Print Sermon

מידי שנה מגיעות הדרשות הכתובות והמצולמות שב-www.sermonsfortheworld.com ל-1,500,000 מחשבים ב-221 מדינות. מאות אחרים צופים בדרשות הוידאו ביו-טיוב, ומהר מאוד עוזבים את יו-טיוב, בגלל שכל דרשה מצולמת מפנה אותם לאתר שלנו. יו-טיוב מפנה את האנשים לאתר שלנו. מידי חודש הדרשות הללו מתורגמות ל-41 שפות ומגיעות ל-120,000 מחשבים. הדרשות הכתובות אינן מוגנות בזכויות יוצרים, כך שניתן להשתמש בהן ללא רשותנו. כדי לראות כיצד התרומה החודשית שלכם תוכל לעזור לנו בעבודה הגדולה של הפצת הבשורה לכל העולם, כולל העולם המוסלמי וההינדואיסטי, לחצו כאן בבקשה.

בכל פעם שאתם כותבים לד"ר היימרס, תמיד ציינו באיזו מדינה אתם מתגוררים, אחרת הוא לא יוכל לענות לכם. כתובת האימייל של ד"ר היימרס היא rlhymersjr@sbcglobal.net.


המקבלים אותו!

AS MANY AS RECEIVED HIM!
(Hebrew)

מאת ד"ר ר. ל. היימרס, הבן
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

דרשה זו ניתנה במשכן הבפטיסטי של לוס אנג'לס
ביום ראשון בערב, ה-15 באפריל, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 15, 2018

״הוא בא בשלו, ואשר המה לו לא קיבלוהו. והמקבלים אותו, המאמינים בשמו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים, אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר נולדו, כי אם מאלוהים״ (יוחנן א׳ 11-13).

ישוע היה בירושלים. זה היה בזמן חג הפסח. אנשים רבים ראו את ישוע עושה ניסים. כשהם ראו את הניסים האלה, הם האמינו. אבל הם לא האמינו בו. הם האמינו בניסים, אבל לא בו. לכן אמונתם הייתה חסרת ערך. הם מזכירים לי רבים מהכריזמטים של היום. האמונה שלהם מבוססת על ניסים. למעשה על ״סימנים״. הם תמיד מחפשים אחר סימנים וניסים. וזה לא ממש מביא אנשים לישועה.

״והוא ישוע לא האמין להם, על אשר ידע את כולם, ולא הצטרך לעדות איש על האדם, כי הוא ידע מה בקרב האדם״ (יוחנן ב׳ 24, 25).

ישוע ראה את מה שהיה בליבם. הוא ידע שהם מעולם לא בטחו בו. הם האמינו רק בניסים. הוא ידע שאמונתם בסימנים ובניסים לא תביא לישועתם. ״הוא ידע מה בקרב האדם״. הוא יודע את מה שבלב ״כולם״. הוא יודע את מה שבליבכם. הוא יודע אם אתם חוויתם לידה מחדש או לא. לפני חווית הלידה מחדש, ליבכם היה מושחת מחטא. כתוב בתנ״ך,

״עקוב הלב מכל, ואנוש הוא...״ (ירמיה י״ז 9).

לא מפורט בתנ״ך היכן היה ישוע בלילה ההוא. אבל מלומד מפורסם אחד בשם נקדימון ״יבוא אל ישוע לילה״ (יוחנן ג׳ 1, 2). בואו נקרא ביוחנן א׳ 11-13,

״הוא בא בשלו, ואשר המה לו לא קיבלוהו. והמקבלים אותו, המאמינים בשמו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים, אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר נולדו, כי אם מאלוהים״ (יוחנן א׳ 11-13).

הישועה מגיעה כאשר חוטא מקבל את המשיח. שלושת הפסוקים האלה חושפים את התמצית של קבלתו. מפסוק 11 אנו למדים שרב בני האדם לא מקבלים את המשיח. רב בני האדם ילכו לגיהנום. כתוב,

״הוא בא בשלו, ואשר המה לו לא קיבלוהו״ (יוחנן א׳ 11).

הביטוי ״שלו״ מתייחס לעולם ולאנושות בכלל. הביטוי ״אשר המה לו״ מתייחס לעם היהודי. למרות שהיו להם נבואות רבות אודותיו בתנ״ך, מרביתו לא קיבל אותו כמשיח וכאדון. גם העם היהודי וגם האנושות בכלל לא קיבלו את המשיח כשהיה בארץ – וגם היום הם אינם מקבלים אותו.

״נבזה וחדל אישים... וכמסתר פנים ממנו״ (ישעיהו נ״ג 3).

דרושה התערבות אלוהית כדי להביא חוטאים אובדים למשיח. וזה מביא אותנו לקטע המרכזי שלנו ביוחנן א׳ 12,

״והמקבלים אותו, המאמינים בשמו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים״ (יוחנן א׳ 12).

אנחנו יכולים להוציא שלוש נקודות מהפסוק הזה.

I. דבר ראשון, אני אסביר מה זה אומר לקבל את המשיח.

המילה במקור היווני ל״מקבלים״ היא ״למבאנו״. פירושה ״לקחת״, לקבל״, ״להשיג״. אנחנו מבקשים מכם לקחת את המשיח. אנחנו מבקשים מכם לקבל את המשיח. אנחנו מבקשים מכם להשיג אותו, לבטוח בו, לקחת אותו כמושיע והאדון שלכם.

כדי לקבל את המשיח, עליכם לקבלו ככתוב בתנ״ך. המשיח הוא עמנואל – אלוהים עימנו. אלוהים התגלה בבשר. בנו יחידו של אלוהים האב. הישות השניה בשילוש, שנוצרה בדמות אדם. אלוהים-האדם, שכעת יושב בשמיים לימין אלוהים האב. הוא נולד כאדם למרים הבתולה. הוא אדון לעולמים – בלי התחלה או סוף, בנו הנצחי של אלוהים. מה יש פה לקבל, אם את זה אתם לא מקבלים? הוא המושיע, היחיד שיוכל לשאת את חטאיכם ולהושיע אתכם מחטאיכם לעולמי עד!

לא תוכלו לקבל את ישוע עד שלא תקבלו אותו כמלככם. הוא מוכרח לשלוט בחייכם. עליכם לוותר על עצמכם בשבילו. עליכם להיכנע לו. עליכם לוותר על גופכם ועל נפשכם ולתת למשיח לשלוט עליהם. עליכם להתמסר לשליטתו. עליכם להיכנע לו ולתת לו לשלוט על רצונותיכם, מחשבותיכם, תקוותיכם, ועל כל חייכם. אינכם יכולים לומר יותר, ״אנחנו לא ניתן לאדם הזה לשלוט עלינו״. ג׳ון קייגן שמע קול שאומר לו ״היכנע למשיח! היכנע למשיח!״, אבל זה הדאיג אותו. הוא לא רצה ״להיכנע לישוע״. הוא לא רצה לתת לישוע לשלוט בו. ג׳ון היה אומלל. ״ישוע נצלב עבורי... אבל לא נכנעתי לו. המחשבה הזו שברה אותי...״ באותו הרגע ג׳ון מסר את עצמו לישוע. הוא אמר, ״הייתי מוכרח לתת לעצמי למות, ואז המשיח נתן לי חיים״. ג׳ורג׳ מת׳סון (1842-1906) כתב בנושא שיר יפה בשם ״אדון, שבה אותי״.

שבה אותי אדון, כדי שאהיה חופשי;
אלצני להניח את חרבי, כדי שאהיה למנצח;
טובע אני בחרדות ארציות, כאשר בכוחות עצמי אעמוד;
אסור אותי בזרועותיך, ותחזק ידי.

כדי לקבל את המשיח, הוא צריך להיות המושיע והמלך שלכם. עליכם לתת את עצמו לו. זה צריך לקרות לכם. האם דמו היקר הסיר את החטא שלכם? האם אתם בטחתם בדמו? האם דמו טיהר אתכם מהחטא שלכם? אם אתם מסרתם את עצמכם לו וקיבלתם אותו כמלככם? כל עוד אתם לא אוחזים בו ומכריזים שהוא שלכם, לא קיבלתם את המשיח. ״לקבל״ אותו פירושו ״להאמין״ בו – כלומר לשים את מבטחכם בו, מושיעכם ומלככם. ככתוב בתהילים, ״נשקו בר, פן יאנף ותאבדו דרך... אשרי כל חוסי בו״ (תהילים ב׳ 12). נשקו את בן אלוהים! היכנעו לבן אלוהים! בטחו בבן אלוהים! בטחו בבן אלוהים! ככה ״מקבלים״ את בן אלוהים!

II. דבר שני, נלמד על הכוח שאלוהים נותן לנו כדי לקבל את בנו.

״והמקבלים אותו... נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים״ (יוחנן א׳ 12).

המילה במקור היווני ל״עוז״ היא ״אקסוסיה״. ג׳יימיסון, פוסט, ובראון אמרו, המילה מדגישה... סמכות ומסוגלות. שתיהן כלולות כאן בוודאות״ (עמ׳ 348). בתרגום ה-NKJV של התנ״ך המילים ״בנים לאלוהים״ תורגמו באופן מוצלח יותר ל״ילדים לאלוהים״. לקבל את המשיח פירושו לשים בו את מבטחכם ולהתמסר לו. איך תוכלו להיות ילדי אלוהים? קבלו את ישוע המשיח.

אבי עזב כשהייתי בן שנתיים, ומעולם לא גרתי איתו מאז. כשגדלתי, הבנים הבוגרים הציקו לי. הם צחקו עלי באמרם, ״אין לרוברט אבא״. ברגעים כאלה פשוט התחלתי לשיר את שמי, ״רוברט ל. היימרס, ג׳וניור״. נקראתי על שם אבי. הוספתי את המילה ״ג׳וניור״ לשמי, כדי להראות שבאמת היה לי אבא. אני עושה את זה עד היום. רציתי שכולם ידעו שהיה לי אבא! אבל הרבה יותר חשוב שאלוהים יהיה אביכם! כל גבר, אישה וילד שמקבלים את ישוע, אלוהים הוא אביהם! אם הייתי עומד כאן הערב ומספר לכם שאני בנו של נשיא ארצות הברית, הייתם מקנאים בי. אבל אני עוד יותר גאה לומר שאני ילד של אלוהים. קיבלתי את ישוע, וישוע נתן לי סמכות ועוז להיות בן לאלוהים, בן לזה ששולט כל העולם!

אני בן של מלך,
   אני בן של מלך.
עם המשיח מושיעי,
   אני בן של מלך.
(״A Child of the King״, מאת Harriet E. Buell, 1834-1910).

אם אתם בנים לאלוהים, אלוהים מאוד אוהב אתכם. אם אתם בנים לאלוהים, אתם קשורים אליו, ״לוקחים חלק בטבע אלוהים״. אם אתם בנים לאלוהים, אתם יכולים לבוא אליו בכל שעה של הלילה, והוא יהיה שם לעזור לכם ולהדריך אתכם. לג׳ון קייגן יש אבא נפלא. לעיתים קרובות הוא מציג את אביו במילים הבאות, ״אבי בעל שני תארי דוקטור״. אבל אני יכול להגיד אבי אף יותר מכך! אבי הפיזי לא סיים תיכון, אבל אבי שבשמיים הוא מלך העולם!

לאבי אדמות ובתים רבים,
   את עושר העולם הוא מחזיק בידיו!
אבני אודם, כסף וזהב,
   כספותיו מלאות, יש לו עושר בל יתואר.
אני בן של מלך, בן של מלך,
   כשישוע הוא מושיעי אני בן של מלך.

לא היה לי אבא בארץ שישלם עבורי את שכר הלימוד בקולג׳ או בסמינר או שיקנה לי רכב חדש. אבל יש לי אבא בשמיים ש״ימלא את כל [צרכי] כעושר כבודו במשיח ישוע״ (פיליפים ד׳ 19). יש אבא בשמיים שנתן לי הבטחה נפלאה, ״את כל אוכל בעזרת (המשיח) הנותן לי כוח״ (פיליפים ד׳ 13). כל הכבוד, ההדר והתפארת לאבי ולמלכי שחיזק אותי ושסיפק את כל צרכיי במשך חיי. ד״ר קייגן כתב בתוך האוטוביוגרפיה שלי,

     זה סיפור על אדם שמעד, נחבל ונשבר הקים את עצמו והתגבר על מכשולים כבירים, כדי להראות לאנשים שישוע יכול לעזור גם להם!
      הוא גדל במשפחה שבורה של תגרנים שיכורים – והפך לגורם שהניע לשינוי בחייהם של אלפים. הוא נכשל בקולג׳ – וקיבל שלושה תארי דוקטור וכתב 17 ספרים. הוא ניסה להיות שליח בעולם ונכשל – אבל להיות מקור כוח לאנשים מסביב לעולם!
      בשעה שכל אחד אחר היה מרים ידיים, ד״ר היימרס נטע בלב ליבה של לוס אנג׳לס קהילה מדהימה, המורכבת מ-20 קבוצות אתניות שונות, ושירות בינלאומי המגיע לקצוות תבל...
      אלה הם חייו של ד״ר היימרס ג׳וניור, אדם שקם להשיג את הבלתי אפשרי – כנגד כל הפחדים. אני יודע, כי עבדתי איתו צמוד במשך למעלה מ-40 שנה.
      – ד״ר כריסטופר ל. קייגן.

אני בן של מלך!

אנשים צעירים, שימו את אמונתכם ומבטחכם בישוע המשיח. קבלו את המשיח והוא יתן לכם את הכוח להיות בניו ובנותיו של אלוהים. הוא יברך את חייכם, כפי שבירך את חיי, עם בית גדול, עם קהילה נפלאה להוביל, אישה נפלאה, שני בנים נהדרים ושתי נכדות יפהפיות. אני בן של מלך!

כאם תקבלו את המשיח ותחיו עבורו, הוא יברך את חייכם בדרכים שידהימו את העולם – כי גם אתם תהיו ילדיו של המלך. ואז תוכלו לשיר,

אני בן של מלך,
   אני בן של מלך.
עם המשיח מושיעי,
   אני בן של מלך.

״הוא בא בשלו, ואשר המה לו לא קיבלוהו. והמקבלים אותו, המאמינים בשמו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים, אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר נולדו, כי אם מאלוהים״ (יוחנן א׳ 11-13).

III. דבר שלישי, נלמד על הלידה החדשה שאלוהים נותן לנו כאשר אנו מקבלים את המשיח.

"אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר נולדו, כי אם מאלוהים" (יוחנן א' 13).

אני חייב להגיד שהתקציר והבסיס של הדרשה הזו מגיעים מהדרשה של ספורג׳ן הגדול, "מלך המטיפים".

כל אדם שבוטח באדון ישוע נולד מחדש. ישנם תאולוגים שדנו בשאלה מה מגיע קודם – האמונה או התחדשות הדעת. אני מסכים עם ספרג'ון. הוא אומר שהאמונה והתחדשות הדעת "חייבות לקרות יחד." התחדשות הדעת היא מושג תאולוגי שמשמעותו לידה מחדש. ספורג׳ן אמר, "אם אני מאמין במשיח, אין לי מה לשאול אם נולדתי מחדש, כיוון שאדם שלא נולד מחדש לא יכול להאמין באדון ישוע המשיח; ואם נולדתי מחדש אני חייב להאמין בישוע, כיוון שמי שלא עושה זאת הוא כמובן מת בחטא... האמונה עצמה היא הוכחה שאותו אדם נולד מחדש".

לא נולדנו משיחיים. כולנו נולדנו מ"חפץ גבר." המשיחיים הגדולים ביותר בעולם לא יכולים להוליד אותנו מחדש. אנחנו לא נולדים מחדש מ"חפץ הבשר". גם לא על ידי רצוננו החופשי. הרצון האנושי לא מסוגל לחולל לידה מחדש. אנחנו צריכים להיוולד מחדש מלמעלה. רוח הקודש היא היחידה שיכולה להיכנס לליבנו ולהפוך אותנו לבריאה חדשה.

היכן שיש אמונה בישוע, שם יש חיים חדשים. היכן שאין אמונה, אין חיים. אם אתה בוטחים במשיח, אתם נולדים מחדש, "לא מחפץ גבר...כי אם מאלוהים". אני חייב לשאול אתכם – האם קיבלתם את המשיח? כן או לא. האם קיבלתם את ישוע המשיח? האם אתם בוטחים בו בלבד? האם אתם יכולים לומר,

אני עומד על המשיח, הסלע האיתן
כל קרקע אחרת היא חול טובעני?

האם אתם בוטחים במשיח? האם קיבלתם אותו? אם לא קיבלתם אותו, מדוע לא? האם יש משהו כל כך קשה בלקבל אותו? להאמין בעצמי זה דבר אחד. אבל להאמין בישוע המשיח זה משהו אחר. להאמין בו זה לבטוח בו. לבטוח בו זה לקבל אותו.

אם ד"ר קייגן ישאל אתכם, "האם בטחתם במשיח?" מה תהיה התשובה? אתם לא צריכים לראות אותו. אתם לא צריכים להרגיש אותו. אתם צריכים רק לבטוח בו. ד"ר קייגן לא ינסה לעבוד עליכם. הוא רוצה להעביר אתכם, ואני רוצה להטביל אתכם. אנחנו שמחים לראות אנשים כמוכם בוטחים בישוע. ישוע מת על הצלב כדי לשלם את העונש על חטאיכם. האם תבטחו בו? הערב הזה ישוע אוהב אתכם עד מאוד. האם תבטחו בו? למה לא לבטוח בישוע עכשיו, עוד הערב? אתם אומרים, "אני רוצה לבטוח בו". אם כך, למה לא לעשות זאת כעת? אל תחפשו רגשות. חפשו את ישוע. אל תחפשו חוויה חזקה. חפשו את ישוע. אל תחפשו בתוככם. אין שום דבר בתוככם שיכול להושיע אתכם. אל תבטחו במחשבות שלכם. בטחו בישוע עצמו. קבלו את ישוע, והוא יקבל אתכם!

מדוע לא עכשיו? מדוע לא עכשיו?
   מדוע לא לבטוח במשיח עכשיו?
מדוע לא עכשיו? מדוע לא עכשיו?
   מדוע לא לבטוח במשיח עכשיו?

בעולם לא הצלחתם למצוא
   שביב של שלום למחשבותיכם הסוערות;
בואו למשיח, האמינו בו,
   ותקבלו שלום ונחמה.

מדוע לא עכשיו? מדוע לא עכשיו?
   מדוע לא לבטוח במשיח עכשיו?
מדוע לא עכשיו? מדוע לא עכשיו?
   מדוע לא לבטוח במשיח עכשיו?-
("Why Not Now?" מאת Daniel W. Whittle, 1840-1901;
      שונה על ידי רועה הקהילה).

זה פשוט לבטוח בישוע. הקשיבו למה ש-אמי זאבאלאגה אמרה, "חיפשתי הרגשה או סוג של חוויה כדי להוכיח את האמונה שלי... הדחייה האינסופית שלי את ישוע. נתתי לעצמי ללכת ולקרוס לתוך זרועותיו של המושיע". ג'ון קייגן אמר, "לא עשיתי או רציתי דבר במחשבותיי, אלא רק עם ליבי, פשוט נחתי במשיח, והוא הציל אותי". אמי וג'ון בטחו במשיח. הם קיבלו אותו. זה הכל! אני מתפלל שהערב תבטחו בישוע. אמן.


כאשר אתם כותבים לד"ר היימרס, עליכם לציין מאיזו מדינה אתם כותבים, אחרת הוא לא יוכל לענות לאימייל שלכם. אם הדרשות האלה מברכות אתכם, ד"ר היימרס ישמח לשמוע מכם. כשאתם כותבים לד"ר היימרס, אתם צריכים להגיד לו מאיזו מדינה אתם, אחרת הוא לא יוכל לענות על המייל שלכם. אם הדרשות הללו בירכו אתכם, שילחו לד"ר היימרס מייל וספרו לו על כך, אבל אל תשכחו לציין מאיזו מדינה אתם. כתובת המייל של ד"ר היימרס היא: rlhymersjr@sbcglobal.net (לחץ כאן). אפשר לכתוב לד"ר היימרס בכל שפה, אבל עדיף באנגלית אם אפשר. אם אתם רוצים לכתוב לד"ר היימרס מכתב, הכתובת שלו היא: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. אתם יכולים להתקשר אליו לטלפון מס' 352-0452 (818).

(סוף הדרשה)
בכל שבוע תוכלו לקרוא באינטרנט את דרשותיו של ד"ר היימרס
בכתובת www.sermonsfortheworld.com.
לחצו על "דרשות בעברית".

הדרשות הכתובות אינן מוגנות בזכויות יוצרים. ניתן להשתמש בהן ללא רשותו של ד"ר היימרס. לעומת
זאת, הדרשות המצולמות של ד"ר היימרס וכל שאר הדרשות המצולמות מהקהילה שלנו מוגנות בזכויות
יוצרים, וניתן להשתמש בהן ברשות בלבד.

שיר הסולו שבוצע לפני הדרשה על ידי מר בנג׳מין קינקייד גריפית׳:
“A Child of the King” (מאת Harriet E. Buell, 1834-1910).         

מתאר

המקבלים אותו!

AS MANY AS RECEIVED HIM!

מאת ד״ר ר. ל. היימרס ג׳וניור

״הוא בא בשלו, ואשר המה לו לא קיבלוהו. והמקבלים אותו, המאמינים בשמו, נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים״ (יוחנן א׳ 11).

(יוחנן ב׳ 24, 25; ירמיה י״ז 9; יוחנן ג׳ 1, 2; א׳ 11-13; ישעיה נ״ג 3)

I.   דבר ראשון, אני אסביר מה זה אומר לקבל את המשיח, תהילים ב׳ 12.

II.  דבר שני, נלמד על הכוח שאלוהים נותן לנו כדי לקבל את בנו, פיליפים ד' 19, 13;
יוחנן א' 11-13.

III. דבר שלישי, נלמד על הלידה החדשה שאלוהים נותן לנו כאשר אנו מקבלים את
המשיח, יוחנן א' 13.