Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajtswv lus yog Dr. Hymers:
“Fill All My Vision” (by Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)
“Search Me, O God” (Phau Ntawv Nkauj 139:23-24).

NTXWNYOOG THIAB ROOJ TXHAWB SIAB

SATAN AND REVIVAL
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog Los Angles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj Cuaj hli 15, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Thursday Evening, September 15, 2016


Thov ntuav neb phau Vajluskub mus rau daim 1255 hauv phau the Scofield Study Bible. Nyob rau Efexus 6:11 thiab 12.

“Cia li hnav Vajtswv cov cuab tam tawm tsam Dab Ntxwnyoog lub hwjchim, vim yog peb tsis tau tawm cev nqaib daim tawm thiab roj ntshav tiam sis tawm tsam tug kav ntiajteb tug muaj hwjchim, tug kav tiam tsaus ntuj thiab cov ntsujplig saum nruab ntug” (Efexus 6:11-12).

Nej zaum tau.

Nqe Vajluskub saum no yog qhia txog cov ntsuj nplig phem uas raug Ntxwnyoog ua tug coj tawm tsam cov ntseeg tseeb, Phau Vajluskub uas yog the New American Standard txhais nqe 12 li no,

“Vim yog peb tsis tau tawm tsam cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav tiam sis tawm [tsam tug kav saum nruab ntug] tug muaj hwjchim tug ua kav ntiajteb no tawm tsam cov ntsujplig phem saum nruab ntug” (Efexus 6:12, NASB).

Dr. Merrill F. Unger hais tias “Qhov uas tseem ceeb uas yuav tsum paub txog cov ntsuplig phem no…yog ‘tug tswj seem kev tsaus ntuj’…cov ntsujplig phem yog cov ntsujplig kav lub ntiajteb” (Biblical Demonology, Kregel Publications, 1994, p. 196). Dr. Charles Ryrie hais txog Daniyees 10:13, “tug uas tswv lub tebchaws Pawsxias…yam ntsujplig uas neeg tsis paub txog tswj Pawsxia rhuav tshem Vajtswv tes dej num, yog cov tub txib phem [ntsujplig kav ntiajteb’] nrhiav txhua txoj hau kev tswj txhua haiv neeg…yog kev sib tawm tsam ntawm cov tub txib zoo thiab cov tub txib phem koj tau tswj txhua haiv neeg tag mus li”(Ryrie Study Bible; note on Daniel 10:13).

Kuv yeej ntseeg hais tias yeej muaj cov ntsujplig phem tswb lub tebchaws Amelikas thiab cov teb chaws sab hnub poob, Vajluskub uas yog phau the Scofield hais txog Daniyees 10:20 li no tias, “Ntxwnyoog xa cov ntsujplig phem mus tsib ib nrab neeg hauv ntiajteb” cov lus no yog hais txog “tug uas kav lub teb chaws Pawsxias” tug “kav” no yog raug ntxwnyoog uas tug tswj kom los tswj Pawxias, niaj hnub nim no yog “tug tswb cov tebchaws sab hnub poob” tswj tebchaws Amelikas, qhov kev tswj tebchaws Amelikas thiab cov tebchaws hnub poob ntawd yog ua rau kom neeg muab khoom ntiajteb saib hlob, qhov muab khoom siv siab hlob ntawd thiaj ua rau tsis muaj kev txhawb siab, thov Vajtswv tsis muaj ceem, thiab muab peb cov neeg ua qhev, cov ntsujplig phem no ua dab tsi rau peb cov neeg? Dr. Lloyed-Jones hais txog ntsujplig phem zoo li no, nws hais tias cov ntsujplig phem no ua rau peb cov neeg qhov muag dig, Nws hais tias “lub [tsis yim] loj yog ua rau neeg tsis loj hlob seem ntsujplig, qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd tsis muaj lawm…qhov kev ntseeg Vajtswv thiab kev ntseeg, thiab kev cawmdim [yog] raug hnov qab lawm”(Revival, Crossway Books, 1992, p. 13). Qhov no tshwm sim vim yog tes dej num ntawm “tug tswj tebchaws sab hnub poob” thiab cov ntsujplig uas nyob rau nws qhov kev tswjhwm.

Tiam sis tsis yog rau lwm lub tebchaws, cov tebchaws uas nyob rau qhov txom nyem yog qhov chaw uas tug ntsujplig uas muab “khoom ntiajteb” tswj tsis tau cov tebchaws no zoo li tswj lub tebchaws Amelikas thiab cov tebchaws sab hnub poob, Saum plhom tug tub hluas ntxhais hlub nyob rau Suav teb, Afalikas, Indaunixias, thiab cov neeg Mubxalis - saum plhom tug neeg los hloob dua siab tshiab, saum phlom tug neeg los ua ib tug ntseeg tseeb tiag tiag, tiam sis nyob rau tebchaws Amelikas thiab cov tebchaws sab hnub poob saum phlom tug neeg khiav tawm ntawm pawg ntseeg, tsawg tug tub ntxhais hluas thiaj li los ua tug ntseeg tseeb tiag tiag, peb cov pawg ntseeg thiaj li tsis muaj hwjchim, peb cov rooj sablaj thov Vajtswv tsawg zuj zus, peb cov tub ntxhais hlus tsis hlub Vajtswv, tseem muaj neeg hais tias 88% ntawm cov tub ntshai hluas thaj tsam hnub nyoog 25 xyoo khiav tawm hauv pawg ntseeg “yam tsis rov qab los” raws li kev soj ntsuam ntawm George Barna, vim cov neeg no mus saib duab liab qab, siv sijhaw kov Internet, lawv zoo li cov neeg quaj yeej quav tshuaj, lawv saib tsis qhov kev thov Vajtswv, tiam sis lawv siv sijhawm rau tej xov xwm dog dig, nyob rau lawv lub xov tooj thiab tuav raws ntawm tes, lawv coj zoo li cov neeg Ixayees thaum ub tau puab mlom tooj los pehawm rau tiam uas yog Hauxiyas, xovxwm yog ib yam Ntxwnyoog muab coj los tswj peb cov neeg, ib txhia xibhwb twb tsis paub tias lawv pawg ntseeg tab tom qaug zog zuj zus! Lawv tsis xav txog tias Ntxwnyoog muaj hwjchim zoo li Dr. Lloyd-Jones tau hais!

Vajtswv hais rau Hauxiyas tiam yam phem kawg nkaus, “[Ixayees] tau mus pe mlom: cia lawm nyob lawv” (Hauxisya 4:17) Vajtswv xaiv cov neeg no, Vajtswv thiaj muab lawv pov tseg, cia lawv nyob lawv, los ntawm ntsujplig phem ua tug tswj lawv, yog tib tug ntsuplig phem uas tswj cov hluas cia lawv saib duab liab qab, haus yeeb haus tshuaj, thiab ua kev lom zem! Tug ntsujplig phem no tseem muab lawv khi nrog rau cov hluas uas tsis ntseeg, tib tug ntsujplig phem muab khoom ntiajteb rau neeg, muab teb yam hauj lwm rau lawv coj lawv khiav tawm ntawm qhov ua tsis tau ib tug ntseeg zoo, thiab cia lawv mus ua kev phem kev qias “[Ixayees] tau mus pe mlom: cia lawm nyob lawv” (Hauxisya 4:17) ib txhia tuaj nyob rau hmo tseem ua tug ntsujplig no qhev.

Nej tuaj rau pawg ntseeg, tiam sis Vajtswv nyob ntawm no lawm, koj yeej paub tau tias Vajtswv tsis nyob ntawm no lawm Hauxisyas thiaj hais tias, lawv mus…”tshawb nrhiav Vajtswv; tiam sis lawv tsis ntsib nws; nws twb khiav tawm ntawm lawv lawm” (Hauxeyas 5:6) Vajtswv tsis nyob lawm! Vajtswv khiav tawm pawg ntseeg mus lawm, nws khiav peb pawg ntseeg mus law, Nws tsis nyob lawm, Nws tsis nyob vim yog Nws khiav lawm! Vajtswv yeej muaj txoj sia nyob - yog li no nws thiab khiav peb mus lawm! Vim nws yog tug uas dawb huv, Nws chim rau peb tej kev txhaum, yog li no nws thiaj khiav ntawm peb mus lawm, koj nyob ib leeg hauv tsev, ib leeg ntawm qhov kev thov Vajtswv, Ib leeg hauv pawg ntseeg, ib leeg yam tsis muaj Vajtswv lawm, kuv paub tias qhov no phem npaum licas, vim thaum kuv tseem yog tub hluas kuv mus pehawm Vajtswv rau cov neeg tawv dawb pawg ntseeg tsis muaj Vajtswv nyob ntawd rau kuv, Kuv nyob ib leeg - ntawm pawg ntseeg, ib leeg zoo li Green Day zaj nkauj hauv qab no.

Tej zaum kuv vam tias yuav muaj neeg tuaj ntsib kuv.
Tsis yog li ntawd kuv nyob ib leeg xwb.
   (Green Day, “Boulevard of Broken Dreams,” 2004).

Kuv paub tias koj xav licas, kuv taug kev ib leeg nyob rau hauv nroog Los Angeles yeej nyob ib leeg tiag tiag thaum kuv tseem hluas li nej! Qhov phem tshaj ntawd yog thaum kuv mus koom pawg ntseeg tawv dawb, ua ntej kuv los koom rau pawg ntseeg Suav Npavtiv, Au yog! Kuv tseem nco tau lub sijhawm ntawd tias zoo licas! Kuv tsis nyiam kiag li! Kuv ntxub tug dab uas muab kev lom zem kev rhuav tshem txoj kev hlub hauv lub tsev, thiab rhuav tshem koj tej kev thajyeeb, rhuav tshem koj lub siab thiab cia koj nyob ib leeg, kuv ntub tug dab uas ua rau peb pawg ntseeg nyob txias to, tsis muaj kev phooj ywg, kuv ntxuv neeg Amelicas li kev txhaum ua tau nyhiab yam zoo ntawm koj uas Vajtswv muab pub rau koj! Nej ib txhia khiav rau cov nom tswv uas tuaj hais kom neeg xaiv lawv vim yog lawv cog lus ntau yam rau nej, tiam sis nws ua tsis tau dab tsi rau koj! Koj dig mua vim yog ntsujplig ua rau koj xwb! Vim yog Ntxwnyoog koj thiaj li nyob ib leeg kho siab khuav, peb pab tsis tau koj dab tsi kiag li, peb yuav pab koj tsis tau dab tsi txog thaum Vajtswv rov nqes los, peb yuav tsum lees peb tej kev txhaum! Vajtswv yuav cia koj nyob ib leeg nrog rau kev txhaum.

Peb yuav tsum muaj Vajtswv nyob rau pawg ntseeg! Peb yuav tsum muaj nws nrog peb nyob! Peb pab tsis tau cov hluas, peb pab nej tsis tau kiag li, peb pab nej tsis tau txog rau thaum Vajtswv nqe los, peb yuav tsum lees kev txhaum! Peb yuav tsum quaj thov Vajtswv, peb cov lus thov yuav tsis muaj kuab txog rau thaum peb quaj! Lawv quaj nyob rau Suav teb Vajtswv thiaj li nqe los! Yog tsis muaj Vajtswv peb yeej tsis muaj ib yam dab tsi rau Vajtswv kiag li! Peb tsuas muab kev lom zem rau lawv, tiam tsis muab tsis tau Vajtswv rau lawv! Peb tsuas muab kev ua si, tiam sis muab tsis tau Vajtswv! Yog peb muab tsis tau Vajtswv rau nej, peb muab tsis tau dab tsi kiag li, tsis muaj dab tsis yuav pab kom dim txoj kev nyob kho siab khuav! Tsis muaj dab tsi yuav daw koj tej kev nyuaj siab! Tsis muaj dab tsi cawm koj tug ntsujplig! Nej tuaj rau ntawm peb, tsis muaj dab tsi pub rau nej, tsuas yog kev lom zem, kev ua si, tsis muaj dab tsi cawm nej kom dim tub tuag teb! Peb yuav tsis muaj dab tsi pub rau nej txog rau thaum peb muaj Vajtswv tau rau nej! Tsis muaj dab tsi tsuas yog ib ob zaj nkauj, tsuas yog ob peb los lus thov Vajtswv, thiab lus qhuab qhia dog dig xwb, peb tsis muaj kev cia siab kev vam, peb tsis muaj yam nej cheem tsum, peb tsis muaj dab tsi rau koj yog peb tsis muaj Vajtswv!

Ob hmo dhau los no, kuv hais kom nej mus cim cov nqe Vajluskub no, nej qee tug yeej cim tau lawm.

“Yog Vajtswv yuav qheb rooj ntug nqe los, rooj hav yuav ntaws los rau ntawm nws, zoo li hluav taws ua tseem cig, thiab ua rau dej npau, kom nws lub npe txhua paub txog thiab txhua hais neeg ntshai, thaum Vajtswv ua tej yam ua txaus ntshai ua peb xav tsis txog, nws nqe los roob has txav los nyob rau ntawm Vajtswv” (Yaxayas 64:1-3).

Kuv paub tias Vajtswv nqe los thaum nej los cim cov Vajluskub no, ua rau kuv paub nyob hauv kuv tug kheej, kuv lub siab raug Vajtswv los chwv, Kuv thiaj li caw sawvdaws, tsis muab lus qhuab qhia, tsis thov Vajtswv, tsuas yog cov lus no xwb.

“Yog Vajtswv yuav qheb rooj ntug nqe los, rooj hav yuav ntaws los rau ntawm nws, zoo li hluav taws ua tseem cig, thiab ua rau dej npau, kom nws lub npe txhua paub txog thiab txhua hais neeg ntshai, thaum Vajtswv ua tej yam ua txaus ntshai ua peb xav tsis txog, nws nqe los roob has txav los nyob rau ntawm Vajtswv” (Yaxayas 64:1-3).

Thiab niam tsev _____ quaj thov! Thiab Jason _____ tau quaj nrov nrov, Robekah ____ sawv los quaj rau pem hauv ntej, ib txhia cia li quaj, “Abrahas ne _____?” Nws pib quaj, kua muag los, txaus siab heev, kev kaj siab los rau ntawm nws, Ntsujplig phem tawm los, ob peb hnub tom qab nws tau txais kev cawmdim lawm! Tom nqab ntawd yog Christina _____ tawm los, John Cagan hais ob pe los lus rau nws ua ntej kuv hais kom nws mus nrog lwm tug tham thiab, nws tug kheej cia li los cuag Tswv Yexus - th iab Dr. Cagan hnov nws cov lus tim khawv thiab hais tias “Nws dim hauv kev tuag los tau lub neej tshiab lawm” Nws dim los ntawm tug Cawmseej cov Ntshav, thaum nrog Abraham thov Vajswv uake_____, Jack Ngann thiab kuv hu nkauj Qhuas Vajtswv, peb hnub ntawd peb muaj txog li 13 tug neeg tau los hloov dua siab tshiab, Lub yim hli 18, 17, thiab 28. Kuv hais qhov ntawd rau ib tug xibhwb nws hais tias “kuv tab tom ntsib kev txhawj siab lawm” Muaj tseeb, tiam sis pib los ntawm kev hloov dua siab tshiab, qhov tseeb pib los ntawm cov ntseeg lees kev txhaum, tiam sis tsuas muaj 4 leeg xwb thiab li lees lawv tej kev txhaum, tsuas yog plaub leeg xwb! Lwm twg tseem nyob rau qhov tsis txias tsis kub tag mus li.

Q_____ ______ yog ib txiv neeg uas siab heev thiab ntsej muag nyuam heev, nws tau los txog caug thiab quaj “kua muag los puv nws lub plhu, nws yog tug kawg uas tau los txais yuav kev cawmdim rau lub lim tiam dhau los no.

Tiam kom nej paub tias muaj ob yam uas ua rau kuv tsis muaj kev zoo siab kiag li, thawj yam yog zoo li nej tsis muaj kev zoo siab rau 13 tug neeg uas tau los hloov dua siab tshiab no kiag li, nej tsis zoo siab, xws li lub sijhawm uas kuv hais rau Dr. Cagan tau hnov lawv thiab hais tias lawv dim lawm…tsuas yog Jack thiab kuv los hu nkauj qhuas Vajtswv! Tsis muaj kev qw zoo siab qhuas Vajtswv, tsis muaj kev qhuas Vajtswv kiag li, tsuas yog npuaj tes nrov yau yau xwb, zoo li nej yog cov neeg tsis kub tsis txias, yeej tsis muaj ib tug qw zoo siab zoo li yog kev txhawb siab kiag li, nej cov uas yog cov ntseeg yeej tsis zoo siab rau 13 tug neeg uas tau los hloov duas siab tshiab kiag li lov! Tsis luag zoo siab! Tsis muaj hais Halelusyas! Tsis muaj qw hais lus zoo siab zoo yog rooj txhawb siab! Tsis muaj kev ua tsaug zoo rooj txhawb siab txheej thaum ub! Nej tsis muaj kev zoo siab kiag li, tsuas yog muaj kev npuaj tes tuag ploj tuag plig rau lub sijhawm kuv hais tias muaj cov neeg los txais yuav kev cawmdim lawm, kuv xav tias nej yuav sawv ntsug thiab qw “Qhuas Vajtswv” thiab npuaj tes zoo siab, tiam sis tsis muaj kiag li - rau tej yam uas yog kev kov yeej no kiag li! Nov yog thawj yam uas kuv tsis zoo siab.

Yam ob uas ua rau kuv tsis zoo siab kiag li yog tsuas yog muaj plaub leeg xwb los ntawm cov ntseeg uas ntseeg Vajtswv tau los ntev thiaj li los hloov dua siab tshiab xwb, plaub leeg xwb! Lwm tug ntseeg yog cov uas tsis kub tsis txias tag mus li! Ib tug hais tias “Kuv raug hloov duas tshiab lawm. Tiam sis tsis zoo li tug niam tsev uas yog _____” kuv cov phooj ywg ua hlub thiab mov tshua, yog koj tsis hloov zoo li tug niam tsev ntawd _____, nej yeej tsis tau hloov dua tshiab kiag li! Vajtswv nyob deb ntawm nej yog nej tsis zoo li tug niam tsev _____!

Kuv nug kom John Cagan yog vim licas ib lub rooj txhawb siab li no muaj neeg dim tsawg tshaj npaum no, nws hais tias yeej tsis txaus ntseeg kiag li thiab, Vajntsujplig los ua rau 13 tug neeg hloov dua siab tshiab, tiam se nej ne, qhov tseeb tiag yog nej tsis ntseeg, Vajtswv ua hauj lwm hauv peb heev kawg nkaus, tiam sis nej ho tsis ntseeg, yog vim licas nej thiaj tsis ntseeg? Kuv qhia rau nej tias yog vim licas! Vim yog muaj tej yam yuam kev nyob rau hauv koj tug kheej! Nov yeej yam yuam kev tiag tiag nyob rau hauv koj! Nov yog yam phem uas nyob rau hauv koj! Nej tsis tsis quaj los ntawm kev zoo siab, nej tsis muaj lwm yam ua kev zoo siab kiag li, nej tsis quaj zoo siab vim yog muaj tej yam yuam kev, nej lub siab yuam kev vim yog nejt sis ua tib zoo saib, Nej raug Ntxwnyoog ua tug tswj, tiam sis nej tsis paub txog, nej tsis paub tias nej raug “ntsujplig ua tug kav” nej yeej tsis paub txog hais tias Ntxwvnyoog ua tug dag nej! Au, yog vim licas nej yuav thiaj li “loj hlob thiab khov rau ntawm Vajtswv”? “Yog vim licas nej tsis tawm tsam” Ntxwnyoog hlo li, yog vim licas nej thiaj tsis paub tias nws dag nej? (saib Efexus 6:10-11), Dr. Merrill F. Unger nyob rau lub tsev kawm Vajluskub uas yog Dallas Theological Seminary hais li no tias “[Cov ntseeg] uas loj hlob ntawm seem ntsujplig thiaj li yuav kov yeej Ntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem, [dab] uas yog nyob tawm tsam cov ntseeg Vajtswv” (Biblical Demonology, Kregel, 1994, p. 101).

Cov muam thiab cov kwv tij, peb yuav soj ntsuam peb lub siab, peb yuav tsum lees txim, “Txhob cias Ntxwnyoog kov yeej peb: peb tsis txhob hnov qab cov lus qhia no” (2 Kaulithaus 2:11) Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Ib yam uas [phem] thiab rhuav tshem pawg ntseeg niaj hnub nim no yog cov ntseeg tsis hnov qab tias muaj Ntxwnyoog…cov ntseeg thiaj li qaug dej qaug cawv; tsis paub txog qhov kev tawm tsam no”(Christian Warfare, Banner of Truth, 1976, pp. 292, 106). Tsis paub txog kev tawm tsam kiag li, tsis paub tias nej tej kev txhaum twb puv nej lub siab, tsis paub tias qhov tsis lees kev txhaum yog yam ua rau nyob tsis tau nrog Vajtswv nyob uake!

Yuav ua licas thiaj li yeej Ntxwnyoog? Thawj yam yog yuav thov Vajtswv kom qhia peb paub txog kev txhaum hauv lub siab, peb yuav tsum ncajncees thov Vajtswv.

“Tshawb nrhiav kuv Vajtswv, thiab paub txog kuv lub siab, vim koj paub kuv qhov kev xav: thiab pom yam tsis zoo hau kuv” (Phauv Ntawv Nkauj 139:23, 24).

Tsis txhob tso tseg kev ua Vajtswv num hauv pawg ntseeg, coob tug sis zog ua hauj lwm hauv pawg ntseeg, nej ua hauj lwm hnyav, tiam sis tseem muaj kev txhaum, tsis tso tseg rau kev thov Vajtswv, thov Vajtswv heev npauj licas los xij zoo li kuv nug ib tug txiv neej hauv pawg ntseeg “Koj puas nyob zoo?” Nws hais tias “Kuv nyob zoo” Nws xav hais tias nws nyob zoo, tiam sis thaum kuv qhia kom nws paub txog qhov kev txhaum hauv nws lub neej, Nws hais tias “kuv tsis tau xav hais tias muaj kev txhaum no” Ntawd puas muaj tseeb hauv koj lub neej? Ntawd puas yog yam kev txhaum ua koj tsis paub txog li?

Nej ncajncees rau nej pawg ntseeg thaum pawg ntseeg tawg pab pawg, tsis nyob hauv nej lub siab! Nej nyob hauv pawg ntseeg ntev npaum licas los xij yog tsis muaj qhov kev lees txog kev txhaum uas “koj tsis paub txog” Nej ib txhia thov Vajtswv rau tej menyuam kom dim, tiam sis Vajtswv tsis tej lus thov, puas yog muaj tej yam nyob hauv nej lub siab? Yog tej yam kev txhaum uas nej tsis paub txog, tiam sis yog kev txhaum, kuv thov Vajtswv kom nej paub txog qhov ntawd, Vajtswv txoj lus hais tias “Yog muaj kev txhaum hauv nej lub siab, Vajtswv yuav tsis mloog nej hais” (Phau Ntawv Nkauj 66:18), Tsuas yog cov ntseg uas tsis muaj kev txhaum xwb Vajtswv thiaj li teb lawv cov lus thov, nej thov rau cov kwv tij kom dim, los Vajtswv yuav tsis teb, koj yuav hais rau tug kheej li no tias “Thov tiag” txog rau thaum Vajtswv teb, tiam sis nej yeej tsis yog “thov tiag” yog li no “Yog muaj kev txhaum hauv nej lub siab, Vajtswv yuav tsis mloog nej hais” (Phau Ntawv Nkauj 66:18), tiam sis hais tias “tsuas yog kev txhaum me me xwb” Ntxwnyoog hais rau koj tias nov yog kev txhaum “me me” - tiam sis koj yeej pom tau hais tias muaj teb yam draim koj qhov kev thov, koj yuav tsum lees txim rau Vajtswv, thov Vajtswv coj raws li nws dej siab tsis yog koj li.

Tug tub hluas uas yog Evan Roberts qhia Vajtswv txoj lus nyob rau xyoo 1904 teb chaws Wales, Evan Roberts hais tias ua ntej Vajntsujplig yuav los “Peb yuav tsum muab tej yam kev txhaum hauv pawg ntseeg tshem tawm - txhua yam xws lis [kev chim, kev iab siab] kev ntxub, kev xam khib [txiav txim lwm tug] thiab kev tsis sib totaub [ib tug tsis pom zoo nrog rau ib tug] tsis txhob thov txog [lwm yam rau pawg ntseeg] txog thaum koj [lees txim] thiab tau txais kev zam txim, yog koj xav tias tsis tau raug zam txim cia li [txog caug] thiab thov Vajtswv los pab koj, koj yuav tau txais” (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 113)... “Muaj tau zaug cov ntseeg muab tej ntawd khaw cia…tiam sis hauv roob txhawb sia tiag tiag yuav tsum coj tej no tuaj qhia…rau cov ntseeg, thiab lawv yuav tsis muaj kev thaj yeeb txog rau thaum lees kev txhaum” (Edwards, ibid., p. 114).

Nyob rau pawg ntseeg Suav xyoo 1969 thiab 1970 cov ntseeg tau lees kev txhaum, kuv pom lawm, tej zaum kev lees txim no yeej tsis paub txog, neeg yeej tswj tsis tau, tiam sis tsis yog li no [cov ntseeg] tej rooj txhawb siab yog tsis muaj kev lees txim, muaj ib txhia quaj, lub rooj cob qhua ntev mus rau ntau teev neeg los lees kev txhaum thiab qhia hu nkauj, ib tug zam txim rau ib tug, txhua tug nyob ze Vajtswv.

Yog tsis muaj rooj txhawb siab tsis ntseeg muaj sib sib zog nqus, seeb thiab humbling txoj kev ntseeg ntawm txoj kev txhaum. Lub silence raug ncua los ntawm cov sobbing ntawm cov neeg ntseeg Vajtswv twb soj ntsuam nrog. Kuv Suav ib tug xibhwb, Dr. Timothy Lin, paub yuav ua li cas. Nws cia qhov no tshwm sim vim hais tias nws paub los ntawm nws yaam puab paub nyob rau hauv Tuam Tshoj hais tias qhov no yog Vajtswv tsiv nrog nws cov neeg. Nws yog tus zoo tshaj plaws series ntawm cov rooj sib tham kuv puas tau pom. Yuav ua li cas kuv thov Vajtswv hais tias peb yuav pom Vajtswv ua li ntawd nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj. Peb muaj ib tug "kov cov rooj txhawb siab" thaum plaub ntseeg tau txim ntawm tej kev txhaum ntawm lawv lub siab lub ntsws thiab lees txim rau nws. Tus Vaj Ntsuj Plig tau nqis los thiab 13 poob neeg raug hloov dua siab tshiab. Tab sis txhua txhua cov neeg hauv peb pawg ntseeg yog kiag li unmoved. Yog hais tias 13 cov neeg raug hloov dua siab tshiab thaum tsuas yog plaub ntseeg tau revived, xav seb dab tsi yuav tshwm sim nyob rau hauv peb tsev teev ntuj yog 15 los yog 20 ntawm koj lees txim tej kev txhaum ntawm koj lub siab zoo li tiam niam tsev _____ puas tau! Yuav koj lees koj tej kev txhaum hmo no? Los yog koj yuav mus tsev hmo no tsis muaj kev xyiv fab? Tsis muaj lees txim? Tsis muaj kua muag? Tsis muaj ib tug revived lub siab? Raws li mob khaub thuas thiab tuag li puas tau?

Mr. Kyu Dong Lee hais tias, "Kuv yog ib tug ntawm 'lub 39.' Kuv nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj thaum kuv cov phooj ywg thiab lwm cov neeg tshuav nyob rau hauv lub koom txoos phua. Kuv tau txais kev cawmdim. Thaum Dr. Hymers hais tias kuv yog backslidden, kuv xav tias, 'ua li cas ntxiv kuv yuav tsum? Kuv twb hloov dua siab tshiab. Yuav ua li cas ntau ua kuv xav tau? 'Kuv tsis tau paub kuv tau poob kuv lub thawj zaug kev hlub rau Yexus. Dr. Hymers hais Tshwm Sim 2: 4 thiab 5, 'Kuv muaj me ntsis tawm tsam koj, vim yog koj tshuav koj thawj zaug kev hlub. Nco ntsoov li ntawd los ntawm whence thou art poob, thiab hloov siab lees txim '(Tshwm Sim 2: 4, 5). Ces kuv pom tau hais tias kuv twb tsis nyiam kuv yog thaum kuv twb tau txais kev cawmdim. Kuv siv los quaj kua muag ntawm kev kaj siab thaum peb hu nkauj zaj nkauj zoo li 'Cia li Raws li Kuv' thiab 'Vajtswv kev Hlub.' Tam sim no kuv cia li hu nkauj cov lus tsis muaj kev hlub los yog kev kaj siab. Tam sim no kuv tej lus thov tau nrov, tab sis kuv tej lus thov xwb lus, zoo lus, tiam sis tsuas yog npliag lus thov. Kuv tseem thov Vajtswv nrog kev txiav txim thiab kev sib cav, tab sis kuv cia li thov Vajtswv lawv tsis tshua yuav Vajtswv los teb kuv. Kuv nrov nrov tej lus thov xwb lo lus. Lawv npliag lus thov. Kuv paub hais tias kuv yuav tsum tau mus lees txim kuv tej kev txhaum, kev txhaum ntawm kuv lub siab. Kuv nco ntsoov tias phau Vajlugkub hais tias,

‘Yog peb lees peb tej kev txhaum Vajtswv ncajncees yuav zam peb tej kev txhaum’ (1 Yauhas 1:9).

Kuv nco ntsoov tias tus sau nkauj tau thov Vajtswv, 'Restore rau kuv lub siab ntawm koj txoj kev cawm seej (Ntawv Nkauj 51:12). Kuv nco ntsoov tias nws hais tias, 'Tus sacrifices ntawm Vajtswv yog ib tug tawg ntsuj plig: ib tug tawg thiab ib lub siab txo lub plawv, Au Vajtswv, koj yuav tsis saib tsis taus' (Ntawv Nkauj 51:17)."

Kl. Lee yog ib tug ntawm "39" tug neeg rua ntawm peb pawg ntseeg los ntawm cov ntaub ntawv bankruptcy. Nws yog ib tug dis kas tus neeg sib tw. Nws zaum nyob rau platform qab rau kuv thaum kuv qhia. Nws yog ib tug piv txwv rau peb cov neeg. Nws hais tias, "Yuav ua li cas ntxiv kuv yuav tsum?" Ces Vajtswv qhia nws nws yuav tsum tau mus lees txim tej kev txhaum ntawm nws lub siab. Nws tuaj rau pem hauv ntej thiab lees txim nws tej kev txhaum. Nws quaj nyuaj uas nws lub ntsej muag muab liab. Thiab Vajtswv zam txim rau nws thiab rov qab muaj kev xyiv fab rau nws lub siab. Tam sim no nws thov Vajtswv nrog lub kua muag thiab nrog rau cov muaj kev xyiv fab nws tau poob. Nws hais tias, "Peb muaj npliag lus thov. Peb muaj waxy smiles, cuav smiles, thaum peb tuav tes nyob rau hauv lub koom nyob uake. Tsis muaj tiag tiag txoj kev hlub. Tsuas yog cuav smiles. "

Kl. Lee yog ib tug thawj coj nyob rau hauv lub tsev teev ntuj. Tab sis yuav ua li cas muaj peev xwm koj ua lub tsev teev ntuj yog koj tau poob koj thawj zaug kev hlub? Koj muaj peev xwm tsuas ua tau peb cov hluas mus rau hauv tib lub empty kev ntseeg uas koj muaj. Txhua tus thawj coj nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj xav tau kev pab kom lees txim lawv tej kev txhaum, los yog muaj yog tsis muaj kev cia siab rau peb lub tsev teev ntuj. Kuv hais tias, "Cov neeg uas mus saib peb xav hais tias pawg ntseeg yog zoo kawg thiab. Lawv tsis paub tias peb muaj ib tug kev ntseeg cuav tsis muaj tiag tiag txoj kev hlub. Peb lub tsev teev ntuj yuav sai sai no los ua kuv ib tuag tug tsev teev ntuj tshwj tsis yog tias peb cov thawj coj thiab peb cov tswv cuab xav tias lawv xav tau rau Vajtswv, lees txim lawv tej kev txhaum nrog lub kua muag, thiab raug txum tim rov los ntawm cov ntshav ntawm Tswv Yexus, uas los Nws cov ntshav yuav kho tsis tau peb lub siab lub ntsws, thiab muab peb lub dawb huv txoj kev hlub peb siv los muaj thaum peb tau txais kev cawmdim. Yexus hais tias, "Los ntawm no yuav tag nrho cov txiv neej paub hais tias nej yog kuv cov thwjtim, yog tias nej ib leeg hlub ib leeg" (Yauhas 13:35). Cov kwv tij thiab cov muam, peb yeej yuav tsis muaj tiag tiag txoj kev hlub nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj tshwj tsis yog tias muaj ntau yam ntawm peb, laus thiab hluas, peb tej kev txhaum.

Kuv tabtom thov Vajtswv hais tias koj yuav hnov kuv thiab lees txim rau koj tej kev txhaum hmo no. Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj, "Search me, O God".

“Vajtswv thov tshawb nrhiav kuv, koj paub kuv siab:
Koj paub txog kuv qhov kev xav;
Thiab paub txog kuv lub siab;
Paub kuv thiab paub txog kuv lub siab.
Sim saib puas muaj tej yam phem nyob hauv kuv
Thov coj kuv mus tom ntej.”
   (Phau Ntawv Nkauj 139:23, 24).

Hu nkauj “Fill all my vision, let naught of sin.”

Thov coj kuv txoj hau kev kom txhob muaj kev txhaum,
Cia qhov kaj tsom rau hauv kuv lub neej.
Cia kuv pom koj tej koob hmoov,
   Thov cawm kuv tug ntsujplig los ntawm kev hlub.
Vajtswv thov coj kuv lub neej mus tom ntej,
   Thov ua lub teeb ci rau kuv tug ntsujplig;
Thov coj kuv mus tom ntej txog thaum kuv pom
   Koj tug Ntsujplig nyob hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Tsis txhob ntshai los lees kev txhaum rau lub sijhawm no thiab qhov no, thov tsis txhob ntshai, thov ua li ntawd kom peb pawg ntseeg nyob rov ciaj sia tuaj


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb Kl. Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Revive Thy Work” (Albert Midlane, 1825-1909)