Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSIS NTSEEG – YOG TEEBMEEM RAU KEV TXHAWB SIAB

(QHIA TXOG KEV TXHAWB SIAB ZAUM 11)
UNBELIEF – A HINDRANCE TO REVIVAL
(SERMON NUMBER 11 ON REVIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv roog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig, lub kaum hli 12, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, October 12, 2014

“Lawv yuav mus nrhiav Vajtswv coj tshis thiab nyuj mus thiab, tiam sis lawv yuav tsis ntsib Vajtswv, Nws twb ncaim lawv mus lawm” (Hauxiyas 5:6)


Cov neeg Ixayees pom qhov kev nyab xeeb raug kev nyuaj siab los ntawm lawv cov Axilia. Tom qab ntawd lawv tau nrhiav Vajtswv. Kom Vajtswv txhob chim rau lawv, lawv coj tau ntauo tug yaj thiab nyuj mus fij rau Vajtswv. Tab sis lawv tsis tau txais txoj kev hlub los ntawm Vajtswv. "Nws tau khiav ntawm lawv mus lawm" vim yog kev pe mlom thiab lwm yam kev txhaum. Lawv tsis nrhiav Vajtswv thaum uas lawv ntxim nyho yuav pom Nws. Tiam si tam sim no nw twb lig dhau lawm. Vajtswv tau ncaim lawv mus lawm.

“Lawv yuav mus nrhiav Vajtswv coj tshis thiab nyuj mus thiab, tiam sis lawv yuav tsis ntsib Vajtswv, Nws twb ncaim lawv mus lawm” (Hauxiyas 5:6).

Kuv xav txog Vajluskub nqe no zoo li thaum kuv saib ib tug yees duab ntawm Billy Graham nyob rau hmo zwjfeeb yav tsaus ntuj dhau lo no. Nws qhia Vajtswv txojlus nyob rau hauv Sacramento, California nyob rau xyoo 1983. Lub ntsiab lus nws yog "tus Vaj Ntsuj Plig." Thaum nws qhia ua rau kuv xav txog Vajluskub nqe no, "Nws twb ncaim lawv mus lawm."

Tam sim no, koj yuav tsum to taub hais tias kuv yeej nyiam Billy Graham. Kuv yeej ib txwm muab nws saib hlob, thiab kuv yeej ib txwm hwm nws. Tab sis kuv nco ntsoov qhov kuv mus nws qhov kev tshaj tawm nyob rau hauv lub nroog Los Angeles Coliseum nyob rau hauv lub yim hli ntuj, 1963. Thaum kuv tawm ntawm kuv lub tsheb nyob rau hauv lub chav nres tsheb, zoo li kuv “pom” Vaj Ntsuj Plig, zoo li hluav taws xob, nyob rau hauv cov huab cua. Thaum kuv taug kev mus rau hauv lub Coliseum, kuv cov plaub hau tsa Kuv xav hais tias tus Vaj Ntsuj Plig nyob rau rau hauv thaj chaw ntawd, vim yog leej txhua tus nyob rau hauv lub chaw ntawd nyob ntsiag to. Ua rau koj muaj peev xwm hnov koob poob rau lub sijhawm cov tub ntxhais sawv los hu zaj nkauj "Vajtswv yog tug muaj hwjchim" Xibhwb Graham cov lus qhuab qhia hmo ntawd muaj hwj chim loj, ua rau kuv nco ntsoov los txog rau niaj hnub no!

Nyob rau ntau xyoo tom qab no kuv tseem tau mus koom Billy Graham lub rooj txhawb siab nyob rau hauv ntau lub nroog. Tab sis thaum kuv mus koom lub rooj txhawb siab nyob rau hauv Oakland. Tom ntawd nyob rau xyoo 1980 tus, kuv tau saib Xibhwb Graham nyob rau hauv TV nrog rau kuv ib tug xibhwb, Dr. Timothy Lin. Thaum nws tab tom qhia mus txog rau ib nrab Dr. Lin txawm hais tias, "zoo li nws tsis muaj hwj chim lawm." Kuv tsis xav hais tias vim yog vim Graham laus lawm. Zoo nkaus li nws tseem muaj zog heev. Tab sis ib yam dab tsi tau ploj lawm. Kuv xav tau tib yam nkaus li thaum kuv saib nws cov lus qhuab qhia nyob hmo zwjfeeb dhau los no. Nws qhia hauv Vaj Ntsujplig. Tab sis yeej muaj ib yam dab tsi tau ploj lawm. Nyob rau ntawm kuv zoo qhov uas ploj lawm yog Vajntsujplig ntag. Raws li kuv pom yog "nws [tau] ncaim lawv mus lawm" (Hauxesyas 5: 6). Tsis yog tias xibhwb Graham qhov kev qhuab qhia xwb. Kuv paub tias tus Ntsuj Plig Dawb Huv yeej khiav tawm rau peb cov xibhwb uas qhuab qhia nyob rau sab hnub poob. Nws ua rau kuv mob taub hau kawg nkaus - vim kuv paub tias Vajtswv tus kheej tau ncaim ntawm peb cov pawg ntseeg mus tawm! Yuav ua li cas tu siab ua luaj. Yuav ua li cas nyob tu siab ua luaj! Tej zaum kuj ua rau kuv los kua muag thaum kuv los xav txog qhov no! Lloyd-Jones hais tias, "Ib tug neeg twg muaj peevxwm qhia Vajtsws lus hauv VajNtsujplig Dawb Huv. Kuv muaj peevxwm piav tej no lo ntawm kev txawj ntse, tab sis li no xwb tsis txaus. Peb yuav tsum tau qhuab qhia ntawm Vajntsujplig lub hwj chim" (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, p. 185). Au, kuv yuav ua licas thiaj tau lwm hwjchim ntawd! Thov Vajtswv rau kuv cov lus qhuab qhia thiab!

Koj pom lawm, Peb yeej tsis muaj kev qhuab qhia ua lus A-kiv txij thaum xyoo 1859 los lawm. Nws muaj 150 xyoo los lawm. Ua ntej 1859, peb cov ntseeg yeej pom Vajtswv xa kev txhawb siab los txhua lub 10 xyoo los sis tshaj qhov ntawd. Tiam sis Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias,

Tsuas muaj tau ib lub rooj txhawb siab loj txij puag thaum xyoo 1859. Au, peb nyob lub sij hawm uas yog qhuav siab qhuav ntsws ... neeg tau poob los sis plam kev ntseeg nyob rau hauv tug Vajtswv uas ciaj sia thiab cawm neeg dim ntawm txoj kev txhaum thiab coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo, mus pheej neeg tej kev txaj ntse. Peb nyob rau lub sij hawm uas qhuav siab qhuav ntsw raws li pawg ntseeg li keebkwm ... Peb tseem nyob rau hauv roob moj sab qhua. Tsis txhob ntseeg tej yam lus uas qhia tias peb twb tawm ntawm lawm, tsis yog peb tseem nyob qhov chaw ntawd (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, ibid., page 129)

Ntawm lauj yog qhov uas kuv qheb kom nej pom cov yeeb yaj duab ntawm lub rooj txhawb siab uas muaj hwj chim loj nyob rau Suav teb, Tug ntoo Khaublig - Yexus nyob rau hauv Suav teb (Suav tug Yexus, qheb qhov no mus yuav). Kuv xav kom koj pom hais tias lub rooj txhawb siab uas tshwm tsis tau rau lub sijhawm no – Ua tshwm sim tam sim no nyob rau lwm qhov chaw ntawm lub ntiaj teb no. Tab sis txij thaum ntawd tsis muaj lub rooj txhawb siab nyob rau sab hnjub poob hauv ntiaj teb no li, Kuv xa koj mus tsis tau kom mus pom ntawm koj tus kheej thiab pom koj kiag ntawm pom cov neeg cov yeeb yaj duab nyob rau Suav teb. Vajntxwv Xalaumoo hais tias,

“Zoo li tug ntsujploig nqhe cov dej txias, yogi b cov xov zoo uas nyob rau kev deb” (Pajlug 25:25).

Kuv xav kom nej pom qhov uas Vajtswv muaj peevxwm ua rau niaj hnub nim no. Brian H. Edwards hais tias,

Rooj txhawb siab tsis zoo li teb kab mob, tab sis yog qhov ib tug neeg tshawb nrhiav thiab ntshaib nqhis dej nrog cov neeg uas tau hais thiab pom lawm. Neeg feem coob yeej paub tias Vajtswv ua kom muaj lub rooj txhawb siab thiab ua kom lawv paub tus kheej tau dhau los ... Peb ruam tsis siv tej yam uas peb tau kawm txog tej rooj txhawb siab yav tag los, thiab ua raws li Vajtswv lub dej siab. Peb yuav tsum hqeb peb lub qhov muag ntsia txhua yam uas Vajtswv ua tau, peb lub siab loj zujzus tuaj thiab peb ntsia ntsoov rau Vajtswv lub hwj chim ua tau ua hauj lwm. Vaj tswv tos peb kom los ua tej yam ua Vajtswv tau ua yav tag los (Brian H. Edwards, Revival! – A People Saturated with God, Evangelical Press, 1991 edition, pp. 91, 92)

Hnov txog cov rooj txhawb siab yav tag los, thiab rooj txhawb siab ua tau tshwm tam sim no nyob rau hauv lwm qhov chaw, yuav tsum pab kom peb muaj kev ntseeg kom Vajtswv ua lintawd nyob rau peb pawg ntseeg no.

Yexus rov qab mus rau Nws lub zos uas yog nyob rau hauv lub moos Naxales. Cov neeg "xav tsis thoob kiag" thaum lawv hnov Nws qhia nyob rau hauv lawv lub tsev pe hawm Vajtswv. Tiam sis muaj ib txhia hais tias Nws tsuas yog ib tug neeg kaw ntoo tus tub xwb. Lawv tsis nyiam nws tsis ntseeg" (Mathais 13:58). John Gill tseem hais tias, "tsis yog rau xav [tsis] tau hwj chim, los yog raws li yog qhov lawv tsis ntseeg nws kov yeej; tab sis nws yuav tsis yog vim nws txiav txim rau lawv tsis tsim nyog muab" (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, volume I, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, p. 159; note on Matthew 13:58).

Kuv paub ib tug txiv neej otau mus koom ib lub rooj txhawb siab loj tiam sis nws hais tias kawm tsis tau dabtsi kiag li! Kuv tseem paub txog lwm tus txiv neej uas tau mus koom ib lub rooj txhawb siab nyob rau hauv Virginia, tab sis hais tias nws yog ib tug xwb "raug caw kom mus koom xwb" Ua cas cov neeg yuav mus qaug quav nyob rau lub ntiajteb no. Thiab qhov lawv tsis ntseeg thiab thov Vajtswv rau kev txhawb siab! Thov Vajtswv pab peb kom muaj kev ntseeg nyob rau nws lub hwjchim!

Xibhwb Povlauj hais tias, “Txho tso Vajntsujplig tseg” (1 Thexalaunikes 5:19). Kev tsis ntseg thiab kev ntiajteb yog qhov uas tua Vajntsujplig! Dr. Lloyd-Jones hais tias ntau tug xibhwb “tua Vajntsujplig” thiab tsis mob siab rau kev txhawb siab (The Puritans, Banner of Truth, 1996 edition, p. 9).

Cov thwjtim tsis muaj peevxwm ntiajteb tau tug ntsujplig phem vim hyog lawv tsis ntseeg (Mathais 17:20). Cov neeg Ixayees mus tsis tau hau lub tebchaws uas Vajtswv cog lus tseg “vim yog qhov kev tsis ntseeg” (Henplais 3:19). Yog lintawd kuv thiaj li ntseeg hais tias qhov “tua” ntawd vim yog kev txhaum ntawm qhov tsis ntseeg.

Vajtswv txojlus qhia rov qhia rais, txog Vajtswv tes dej num, uas yog ua txhawb peb txoj kev ntseeg. Nyob rau Henplais tshoo 11 tag nrho yog qhov kev vammeej los ntawm txoj kev ntseeg hauv Vajtswv. Kuv ntseeg tias ib qhov uas tsis muaj kev txhawb siab vim yog qhov tsis zoo tias Vajtswv muaj peevxwm xa kev txhawb siab los rau peb, nyob rau peb lub sijhawm no. Yog lintawd peb thiaj li cheem tsum hnov txog kev txhawb siab yav tag los, thiab nyob rau lwm qhov chaw. Peb thiaj li muaj peevxwm hais li leej txiv ua tug tub raug dab nkag “Vajtswv, kuv ntseeg” (Malakaus 9:24). Thaum Vajtswv xa rooj txhawb siab los, Nws yuav txhawb koj txoj kev ntseeg, raws li koj thov Vajtswv kom Vajtswv tso Vajntsujplig los. Thaum koj hnov txog kev txhawb siab, thov mob siab rau qhov ntawd. Thov Vajtswv kom xa kev txhawb siab los rau peb pawg ntseeg. Thiab kuv xav tias yog ib qhov zoo rau koj kom thov Vajtswv “Vajtswv; thov pab kom peb ntseeg”

Ib yam ntxiv uas kom yuav tsum tau paub qhov ntawd yog li no tias kev txhawb siab tshwm nyob rau txhua pawg ntseeg, zoo li peb, los sis cov neeg tsawg tsawg. Cov ntawd feem coob pheej hais txog kev txhawb siab nyob rau tej rooj sablaj loj loj xwb – kuv xav tias cov ntawv no yuav tsum los xav txog cov rooj txhawb siab uas nyob rau tej pawg ntseeg txawm yog me me xwb los xij yuav tsum qhia rau kom peb pom txog tej no thiab. Yog saib tej yam no, tej zaum koj yuav tsis ntseeg. Qhov no ua rau Dabntxwnyoog txeem los dag ntxias hais tias, “tej yam loj li no yeej tshwm tsis tau nyob ntawm no!” Yog lintawd kuv thiaj li xav kom cov sau ntawv yuav tsum tig los saib txog cov rooj txhawb siab uas nyob rau tej pawg ntseeg me thiab uas yog muaj los ntawm Vajntsujplig. Dr. Lloyd – Jones hais li no tias,

Peb yeej tsis npaj mus pehawm Vajtswv kiag li…zoo li phee xav txog tej lub rooj pehawm Vajtswv loj loj, tsis yog tias los xav txog rooj txhawb siab uas muaj nyob rau tej pawg ntseeg uas coob zuj zus tuaj, yog lintawd rooj txhawb siab thiaj li tsawg zuj zus tuaj (Revival, ibid., p. 61).

Kuv xav tsis thoob tias yog qhov ntawd tsis tshwm sim rau lub sijhawm kuv qheb nej saib cov rooj txhawb siab nyob rau Suav teb. Lawv qhia tias lub rooj txhawb siab ntawd zoo kawg nkaus – thooj plaws tebchaw. Kuv tseem xav tias Ntxwnyoo yuav hais rau nej tias, “’tej yam loj li no yeej yuav tshwm sim tsis tau rau ntawm no” Qhov tseeb tiag, yeej muaj tseeb li ntawd! Peb yeej tsis muaj rooj txhawb siab thoob tebchaws nyob rau Amelikas. Kuv tsis hais tias kom peb txhob thov Vajtswv kom muaj rooj txhawb siab li no thoob tebchaws, tiam sis thov tig mus saib nyob rau tej pawg ntseeg xwb! Tug cev Vajtswv lus uas yog Xemkhaliyas hais tias, “Leej twg saib tsis tau tej yam me me ntawd?” (Xekhaliyas 4:10). Dr. McGee hais tias, “Peb saib tsis tau tej yam me me, peb cov neeg Amelikas pheej muab tej yam loj saib hlob xwb…peb ntsua kev vam meej los ntawd qhov loj thiab neeg coob xwb” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume III, Thomas Nelson Publishers, 1983, p. 924; note on Zechariah 4:10).

Puas yog Vajtswv tsis ua haujlwm rau cov neeg tsawg lov? Vajtswv twb cawm neeg ntiajteb los ntawm 8 tug neeg nyob rau Nauees tiam. Yeej tsis muaj ib lug rooj sablaj “loj” – tsuas yog saum tug neeg xwb – Nyob rau Henplais tshooj kaum ib. Vajtswv hais rau Kideoos kom hais cov neeg feem coob rov mus tsev. Vim yog Nws cheem tsum thaj tsam li 300 tug txiv neej kom mus ntau rog thiaj kovyeej cov neeg Midia. Lub ntsiab lus ntawm rooj txhawb siab nyob rau yav tag los pib los ntawm cov neeg tsawg xwb.

Tsis tag lis, cov “rooj txhawb siab” loj loj los yeej pab tsis tau kom muaj rooj txhawb siab tseeb. Kuv tau nyeem Billy Graham cov lus nws yeej lees hais tias rooj txhawb siab tsis yog los ntawm nws cov rooj txhawb siab. Saib nyob rau xyoo 72 – Muaj cov tub ntxhais hluas txog li 200,000 tuaj mus rau hauv Dallas, Texas yog tuaj mloog Billy Graham qhia Vajtswv lus rau hmo. Dab tsi tshwm tuaj? Tsis muaj dabtsi ntau. Ib xyoo tom qab xibhwb Graham qhia nyob rau hauv Seoul muaj neeg coob txog li ib plhom tuaj mus mloog, nyob Kauslim, nyob lub rau hli ntuj, 1973. Qhov no yog lub rooj txhawb siab loj tshaj plaws neeg tuaj mloog ib tug xibhwb qhia nyob rau cov ntseeg li keeb kwm ntawm lub ntiaj teb no nyob rau lub sij hawm ntawd. Dab tsi tshwm? Tsis muaj dab tsi ntau. Kuv paub tias tsuas muaj ib tug ob peb cov neeg tau txais kev cawmdim nyob rau hauv Dallas thiab Seoul - tab sis tsis muaj lub rooj txhawb siab los ntawm cov neeg gigantic cov rooj sib tham.

Tsis tau yuav luag txhua txhua lub rooj txhawb siab loj pib nrog ib tug ob peb cov neeg. Nyob rau hauv Northampton, Massachusetts, nyob rau hauv Jonathan Edwards lub pawg ntseeg, tsuas yog ib ob peb puas tus neeg uas nyob thaum tus Thawj rooj txhawb siab loj pib muaj, uas hloov tag nrho lus Askiv ntiaj teb no. Nyob rau xyoo tshiab 1738 mauj cov tub kawm ntawv nyob rau Oxford thiab rau caum tus neeg nyob rau lwm qhov tau tuaj sis ntsib nyob uake thov Vajtswv nyob rau hauv ib chav tsev nyob rau hauv London. Thiaj ua rau muaj rooj txhawb siab loj tshwm tuaj nyob thoob plaws ntiajteb vim los tawm ntawm nws. Nyob rau xyoo 1806 tau muaj tsib tug tub kawm ntawv tau thov Vajtswv nyob rau hauv ib tug quav nyab, thiaj ua rau muaj kev xa cov neeg hauv Amelikas mus tshaj ntawm thoob plaws ntiajteb, yog ib rooj txhawb siab loj tshajplaws nyob rau txhua lub sij hawm. Nyob rau xyoo 1727 tau muaj 400 tug neeg tau tuaj sis ntsib thov Vajtswv nyob rau Count Nicholas von Zinzendorf tam sim no lub tebchaws Czech Republic. Lub rooj txhawb siab ua rau pib xa cov cev Vajtswv lus mus thoob plaws hauv lub ntiaj teb. Tsis tas li, los ntawm kev thov thiab lub rooj sib tham Vajtswv hauv Moravian, John thiab Charles Wesley tau txais kev cawmdim. Lossis Methodist rooj txhawb siab loj, thiab cov Salvation Army, tuaj koom lub rooj sib tham ntawm no tsuaj muaj 400 tus neeg nyob rau hauv Czechoslovakia! Nyob rau lub Cuaj Hli Ntuj 23, 1857 muaj rau tug neeg tau txiav txim siab thov Vajtswv rau ib teev ua ke rau hauv North Dutch lub Koom Txoos, nyob rau Fulton Txoj kev nyob rau hauv New York City. Lawv pom zoo thov Vajtswv ua ke rau ib teev txhua hnub zwjfeeb. Lub rooj txhawb siab loj zaum peb thiaj li pib tshwm tuaj, thiab pua pua txhiab tug neeg thoob ntiajteb tau hloov dua siab tshiab. Nyob rau txoj kev Fulton muaj rooj txhawb siab nyob rau hauv New York kuj pab txhawb C H Spurgeon tes dej num nyob rau hauv London, nyob sib nrug ntawm peb txhiab mais deb!

Kuv tau nyeem txog rooj txhawb siab tau ntau xyoo. Tom qab rooj txhawb siab loj zaum ib, kuv nco tsis tau tias yuav muaj ib lub rooj txhawb siab pib nyob rau hauv ib rooj sablaj loj. Tsis muaj ib zaug li! Nco ntsoov tias tsuas muaj 120 tug neeg thov Vajtswv nyob rau hauv lub chav sab saud thaum Vajtswv nchuav Ntsujplig tawm nyob rau lub caij Peetekos! Cov ntseeg pib coob zuj zus mus thoob ntiajteb los ntawm ib pab neeg tsawb tsawb xub!

Peb qhia Vajtswv Txojlus hais txog Yexus nyob rau txhua lub zwj hnub. Peb hais rau cov neeg tseem tau dim tias, Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig theej lawv tej kev txhaum. Peb hais rau lawv tias Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab muab txoj sia ntev dhaw ib txhi pub rau lawv. Tiam sis qhov tseeb no yuav tshwm sim tau rau lawv yog yuav tsum cia Vajntsujplig ua tug qhia kom lawv paub thiab lees tej kev txhaum ntawd. Nws coj tug neeg ntawd los cuag Yexus, lawv tej kev txhaum thiaj li yuav raug ntxuav los ntawm Nws cov ntshav. Kuv vam tias nej yuav thov Vajtswv kom nws nchuav Vajntsujplig los rau peb pawg ntseeg kom muaj rooj txhawb siab tiag! Kuv vam tias nej yuav thov Vajtswv rau kev txhawb siab txhua thaum nej thov Nws. Thov Vajtswv kom nchuav Vajntsujplig rau tug neeg txhaum lub siab. Au, Vajtswv, peb thov koj nchuav Vajntsujplig kom tug neeg txhaum paub txog lawv tej kev txhaum, thiab coj los cuag koj Leejtub. Peb thov ntawm koj lub npe. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Breathe on Me” (Edwin Hatch, 1835-1889;
altered by B. B. McKinney, 1886-1952).