Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTUJ CEEBTSHEEJ THIAB TUB TUAG TEB

HEAVEN AND HELL
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Hnub plaub yav lig lub xya hli 3, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Thursday Evening, July 3, 2014

“Kuv hais rau koj, ntau yuav tuaj sab hnub tuaj, hnub poob, thiab yuav nrog Aplahas zaum, Ixaj, thiab Yaskhauj saum ntuj ceebtsheej uake. Tiamsis neeg ntiajteb cov menyuam yuav raug pov rau ntawm qhov tsaus ntuj: lawv yuav quaj qw tom hniav qees” (Mathais 8:11-12).


Vajntswv Txojlus ntawm no muab faib rau ob pwm. Pwm ib qhia txog qhov zoo, tiam sis pwm ob qhia txog qhov phem. Ob pwm ntawm no puas leej muaj tseeb, kuv yuav tsum qhia rau nej nyob rau hmo no.

I. Ib, lus cog tseg txog ntuj Ceebtsheej.

“Kuv hais rau koj, ntau yuav tuaj sab hnub tuaj, hnub poob, thiab yuav nrog Aplahas zaum, Ixaj, thiab Yaskhauj saum ntuj ceebtsheej uake....” (Mathais 8:11).

Tug txiv neej uas muaj lub ne Olivacce ntau npaj tso ib cov duab rau peb tau saib nyob rau txiv hnub. Nws tseem muaj tso rau peb qhov website rau sawvdaws tau saib. Peb tau txais ntawm thoob plaws ntiajteb qhia rau peb tias lawv tau txais koobhmoov kawg nkaus nyob rau peb pawg ntseeg. Lawv hais tias lawv zoo siab thaum pom peb cov duab. Lawv zoo siab uas pom ntau hom neeg hais ntau yam lus tuaj koom pehawm Vajtswv uake. Lawv tsis paub tias peb ua tau licas. Kuv ua tau licas! Peb pawg ntseeg tau txais Vajtswv lub hwjchim! Thiab qhov tseeb yog los ntawm qhov nej siv zog ua Vajtswv tes dej num. Vajtswv foom koob hmoov rau koj!

Muaj ntau hom neeg tuaj pehawm rau peb pawg ntseeg! Tswv Yexus los hais tias yeej yuav zoo lintawd nyob rau ntuj Ceebtsheej! “Kuv hais rau koj, ntau yuav tuaj sab hnub tuaj, hnub poob, thiab yuav nrog Aplahas zaum…nyob rau saum ntuj Ceebtsheej…” Thiaj tsis yog ib yam txawv rau peb kiag li – Vim Yexus ua tug coj peb tuaj nyob uake – Zoo li Nws neeg thoob plaws qab ntuj mus nyob rau ntuj ceebtsheej!

Nco ntsoo Yexus hais tias, “coob leej yuav tuaj uake.” Kuv paub tias tej zaum cov tuaj yuav tsis muaj coob. Vim peb nyob rau qhov tsaus ntuj uas yog Ntxwnyog tswjhwm. Peb nyob rau lub teb chaws uas neeg xam khib pom tug kheej zoo xwb. Muaj saum plhom tug menyuam mos liab, ib nrab ntawm cov menyuam no rau tsim txom ua rau tuag, tiam sis cov ntseeg yeej tsis hais ib yam dabtsi li! Lub xya hli hnub tim plaub no kuv yeej nrhiav tsis tau ib lo lus zoo coj los hais kiag li txog cov ntseeg lub tebchaws Amelikas no. Thaum hais txog tej no ua rau kuv pob taub hau xwb. Tiam sis tsis ntev Amelikas yuav ploj mus thiab raug hnov qab – Tiam sis saum plhom tug ntseeg Vajtswv nyob nyob xyiv fab hlo saum ntuj Ceebtsheej! Ntawm yog peb lub tebchaws tseeb! Ntawd yog peb qhov chaw nyob tiag! Ntawd yog hais neeg uas muaj Vajtswv ua tug kav!

Tsis muaj kev mob siab nyob rau lub tebchaws ntawd,
   Yuav tsis muaj kev los kua muag kiag li;
Tsis muaj kev tu siab nyob rau Ceebtsheej ntuj,
   Tsis muaj kev sis khib saum nruab ntug;
Txhua tug ntseeg nyob rau qhov ntawd,
   Lawv nyob xyivfab uake rau qhov ntawd;
Kuv lub siab tam sim no nyob qhov ntawd,
   Muaj ib hnub kuv yuav mus faib koobhmoov rau ntawd.
Saum lub teb chaws ua ci ntsha iab, yam li pom haum dawb,
   Kuv muaj ib lub tsev, koom mom kub thiab tsho
Tam sim no kuv nyob tos thiab ntsia ntsoov tos,
   Lub tebchaws ua ci ntsa iab tab tom los.
(“The Pearly White City,” Arthur F. Ingler, 1873-1935).

Cov nyob rau qhov ntawd tsis yog tsawg tsawg! Vajtswv hais tias yuav muaj “neeg coob heev, xws los yog txhua haiv neeg, txhua hom neeg, thiab txhua yam lus” nyob rau saum ntuj Ceebtsheej! (Tshwmsim 7:9).

Saum lub teb chaws ua ci ntsha iab, yam li pom haum dawb,
   Kuv muaj ib lub tsev, koom mom kub thiab tsho
Tam sim no kuv nyob tos thiab ntsia ntsoov tos,
   Lub tebchaws ua ci ntsa iab tab tom los.

“Kuv hais rau koj, ntau yuav tuaj sab hnub tuaj, hnub poob, thiab yuav nrog Aplahas zaum, Ixaj, thiab Yaskhauj saum ntuj ceebtsheej uake....”

Lawv yuav tuaj! Lawv yuav tuaj! Tsis muaj ib yam saum qaum ntuj, los sis tub Tuagteb, yuav txawv tau lawv! Koj xav tias nyuaj tuaj – Tiamsis kuv hais rau koj tias tsis muaj ib yam yuav txwv tau lawv! Zoo li nthwv huab cua uas yog Vajtswv qhov kev hlub nyob rau ntawm Vajtswv lub tebchaws! Kev phem yuav rau rhuav tshem! Kev ntshai yuav raug rhuav tshem! Kev txhaum yuav rau rhuav tshem! Lawv yuav tuaj! Halelusyas! Lawv yuav tuaj!

Los rau ntawm Yexus tamsim no. Nws yuav tsis muab koj pov tseg. Nws yuav cawm koj tug uas los rau ntawm Nws!

Kuv ua tau yog kuv mus yuav puas tsuaj;
   Kuv siv zog ua kom tau.
Yog kuv nyob deb ntawm Yexus
   Kuv yuav tuag mus ib txhi!

Tsis txhog plam mus rau lub tebchaws dawb huv ntawd! Tsis txhob plam qhov los nrog peb hu nkauj uake,

Saum lub teb chaws ua ci ntsha iab, yam li pom haum dawb,
   Kuv muaj ib lub tsev, koom mom kub thiab tsho
Tam sim no kuv nyob tos thiab ntsia ntsoov tos,
   Lub tebchaws ua ci ntsa iab tab tom los.

II. Ob, lus ceebtoom txog tub Tuagteb.

Tu siab uas peb yuav tsum muab pwm ob los qhia rau koj. Kuv yeej tsis xav qhia qho no! Tiam sis yog kev tes dej num uas yuav tsum qhia.

“Tiamsis neeg ntiajteb cov menyuam yuav raug pov rau ntawm qhov tsaus ntuj: lawv yuav quaj qw tom hniav qees” (Mathais 8:12)

Muaj ib txiv neej laus ntoo ib lub koom mom thiab tso ib tug plaub noog rau saum nws lub koos mom taug kev txhua hnub. Nws thiab nws poj niam nyiam mus tsham thiab nyob ntev rau Amelikas qab teb. Nws muaj ib lub tsev thiab muaj ib lub pas dej ntawm nws qab tsib taug. Muaj ib tug xibhwb hu ua Curtis Goldman tuaj nyob hauv wb tsev rau lub sijhawm ua tug txiv neej laus rov tuaj taug kev. Tug xibhwb uas yog Goldman txawv khiav mus rau tom txoj kev tshaj tawm rau nws, tiam sis tug txiv neej ntawd khiav ceev heev zoo li nws pom dab. Goldman khiav raws nws qab, qw tias “tos mintsi! Txiv ntxawm koj tab tom mus tub Tuagteb! “tos mintsi! Txiv ntxawm koj tab tom mus tub Tuagteb!” Tiam sis tug txiv neej ntawd tsis mloog thiaj yim huab khiav ceev. Ua ntej hmo nws yuav tuag, nws pws tsis tsaug zog, nws txawm hnov ris tsho mus ua luam dej tau ob peb lwm – rau lub sijhawm thaum ob teev sawv ntxov. Hnub sawv ntxov tom qab muaj neeg mus pom nws lub cev pw txiav ziag hauv pav dej. Lo lus nws hnov ua zaum kawg yog los ntawm tug xibhwb - “tos mintsi! Txiv ntxawm koj tab tom mus tub Tuagteb! “tos mintsi! Txiv ntxawm koj tab tom mus tub Tuagteb!” Nws yog ib tug neeg zoo, kuv los nyiam nws. Kuv tu siab ua hnov Ileana hais tias nws tuag lawm. Kuv hnov rau lub sijhawm thaum kuv tseem npaj cov lus qhuab qhia no xwb.

Tsis txhob los xav tias nws yog neeg laus lawm – thiab koj tseem hluas! Koj ua pua tau lintawd. Kuv nyeem cov ntawv qhia txog neeg tuag ib daim rau txhua tagkis. Kuv tsis nyeem cov sau ua si, Peb pheej hu hais tias “cov lus ua kom neeg luag” Tiam sis neeg luag tsis tawm lawm. Lawv tu siab thiab tsis muaj kev vam – tu siab thiab tsis muaj kev vam zoo li tug txiv neej laus uas nyob ib leeg ntawd. Cov hluas nej tsis txhob cia nej niam thiab nej txiv nyob tsis muaj neeg saib. Tsis yog ib qhov zoo yuav ua lintawd. Cog lus rau kuv los ntawm Vajtswv lub xubntiag hais tias, nej yuav coj nej niam thiab nej txiv los nrog nej nyob. Cov lus rau kuv! Muab kuv cov lus qhuab qhia “Ceebtsheej ntu los sis tug Tuagteb” nyeem rau lawv mloog. Txhob cia nej niam thiab txiv nyob kho siab khuav, los txho yog tos plaub tsib hnub hu xov tooj los sis ua ntau mus nug lawv moo xwb! Yog thaum ib tug twg tam sim neej lawm, coj tug tseem ciaj sia los nrog yus nyob. TSHUAS YOG TUG NTSEEG TSEEB XWB THIAJ LI UA TAU li no! Txawm li cas los yeej tseem tias yuav ua. Vajtswv dej siab yog txhob cia koj niam thiab koj txiv txoj sia tu los ntawm tsis muaj neeg saib xyuas – tiam sis koj ho mus ua kev lom zem rau koj tug kheej. Yog koj ua lintawd, koj yuav sau yam koj cog. Koj los yuav tuag ntsia to, thiab yuav poob rau tub Tuagteb ib leeg xwb, zoo li tug txiv neej laus ua tuag rau hna hmo, thaum nws mus ntog rau ntawm nws lub pa dej.

“Tiamsis neeg ntiajteb cov menyuam yuav raug pov rau ntawm qhov tsaus ntuj: lawv yuav quaj qw tom hniav qees” (Mathais 8:12)

Nej ib txhia cov uas tuaj rau hmo no tej zaum yuav muaj niam uas yog tug ntseeg Vajtswv. Nej tej tug yuav ua rau kom nej niam lub siab tawg tag. Peb tau coj kuv niam tuaj nrog peb nyob, kuv poj niam los kuj hlub nws heev, peb saib xyuas nws, plaub xyoo ua ntej nws yuav ncaim peb mus. Tiam sis muaj ib txhia menyuam loj hlob hauv pawg ntseeg ua rau kom lawv niam lub siab tawg tag, thiab plaub hau dawb ua ntej ntxim nyho dawb. Lawv mus mus los los ua yam uas ua rau kom niam mob lub siab rau txhua hnub txhua hmo! Nws yuav tsis cem koj ib los, tiam sis koj yog nws kev vam. Nws tso lub neej rau koj. Nws txhawj hnub raug hnub hmo raug hmo xav kom koj muaj lub neej zoo tshaj nws. Tiam sis kom yeej tsis lees thiam tsis kam ua ib yam uas nws thov txog! Nws tsis hais koj, vim nws hlub koj heev, tsis xav kom koj chim. Tiam sis qhov tseeb yog xav kom koj cia siab rau Yexus, nws yuav zoo siab heev thaum pom koj ua kevcai rau dej! Koj puas kam ua qhov no rau koj niam? Nws yuav tag kev cia siab, zoo li lub neej tsis muaj nqi, yog koj tsis los rau ntawm Yexus, thiab ua kev cai rau dej, ua kom nws zoo siab.

Txawm koj niam yuav yog ib tug ntseeg los sis tsis ntseeg, Vajtswv dej siab yog – kom koj los rau ntawm Yexus rau tam sim no, thaum koj tseem hluas. Txhob mus tom hauv ntej ntawm tsis muaj Yexus – txog rau thaum koj khiav Yexus mus - zoo li tug txiv neej laus ntawd ua – yog koj tsis cia siab rau Yexus thaum koj tseem hluas – thiab koj tuag yuav mus tub Tuagteb, los sis tuag hauv qhov chaw dadej, mus nyob rau qhov tsaus ntuj, qhov chaw ua ib teev dej xwb los tsis muaj li, vim nyob rau cub hluav taws kub mus tag ib txhi.

Spurgeon hais txog ib tug poj niam, nws qhia nws qhov kev npausuav rau nws cov menyuam. Nws ua npausuav tias kev txiav txim twb los dhau lawm. Phau ntawv cawm txoj sia twb raug nthuav tawm lawm thiab Vajtswv hais tias, “Muab cov tsis tau dim nyob rau sab laug, thiab cov dim lawm nyob rau sab xis.” Tug tub txib txawm los coj leej niam, hais tias, “Nws yog ib tug ntseeg mus nyob rau sab xis. Tiam sis cov menyuam tsis ntseeg mus nyob rau sab lauj, lawv yog cov tshis yuav tsum mus nyob rau sab lauj” Nws tau khawm lawv hais tias, “Cov menyuam, yog kuv ua tau, kuv yuav coj nej mus nrog kuv mus uake. Tiam sis ntshe yuav ua tsis tau li ntawd, vim nej tsis cia siab rau Yexus. Kuv thov kom nej cia siab rau Yexus thiab los txais yuav kev cawmdim, tiam sis nej tsis mloog kuv lus. Kuv yuav tsum ncaim ntawm nej mus tag ib txhi.” Lub sijhawm ntawd tug tub txib txawm los rau ntawm nws. Nws lub kua muag txawm tu nrho, kov yeej ib puas tsav yam, los nyob rau ntawm Vajtswv. Nws tig mus hais rau cov menyuam tias, “Kuv tau coj nej mus pehawm Vajtswv. Kuv qhia Vajtswv Txojlus rau nej. Kuv thov Vajtswv rau nej txhua hmo. Los nej tsis lees yuav Yexus. Tam sim no kuv yuav tsum hais tias A-mees rau qhov nej raug kev txom nyem mus tag ib txhi.” Ces lawv yuav quaj tom hniav qee nyob rau tub txiav teb tsau, hauv lub cub tawg kub mus tag ib txhi.

Cov hluas nej xav licas, thaum koj hnub kawg los, koj hnov Yexus hais tias, “khiav tawm mus nyob rau lub cub tawg kub mus tag ib txhi.” Thiab koj tseem hnov ib lub suab, “A-mees.” Koj nug hais tias lub suab ntawd nrov qhov twg tuaj. Koj thiaj li mam paub tias ntawd twb yog koj niam lub suab, los sis cov ntxhais thaum nej raug pov rau tub Tuagteb, koj yuav hnov ib lub suab “A-mees” koj yuav paub tias ntawm yog koj txiv lub suab ntag.

Muab coob leej ntau tug neeg quav yeej quav tshuaj, poj niam yuav poj niam, txiv neej yuav txiv neej los nkag rau Vajtswv teb chaws, vim yog lawv tau hloov dua siab tshiab thiab yug dua tshiab. Thiab “Vajtswv cov menyuam,” zoo li koj, cov tuaj rau hauv pawg ntseeg tag koj tiam neej, tiam sis ho tsis lees yuav Yexus, yuav raug pov rau tub tuagteb raug hluav taws kub mus tag ib txhi, koj yuav tsis muaj kev vam – mus tag ib txhiab – ib txhi! Ploj yuam kev mus li!

Tsis nyuab yuav khiav dhua kev phem! Txhua yam koj uas yog cia siab rau Yexus – yooj yim – yooj yim heev – “Tsuas yog cia siab rau Nws, cia siab rau nws, cia siab rau nws xwb! Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj” Cia siab rau Nws koj tej kev txhaum yuav raug ntxua los ntawm nws cov ntshav saum ntoo Khaublig! Los rau ntawm Yexus tug ntoo Khaublig thiab los ntxuav ntawm nws cov ntshav! Cov lus qhuab qhia ntawm no muab los ntawm C. H. Spurgeon, ib “tug xibhwb txawj qhia tshaj plaws” qhia rau cov neeg coob heev thaum nws muaj nees nkaum xyoo xwb. Nws yog thawj tug hais rau koj tias zaj nkauj no muaj tseeb,

Muaj ib chav tsev ntawm ntoo khaub lig rau koj,
   Muaj ib chav tsev ntawm ntoo khaub lig rau koj,
Muaj saum plhom tug neeg, los tseem tshuav ib qhov chaw-
   Yog, tshuav ib qhov chaw raukoj.
(“Room at the Cross For You,” Ira F. Stanphill, 1914-1993).

Koj puas xav nrog peb tham txog qhov raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav hauv txoj kev ntseeg? Yog lintawd thov mus rau tom chav tsev muab lus qhia ntxiv. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

TXHEEJ TXHEEM

NTUJ CEEBTSHEEJ THIAB TUB TUAG TEB

HEAVEN AND HELL

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv hais rau koj, ntau yuav tuaj sab hnub tuaj, hnub poob, thiab yuav nrog Aplahas zaum, Ixaj, thiab Yaskhauj saum ntuj ceebtsheej uake. Tiamsis neeg ntiajteb cov menyuam yuav raug pov rau ntawm qhov tsaus ntuj: lawv yuav quaj qw tom hniav qees” (Mathais 8:11-12)

I.   Ib, lus cog tseg txog ntuj ceebtsheej, Mathais 8:11; Tshwmsim 7:9.

II.  Ob, lus ceeb toom txog tub Tuagteb, Mathais 8:12.