Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
OB TUG ADAS –

HOM LUS QHUAB QHIA UAS CHEEM TSUM
RAU NIAJ HNUB NIM NO
(ZAJ LUS QHIA #90 HAUV CHIVKEEB)

THE TWO ADAMS –
THE KIND OF SERMON WE NEED TO HEAR
IN OUR DYING CHURCHES TODAY!
(SERMON #90 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv yav sawv tsaus ntuj, Kaum ob hli 4, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 4, 2016

“Tug Tswv Yehauvas uas yog Vajtswv tau hais rau tug txiv neej ntawd tias, txhua tsob ntoo hauv lub vaj no nej no tau tag huvsi, tiam sis tsob ntoo paub txog qhov zoo thiab qhov phem, koj tsis txhob noj vim yog koj noj hnub twg koj yuav tuag hnub tnawd” (Chivkeeb 2:16-17).


Vajtswv muab av los puab tsim thawj tug tib neeg, thaum kuv tseem hluas kuv tsis ntseeg hais tias yuav muaj tseeb lintawd, vim kuv mus ntseeg raws li lawv qhia tias neeg los ntawm liab los txog rau thaum lub cuaj hli ntuj xyoo 1961, lub cuaj hli 28 xyoo uas kuv hloov kuv qhov kev xav no, vim kuv tau hloov dua siab tshiab lawm, txhua yam hloov nyob rau ib lub lim tiam xwb, ib yam hloov tseem yog hloov los ntseeg raws li Vajluskub, lub sijhawm ntawd kuv thiaj li paub tau hais tias qhov neeg qhia tias neeg los ntawm liab los yog qhov dag xwb, tej no tsuas yog neeg tej kev txawj ntse xwb zoo li phau ntawv cuav uas yog cov Mormon, thiab phau uas yog Koran, lub sijhawm thaum kuv hloov no yog hloov raws qhov ntseeg raws li Darwinism los ntseeg phau Vajluskub uas yog lus Henplais thiab Kislis, lub sijhawm no kuv tug ntsujplig yeej paub hais tias “Vajluskub txhua lo lus yog Vajtswv ua tug tshoov siab, thiab muaj qab hau” (2 Timautes 3:16), thaum Vajtswv txoj lus yog cov lus uas Vajtswv hais (theopneustos) txhua yam hauv Vajluskub tsis muaj qhov yuam kev kiag li – txhua lo lus – pib thaum Chivkeeb txog rau Tshwmsim – muab rau neeg uas tug saum phau Ntawv dawb huv! Vajluskub hais tias “Vajtswv muab av los puab ua neeg, thiab tshua pab thiaj li ciaj sia, thiab neeg tug ntsujplig thiaj li ciaj” (Chivkeeb 2:7), kuv paub hais tias Vajtswv tsim thawj tug neeg, neeg yeej yog yam uas zoo tshaj plaws, kuv paub tseeb hais tias Chivkeeb qhia tias Vajtswv tsim neeg yeej yog qhov tseeb, tsis tag li qhov qhia tias neeg yug ntawm liab los yog Ntxwnyoog cov lus dag xwb.

Thaum ntawd Vajtswv thiaj li tso neeg nyob rau lub Vaj ua zoo tshajplaws ntawd, lub vaj ntawd muaj zaj mov noj qab kawg nkaus, txhua yam ntoo uas nyob hauv lub vaj no tsis muaj li lawm vim yog rau dej nyab tuag tag hu si lawm.

Tiam sis nyob rau lub plawv vaj no muaj ob tsob ntoo uas tseem ceeb heev – tsob ntsoo cawm txoj siab thiab tso ntoo paub txog qhov zoo thiab qhov phem, Vajtswv tsuas muab ib txoj cai rau Adas coj xwb, “Txwv tsis pub koj noj tsob ntoo uas paub txog qhov zoo thiab qhov phem, hnub twg koj no ces yuav tuag” (Chivkeeb 2:17) los lus “paub txog” hauv Chivkeeb 2:17 los ntawm lo lus “yada” txhais tias “paub txog yam ntawd zoo li kev phooj ywg” (Strong), yog lawv no tsob ntoo txwv ntawd thaum twg lawv yuav quav tso ntoo ntawd, ib yam uas uas qhia kom neeg ua kev nkauj kev nraug tau tshwm sim lub sijhawm ntawd vim yog lub sijhawm no yuav paub txog qhov ntawd, muaj ob yam uas qhia txog qhov neeg qaug dej qaug cawv quav yeej qhuav tshuaj, neeg qhov kev zoo ploj tag mus lawm, kev noj tsob ntoo uas paub txog qhov zoo qhov phem yog qhov rhuav tshem neeg qhov kev zoo uas Vajtswv tsim mus tag ib txhi, thaum kawg yog tuag seem ntsujplig thiab tuag cev nqaij daim tawv.

Ntxwnyoog paub qhov no zoo, yog li no nws thiaj sim kom neeg los noj tsob ntoo uas txwv tsis puv noj no, nws yeej paub hais tias neeg yuav plam qhov kev dawb huv thiab hloov los ua neeg txhaum tag mus li, qhov poob rau qhov kev sim siab no ua rau neeg poob Vajtswv qhov chwjchim, neeg qhov kev zoo ploj tag rau lub sijhawm uas noj tsob ntoo no, nws khiav nkaum Vajtswv rau lub sijhawm no, Nws tug ntsujplig “tuag rau kev yuam cai poob kev txhaum” (Efexus 2:1), Nws “tuag rau kev txhaum” (Efexus 2:5), Nws yog neeg ntiajteb thiab pom tias Vajtswv yog nws tug yeeb ncuab (Loos 8:7), tsis yog tias tuag seem ntsujplig xwb, nws cev nqaij daim tawv los yuav tuag txog rau thaum tag nws lub caij lub nyoog, vim yog tug neeg uas tuag lawm nws yuav txais tsis tau “yam uas yog seem ntsujplig uas Vajtswv muab los”…lub sijhawm no qhov tseeb ntawm Vajtswv yog “neeg ruam” (1 Kaulithaus 2:14).

Qhov phem tshaj plawv ntawd yog tias nws qhov kev tuag seem ntsujplig ntawd tseem poob los rau txhua tug neeg huv tib si, txhua tug neeg hauv ntiajteb “vim yog Adas tsis mloog lus [thiaj] li ua rau txhua tug yog neeg txhaum tag huv si” (Loos 5:19; KJV, ESV) “Yog lintawd…vim yog qhov uas ib tug neeg [Adas] kev txhua tug thiaj li raug txiav txim” (Loos 5:18), “Adas yog neeg txhaum txhais tau tias kev txhaum pib thaum ib tug neeg twg yug los…yog kev txhaum uas nyob rau sab hauv yog lub hauv pauv ntawm kev txhaum, thiab sis peb txhaum vim yog peb yog neeg txhaum thiab poob ntawm kev txhaum uas yog Adas [los yog tau txais]…peb tsis yog neeg txhaum vim yog we txhaum, peb txhaum vim yog peb yog neeg txhaum, yug los uas neeg txhaum” (The Reformation Study Bible; note on page 781). “Neeg…tuag rau kev txhaum tsis muaj peev xwm yuav hloov tau nws tug kheej” (Westminster Confession, IX, 3).

Adas qhov kev txhaum poob los rau nws cov xeeb ntxwv txhua tug (tib neeg txhua tug), qhov tseeb no yeej qhia tau tiag, qhov tau no yog ntawm Adas tug tub hlob uas yog Ka-ees, ua tua nws tug tub (saib Chivkeeb 4:8), yog li no koj yog Adas cov menyuam, koj yeej yug los ua neeg txhaum, txhua yam koj ua thiab koj hais yeej cawm koj tsis tau, tsis muaj ib yam dab tsi uas koj ua yuav cawm tau koj los ntawm qhov uas yog neeg txhaum, kev tuaj rau pawg ntseeg xwb los yeej cawm koj tsis tau, koj qhov kev thov Vajtswv los yeej cawm tsis tau, koj yog neeg txhaum, cov neeg uas phem tshaj plaws uas yog ib txia xibhwb ntag – cov neeg uas kawm Vajtswv Txoj lus txhua hnub, cov neeg txhaum uas yeej tsis mloog lus kiag li yog cov menyuam uas yug los ntawm cov niam thiab txiv uas ntseeg Vajtswv, lawv yog neeg tawm tsam, thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tawm tsam Yexus, tawm tsam niam thiab txiv, tawm tsam uas kawm nyob rau pawg ntseeg, tej zaum lawv npaub Vajluskub zoo, tawm sis tawm tsam, lawv tawm tsam cov lus uas lawv tug xibhwb qhia, lawv tawm tsam vim yog lawv tawm tsam qhov tseeb, kuv paub “tej pawg ntseeg” uas tseem uas raws Ntxwnyoog lus, cov menyuam uas loj hlob hauv pawg ntseeg los tseem ua phem ua qias rau cov tub hluas hauv pawg ntseeg, lub lim tiam tom ntej lawv hau nkauj zoo li ib cov tub txib, qhov tseeb tiag lawv yog neeg txhaum, kuv paub “pawg ntseeg tsis loj hlob” lawv yog cov tub hluas uas ua plees ua yig rau cov ntxhais, lawv lub siab phem thiab qias heev uas yuav rov rhuav tshem lawv

Koj hais tias, “Kuv tsis tau ua tej ntawd!” tiam sis koj yeej xav txog qhov ntawd, hauv koj lub siab ua phem ua qias, puas yog li ntawd? Yexus hais tias koj kev txhaum loj zuj zus!

Koj hais tias koj hlub Vajtswv, tiam sis koj puas mloog Nws lus? Koj puas hlub Vajtswv kawg koj lub siab? Koj puas nyiam nyeem Vajluskub txhua hnub? Koj puas npaj sijhawm los thov Vajtswv rau txhua hnub? Los sis koj siv sijhawm los ua si los sis saib TV – yeej tsis xav txog qhov yuav los nyeem Vajluskub? Kuv hais tias koj tsis hlub Vajtswv – tsis tseeb – koj hais txog hlub Vajtswv, tiam sis nej tsis lees paub Vajtswv, qhov tseeb tiag koj tsuas hlub tug kheej xwb sim xav! Puas muaj tseeb lintawd? Koj puas yog neeg txhaum uas tawm tsam Vajtswv? Koj ntshai xibhwb lov? Yog vim licas koj ntshai kuv? Puas yog qhov kuv hais kom nej xav txog Vajtswv thaib kev txhaum? Puas yog neb ntshai kuv yog vim qhov no?

Nej yeej tsis nyiam John Cagan cov lus qhuab qhia li lov? Koj yuav tsum ua tib zoo mloog, koj yeej tsis mloog kuv li thaum kuv qhia txog kev txhaum, kawm cawmdim thiab Yexus! Kev mus ua si zoo li yog qhov tseem ceeb rau koj tshaj qhov yuav los mloog kuv qhia txog Yexus – Qhov nws tuag saum ntoo Khaub lig cawm koj dim ntawm kev txhaum, koj yeej paub tias kuv hais yog lawm, qhov no thiaj li qhia tias koj tau tawm Vajtswv tsis hlub Yexus tiag nyob rau hauv koj lub siab, lees tias yog lintawd, koj yuav tsum lees yuav hais tias koj yeej yog neeg txhaum, koj yuav tsum lees hais tias koj tug kheej yeej tsis muaj kev vam lilawm, tsis muaj kiag li!

“Tub neeg uas zais kev txhaum cia yuav tsis vammeej, tiam sis tug neeg uas lees kev txhaum thiab tso tseg yuav tau txais kev hlub” (Pajlug 28:13).

Lub sijhawm no cia li los lees koj tej kev txhaum, los sis koj yuav poob mus rau hav hluav taws mus tag ib sim neej! Nov yog qhov tseeb, kuv hais rau koj zoo li tug laus Nov tsis yog ib qhov qhia hnub kaj uas zoo zoo mloog, nov tsis yog hais kom zoo mloog zoo Joel Osteen, nov tsis yog kev txhais Vajluskub zoo li John MacArthur, tiam sis yog cov lus qhia zoo txheej thaum ub uas hais kom neeg khiav tawm hauv kev txhaum, nov yog cov lus tshaj tawm zoo li txheej thaum ub, nov yog cov lus qhuab qhia uas Vajtswv xav kom nej lub siab los paub txog qhov tseeb, lub siab uas tuag rau kev txhaum, kuv qhia rau nej zoo li ib tug cev Vajtswv lus uas yuav tsum tau hais, kuv tsis tau koj qhov nyiaj! Yuav poob tub tuag teb yog xav tau koj qhov nyiaj, kuv xav tau koj tug ntsujplig, koj xav kom koj los txais kev cawm dim ntawm Yexus, kuv xav pom Vajtswv hloov koj lub siab, hloov thiab ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav, nov yog qhov kuv xav tau, kuv xav kom koj hloov los ua ib tug ntseeg tiag tiag! Tsis yog mus ua tug uas pheej thuam tub ub tug no, vim yog hauv lawv lub siab “Pub rau neeg tej poj txha, thiab kev qias neeg…sab drau ua zoo li yog neeg ncajncees, tiam sis sab hauv puv rau kev phem kev qias” (Mathais 23:27, 28). Thiab koj nyiam ua raws li koj ntshaw, koj lub siab thiaj li muaj kev txhaum, koj thiaj li pheej siv zog koom saib zoo li ua ib tug ntseeg – tiam sis saib hauv koj lub siab! Koj lus siab muaj kev txhaum, qias neeg thiab tsis ntseeg, koj lub siab tawm tsam Vajtswv zoo li Ka-ees,

Chivkeeb 5:1-3, qhia meej hais tias Adas qhov kev txhaum tau rhuav tshem neeg ntiajteb, yog vim li no koj lub siab thiab li tuag rau kev txhaum, hauv Chivkeeb 5:1, peb pom tias “Vajtswv sim neeg, zoo li Vajtswv tug yam ntxwv” (Chivkeeb 5:1), tiam sis Adas tau ntxeev siab thiab uas txhaum poob Vajtswv tug chwjchim, peb nyeem mus ntxiv qhia tias Adas “Adas muaj cov menyuam zoo li nws, tom qab ntawd” (Chivkeeb 5:3), Thaum Adas tseem tsis tau ua txhaum, mus tug yam ntxwv zoo li Vajtswv – dawb huv zoo li Vajtswv! Tom qab nws ua kev txhaum “cov menyuam zoo li nws thiab” – ua txhaum, yug los yog neeg txhaum! (Chivkeeb 5:3).

Thiab qhov no yog yam uas qhia tias koj yeej yug los zoo lintawd - koj yog ib tug neeg txhaum los ntawm qhov uas zoo ib yam li Adas thaum nws ntxeev siab. Koj yog ib tug neeg txhaum los ntawm qhov no. Koj niam koj txiv yog neeg txhaum los ntawm qhov no. Txhua leej txhua tus koj paub nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv los yog chaw ua hauj lwm yog ib tug neeg txhaum los ntawm qhov no. yo li no cov neeg txhaum yeej yuav uas ua tsis tau ib yam los hloov lawv cov kev phem uas nyob hauv lub siab lub ntsws. Koj hais tias "Dab tsi?", "Kuv niam yogi b tug uas muaj kev txhaum nyob hauv lub siab?" Yog! Nws lub siab tua tawm tsam thiab txhaum zoo li koj ntag, los yog Adas cov xeeb ntxwv. Tag nrho cov tib neeg haiv neeg puas tsuaj tas lawm, thiab txoj kev tuag los txog rau tag nrho cov. Sawvdaws tuag los vim hais tias ntawm Adas txoj kev txhaum. Qhov qhia tias nws twb ceeb toom. nws twb tsis muaj yog vim li cas tsis mloog. nws paub tag nrho zoo nws yuav tuag thiab hais tias nws yuav liam txhua lwm tus neeg uas yuav puas tau yug los. Adas, uas yog xws li ib tug zoo huv si tus txiv neej - yog hloov los ntawm txoj kev txhaum mus rau hauv ib tug dab! Txhua meej pem tus neeg ntxub Hitler vim hais tias nws tua rau lab cov neeg Yudais. Tab sis Hitler yog raws li dawb huv raws li ib tug tim tswv thaum piv rau Adas. Hitler tua rau lab cov neeg. Tab sis Adas tua tag nrho cov haiv neeg! Qas txhiab qas vam raws li qhov billions ntawm cov neeg! Adas puas koj lub siab. Adas tau ua rau koj lub tsev teev ntuj mus tus neeg siab phem - nws ua rau koj ib tug neeg siab phem li uas yuav hloov tsis tau nws lub siab - ib tug neeg siab phem li mus rau ntuj raug txim, thiab cov uas tsim nyog mus muaj vim hais tias ntawm nws txais kev txhaum, thiab vim hais tias nws rejects tus tib neeg uas yuav cawm tau nws - Tswv Yexus, kawg Adas. Tus thawj Adas tau muab koj ib tug uas fav xeeb thiab muaj txoj kev txhaum tso rau lub siab. Tug Adas tom qab no, Yexus Khetos, yog ib tug thiab tsuas yog tus uas muaj peev xwm muab tau lub siab tshiab rau koj. Tsuas yog Tswv Yexus yuav hloov thiab muab rau lub siab tshiab rau koj tau "muab rau koj ib tug lub plawv ntawm cev nqaij daim tawv" (Exekhee 36:26). Ntawd yog dab tsi lwm yog. Ntawd yog qhov kev yug dua tshiab.

Tam sim no peb rov los rau peb cov ntsiab lus, tug neeg uas twb hloov tsis tau nws tug kheej yuav cawm tug kheej kom dim tau licas? Koj yuav tsum yog neeg yug dua tshiab, kev yug dua tshiab yog ib qhov lus qhuab qhuab qhia nyob rau Vajluskub, tam sim no kuv yeej tsis hnov ib tug xibhwb los qhia li no li lawm, yog vim lino peb cov pawg ntseeg thiaj li tuag yuav tag! Lo lus “yug duab tshiab” yog hais txog Vajtswv hloov neeg lub siab thiab hloov ntawd tug neeg tuag los ua tug neeg ciaj sia, Tswv Yexus hu peb los uas neeg “yug dua tshiab” yog kev hloov seem ntsujplig, lub siab hloov dua tshiab los ntawm Vajntsujplig, nov yog qhov Vajtswv hloov Adas cov menyuam, kev hloov duas tshiab yog qhov uas Vajtswv thiaj ua tau xwb, Vajtswv hloov lub siab ua tuag lawm uas tau txais los ntawm Adas los tau txoj sia dua ib zaug ntxiv, kev yug dua tshiab yog qhov cheem tsum vim yog los tau txoj sia tshiab.

Ib qhov lus povthawj uas zoo tshaj plaws uas kuv tau hnov dua yog John Cagan li, vim thaum muaj cov neeg los nyeem tag tau hais rau kuv tias zoo li tsis yog ib tug tub hluas kaum tsib xyoo ua tus sau, kuv tug kheej los twb sau tsis tau zoo npaum no thiab, tiam sis John Cagan nrog nraim kuv, nws ua tib zoo saib tsis pub kuv hloov ib qhov twg kiag li – nws txiv uas yog Dr. Cagan los yeej tsis pub hloov li thiab. Peb tsuas npaj cov neeg los nyeem xwb.

Thawj tug neeg uas yog Adas tuag vim yog qhov kev txhaum nws, tiam sis Tswv Yexus yog tug ua kom neeg muaj txoj sia, nws yog tug Adas kawg, Povlauj yeej hais meej meej.

“Yog vim kev rau txim los rau txhua tug vim yhog los ntawm ib tug neeg [Adas], yog li nws ib leeg qhov kev ncajncees thiab kev hlub yuav los rau txhua tug [Khetos] li ntawd, yog kev ncajncees ntawm txoj sia…vim yog ib leeg [Adas] tsis mloog lus [neeg] txhua tug thiaj li yog neeg txhaum, yog li ntawd vim ib tug [Khetos] tau mloog lus ua rau txhua tug yog neeg ncajncees” (Loos 5:18, 19).

Xibhwb Povlauj tau piv Adas rau Yexus,

“Thawj tug neeg uas yog Adas raug tsim kom cia sia, tug Adas kawg [Khetos] yuav rov [muab txoj sia] ua kom cia sia” (1 Kaulithaus 15:45).

Tsuas yog Yexus (tug Adas kawg) thiaj li coj tau tug neeg txhaum kom rov los muaj txoj sia tshiab, Tswv Yexus hloov lub siab ntawd ua kev txhaum qhev los txais lub neej tshiab, lub siab ntawd yog los hlub Vajtswv, qhov no yog pib rau thaum Vajtswv tug Ntsujplig los tshoov koj lub siab kom paub txog kev txhaum uas nyob hauv koj lub siab (Yauhas 16:14, 15), Tswv Yexus coj koj los cuag Yexus (Yauhas 6:44), peb qeb ntawm no nyob rau John Cagan zaj lus povthawj, thawj qhov nws sau txog nws lub siab uas tau los ntawm Adas los, txuas ntxiv mus, John hais txog qhov uas Vajtswv hloov nws lub siab kom los paub txog kev txhaum, Nws hais tias “kuv pib los ntxub kuv tug kheej, ntxub koj txoj kev txhaum” txuas ntxiv mus John hais txog yam kev txhaum nyob hauv nws lub siab, thiab tsis lees paub Tswv Yexus, lub siab phem thiab Vajtswv, thiab kev los rau ntawm Yexus, txuas ntxiv mus nws hais txog qhov Tswv Yexus raug kev txom nyem saum ntoo Khaublig cawm peb dim ntawm kev txhaum, qhov no yog pib tshwm ua ntej yuav los lees yuav Tswv Yexus, thaum kawg yog John qhov kev hloov dua siab tshiab, “Tswv Yexus muab nws txoj sia rau kuv, thiab kuv yuav muab txhua yam rau Nws…vim nws hloov kuv lub neej” Thaum ub nws yog neeg tsis zoo, tiam sis tam sim no nws los nyob rau hauv Vajtswv!

Lub hli tom ntej John Cagan yuav mus kawm Vajluskub npaj los ua ib tug xibhwb nyob rau Npativ.

Koj yog leej twg – koj yog neeg txhaum, hauv koj lub siab ua tuag lawm, tuag vim yog koj tau txais kev txhaum los ntawm Adas, yog koj zoo lintawd, Tswv Yexus xwb thiaj li yog koj li kev cia siab – nws ib leeg xwb “thiaj li muaj hwjchim tso kom need dim thiab los muaj kev ywj pheej” zoo li Charles Wesley tau hais tseg cia tias hauv Tswv Yexus thiaj li muaj hwjchim hloov tau koj lub siab thiab ntxuav tau koj tej kev txhaum, Nws cov Ntshav xwb, cia siab rau nws thiab nws yuav cawm koj.

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cawmdim los ntawm Tswv Yexus, thov los nrog Dr. Cagan, John Cagan los sis kuv tham, Koj rov tuaj thiab nrog peb tham thaum Kl. Griffith tseem hu nkauj los tau nws yuav hu zaj “In Jesus” nws yuav hu ob lwm rau nqe peb.

Kuv tau sim ntau txoj hau kev cawm kuv

   Tiam sis kuv tsis muaj kev vam hlo li

Tiam sis kuv cheem tsum li Vajluskub hais

   Tsuas yog Tswv Yexus ib leeg xwb.

Kuv tug ntsujplig nyob tsau ntuj nti-

   Kuv tsis pom kev, tsis paub dabtsi;

Kuv yuav yuav tshawb nrhiav txoj sia

   Ua yog ntseeg tug Tswv Yexus

Txawm yuav muaj neeg thuam saib tsis tau los,

   Kuv yuav coj kev tej kev txhaum mus cuag

Tug Tswv uas yog tug muaj hwjchim

   Nws lub npe zoo tshaj txhua lub yog Yexus

(“In Jesus,” James Procter, 1913).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

SONG AND READING

TXHEEJ TXHEEM

Hu nkauj tshwjxeeb yog Noah Song: Loos 5:17-19.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“In Jesus” (James Procter, 1913).