Print Sermon

מידי שנה מגיעות הדרשות הכתובות והמצולמות שב-www.sermonsfortheworld.com ל-1,500,000 מחשבים ב-221 מדינות. מאות אחרים צופים בדרשות הוידאו ביו-טיוב, ומהר מאוד עוזבים את יו-טיוב, בגלל שכל דרשה מצולמת מפנה אותם לאתר שלנו. יו-טיוב מפנה את האנשים לאתר שלנו. מידי חודש הדרשות הללו מתורגמות ל-46 שפות ומגיעות ל-120,000 מחשבים. הדרשות הכתובות אינן מוגנות בזכויות יוצרים, כך שניתן להשתמש בהן ללא רשותנו. כדי לראות כיצד התרומה החודשית שלכם תוכל לעזור לנו בעבודה הגדולה של הפצת הבשורה לכל העולם, כולל העולם המוסלמי וההינדואיסטי, לחצו כאן בבקשה.

בכל פעם שאתם כותבים לד"ר היימרס, תמיד ציינו באיזו מדינה אתם מתגוררים, אחרת הוא לא יוכל לענות לכם. כתובת האימייל של ד"ר היימרס היא rlhymersjr@sbcglobal.net.

מלכיצדק – טיפוס המשיח

(דרשה מס' 61 על ספר בראשית)
MELCHISEDEC – A TYPE OF CHRIST
(SERMON #61 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hebrew)

מאת ד"ר ר"ל היימרס, הבן.
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

דרשה במשכן הבפטיסטי של לוס אנג'לס
ערב יום האדון, יוני 26, 2011
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 26, 2011

"ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו יאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל" (בראשית י"ד 17-20).

פנו כעת לעברים ז' 1-3.

"כי זה מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו. ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו הוא מלך הצדקה ועוד מלך שלם הוא מלך השלום. באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחילה ולחייו אין סוף ובזאת נדמה לבן האלהים; הוא עומד בכהנתו לנצח" (עברים ז' 1-3).

תשמרו על הדף הזה בספרי המקרא שלכם. בראשית י"ד מתחיל בתיעוד המלחמה הראשונה הנזכרת במקרא. כאשר אברם שמע שאחיינו לוט נלקח בשבי הוא שלח 318 מעבדיו המוכשרים ושחרר את לוט, "וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם" (בראשית י"ד 16). ארתור ו' פינק אמר,

      בדיוק בנקודה הזאת האישיות המרשימה הזאת מוצגת לנו, שמו מלכיצדק... במילים "נדמה לבן אלהים" (עברים ז' 3) יש לנו את המפתח לסוד סביב מלכיצדק. מלכיצדק היה טיפוס של המשיח (א"ו פינק, ליקוטים מספר בראשית, דפוס מודי, גרסת 1981, עמ' 159).

I. ראשית, מלכיצדק היה טיפוס של המשיח בשמו.

מלכיצדק פירושו "מלך של צדקה." קראו עברים ז' 2.

"ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו הוא מלך הצדקה ועוד מלך שלם הוא מלך השלום" (עברים ז' 2).

מלכיצדק היה קודם כל "מלך צדקה" ושנית, "מלך שלם," אשר פירושו "מלך של שלום." הדבר מראה לנו מה המשיח, האנטיטיפוס של מלכיצדק, עושה עם חוטאים. דרישות הצדקה של החוק חייבים להימלא לפני שאדם חוטא יוכל להחזיק שלום עם אל קדוש. כך נראה ברומים ג' 21-26,

"ועתה בבלי חוק צדקת אלהים יצאה לאור אשר העידו עליה החוק והנביאים. והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין להבדיל. כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה. ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע, אשר שמו האלהים לפנינו לכפרת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר אל החטאים הראשונים בעת חמלתו, להראות את צדקתו בעת הזאת כי צדיק הוא ומצדיק את בן אמונת ישוע" (רומים ג' 21-26).

בצלב נשפך דמו של ישוע כדי לרצות את זעם הצדקה של אלהים נגד החטא שלנו. "על כן בהיותכם מוצדקים על ידי אמונה, יש לנו שלום עם אלוהים באמצעות אדוננו ישוע המשיח" (רומים ה' 1). שוב, אנו קוראים, "לאחר שעשה שלום באמצעות דם צלבו" (קולוסים א' 20).

מלכיצדק היה "מלך צדקה" וגם "מלך שלום." הדבר מראה לנו שהוא היה טיפוס, או תמונה, של האדון ישוע המשיח. כפי שמתואר בהימנון הישן,

שה הפסח, נמנה על ידי אלוהים, כל חטאינו הונחו עליך;
   על ידי אהבה נשגבת נמשחת, אתה השלמת את פועל הכפרה.
כל עמך נסלח, באמצעות מידת דמך,
   פתוח הוא שער השמים, שלום נעשה בין אדם לאלהים.
("הוי, ישוע אשר היה שנוא!" מאת ג'ון בלייקוול, 1721-1819).

II. שנית, מלכיצדק היה טיפוס של המשיח במוצאו.

קראו את עברים ז' 3 בקול.

"באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחילה ולחייו אין סוף ובזאת נדמה לבן האלהים; הוא עומד בכהנתו לנצח" (עברים ז' 3).

מלכיצדק, כמו המשיח, היה "באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחילה ולחייו אין סוף."

אין פירוש הדבר שמלכיצדק היה יישות על-טבעית. משמע סך הכל שהוא נזכר בספר בראשית ללא שום יחש, וללא אזכור למותו. א"ו פינק אמר, "שתיקתו של [ספר בראשית] לגבי הוריו בעלת משמעות מכוונת. השמטת כל התייחסות למוצאו של מלכיצדק, היוולדו או מותו, היתה בהוראת רוח הקודש...כדי להציג טיפוס מושלם של האדון ישוע" (שם, עמ' 160). בנימין קיאח [1640-1704] אמר, "היו לו אב ואם, וגם יחש... אך אלהים בכוונה [עשה] שאלה יוסתרו, כדי לצייר טיפוס של המשיח, אשר באמת היה ללא אב, ביחס לחייו הבוגרים, או טבע אנוש; וללא אם, ביחס לאלוהותו" (בנימין קיאח, הטפה מטיפוסים ומטפורות במקרא, הוצאות קרגל, דפוס חדש 1972, עמ' 973).

הדמיון בין מלכיצדק למשיח מבוסס על מה שספר בראשית בכוונה השמיט, ולא למלכיצדק עצמו. עברים ז' 3 זהו גם כן אחד הפסוקים אשר מפריכים "התגלמות היותו בן." המשיח היה בן האלהים ללא "ראשית ימים." הוא תמיד היה בן האלוהים!

III. שלישית, מלכיצדק היה טיפוס של המשיח בכהונתו.

מלכיצדק "נדמה לבן אלהים; הוא עומד בכהנתו לנצח" (עברים ז' 3). בעל המזמור אמר,

"נשבע יהוה ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק"
       (תהלים ק"י 4).

שוב, ספר עברים אומר,

"אתה כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק" (עברים ה' 6).

מלכיצדק היה טיפוס או תמונה של ישוע הכוהן הגדול שלנו. ד"ר מקגי אמר, "מהנבואה בתהלים ק"י אנו רואים שמלכיצדק מהווה תמונה של המשיח... [המשיח] הוא כהן בגלל היותו בן האלהים, והוא כהן תמיד. כלומר, הוא ממשיך להיות כהן – לא יחול שינוי במעמדו ככהן משום שהוא נצחי" (ד"ר ג' ורנון מקגי, באמצעות המקרא, תומאס נלסון מוציאים לאור, 1983, כרך 5, עמ' 552; הערה על עברים ז' 3).

מלכיצדק חי זמן רב לפני שנוצרה כהונת אהרון תחת משה. כהונת אהרון הסתיימה עם חרבן המקדש על ידי הרומאים בשנת 70 לספירה. אך ישוע, בן האלהים הנצחי, הוא גם הכהן הנצחי שלנו. בנימין קיאח השווה בין מלכיצדק למשיח: "מלכיצדק היה כהן, לא של אהרון; הוא לא נמשח בשמן חומרי, ולא קיבל את כהונתו מאחר, אלא רק מפי אלהים הוכרז כך. כהונתו לא עברה לשום אדם; כי הוא לא קיבל זאת משום אדם, אז לא העביר את זה לאחר; ולא...היה לו יורש: כך המשיח [כדי למלא את הטיפוס של מלכיצדק] קיבל את כהונתו מאלוהים ולא משום אדם, ולא נמשח בשמן חומרי...וכך [המשיח] קיבל את כהונתו לא מאדם, אז לא העביר את זאת לאחר; [המשיח] היה ללא יורש, אלא [נשאר] כהן לעד...בשמים" (בנימין קיאח, שם, עמ' 973).

בתור הכהן שלנו, ישוע עשה קרבן מושלם לחטאים שלנו. הוא נשא את חטאינו בצלב, שם נשפך דמו היקר. ספר העברים אומר,

"והמשיח בבאו להיות כהן גדול לטבות העתידות עבר בתוך המשכן המעלה בגדלה ושלמות אשר לא נעשה בידי אדם כי איננו מהבריאה הזאת, גם לא בא בדם שעירים ועגלים כי בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקדש פנימה וימצא גאלת עולם. כי אם דם הפרים והשעירים ואפר הפרה אשר יוזה על הטמאים יקדשם לטהר בשרם. אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים?" (עברים ט' 11-14).

"בא בפעם אחת" אל השמים עם דמו.

לכנסיה הכתולית יש "כהנים" לשרת את ציבורם. אך אין שום בסיס מקראי לכך. הברית החדשה לא מכנה רועים "כהנים." בפטיסטים ופרוטסטנטים תמיד האמינו שיש רק כהן אחד, האדון ישוע המשיח! ואנו לא מקריבים את המשיח שוב בשום "מיסה." "בא בפעם אחת אל הקדש פנימה, וימצא גאלת עולם" (עברים ט' 12). אין צורך לקרבן חדש בשום "מיסה." המשיח מת ושפך את דמו היקר, לכפר על חטאינו אחת ולתמיד!

"אף לא להקריב את נפשו פעמים רבות ככהן הגדול אשר בא שנה בשנה אל הקדש בדם אחרים. כי אם כן הלא היה לו לענות פעמים רבות מראשית העולם ועתה בקץ העתים נגלה בפעם אחת כדי לכלא את החטא בזבח נפשו" (עברים ט' 25-26).

"כי זאת עשה פעם אחת בהקריבו את נפשו" (עברים ז' 27).

הוא מת פעם אחת לכפר על חטאינו! הוא שפך את דמו פעם אחת לטהר אותנו מכל חטא!

ישוע לא רק עשה לנו קרבן מושלם לחטא. בתור הכהן הגדול שלנו, הוא גם מפגיע בעדנו לימין אלהים בשמים.

"אשר על כן יוכל להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם" (עברים ז' 25).

צ'ארלס ווסלי (1707-1788) אמר,

הוא חי תמיד למעלה, כדי להפגיע בשבילי;
   אהבתו הגאלת מכל, ודמו היקר להעתיר;
דמו כיפר על כל גזענו,
   ומתיז כעת על כס החסד,
ומתיז כעת על כס החסד.
   ("קומי! קומי נפשי!" מאת צ'ארלס ווסלי, 1707-1788).

לבסוף, ישוע הנו כהן גדול עם הרבה אהבה. פנו לעברים ד' 14-16. עמדו לקרוא את הפסוקים האלה בקול.

"ועתה בהיות לנו כהן גדול נעלה מאד אשר עבר את השמים ישוע בן האלהים, נחזיקה בהודאת אמונתנו. כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער בחליינו כי אם מתנסה בכל כמונו ובלי חטא. על כן נקרבה בבטחון לפני כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה" (עברים ד' 14-16).

אפשר לשבת. ד"ר מקגי אמר,

      "על כן נבוא [עם חירות רבה] אל כס החסד." אנו יכולים לדבר בחופשיות אל האדון ישוע המשיח. אני יכול לומר לו דברים שאינני יכול לספר לך. הוא מבין אותי. הוא מכיר את חולשותי...יכול אני לבוא אליו בחירות רבה. יכול אני לספר לו מה בלבי. יכול אני לפתוח את לבי כלפיו (ד"ר ג' ורנון מקגי, שם, עמ' 537; הערה על עברים ד' 16).

ישוע נמצא שם כדי לעזור לכל נוצרי אמיתי "בשעת צרכם." הוא נמצא שם בשבילך. הוא יעזור לך בזמנים הקשים. כאשר אתה מרגיש דכאון או כאב לב, בוא אליו, "ותמצא חסד לעזרה בשעת צורך." הוא לא יכשיל אותך.

לאחר כמעט 54 שנים בשירות אני יודע שזה אמיתי. המשיח לא יכשיל אותך! לא משנה כמה אתה בדכאון או כואב בלב, ישוע יעזור לך. הוא לא יכשיל אותך! אתה תעבור את כאב הלב, כי ישוע יישא אותך שם! "גם כי אלך בגיא צלמות... אתה עמדי" (תהלים כ"ג 4).

מלכיצדק בא אל אברם והאכיל אותו ובירך אותו כאשר היה עייף מהמלחמה. כך, ישוע יבוא אליך, יברך אותך ויאכיל אותך, כאשר אתה עייף ועצוב מהקרבות של החיים הנוצריים!

ואם אתה עדיין חוטא אבוד, יכול אתה לבוא אל ישוע. הוא לא ידחה אותך. ישוע אמר, "והבא אלי אהדפנו החוצה" (יוחנן ו' 37). בוא אל ישוע. הוא יסלח לחטאיך, ויטהר אותך בדמו היקר.

(סוף הדרשה)
ניתן לקרוא את הדרשות של ד"ר היימרס כל שבוע באינטרנט
באתר www.realconversion.com לחצו על "דרשות בעברית".

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

קריאה מהמקרא לפני הדרשה על ידי ד"ר קרייטון ל' צ'אן: תהלים ק"י 1-4.
שירת סולו לפני הדרשה על ידי מר בנימין קינסד גריפית:
"תקותי באדון" (מאת נורמן ג' קלייטון, 1903-1992).

מתאר

מלכיצדק – טיפוס המשיח

(דרשה מס' 61 על ספר בראשית)

מאת ד"ר ר"ל היימרס, הבן.

"ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, ויברכהו יאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל" (בראשית י"ד 17-20).

"כי זה מלכי צדק מלך שלם כהן לאל עליון אשר יצא לקראת אברהם בשובו מהכות את המלכים ויברכהו. ואשר חלק לו אברהם מעשר מכל שמו הוא מלך הצדקה ועוד מלך שלם הוא מלך השלום. באין אב באין אם באין יחש ולימיו אין תחילה ולחייו אין סוף ובזאת נדמה לבן האלהים; הוא עומד בכהנתו לנצח" (עברים ז' 1-3).

(בראשית י"ד 16)

I.   ראשית, מלכיצדק היה טיפוס של המשיח בשמו, עברים ז' 2;
רומים ג' 21-26; ה' 1; קולוסים א' 20.

II.  שנית, מלכיצדק היה טיפוס של המשיח במוצאו, עברים ז' 3.

III. שלישית, מלכיצדק היה טיפוס של המשיח בכהנתו,
עברים ז' 3; תהלים ק"י 4; עברים ה' 6; ט' 11-14, 25-26;
עברים ז' 27, 25; 25; ד' 14-16; תהלים כ"ג 4; יוחנן ו' 37.