Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΒΙΒΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

BIBLICAL DEACONS
(Greek)

Από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.),
Επίτιμος ποιμένας

Μάθημα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή απόγευμα, 10 Ιανουαρίου 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021

Ύμνος πριν το μάθημα: “Take Time to be Holy”
   (του William D. Longstaff, 1822-1894, στροφές 1, 2 και 4).


Σήμερα το απόγευμα θέλω να δείτε τι λέει ο Θεός για τους διακόνους. Παρακαλώ πηγαίντε στις Πράξεις ϛ΄. 1-7.

“Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, ὅτε ἐπληθύνοντο οἱ μαθηταί, ἔγεινε γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν κατὰ τῶν Ἑβραίων, ὅτι αἱ χῆραι αὐτῶν παρεβλέποντο ἐν τῇ καθημερινῇ διακονίᾳ. Τότε οἱ δώδεκα, προσκαλέσαντες τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον· Δὲν εἶναι πρέπον νὰ ἀφήσωμεν ἡμεῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ διακονῶμεν εἰς τραπέζας. Σκέφθητε λοιπόν, ἀδελφοί, νὰ ἐκλέξητε ἐξ ὑμῶν ἑπτὰ ἄνδρας μαρτυρουμένους, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, τοὺς ὁποίους ἄς καταστήσωμεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ θέλομεν ἐμμένει ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξέλεξαν τὸν Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον, προσήλυτον Ἀντιοχέα, τοὺς ὁποίους ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ προσευχηθέντες ἐπέθεσαν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλήμ σφόδρα, καὶ πολὺ πλῆθος τῶν ἱερέων ὑπήκουον εἰς τὴν πίστιν” (Πράξεις ϛ΄. 1-7).

Μπορείτε να καθήσετε.

Ο μακροχρόνιος ποιμένας μου στην Α΄ Κινεζική Βαπτιστική Εκκλησία του Λος Άντζελες, ο Δρ Τίμοθι Λιν (Dr. Timothy Lin), ζητούσε από όλους τους υποψήφιους διακόνους να δεσμευτούν να τηρήσουν δέκα απαραίτητες προϋποθέσεις:


"Δέκα 'ΠΡΕΠΕΙ' για έναν υποψήφιο διάκονο της εκκλησίας"

(1) Πρέπει να έχετε την επιθυμία να υπηρετείτε τον Κύριο ως διάκονοι και την προθυμία να τιμάτε αλλήλους.

(2) Πρέπει να ακολουθάτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται στο Α΄ Τιμόθεον γ΄. 1-10.

(3) Πρέπει να μελετάτε τη Βίβλο και να προσεύχεστε κάθε μέρα και να αποδεκατίζετε χαρούμενα και τακτικά.

(4) Πρέπει να είστε παντρεμένοι και η σύζυγος πρέπει να είναι πρόθυμη να βοηθάει τον σύζυγό της ως διάκονο στο μέγιστο της ικανότητάς της.

(5) Πρέπει να μπορείτε να διδάσκετε το Κυριακό σχολείο.

(6) Πρέπει να είστε πρόθυμοι να υπηρετείτε τον Κύριο όπου υπάρχει ανάγκη, ειδικά στις επισκέψεις.

(7) Πρέπει να παρευρίσκεστε σε όλες τις βασικές συναθροίσεις, όπως λατρευτικές συναθροίσεις, Κυριακό σχολείο, συμπροσευχές, λειτουργικές συναντήσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις· και να υποστηρίζετε όλες τις οργανώσεις και τα έργα της Εκκλησίας.

(8) Πρέπει να συμμετέχετε σε ευκαιρίες κατάρτισης και στην εκπαίδευση άλλων μέσω του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκκλησίας ή άλλων προγραμμάτων.

(9) Πρέπει να δίνετε ένα καλό παράδειγμα μπροστά στους νεότερους Χριστιανούς. Ποτέ μην μαλώνετε ή θυμώνετε μαζί τους χωρίς εκπαιδευτικό σκοπό.

(10) Πρέπει να συνεργάζεστε με τους ποιμένες.
(Dr. Timothy Lin, The Secret of Church Growth, pp. 45, 46).


Ο Δρ Λιν είχε δίκιο. Αν οι διάκονοι ακολουθούσαν αυτά που έλεγε ο Δρ Λιν, δεν θα προκαλούσαν σχίσματα στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι έτσι σήμερα.

Οι διακόνοι, σε ανεξάρτητες εκκλησίες όπως και η δική μας, είναι οι πιο πιθανοί να προκαλέσουν σχίσματα στην εκκλησία. Οι διακόνοι προκαλούν το 92 τοις εκατό των σχισμάτων στις εκκλησίες μας. Οι διακόνοι προκαλούν το 93 τοις εκατό των σχισμάτων στις εκκλησίες των Νοτίων Βαπτιστών. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το Εκκλησιαστικό σχίσμα/Church Split του Δρ Ρόι Λ. Μπράνσον (Dr. Roy L. Branson). Ο Δρ Ου. Ε. Κρίσουελ (Dr. W. A. Criswell) είπε το εξής για το βιβλίο του Δρ Μπράνσον, το Εκκλησιαστικό σχίσμα/ Church Split:

Αν χάσετε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο φέτος, μην χάσετε το Εκκλησιαστικό σχίσμα/Church Split. Είναι βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε ποιμένας.

– Δρ Ου. Ε. Κρίσουελ,
  Μακροχρόνιος ποιμένας της
  Α΄ Βαπτιστικής εκκλησίας του
  Ντάλας, Τέξας.


Ο Δρ Λι Ρόμπερσον (Dr. Lee Roberson), πρύτανης του Πανεπιστημίου Τένεσι Τέμπλ (Tennessee Temple University), είπε το εξής για το βιβλίο του Δρ Μπράνσον:

Οι ποιμένες και οι ηγούμενοι θα επωφεληθούν από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου.

Ο Δρ Μπράνσον είπε: “Οι περισσότεροι διάκονοι είναι επικίνδυνοι επειδή προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά για την οποία δεν είναι αρμόδιοι” (Branson, σελ. 51).

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε σχίσματα στο μέλλον; Ο Δρ Μπράνσον λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις πρώτες αρχές. Ο Δρ Μπράνσον λέει ότι

1) Το πρόγραμμά τους ήταν κήρυγμα, προσευχή, διδασκαλία και ευαγγελισμός.

2) Διοικούνταν από τους ποιμένες τους.

“Ἐνθυμεῖσθε τοὺς προεστῶτάς σας, οἵτινες ἐλάλησαν πρὸς ἐσᾶς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁποίων μιμεῖσθε τὴν πίστιν, ἔχοντες πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πολιτεύματος αὐτῶν” (Εβραίους ιγ΄. 7).

“Πείθεσθε εἰς τοὺς προεστῶτάς σας καὶ ὑπακούετε· διότι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν σας ὡς μέλλοντες νὰ ἀποδώσωσι λόγον· διὰ νὰ κάμνωσι τοῦτο μετὰ χαρᾶς καὶ μή στενάζοντες· διότι τοῦτο δὲν σᾶς φελεῖ” (Εβραίους ιγ΄. 17).

3) Το πάθος τους ήταν να κερδίσουν ψυχές και η διδασκαλία.

4) Απλοποιήστε τα πάντα!

  Ξεφορτωθείτε τα πάντα εκτός από το κήρυγμα, την προσευχή και τον ευαγγελισμό.


1. Ξεφορτωθείτε τις μηνιαίες επιχειρηματικές συναντήσεις.

2. Ξεφορτωθείτε τις συναντήσεις των διακόνων.

3. Κτλ. (σελ. 228, 229, 230 Branson).

4. Ξεφορτωθείτε τις επιχειρηματικές συναντήσεις και όλα τα διοικητικά συμβούλια και τις συνελεύσεις.


Ο Δρ Μπράνσον λέει: “Οι μόνες ‘επιχειρηματικές συναντήσεις’ στη Βίβλο ήταν όταν οι ποιμένες/προφήτες συγκέντρωναν τους ανθρώπους και έλεγαν στην ουσία: ‘Θα κάνουμε το εξής’, και οι άνθρωποι απαντούσαν: ‘Πολύ καλά, θα το κάνουμε.’”

Ο Δρ Μπράνσον λέει: “Οι περισσότεροι διάκονοι είναι επικίνδυνοι επειδή προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά για την οποία δεν είναι αρμόδιοι” (σελ. 51).

Οι διακόνοι δεν είναι διοικητικά στελέχη· δεν έχουν καμία εξουσία στη λήψη αποφάσεων μέσα στη Βίβλο. Η διοίκηση της εκκλησίας δίνεται ρητά στον ποιμένα. Ο Θεός λέει:

“Πείθεσθε εἰς τοὺς προεστῶτάς σας καὶ ὑπακούετε· διότι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν σας ὡς μέλλοντες νὰ ἀποδώσωσι λόγον· διὰ νὰ κάμνωσι τοῦτο μετὰ χαρᾶς καὶ μή στενάζοντες· διότι τοῦτο δὲν σᾶς φελεῖ” (Εβραίους ιγ΄. 17).

Ένας από τους διακόνους ρώτησε: “Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουν οι διάκονοι;”

Ο ποιμένας άνοιξε στις Πράξεις ϛ΄. 1-6. Τότε ο ποιμένας είπε: “Εδώ είναι η μόνη δουλειά που δίνεται ρητά μέσα στη Βίβλο.” Ο διάκονος είπε: «Η Βίβλος δίνει πολύ περισσότερη εξουσία στους διακόνους απ’ αυτό!”

Τότε ένας άλλος διάκονος είπε: “Ξέρω ότι η Βίβλος δίνει στους διακόνους να κάνουν πολλά περισσότερα από αυτό.”

Ο ποιμένας είπε: “Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ακούσαμε κάτι για αυτό το θέμα. Γιατί; Επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα στη Βίβλο.”


Δεδομένου ότι οι διάκονοι δεν χειροτονούνται και δεν πρέπει να λένε στον ποιμένα τι να κάνει ή τι να μην κάνει, ως ιδρυτής και επίτιμος ποιμένας αυτής της εκκλησίας, θα διορίσω αυτήν τη στιγμή τρεις άνδρες ως διακόνους για έναν χρόνο. Διορίζω τον Κο Μενσία (Mr. Mencia), τον Κο Νιαν (Mr. Ngann) και τον Τζον Ουέσλι Χάιμερς (John Wesley Hymers) ως διακόνους για έναν χρόνο, και τον Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) για δύο χρόνια.

Θα έχουμε μια επιχειρηματική συνάντηση κάθε Ιανουάριο, στην οποία θα διορίζω ή θα επαναδιορίζω τους διακόνους για άλλον έναν χρόνο, αν το θεωρώ κατάλληλο.

Τώρα θα ξαναδιαβάσω το εισαγωγικό απόσπασμα. Παρακαλώ πηγαίντε μαζί μου στη Βίβλο σας στις Πράξεις ϛ΄. 1-7.

“Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, ὅτε ἐπληθύνοντο οἱ μαθηταί, ἔγεινε γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν κατὰ τῶν Ἑβραίων, ὅτι αἱ χῆραι αὐτῶν παρεβλέποντο ἐν τῇ καθημερινῇ διακονίᾳ. Τότε οἱ δώδεκα, προσκαλέσαντες τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον· Δὲν εἶναι πρέπον νὰ ἀφήσωμεν ἡμεῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ διακονῶμεν εἰς τραπέζας. Σκέφθητε λοιπόν, ἀδελφοί, νὰ ἐκλέξητε ἐξ ὑμῶν ἑπτὰ ἄνδρας μαρτυρουμένους, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, τοὺς ὁποίους ἄς καταστήσωμεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ θέλομεν ἐμμένει ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξέλεξαν τὸν Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον, προσήλυτον Ἀντιοχέα, τοὺς ὁποίους ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ προσευχηθέντες ἐπέθεσαν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλήμ σφόδρα, καὶ πολὺ πλῆθος τῶν ἱερέων ὑπήκουον εἰς τὴν πίστιν” (Πράξεις ϛ΄. 1-7).

Παρακαλώ σταθείτε και ψάλλετε τον ύμνο μας για σήμερα,

Αφιερώστε χρόνο για να είστε άγιοι, να μιλάτε συχνά με τον Κύριό σας,
   Να μένετε εν Αυτώ και να τρέφεστε απ’ τον Λόγο Του.
Γίνετε φίλοι με τα παιδιά του Θεού, βοηθήστε όσους είναι αδύναμοι,
   Μην ξεχνάτε ποτέ να ζητάτε την ευλογία Του.

Αφιερώστε χρόνο για να είστε άγιοι, ο κόσμος τρέχει,
   Ξοδέψτε χρόνο στα κρυφά μόνο με τον Ιησού.
Κοιτώντας στον Ιησού, σαν Αυτόν θα είστε,
   Οι φίλοι σας θα δουν την ομοιότητά Του στην συμπεριφορά σας.

Αφιερώστε χρόνο για να είστε άγιοι, να είστε ήρεμοι στην ψυχή σας,
   Κάθε σκέψη και κάθε κίνητρο υπό τον έλεγχό Του.
Καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα Του σε πηγές αγάπης,
   Σύντομα θα καταρτισθείτε για την ουράνια υπηρεσία.
(“Take Time to be Holy” του William D. Longstaff, 1822-1894,
      στροφές 1, 2 και 4).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.