Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG QAUV NTAWM ROOJ TXHAWB SIAB TSEEB

(COV LUS QHUAB QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 9)
THE MAIN FEATURES OF TRUE REVIVAL
(SERMON NUMBER 9 ON REVIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, cuaj hli 28, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, September 28, 2014


Petus tau sawv tsees thiab nyeem nyob rau hau phau ntawv Yauees,

“Thaum hnub kawg ntawd, Vajtswv hais tias, Kuv yuav nchuav uas yog kuv tug ntsujplig rau tib neeg: thiab nej tej tub tej tnxhais yuav qhia Vajtswv Txojlus…thiab kuv nchuav kuv tug ntsumplig rau cov tug txib thiab tej ntxhais hluas lawv yuav pom lub neej tom ntej, thiab qhia Vajtswvlus” (Teshaujlwm 2:17, 18).

Vajtswv ncuag tawm “yog” nws tug ntsujplig uas yog kev txhawb siab. Nws hais tias “Kuv yuav nchuav uas yog kuv tug ntsujplig rau hnub kawg ntawd” yam xav tsis thoob yog cov Vajluskub uas raug txhais tshiab tam tsim no muab lo lus “yog” rho tawm lawm. Qhov tseem ceeb yeej muaj nyob rau phau uas yog lus Kivlis. Ntawd hog lo lus “apo” Phau Vajluskub uas yog Geneva tseem siv lo lus no “yog kuv tug Ntsujplig” Phau King James los muaj lo lus “yog kuv tug Ntsujplig” Tiam sis cov Vajlus kub txhais tshiab tam sim no tsuas yog phauv NASV thiab NKJV thiaj tseem tseg lo lus no cia. Yog lintawd kuv thiab tsis ntseeg lwm phau Vajluskub. Yog lintawd kuv thiaj hais rau nej kom nej yuav tsum muaj phau King James. Phua no cia siab tau! Cov Vajluskub txhais tshiab thaum ub tsis siv lo lus uas hais tias “muaj hwjchim sib npaug” “Hnub ntawd kuv kuv yuav nchuav uas yog kuv tug Ntsujplig tawm” Cov neeg ntseeg txhua yam hais tias “ntawd tsuas yog phau Xestusceej xwb” kuv hais tias nov yog ib cov lus uas siv tsis tau! Qhov tseemceeb Vajntswv tug Ntsujplig tshoov neeg siab kom sau phau Vajluskub tshiab – thiab Nws yeej tsis dag! Thaum Vajtswv tug Ntsumplig siv phau Xetuaceej, uas yog lus Kivlis, nws “tshuab pa tawm” uas yog tshoov siab kom neeg sau phau Vajluskub tshiab, “Yog kuv tug Ntsujplig” Yog vim licas thiaj tseemceeb? Kuv yuav qhia rau nej tias yog vim licas. Vajtswv tsis tau tso Nws tug Ntsujplig los ib zaug xib. Nws tsuas xa los npaum li qhov kev cheem tsum xwb! George Smeaton, uas yog nyob rau xyoo 1882, hais tias, “ntawd tsuas yog hais txog lub ntsiab lus ntaw ‘kuv tug Ntsujplig’ (apo) txawv ntawm qhov uas muab coj los luj [pub] tau tib neeg thiab [tsis muaj hnub tag] puv ntoob zoo tug dej ntws tsis paub tag” (George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit, 1882; reprinted by the Banner of Truth, 1974; p. 28). Cov Thwjtim cov pawg ntseeg yeej taus txais Vajntsujplig ntau zaug, vim yog pheej muaj rau lawv! Dr. A. T. Robertson hais txog lo lus “apo” (yog) li no tias “Vajntsujplig yeej nrog Vajtswv nyob” (Word Pictures in the New Testament, volume 3, Broadman Press, 1930, p. 26; note on Acts 2:17).

Kuv muaj peevxwm pom ntawm kev lub qhov muag peb zaug txog qhov Vajtswv xa kev txhawb siab los rau tib neeg. Kuv yeej pom zoo nrog rau Iian H. Murray, hais tias, “Kuv hais txog rooj txhawb siab tsis yog hais txog tej yam tsis tau tshwm dua los” (Iain H. Murray, Pentecost Today? The Biblical Basis for Understanding Revival, The Banner of Truth Trust, 1998, p. 22). Kuv pom nyob rau xyoo 1859 nyob hauv Ulster, Northern Ireland hais tias, “Neeg paub txog yam Vajtswv tshuab rau lawv. Lawv yeej ceeb thiab ntshai – thiab los kua muag – thaum kawg tau txais kev hlub yam tsis paub yuav piav tau” (William Gibson, The Year of Grace, a History of the Ulster Revival of 1859, Elliott, 1860, p. 432) Nyob rau lub ob lig ntuj xyoo 1860 kws xibhwb uas yog D.C Jones hais tias, “Peb tau txais Vajntsujplig ntau tshaj txhua. Nws los ‘zoo li nthwv ncua uas loj heev’ thiab…thaum pawg ntseeg xav tsis txog” (Murray, ibid., p. 25). Ntawm yog kev txhawb siab los zaum ib thiab zaum peb raws li kuv tau pom. Vajntsujplig rau lub sijhawm ntawd thiab tsis muaj hnub uas kuv hnav qab nyob rau kuv lub neej!

Tam sim no, nyob rau rooj txhawb siab tiag tiag, muaj ntaum yam qhia kom paub txog qhov tseeb ntawd, tiam sis ib qhov yee txawv ib qhov. Muaj tej yam tshwj nyob rau ib lub rooj txhawb siab tiam sis ho tsis tshwm nyob rau lwm lub rooj txhawb siab. Kuv yuav hais tej yam ntawd. Cov ntsiab lus ntawm no yog muaj los ntawm Dr. Martyn Lloyd-Jones phau ntawd uas yog, Rooj Txhawb siab (Crossway Books, 1987) Thiab los ntawm tej qhov uas kuv tau pom txog rooj txhawb siab.

1. Tug Nplaig. Nyob rau lub rooj txhawb siab thawj zaug, uas yog Pesteskos, peb pom tias “pib hais lus txawv txawv, uas yog Vajntsujplig qhia rau lawv” (Teshaujlwm 2:4). Peb cov phoojywg uas yog Pesteskos coob tug qhia tias ntawd yog nruab nrab ntawm txhua lub rooj txawb siab, yog lintawd txhua lub rooj txhawb siab yuav tsum muaj raws li ntawd. Tiam sis kuj muaj ntau yam tsis pom zoo raws li cov lus ntawd: (1) “cov nplaig” uas yog nyob rau Teshaujlwm tshoo 2 tsis yog hais lus txawv txawv, tiam sis yog lwm haiv neeg cov lus. Qhia meej meej nyob rau Teshaujlwm 2:6-11. “Txhua tug neeg txawm hnov hais lawv cov lus” (Teshaujlwm 2:6). “Yog vim licas txhua tug thiaj li hnov cov lus uas ib txwm peb yug los tau hnov?” (Teshaujlwm 2:8). Tom qab ntawd txawm qhia txog cov lus ntawd tias yog lus dab tsis, hais li no “Peb hnov lawv hais peb cov lus uas yog Vajtswv tes dej num” (Teshaujlwm 2:11). Yog lintawd qhia meej tias lawv tsis yog hais lus txawv txawv, raws cov neeg tiam no uas yog cov Pesteskos thiab Khalimatis. Kuv paub tias lawv muaj lwm nqe Vajluskub cov los siv. Tiam sis kuv yuav tsis los hais txog qhov no. Kuv lub ntsiab lus yog hnb Pesteskos ntawd yog lawv hais lwm haiv neeg cov lus, “raws li Vajntsujplig qhia rau lawv” (2:4) Kuv yeej ntseeg hais tias nov yog Vajtswv lub hwjchim. Tiamsis tsis nruab nrab ntawd lwm lub rooj txhawb siab, vim lwm qhov rooj txhawb siab nyob rau Teshaujlwm tsis tshwm zoo li no. (2) Lus txawv txawv tsis muaj nyob rau hnub Pesteskos uas ntej tej yam rooj txhawb siab txawv uas yog nyob tau tiam 20th century, twb tsis yog pib los ntawm Finney thiab. Thov mloog ntxiv mus. Nej yeej yuav pom zoo nrog rau kuv yog nej mloog qhov txuav ntxiv mus. Txhuab qhov rooj txhawb sia cuav muaj qhov uas yog “kev txiav txim los sis “decisionism,” Tsis yog, Pesteskos thiab Khalimatis xwb, yog cov rooj “txhawb siab” cuav nyob rau lub sijhawm no. Cov rooj txhawb siab cuav nyob rau tiam tam sim no pheej xijpeem rau qhov “kev txiav txim siab” uas muaj ntau lub ntsiab lus, kuv yeej paub tias muaj cov Pesteskos thiab cov Khalimatis ib txhia yeej dim lawm, tiam qhov hais lus txawv txawv tsis yog yam tseem ceeb nyob ua ntej tiam neesnkaum century, zoo li cov neeg txawj ntse Pesteskos tau qhia tseg.

2. “Muaj suab nrov zoo li cua daj cua duj cig liab nploog zoo li hluav taws” (Teshaujlwm 2:3). Ntawd tsuas yog ib zaug xwb. Tsis tau tshwm nyob rau lwm qhov rau li muaj nyob rau Teshaujlwm, thiab cov ntseeg cov keeb kwm.

3. Ntsujplig phem quaj qw zoo li raug ntiab tawm ntawm (Teshaujlwm 8:7) thiab kev kho mob lwm yam (8:7). Ob qhov no tsis yog lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau hnub Pesteskos! Yog lintawd qhov no tsis yog nruab nrab ntawm rooj txhawb siab. Vim tsis muaj nyob rau phau Vajluskub Teshaujlwm. Kuv paub txog ib lub “rooj txhawb siab luag” (hais lintawd) vim lub ntsiab lus yog luag, tiam sis lawv yuav kev. Vim ntau puas xyoo dhau los no tsis muaj tej yam zoo li no – thiab nyob rau ntau qhov rooj txhawb siab raws li nyob rau Teshaujlwm.

4. Cov thwjtim raug kaw hau tsev loj cuj tom qab qhia nyob rau rooj txhawb siab rau pom nyob rau Teshaujlwm 4:1-4.Tiam kev raug nkauj tsis yog qhov uas yuav tshwm sim vim yog rooj txhawb siab xwb raws li pom nyob rau Teshaujlwm. Tej zaum tshwm sim nyob rau cov ntseeg tej keeb kwm, tiam sis tsis yog txhua zaug zoo lintawd, peb thiab li hais tias kev raug kaw vim qhia Vajtswv lust sis yog qhov nruab nrab ntawm rooj txhawb siab.

5. Tsev ua zog koog nyob rau Teshaujlwm 4:31. Kuv paub tias qhov no kuv tshwm nyob rau rooj txhawb siab hauv Isle ntawm Lewis, qhov chaw ua yog Duncan Campbell qhia Vajtswv Txojlus nyob rau xyoo 1940. Tiam sis ho tsis tshwm nyob rau lwm qhov hauv phau ntawv Teshaujlwm, thiab tsis muaj nyob rau cov ntseeg tej keebkwm. Yog lintawd peb thiaj li hais tau tias qhov tsev ua zog koog tsis yog nruab nrab ntawd kev txhawb siab.

6. Kev hlawv ntawv nyob rau hauv nroog Efexus hauv Teshaujlwm 19:19, 20, Yog, nyob rau Efexus, rau lub sijhawm rooj txhawb siab, lawv nqa cov ntawv uas qhia txog khawv koob tuaj pov hlawv, “Vajtswv phau ntawd ntuav dav tshajplaws” (19:20) Kuv pom tib yam li no nyob raug pawg ntseeg Npavtiv nyob rau hauv xeev Virginia. Tiam raws qhov kuv pom ho tsis muaj kev hlawv ntawv nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Suav. Thiab tsis muaj tshwm nyob rau lwm qhov hauv phau ntawd Teshaujlwm. Yog lintawd peb thiaj li hais tau tias, nov los tsis yog nruab nrab ntawm rooj txhawb siab.

7. Kev lees txim. Yog, neeg yeej yuav tsum lees lawv tej kev txhaum raug neeg paub. Tej zaum yeej tshwm sim li no – nyob rau rooj txhawb siab xyoo 1904 teb chaws Wales, thiab nyob rau hauv Asbury College hauv Kentucky, thiab nyob rau pawg ntseeg Suav thiab lwm qhov. Tiam sis lawv tsis muaj lintawd nyob rau Pesteskos, los sis kev txhawb siab loj zaum ib, thiab lwm qhov. Peb thiaj li hais tau tias, kev lees txim tsis yog nruab nrab ntawd rooj txhawb siab.

8. Quaj qw thiab ntog rau huav pem teb. Yog, qhov no yeej tshwm sim tej zaum nyob rau Northampton, hauv Jonathan Edward pawg ntseeg, thiab kev pehawm Vajtswv nyob rau lwm qhov xws li Dr. Asahel Nettleton nyob rau rooj txhawb siab loj zaum ob. Tiam sis ho tsis tshwm nyob rau George Whitefield pawg ntseeg., txawb yog nyob rau nws cov lus qhuab qhia hauv rooj txhawb siab loj hauv Campbuslang, Scotland. Tiam sis ho tsis muaj tshwm nyob rau rooj Txhawb siab loj zaum peb ntawm C. H. Spurgeon pawg ntseeg hauv London. Yog lintawd, kev quaj thiab ntog rau pem teb tsis yog nruab nrab ntawm rooj txhawb siab. Nws yuav tshwm sim, tiam sis tsis yog tias tshwm nyob rau rooj txhawb siab. Thiab neeg yeej “tau txais Vajntsujplig” thaum uas ib tug xibhwb twg los chw lwm tug neeg lub hauv pliaj, qhov no tsis muaj nyob rau rooj txhawb siab raws li kuv tau pom, los sis tshwm nyob rau pawg ntseeg tej keeb kwm (see chapter six of Iain H. Murray’s book, Pentecost Today? The Biblical Basis for Understanding Revival, Banner of Truth, 1998, pp. 134-169).


Kuv tsis tau hais tias tej no yeej tsis tshwm sim, tiam sis tsis yog nruab nrab, los sis tsis yog qhov tseeb nyob rau yav tag los. Yog peb los saib tej no, peb yuav paub tias tej no yog qhov cuav, tej zaum yog Ntxwsnyoog los tsis paub! Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias “Nej tsis txhob xav tias ib qhov kev txhawb siab tseem ceeb rau ib qhov” (Revival, Crossway Books, 1987, p. 60). Ib lub rooj txhawb siab uas phem tshaj plaws uas kuv tsis tau pom dua lwm qhov los! Yog nyob rau Florida, lawv muaj kev luag los ua lub homphiaj loj! Dr. Arthur B. Houk thiab kuv pom ib qhov tseem phem tshaj no uas yog “rooj txhawb siab” nyob rau Pasadena, California, yog lub sijhawm uas neeg quaj qw zoo li tsov nqov thiab qw zoo li liab! Kuv tsis paub tias yog vim licas lawv xav tias qhov no pab tau rau lawv! Zoo li tsis muaj dabtsi tiam sis tsis tseem ceeb! Tswv Yexus ho nyob rau qhov twg?

9. Tsis yog tug uas “ua” kom muaj rooj txhawb siab. Vim yog qhov no yog “kev txiav txim siab” txawm yog yuav yoo mov thiab thov Vajtswv los xij yeej pab tsis tau kom muaj kev txhawb siab. Cov lus qhia tias rooj txhawb siab yog neeg ob txhais tes yog los ntawm Charles G. Finney (1792-1875). Qhov no tsis zoo vim yog qhia rau kom neeg xav tias kev txhawb siab yog nyob rau ntawm tib neeg, tsis yog Vajtswv. Qhov tseeb tiag Vajtswv xwb thiaj li xa kev txhawb siab los rau neeg. Peb muaj peevxwm thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab. Tiam sis qhov tiav thiab tsis tiav yog Vajtswv xwb. Tsis yog qhov peb yuav ua tau. Txhua yam nyob ntawm Vajtswv txhais tes xwb. “Yog Vajtswv lub hwjchim xwb,” Phau Ntawv Nkauj 62:11 (Iain H. Murray, Pentecost Today?, The Banner of Truth Trust, 1998, pp. 8-16).


Qhov rooj txhawb siab tiag yog zoo licas? Qhov twg thiaj yog tug qauv ntawm rooj txhawb siab? Lloyd-Jones qhia ntau yam txog qhov uas muaj tshwm sim nyob rau rooj txhawb siab. Yog mus raws li hnub Pesteskos, uas yog tug qaus, nyob rau phau ntawd Rooj Txhawbsiab (ibid., pp. 204-211).

1. Vajtswv los nrog neeg nyob. Txhua tug paub txog Nws, thiab nws tug chwjchim thiab Nws lub hwjchim. Ntawd yog qhov yuav tshwm sim, thiab yeej luj tau, thiab cov ntseeg los yeej paub tau txog qhov ntawd. (Koj tsis tag yuav tsum raug qhia tias Vajtswv nyob rau ntawd. Koj paub tias nws nyob ntawd! Nov yog tej yam uas kuv ntsib los uas yog hais txog rooj txhawb siab. Nov yog tej yam paub tau nyob rau rooj txhawb siab)

2. Muaj rau pawg ntseeg, zoo li ntawm no, qhov tseeb yog ua povthawj. Neeg ntseeg thiab paub meej tias Vajluskub muaj tseeb. Nov yog neeg thoob ntiajteb paub li ntawd.

3. Cov ntseeg muaj kev zoo siab thiab qhuas Vajtswv. Neeg paub tau hais tias Vajtswv nrog lawv nyob. “Lawv lub ntsej muag qhia li ntawd. Lawv hloov kev ua nej. Koj saib ntsej muag los yeej paub tau, vim qhiv txog kev zoo siab thiab kev qhuas Vajtswv…ntawm seem ntsujplig nyob rau tug neeg ntawd, thiab muaj kev kaj siab yam ‘tsis txawj piav, thiab puv ntoob rau chwjchim’” (Lloyd-Jones, ibid., p. 206).

4. Thaum kev txhawb siab los txog lawm, koj yuav txwv tsis tau kom neeg tuaj pehawm Vajtswv thiab mloog lus qhuab qhia. Lawv txaus siab tuaj. Lawv tuaj txhua hmo, zoo li thaum hnub Pesteskos.

5. Lub hwjchim thiab kev tsis ntsai muab rau cov neeg los ntawm cov lus qhuab qhia. Lub hwjchim nyob rau kev qhia Vajtswv Txojlus hauv rooj txhawb siab. Tau txais lub hwjchim tshiab nyob rau cov lus qhuab qhia. Lawv rau siab mloog Vajtswv Txojlus. Thaum muaj kev txhawb siab, cov lus qhuab qhia cia li coj tau neeg tuaj rau pawg ntseeg.

6. Thaum muaj kev txhawb siab los txog neeg uav lees lawv tej kev txhaum. Cov neeg tsis ntseeg yuav lees lawv tej kev txhaum vim yog raug kev txom nyem. Kuv ntseeg tias nov yog ib yam qhia tias Vajtswv xa kev txhawb siab los rau pawg ntseeg. Cov neeg uas qaug zog tsis mob siab los yuav raug ua rau “kom pom txog lawv tej kev txhaum” (Lloyd-Jones, ibid., p. 209). Nov yog qhia tias Vajntsujplig los qhia kom neeg pom txog yam ua “yog kev txhaum, thiab kev ncajncees, thiab kev txiav txim” (Yauhas 16:8) Hnub Peteskos ntawd neeg tau quaj thiab lees lawv tej kev txhaum “cov kwv tij peb yuav ua licas?” (Teshaujlwm 3:37). Nov tshwm sim nyob rau txhua lub rooj txhawb siab. Thaum twg tsis muaj kev lees txim ntawd yog dag xwb. Qhov tseeb yuav tsum muaj kev quaj lees txim, nov thiaj yog rooj txhawb siab tseeb (Lloyd-Jones, ibid., p. 209).

7. Neeg yuav cia siab rau Yexus thiab ntsib kev zam txim. Lawv yuav pom tau hais tias Yexus yog lawv txoj kev vam ntawm txoj kev dim. Tsis yog lawv los “txiav txim siab” tias sis yog los rau ntawm Yexus thiab “txais” lub neej tshiab, thiab khiav tawm ntawm lub neej qub vim yog lawv raug cawm los ntawm Yexus. Lav tham txog Yexus txoj kev hlub thiab Yexus cov Ntshav. Cov ntshav ua tuag theej, nov yog nruab nrab ntawd kev txhawb siab.

8. Cov neeg yug dua tshiab koom pawg ntseeg. Lawv tuaj “kom rau hauv pawg ntseeg” (Teshaujlwm 2:47). Tsis tag yuav mus raws kom lawv tuaj koom “nyob uake”. Vim cov neeg yug dua tshiab cia li zoo siab hlo koom pawg ntseeg! Kuv pom qhov no nyob rau thawj lub rooj txhawb siab uas kuv tau ntsiab los. Koj tsis tag mus raws cov neeg uas yug dua tshiab dua no hlo li. Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Thaum Vajntsujplig los ntawm lub hwjchim, yuav muaj neeg los hloov dua siab tshiab coob tshaj plaws qhov uas koj thiab kuv peb [ua] uas yog siv sijhawm tsib caug los sis ib puas xyoo…Thov Vajtswv kom nws hlub peb, thiab xa Vajntsujplig los nrog peb nyob” (Lloyd-Jones, ibid., pp. 210-211).


Cov phoojywg, txawm peb tsis nyob rau lub sijhawm uas muaj kev txhawb siab rau lub sijhawm no los, Vajntsujplig tseem coj neeg tuaj koom peb rau niaj hnub nim no. Kuv thov Vajtswv kom nej cia siab rau Yexus sai sai no. Yexus tuag saum ntoo Khaub lig cawm koj dim ntawm kev txhaum Nws muaj nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia tshiab rau koj. Koj thov kom nej los cia siab rau Yexus, txawm yog ua ntej uas yuav muaj rooj txhawb siab. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Teshaujlwm 8:5-8.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“O Breath of Life” (Bessie P. Head, 1850-1936).