Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

THE FALL OF MAN
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Σάββατο βράδυ, 28 Απριλίου 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 28, 2018


Το βιβλίο της Γένεσης είναι το “σπορείο” της Βίβλου. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της Γένεσης είναι το γεγονός ότι δίνει απαντήσεις σε τόσα πολλά σύγχρονα ψέματα. Ο Κ. Σ. Λιούις (C. S. Lewis), κοντά στο τέλος της ζωής του, είπε ότι η δαρβινική εξέλιξη “είναι το κεντρικό ψέμα” της σύγχρονης εποχής.

Το ψέμα της δαρβινικής εξέλιξης διαψεύδεται από τη Γένεση με δύο τρόπους. Πρώτον, μας λέει επανειλημμένα πως τα ζώα και ακόμη και τα φυτά δημιουργήθηκαν απευθείας από τον Θεό. Δεύτερον, η Γένεση μάς λέει πως όλα τα φυτά και ζώα μπορούν να αναπαράγονται μόνο “σύμφωνα με το είδος τους”. Τα ζώα και τα φυτά μπορούν να αναπαράγονται μόνο μέσα από το “είδος” τους. Αυτό διαψεύδει την θεωρία της εξέλιξης, η οποία λέει ότι η αναπαραγωγή μπορεί να συμβεί μεταξύ “ειδών”. Ένα από τα πιο αδύναμα επιχειρήματα της εξέλιξης είναι ότι μπορεί να υπάρξει διασταύρωση από το ένα “είδος” στο άλλο, ότι ένα “είδος” μπορεί να εξελιχθεί σε ένα άλλο. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Άρα, η Γένεση δείχνει ότι μία από τις βασικές υποθέσεις της θεωρίας της εξέλιξης είναι απόλυτο ψέμα! Ένα σκυλί δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλογο. Ένας αετός δεν μπορεί να γίνει κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν διασταυρώσεις από ένα “είδος” σε άλλο. Η Γένεση δείχνει πως μία από τις βασικές υποθέσεις της εξέλιξης είναι βρώμικο ψέμα!

Δεύτερον, το ψέμα ότι οι άνθρωποι είναι προϊόντα του περιβάλλοντός τους διαψεύδεται από τη Γένεση. Οι πρώτοι μας γονείς ζούσαν σε τέλειο περιβάλλον. Κι όμως έγιναν αμαρτωλοί. Και ο πρώτος τους γιος ήταν δολοφόνος!

Τρίτον, η ιδέα ότι το πρόβλημα του κακού είναι αδύνατο να κατανοηθεί διαψεύδεται από τη Γένεση. Ο κήπος της Εδέμ ήταν μέρος πολλών δαιμονικών και σατανικών δραστηριοτήτων. Ο Σατανάς ήταν μέσα στο φίδι που έβαλε σε πειρασμό την Εύα για να αμαρτήσει. Οι “νεφιλίμ” του κεφαλαίου έξι ήταν το προϊόν δαιμονισμένων ανδρών που συγκατοικούσαν με κανονικές γυναίκες. Άρα, το “πρόβλημα” του κακού είναι ένα ψέμα, δημιουργημένο από σύγχρονους ανθρώπους που δεν αποδέχονται την πραγματικότητα του Σατανά και των δαιμόνων.

Τέταρτον, η ομοιομορφική θεωρία της σύγχρονης γεωλογίας αποδεικνύεται από τη Γένεση ότι είναι ψέμα. Η γη έχει πολλά αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν πως υπήρξε ένας παγκόσμιος κατακλυσμός. Οι ομοιομορφιστές λένε: “Τὰ πάντα διαμένουσιν οὕτως ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς κτίσεως” (Β΄ Πέτρου γ΄. 4). “Θεληματικά αγνοούν” τον μεγάλο Κατακλυσμό της εποχής του Νώε. Η σύγχρονη γεωλογία δεν έχει καμία πιστευτή εξήγηση για το πώς δημιουργήθηκαν πράγματα όπως το Γκραντ Κάνυον, ή για το πώς απολιθώματα θαλάσσιων πλασμάτων εμφανίζονται στα υψηλότερα βουνά. Άρα η Γένεση διαψεύδει το ψέμα της σύγχρονης γεωλογίας.

Πέμπτον, η διαφθορά του ανθρώπου δεν μπορεί να εξηγηθεί πιστευτά, και σχεδόν όλες οι θεωρίες αποδεικνύονται ότι είναι ψέματα, επειδή η Γένεση δείχνει καθαρά το πώς ο άνθρωπος έπεσε από την αρχική του δικαιοσύνη στη μοχθηρή αγριότητα που βλέπουμε γύρω μας στον σύγχρονο κόσμο: “Διότι γνωρίσαντες τὸν Θεόν, δὲν ἐδόξασαν ὡς Θεὸν οὐδὲ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὑτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία” (Ρωμαίους α΄. 21). Άρα, οι διάφορες θεωρίες της σύγχρονης ψυχολογίας αποδεικνύονται ότι είναι ψέματα από το βιβλίο της Γένεσης.

Απόψε θα επικεντρωθούμε σ' αυτό το ψέμα πιο λεπτομερώς. Πηγαίνετε παρακαλώ στη Γένεση γ΄. 1-10.

“Ὁ δὲ ὄφις ἦτο τὸ φρονιμώτερον πάντων τῶν ζώων τοῦ ἀγροῦ, τὰ ὁποῖα ἔκαμε Κύριος ὁ Θεός· καὶ εἶπεν ὁ ὄφις πρὸς τὴν γυναῖκα, Τῷ ὄντι εἶπεν ὁ Θεός, Μή φάγητε ἀπὸ παντὸς δένδρου τοῦ παραδείσου; Καὶ εἶπεν ἡ γυνή πρὸς τὸν ὄφιν, Ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῶν δένδρων τοῦ παραδείσου δυνάμεθα νὰ φάγωμεν· ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ δένδρου, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, Μή φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲ ἐγγίσητε αὐτόν, διὰ νὰ μή ἀποθάνητε. Καὶ εἶπεν ὁ ὄφις πρὸς τὴν γυναῖκα, Δὲν θέλετε βεβαίως ἀποθάνει ἀλλ᾿ ἐξεύρει ὁ Θεός, ὅτι καθ᾿ ἥν ἡμέραν φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θέλουσιν ἀνοιχθῆ οἱ ὀφθαλμοὶ σας, καὶ θέλετε εἶσθαι ὡς θεοί, γνωρίζοντες τὸ καλὸν καὶ τὸ κακόν. Καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι τὸ δένδρον ἦτο καλὸν εἰς βρῶσιν, καὶ ὅτι ἦτο ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐπιθυμητὸν τὸ δένδρον ὡς δίδον γνῶσιν· καὶ λαβοῦσα ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ, ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ εἰς τὸν ἄνδρα αὑτῆς μεθ᾿ ἑαυτῆς, καὶ αὐτὸς ἔφαγε. Καὶ ἠνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἀμφοτέρων, καὶ ἐγνώρισαν ὅτι ἦσαν γυμνοί· καὶ ῥάψαντες φύλλα συκῆς, ἔκαμον εἰς ἑαυτοὺς περιζώματα. Καὶ ἤκουσαν τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ, περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ πρὸς τὸ δειλινόν· καὶ ἐκρύφθησαν ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνή αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ, μεταξὺ τῶν δένδρων τοῦ παραδείσου. Ἐκάλεσε δὲ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν Ἀδάμ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ποῦ εἶσαι; Ὁ δὲ εἶπε, τὴν φωνήν σου ἤκουσα ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐφοβήθην, διότι εἶμαι γυμνός· καὶ ἐκρύφθην” (Γένεση γ΄. 1-10).

Ο Άρθουρ Ου. Πινκ (Arthur W. Pink) ήταν Βρετανός θεολόγος και ερμηνευτής της Βίβλου. Ο Πινκ είπε πολύ σωστά πως το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης είναι ένα από τα σημαντικότερα αποσπάσματα σε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Ο Πινκ είπε:

Είναι το “σπορείο της Βίβλου”. Εδώ είναι τα θεμέλια επάνω στα οποία βασίζονται πολλά από τα βασικότερα δόγματα της πίστης μας. Εδώ εντοπίζουμε την πηγή των πολλών ποταμιών της θείας αλήθειας. Εδώ ξεκινάει το μεγάλο δράμα που τίθεται στη σκηνή της ανθρώπινης ιστορίας... Εδώ βρίσκουμε τη θεία εξήγηση για την παρούσα έκπτωτη και κατεστραμμένη κατάσταση της (ανθρώπινης) φυλής. Εδώ μαθαίνουμε για τα ύπουλα τεχνάσματα του εχθρού μας, του Διάβολου... Εδώ επισημάνουμε την παγκόσμια τάση της ανθρώπινης φύσης να καλύπτει την ηθική της ντροπή με τεχνάσματα των δικών της χεριών (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 33).

Το τρίτο κεφάλαιο μάς λέει πώς ο Σατανάς εισήλθε στον κήπο της Εδέμ, μπαίνοντας και μιλώντας μέσα από το στόμα ενός φιδιού που δεν είχε ακόμη κριθεί. Εκεί βλέπουμε πως ο Σατανάς μίλησε με τη γυναίκα, αμφισβητώντας το τι είπε ο Θεός στον Αδάμ, διαστρεβλώνοντας τον Λόγο που έδωσε ο Θεός, λέγοντάς της πως “δὲν θέλετε βεβαίως ἀποθάνει” αν φάτε τον καρπό του απαγορευμένου δέντρου, “τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ”.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σατανάς σε αυτό το σημείο ήταν ήδη έμπειρος στην εξαπάτηση. Η Βίβλος λέει στο Βιβλίο της Αποκάλυψης:

“Καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ ἔσυρε τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔρριψεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν…” (Αποκάλυψη ιβ΄. 4).

Το νόημα αυτού του εδαφίου δίνεται με σαφήνεια μερικά εδάφια αργότερα, στην Αποκάλυψη ιβ΄. 9,

“Καὶ ἐρρίφθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐρρίφθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐρρίφθησαν μετ᾿ αὐτοῦ” (Αποκάλυψη ιβ΄. 9).

Ο Δρ Χένρι Μ. Μόρις (Dr. Henry M. Morris) είπε:

Ο δράκος εδώ ταυτίζεται με το φίδι της Εδέμ (Γένεση γ΄. 1)... και ως ο Διάβολος που δοκίμασε τον Ιησού (στην έρημο) (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995, p. 1448; σημείωση στην Αποκάλυψη ιβ΄. 9).

Ο Σατανάς εκδιώχθηκε από τον Ουρανό επειδή επαναστάτησε κατά του Θεού, και επειδή θέλησε να πάρει το θρόνο του Θεού (Ησαΐας ιδ΄. 12-15, Ιεζεκιήλ κη΄. 13-18). Ο Σατανάς εκδιώχθηκε από τον Ουρανό στη γη, όπου έγινε

“…ὁ ἄρχοντας τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τὸ πνεύμα τὸ ὁποῖον ἐνεργεῖ τὴν σήμερον εἰς τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας” (Εφεσίους β΄. 2).

Αλλά τι γίνεται με τους αγγέλους που ακολούθησαν τον Σατανά στην εξέγερση κατά του Θεού; Στην Αποκάλυψη ιβ΄. 9 λέει:

“Ἐρρίφθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐρρίφθησαν μετ᾿ αὐτοῦ” (Αποκάλυψη ιβ΄. 9).

Πόσα άγγελοι επαναστάτησαν μαζί με τον Σατανά; Πόσοι απ' αυτούς “ἐρρίφθησαν μετ᾿ αὐτοῦ” στη γη; Στην Αποκάλυψη ιβ΄. 4 λέει:

“Καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ ἔσυρε τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔρριψεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν” (Αποκάλυψη ιβ΄. 4).

Ο Δρ Μόρις λέει:

Αυτοί οι ‘ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ’ ταυτίζονται με τους αγγέλους του Σατανά στην Αποκάλυψη ιβ΄. 9 (Morris, ibid., p. 1447).

Επομένως, πιστεύουμε πως το ένα τρίτο των αγγέλων του Ουρανού επαναστάτησαν μαζί με τον Σατανά τον ηγέτη τους και εκδιώχθηκαν στη γη, όπου έγιναν οι δαίμονες που ο Ιησούς συναντούσε τόσο συχνά κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του.

Ο Σατανάς είχε πει ψέματα σ' αυτούς τους αγγέλους. Αναμφίβολα είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο ψέμα που παρουσίασε στον Αδάμ και στην Εύα στον κήπο της Εδέμ, όταν είπε: “Θέλετε εἶσθαι ὡς θεοί” (Γένεση γ΄. 5). Αυτό ήταν αναμφισβήτητα το ψέμα που κατέστρεψε αυτούς τους αγγέλους: “Ελάτε μαζί μου και θα είστε ως θεοί”. Πίστεψαν το ψέμα του Διαβόλου, αλλά δεν “έγιναν ως θεοί”. Ω, όχι! Έγιναν τερατώδεις ακάθαρτοι δαίμονες, περιπλανώμενοι στον κόσμο με θυμό, λαγνεία και οργή!

Και όπως ο Σατανάς είπε ψέματα στους αγγέλους, βάζοντάς τους σε πειρασμό να αμαρτήσουν κατά του Θεού, έτσι έκανε ξανά όταν είπε ψέματα στον άνθρωπο. Η ιδέα που παρέσυρε εκείνους τους αγγέλους, και τους κατέστρεψε, ήταν παρόμοια με την ψευδή ιδέα που χρησιμοποίησε για να βάλει σε πειρασμό τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο της Εδέμ. Ακούστε τη Γένεση γ΄. 4-5,

“Καὶ εἶπεν ὁ ὄφις πρὸς τὴν γυναῖκα, Δὲν θέλετε βεβαίως ἀποθάνει ἀλλ᾿ ἐξεύρει ὁ Θεός, ὅτι καθ᾿ ἥν ἡμέραν φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θέλουσιν ἀνοιχθῆ οἱ ὀφθαλμοὶ σας, καὶ θέλετε εἶσθαι ὡς θεοί, γνωρίζοντες τὸ καλὸν καὶ τὸ κακόν” (Γένεση γ΄. 4-5).

Ο Σατανάς πρέπει να είχε χρησιμοποιήσει παρόμοιο επιχείρημα, παρόμοιο ψέμα, για να καταρρίψει το ένα τρίτο των αγγέλων του Ουρανού σε εκείνη τη μεγάλη αγγελική Πτώση από την υψωμένη θέση τους στον Ουρανό.

Και τώρα φέρνει αυτό το ψέμα, αυτήν τη διαστρέβλωση του Λόγου του Θεού, στους πρώτους γονείς μας. Και, όπως και οι άγγελοι, οι γονείς μας στον κήπο επίσης πίστεψαν το ψέμα του και καταδικάστηκαν όπως και οι άγγελοι που πίστεψαν τον “Πατήρ τοῦ ψεύδους”, αφού έτσι αποκάλεσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον Σατανά όταν είπε στους Φαρισαίους:

“Σεῖς εἶσθε ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς σας θέλετε νὰ πράττητε. Ἐκεῖνος ἦτο ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος καὶ δὲν μένει ἐν τῇ ἀληθείᾳ, διότι ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, διότι εἶναι ψεύστης καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ τοῦ ψεύδους” (Ιωάννην η΄. 44).

Σ' αυτό το εδάφιο ο Ιησούς μάς είπε δύο σημαντικά πράγματα για τον Σατανά: (1) “Ἐκεῖνος ἦτο ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος” και (2) “Εἶναι ψεύστης καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ”.

Ο Σατανός είπε ψέματα στους αγγέλους όταν τους έβαλε σε πειρασμό να τον ακολουθήσουν. Ο Σατανός είπε ψέματα στον Αδάμ και στην Εύα όταν τους έβαλε σε πειρασμό να φάνε από το απαγορευμένο δέντρο του κήπου.

Ο Σατανάς ήταν “ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος”. Μέσα από τα ψέματά του “δολοφόνησε” τους αγγέλους που τον ακολούθησαν, “τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ”, επειδή εκδιώχθηκαν από τον Ουρανό στη γη, όπου περιμένουν βέβαιη καταστροφή στη φωτιά της Κόλασης “τὸ ἡτοιμασμένον διὰ τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ” (Κατά Ματθαίον κε΄. 41). “Ἦτο ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος”, επειδή όχι μόνο “δολοφόνησε” το ένα τρίτο των αγγέλων του Ουρανού, αλλά επίσης δολοφόνησε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή με την εξαπάτηση και τα ψέματά του. Ο Ιησούς είπε:

“Ἐκεῖνος ἦτο ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος καὶ δὲν μένει ἐν τῇ ἀληθείᾳ, διότι ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει ἐν αὐτῷ…” (Ιωάννην η΄. 44).

Ο Σατανάς κατέστρεψε το ένα τρίτο των αγγέλων στην Πτώση τους. Και ο Σατανάς “δολοφόνησε” ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή παγιδεύοντάς την σ' αυτήν τη μεγάλη αμαρτία που διέπραξε αψηφώντας τον ζωντανό Θεό, και ακολουθώντας τον Διάβολο στη καταστροφή με την Πτώση του ανθρώπου, η οποία καταγράφεται στο κείμενό μας, στη Γένεση γ΄. 1-10.

Όταν ο Αδάμ αμάρτησε δεν ήταν συνηθισμένος άνθρωπος. Ήταν η φυσική κεφαλή ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής, και η αντιπροσωπευτική κεφαλή επίσης. Όπως η εξέγερση του Σατανά έπληξε άμεσα το ένα τρίτο των αγγέλων στον Ουρανό, έτσι η εξέγερση και η αμαρτία του Αδάμ κατά την Πτώση είχε επίσης μεγάλες συνέπειες για άλλους. Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή έπεσε εν Αδάμ ως αντιπροσωπευτική κεφαλή της. Ένα παλιό Πουριτανικό βιβλίο για παιδιά, έλεγε πολύ σωστά: “Στην πτώση του Αδάμ, αμαρτήσαμε όλοι”. Πιστεύοντας το ψέμα του Σατανά, και τρώγοντας τον απαγορευμένο καρπό, ο Αδάμ έφερε τον θάνατο σε όλους τους απογόνους του – σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Όπως το έθεσε ο Απόστολος Παύλος,

“Δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου (του Αδάμ) ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτω διῆλθεν ὁ θάνατος εἰς πάντας ἀνθρώπους…” (Ρωμαίους ε΄. 12).

Η επίδραση της αμαρτίας του Αδάμ στην ανθρώπινη φυλή είναι τεράστια. Πριν από την Πτώση, ο Θεός και ο άνθρωπος είχαν κοινωνία. Μετά την Πτώση, η κοινωνία σταμάτησε. Ήταν αποκομμένοι από τον Θεό. Μετά την Πτώση προσπάθησαν να κρυφτούν από τον Θεό.

Πριν την Πτώση ο άνθρωπος ήταν αθώος και άγιος. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν αμαρτωλή φύση. Μετά την Πτώση ήταν αμαρτωλοί και ντροπιασμένοι. Ο Απόστολος Παύλος είπε:

“Δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον” (Ρωμαίους ε΄. 12).

Αυτό το εδάφιο δεν λέει πως οι “αμαρτίες” εισήλθαν στον κόσμο. Λέει η “αμαρτία”, ενικός. Ο Αδάμ δεν έφερε την αμαρτία στον κόσμο φέρνοντας ένα κακό παράδειγμα. Η πράξη της αμαρτίας του έφερε μια αλλαγή στην ίδια του τη φύση. Η ίδια του η καρδιά έγινε διεφθαρμένη.

Πριν την Πτώση ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε φάει από το Δέντρο της Ζωής και να είχε ζήσει για πάντα (Γένεση β΄. 9, γ΄. 22). Μετά την Πτώση ο θάνατος του σώματος έγινε μέρος της ποινής για την αμαρτία του Αδάμ. Στην επιστολή προς Ρωμαίους ε΄. 12 λέει:

“Δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος…” (Ρωμαίους ε΄. 12).

Αυτό αναφέρεται τόσο στον πνευματικό όσο και στον σωματικό θάνατο. Αφού ο Αδάμ αμάρτησε, ο Θεός είπε:

“…ἐπειδή γῆ εἶσαι, καὶ εἰς γῆν θέλεις ἐπιστρέψει” (Γένεση γ΄. 19).

Έτσι, ο σωματικός και ο πνευματικός θάνατος είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας του Αδάμ.

Ως αποτέλεσμα της Πτώσης του Αδάμ, η αμαρτία έγινε παγκόσμια σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται τώρα με αμαρτωλή φύση, κληρονομημένη από τον Αδάμ, την αντιπροσωπευτική κεφαλή της ανθρώπινης φυλής. Η Βίβλος λέει:

“Διὰ τοῦτο καθὼς δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτω διῆλθεν ὁ θάνατος εἰς πάντας ἀνθρώπους, ἐπειδή πάντες ἥμαρτον” (Ρωμαίους ε΄. 12).

Η αμαρτωλή φύση του έκπτωτου ανθρώπου παρουσιάζεται σε ολόκληρη τη Βίβλο.

“Διότι οὐδεὶς ἄνθρωπος εἶναι ἀναμάρτητος” (Α΄ Βασιλέων η΄. 46).

“Διότι δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος δίκαιος ἐπὶ τῆς γῆς, ὅστις νὰ πράττῃ τὸ καλὸν καὶ νὰ μή ἁμαρτάνῃ” (Εκκλησιαστής ζ΄. 20).

“Δὲν ὑπάρχει δίκαιος οὐδὲ εἷς, δὲν ὑπάρχει τις ἔχων σύνεσιν· δὲν ὑπάρχει τις ἐκζητῶν τὸν Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ὁμοῦ ἐξηχρειώθησαν· δὲν ὑπάρχει ὁ πράττων ἀγαθόν, δὲν ὑπάρχει οὐδὲ εἷς” (Ρωμαίους γ΄. 10-12).

“Διὰ νὰ ἐμφραχθῇ πᾶν στόμα καὶ νὰ γείνῃ πᾶς ὁ κόσμος ὑπόδικος εἰς τὸν Θεόν” (Ρωμαίους γ΄. 19).

“Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν δὲν ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ἐν ἡμῖν” (Α΄ Ιωάννην α΄. 8).

Η αμαρτία του Αδάμ καταλογίσθηκε σε όλους τους απογόνους του, δηλαδή σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Λόγω της οργανικής ενότητας της ανθρωπότητας, ο Θεός καταλογίζει αμέσως την αμαρτία του Αδάμ σε όλους τους απογόνους του. Έτσι, η φύση που όλοι οι άνθρωποι κατέχουν τώρα είναι η ίδια διαφθαρμένη φύση που είχε ο Αδάμ μετά την Πτώση. Σύμφωνα με την επιστολή προς Ρωμαίους ε΄. 12 ο θάνατος (τόσο ο πνευματικός όσο και ο φυσικός) πέρασε σε όλους τους ανθρώπους, διότι όλοι αμάρτησαν εν Αδάμ, τη φυσική τους κεφαλή.

Αυτό εννοούμε με τη “Ολική διαφθορά” της ανθρωπότητας. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος στην φυσική διαφθαρμένη κατάστασή του δεν έχει πραγματική αγάπη για τον Θεό. Σημαίνει ότι προτιμάει τον εαυτό του παρά τον Θεό, ότι αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από τον Δημιουργό του. Η Ολική διαφθορά σημαίνει επίσης πως κάθε άνθρωπος στη φυσική του κατάσταση έχει μια αντιπάθεια προς τον Θεό, μια απέχθεια ή αποστροφή προς Αυτόν, και είναι εναντίον Του.

“Διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς εἶναι ἔχθρα εἰς τὸν Θεόν” (Ρωμαίους η΄. 7).

Το “φρόνημα τῆς σαρκὸς” αναφέρεται σε “άνθρωπο μη-αναγεννημένο”, που δεν έχει τη δεύτερη γέννηση (The Geneva Bible, 1599, σημείωμα στην Προς Ρωμαίους η΄. 7).

Έτσι, η Πτώση του Αδάμ, στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, έχει άμεση σχέση με σας. Είτε μεγαλώσατε μέσα στην εκκλησία είτε όχι, έχετε λάβει μια φύση που αντιπαθεί τον Θεό και τον Χριστό, κληρονομημένη από τον προπάτορά σας Αδάμ. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να σκεφτείτε, να μάθετε ή να κάνετε ώστε να αντιστρέψετε την κληρονομημένη σας εσωτερική διαφθορά. Ως εκ τούτου, η σωτηρία πρέπει να έρθει από μια “ξένη” πηγή, από μια πηγή έξω από τον εαυτό σας. Κι αυτή η πηγή είναι ο Ίδιος ο Θεός. Ο Θεός πρέπει να σας ξυπνήσει για να δείτε την εσωτερική σας διαφθορά. Ο Θεός πρέπει να εξαφανίσει τις ψευδείς ιδέες σας σχετικά με τη σωτηρία, και να σας πείσει για την εσωτερική σας διαφθορά. Ο Θεός πρέπει να σας ελκύσει στον Χριστό, τόσο για καθαρισμό όσο και για τη δημιουργία της νέας γέννησης μέσα σας. Λόγω της αμαρτίας του Αδάμ, μόνο ο Χριστός, ο “έσχατος Αδάμ”, μπορεί να σας σώσει. Αυτή είναι η σωτηρία από χάρη μόνον, και μέσω του Χριστού μόνον. Αυτό πιστεύουμε και αυτό κηρύττουμε.

Πριν ο Αδάμ πέσει, είχε μία τέλεια σχέση με τον Θεό. Περπατούσε με τον Θεό ως φίλο του. Αλλά αφού αμάρτησε, ο Αδάμ μαζί με τη γυναίκα του κρύφτηκαν από τον Θεό στα δέντρα του κήπου.

Είστε παιδιά του Αδάμ. Γι' αυτό οι σκέψεις σας για τον Θεό είναι λάθος! Αντί να Τον εμπιστεύεστε, Του αντιτάσσεστε και κρύβεστε απ' Αυτόν, ακριβώς όπως κι ο προπάτοράς σας ο Αδάμ. Γι' αυτό κάνετε το ένα λάθος μετά το άλλο, όταν προσπαθείτε να εμπιστευτείτε τον Χριστό. Και γι' αυτό το μυαλό σας κάνει κύκλους – κάνοντας τα ίδια λάθη ξανά και ξανά, και ξανά, και ξανά, ατέλειωτα.

Η μαρτυρία ενός φοιτητή

Είχα τη μια ψευδή μεταστροφή μετά την άλλη. Νόμιζα ότι έπρεπε να έχω κάποιο συναίσθημα με την μεταστροφή. Οι ψευδείς μεταστροφές ήταν απαίσιος καιρός για μένα.

Όταν ερχόμουν να με συμβουλέψουν, προσπαθούσα να σκεφτώ κάτι να πω. Προσπαθούσα να θυμηθώ τι είχε ειπωθεί στο κήρυγμα, για να μπορέσω να επαναλάβω κάτι. Αλλά τα λόγια μου δεν είχαν ποτέ καμιά ουσία. Προσπάθησα να αντιγράψω τη μαρτυρία μεταστροφής κάποιου άλλου. Τι τρέλα!

Άρχισα να προσεύχομαι μόνος μου και να σκέφτομαι την αμαρτία μου. Τότε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου μού έγινε ξεκάθαρο. Ήρθα στον Ιησού ως άθλιος αμαρτωλός χωρίς καμία ελπίδα στον εαυτό μου – αλλά η ελπίδα μου ήταν στον Ιησού Χριστό. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα ήταν να έρθω στον Ιησού και οι αμαρτίες μου να καθαριστούν διαμέσου του Αίματός Του. Εμπιστεύτηκα το Αίμα Του.

Η μαρτυρία μίας νεαρής κοπέλας

Ο Σατανάς συνέχεια μου έλεγε: “Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Είσαι τέλεια όπως είσαι. Δεν χρειάζεσαι τον Ιησού.” Τότε ήρθα στην εκκλησία και ήξερα ότι έκανα λάθος. Έκλαιγα και δεν μπορούσα να σταματήσω. Ο Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) με ρώτησε: “Θα έρθεις στον Χριστό;” Απάντησα: “Ναι, θα έρθω σ' Αυτόν. Θα έρθω σ' Αυτόν.” Έτρεξα στον Ιησού εκείνη την ημέρα. Παραδόθηκα πλήρως στον Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός με αγκάλιασε και οι αμαρτίες μου ξεπλύθηκαν με το Αίμα Του.

Η μαρτυρία ενός νέου

Δεν μπορούσα πλέον να αγνοήσω το γεγονός ότι η καρδιά μου ήταν άσχημη, αντιστεκόμενη, γεμάτη με κακό, και ενάντια στον Θεό. Η καρδιά μου δεν μπορούσε πλέον να με εξαπατήσει κάνοντάς με να νομίζω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Δεν ήμουν εντάξει και δεν υπήρχε καλοσύνη μέσα μου. Ήξερα ότι αν πέθαινα εκείνη τη στιγμή θα πήγαινα κατευθείαν στην Κόλαση. Άξιζα να πάω στην Κόλαση. Ήμουν αμαρτωλός. Νόμιζα ότι μπορούσα να κρύψω τις αμαρτίες μου από τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούσα να τις κρύψω από τον Θεό. Ο Θεός έβλεπε όλη μου την αμαρτία. Ένιωθα σαν τον Αδάμ που προσπαθούσε να κρυφτεί από τον Θεό αφού έφαγε τον απαγορευμένο καρπό. Ένιωσα εντελώς απελπισμένος. Όλες μου οι καλές πράξεις δεν μπορούσαν να σώσουν έναν άθλιο αμαρτωλό σαν κι εμένα. Ο Χριστός μόνος Του με έσωσε. Το Αίμα Του με κάλυψε και ξέπλυνε όλες μου τις αμαρτίες. Ο Χριστός με έντυσε με το Αίμα Του. Με έντυσε με τη δικαιοσύνη Του. Το Αίμα Του καθάρισε την αμαρτωλή μου καρδιά. Η πίστη μου και η βεβαιότητά μου είναι στον Χριστό και μόνο. Ήμουν αμαρτωλός – αλλά ο Ιησούς με έσωσε.

Η μαρτυρία μιας νεαρής κοπέλας

Μπήκα στην εκκλησία και η καρδιά μου ήταν βαριά. Ένιωσα πως ήμουν αμαρτωλή. Δεν μπορούσα πλέον να αγνοήσω το γεγονός ότι η καρδιά μου ήταν άσχημη, αντιστεκόμενη, γεμάτη με κακό εναντίον του Θεού. Τότε, καθώς το κήρυγμα πλησίαζε στο τέλος του, άκουσα για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν σήμαινε τίποτα για μένα. Ο Χριστός πέθανε στη θέση μου επάνω στο Σταυρό, για να πληρώσει για την αμαρτία μου. Πέθανε επάνω στο Σταυρό για μένα! Το Αίμα Του χύθηκε για μένα! Χρειαζόμουν απεγνωσμένα τον Ιησού. Τα μάτια μου απομακρύνθηκαν από μένα. Κοίταξα προς τον Χριστό για πρώτη φορά, και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός με έσωσε! Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο Τζον Νιούτον (John Newton) όταν είπε: “Θαυμάσια χάρη! Τι γλυκειά που έσωσε κι εμέ! Χαμένος ήμουν, μ' εύρηκε και μ' ελευθέρωσε.” Ήμουν αμαρτωλή και ο Ιησούς Χριστός με έσωσε από την αμαρτία μου.

Ούτε είδα ούτε αισθάνθηκα τον Ιησού. Δεν είχα κάποια θεϊκή θρησκευτική εμπειρία. Απλώς Τον εμπιστεύτηκα. Τη στιγμή που εμπιστεύτηκα τον Ιησού, ξέπλυνε την αμαρτία μου με το Αίμα Του.

Ακούω τον Σωτήρα μου που καλεί, Ακούω τον Σωτήρα μου που καλεί,
Ακούω τον Σωτήρα μου που καλεί, Θα πάω μαζί Του, μαζί Του σε όλη τη διαδρομή!
   (“Where He Leads Me” του Ernest W. Blandy, 1890).

Θείε Λυτρωτή έρχομαι σε Σε,
Δέξου και καθάρισε και μένα, ω Χριστέ.
   (“I Am Coming, Lord” του Lewis Hartsough, 1828-1919).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “I Am Coming, Lord”
(του Lewis Hartsough, 1828-1919).