Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
DIMAS HNOV QAB KUV LAWM!

DEMAS HAS FORSAKEN ME!
(Hmong)

Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Plaub hli 17, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 17, 2016

“Dimas hnov qab kuv lawm, nws nyiam lub ntiajteb no heev”
(2 Timautes 4:10).


Tug txiv neej uas muaj lub npe hu Dimas raug xibhwb Povlauj hais peb zaug nyob rau hauv Vajluskub Tshiab, nws yog ib tug uas raws xibhwb Povlauj qab raws li peb pom nyob rau Felemaus 24, tiam sis nyob rau Kaulauxai 4:14 thiaj li hais txog nws ib zaug xwb. Dr. McGee hais tias,

Thaum Povlauj hais txog Dimas thawj zaug, hu nws hais tias tug neeg raws qab ua haujlwm, ntawm no [hauv Kaulauxais 4:14] nws hais li no tias “thiab Dimas” kuv xav tias qhov no qhia tias Povlauj [tsis] ruaj siab zoo li cov neeg nim no, tom qab ntawd Dimas [cia li] hnov qab Povlauj lawm, ntxim tu siab kawg (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume V, p. 365; note on Colossians 4:14).

Yog peb los saib Vajluskub nqe no, Xibhwb Povlauj hais tias,

“Dimas hnov qab kuv lawm, nws nyiam lub ntiajteb no heev” (2 Timautes 4:10)

Lus Kislis txhais tias “hnov qab lawm” txhais tias “raug pov tseg, lub ntsiab lus nov txhais tias tso ib tug tseg rov mus ua lub neej phem” (MacArthur Study Bible).

Yog koj tig los ua ib tug ntseeg Vajtswv lawm tiag tiag koj yuav pom cov neeg zoo li no coob zuj zus, ob peb xyoo dhau lo no kuv tig rov mus saib kuv poj niam cov duab qub qub thaum ub, qhov tseeb cov duab no yees tau nees nkaum xyoo dhau los lawm, kuv poj niam tseem zoo li qub, kuv laus heev li lawm vim yog kuv rog heev vim yog kuv muaj mob, muab ib daim duab kuv poj niam nrog kaum ob leej yees duab uake, kaum ob leej ntawm no tsuas muaj kaum peb leeg xwb thiaj li tseem ntseeg Vajtswv – Ileana, Leslie thiab Kl. Prudhomme. cuab leeg ntawd hnov qab peb lawm, qhov yuav paub tau neeg kuv tsuas hais tau li Povlauj hais tseg,

“[Lawv hnov qab] hnov qab kuv lawm, nws nyiam lub ntiajteb no heev” (2 Timautes 4:10

)

Nov yog yeej muaj tseeb zoo li cuaj leeg uas nyob hauv daim duab thiab ntseeg Vajtswv, lawv khiav peb rov mus coj dab, qhov puas tseem yuav tswmsim? Yog, yeej yuav tsum tshwm xwb, cov neeg uas nyiam lub ntiajteb no eej khiav peb tsis hais ntes los sis lus, cov uas ruaj kho kho yeej tseem pom nyob rau daim duab – koj yeej pom cov neeg no nyob rau hauv daim duab thiab paub tias lawv tso peb tseg lawm “muaj nyiam lub ntiajteb no” txawm Vajtswv yuav foom koob hmov kawg nkaus li, coob tug tuaj koom, yeej tseem muaj tseeb tias lwm tug hnov qab peb lawm, “nyiam lub ntiajteb no”.

Kuv tsis tau hais kom nej poob siab, kuv tsuas hais kom thaum nej ntsib zoo li no thiaj li tsis poob siab, cov lus no tau hais ceeb tom nyob rau hauv Vajluskub lawm, Tsis yog tias tshwm sim rau xibhwb Povlauj nkaus xwb, yeem yuav tshwm rau koj thiab rau kuv thiab,

“Dimas hnov qab kuv lawm, nws nyiam lub ntiajteb no heev

Dimas yuav kev licas? Matthew Henry phau ntawv qhia tias Dimas yog “tug lub ntiajteb no hu tawm ntawm kuv ua Vajtswv num, uas yog mus ua raws li lawv siab ntshaw…Yexus thiab nws cov lus qhuab qhia raug hnov qab lawm, thiab nws tig mus hlub lub ntiajteb, Ntsiab lus: kuv hlub lub ntiajteb no yog lub hauv paus ntawm kev tso qhov tseeb thiab Tswv Yexus Khetos” (Hais txog 2 Timautes 4:10).

Dr. MacArthur hais yuam kev txog Tswv Yexus cov Ntshav, tiam sis lwm qhov nws hais yog lawm, Dr. MacArthur hais tias, “Dimas yog tug thwj tim uas yeej tsis suav hais tias fej nws lub neej rau Khetos” (MacArthur Study Bible, ibid.). This kind of a person is described in the Parable of the Sower, Nov yog hom neeg uas hais nyob rau hauv zaj lus Pivtxwv tug mus tseb noob zaub,

“Lawv…puas yog lawv, tau hnov, thiab txais yuav yam zoo siab hlo, thiab muaj cag, zoo li ntseeg, thiab thaum raug kev sim siab cia li thim” (Lukas 8:13).

Lawv yeej tsis tau hnov dua lub ntsiab lus kev hloov dua siab tshiab tiag, lawv tsis tau cog hauv Yexus, thaum kev sim siab los, lawv yuav yuam kev ntawm pawg ntseeg mus, thiab tig rov mus coj dab, nov yeej tshwm sim thauj lub sijhawm hloov, sijhawm hloov rau Ximas thaum Povlauj mus raug nkuaj, txhua yam hloov rau nws, lub sijhawm hloov no yeej muaj tseeb rau cov neeg uas tsis cog kev ntseeg nyob rau Yexus – nws tig rov qab mus rau lub ntiajteb thiab hnov qab Povlauj.

Qhov no yeej pom nyob rau cov hluas uas kawm tias hauv tsev kawm ntawv, yog lub sijhawm hloov, lawv xav tias yeej tsis muaj leej twg yuav mus tau qhov no, “Kuv, kuv! Kuv muaj hauj lwm tos kuv lawm! Kuv txhob vam kom kuv yuav los txom nyem rau Yexus! No yog qhov kev xav ua thaum kev tseem yog menyuam yaus! Tam sim no kuv laus lawm, kuv yuav siv zog ua kuv qhov hauj lwm, koj puas totaub? Yog kuv qhov haujlwm!” Yog, kuv to taub zoo kawg! Koj puas pom, kuv yeej dhau qhov no los lawm, qhov tsis sib thoob ntawm peb yog kuv raws Xibhwb Povlauj tug qauv, thiab tsis uas raws li lub ntiajteb, qhov txawv yog kuv hloov dua siab tshiab lawm – koj yog pheej coj raws li “Kev txiam txim siab” thaum koj raug sim siab, koj tsis muaj tug cag tob! Kuv cog cag rau Yexus, tiam sis koj tsis muaj! Nov yog qhov tsis sib thoob!

Kev sim siab kuj los rau thaum lub sijhawm hloov mus, cov hluas poob rau kuv hlub, muaj hluas nkauj hluas nraug, khiav tawm hauv pawg ntseeg thiab tig rov mus rau ntiajteb.

Los sis nyob rau lub sijhawm uas koj muaj menyuam, koj xav tias “txhua yam, tam sim no kuv muaj menyuam lawm” Koj txham vam tias kuv yuav muaj sijhawm thiab ua tug ncajncees rau Vajtswv tau rau lub sijhawm no!” Tsis yog tias peb cov niam ua txiv txhua tug yuav coj lawv cov menyuam tuaj koom txhua zaug uas pehawm Vajtswv, koj yuav xav tias yav tag los yeej tsis muaj leej twg ua tau intawd! Qhov tseeb tiag vim koj tsis muaj cag cog rau hauv Yexus – koj tsuas lam dag tias hloov dua siab tshiab lawm xwb, tsis yog tseeb tiag! Yog koj yuam kev thaum koj kawm ntawv tiav, tsis muaj hnub koj yuav tig tau rov qab los rau txoj kev tseeb, koj yuav ua tej yam hauj lwm nyob rau pag ntseeg, tiam sis koj tsis yog Yexus ib tug tub rog raws li koj yuav tsum tau ua! No yog yam koj yuav tsum tau ua! Robert Frost tau sau ib zaj lus sib nrog zoo li no,

Koj yuav tsuam hais txog qhov no
Txog lub caij lub nyoog ua hloov tag li:
Ob txoj kev nyob rau tom hav zoov, thiab kuv-
Yuav tsum tau xaiv ib txog taug,
Thiab ua kom txhua yam zoo rau kuv.
   (“The Road Not Taken,” Robert Frost, 1874-1963).

Thaum koj yuam kev lawvm yeej yuav tig rov los tsis tau lawm, kuv ua Vajtswv num tau tsib caug yim xyoo yeej tsis pom tias yuav muaj tug yuam kev lawm yuav tig tau rov los! Tsis muaj ib tug li! Nco ntsoov txog Dimas yeej tsis rov los cuag Povlauj li lawm – thiab koj los tib yam thiab! Yog li no yuav tsum ceev faj tias koj yuav xaiv txoj kev thaum hauv koj lub neej, ntiajteb no yuav qhia rau koj tias koj muaj peev xwm yuav xaiv lub neej licas ywj siab, koj nco txog ib tug poj niam nws siv zog hloov nws lub neej, nws yeej hais li ntawd tag mus li thaum kuv mus qes nws lub tsev nyob, tom qab uas nws siv zog ua li ntawd, thaum kawg nws ua neeg ywj fab ywj fwb lawm xwb, muaj tseeb! Yog li no yuav tsum ua tib zoo xaiv txoj kev ua koj taug, cov phooj ywg! “yog koj xaiv Tswv Yexus txoj kev, kuv yuav plam qee yam! Koj yuav plam qee yam ua muaj nqi,” nws hais tias “nws plam nws tug kheej – zoo li Dimas plam nws tug ntsujplig!

“Dimas hnov qab kuv lawm, nws nyiam lub ntiajteb no heev.

Kuv nyob yuav hluas peb tiam neeg lawm, yog thaum koj ua neej ntes li no lawm koj yuav pom qhov tseeb ntau yam dhau mus nyob hauv koj lub neej, ib qhov mus rau ib qhov! Suav yeej muaj saum pua, saum txhiab! Ib qhov tseeb mus rau ib qhov tseeb, qhov tseeb ntawd qhia li cas rau koj? Lawv hla ntau kuv rau lub sijhawm nyob txom nyem, lawv hais tias “tsis muaj ib yam hauv ntiajteb yuav nyhia tau koj tug ntsujplig! Tso koj tug ntsujplig rau tej ntawd! Koj ruam lawm lov?” Nov yog cov neeg uas yuam kev lawm

“Kuv paub kuv lub neej zoo heev” koj yuav li no, koj yuav tsis mloog thaum kuv hais koj ib ob zaug xwb, thaum tshiab koj yuav tsis paub tias yog hais txog dab tsi, thaum koj mus nyob rau lub neej ua tsau ntuj nti, yuav lig rau koj tig lub neej rov qab los! Tsis muaj leej twg yuav ua tau! Kuv yuav qhia rau koj txog ob peb tug neeg uas ua neej zoo li ntawd

Nws txiv yog xibhwb, nws ntau suab paj nrhua tom tsev so, nws yog ib txhais uas zoo heev, tsis muaj ib yam yuav piv tau, tiam sis thaum nws mus caum tug tub hluas tsis zoo, nws ciaj li hnov qab nws txoj kev ntseeg lawm, raws tug tub hluas no qab, txog rau thaum tug tub hluas no muab nws pov tseg, nws thiab mam paub txog lub neej txom nyem siab, tam sim no kuv pab nws tsis tau lawm, nws laus lawm uas yuav tig los mloog Vajtswv txoj lus, kuv tau es nws saum kuv lub nraub qaum thaum los nag hlob mus rau tom tsev kho mob ua ntej nws yuav tuag, nws lub siab twg tuag tau ntau xyoo ua ntej lawm, kuv tseem nco tau nws zoo heev thiab khaw tej yam puas pheej uas yog nws li rau kuv qhov chaw ua hauj lwm qhia rau kuv tias tug poj niam no xaiv taug txog kev txhaum.

Nws tsis tawm hauv lub neej ua liab ua teb vim yog nws yog tug tub hlob, nws paub qhov nws xav tau, nws tau qhov ntawd, mus yuav tug poj niam ua nplua nuj, nws khwv tau nyiaj ntau heev, nws tug poj niam muaj tsis tau menyuam, thiaj hais kom nws mus yuav ib tug ntxhais rau nws, nws muaj nyiaj ntau heev, nws xav tias nws yeej yuav tau txhua yam! Thaum nws poj niam tuag, tug ntxhais ntawd tig ua neeg phem, nws nyob ua neej kho siab kho hauv lub tsev ua loj heev ntawd, muaj ib hnub muaj neeg mus ntsib nws mob tuag tes tuag taw hauv nws lub txaj thiab tes tuav rawv phom, kuv tau mus saib nws rau tom tsev kho mob, nws hais tsis tau lus, kuv tuav nws txhais tes thov Vajtswv uake, nws quaj qw zoo li ib tug tsiaj nrov tshaj yam kuv xav tsis txog, ib hnub tom qab koj rov pov nws pw hauv hleb, ib tug yoo tsawv rau saum nws lub plhu, nws nplua nuj, tiam sis nws ya tsis tau, kuv muaj nws lub neej coj los qhia rau kuv paub tias txhob xais txoj kev tsis yog taug

“Kuv tau txhua yam hauv kuv lub neej” koj hais tias, koj yuav hais tias kuv li no xwb koj cai li los mloog koj no, txhua yam yuav ploj mus sai heev thaum koj mus nyob rau qhov tsaus ntuj ntawd, thiab lig rau koj yuav tig rov qab los! Uas yog tsis muaj leej twg yuav tig rov los tau thaum lawm mus rau qhov yuam kev, Dimas yeej tig tsis tau rov los cuag Povlauj lawm

Lub liam tiam dhau lo no Dr. Cagan hais txog kuv lub neej rau nej mloog, nws hais tias “ntau xyoo nyob rau kev tawm tsam, kev ntxeev siab thiab kev raug thuam” tej zaum ib txhia yuav xav tias xibhwb lub neej nyuaj kawg, tsuas muaj kev sib tawm teeb meem, nej yuav xav tias tej zaum kev xaiv txog kev tsis yog taug lawm, tej zaum qhov no yog yam Dimas xav thaum nws raws Povlauj qab mus rau hauv nkuaj, kuv poj niam wb tug mus saib cov nkuaj nyob rau Loos, kuv yeej mus pom qhov chaw ua thaum ub lawv law Povlauj raws li nyob rau 2 Timautes, Dimas ntshai mus rau qhov ntawd, nws thiaj li tso Povlauj tseg, Povlauj tau sau cov lus no

“Dimas hnov qab kuv lawm, nws nyiam lub ntiajteb no heev.

Tiam sis Dimas yuam kev lawm, thiab koj los yuam kev lawm thiab, txoj kev no, tsis yooj yim, ua rau kuv muaj kev kaj siab, thiab tau ib tug poj niam uas zoo heev, thiab cov phooj ywg zoo yam tsis paub txog – thaum kuv tseem ua tub hluas

Eric Booth-Clibborn yog William Booth tug tub xeeb ntxwv, thiab yog tug tsim tsa lub koom haum hu ua Salvation Army, thiab yog ib tug xibhwb tug menyuam, Eric mus rau Africa tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo, nws tuag ua ntej nws poj niam uas tseem xeeb menyuam thiab nws cov menyuam tuag saib nws, nws tsua muaj 29 xyoo xwb, tom qab ntawd nws poj niam tau sau txog nws lub neej uas ntsib txoj kev txom nyem nyob rau phauv ntawv hu ua “Mloog lus Txog Hnub Tuag” nws hais txog nws tug kheej thiab Eric ob tug ua ntej yuav mus nyob rau Africa, lawv hu nkauj uas Eric ua tu sau

Kuv nyob rau ntawm koj txhais kotaw
Mua lub neej fij rau koj
Txom nyem ciaj los sis tuag
Rau kuv tug Tswv xwb.

Nyob rau phau ntawv no Eric poj niam hais txog nws lub ntees, cov neeg Africans tsis tau hnov txog Vajtswv Txojlus tuaj mloog thiab saib cov ntseeg lus ntees, nws sau tias “tom qau thov Vajtswv, xua ntsia hlua los ntsia lub hleb, nej paub tias qhia txog qhov mob kuv lub siab, koj yeej paub txog qhov kev mob nws lub siab zoo li ntsia hlau los ntsia nws lub siab npaum lintawd” nws tseem hais tias “kuv ntseeg hais tias tug neeg uas tseem ceeb tshaj plaws yog tug uas Vajtswv tes dej num thiab muab nws txoj siab tuag theej qhov [haujlwm] ntawd kom cawm tau lwm tug ntsujplig, thiab qhov chaw ua tsis tau hnov dua Vajtswv Txojlus, qhov chaw ntawd tau raug cawm ntau tug ntsujplig”

Eric Booth-Clibborn muaj hnub nyoog yog 29 xyoo xwb thaum nws mus tshaj tawm nyob txawv teb chaws, ib qhov uas nws qhia rau lwm tug yog nws lub neej, qhia nyob rau nws lub nteeg, coob tug tsis ntseeg Vajtswv tau tuaj hnov

Yog ib lub ntees me me uas yog ib tug ntseeg nyob rau lub tebchaws Burkina Faso, tam sim nyob rau tam sim no nyob cov ntseeg uas yog Peteskos pom tias Eric Booth-Clibborn yog tug neeg tseem ceeb tshaj rau lawv txoj kev ntseeg, vim muaj nws txoj sia paub qhov Vajtswv hu, tam sim no cov ntseeg Peteskos yog pawg uas loj tshaj nyob rau ib thaj tsam ntawd, coob tshaj li 4,500 pawg ntseeg thiab tshaj txoj Moo Zoo yog hais txog Yexus rau cov neeg tsis paub Vajtswv nyob rau Africa

Ob peb xyoo dhau los no thaum kuv los nyeem txog phau ntawv no kuv thiab hais tias yuav tsum coj los qhia rau nej tau mloog, txawm koj yuav ntsib teeb meem kev nyuaj siab npaum licas los muaj ib hnub Tswv Yexus yuav them rov rau koj, tsis txhob mus xaiv qhov yooj yim zoo li Dimas uas tau tso Xibhwb Povlauj tseg vim yog nws raug nkuaj, thov nej txav tawm ntawm txoj kev yooj yim, los taug txoj uas tsis muaj neeg tau, siab nyob rau 2 Timautes 4:17, Xibhwb Povlauj hais txog qhov Dimas tso nws tseg vim yog ntshai raug kaw

“Tiam sis Vajtswv nrog kuv nyob, thiab muab dag zog rau kuv, kuv thiaj li qhia Vajtswv Txoj lus yam kawg siab, kom lwm haiv neeg tau hnov...” (2 Timaites 4:17).

Cov hluas txhua tug thov xyaum xibhwb Povlauj tug qauv! Coj raws li Povlauj lub zeem muag! Nej yuav pab uas kom pawg ntseeg loj hlob rau ntawd no thiab zoo li lub nroog uas ua lub teeb ci rau ntiajteb, “kom lwm haiv neeg tau hnov” Txoj Moo Zoo! Cov hluas sim xav tias peg pawg ntseeg no yuav zoo licas, kom mus raws li Vajtswv dej siab, yuav zoo licas! Cov hluas muaj nej qhov zoo tshaj rau Yexus!

Muaj nej lub zog rau Yexus thaum nej tseem hluas! Zoo li Eric Booth-Clibborn! Muaj koj txoj sia rau tug Cawmseej! Mus ua Vajtswv tes dej num! cia li ntiajteb thuam koj tias yog tug ruam! Mus coj neeg los mloog Vajtswv Txojlus! Muab yam zoo tshaj uas koj muaj rau Yexus! Thov sawv ntsug hu zaj nkauj 7 hauv nej phau ntawv

Tswv Yexus kuv thov koj ua tug uas kom kuv lub zeem muag tiav
   Txawm yuav mus rau qhov chaw zoo licas los thov coj kuv
Thov coj kuv lub zeem muag kom ua tau lub teeb ci
   Thov coj kuv mus raws lub zeem muag uas yog koj li.

Thov coj kuv lub zeem muag thiab qhia rau kuv tug ntsujplig,
   Mus raws li koj txoj kev hlub, thiab koj txoj kev saum ntuj
Thov coj kuv lub zeem muag kom ua tau lub teeb ci
   Thov coj kuv mus raws lub zeem muag uas yog koj li.

Thov coj kuv mus rau lub zeem muag ua teeb ci rau kev tej kev txhaum
   Cia kuv pom koj li koob hmoov, thiab thov saib xyuas kuv tug ntsujplig
Thov coj kuv lub zeem muag kom ua tau lub teeb ci
   Thov coj kuv mus raws lub zeem muag uas yog koj li.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Thov sawv ntsug

Cov neeg uas kuv tau hais los saum no yeej muaj tseeb, tug poj niam ua khiav tawm hauv pawg ntseeg mus caum nws tug hluas nraug phem twb yog kuv pog ntag, thiab tug txiv neej uas muab nws kaw rau hauv txaj tes tuav rawv phom twb yog kuv tug dab laug yog kuv niam tug nus hlob, tug poj niam uas nws plam nws tug kheej kuv yuav tsis hais vim nws tseem ciaj sia nyob

Muaj ib zaug lawv txhua tug puas los yog hluas zoo li yam li nej, tiam sis lawv cia li mua raws li lawv txoj kev uas tseem tau txais kev cawm dim ntawm Yexus, lawv hais tias “tsis yuav” Yexus vim muaj kev los zem lwm yam zoo tshaj Vajtswv lawm

Cov tub hluas thiab ntxhais hluas, hloov dua siab tshiab! Tso lub neej tsis muaj Vajtswv pov tseg – los cuag Tswv Yexus, Vajtswv Leej tub, cia siab rau Nws, Nws yuav ntxuav koj los ntawm Nws cov Ntshav, Nws zaum tos koj nyob rau Vajtswv sab tes xis saum qaum ntuj, cia siab ray Yexus thiaj yuav dim tau txoj sia!

Thov txhua tug qe qhov muag, yog koj xav nrog peb tham txog qhov kev cia siab rau Yexus, thov koj sawv raws Dr. Cagan thiab John Cagan qab mus rau tom chav tsev thov Vajtswv rau lub sijhawm no, nej yuav muaj lus qhia thiab thov Vajtswv pab, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: 2 Timautes 4:10-17.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I’d Rather Have Jesus” (words by Rhea F. Miller, 1922;
music composed by George Beverly Shea, 1909-2013).