Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TXAUS SIAB THIAB UA TAU TUG NEEG
NCAJNCEES – TXAIS LOS NTAWM YEXUS

(QHUAB QHIA ZAUM 13 HAUV YAXAYAS 53)
SATISFACTION AND JUSTIFICATION –
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig lub plaub hli ntuj 14, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 14, 2013

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab. Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” (Yaxayas 53:11).


Nyob rau Vajluskub nqe no muaj cov ntsiab lus tseemceeb nyob rau hauv xav kom txhua tug rau siab mloog. Yog linthawd kuv yuav tsis muab lwm yam ntawv los sis lus pivtxwv los hais ntau ntau nyob rau cov lus qhuab qhia no. Vim yog nqe lus no muaj cov ntsiab lus tseemceeb ntau nyob rau hauv; nws yoojyim rau cov neeg uas tau tuaj saib peb pawg ntseeg hnub no nkag siab totaub thiab coj mus siv.

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab. Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” (Yaxayas 53:11).

Thov Vajtswv qheb nej lub siab kom txais yuav cov lus tseeb nyob rau Vajluskub nqe no. Thaum peb hais rau koj los ntawm cov lus qhuab qhia no, “Qheb nej lub pob ntseg thiab nrog kuv kawm uake. Mloog nej tug ntsujplig thiab yuav ciaj sia.”

Muaj peb yam tau hais nyob rau nqe no. Ib, Vajtswv tug muaj kev ncajncees txaus siab rau tug Tswv Yexus. Ob, Peb, Tswv Yexus ris neeg tej kev txhaum, tuag theej cov ntseeg tej kev txhaum

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab. Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” (Yaxayas 53:11).

I. Ib, Vajtswv tug muaj kev ncajncees txaus siab rau tug Tswv Yexus.

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab….” (Yaxayas 53:11).

Dr. Jürgen Moltmann (1926-) yog ib tug neeg Yawlamas (German) raug kaw hauv tsev lojcuj tau peb xyoo tom qab nplua tsov rog ntiajteb zaum ob nyob rau tebchaw Avkiv. Lub sijhawm nws nyob rau hauv nkuaj, nws tau pib kawm Vajtswv Txojlus. Yam uas nws pom thiab ntsib nyob rau hauv tsev loj cuj thiab qhov uas nws nyeem Vajtswv Txojlus ntawd, nws tau sau ib phau ntaw hu ua Keebkwm ntawm Vajtswv: Pub rau cov uas qhuas txog Vajtswv Vajleejtxiv, Vajleejtub, Vajntsujplig los sis History and the Triune God: Contributions to Trinitarian Theology (Crossroads, 1992). Dr. Moltmann yog ib tug uas nyiam coj li neee tiam no nyiam, muaj tej yam kuv tsis pom zoo txog qhov nws sau. Nws nkag siab li no, Moltmann pom tug Ntoo Khaublig tej yam xwm txheej uas Vajtswv qhia tawm txog koom tes ntawm “Vajtswv” thiab neeg ntiajteb. Vajtswv txaus siab rau nws qhov kev hluab saum tug ntoo Khaublig, thiab Vajtswv, Vajleejtub tau tiv kev txom nyem, ua rau Vajtswv Vajleejtxiv paub txog qhov kev mob thiab kev txomnyem “uas yog tawm hauv lub siab los.” Moltmann hais muaj tej yam tsis yog lintawd, tiam nws kuj qhia txog qhov uas Vajtswv qhov kev txomnyem uas yog nyob hauv lub siab tawm tuaj rau peb pom ntawm tug ntoo Khaublig, kuv xav tias qhov no tseemceeb heev. Kuv xav tias qhov nov yog ib yam tseemceeb uas peb yuav tsum tau xav txog – Vajtswv uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub thiab Vajntsujplig qhov kev txomnyem ntawm ntoo Khaublig.

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab” (Yaxayas 53:11).

Spurgeon tau hais tias,

Nyob rau cov lus no pom txog Vajtswv uas yog Vajleejtxiv cov lus uas yog hais txog qhov kev hlub nws tug Tub, thiab hais tias, txij thaum nws raug kev txomnyem ntawm seem ntsujplig, Leejtxiv taug cog lus tseg tias Nws yuav tau txais nqi zog. Yog ib yam uas zoo kawg nkaug uas tug Vajtswv uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig tau los ua haujlwm uake rau txoj kev cawmdim (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 61, p. 301).

“Nws” lo lus no yog hais txog Vajtswv, Vajleejtxiv, “yog pom nws qhov kev txom nyem ntawm hauv seem ntsujplig,” qhov no yog hais txog Nws leejtub seem ntsujplig qhov kev txomnyem; “thiab txaus siab.” Zoo li Spurgeon tau sau cia, “Vajtswv, Vajleejtxiv, “yog pom nws qhov kev txom nyem ntawm hauv seem ntsujplig.”

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab” (Yaxayas 53:11).

“Kev txomnyem ntawm nws seem ntsujplig” hais txog Tswv Yexus lub siab mob thaum raug ntsia tom roob Kaulakauthas, qhov ntawm twb vim yog peb txoj kev txhaum. Tsis ntxim nyhos peb yuav ua kom Yexus mob rau seem cev nqaij daim tawv. Peb yuav txhob muab qhov uas Yexus tuag vim yog Pilaj ob txhais tes saib tsis muaj nqi. Peb yuav tsum txhob muaj qhov lawv muaj koosmom pov rau Yexus ntoo siab tsis tseemceeb. Thiab txhob muab qhov Yexus ob txhais tes thiab kotaw raug ntsia hlau ntsia saib tsis rau nqi, thiab qhov nws raug mob thiab nqhes dej saum tug Ntoo Khaubli. Spurgeon “tseem hais ntxiv” “qhov mob ntawm nws sab ntsujplig, thiab qhov ntawd yog hais txog…Yexus qhov kev txom nyem [loj kawg nkaus] kuv kuv tsis muaj peevxwm yuav muab qhov ntawd coj los pias tau ua lus hais” (Spurgeon, ibid., pp. 302-303). Yog lintawd hais tau tias, “Yexus yog tug mob rau seem ntsujplig” (Tib phau diam 302), lub ntsiab lus ntawm nws qhov kev txomnyem yog qhov loj nyob rau tom rooj Kaulakauthas.

Lo lus “raug mob” qhia txog kev tu siab, kev txom nyem thiab Yexus qhov kev mob ua nws muaj nyob rau hauv nws lub siab” yog thaum nws tej kev txhaum thiab Vajtswv Vajleejtxiv qhov kev rau txim los poob rau ntawm nws. Qhov yog yam uas Yexus ntsib nyob rau hauv lub vaj kebxemanes, ua ntej nws yuav raug ntes, thiab raug nplawm thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig. Zoo li Dr. Gill tau sau cia tias,

Kev mob hauv nws lub siab yog yam hauv lwm uas nws ua lub siab ntev tiv thiab ua yog qhov coj kev cawmdim los rau nws haiv neeg; nws qhov kev mloog lus uas rau nws nws tau tuag, thiab tiv kev txom nyem, vim yog Vajtswv qhov kev chim, mob npaum nkaus li tug poj niam [mob plab thaum yug menyuam[; thiab qhov kev mob tom roob kaulakauthas uas nws tau ntsib. (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume 5, p. 315).

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab” (Yaxayas 53:11).

“Thiab txaus siab” hais txog qhov Yexus fij tug kheej rau Vajtswv qhov kev chim. Vajtswv Vajleejtxiv uas tug “txaus siab” los sis peb hais li tias, vim qhov Yexus fij nws tug kheej,

“Vim yog Vajtswv uas nws tug uas tsis muaj kev txhaum, kom yog neeg txhaum twb yog vim rau peb” (2 Kaulithaus 5:21).

“Vim nws tau rhuav tshem qhov kev rau txim uas los raug rau peb vim yog peb tej kev txhaum” (I Yauhas 2:2).

“Vim yog Vajtswv tau tsa Yexus los rhuav tshem qhov kev rau txim” (Loos 3:25).

Dr. John MacArthur, hais yuam kev txog ntawm Yexus cov Ntshav, tiam sis qhov yog Dr. John MacArthur haistias,

Lo lus [rhuav tshem txoj kev rau txim] txhais tias, “ua kom txhob chim” los sis “txaus siab.” Vajtswv txaus siab rau qhov Yexus fij nws tug kheej saum tug ntoo khaublig kom Vajtswv txhob rau txim rau kev txhaum…Yexus uas tug fij tug kheej lossis Vajtswv ua tug txaus siab. (John MacArthur, D.D., The MacArthur Study Bible, Word Publishing, 1997, note on I John 2:2).

Kuv pom tau hais tias nws hais yuav kev txog rau ntawm cov ntshav, tiam sis nws hais yog rau ntawm qhov Yexus fij tug kheej! Peb txog qhov kev Yexus fij tug kheej, kom Vajtswv tug uas yuav rau txim rau txoj kev chim txaus siab, yog yam Yexus tau ntsib nyob rau tom roob Kaulakauthas. Tswv Yexus qhov kev txom nyem ua rau Vajtswv tug ncajncees txaus siab.

“Vim yog [Vajtswv Vajleejtxiv] ua rau kom nws tug uas tsis muaj kev txhaum yog neeg txhaum twb yog ua rau peb kom peb thiaj yog neeg ncajncees los ntawm nws” (2 Kaulithaus 5:21).

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab” (Yaxayas 53:11).

Tswv Yexus qhov kev txom nyem uas rau Vajtswv tug ncajncees txaus siab, coj kev cawmdim tau los rau peb.

II. Ob, Yexus qhov kev paub coj tau ntau tug neeg los ua neeg ncajncees.

Thov peb sawv ntsug nyeem ib zaug nrov nrov, xau rau ntawm lo lus, “ntau tug tau los ua neeg ncajncees”

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab: Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees…” (Yaxayas 53:11)

.

Nej zaum taus.

Yaxayas tug cev Vajtswv Txojlus hias tias Yexus yog Vajtswv tug “Tub txib” saib hauv Yaxayas 52:13. Thiab nyob rau Yaxayas peb nyeem los no, hu Yexus hais tias, Vajtswv “tug Tubtxib uas ncajncees.” Tswv Yexus ncajncees vim yog “Nws tsis mua kev txhaum” (2 Kaulithaus 5:21). Nws yog Vajtswv leejtub uas tsis muaj kev txhaum, yog Vajtswv Vajleejtxiv tug “tub txib uas ncajncees.

Tswv Yexus yuav “cawm tau ntau tug kom los ua neeg ncajncees” (nqe 11). Qhov yog qhov tseemceeb nyob rau Vajtswv Txojlus. Peb uas tsis tau kom peb yog neeg ncajncees los ntawm qhov peb mloog Vajtswv tej kev cai, xibhwb Povlauj hais tias,

“Yog lintawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav uas neeg ncancees rau Vajtswv tau” (Loos 3:20).

Peb ua tsis tau kom tug kheej yog neejncees vim peb yog neeg txhaum. Ib txoj haukev tsuas yog cheem tsum tau Tswv Yexus qhov kev ncajncees xwb. “Ua rau” yog ib lo lus siv rau seem kev cai. Peb raug tias yog neeg ncajncees los ntawm qhov Yexus ua rau peb xwb. Vajtswv “tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau

ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim”

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab: Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees…” (Yaxayas 53:11).

John Trapp tau hais kom peb nco ntsoo txog ib tug xibhwb uas yog Cardinal Contarenus raug lwm tug xibhwb uas nyob rau cov ntseeg txiv plig tua pov tseg. Vim yog Contarnus ntseeg raws nraim li nqe lus no, nws rau hu hais tias “Protestant” thiab yeem tuag rau txoj kev ntseeg “tug neeg uas rau ua kom ncajncees [yog] los ntau Vajtswv qhov kev hlub thiab Yexus qhov kev zoo” (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, 1997 reprint, volume III, pp. 410-411, note on Isaiah 53:11). Cardinal Contarenus yeej ntseeg yog lawm! Tiam sis lwm tug txiv plig yog cov ntseeg yuam kev!

Kuv “tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub [yuav] ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” Qhov tseeb tiag cov lus no hais li cas tiag tiag? Yeej muaj tseeb lintawd! Nov yog peb cov ntseeg hauv Npavtiv txoj kev ntseeg! Peb ua tsis tau kom tug kheej ncajncees tau, zoo cov uas pheej muaj tug kheej qhov kev txiav txim siab ua loj raws li Finney tau qhia tseg thiab cov ntseeg Txiv plig qhia! Au, yeej tsis yog lintawd!

Peb yuav ua tau neeg ncajncees yog ntseeg hauv Yexus, tsis yog los ntawm qhov ua raws li kevcai” (Kalatias 2”16).

“Yog lintawd, kev cai zoo li peb tug xibhwb uas coj peb los txog rau Yexus kom peb ua tau neeg ncajncees vim yog txoj kev ntseeg” (Kalatias 3:24).

Yog Tswv Yexus, Vajtswv tug “tub txib uas ncajncees,” uas kom coob leej ntau tug ua tau neeg ncajncees!

Tiam sis qhov no yuav tshwm tau licas? Tswv Yexus uas kom “neeg ncajncees tau licas”? Puas yog nws ua kom neeg ncajncees los ntawm qhov neeg tso lawv tej kev txhaum? Tsis yog lintawd! Qhov no zoo cov uas pheej muaj tug kheej qhov kev txiav txim siab ua loj raws li Finney tau qhia tseg thiab cov ntseeg Txiv plig qhia! Au, yeej tsis yog lintawd! Puas yog nws ua kom lawv ua neeg ncajncees vim yog lawv hais raws li “phau ntawv qhia txog kev zam txim” los sis “los rau pem hauv ntej” tom qab uas mloog Vajluskub tag? Tsis yog lintawd! Qhov no zoo cov uas pheej muaj tug kheej qhov kev txiav txim siab ua loj raws li Finney tau qhia tseg thiab cov ntseeg Txiv plig qhia! Nws ua kom lawv ua neeg ncajncees vim yog qhov lawv “cim thiab hais tau nqe Vajluskub 3:16, thiab thov Vajtswv raws li “phau ntawv qhia txog kev lees txim”? Tsis yog lintawd! Qhov no zoo cov uas pheej muaj tug kheej qhov kev txiav txim siab ua loj raws li Finney tau qhia tseg thiab cov ntseeg Txiv plig qhia!

Yog lintawd nws yuav tau neeg ncajncees tau licas tiag? Yuav ua licas lawv tej kev txhaum thiaj rau ntxuav thiab ncajncees rau ntawm Vajtswv tau? Qhov yog yam lus nug uas tsis muaj hnub xaus! Yog lo lus nug uas Npedam nug nyob rau hauv Vajluskub Yauj! Nws hais tias,

“Neeg yuav ncajncees rau ntawm Vajtswv tau licas tug neeg uas yug ntawm poj niam los yuav ua tau licas? (Yauj 25:4).

Tiam peb tau ntsib lo lus teb nyob rau hauv phau Vajlubkub Yaxayas nqe no,

“Qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees”
       (Yaxayas 53:11).

Los sis zoo li Spurgeon tau txhais tias “los ntawm nws qhov kev txawj ntse kuv tug tub txib uas ncajncees yuav ua kom ntau tug tau los ua neeg ncajncees” (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 63, p. 117). Thiab Spurgeon tseem hais tias,

Txhua yam ua kuv tau txais los ntawm qhov Tswv Yexus fij nws tug kheej yog los ntawm qhov kev paub thiab kev ntseeg – tsis yog tes dej num…” los ntawm uas raws li kev cai tug neeg txhaum yeej ua tsis tau kom tug kheej ncajncees.” “Ntawm txoj kev cai uas rau kom paub txog kev txhaum.” “kev hlub thiab kev thajyeej los ntawm Yexus,” thiab los ntawm qhov txoj kev ntseeg thiab los ntawm qhov paub txog Nws…thiab hauv Nws…peb thiab ua tau neeg ncajncees” (tib phau.).

“Tug neeg uas tsis siv raws qhov nws ua, tiam sis ntseeg hauv nws tug uas ua kom neeg ua tau tug ncajncees kev ntseeg ntawm tug neeg ntawd thiab suav tias yog neeg ncajncees” (Loos 4:5).

“Ntseeg hauv Tswv Yexus, thiab yuav dim” (Teshaujlwm 16:31).

“Qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees”
       (Yaxayas 53:11).

Yexus qhov kev txom nyem ua rau kom Vajtswv txaus siab. Qhov los paub txog Yexus tug kheej coj tau neeg kom los ua neeg ncajncees. Thiab -

III. Peb, Yexus ris kev txhaum yog qhov tuag theej tug neeg txhaum.

Thov sawv ntsug thiab nyem nqe no ib zaug ntxiv, thiab ua tib zoo saib rau rau nqe lus tom kawg.

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab. Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” (Yaxayas 53:11).

Nej zaum tau.

Yexus yuav “ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees, nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” Qhov ntawd yog qhov nws yuav ris lawv lub tej kev txhaum. Yog lub ntsiab lus tseemceeb ntawm qhov ua kom ua tau neeg ncajncees, yog lub ntsiab lus loj ntawm qhov Yexu tuag theej peb thiab muab kev cawmdim rau peb, yog los ntawm los lus tias, “nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim.” Yaxayas 53:5 hais tias,

“Nws raug mob vim yog qhov uas peb tau yuam txoj cai nws nqai ntuag vim yog peb qhov kev phem qhov kev ntau ua rau kom peb dim ntawm poob rau ntawm nws nws raug mob kom peb zoo” (Yaxayas 53:5).

Yaxayas 53:6 tau hais tias,

“Vajtswv muab peb tej kev phem tso rau ntawm nws” (Yaxayas 53:6).

Yaxayas 53:8 hais tias,

“Yuav tsum raug ntau vim yog peb haiv haiv neeg tau yuav txoj cai” (Yaxayas 53:8).

Thiab 1 Petus 2:24 hais tias,

“Tswv Yexus tau ris peb tej kev txhaum ntawm nws lub cev rau saum tug ntoo Khaublig ntawd” (1 Petus 2:24).

Zoo Spurgeon tau txhais nqe lus no tias, “…vim ntawm nws uas yog kuv tug tub txib uas ncajncees qhov kev paub cawm tau ntau tug kom ua neeg ncajncees.”

Nov thawj yam uas koj yuav tsum tau muaj nyob rau Yexus cov lus – qhia meej thiab yoojyim. Tswv Yexus qhov kev txom nyem ua rau kom Vajtswv tug ncajncees txaus siab. Tswv Yexua qhov kev paub pab rau kom neeg ntau tug tau yog neeg ncajncees. Qhov Yexus ris kev txhaum coj tau kev cawmdim los rau tug cov neeg txhaum uas ntseeg Yexus. Yog Txojlus uas zoo tshaj plaws! Yog qhov kevcawmdim uas tshajplaws! Tsis muaj ib yam yuav zoo npaum lintawm nyob rau lub sijhawm yav dhau los!

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab. Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” (Yaxayas 53:11).

Nag hmo Wesley thiab kuv tau los nyem txog ib tug txiv neej npe hu ua John Carradine nyob rau Internet. Nws tau uas yeeb-yaj-kiab tshaj 300 zaj, ntau tshajplaws dua lwm tug huv si. Thaum nws tuag rau tom lub nroog Milan, tebchaws Itaslij, lawv muab nws lub cev tso rau hauv hleb thauj mus rau tom nws ib tug tub lub tsev. Lub sijhawm ntawd nws tug tub tau hauv cawv ntau heev. Tug tub ntawd taug qhev nws txiv lub hleb thiab ntuav rau nws txiv uas tuag lawm lub qhov ncauj.

Tamsim no, kuv nug koj tias, tug neeg uas tuag lawm puas paub tias cov cawv no qab licas? yeej tsis muaj hnub yuav paub txog kiag li! Yog lintawd thaum kuv tabtom qhuab qhia cov lus zoo zoo uas yog hais txog Yexus qhov kev cawmdim, koj yuav paub tsis tau tias zoo npaum licas. Yog vim licas? Vim yog koj tuag rau seem ntsujplig lawm. Zoo li Vajtswv Txojlus hais tias, koj yog tug “tuag rau kev txhaum” (Efexus 2:5). Nov yog qhov kev txhaum ib txwm yeej muaj los. Koj tuag rau txhua yam ntawm Tswv Yexus lawm. Koj yeej tsis paub txog tej yam no li. Koj yeej tsis hno tsis tau tias zoo licas. Koj tau tuag rau txhua yam ua yog Vajtswv tug, koj tuag zoo li John Carradine lub cev tau tuag thiab muaj tso rau hauv hleb. Yexus yuav tsum tau muab txoj sia rau koj los sis koj yuav ploj yuamkev li ko tag sim neej! Koj yuav tsum tau quaj hais tias “Auj kuv yog neeg ua tsis muaj ib yam dabtsi leej twg yuav cawm kom kuv dim ntawm lub cev tuag no tau” (Loos 7:24).

Thaum uas ib tug poj niam lossis txiv neej tau quaj li ntawd, uas yog tawm hauv lub siab tuaj, lawv tab tom nyob ze rau qhov kev raug cawmdim. Koj puas tau quaj lintawd thiab? Koj puas paub tau hais tias koj twb tuag rau ntawm Vajtswv lawm, thiab tsuas yog Yexus xwb thiaj cawm koj tau? Koj puas tau hloov dua siab tshiab rau Yexus? Yog tsis tau, koj puas ntsia rau Yexus, uas yog Vajtswv tug menyuam yaj uas ris neeg ntiajteb lub txim? Koj puas ntsia rau ntawm Nws, thiab cia siab rau Nws? Rov muaj cov ntsiab lus ntawm zaj nkauj uas Kev txwjlaug Griffith tau hu tag los ib zaug ntxiv.

Yog koj nyob rau kev txhaum xav khiav tawm,
   Ntsia Vajtswv tug menyuam yaj;
Nws, thiab cawm koj tau, nws tuag saum ntoo khauglig,
   Ntsia Vajtswv tug menyuam yaj;
Ntsia Vajtswv tug menyuam yaj; Ntsia Vajtswv tug menyuam yaj;
   Nws ib leeg xwb thiaj cawm tau koj,
Ntsia Vajtswv tug menyuam yaj;
   (“Look to the Lamb of God,” H. G. Jackson, 1838-1914).

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 53:1-1.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Look to the Lamb of God” (H. G. Jackson, 1838-1914).


TXHEEJ TXHEEM

KEV TXAUS SIAB THIAB UA TAU TUG NEEG
NCAJNCEES – TXAIS LOS NTAWM YEXUS

(QHUAB QHIA ZAUM 13 HAUV YAXAYAS 53)
SATISFACTION AND JUSTIFICATION –
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws yuav pom nws tej kev txomnyem ntawm seem ntsujplig thiab txaus siab. Vajtswv tug tubtxib uas muaj kev ncajncees thiab qhov nws paub ua rau ntau tug tau los ua neeg ncajncees; nws yuav ris coob leej ntau tug lub txim” (Yaxayas 53:11).

I.   Ib, Vajtswv tug muaj kev ncajncees txaus siab rau tug Tswv Yexus.
Yaxayas 53:11a; 2 Kaulithaus 5:21; I Yauhas 2:2; Loos 3:25.

II.  Ob, Yexus qhov kev paub coj tau ntau tug neeg los ua neeg ncajncees. Yaxayas 53:11b; 52:13; 2 Kaulithaus 5:21; Loos 3:20;
Kalatias 2:16; 3:24; Yauj 25:4; Loos 4:5; Teshaujlwm 16:31.

III. Peb, Yexus ris kev txhaum yog qhov tuag theej tug neeg txhaum.
Yaxayas 53:11c; Yaxayas 53:5, 6, 8; 1 Petus 2:24; Efexus 2:5;
Loos 7:24.