Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙ
ΤΗΝ ΕΓΚΟΣΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 13 Ιανουαρίου 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

“Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ θέλουσι σταθῆ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, τοῦ ἀπέναντι τῆς Ἱερουσαλήμ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν θέλει σχισθῆ κατὰ τὸ μέσον αὑτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ θέλει γείνει κοιλὰς μεγάλη σφόδρα· καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους θέλει συρθῆ πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον. Καὶ θέλετε καταφύγει εἰς τὴν κοιλάδα τῶν ὀρέων μου· διότι ἡ κοιλὰς τῶν ὀρέων θέλει φθάνει ἕως εἰς Ἀσάλ· καὶ θέλετε φύγει, καθὼς ἐφύγετε ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ σεισμοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰούδα· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς μου θέλει ἐλθεῖ καὶ μετὰ σοῦ πάντες οἱ ἅγιοι... Καὶ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι βασιλεὺς ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν” (Ζαχαρίας ιδ΄. 4-5, 9).


Σχεδόν όλοι στον κόσμο έχουν ακούσει για τον πρώτο ερχομό του Χριστού, όταν ο Θεός Τον έστειλε στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας, και γεννήθηκε σε ένα στάβλο στη Βηθλεέμ. Ναι, όλοι έχετε ακούσει για την πρώτη έλευση του Χριστού. Κι όμως, οι βιβλικές αναφορές σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία Του ξεπερνούν τις αναφορές για την πρώτη Του έλευση με συντελεστή οκτώ προς ένα. Ο Δρ Ντέιβιντ Τζερεμάια (Dr. David Jeremiah) είπε:

Οι μελετητές μετράνε 1.845 βιβλικές αναφορές στη Δευτέρα Παρουσία, συμπεριλαμβανομένων 318 στην Καινή Διαθήκη. Η επιστροφή Του τονίζεται σε δεκαεπτά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και σε επτά από κάθε δέκα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης. Ο Ίδιος (ο Χριστός) ανέφερε την επιστροφή Του είκοσι μία φορές. Η Δευτέρα Παρουσία είναι δεύτερη μόνο μετά την πίστη ως το πιο κυρίαρχο θέμα της Καινής Διαθήκης (David Jeremiah, D.D., What in the World is Going On?, Thomas Nelson Publishers, 2008, page 217).

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα μέρη της Γραφής σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι το κείμενό μας, ο Ζαχαρίας ιδ΄. 4-5, 9. Μαθαίνουμε τρία σπουδαία μαθήματα απ' αυτό το κείμενο.

I. Πρώτον, ο Χριστός θα επιστρέψει στο Όρος των Ελαίων.

Είμαι πεπεισμένος ότι η σημείωση του Σκόφιλντ (Scofield) είναι σωστότατη.

Ο Ζαχαρίας ιδ΄ είναι μια ανακεφαλαίωση ολόκληρου του θέματος. Η σειρά των γεγονότων είναι: (1) Η συγκέντρωση των εθνών, εδ. 2 (βλ. “Αρμαγεδδών”, Αποκ. ιϛ΄. 14, ιθ΄. 11, σημείωση)· (2) η απελευθέρωση, εδ. 3· (3) η επιστροφή του Χριστού στο Όρος των Ελαιών, και η υλική αλλαγή της σκηνής, εδ. 4-8· (4) η εγκαθίδρυση της βασιλείας, και η πλήρης εγκόσμια ευλογία, εδ. 9-21 (The Scofield Study Bible, 1917 edition, p. 978; σημείωση στον Ζαχαρία ιγ΄. 8).

Οι κοσμικές εξουσίες των εθνών, με επικεφαλής τον Αντίχριστο, θα στείλουν τους στρατούς τους εναντίον του Ισραήλ στην κοιλάδα της Μεγιδδώ, γνωστής ως Αρμαγεδδών. Οι στρατοί του Αντιχρίστου θα πλησιάσουν την Ιερουσαλήμ, αλλά ο Χριστός θα επιστρέψει ξαφνικά από τον ουρανό και θα τους κατατροπώσει. Παρακαλώ σταθείτε και διαβάστε τον Ζαχαρία ιδ΄. 3-4.

“Καὶ ὁ Κύριος θέλει ἐξέλθει καὶ θέλει πολεμήσει κατὰ τῶν ἐθνῶν ἐκείνων, ὡς ὅτε ἐπολέμησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς μάχης. Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ θέλουσι σταθῆ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, τοῦ ἀπέναντι τῆς Ἱερουσαλήμ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν θέλει σχισθῆ κατὰ τὸ μέσον αὑτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ θέλει γείνει κοιλὰς μεγάλη σφόδρα· καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους θέλει συρθῆ πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον” (Ζαχαρίας ιδ΄. 3-4).

Μπορείτε να καθήσετε.

“Οἱ πόδες αὐτοῦ θέλουσι σταθῆ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν” (Ζαχαρίας ιδ΄. 4). Το Όρος των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Είναι το ίδιο Όρος των Ελαιών, όπου ο Ιησούς πήγε να προσευχηθεί τη νύχτα που συνελήφθη. Είναι το ίδιο Όρος των Ελαιών, όπου ο Ιησούς αναλήφθηκε στον Ουρανό, όπως καταγράφεται στις Πράξεις α΄. 9-12.

“Καὶ ἀφοῦ εἶπε ταῦτα, βλεπόντων αὐτῶν ἀνελήφθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ἐνῷ ἦσαν ἀτενίζοντες εἰς τὸν οὐρανὸν ὅτε αὐτὸς ἀνέβαινεν, ἰδού, ἄνδρες δύο μὲ ἱμάτια λευκὰ ἐστάθησαν πλησίον αὐτῶν, οἵτινες καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἵστασθε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὅστις ἀνελήφθη ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, θέλει ἐλθεῖ οὕτω καθ᾿ ὅν τρόπον εἴδετε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, τὸ ὁποῖον εἶναι πλησίον τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀπέχον ὁδὸν σαββάτου” (Πράξεις α΄. 9-12).

“Οἱ πόδες αὐτοῦ θέλουσι σταθῆ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν” (Ζαχαρίας ιδ΄. 4). Τα ίδια πόδια που τρυπήθηκαν από καρφιά στον Σταυρό θα κατέβουν στο ίδιο βουνό από όπου αναλήφθηκε στον Ουρανό στις Πράξεις α΄. 9.

“Καὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν θέλει σχισθῆ κατὰ τὸ μέσον αὑτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ θέλει γείνει κοιλὰς μεγάλη σφόδρα· καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους θέλει συρθῆ πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον” (Ζαχαρίας ιδ΄. 4). Ο Δρ Μαγκί (Dr. McGee) είπε:

Οι μεγάλες υλικές αλλαγές που πρόκειται να γίνουν αναφέρονται εδώ. Θα υπάρξει ένας μεγάλος σεισμός, και το Όρος των Ελαιών θα σχιστεί στη μέση. Το ένα μισό θα πάει στα βόρεια και το άλλο μισό προς τα νότια. “Καὶ θέλει γείνει κοιλὰς μεγάλη σφόδρα” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p. 986).

Άρα, αυτό είναι το πρώτο πράγμα – ο Χριστός θα επιστρέψει από τον ουρανό στο Όρος των Ελαιών.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΩΡΑ.
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ “ΕΦΑΡΜΟΓΗ”.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Δεύτερον, ο Χριστός θα επιστρέψει με όλους τους αγίους Του.

Κοιτάξτε το τέλος του εδαφίου πέντε.

“Καὶ Κύριος ὁ Θεὸς μου θέλει ἐλθεῖ καὶ μετὰ σοῦ πάντες οἱ ἅγιοι” (Ζαχαρίας ιδ΄. 5).

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Χριστιανοί που αρπάχθηκαν προηγουμένως θα ξεχυθούν από τον ουρανό, ακολουθώντας τον Χριστό, στο Όρος των Ελαιών. Το γεγονός αυτό προφητεύτηκε για πρώτη φορά από τον Ενώχ.

“Προεφήτευσε δὲ περὶ τούτων καὶ ὁ Ἐνώχ, ἕβδομος ἀπὸ Ἀδάμ, λέγων· Ἰδού, ἦλθεν ὁ Κύριος μὲ μυριάδας ἁγίων αὑτοῦ” (Ιούδα 14).

Γι' αυτό μίλησε και ο Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη ιθ΄. 14: “Καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθουν αὐτὸν”, καθώς κατεβαίνει στο Όρος των Ελαιών για να καταστρέψει τον στρατό του Αντιχρίστου. Ο Δρ Τζερεμάια είπε:

Τα στρατεύματα του ουρανού που συνοδεύουν τον Χριστό στη δεύτερή Του έλευση θα αποτελούνται από αγίους και αγγέλους – ανθρώπους όπως εσάς κι εμένα που θα στεκόμαστε μαζί με ουράνια όντα τεράστιας δύναμης... δεν θα πολεμήσουν. Ο Ίδιος ο Ιησούς θα σφάξει τους εχθρούς (David Jeremiah, ibid., p. 224).

“Καὶ Κύριος ὁ Θεὸς μου θέλει ἐλθεῖ καὶ μετὰ σοῦ πάντες οἱ ἅγιοι” (Ζαχαρίας ιδ΄. 5).

Ο Δρ Μαγκί είπε:

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα της Γραφής. Είναι μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού που επιστρέφει στη γη. Το βρίσκουμε και στην Αποκάλυψη ιθ΄, όπου μας λέει ότι θα Τον ακολουθήσουν τα στρατεύματα του ουρανού (J. Vernon McGee, ibid.).

Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικότερο θέμα στην προφητεία του Ζαχαρία – ο Χριστός θα επιστρέψει για να κατατροπώσει τον στρατό του Αντιχρίστου με όλους τους αγίους Του. Όλοι οι πραγματικοί πιστοί, όλων των εποχών, θα επιστρέψουν με τον Χριστό στη γη εκείνη την ημέρα.

Δέκα χιλιάδες επί δέκα χιλιάδες
   Με φωτεινά και αστραφτερά ενδύματα,
Οι στρατιές των λυτρωμένων αγίων
   Πλημμυρίζουν τις πλαγιές του φωτός.
Τετέλεσται, όλα τελείωσαν,
   Η μάχη τους με τον θάνατο και την αμαρτία.
Ανοίξτε διάπλατα τις χρυσές πύλες,
   Να περάσουν μέσα οι νικητές.
(“Ten Thousand Times Ten Thousand” του Henry Alford, 1810-1871).

Ο Τζον Κένικ (John Cennick) και ο Τσαρλς Γουέσλι (Charles Wesley) έγραψαν:

Κοίτα! Έρχεται με τα σύννεφα,
   Κάποτε σφάχτηκε για τη σωτηρία μας.
Χιλιάδες, χιλιάδες άγιοι που παρευρίσκονται,
   Τον ακολουθούν στον θρίαμβό Του.
Αλληλούια! Αλληλούια!
   Ο Θεός εμφανίζεται στη γη για να βασιλεύσει.
(“Lo! He Comes” του John Cennick, 1718-1755;
      τροποποιημένο από τον Charles Wesley, 1707-1788).

III. Τρίτον, ο Χριστός θα επιστρέψει για να εγκαθιδρύσει την εγκόσμια Βασιλεία Του.

Παρακαλώ σταθείτε και διαβάστε τον Ζαχαρία ιδ΄. 9.

“Καὶ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι βασιλεὺς ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν” (Ζαχαρίας ιδ΄. 9).

Μπορείτε να καθήσετε. Ο Χριστός θα είναι βασιλιάς σε όλη τη γη εκείνη την ημέρα. Επιτέλους, θα εκπληρωθεί η προσευχή που έχουν προσευχηθεί οι Χριστιανοί για δύο χιλιάδες χρόνια,

“Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς” (Ματθαίον ϛ΄. 10).

Και η εγκόσμια Βασιλεία Του θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Πηγαίντε στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο κ΄, εδάφια 4 έως 6. Διαβάστε αυτά τα εδάφια.

“Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθησαν ἐπ᾿αὐτῶν, καὶ κρίσις ἐδόθη εἰς αὐτοὺς καὶ εἶδον τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες δὲν προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ δὲν ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὑτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὑτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ τὰ χίλια ἔτη. Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν δὲν ἀνέζησαν, ἑωσοῦ πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη. Αὕτη εἶναι ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. Μακάριος καὶ ἅγιος, ὅστις ἔχει μέρος εἰς τὴν πρώτην ἀνάστασιν· ἐπὶ τούτων ὁ θάνατος ὁ δεύτερος δὲν ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλὰ θέλουσιν εἶσθαι ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ θέλουσι βασιλεύσει μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη” (Αποκάλυψη κ΄. 4-6).

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν στη χιλιετή βασιλεία. Αλλά δεν ξέρουν οι ίδιοι πώς να εισέλθουν σ' αυτήν! Έχω στο γραφείο μου ένα φυλλάδιο των Μαρτύρων του Ιεχωβά με τίτλο “Όλα τα βάσανα σύντομα θα τελειώσουν!” Στο τέλος του φυλλαδίου λέει: “Όταν έρθει το τέλος, ποιος θα επιβιώσει;... αυτοί που μαθαίνουν το θέλημα του Ιεχωβά και το κάνουν” (“All Suffering Soon to End!,” Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005, p. 6). Άρα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι για να εισέλθεις στη Βασιλεία πρέπει να “μάθεις” την αλήθεια του Θεού “και να την κάνεις”. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι το λάθος της σωτηρίας δια των έργων – της σωτηρίας δια της “εκμάθησης” κάποιου πράγματος και “κάνοντάς το”! Κι αυτό που είναι παράξενο, είναι ότι το λάθος των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι αρκετά παρόμοιο με αυτό των Ρωμαιοκαθολικών, κατά των οποίων μιλάνε τόσο συχνά. Και οι Καθολικοί και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν τη σωτηρία δια των έργων, τη σωτηρία δια της εκμάθησης και της πράξης!

Αλλά η ίδια η Βίβλος διδάσκει τη σωτηρία δια της χάρης, όχι δια της εκμάθησης και της πράξης· όχι δια της ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά δια της χάρης μόνον.

“Διότι κατὰ χάριν εἶσθε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο δὲν εἶναι ἀπὸ σᾶς, Θεοῦ τὸ δῶρον· οὐχὶ ἐξ ἔργων, διὰ νὰ μή καυχηθῇ τις” (Εφεσίους β΄. 8-9).

Ο Τζον Νιούτον (John Newton) είπε:

Θαυμάσια χάρη! Τι γλυκειά
   Που έσωσε κι εμέ!
Χαμένος ήμουν, μ' εύρηκε
   Και μ' ελευθέρωσε.

Η χάρη με παρηγορεί,
   Τους φόβους μου σκορπά,
Μου δίνει ελπίδα και χαρά,
   Τους δισταγμούς νικά.
(“Amazing Grace” του John Newton, 1725-1807).

Είθε ο Θεός να σας δώσει χάρη, ώστε να κάνετε όπως είπε ο Απ. Παύλος:

“Πίστευσον εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ θέλεις σωθῆ” (Πράξεις ιϛ΄. 31).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Τζακ Νιαν (Mr. Jack Ngann):
“He is Coming Again” (της Mabel Johnston Camp, 1871-1937).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙ
ΤΗΝ ΕΓΚΟΣΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ θέλουσι σταθῆ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, τοῦ ἀπέναντι τῆς Ἱερουσαλήμ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν θέλει σχισθῆ κατὰ τὸ μέσον αὑτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ θέλει γείνει κοιλὰς μεγάλη σφόδρα· καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους θέλει συρθῆ πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον. Καὶ θέλετε καταφύγει εἰς τὴν κοιλάδα τῶν ὀρέων μου· διότι ἡ κοιλὰς τῶν ὀρέων θέλει φθάνει ἕως εἰς Ἀσάλ· καὶ θέλετε φύγει, καθὼς ἐφύγετε ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ σεισμοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰούδα· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς μου θέλει ἐλθεῖ καὶ μετὰ σοῦ πάντες οἱ ἅγιοι... Καὶ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι βασιλεὺς ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν” (Ζαχαρίας ιδ΄. 4-5, 9).

I.   Πρώτον, ο Χριστός θα επιστρέψει στο Όρος των Ελαίων,
Ζαχαρίας ιδ΄. 3-4, Πράξεις α΄. 9-12.

II.  Δεύτερον, ο Χριστός θα επιστρέψει με όλους τους αγίους Του,
Ζαχαρίας ιδ΄. 5, Ιούδα 14, Αποκάλυψη ιθ΄. 14.

III. Τρίτον, ο Χριστός θα επιστρέψει για να εγκαθιδρύσει την εγκόσμια
Βασιλεία Του, Ζαχαρίας ιδ΄. 9, Ματθαίον ϛ΄. 10, Αποκάλυψη κ΄. 4-6,
Εφεσίους β΄. 8-9, Πράξεις ιϛ΄. 31.