhia txhua yam, tsawg tug – cov neeg uas dim los ntawm cov lus qhuab qhia li ntawd, tsawg tug, tsawg tug, tsawg tug – dim los ntawm cov lus tshaj tawm, rhuav tshem peb cov ntseeg, yog li ntawd! Zoo tshaj yuav tsum hloov dua siab tshiab tiag!

Rau tej yam kev tshaj tawm, tsis paub txog kev txhaum, tsuas yog neeg cov lus qhia, tsis yog los cuag Tswv Yexus tug kheej, tswv muaj ib tug twg los cuag Tswv Yexus, tsuas yog qhov kev xav xwb hais tias lees yuav Yexus, vim yog neeg tsis paub txog kev txhaum, lawv tsis los rau ntawm Yexus, lawv tsis dim, lawv tsis muaj txoj sia ntev dhawv, raws li Vajluskub hais tias,

“Nej tsis tau los hauv kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:40).

Kuv yuav tsis los hais txog cov xibhwb no ntxiv lawm tam sim no kuv yuav hais ncaj qha rau nej koj zoo tshaj nws lov? Puas yog koj hu tias kev cawmdim zoo tshaj qhov nws hais lov? Tsis yog, tsis yog kiag li!

Txhob yuam kev, koj yuav tsum dim, thaum Vajtswv saib los rau koj, nws pom dab tsi? Nws pom koj hloov dua siab tshiab ntawm kev txhaum! Vajluskub hais tias, “Vajtswv lub qhov muag nyob rau txhua qhov, pom kev txhaum” (Pajlug 15:3), Vajtswv sau koj tej kev txhaum txhua yam rau Nws Phau Ntawv, nyob rau hnub txiav txim zaug kawg, koj yuav los sawv rau ntawm Vajtswv, thiab koj yuav “raug txiav txim raws li tau sau nyob rau phauv ntawv” (Tshwsim 20:12), txawm yog koj li kev txhaum uas tsis muaj tug paub, Vajluskub hais tias “Vajtswv yuav coj txhua yam koj ua los txiav txim, txhua yam kev txhaum tsis muaj neeg paub” (Tejlusqhia 12:14), thaum ntawd koj yuav “raug pov rau hav hluav taws” (Tshwmsim 20:15).

Koj cheem tsum Vajtswv los pab kom koj paub txog kev txhaum, uas yog yam uas nyob hauv koj lub siab, koj cheem tsum Vajtswv los pab koj pom Tswv Yexus cov Ntshav, Koj cheem tsum Yexus, “nov yog tib tug Vajtswv, tsuas muaj ib tug nyob nruab nrab ntawm Vajtswv thiab tib neeg, tsuas yog Yexus xwb” (1 Timautes 2:5), koj cheem tsum los nyob hauv nruab nrab, los sawv hauv nruab nrab ntawm koj thiab Vajtswv, theem koj tej kev txhaum.

Tiam sis koj siv kawm koj paub txog kev txhaum, koj yog Sandemanian ua tug txiav txim siab, ib tug menyuam tub hais rau Dr. Cagan “kuv siv zog cia siab rau Yexus, kuv siv zog cia siab rau Nws” Nws kawm lawv paub txog “qhov kev ua zoo” thaum twg “nws thiaj ua tau” nws xav hais tias nws ua tau los ntawm nws tug kheej, tug metub no tsis paub txog nws li kev txhaum, txawm li ntawd los nws tseem sau qhia tau, nws cia siab los rau Yexus los ntawm nws

lub peevxwm.

Hnub Yexus rau ntsia saum ntoo Khaublig, muaj ib tug tub sab uas raug ntsia nrog Yexus, nws tsis paub tias cia siab rau Yexus “licas” – nws txawm ua, nws los paub txog kev txhaum thiab cheem tsum Yexus – thiab cia siab rau Nws.

Muaj ib hnub, thaum Yexus tab tom noj mov nyob rau ib lub tsev, muaj ib tug poj niam nkag los nwj nws kotaw, nws tsis paub “yuav ua licas” txog qhov cia siab rau Yexus – Nws tsuas yog los rau ntawm Yexus, Yexus thiaj li hais rau nws tias “Koj cov kev txhaum raug zam lawm” (Lukas 7:48).

Ne jib txhias yuav xav hais tias kev cia siab rau Yexus ces zoo li ntawm qhov uas ntseeg hais tias Nws tuag saum Ntoo Khaublig theej koj, los sis “kev paub” tias Nws tuag rau koj – tias yog tib yam xwb, koj hais hauv koj lub siab tias koj cia siab rau Yexus, koj hais ntawm koj lub qhov ncauj, Yexus hais li no,

“Nej tsis tau los hauv kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:40).

Koj tseem tau cia siab rau Yexus, koj tsis tau los rau ntawm Yexus, koj tsuas yog yeej tej yam hauv koj lub siab xwb, koj hais ntawm koj lub qhov ncauj, uas tseem tsis tau cawm koj, nej ib txhia xav hais tias nej kawm txaus yuav paub txog kev cawmdim thiab yuav teb txog qhov ntawd, nej yuav dim, kev kawm thiab kev teb tej yam lus nug zoo li neeg kawm ntawv yuav cawm tsis tau koj, Yexus hais tias “koj tsis los rau ntawm kuv, kom tau txoj sia”

Teeb meem vim yog koj tsis tau hloov dua siab tshiab tiag tiag, koj tsuas hais ib ob los lus, tiam sis tsis tau hloov dua siab tshiab, thiab koj tsis tau yug dua tshiab tiag tiag vim koj yeej yug los yog neeg txhaum, sab hauv koj yog tug neeg uas pom tug kheej zoo xwb, sab hauv koj tsis tau Vajtswv, koj cheem tsum koj tug kheej, txhua yam kev phem hauv koj lub siab, koj yuav zoo siab los hnob txog Yexus tug uas hlub koj thiab muab Nws cov Ntshav ntxuav koj.

Tiam sis koj yeejt sis ntseeg txog Yexus cov ntshav, Au, koj xav tias yog cov ntshav tsis txiaj, los sis tsuas yog uas lus hais xwb, vim yog koj tsuas hnov lawv hais txog cov Ntshav, tiam sis nov puas yog yam koj ua. Koj tsis tau los rau ntawm Tswv Yexus tug Kheej zoo yog tug neeg txhaum, tsis muaj kev pabcuam – cia Nws ntxuav koj tej kev txhaum ntawm nws cov Ntshav, koj siv zog cawm koj tug kheej li ntawd, Yexus cov Nthav tsis yog txoj kev cawmdim rau koj, txawm yog koj hai li ntawd, hauv koj lub siab, koj yeej tsis pom zoo raws li zaj nkauj no:

Kuv qhov kev vam yeej tsis muaj qhov twg li lawm
   Tsuas yog Yexus cov Ntshav thaib kev ncajncees.
Kuv yeej tsis cias [rau qhov twg kiag li lawm],
   Tsuas yog hauv Yexus lu npe lawm xwb
Ntawm Yexus, yog lub pob zeb rau kev sawv,
   Txhua qhov tsuas yog hav xuav zeb lwm xwb;
Txhua qhov yog hav xuav zeb lawm xwb.
    (“The Solid Rock” by Edward Mote, 1797-1874).

Koj yog neeg txhaum, tiam sis Yexus hlub koj, yog li ntawd nws thiaj tuag theej koj, yog koj los rau ntawm Nws, Nws yuav zam koj lub txim, Nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum ntawm nws cov Ntshav, yog koj cia siab rau Yexus, Nws yuav cawm koj ntawm kev txhaum, yog koj xav nrog peb tham txog kev cia siab rau Yexus, los rau ntawm no, tam sim no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Come Unto Me” (Charles P. Jones, 1865-1949).