Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ

DISCIPLES AND DEMONS
(Greek)

Μήνυμα του Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ
που κηρύχθηκε από τον Αιδ. Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν
στο Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή πρωί, 22 Ιουλίου 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 22, 2018


Αυτή είναι η τρίτη μελέτη που κάνουμε επάνω στην εκπαίδευση των μαθητών από τον Χριστό. Καθώς ακολουθούμε τον Ιησού στην εκπαίδευσή τους, μαθαίνουμε πώς να εκπαιδεύουμε τους μαθητές σήμερα.

Ο Ιησούς δεν εκπαίδευε τους μαθητές Του με τον ίδιο τρόπο που προσπαθούν οι εκκλησίες μας να εκπαιδεύσουν τους νέους σήμερα. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίον ο Ιησούς έκανε μαθητές, επειδή ήταν πολύ επιτυχής, και οι εκκλησίες μας συνήθως αποτυγχάνουν. Ένα από τα σημερινά λάθη είναι ότι προσπαθούμε να μεταστρέψουμε τους μαθητές μας προτού τους διδάξουμε να γίνουν μαθητές. Αλλά ο Ιησούς πέρασε τρία χρόνια διδάσκοντας τους μαθητές Του, προτού αναγεννηθούν (Ιωάννην κ΄. 22, βλέπε Τζ. Βέρνον Μαγκί [J. Vernon McGee] και Τόμας Χέιλ [Thomas Hale]). Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά μεταξύ αυτού που έκανε ο Ιησούς, και αυτού που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σήμερα.

Μια άλλη τεράστια διαφορά έχει να κάνει με τα θέματα που τους δίδασκε ο Χριστός. Στην αρχή ο Ιησούς τούς κάλεσε και είπε: “Θέλω σας κάμει νὰ γείνητε ἁλιεῖς ἀνθρώπων” (Μάρκον α΄. 17). Τους εκπαίδευε με έναν σημαντικό σκοπό – για να τους καταστήσει ικανούς να βοηθήσουν άλλους να γίνουν μαθητές. Ο Ιησούς τούς είπε ότι αυτός ήταν ο στόχος Του από την αρχή. Και αυτός είναι και ο δικός μου στόχος. Δεν είμαι εδώ για να σας διδάξω ιστορίες από τη Βίβλο, όπως κάνουν σήμερα στις Κυριακές Σχολές. Ο στόχος μου είναι να σας διδάξω να κερδίζετε ψυχές, να φέρνετε άλλους που θα ακολουθήσουν τον Χριστό και θα κερδίσουν χαμένες ψυχές. Ο Χριστός τούς το είπε αυτό από την αρχή (βλέπε Μάρκον α΄. 16-20).

Το δεύτερο πράγμα που τους δίδαξε ο Χριστός ήταν το πώς να αντιμετωπίσουν τον Σατανά και τους δαίμονές του. Κοιτάξτε το Κατά Μάρκον α΄. 21-27.

“Καὶ εἰσέρχονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθὺς ἐν τῷ σαββάτῳ εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν συναγωγήν ἐδίδασκε. Καὶ ἐξεπλήττοντο διὰ τὴν διδαχήν αὐτοῦ· διότι ἐδίδασκεν αὐτοὺς ὡς ἔχων ἐξουσίαν, καὶ οὐχὶ ὡς οἱ γραμματεῖς. Καὶ ἦτο ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα ἀκάθαρτον, καὶ ἀνέκραξε, λέγων· Φεῦ, τί εἶναι μεταξὺ ἡμῶν καὶ σοῦ, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες νὰ μᾶς ἀπολέσῃς; σὲ γνωρίζω τίς εἶσαι, ὁ Ἃγιος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Σιώπα καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. Καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἀφοῦ ἐσπάραξεν αὐτὸν καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλης, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. Καὶ πάντες ἐξεπλάγησαν, ὥστε συνεζήτουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες· Τί εἶναι τοῦτο; τίς αὕτη ἡ νέα διδαχή, διότι μετὰ ἐξουσίας προστάζει καὶ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, καὶ ὑπακούουσιν εἰς αὐτόν;” (Μάρκον α΄. 21-27).

Κοιτάξτε με. Το δεύτερο πράγμα που διδάξε ο Χριστός τους πρώτους τέσσερις μαθητές Του είχε να κάνει με την δύναμή Του επάνω στον Σατανά και τους δαίμονές του. Η Βίβλος Μεταρρύθμισης με σχόλια (The Reformation Study Bible) (σελ. 290) λέει:

Οι δαίμονες είναι έκπτωτοι άγγελοι... που υπηρετούν τον Σατανά. Έχοντας πάρει μέρος στην εξέγερση του Σατανά, εκδιώχθηκαν από τον ουρανό... Ο δαιμονικός στρατός του Σατανά χρησιμοποιεί την εξαπάτηση και την αποθάρρυνση σε πολλές μορφές. Η αντίσταση σ' αυτόν τον στρατό είναι το έργο του πνευματικού πολέμου (Εφεσίους ϛ΄. 10-18).

Ως νέοι μαθητές, ο Ιησούς θέλει να ξέρετε για τον Σατανά και τους δαίμονές του. Ένας από τους ανθρώπους που συνάντησε ο Ιησούς ήταν δαιμονισμένος. Κοιτάξτε το Κατά Μάρκον α΄. 39,

“Καὶ (ο Ιησούς) ἐκήρυττεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ ἐξέβαλλε τὰ δαιμόνια” (Μάρκον α΄. 39).

Καθώς γίνεστε μαθητές του Ιησού, πρέπει να αρχίσετε να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δαίμονες γύρω σας. Οι δαίμονες τυφλώνουν τους ανθρώπους ώστε να μην βλέπουν την αλήθεια που έχει δοθεί μέσα στη Βίβλο. Οι δαίμονες θα προσπαθήσουν να σας τρομάξουν και να σας σταματήσουν από το να έρχεστε στην εκκλησία μας. Οι δαίμονες θα προσπαθήσουν να σας εμποδίσουν από το να γίνετε Χριστιανοί. Ο Δρ Τόμας Χέιλ είπε:

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο δαιμονισμός δεν είναι μια μορφή ψυχικής ασθένειας. Οι δαίμονες, τα πονηρά πνεύματα, είναι υπηρέτες του αρχηγού δαίμονα, του Σατανά. Είναι εργάτες του κακού. Όταν εισέρχονται σε έναν άνθρωπο, τον κάνουν αιχμάλωτο ή δούλο του Σατανά. Μόνο μέσω της δύναμης του Ιησού μπορούν αυτοί οι δαίμονες να νικηθούν, και να δοθεί στον άνθρωπο ελευθερία (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary; σημείωση στο Κατά Μάρκον α΄. 21-28).

Οι άνθρωποι δαιμονίζονται διαμέσου της κατάχρησης ναρκωτικών, του αποκρυφισμού και άλλες μορφές βαθιάς εξέγερσης κατά του Θεού.

“Εντάξει”, θα πει κάποιος, “δεν έχω πάρει ναρκωτικά, δεν έχω ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό, δεν έχω κάνει αυτά τα πράγματα.” Χαίρομαι που δεν έχετε πάει τόσο μακριά μέσα στην αμαρτία. Ωστόσο, έχει ενεργήσει στο μυαλό σας ο “ἄρχοντας τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος” (ο Σατανάς, Εφεσίους β΄. 2). Κι έτσι το μη-μεταστραμμένο μυαλό σας ενεργοποιείται από τον Σατανά, “τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος”.

Το δεύτερο πράγμα που κάνει ο Σατανάς είναι το να σας τυφλώνει ώστε να μην βλέπετε την αλήθεια. Ακούστε τη Β΄ Κορινθίους δ΄. 3-4.

“Ἐὰν δὲ καὶ ἦναι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν κεκαλυμμένον, εἰς τοὺς ἀπολλυμένους εἶναι κεκαλυμμένον, τῶν ὁποίων ἀπίστων ὄντων ὁ θεὸς τοῦ κόσμου τούτου ἐτύφλωσε τὸν νοῦν, διὰ νὰ μή ἐπιλάμψῃ εἰς αὐτοὺς ὁ φωτισμὸς τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅστις εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ” (Β΄ Κορινθίους δ΄. 3-4).

“Ὁ θεὸς τοῦ κόσμου τούτου” μεταφράζεται καλύτερα ως “ο θεός αυτού του αιώνα”. Ο Σατανάς είναι ο θεός αυτού του αιώνα. Ο Σατανάς έχει τυφλώσει τα μυαλά των “ἀπίστων”. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί δεν καταλαβαίνετε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η απάντηση είναι απλή – ο θεός αυτού του αιώνα (ο Σατανάς) έχει τυφλώσει το μυαλό σας. Αλλά ο Χριστός έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον Σατανά και τους δαίμονές του. Γι' αυτό ο Χριστός έδιωξε τόσο εύκολα αυτόν τον δαίμονα στην Καπερναούμ. Ο Χριστός είπε: “Ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ” και ο δαίμονας “ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ” (Μάρκον α΄. 25, 26).

Αν θέλετε να είστε πραγματικοί Χριστιανοί και μαθητές του Ιησού, τότε ο Χριστός πρέπει να αφαιρέσει τον έλεγχο που έχει ο Σατανάς στις σκέψεις σας. Ένας χίπις είπε κάποτε στον Δρ Χάιμερς: “Χρειάζομαι μεταμόσχευση εγκεφάλου.” Αυτό ήταν πολύ υπερβολικό. Αυτό που χρειαζόταν εκείνος ο νεαρός ήταν να του καθαρίσει το μυαλό ο Ιησούς. Ο τρόπος με τον οποίον το κάνει αυτό ο Ιησούς είναι πολύ απλός. Καθαρίζει το μυαλό σας με τον Λόγο του Θεού – τη Βίβλο. Η Βίβλος μιλάει για “τὸ λουτρὸν τοῦ ὕδατος διὰ τοῦ λόγου” (Εφεσίους ε΄. 26). Ο Ψαλμός ριθ΄. 130 λέει:

“Ἡ φανέρωσις τῶν λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τοὺς ἁπλοῦς” (Ψαλμός ριθ΄. 130).

Θέλετε να γίνετε μαθητές του Ιησού; Ορίστε ένας πρακτικός τρόπος για να ξεκινήσετε. Διαβάστε ένα από τα γραπτά μηνύματα του Δρ Χάιμερς από την ιστοσελίδα μας κάθε βράδυ πριν πάτε για ύπνο. Ο ιστοτόπος μας βρίσκεται στη διεύθυνση www.sermonsfortheworld.com. Αν διαβάζετε ένα από τα μηνύματα του Δρ Χάιμερς κάθε βράδυ πριν πάτε για ύπνο, τα εδάφια της Βίβλου και τα σχόλια θα καθαρίσουν το μυαλό σας και σύντομα θα εμπιστευτείτε τον Ιησού και θα σωθείτε! Παρακαλώ σταθείτε και ψάλλετε τον ύμνο νούμερο 5, “Ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής/I Know the Bible is True”.

Ξέρω ότι η Βίβλος εστάλη από τον Θεό,
   Η Παλαιά όσο και η Καινή.
Εμπνευσμένη και αγία, ο ζωντανός Λόγος,
   Ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.
Ξέρω, ξέρω, ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.
   Εμπνευσμένη από τον Θεό απο την αρχή μέχρι το τέλος,
Ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.

Ξέρω ότι η Βίβλος είναι πλήρως αληθής,
   Αφού μου έδωσε ειρήνη μέσα μου,
Με βρίσκει, με παρηγορεί κάθε μέρα,
   Και μου δίνει νίκη κατά της αμαρτίας.
Ξέρω, ξέρω, ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.
Εμπνευσμένη από τον Θεό απο την αρχή μέχρι το τέλος,
Ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.

Αν και οι εχθροί αρνούνται με πνεύμα θρασύ,
   Το μήνυμα το παλιό, αλλά και καινούργιο,
Η αλήθεια της είναι πιο γλυκιά κάθε φορά που μιλιέται,
   Ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.
Ξέρω, ξέρω, ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.
   Εμπνευσμένη από τον Θεό απο την αρχή μέχρι το τέλος,
Ξέρω ότι η Βίβλος είναι αληθής.
(“I Know the Bible is True” του Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
“I Know the Bible is True” (του Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).