Print Sermon

מידי שנה מגיעות הדרשות הכתובות והמצולמות שב-www.sermonsfortheworld.com ל-1,500,000 מחשבים ב-221 מדינות. מאות אחרים צופים בדרשות הוידאו ביו-טיוב, ומהר מאוד עוזבים את יו-טיוב, בגלל שכל דרשה מצולמת מפנה אותם לאתר שלנו. יו-טיוב מפנה את האנשים לאתר שלנו. מידי חודש הדרשות הללו מתורגמות ל-46 שפות ומגיעות ל-120,000 מחשבים. הדרשות הכתובות אינן מוגנות בזכויות יוצרים, כך שניתן להשתמש בהן ללא רשותנו. כדי לראות כיצד התרומה החודשית שלכם תוכל לעזור לנו בעבודה הגדולה של הפצת הבשורה לכל העולם, כולל העולם המוסלמי וההינדואיסטי, לחצו כאן בבקשה.

בכל פעם שאתם כותבים לד"ר היימרס, תמיד ציינו באיזו מדינה אתם מתגוררים, אחרת הוא לא יוכל לענות לכם. כתובת האימייל של ד"ר היימרס היא rlhymersjr@sbcglobal.net.

יוסף וישוע

(דרשה מספר 86 על ספר בראשית)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hebrew)

מאת ד"ר ר. ל. היימרס, הבן
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

דרשה זו ניתנה במשכן הבפטיסטי של לוס אנג'לס
בערב יום אדוני, ה-6 בדצמבר, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 6, 2015

"ויאמר לו אלוהים כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום ועינו אתם ארבע מאות שנה: וגם את-הגוי אשר יעבדו דן אנכי אמר אלוהים ואחרי כן יצאו ויעבדוני במקום הזה: וייתן לו את-ברית המילה וכן הוליד את-יצחק וימל אתו ביום השמיני ויצחק הוליד את-יעקב ויעקב הוליד את-שנים עשר האבות: ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלוהים היה עמו: ויצילהו מכל-צרותיו וייתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישמהו שליט על-מצרים ועל כל-ביתו: ויהי רעב על-כל-ארץ מצרים וכנען וצרה גדולה ואבותינו לא-מצאו אכל: וישמע יעקב כי יש-שבר במצרים וישלח-שמה את-אבותינו בפעם הראשונה: ובפעם השנית התוודע יוסף אל-אחיו ומולדת יוסף נגלתה לפרעה: וישלח יוסף ויקרא ליעקב אביו ולכל-משפחתו שבעים וחמש נפש" (מעשי השליחים ז' 6-14).

שני אנשים בשם יוסף מוזכרים בכתובים. יוסף בברית החדשה היה אביו החורג של ישוע, בנו היחיד של אלוהים. יוסף בתנ"ך היה בנו של יעקב. אני אדבר הערב על יוסף מהתנ"ך. יוסף היה האחרון מבין שבעת הקדושים הגדולים עליהם מדבר ספר בראשית. השבעה היו אדם, הבל, נוח, אברהם, יצחק, יעקב ויוסף. ישנם יותר פרקים שמדברים על יוסף בספר בראשית מאשר על כל אחד מהקדושים האחרים. ארתור ו. פינק אמר,

אלו חיי יוסף שמתארים את [הגדילה] המשמעותית של העברים מקומץ של רועי צאן נוודים לשבט [גדול] במצריים. אך אין ספק שהסיבה [העיקרית] הסיבה שחייו של יוסף מתוארים כל כך לפרטי פרטים היא כיוון שכל דבר [בחייו] מסמל משהו בקשר למשיח...בין ההיסטוריה [של יוסף] וזו של המשיח אנחנו יכולים לגלות מאה נקודות מלאות של אנלוגיה! (ארתור ו. פינק, לקט מבראשית, מודי פרס, גרסת 1981, עמ' 342, 343).

יוסף הוא ללא ספק סמל, תמונה של המשיח שעומד לבוא. יש שאמרו שיוסף לא מסמל שום דבר בברית החדשה. הפירוש לבראשית פרק ל"ז 2 בתנ"ך סקופילד אומר, "לא מוזכר בשום מקום שיוסף הוא תמונה של המשיח". זה לא נכון. ארבע הבשורות בברית החדשה מראות כי חיי יוסף היו בדרכים רבות סמל, שמסמל את האדון ישוע, שהוא ההתגשמות של אותו הסמל. וכפי שהפרשנות בסקופילד ממשיכה ואומרת, "האנלוגיות הן רבות מידי מכדי שזה יהיה במקרה". ארתור ו. פינק נתן "מאה נקודות של אנלוגיה" – שמשוות בין יוסף לישוע בן האלוהים. אני בהחלט לא אוכל לתת את כל ה-100 בדרשה זו. אך אני אתן לכם כמה מתוך החשובות ביותר.

1. דבר ראשון, הלידה של יוסף והלידה של ישוע היו נס.

אמו של יוסף הייתה רחל, אשתו של יעקב. היא לא יכלה להביא ילדים. היא בכתה לבעלה, "הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי" (בראשית ל' 1). הוא גער בה ואמר, "התחת אלוהים אנוכי?" – האם אני במקום של אלוהים, שמנע מימך ללדת ילדים? אך מספר שנים לאחר מכן, אנחנו קוראים, "ויזכור אלוהים את רחל; וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה: ותהר ותלד בן...ותקרא את שמו יוסף" (בראשית ל' 22-24) ד"ר ג'יי, ורנון מקג'י אמר, "לידתו של יוסף הייתה נס כיוון שהתרחשה באמצעות התערבות אלוהית כמענה לתפילה. האדון ישוע נולד מבתולה. הלידה שלו היא נס ללא ספק!" (דרך התנ"ך, הוצאת תומס נלסון, 1981, כרך 1, עמ' 150). המלאך אמר לבתולה מרים,

"רוח הקודש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על-כן קדוש יאמר לילוד בן האלוהים" (לוקס א' 35).

2. דבר שני, גם יוסף וגם ישוע היו אהובים במיוחד על אביהם.

בבראשית ל"ז 3 רשום, "וישראל [יעקב] אהב את יוסף מכל-בניו, כי בן-זקנים הוא לו". כאשר ישוע נטבל, כאשר יצא מחוץ למים קול אלוהים אמר, "זה בני ידידי אשר-רציתי בו" (מתי ג' 17).

3. דבר שלישי, גם יוסף וגם ישוע החלו את השירות שלהם על הארץ בגיל שלושים.

בבראשית מ"א 46 רשום, "ויוסף בן שלשים שנה, בעמדו לפני פרעה מלך מצרים". בנקודה זו יוסף החל את העבודה העיקרית של חייו. הברית החדשה מספרת לנו, "וישוע...כבן שלושים שנה" כאשר החל את העבודה העיקרית של חייו (לוקס ג' 23).

4. דבר רביעי, גם יוסף וגם ישוע היו שנואים על אחיהם.

כפי שנאמר לנו בבראשית ל"ז 8,

"ויאמרו לו אחיו, המלך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו; ויוסיפו עוד שנא אתו, על חלומותיו ועל דבריו" (בראשית ל"ז 8).

אחיו של יוסף שנאו אותו כיוון שאביו כל כך אהב אותו, "ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו; ולא יכלו דברו לשלום" (בראשית ל"ז 4). הם שנאו את יוסף ואמרו, "המלך תמלוך עלינו?" (בראשית ל"ז 8). בברית החדשה ישוע אמר, "ובני עירו שונאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמור, מאסנו אותו האיש ממלוך עלינו" (לוקס י"ט 14). וישוע אמר, "שנאת חנם שנאוני" (יוחנן ט"ו 25). ד"ר ג'. ורנון מקג'י אמר, "יוסף מתקרב לאחיו, והם זוממים להרוג אותו. הוא לבוש בכתונת הפסים...שהייתה סמל סטטוס. עלינו לזכור שיוסף היה צעיר יותר מאחיו ועדיין היה לו מעמד גבוה יותר משלהם. ואז כל השנאה והקנאה מגיעות – למצב של רצח! (מקג'י, המקור הנ"ל; הערה לגבי בראשית ל"ז 18-20).

5. דבר חמישי, גם אחיו של יוסף וגם אחיו של ישוע התנכלו להם.

בראשית ל"ז 18 אומר,

"ויראו אותו [את יוסף] מרחוק ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אתו להמיתו"

בברית החדשה אנו קוראים,

"וייקהלו ראשי הכוהנים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול ושמו קיפא: ויוועצו יחדו לתפוש את ישוע בערמה ולהמיתו" (מתי כ"ו 3,4)

6. דבר שישי, גם יוסף וגם ישוע נמכרו עבור מספר חתיכות של כסף.

אחיו של יוסף זרקו אותו לבור. כאשר אורחת ישמעאלים עברה לידם, רשום "ויימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף" (בראשית ל"ז 28).

כאשר יהודה בגד בישוע, הוא הלך לכוהן הגדול, "ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם? וישקלו לו שלשים כסף" (מתי כ"ו 15).

7. דבר שביעי, גם ליוסף וגם לישוע הייתה כתונת מגואלת בדם.

לאחר שאחיו של יוסף מכרו אותו לישמעאלים "וייקחו את כתונת יוסף; וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הכתונת בדם" (בראשית י"ז 31). הם לקחו את הכתונת של האדון ישוע והפילו עליה גורל כאשר הוא מת על הצלב.

"ויהי כאשר צלבו אנשי הצבא את ישוע וייקחו את בגדיו ויחלקום לארבעה חלקים חלק לאיש וגם את כותנתו והכתונת לא הייתה תפורה כי אם מעשה אורג מפיה ועד קצה" (יוחנן י"ט 23).

8. דבר שמיני, גם יוסף וגם ישוע הופרדו מאחיהם לתקופה ארוכה.

ד"ר מקג'י אמר,

"אחרי שיוסף נמכר למצריים, הוא נעלם למשך זמן רב. ישוע עלה לשמיים. הוא אמר לתלמידיו שהם לא יראו אותו עד שישוב" – בשיבתו השנייה.

9. דבר תשיעי, גם יוסף וגם ישוע ירדו למטה לחשכה.

יוסף נמכר לעבדות במצריים, סוג של חושך ומוות. גופתו המתה של ישוע נחתמה בחשכה של קבר.

ד"ר מ. ר. דהאן אמר, "יוסף הופשט מלבושו וגורש לבור למות, אך הוא יצא מהמקום של המוות בחיים" – ממש כמו שישוע קם מן הקבר ביום התחיה, אור ליום ראשון (ד"ר מ. ר. דהאן, תמונות של המשיח בבראשית, הוצאת זונדרוואן, 1966, עמ' 171). דוד אמר, "כי לא תעזוב נפשי לשאול; לא תיתן חסידיך לראות שחת" (תהילים ט"ז 10). השליח פטרוס, במעשי השליחים ב' 31, אמר שהוא דיבר על המשיח. לכן, גם יוסף וגם ישוע ירדו למטה לחשכה, ועלו, כמו מן המתים.

10. דבר עשירי, גם יוסף וגם ישוע הפכו למושיעים של העולם.

אחרי שיוסף נמכר לישמעאלים עבור 20 חתיכות כסף הוא נשלח למצריים. ובמצריים הטיפולוגיה בינו לבין ישוע הופכת עשירה מאד. ד"ר דהאן אמר,

"יוסף...נשלח למצריים [תמונה של העולם. הוא] הפך למשרת [כפי שהיה ישוע]. הוא הואשם באשמת שווא על ידי אשת פוטיפר ונשלח לבית הסוהר. הוא לא ניסה להתנגד, ובבית הסוהר הוא נמנה עם פושעים [כפי שהיה ישוע, על הצלב]. כאשר היה בבית הסוהר של הדחייה הוא הפך למושיע של שר המשקים של המלך, אך לשופט של שר האופים של המלך [מסמל את שני השודדים שנצלבו עם ישוע]. שר המשקים שוחרר, [ומאוחר יותר] הזכיר את שמו של יוסף למלך שהיה לו חלום מפחיד ומסתורי. יוסף נקרא אליו ופירש את החלום לפרעה ['הנה שבע שנים באות; שובע גדול בכל ארץ מצרים: וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל השובע בארץ מצרים; וכלה הרעב את-הארץ', בראשית מ"א 29, 30]. יוסף רומם למעמד גבוה" (דהאן, המקור הנ"ל, עמ' 171).

פרעה כל כך התרשם מיוסף שהוא קרא לו "איש אשר רוח אלוהים בו" (בראשית מ"א 38). ואז פרעה הפך את יוסף לראש הממשלה, שני רק לפרעה עצמו. יוסף ציווה את אנשי מצריים לאגור מזון במהלך שבע שנות השפע. ואז שבע שנות הרעב החלו.

"ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם; ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו: והרעב היה על כל פני הארץ; ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים: וכל הארץ באו מצרימה, לשבר אל יוסף; כי חזק הרעב בכל הארץ" (בראשית מ"א 55-57).

לכן, יוסף הפך למושיע העולם. מקג'י אמר, "אני רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה שיוסף הוא זה שהלחם נמצא אצלו. יש כאן עוד משל. ישוע המשיח אמר, 'אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב'" (יוחנן ו' 35), מקג'י, המקור הנ"ל, עמ' 168; הערה על בראשית מ"א 54,55.

"וכל הארץ באו מצרימה, לשבור [לקנות לחם] אל יוסף; כי חזק הרעב בכל הארץ" (בראשית מ"א 57).

אנשי העולם באו ליוסף כדי לקבל לחם. וישוע אמר שהוא לחם החיים – "כל הבא אלי לא ירעב". כפי שאנשים מרחבי העולם באו ליוסף בשביל לחם, כך אתם חייבים לבוא לישוע כדי להיוושע. יוסף הושיע אנשים מרחבי העולם שבאו אליו. ישוע מושיע אנשים מרחבי העולם שבאים אליו באמונה.

אחי יוסף שמעו שיש תבואה במצריים. לכן הם הלכו ליוסף לקנות את מה שהם היו צריכים. יוסף זיהה את אחיו, אך הם לא זיהו אותו. יוסף היה במצריים למשך זמן רב. הוא היה לבוש כמצרי. הם לא זיהו אותו. כאשר באו בפעם השנייה, יוסף היה מוכן לגלות להם את זהותו.

עכשיו אני רוצה שתפתחו את התנ"ך שלכם בבראשית מ"ה 1. יוסף נמצא כעת לבד עם אחיו ש"הרגו" אותו, בכך שהשליכו אותו לבור, כדי להימכר כעבד במצריים. כעת הם עומדים לפניו, כשהוא במעמד של ראש ממשלת מצריים. הם עדיין לא יודעים מי הוא, אך הוא הכיר אותם. אני עומד לקרוא את חמשת הפסוקים הראשונים של בראשית מ"ה. זה אחד הקטעים הכי מרגשים ונוגעים ללב שיש בתנ"ך. הסתכלו עליו איתי.

"ולא יכול יוסף להתאפק, לכל הנצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי; ולא עמד איש אתו, בהתוודע יוסף אל אחיו: וייתן את קלו בבכי; וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה: ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף, העוד אבי חי; ולא יכלו אחיו לענות אתו, כי נבהלו מפניו: ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי וייגשו; ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אתי מצרימה: ועתה אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם, כי מכרתם אתי הנה; כי למחיה, שלחני אלוהים לפניכם" (בראשית מ"ה 1-5).

הסתכלו עלי, בבקשה. הקשיבו לפירושים של ד"ר מקג'י,

[יוסף] נשבר ומתחיל לבכות. אף אחד אינו יודע מדוע מלבד יוסף עצמו. אחיו לא יודעים בנקודה זו מדוע...יום יבוא והאדון ישוע המשיח יגלה את עצמו לאחיו, היהודים. כאשר בא בפעם הראשונה, "הוא בא בשלו ואשר המה לו לא קיבלוהו" (יוחנן א' 11). למעשה, הם הסגירו אותו להיצלב. אך כאשר הוא בא בפעם השנייה, הוא יתגלה לעמו. "ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? ואומר: אשר הכיתי בית מאהבי" (זכריה י"ג 6). המשיח יתגלה לאחיו. ו"ביום ההוא, יהיה מקור נפתח, לבית דויד וליושבי ירושלים; לחטאת ולנידה" (זכריה י"ג 1). זה יהיה עניין משפחתי בין האדון ישוע ואחיו. המאורע הזה של יוסף מתגלה לאחיו נותן לנו מעט תחושה [רמז] כמה נפלא יהיה היום שבו תהיה התגלותו של המשיח (מקג'י, המקור הנ"ל, עמ' 179; הערה על בראשית מ"ה 1,2).

למדתי את דברי הנביאים במשך כחמישים שנה. התנ"ך פשוט מלמד על ישועת כל העם היהודי באותו יום נפלא. בבקשה פנו לרומים י"א 25, 26.

"כי לא אכחד מכם אחי את הסוד הזה פן תהיו חכמים בעיניכם שישראל בא לידי טמטום הלב למקצתו עד כי יכנס מלא הגויים: וכן כל ישראל ייוושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב" (רומים י"א 25, 26).

זהו מסתורין, משהו שאין ביכולתנו להבין, ש"ישראל בא לידי טמטום הלב למקצתו עד כי יכנס מלוא [כל מי שאמור להיוושע מ]הגויים [המשיחיים שאינם יהודים]: וכן כל ישראל ייוושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב" (רומים י"א 25, 26).

"וכן כל ישראל ייוושע" (רומים י"א 26). לאחרונה קראתי את המילים האלו לרועה קהילה בפטיסטי שלמד בסמינר ליבראלי. הוא אמר, "זו לא הכוונה פה!" אמרתי, "לא אמרתי לך מה הכוונה פה. רק הקראתי לך את המילים האלו". "וכן כל ישראל ייוושע". תנו למילים להישאר כפי שנכתבו! כמו יוסף, האדון ישוע יבוא, בוכה באהבה וצער, לחבק את עמו האהוב מאוד, היהודים. "וכן כל ישראל ייוושע". זהו דבר אלוהים! השאירו אותו כפי שנכתב!

וישוע אהב גם את הגויים האובדים. יוסף סיפק אוכל מחייה לכל העולם, "וכל הארץ באו מצרימה, לשבור אל יוסף". ישוע הוא היוסף שלנו. בואו אליו. הוא יטהר אתכם מכל חטא בדמו היקר. הוא ייתן לכם חיי עולמים באמצעות תקומתו מן המתים. אני מתחנן אליכם, בואו לישוע. בטחו בישוע. רק בטחו בו כעת. הוא יושיע אתכם מכל חטאיכם. אמן. ד"ר צ'אן, בבקשה הדרך אותנו בתפילה.


אם הדרשה הזו בירכה אתכם, ד"ר היימרס ישמח לשמוע מכם. כשאתם כותבים לד"ר היימרס, אתם צריכים להגיד לו מאיזו מדינה אתם, אחרת הוא לא יוכל לענות על המייל שלכם. אם הדרשות הללו בירכו אתכם, שילחו לד"ר היימרס מייל וספרו לו על כך, אבל אל תשכחו לציין מאיזו מדינה אתם. כתובת המייל של ד"ר היימרס היא: rlhymersjr@sbcglobal.net. (לחץ כאן). אפשר לכתוב לד"ר היימרס בכל שפה, אבל עדיף באנגלית אם אפשר. אם אתם רוצים לכתוב לד"ר היימרס מכתב, הכתובת שלו היא: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. אתם יכולים להתקשר אליו לטלפון מס' 352-0452 (818).

(סוף הדרשה)
בכל שבוע תוכלו לקרוא באינטרנט את דרשותיו של ד"ר היימרס
בכתובת www.sermonsfortheworld.com.
לחצו על "דרשות בעברית".

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

דרשות אלה אינן בזכויות שמורות. ניתן להשתמש בהן בלי רשות של ד"ר היימרס. אולם, כל הדרשות של
ד"ר היימרס המצולמות הינן בזכויות שמורות ואפשר להשתמש בהן רק עם ברשות.

התפילה לפני הדרשה מפי מר אבל פרידהום.
שיר הסולו שבוצע לפני הדרשה על ידי מר בנג'מין קינקייד גריפית':
"איזה חבר יש לנו בישוע" (מאת יוסף סקריוון, 1819-1886).

מתאר

יוסף וישוע

(דרשה מספר 86 על ספר בראשית)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)

מאת ד"ר ר. ל. היימרס, הבן

"ויאמר לו אלוהים כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה: וגם את-הגוי אשר יעבדו דן אנכי אמר אלוהים ואחרי כן יצאו ויעבדוני במקום הזה: וייתן לו את-ברית המילה וכן הוליד את-יצחק וימל אתו ביום השמיני ויצחק הוליד את-יעקב ויעקב הוליד את-שנים עשר האבות: ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלוהים היה עמו: ויצילהו מכל-צרותיו וייתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישמהו שליט על-מצרים ועל כל-ביתו: ויהי רעב על-כל-ארץ מצרים וכנען וצרה גדולה ואבותינו לא-מצאו אכל: וישמע יעקב כי יש-שבר במצרים וישלח-שמה את-אבותינו בפעם הראשונה: ובפעם השנית התוודע יוסף אל-אחיו ומולדת יוסף נגלתה לפרעה: וישלח יוסף ויקרא ליעקב אביו ולכל-משפחתו שבעים וחמש נפש" (מעשי השליחים ז' 6-14)

1.   דבר ראשון, הלידה של יוסף והלידה של ישוע היו נס, בראשית ל' 1, 22-24;
לוקס א' 35.

2.   דבר שני, גם יוסף וגם ישוע היו אהובים במיוחד על אביהם, בראשית ל"ז 3;
מתי ג' 17.

3.   דבר שלישי, גם יוסף וגם ישוע החלו את השירות שלהם על הארץ בגיל שלושים,
בראשית מ"א 46; לוקס ג' 23.

4.   דבר רביעי, גם יוסף וגם ישוע היו שנואים על אחיהם, בראשית ל"ז 8, 4;
לוקס י"ט 14; יוחנן ט"ו 25.

5.   דבר חמישי, גם אחיו של יוסף וגם אחיו של ישוע התנכלו להם, בראשית ל"ז 18;
מתי כ"ו 3, 4.

6.   דבר שישי, גם יוסף וגם ישוע נמכרו עבור מספר חתיכות של כסף, בראשית ל"ז 28;
מתי כ"ו 15.

7.   דבר שביעי, גם ליוסף וגם לישוע הייתה כתונת מגואלת בדם, בראשית ל"ז 31;
יוחנן י"ט 23.

8.   דבר שמיני, גם יוסף וגם ישוע הופרדו מאחיהם לתקופה ארוכה.

9.   דבר תשיעי, גם יוסף וגם ישוע ירדו למטה לחשכה, תהילים ט"ז 10;
מעשי השליחים ב' 31.

10. דבר עשירי, גם יוסף וגם ישוע הפכו למושיעים של העולם,
בראשית מ"א 29, 30, 38, 55-57; יוחנן ו' 35; בראשית מ"ה 1-5;
יוחנן א' 11; זכריה י"ג 6, 1; רומים י"א 25, 26; בראשית מ"א 57.