Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTAU PHAU NTAWV THIAB IB PHAU NTAWV

(ZAJ LUS QHIAS TXOG KEV TXIAV TXIM ZAUM KAWG)
THE BOOKS AND THE BOOK
(A Sermon on the Last Judgment)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov Ib hli ntuj 25, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 25, 2015

“Kuv pom cov neeg uas tuag lawm, tsis hais tug hlob tug yau sawv rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab muaj ntau phau ntawv tau nthuav tawm. Muaj ib phau ntawv kuj raug nthuav tawm thiab yog phau ntawv cawm txoj sia thiab cov uas tuag lawm raug txiav txim raws li cov phau ntawv ntawd. Raws li lawv tau ua tseg. Hiav txwv yuav xa cov neeg uas tuag rau hauv rov los, Tub tuagteb yuav xa cov neeg uas nyob rau hauv rov los, txhua tug yuav raug txiav txim li lawv tau ua tseg, thaum ntawd Tub tuagteb thiab kev tuag yuav raug pov rau hav hluav taws, nov yog kev tuag zaum ob” (Tshwmsim 20:12-14).


Thaum kuv thiab poj niam wb sib yuav tshiab tshiab, wb tau mus ncig saib tebchaws Ixayees. Hnub rov qab wb tseem tau mus ncig saib tebchaws Loos tau ob peb hnub. Cov chaw tsham ntawm no, wb tau mus saib qhov chaw uas yog Vatican, lub tuam tsev hu ua Saint Peter’s Basicilica, qhov chaw uas cov txiv plig nyob rau hauv thiab muas cov duab ua neeg teeb ntau tiam neeg tso rau hauv. Kuv yeej xav pom cov duab uas yog hauv lub tuam tsev uas yog Sistine Chapel. Cov duab ntawm no muaj ib ntau daim tug teeb cov duab no yog Michelangelo (1475-1564), daim duab no zoo nkauj tshaj hauv ntiajteb. Hais txog yam uas muaj nyob hauv Vajluskub xws li Vajtswv tsim neeg, neeg poob rau kev txhaum, Nkauj Iab thiab Nraug Oo poob rau kev txhaum hauv lub vaj, thiab lwm yam uas muaj nyob rau phauv Vajluskub. Cov duab no raug teeb rau hauv lub tsev ntawd. Muaj ib tug Txivplig hais kom Michelangelo teeb cov duab hais txog qhov kev txiav txim zaum kawg rau hauv thiab. Yog daim duab uas yog Vajtswv rau txim rau cov neeg uas tsis ntseg Nws rau hauv tub Tuagteb. Muaj ib tug txiv neej poob rau hauv lub cub tawd ua lub ntsej muaj quaj txau ntshai tshaj plaws. Kuv mus sawv saib cov duab ntawd no, xav txog qhov kev Txiav Txim zaug kawm no. Kuv txawm tas muaj peg tsawg zaug uas cov Txiv plig uas yog nyob ib puas xyoo dhau los no puas tau muaj zaj no coj los qhia rau neeg paub. Kuv ntseeg tias ntseg yuav tsis muaj kiag li!

Tsis tag li peb cov uas yog Baptist thiab Protestant los yeej tsis zoo tshaj ntawd thiab. Qhov tseeb tiag peb tseem phem tshaj ntawd. Cov neeg thaum ub lawv tseem tau muaj qhov kev Txiav txim no teeb ua duab coob toom rau neeg paub. Yog qhov no nyob rau cov ntseeg uas yog Npavtiv, ntseg cov poj niam uas coj qhia Hnub kaj los sis cov Txwjlaug uas saib xyuas kev kawm Hnubkaj, yuav muaj cov duab no tshem pom tseg vim xav hais tias phem tshaj qhov uas yuav cia menyuam los pom. Muaj ib hnub tug xibhwb mus txog rau hauv chav kawm Hnubkaj yuav pom cov poj niam no kom lwm tug muaj cov duab no tshem pom tseg mus! Michelangelo cov duab uas tau saub tshaj 450 uas yog nyob rau lub tuam tsev Sistene. Kuv xav tias ntseg cov poj niam huav Npavtiv no yuav tsis cia nyob tshaj plaub xyoo! Los sis cov ntseeg uas yog evangelical.

Puas yog nej xav hais tias, kuv haiv nyhav rau ntseeg Npativ thiab cov evangelical lawm lawm lov? Kuv xav tias npam no xwb tsis txaus!!!

Thaum twg yog zaum kawg uas koj hnov Npavtiv cov xibhwb qhia txog Tub tuagteb? Thaum twg yog zaum kawg ua koj hnov charismatic thiab evangelical cov xibhwb qhia txog Tub tuagteb? Tsis muaj kiag li, qhov no lauj peb thiaj tsis pom kev txhawb siab nyob rau lub tebchaws tau 150 xyoo los lawm!

Dr. Martyn Lloyd-Jones yog ib tug neeg kawm thiab paub zoo txog kev txhawb siab. Nws hais tias, “…Txog rau thaum cov txiv neej thiab poj niam hauv cov ntseeg txo hwjchim thiab ntsib kev nyiaj siab, thiab poob rau ntiajteb rau ntawm kev dawb hu thaib kev ncajncees, yog, Vajtswv tug uas chim, kuv tsis pom tias yuav muaj kev vam hlo li” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, p. 42). Nov yog tug xibhwb muaj nrov npe no cov lus “Kuv yuav uas txhua yam kom neeg paub ntshai txog Tub tuagteb. Kev quaj ntsuag mus ib txhi, kev txom nyem mus ib txhi, kev phem mu sib txhi, zoo li cov neeg uas tau hnov Vajtswv Txojlus, tiam sis… tsis muaj tug yuav mob siab rau tiag tiag” (Lloyd-Jones, Evangelistic Sermons, The Banner of Truth Trust, 1990, p. 161).

Txawm lica los xij tug neeg uas paub txog cov ntseeg li keebkwm yeej paub txog lub npej no John Wesley! Wesley (1703-1791) yog tug uas peb hu nws tias “An Episcopalian priest.” Tiam sis Vajtswv tau siv neeg uas yam hauj lwm loj nyob rau lub tebchaws, ua kom cov Methodib tsim rov qab los. Los mloog John Wesly cov lus hais txog Tub tuagteb.

“Tug neeg phaum…yuav raug pov rau Tub tuagteb, nrog rau cov neeg uas hnov qab Vajtswv hu si. Lawv yuav raug “rau txim thiab raug rhuav tshem poob ntawm Vajtswv mus, thiab pooj ntawm Vajtswv lub hwjchim mus’ lawv yuav raug pov rau hauv ‘lub hav hluav taws uas nplaim taws cig hlob kawg nkaus,’ taum ub yog npaj tseg rau ntxwnyoog thiab neeg cov tub txib;’ qhov chaw uas lawv yuav tom hniav qees thiab mob, lawv yuav foom Vajtswv thaib ntia tuaj rau. Nov yog cov dev hauv tub Tuagteb – kev khav theej, kev muab hlob, kev chim, kev puas tsuaj, tsis muaj kev vam – yuav rau txim rau lawv tag mus li. Tsis muaj hnub so, ‘tsis hais hmo ntuj nruab hnub, tsuas yog kev txom nyem nyob rau hav hluav taws mus tag ib txhi!’ Vim ‘lawv yuav tsis tuag lawm, thiab hluav taws lo yuav tsis tuag lawm’” (John Wesley, M.A., “The Great Assize,” The Works of John Wesley, volume V, Baker Book House, 1979 edition, p. 179).

Lub sijhwm ua nws tuag, muaj cov neeg ntseeg los koom rau Methodist txog li yim txhiab tug nyob rau nws qhov kev saib xyuas (ibid.,p. 45). Txog rau xyoo 1834 lawv muaj txog li 619,771 tug tswvcuab. Nov yog ib tug xibhwb uas tsis ntshai txog qhov kev qhia txog Tub tuagteb, thias qhia txog kev hloov suab siab tshia tiag thiaj mus tau Vajtswv lub tebchaws. Tom sim cov ntseeg uas yog United Methodist tsuas yog paug plua tshauv lawm xwb, vim yog lawv tau tso Wesley cov lus qhuab qhia tseg ntev los lawm! Lawv yuav tsum tig rov mus coj raws li Wesly tau qhia tseg thiab yuav tsa kom lawv saw tau rov qab los. Tiam sis txhob npo pa! Keebkwm qhia tias tug neeg uas ntxeev siab cev yeej ntxeev siab tag mus li!

Tam sim no los mloog Spurgoen thiab. Dr. John Brown hais txog Spurgeo rau thaum nws mus hais lus nyob rau Yale University xyoo 1899. Nws tau qhuas txog Spurpoen qhov kev ua Vajswv num “tiam zoo heev yam tsis piv tsis tau nyob rau tebchaws Akiv txij thaum Whitefiled thiab Wesley.” Dr. W. A. Criswell, ib tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg thaw pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Dallas, xeev Texas, thiab ua thawj tsav xwm hauv Npavtiv qab teb tau ob tiam, hais li no tias, “Spurgeon yog ib tug xibhwb ua zoo rau txhua lub sijhawm, nws cov lus zoo rau txhua tiam neeg.” Spurgeon hais txog Tub tuagteb zoo li no,

“Qhov kev txiav txim no yuav muaj neeg lub cev thiab tug ntsuj plig pov rau lub cub tawg uas…Tub tuagteb yog qhov chaw uas tsis muaj Vajtswv – qhov chaw uas kev txhaum loj zuj zus, qhov chaw tsis muaj kev hlub, qhov chaw tsis muaj kev so – qhov chaws mua Vajswv raug txim rau tsis hais nruab hnub hmo ntuj – qhov chaw ua neeg tsis tsau zog, so, los sis kev vam – qhov chaw ua neeg nrhiav tsis tau dej haus, lawv tug nplaiog yuav raug hlawv – qhov chaw uas tsis muaj kev ua pa, tsis cub tawg tsis paub tuag, qhov chaw uas tsis muaj leej twg yuav pab tau – qhov chaw uas tsis lees yuav Vajtswv lus, qhov chaw uas tsis muaj kev hlub…qhov chaw ua raug kub tag mus li – qhov chaw uas tsis paub yuav hais li licas li lawm. Thov Vajtswv pab kom nej txhob mus pom lub tebchaws no; yuav tsum….Xav!o Xav! Cov lus ceeb tom no yuav yog zaum kawg lawm” (C. H. Spurgeon, “The First Resurrection,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume VII, Pilgrim Publications, 1986 reprint, p. 352).

Kuv muaj peevxwm muab ib cov lus uas yog hais txog Tub tuagteb los ntawm Luther, Bunyan, Edwards, Whitefield, Moody, Dr. John R. Rice, thiab lwm tug xibhwb nyob rau txhua tiam. Tiamsis li no xwb los txaus lawm. Cia kuv hais yoojyim li no rau nej xwb, yog xibhwb twg tsis qhia txog Tub tuageb, ces tug ntawd yog tug qhuab qhias uas tsis ncajncees, tsis yog tug coj li Vajtswv lus, thiab tsis ntxim nyho yuav mloog tug neeg no qhia. Yog vim licas? Vim yog nws tsis qhia “txua yam raws li Vajtswv hais” (Teshaujlwm 20:27). Nws tsis qhia zoo li Povlauj, los sis Petus, los sis Tswv Yexus. Txhob mloog cov neeg zoo li no! Yog kuv tsis ntseeg nws txog qhov kev txiav txim thiab Tub tuagteb, yuav ua licas koj mus ntseeg tau lwm yam no?

Tam sim no tig mus saib nyob rau hauv Vajluskub. Thov sawv ntsug thiab nyeem uake.

“Kuv pom cov neeg uas tuag lawm, tsis hais tug hlob tug yau sawv rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab muaj ntau phau ntawv tau nthuav tawm. Muaj ib phau ntawv kuj raug nthuav tawm thiab yog phau ntawv cawm txoj sia thiab cov uas tuag lawm raug txiav txim raws li cov phau ntawv ntawd. Raws li lawv tau ua tseg. Hiav txwv yuav xa cov neeg uas tuag rau hauv rov los, Tub tuagteb yuav xa cov neeg uas nyob rau hauv rov los, txhua tug yuav raug txiav txim li lawv tau ua tseg, thaum ntawd Tub tuagteb thiab kev tuag yuav raug pov rau hav hluav taws, nov yog kev tuag zaum ob” (Tshwmsim 20:12-14)

.

Nej zaum tauo. Muaj nqe Vajluskub no nthuav cia ntawm no.

Qhov no hu tias, “Kev Txiavtxim Zaum Kawg” vim yog tsis muaj kev txiav txim tom qab ntawd lawm. Nws yog zaum kawg. Tswv Yexus yuav zaum saum lub zwm txwm xim dawb. Teshaujlwm 17:31 thiab Vajluskub lwm qhov qhia peb tias Yexus yuav yog tug Txiav txim. Lub sijhawm ntawd Yexus yuav tsis yog tug Cawmseej lawm. Lub sijhawm uas yog kev Cawmdim twb dua lawm. Yexus yuav tsis cawm tug neeg txhaum lawm. Lub sijhawm no nws yuav txiav txim rau cov neeg txhaum. Qhov kev txiav txim zaum no yuav yog tias leej twg dim leej twg tsis dim. Vim qhov no twg txiav txim thaum peb tseem ua neej nyob lawm. Yog koj tuag zoo li tug neeg tseem tsis tau dim, koj yuav raug txiav txim rau lub sijhawm no. Nqe 12 hais txog tug neeg uas tsis ntseeg. Hais tias,

“Thiab kuv pom cov neeg ua tuag lawm, tsis tug hlob tug yau los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cov ntawv ntau ntau raug qheb tawm muaj ib phau kuj raug qheb thiab yog phau ntawv cawm txoj sia thiab cov neeg ua tuag lawm raug txiav txim raws li tau saub nyob rau cov ntawv ntawd raws li tau ua tseg” (Tshwmsim 20:12)

.

Vajluskub qhia rau peb tias yuav muaj “ntau phau ntawv” thiaj muaj “ib phau ntawv” yog sau txog “tej haujlwm” peb ua tag tiam neej. “tug neeg tuag, tsis hais loj los sis me [yuav] sawv rau ntawd Vajtswv” (20:12). Tug neeg npluanuj muaj suab npe los yuav mus nyob rau ntawd. Tug “me me” los yuav mus nyob ntawd thiab. Cov neeg tsis ntseeg yuav khiav tsis dim txoj kev Txiav txim. Cov neeg ua tso Vajtswv tseg, los sis raug hiav txwv faus los kuj xij, yuav saowv rov qab los. Txawm lub neej yuav lwm rau hauv havdej, Vajswv yuav mus coj los sau uake, coj mus rau ntawd qhov kev Txiav txim. Qhov tuag los yuav tsos lub cev rov qab los, Tub tuag tej (Dab teb) qhov chaw ua tug neeg tsis ntseg mus nyob, “yuav tso txoj kev tuag tseg” Lawvlub cev thiab tug ntsujpolig yuav sau los nyob uake rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv dawb. Vajtswv los tsis muaj teebmeej los ua qhov no. Nws muaj hwjchim. Tamsim no mloog nqe 12 ib zaug ntxiv.

“Thiab kuv pom cov neeg ua tuag lawm, tsis tug hlob tug yau los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cov ntawv ntau ntau raug qheb tawm muaj ib phau kuj raug qheb thiab yog phau ntawv cawm txoj sia thiab cov neeg ua tuag lawm raug txiav txim raws li tau saub nyob rau cov ntawv ntawd raws li tau ua tseg” (Tshwmsim 20:12).

Yog tam sim no koj tseem tsis tau dim, ntawm lub neej no, koj yuav raug txiav txim “ntau raug qheb tawm muaj ib phau kuj raug qheb thiab yog phau ntawv cawm txoj sia thiab cov neeg ua tuag lawm raug txiav txim raws li tau saub nyob rau cov ntawv ntawd raws li tau ua tseg” txhua yam ua lawv ua nyob rau tiam no.

Dr. J. Vernon McGee hais stias, “Ib tug txiv neeg pw sau nws lub txoj tos hnub tuag hais rau kuv tias “xibhwb txhob mus hais txog yam nyob tom hauv ntej rau kuv mloog. Kuv yeej muaj kev txoj hau kev. Kuv ntseeg tias Vajtswv ncajncees thiab yuav cia kuv los hais txog kuv qhov haujlwm rau Nwsl’” Dr. McGee tej tias, “Koj hais yog lawm. Nws yeej yog tug ncajncees, thiab nws yuav cia koj qhia koj qhov haujlwm rau nws. Nov yog qhov Nws hais txog qhov Nws yuav ua. Tiam sis kuv muaj lus qhia rau koj: Ntawv qhov chaw txiav txim yuav tsis muaj tug dim, vim yog yuav dim tsis tau los ntawm tes dej num ua koj ua…koj tej dej num me me ntawd pab tsis tau koj dabtsi’” (Thru the Bible, volume V, Thomas Nelson Publishers, 1983, p. 1060; note on Revelation 20:11).

Yog, koj yuav tau txais kev “ncajncees” tiag. “Cov ntawv ntawd” yuav qhia txog txhua yam uas koj ua nyob rau lub ntiajteb. Dr. McGee tau muaj cov “phau ntawv” piv zoo li daim duab ntawm lub neej. Nws hais tias, “koj lub neej nyob rau daim theb ntawd, Yexus yog tug muab yees cia. Thaum Nws muab qheb rau koj saib yuav hnov [thiab pom]. Tej zaum yuav tsis zoo rau koj, tiam sis koj yuav sawv rau ntawm Vajtswv thiab ciaj nej qheb koj lub neej rau koj tau saib. Koj puas xav pom maj? Kuv ntseeg tias nws yuav tso tawm ntawm lub TV loj loj koj thiaj li yuav pom meej. Koj puas xav tias koj yuav dim qhov no maj? Ntawm koj kuv tsis paub, tiam sis ntawm kuv [yuav] tsis pub kom zoo lintawd…Samuel Johnson [phau ntaw txhais Vajluskub] hais tias, “Txhua tug neeg yeej paub txog nws tug kheej zoo, ua rau tsis xav qhia nws tug phoojywg’ koj paub koj tug kheej puas yog lintawd? Koj paub txog yam ua koj muab npog cia thiab tsis pub leej twg paub thaum nyob hauv ntiajteb no. [Vajtswv] yog tug yuav coj los txiav txim; thaum koj tabtom los piav koj tes num rau nws [yog tes num zoo], Nws yuav qhia koj txog koj tug kheej” (McGee, ibid.,). Dr. McGee tseem hais ntxiv tias, “Lub zwm txwv dawb uas yog qhov chaw txiav txim yog txiav txim rau tug neeg uas tsis ntseeg. Cov neeg coob [coob leej] xav kom txiav txim raws li tes dej num. Nov yog sijhawm zoo rau lawv. Qhov kev txiav txim no ncajncees, tiam sis yuav tsis cawm tug neeg uas ua haujlwm [zoo]” (ibid.).

Nco ntsoo tias Vajtswv ua tug hais nyob rau “cov ntawv ntawd” thiab nws hais nyob rau “phau ntawv cawm txojsia” Phauv ntawv ua syog “cawm txoj sia” sau txog cov neeg ua raug Tswv Yexus cawm, txhua tug uas raug “coj los rau ntawm Vajtswv los ntawm [Yexus] cov ntshav” thaum tseem ua neej nyob no (Tshwmsim 5:9). Yexus cov ntshav ntxua lawv dim ntawm txoj kev txhaum thaum lawv los cia siab rau Yexus thaum tseem ua neej nyob rau tam sim no, tsuas cov neeg uas muaj npe nyob rau “phau ntawv cawm txoj sia.” no xwb.

Cov ntsoov tsuas yog muaj tib “phau ntawv cawm txoj sia” xwb – tiam sis muaj ntau “phau ntawv” uas yog sau txog cov neeg txhaum uas ua tsis tau txais kev cawmdim! Kuv nco tias muaj ib tug xibhwb hais li no tias, “Muaj ntau ‘phau ntawv’ vim yog cov neeg tsis ntseeg yeej muaj coob heev. Tiam sis qhob muaj ib “phau ntawv cawm txoj sia” vim yog tshaw tug thiaj yog cov dim” Thiab, saib mus rau nqe kaum tsib,

“Tug uas tsis muaj npe nyob rau phauv ntawv cawm txoj sia yuav raug pov rau hav hluv taws” (Tshwmsim 20:15).

Lub “hauv hluav taws” yog Tub tuagteb, qhov chaw rau txim mus tag ib txhi, raug txom nyem mus tag ib txhi. Yexus hais tias, tsuas muaj ib txoj kev, thiab txhua tug yuav tsum mu sib ntawm ob txoj kev no. Nws hais tias,

“Cia li mus rau lub qhov rooj nqaim: vim yog lub qhov rooj dav thiab loj ntawd coj mus rau kev puas tsuaj thiab cov neeg mus rau qhov ntawd yeej coob heev. Vim yog lub qhov rooj uas coj mus tau txoj sia ntawd nqaim heev, cov neeg uas ntsib los tsawg kawg nkaus” (Mathais 7:13-14).

Turn from your selfish, sinful ways – and turn to the Lord Jesus, Yexus hais tias, “Tsawg tug thiaj li ntsib [txoj kev tseeb] coj mus tau txoj sia.” “Tsawg tug thiaj li yuav ntsib.” Koj puas yog ib tug ntawm cov neeg tshawg no uas muaj npe nyob hauv “phau ntawv cawm txoj sia”? Nov yog ib txoj kev yuav khiav dim ntawm qhov kev txiav txim thiab Tub tuagteb – IB TXOG KEV – yog cia siab rau Yexus rau tam sim no, lub neej no. Tig nraub qaum rau kev txhaum tig xub ntiag rau Yexus! Vajluskub hais tias, “Khiav tawm ntawd txoj kev phem; uas coj mus rau kev tuag?” (Ezekees 33:11). Nyob rau phau ntawv Teshaujlwm, “muaj cov neeg coob los ntseeg, thiab tig los cuag Yexus” (Teshaujlwm 11:21).

“Ntawm Tswv Yexus peb raug txhiv dim ntawd Nws cov ntshav uas yog tau txais kev zam txim ntawm Vajtswv Txoj kev hlub” (Efexus 1:7).

Yexus cov ntshav yuav npo koj tej kev txhaum, Vajtswv thiaj yuav ntsia tsis pom! Phau Vajluskub Loos hais li no tias,

“Cov uas tau koob hmoov yog…lawv tej kev txhaum raug npog lawm” (Loos 4:7).

Yexus cov Ntshav yuav “nroos” koj tej kev txhaum kom Vajtswv ntsia tsis pom! Thiab Yexus cov Ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg, Vajtswv thiaj yuav ntsia tsis pom lawv! Loos tseem hais li no ntxiv tias,

“Tamsim no peb yog neeg ncajncees vim yog Yexus cov ntshav, tshajntawd peb yuav dim ntawm Vajtswv qhov kev chim thiab” (Loos 5:9).

Hauv Tshwmsim 1:5 hais tias cov neeg dim, lawv dim vim yog Yexus hlub peb thiab “ntxuav peb ntawm peb tej kev txhaum hauv nws cov ntshav.” Amees! Qhuas Tswv Yexus lub npe! Dr. Martyn Lloyd-Jones, ib tug xibhwb nrov npe nyob rau Welsh hais tias,

Txhua yam kev hauv ntiajteb zoo tsis txau yuav cawm tau kuvNtxuav tau kuv tej kev txhaum, tsuas yoog Yexus cov ntshavo, Zoo tshaj plaws thiab muaj hwjchim loj.

   Nov yog muaj hwjchim, hwjchim, tes num muaj hwjchim
   Ntawm tug menyuam yaj cov ntshav

   Nws cov ntshav ntxuav tau kuv dawb huv,
   Nws cov ntshav muaj nqi rau kuv.
        (Charles Wesley)

Nov yog cov lug txhawb dag txhawb zog rau peb (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Fellowship with God, Crossway Books, 1994, p. 144).

Vajtswv kuv muaj kev txhaum ntau heev, zoo li cov xuav zeb,
Tiam sis koj cov ntshav, tug Cawmseej, muaj txaus rau kuv;
Koj tau cog lus tseg, sau ua lus cig ntsha iab li no tias,
“Koj lub txim yuav liab npam ntshav, kuv yuav ntxua kom dawb”
Yog, kuv lub npe rau sau, nyob rau phauv ntawv dawb ntawd,
Nyob rau phauv saum lub tebchaws, yog kuv lub npe nyob rau ntawd!
(“Is My Name Written There?”, Mary A. Kidder, 1820-1905).

Koj hais li ntawd puas tau? Tag kis no koj hais puas tau lintawd? Los rau ntawm Nws ntawm kev ntseeg thiab Nws yuav ntxuav koj kom dawb huv rau ntawm Vajtswv! Dr. Chan coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Tshwmsim 20:11-15
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Is My Name Written There?” (Mary A. Kidder, 1820-1905).