Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
XYOO UAS YOG TUB TUAG TEB –
XYOO UAS YOG KEV TXHAWB SIAB!

A YEAR OF HELL – A YEAR OF REVIVAL!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv yav sawv tsaus ntuj, Ib hli 1, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 1, 2017

“Yog Vajtswv dua tau ntuj nqe los, kom toj roob hauv pes txav los nyob rau ntawm nws xub ntiag” (Yaxayas 64:1).


Hmo no peb ntuav mus rau nqe Vajluskub uas tseem ceeb tshaj plaws, kuv ua Vajtswv tsaug uas nws tau peb ntau yam rau xyoo dhau los no, tiam sis John Cagan hu hais tias “xyoo uas nyob tub tuag teb” kuv tsis pom zoo nrog rau nws, nws hais thiab tiam sis tsis tag, muab teb qhov yeej zoo li yog nyob dab teb tiag, tiam sis tiag tiag yog xyoo uas tau koob hmoov, John txom nyem rau lub sijhawm uas zoo li Vajtswv hu nws tawm hauv tub tuag teb los, tiam sis peb tau nco txog Vajtswv qhov koob hmoov ntau yam uas nws pub rau peb. Peb yeej tau qhov ntawd tiag, peb yeej yog tib neeg xwb, peb qhov kev xav yeej mus mus los los, John tug kheej los yeej muaj tej yam uas zoo kawg nkaus, nws muaj ib tug ntxhais ntseeg Vajtswv uas yog Julie tug ntxhais no los yeej yog ib tug ntxhais ntseeg zoo, nws hnov qab lub sijhawm ob tug mus uasi nyob rau Disneylang, nws hnov qab lub sijhawm ob tug mus ua si rau nram hiav txwv Santa Monica, nws hnov qab lub sijhawm uas muaj kev kaj siab nrog rau Noah Song nyob rau lub sijhawm thov Vajtswv uake, nws hnov qab lus sijhawm zoo zoo uas peb thov Vajtswv nrog rau Aaron, Jack thiab Noah nyob rau hauv kuv tsev nyob rau hmo dhau los no, nws hnov qab lub sijhawm wb los sib tham, nws hnov qab hais rau kuv tias “kuv tsis paub txog kuv yawm txiv kiag li, tiam sis Dr. Hymers koj zoo li kuv ib tug yawm txiv ua kuv hwm heev, ua tsaug uas koj muaj koj lub neej siv zog ua Vajtswv num thiab cob qhia kuv lub neej, kuv txhawb koj thiab ntseeg koj…Vajtswv foom koob hmoov rau koj! Koj yeej ua tau, Dr. Hymers! - John Samuel Cagan.”

John yog ib tug ntseeg Vajtswv zoo heev, kuv hais tias nws yog Vajtswv ib tug tub rog zoo heev, tiam sis nws yog ib tug tib neeg xwb, zoo ib yam li peb, tej zaum kuj xav txog tej yam tsis zoo, tiam sis thaum peb rau kho dua tshiab, peb los pom tiam muaj ntau yam zoo rau xyoo dhau los no - thiab lub sijhawm sawvdaws tuaj nyob uake thov Vajtswv uake, thiab muab ntau yam tseem ceeb ua Vajtswv teb peb nyob rau xyoo 2016 - Vajtswv teb yam ua peb tau thov.

“Yog Vajtswv dua tau ntuj nqe los, kom toj roob hauv pes txav los nyob rau ntawm nws xub ntiag” (Yaxayas 64:1).

Muaj tej zaum kuv kuj xav zoo li tias yog “xyoo uas zoo li nyob tub tuagteb” thaum kuv qaug zog, zoo li kuv plam yam zoo hauv kuv lub neej, kuv tau quaj thiab zoo li twb yuav tuag- kuv txawb txog pawg ntseeg heev vim kuv mob siab heev rau pawg ntseeg, tsis tag li kuv tseem muaj ib tug mob loj uas ua rau kuv “ua neeg tom ntej tom qab” muaj ntau zaug kuv txhawj xeeb heev, lub sijhawm no dab ntxwnyoog tau los tawm tsam kuv, yog Aaron Yancy tsis los txhawb kuv rau lub sijhawm txom nyem zoo li no, yog tsis muaj nws kuv yeej hla tsis dhau tej kev txom nyem no, muaj tej tug phooj ywg zoo li Aaron yog ib qhov koob hmoo los ntawm Vajtswv los! Tsis tag li tseem muaj cov neeg thov Vajswv zoo li Christine Nguyen thiab niam Lee kuj yog koob ntawm Vajtswv los thiab!

Yog yeej muaj ntau yam tshwm nyob rau xyoo 2016, muaj cov hluas coob tug tsis nyiam kuv, tam sim no lawv los hlub kuv lawm! Ua rau kuv zoo siab thiab thaum lawv luag raub kuv thiab hais tias “Kuv hlub koj xibwb!”

Kuv ho mus saib daim ntawv uas kuv poj niam sau rau kuv, nws hais li no.

Nyob zoo Robert, vim yog qhov koj mloog Vajtswv lus thiab koj qhov kev ntseeg ua rau kuv tau los cuag Yexus, yog tsis muaj koj peb yeej tsis los nyob rau qhov no…Robert, kuv hlub koj tag kuv lub siab thiab kuv tug ntsujplig, hlub koj, Ileana.

Thaum kuv los nyeem nws tsab ntawv no ua rau kuv zoo siab heev thiab hu nkauj li no! “Au Vajtswv, ua koj tsaug rau Ileana! Ua koj tsaug uas muaj ib tug poj niam zoo rau kuv!” tsis muaj hnub uas kuv yuav kov yeej tej lub sijhawm uas ntsib kev nyuaj siab yog tsis muaj nws ua tug hlub, txhawb thiab thov Vajtswv pab, thiab tseem ua Vajtswv tsaug rau tug ntxhais xeeb ntxwv Hannah, thaum tshiab zoo li nws ntshai kuv uas yog tug neeg laus thiab do hau! Tiam sis lub Khibxamaj xyoo no nws tau nkag los cuag kuv - thiab tseem los niag kuv thiab, tsis muaj hnub kuv yuav hnov qab qho no kiag li!

Thaum peb tig rov mus saib xyoo 2016 tsis txhob hnov qab tej yam zoo uas Vajtswv ua rau peb! Tej zaum saib zoo li pawg ntseeg twb tuag lawm, kuv los tuag lawm, tsis muaj kev vam rau yav tom ntej, lub sijhawm ntawd Vajtswv tau tej peb cov lus thov,

“Yog Vajtswv dua tau ntuj nqe los, kom toj roob hauv pes txav los nyob rau ntawm nws xub ntiag” (Yaxayas 64:1).

Thiab Vajtswv teb kuv! Kuv tau los npaj qhov hauv lwm rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus “tshiab” kuv tau qhia txog “Cov hluas sawv los” lub sijhawm ntawd cov ntxhais thiab cov tub hluas tau thov Vajtswv rau lub sijhawm peb hu nkauj, thiab quaj rau Vajtswv, lub sijhawm no Vajtswv los kuj tau nqe los, pib rau thaum Dr. Cagan coj ib tug txiv neej laus 90 xyoo los cuag Yexus, Christine Nguyen siv zog thov Vajtswv, Niam tsev Shirly Lee los yeej siv zog thov Vajtswv, muaj kev txhawb siab los rau peb, ib peb lim tiam xwb kuv muaj txog li ntawd 28 tug neeg los lees kev txhaum thiab hloov dua siab tshiab, thiab ntxuav hauv Yexus cov ntshav uas ntws saum tub Ntoo Khaublig los rau peb.

Peb xav tias kev txhawb siab ntshe dua mus lawm, tiam sis peb yuam kev lawm, Vajtswv tseem nrog peb nyob! Peb muaj cov neeg los hloov dua siab tshiab txhua lub sijhawm peb tuaj pehawm Vajtswv, zoo li lub sijhawm uas Dr. Chan qhia Vajtswv txoj lus muaj plauj leej los lees kev txhaum thiab txais yuav kev cawm dim nyob rau Kaum ob hli 25- hmo peb ua kev cai nco txog Yexus yug! Ntawm no yog cov neeg uas tau los hloov dua siab tshiab nyob rau xyoo 2016.

Judy Li
Marjorie Cagan
Thomas Luong
Christine Nguyen
Adela Menjivar
Setsuko Zabalaga
Jesse Zacamitzin
Christina Lewis
Jennifer Yan
Abraham Song
Baiyang Zhang
Tom Xia
Virgel Nickell
Jason Baltazar
Emmi Hua
Tyrik Chambers
Julie Sivilay
Minh Vu
Alicia Zacamitzin
Danny Carlos
Daniel Barahona
Ayako Zabalaga
Julieta Prieto
Robert Wang
Joseph Gong
Andrew Matsusaka
Jessica Yin
Norris Menjivar.

Phooj ywg, Vajtswv tseem nrog peb nyob! Nws los rau peb pawg ntseeg tag mus li, nyob rau lub Yim hli, Cuaj hli, Kaum hli, nyob rau Kaum ib hli - thiab lub Kaum ob hli xwb mua txog li cuaj leeg los hloov dua siab tshiab, nees nkaum yim leej rau ib xyoo! Sawv ntsug thiab nkauj qhuas Vajtswv!

Qhuas Vajtswv, rau txhua yam koob hmoov;
Qhuas Vajtswv rau txhua yam uas koj tsim;
Qhuas Vajtswv rau txhua yam saum ntuj;
Qhuas Leejtxiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig! Amees
   (“Doxology,” Thomas Ken, 1637-1711).

Cov poj niam hu zaj nkauj no! Cov txiv neej nej ho los hu! Peb txhua tug rov los hu ib zaug ntxiv! Tam sim no los hu zaj nkauj txog rooj txawb siab, “Ntxiv Kub Lub Zeemmuag” tsis txhob saib ntawv, yog hu tsis tau mus saib nyob rau daim 4, hu uake!

Kuv thov coj kuv lub zeemmuag,
   Thov kuv pom Yexus rau hnub no;
Koj coj kuv mus rau lub pas dej ntshiab,
   Koj pub zaub pub mos rau kuv noj;
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov,
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujpligm
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv,
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum,
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Cov phooj ywg, kuv ntseeg hais tias Vajtswv tseem yuav ua kom peb muaj rooj txhawb siab loj nyob rau xyoo 2017, yuav tsum thov txhua hnub, tej zaum kuv yoo mov thov Vajtswv kom los nrog peb nyob rau xyoo no.

Tam sim no tig mus saib nej phau Vajluskub hauv 1 Kaulithaus 9:24, nyob rau daim 1219 hauv phau Vajluskub the Scofield Study Bible. Zaj lub qhuab qhia no sau los ntawm Dr. Cagan.

“Nej tsis paub lov tias cov neeg ntawd tab tom nrhia sib tw, txhua tus puas leej khiav, tiam sis tug neeg uas tau txais nqe zog tuas yogi b leeg xwb? yog li ntawd dhia kom tau txais nqe zog” (1 Kaulithaus 9:24).

Nej zaum tau, tam sim no kaw nej phau Vajluskub thiab ua tib zoo mloog.

Xibhwb Povlauj tau muab cov ntseeg lub neej los piv rau cov neeg dhia sib tw, nws hais tias “khiav kom nej thiaj li yuav tau txais [nqe zog] (1 Kaulithaus 9:24), Povlauj rov hais tias “Lawv ua lintawd kom tau txais lub koos mom nplooj uas yuav ploj mus, tiam sis peb ua kom tau txais lub koos mom kub uas tsis paub ploj” (1 Kaulithaus 9:25), cov lub nqe zog tsis yog yam khoom ntiajteb, tej yam tseem ceeb tshaj ntawd, qhov nqe zog ntawd yog los ntawm Tswv Yexus thaum nws los kav Nws lub Teb chaws!

Povlauj hais tias tug neeg dhia yog “tug neeg coj nruj [tswj tug kheej] rau txhua qhov” (nqe 25), ib tug neeg dhua sib tw tsis yog neeg rog, nws tsis tub kheeg, nws tsis laug sijhawm, xibhwb Povlauj, nws hais tias “Kuv…khiav los ntawm muaj lub homphiaj, kuv tau tawm tsam li no, tsis zoo li tug neeg uas lam ntau cua” (nqe 26) nws tsis yog tug neeg uas tsis tau xyaum dua uas thaum mus sib ntau lam tau lam ntau, Povlauj tsis lam tau lam ua, Nws paub hais tias nws kuj yuav yuam kev, Nws hais tias “kuv tau qhia rau lwm tug lawm, kuv tug kheej yuav yog tug neeg siv tsis tau (nqe 27).

Povlauj paub yam nws xav tau, nws siv zog ntso, nws nyob rau nws lub neej raws li tau hais rau peb ua.

“Khiav kom tau txais nqe zog” (1 Kaulithaus 9:24).

“Khiav kom tau txais [nqe zog]” nyob rau hmo no kuv yuav los lu no coj mus siv tau plaub yam.

I. Ib, Vajluskub nqe no siv siv rau lub caij ntuj no thiab nploojntoo hlas no.

Peb tau muaj kev lom zem puv npo raulub sijhawm “noj peb caug” peb tseem muaj noj ib pluas ua kev cai nco txog Yexus yug uas yog peb nco.

Peb tau muaj ntau yam kev lom zem rau hnub “neeg tsis ua hauj lwm” Peb tseem noj ib rooj mov nco txog Yexus yug, peb tseem tuaj uake ua koob tsheej nco txog Yexus yug thiab, Dr. Chan qhia Vajtswv Txoj lus thiab muaj plauj leeg los txais yuav kev cawmdim! Peb noj Vajtswv rooj mov, nag hmo, hmo xyoo tshiab, Sergio thiab Yazmin rooj tshooj, hnub no yog xyoo tshiab.

Tab sis lub "hnub so" tsis kav mus ib txhis. Tam sim no nws yog lub ib hlis ntuj. Muaj yuav tsis muaj ib tug nyiaj so koobtsheej tom ntej weekend. Nws yuav ua tau lub caij ntuj no. Nws yuav ua tau txias. Nws yuav los nag. Nws yuav tsis yog li ntawd exciting. Koj yuav siv nws? Los yog koj yuav poob tam sim ntawd thiab tawm hauv lub koom txoos? Peb cov phau ntawv hais tias, "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau." Cia koj lub siab xib rau nqi zog! Nyob twj ywm nyob rau hauv no lub tsev teev ntuj tsis muaj teeb meem dab tsi tshwm sim! Khaws koj lub siab rau Tswv Yexus thiab lub tsev teev ntuj!

Lub caij ntuj no los txhua txhua xyoo, koj paub. Tom qab Dej Dag Nyab Ntiajteb Vajtswv hais rau Nau-a, "Thaum lub ntiaj teb remaineth, seedtime thiab sau, thiab txias thiab cua sov, thiab lub caij ntuj sov thiab lub caij ntuj no, thiab hnub thiab hmo ntuj yuav tsum tu tsis tseg" (Chiv Keeb 8:22). Lub caij ntuj no los txhua txhua xyoo. Koj yuav siv nws? "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau."

Tom qab lub caij ntuj no los txog cov caij nplooj ntoos hlav. Lub caij nplooj ntoos hlav nws muaj nws tus kheej tej kev ntxias. Kuv hu nws "Neeg Mekas qhov kaj siab." Nws muaj peb-hnub vas xaum vas thiv. Cov neeg mus rau Las Vegas, los yog San Francisco, los yog lwm qhov chaw. Tsis muaj zog-minded neeg tawm hauv lub tsev teev ntuj. Yog "Caij nplooj ntoos hlav." Cov neeg xav mus tam sim ntawd. Muaj kev cov txheej xwm. Muaj tsev neeg tej xwm txheej. Neeg Mekas qhov kev zoo siab Tshuab tua ntau tus ntsuj plig los tshaj txhaum kev sib deev thiab tshuaj yeeb. Yuav koj tua zoo li ib tug neeg ncaws kab taub? Los yog koj yuav poob tam sim ntawd? Yuav koj tua zoo li ib tug neeg ncaws kab taub? Koj yuav nyob rau hauv lub tsev teev ntuj txhua txhua lub sij hawm? Yuav koj tua Dab Ntxwg Nyoog yuav thiab yuav nyob rau hauv lub koom txoos? Los yog koj yuav tsis muaj zog thiab tawm hauv lub koom txoos? Thaum koj raug ntxias los ntawm cov dab ntxwg nyoog yuav koj tawm hauv lub tsev teev ntuj thiab rov qab mus rau kev txhaum? "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau."

Yog hais tias koj siab rau Tswv Yexus thiab lub tsev teev ntuj peb yuav muaj ib tug zoo xyoo nyob rau hauv 2017. Tsis txhob nkim koj lub sij hawm nrog rau qhov no thiab hais tias. Tsis txhob yuav distracted los ntawm ib tug tshaj plaws tom qab lwm kom txog thaum lub sij hawm yog lawm! Cia muaj ib tug zoo xyoo nyob rau hauv 2017! Sib ntaus hauv dab ntxwg nyoog nyob rau hauv kev thov Vajtswv. Khaws los rau lub tsev teev ntuj txhua txhua lub sij hawm. Yeej nqi zog zoo li ib tug neeg ncaws kab taub rau Tswv Yexus!

Thiab wb tsis ua teeb meem thiab crises. Txiav txim siab hais tias koj yuav tsis mus yuav ib tug teeb meem nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj. Peb muaj "ib tug accord" ib yam li cov ntseeg nyob rau hauv phau Vajluskub Teshaujlwm! Yog hais tias peb siab zoo li ib tug neeg ncaws kab taub - thiab cia tsis muaj dab tsi rub peb mus deb lawm - peb yuav muaj ib tug zoo xyoo! Ua kom pom tseeb rau ntawm Yexus Khetos thiab lub tsev teev ntuj tag nrho cov caij ntuj no thiab caij nplooj ntoos hlav. Khaws nyob rau hauv ib yam li ib tug neeg ncaws kab taub. "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav tau" - thiab yeej lub yeej! " Cov ntseeg uas yog tub rog cia li mus ntau nrog” Sawv ntsug thiab hu nkauj nyob rau nqe tshooj!

Cov ntseeg uas yog tub rog cia li mus ntau nrog,
Cia Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.
   (“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

II. Ob, Vajluskub nqe no siv rau rooj txhawb siab.

Vajtswv tau mus xyuas peb lub tsev teev ntuj nrog lub rooj txhawb siab xyoo tas los - rau thawj lub sij hawm nyob rau hauv ntau tshaj plaub caug xyoo. Vajtswv los cia nyob rau hauv cov rooj sib tham. Nws Ntsuj Plig Dawb Huv yog tam sim no nrog peb. Muaj coob tus neeg tau hloov dua siab tshiab nyob rau hauv ob peb nights. Ib txhia ntawm lawv ciali zoo li tsis yooj yim sua tus neeg mob. Lawv tau hnov ntau yam lus qhuab qhia. Kuv tau ntuas lawv ntau lub sij hawm. Lawv tseem nyuaj thiab txias. Tiam sis thaum Vajtswv tuaj los yeej muaj yog ib tug hloov siab los ntseeg tom qab lwm! Cov khoom plig loj tshaj yog Vajtswv tus kheej xub ntiag. Peb tej nyob cov ntseeg Vajtswv. Vajtswv yog nrog peb. Yuav ua li cas peb ntshaw koj xa ib tug txawm ntau dua rooj txhawb siab - huag, tus Tswv!

Peb lub tsev teev ntuj raws li nyob rau hauv kev thov Vajtswv txhua txhua hnub tsib thiab txhua txhua hnub rau. Ntau yam uas koj tau sib ntsib los thov Vajtswv nyob rau hauv tej pawg me me kom thov Vajtswv pab rau lub rooj txhawb siab. Kuv ua Vajtswv tsaug rau cov coj hauv kuv los qhia rau rooj txhawb siab. Kuv ua Vajtswv tsaug rau cov coj hauv kuv ua rau peb ib tug thov Vajtswv pawg ntseeg. Cov no yog cov tsawg treasures, yuav tsum tsis txhob pom qhov twg nyob rau hauv Amelikas uas kuv paub tias. Yog hais tias koj thov Vajtswv nyob rau hauv lub me me pab pawg tsom ze li ntawm tag nrho koj tej lus thov rau lub rooj txhawb siab thiab tus ntsuj plig yeej. Khaws rau cov neeg ob yam. Cov ob yam yog dab tsi peb yuav tsum tau - Vajtswv lub xub ntiag thiab ntau cov neeg tshiab los ntawm kev tshajtawm.

Peb yuav tsum ntev rau ib tug ntau dua kev txhawb siab! Tam sim no hais tias peb muaj tej Vajtswv lub xub ntiag thiab ua hauj lwm nyob rau hauv lub rooj txhawb siab, peb xav tau ntau tshaj. Tab sis kuv yuav tsum ceeb toom rau koj. Tsis txhob xav hais tias tam sim no peb paub yuav ua li cas kom tau ib tug lub rooj txhawb siab tshwm sim. Tsis txhob xav hais tias, "Peb twb tau txais tam sim no. Peb paub yuav ua li cas. Wb ua kom lwm tus lub rooj txhawb siab." Yog hais tias koj xav hais tias, peb yeej yuav tsis muaj ntau lub rooj txhawb siab.

Vajtswv tsis yog ib tug tshuab. Nws yog ib tug Neeg. Nws yog ib tug sovereign thiab hwjchim loj kawg nkaus Vajtswv. Nws yuav ua kom tau - txawm los ntawm kev thov Vajtswv. Kev txhawb siab yog tsis khawv koob. Nws tsis yog ib yam dab tsi uas peb yuav ua tau tshwm sim los ntawm kev ua hauj lwm los yog txawm los ntawm kev thov Vajtswv. Cov dab nkag yawm saub cuav Charles Finney qhia hais tias ib lub tsev teev ntuj yuav ua ib tug lub rooj txhawb siab tshwm sim - tab sis nws yuav kev lawm tswv yog tus sau ntawm lub rooj txhawb siab. Vajtswv xa rooj txhawb siab thaum Nws xaiv.

Nco ntsoov yuav ua li cas lub rooj txhawb siab pib xeem lub caij ntuj sov. Yog, cov neeg tau thov Vajtswv. Tiam sis thaum Vajtswv tuaj los yeej muaj yog tsis muaj kev thov Vajtswv yuav mus nyob rau. Muaj tsis muaj cov lus qhuab qhia yog qhia. Vajtswv los cia, mam li nco dheev thiab kuj ceeb tias, thaum cov neeg raug reciting Yaxayas 64: 1-3. Nws tuaj mam li nco dheev thiab kav peb txhua tug.

Thiab nyob rau hauv ib co ntawm cov rooj sib tham Vajtswv tsis los. Lub sij hawm tom qab lub sij hawm, thaum cov neeg thiab yuav tsum xav hais tias lub rooj txhawb siab yuav mus nyob rau ntawm nws tus kheej, Vajtswv tsis yog tam sim no. Cov rooj sib tham twb tuag lawm thiab npliag thaum Vajtswv tus Ntsujplig yog tsis tuaj kawm ntawv. Tej zaum kuv yuav tsum tau kaw ib lub rooj sib tham thaum ntxov thaum Vajtswv tsis muaj.

Nws yog ib qho yooj yim poob Vajtswv lub xub ntiag. Dab Ntxwg Nyoog yog ib txwm nyob ntawm no. Tab sis Vajtswv yuav tsis mus kawm ntawv. Vajtswv yuav tsis tuaj qhov twg Nws yog tsis desperately xav. Yog hais tias peb txaus siab rau lub "hnub so" thiab tej uas lub neej no, ces Vajtswv yuav tsis tau tam sim no nrog peb. Yog hais tias peb tsis xav kom Vajtswv nrog peb, Nws yuav tsis tau nrog peb. Tiam sis Nws tseem nrog peb. Kuv tau ua hauj lwm nyob rau hauv no cov lus qhuab qhia thaum ib tag hmo kawg hmo ntuj. Tus xov tooj rang. Nws yog Woody, quaj thiab quaj nyob rau hauv txoj kev ntseeg ntawm txoj kev txhaum. Kuv sawv Dr. Chan thiab nws tau mus rau Woody lub chav tsev. Woody hloov dua siab tshiab ntawm ob teev sawv ntxov no - nyob rau hnub kawg ntawm lub xyoo nyob rau ntawm 2:00 AM peb muaj peb 29th hloov dua siab tshiab! Sawv ntsug hu nkauj qhuas Vajtswv!

Tiam sis yeej tsis xav tias - tsis txhob siv sij hawm nws rau tso cai - hais tias Vajtswv muaj rau nrog peb. Tsis txhob xav hais tias Vajtswv yuav tsum xa rooj txhawb siab. Tsis txhob yuav zoo li Xaxoo uas mus "tawm raws li nyob rau lwm lub sij hawm ua ntej" thiab paub "tsis tau hais tias tus Tswv twb tau ncaim mus lawm los ntawm nws" (Teev npe 16:20). Tsis txhob yuav zoo li cov Yixayee uas kov yeej lub moos Yelikhau los ntawm ib tug txuj ci tseem ceeb los ntawm Vajtswv, thiab ces teem tawm mus coj tus me nroog ntawm lub moos Ai. Lawv hais tias, "Cia txhua tus neeg mus mus ... rau lawv yog tab sis ob peb ... Thiab lawv tau khiav ua ntej tus txiv neej ntawm lub moos Ai" (Yausua 7: 3, 4). Peb cov phau ntawv hais tias, "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau." Cov Ntawv Nkauj hais tias, "Lawv cov uas sow nyob rau hauv lub kua muag yuav tau sau nyob rau hauv kev xyiv fab" (Ntawv Nkauj 126: 5). Nws tsis hais tias, "Lawv cov uas sow nyob rau hauv kev txawj ntse yuav tau sau nyob rau hauv kev xyiv fab." Nws tsis hais tias, "Lawv cov uas sow nyob rau hauv nws tus kheej-kev tso siab yuav tau sau nyob rau hauv kev xyiv fab." Tsis muaj, lawv hais tias sow nyob rau hauv lub kua muag yuav tau sau nyob rau hauv kev xyiv fab. Cia peb thov Vajtswv ntxiv rau lub rooj txhawb siab, kev paub txog lub hwj chim yog rau Vajtswv ib leeg. Thov Vajtswv kom txog rau thaum Vajtswv los - tab sis Au Vajtswv, pab kom peb mus tua cov dab ntxwg nyoog, pab peb sib ntaus sib tua nyob rau hauv kev thov Vajtswv mus txog rau thaum koj tuaj nyob rau hauv ib tug ntau haib rooj txhawb siab! Peb thov Vajtswv rau koj los dua! Tuaj down, peb thov Vajtswv! Tuaj cia nyob rau hauv lub rooj txhawb siab! "Cov ntseeg uas yog tub rog cia li mus ntau rog!" Sawv ntsug thiab hu nkauj nqe tshooj.

Cov ntseeg uas yog tub rog cia li mus ntau nrog,
Cia Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.

III. Peb, Vajluskub nqe no siv rau kev tshaj tawm.

Nws yog ib qho yooj yim mus nrhiav hauv - hauv - nyob rau ntawm cov neeg uas twb nyob rau hauv lub tsev teev ntuj. Tej zaum nws yog txoj cai ua li ntawd. Tab sis tam sim no yog lub sij hawm peb yuav tsum tau mus tom qab poob cov neeg uas tsis nyob ntawm no. Peb yuav tsum tsom rau ntsuj plig yeej! Peb yuav tsum sib ntaus li ncaws pob tau ntau npe thiab xov tooj. Peb yuav tsum sib ntaus li ncaws pob coj ntau poob neeg nyob rau hauv. Yog hais tias koj tsis sib ntaus sib tua kom tau lawv nyob rau hauv, Vajtswv yuav tsis mus txuas ntxiv rau xa rooj txhawb siab rau peb. Kuv muaj ntau hais, tab sis kuv muaj rau tso tseg ntawm no. Dr. Chan tiv thaiv tau Woody. Nws coj nws mus rau nws lub tsev. Nws tau thov Vajtswv hmo ntuj thiab hnub rau Woody. Ces Woody hu kuv ntawm tus xov tooj quaj. Kuv hu ua Dr. Chan, tau sawv nws tawm ntawm pw tsaug zog, thiab nws coj Woody mus rau Tswv Yexus ob teev nyob rau hauv thaum sawv ntxov, nyob rau hauv lub xeem hnub ntawm lub xyoo!

Yexus hais tias, "Leej Tub ntawm tus txiv neej los yog mus nrhiav kev pab thiab cawm uas tau ploj" (Lukas 19:10). Ib zaug ntxiv, Tswv Yexus hais tias, "yuam kom lawv tuaj rau hauv, kuv lub tsev tej zaum yuav tau sau" (Lukas 14:23). Tom qab Nws sawv hauv qhov tuag rov Yexus hais tias, "Yog li ntawd, thiab [ua Yexus cov thwjtim ntawm] tag nrho cov haiv neeg" (Mathais 28:19). Dr. John R. Rice hais tias, "tug ntsujplig los cuag yog lub tseem ceeb tshaj plaws teeb meem uas yuav nyob rau hauv lub hlwb thiab kev rau siab ntawm cov ntseeg" (The Golden Path to Successful Personal Soul Winning, Sword of the Lord Publishers, 1961, p. 55). Nws hais yog lawm!

Tsis txhob hnov qab tias lub ntsiab ua lag ua luam ntawm ib pawg ntseeg yog ntsuj plig yeej! Sib ntaus coj nyob rau hauv lub poob tub ntxhais hluas ntawm lub zos no! Sib ntaus coj nyob rau hauv ntau cov neeg uas tsis nyob ntawm no tam sim no! Sib ntaus zoo li Dr. Chan ua los yeej Woody thiab tau nws dim! Cia li tawm mus rau lub tsev kawm qib siab thiab malls thiab tau txais lawv cov npe thiab xov tooj. Coj lawv mus rau lub tsev teev ntuj hnov lub Moo Zoo. Nqa nyob rau hauv tsawg kawg yog ib lub npe txhua lub sij hawm peb tau raws li. Hlub lawv thiab saib xyuas lawv zoo li Dr. Chan tau nrog Woody. Nrhiav kom paub lawv thaum lawv tuaj. Ua txhua yam koj ua tau kom lawv nyob ntawm no kom txog thaum lawv hloov dua siab tshiab - thiab ces lawv yuav nyob twj ywm nrog peb, vim hais tias lawv yog hloov dua siab tshiab!

Peb cov phau ntawv hais tias, "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau." Povlauj hais tias, "Kuv ... khiav, tsis yog raws li tsis muaj dua; li ntawd, sib ntaus sib tua kuv, tsis yog raws li ib tug uas beateth cov huab cua "(I Kaulithaus 9:25). Povlauj tsis ua hauj lwm ib nrab-heartedly. Nws tsis nkim nws lub sij hawm. Nws teem nws lub siab rau ntsuj plig yeej, tsis "raws li ib tug uas ntau saum huab cua." Qhov ntawd yog txoj kev mus rau yeej ntsuj plig! Ntawd yog li cas Dr. Chan yeej Woody mus rau Tswv Yexus. Nqa lawv nyob rau hauv. Ua raws li cov Dr. Chan tus qauv!

Wb tsom peb lub sij hawm thiab kev rau siab nyob rau hauv yeej tus ntsuj plig! Wb coj cov neeg nyob rau hauv lub xyoo no. Tsis txhob cia li xav txog koj tus phooj ywg thiab koj tus kheej. Tsis txhob cia li xav txog sib tam. Ua rau nws koj lub ntsiab ua lag ua luam coj nyob rau hauv lub poob. Wb siab rau winning lub poob. Ua kom pom tseeb zoo li ib tug laser beam. Tsis txhob ua nws ib nrab-heartedly, "Tsis yog tug uas ntau cua” Tsis txhob ua raws li ib yam dab tsi nyob rau sab, nrog koj lub ntsiab kom pom tseeb rau ntawm lwm yam uas. Peb yuav tsis coj cov neeg nyob rau hauv hais tias txoj kev. Peb cov phau ntawv hais tias, "Yog li ntawd khiav kom tau txais nqe zog” Cia peb sib ntaus sib tua uas yog Ntxwg Nyoog nyob rau hauv kev thov Vajtswv ces peb ua tau los coj cov tub ntxhais hluas nyob rau hauv! " Cov ntseeg uas yog tub rog cia li mus ntau nrog” Sawv ntsug thiab hu nkauj nqe tshooj ib zaug ntxiv.

Cov ntseeg uas yog tub rog cia li mus ntau nrog,
Cia Yexus tug ntoo Khaublig nyob tom hauv ntej.

IV. Plaub, Vajluskub nqe no siv rau cov neeg uas tsis tau ntseeg.

Kuv yuav tsum hais ob peb lo lus rau cov neeg ntawm koj uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab. Peb cov phau ntawv hais tias, "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau." Nws muaj ib daim ntawv thov rau koj.

Peb cov phau ntawv hais tias, "Yog li ntawd khiav kom tau txais nqe zog” Tsis txhob cia li zaum muaj thaum kuv tshaj tawm txoj xov! Tswv Yexus hais tias, "Nej ua tiag nkag mus nyob rau hauv" nyob rau hauv lub rooj vag nqaim ntawm txoj kev cawm seej, uas yog Tswv Yexus tus kheej (Lukas 13:24). Yog koj mob siab? Yog koj mob siab ntawm tag nrho cov? "Nej ua tiag nkag mus nyob rau hauv" ua rau cov taw tes tib yam li "Yog li ntawd khiav, xwv kom nej yuav nrhiav tau." Yog hais tias koj yog yam hais txog koj tus ntsuj plig, Vajtswv yuav coj koj los rau Tswv Yexus. Tiam sis yog tias koj tsis siv zog rau txoj kev cawm seej, tsis xav tias yuav tau kev cawm dim.

Yog hais tias koj tsis mob siab ua nkag mus rau hauv Tswv Yexus koj yuav tsis raug cawm! Thiab koj yuav tsis "tau" txoj kev cawm seej. Koj yuav tsis tau txais nws. Yog hais tias koj tuaj rau pem hauv ntej ntawm lub caw mechanically, tsis muaj ib txoj kev ntseeg ntawm koj tej kev txhaum, koj yuav tsis tau hloov dua siab tshiab. Yog hais tias koj siv sij hawm txhua txhua hnub ua si video ua si, koj yuav tsis raug hloov dua siab tshiab. Yog hais tias koj tseem mus saib duab liab qab nyob rau hauv koj lub computer, koj yuav tsis raug hloov dua siab tshiab. Vajtswv pom koj thiab paub koj yog tsis loj. Yog hais tias koj tsuas lawm thov txim rau koj tus kheej, koj yuav tsis raug hloov dua siab tshiab. Yudas thiab Ka-ees twb thov txim rau lawv tus kheej. Nkawd ob leeg tau mus rau ntuj raug txim. Yog hais tias koj tseem mus xav txog koj tus kheej teeb meem, kev xav thiab kev ntxhov siab, thiab tsis yog hais txog koj tej kev txhaum, koj yuav tsis raug hloov dua siab tshiab. Yexus tsis yog ib tug hlwb. Nws tsis yog tuag rau kev txhim kho koj cov teeb meem, kev xav thiab kev ntxhov siab. Nws tsis yog tuag rau muab rau koj ib tug kev xav ntawm kev ruaj siab. Nws tuag theej koj tej kev txhaum li hais tias Vajtswv yuav tsis rau txim rau koj. Yog vim li cas "Tswv Yexus tuag rau peb tej kev txhaum" (1 Kaulithaus 15: 3). Yog hais tias koj tsis muaj mob ntawm koj tej kev txhaum nyob rau hauv ib tug tiag tiag txoj kev - txawm hais tias koj lub qhov ncauj ib tug ob peb lo lus hais txog nws - ces Khetos txoj kev tuag yuav cawm tsis tau koj.

Tswv Yexus tuag saum tus ntoo khaub lig mus them rau koj tej kev txhaum. Nws los Nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum tseg. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab mus muab koj lub neej. Nws yuav zam koj lub txim yog tias koj cia siab rau Nws. Kev sib ntaus rau koj lub neej. Yuam koj tus kheej mus xav seb koj tej kev txhaum. Kev sib ntaus rau koj lub neej tuaj mus rau Tswv Yexus thiab raug cawm dim los ntawm koj tej kev txhaum! Sawv ntsug thiab hu zaj nkauj zaj nkauj tooj plaub rau koj zaj kwv txhiaj ntawv. Hu nkauj zaj “Fill All My Vision”nyob rau nej phau ntawv yog zaj plaub.

Kuv thov coj kuv lub zeemmuag,
   Thov kuv pom Yexus rau hnub no;
Koj coj kuv mus rau lub pas dej ntshiab,
   Koj pub zaub pub mos rau kuv noj;
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov,
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujpligm
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv,
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Los rau pem hauv ntej no yog koj xav nrog kuv los sis Dr. John Cagan los sis Dr. Cagan txog ntawm qhov raug Yexus cawm dim hauv kev txhaum thiab raug ntxuav los ntawm nws cov ntshav uas ntws los saum ntoo Khaublig.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924; stanzas and chorus, verses 1, 2 and 4).


TXHEEJ TXHEEM

XYOO UAS YOG TUB TUAG TEB –
XYOO UAS YOG KEV TXHAWB SIAB!

A YEAR OF HELL – A YEAR OF REVIVAL!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yog Vajtswv dua tau ntuj nqe los, kom toj roob hauv pes txav los nyob rau ntawm nws xub ntiag” (Yaxayas 64:1).

“Nej tsis paub lov tias cov neeg ntawd tab tom nrhia sib tw, txhua tus puas leej khiav, tiam sis tug neeg uas tau txais nqe zog tuas yogi b leeg xwb? yog li ntawd dhia kom tau txais nqe zog” (1 Kaulithaus 9:24).

(1 Kaulithaus 9:25, 26, 27)

I.   Ib, Vajluskub nqe no siv siv rau lub caij ntuj no thiab nploojntoo hlas no,
Chivkeeb 8:22.

II.  Ob, Vajluskub nqe no siv rau rooj txhawb siab, Teevnpe 16:20;
Yoshuas 7:3, 4; Phau Nkauj 126:5.

III. Peb, Vajluskub nqe no siv rau kev tshaj tawm, Lukas 19:10; 14:23;
Mathais 28:19; 1 Kaulithaus 9:25.

IV. Plaub, Vajluskub nqe no siv rau cov neeg uas tsis tau ntseeg,
Lukas 13:24; 1 Kaulithaus 15:3.