Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ, ΜΑΔΙΣΜΑ, ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΦΤΥΣΙΜΟ

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 25 Μαρτίου 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 25, 2018

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).


Αυτό είναι το τρίτο από τα κείμενα σχετικά με τον Δούλο στον Ησαΐα, που προφήτευσαν τέλεια τα παθήματα του Χριστού. Σ' αυτό το κείμενο, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά ο Ιησούς όταν είπε στους μαθητές Του,

“Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ θέλουσιν ἐκτελεσθῆ πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Διότι θέλει παραδοθῆ εἰς τὰ ἔθνη καὶ θέλει ἐμπαιχθῆ καὶ ὑβρισθῆ καὶ ἐμπτυσθῆ, καὶ μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ θέλει ἀναστηθῆ” (Λουκάν ιη΄. 31-33).

Η εκπληκτική προφητεία του Ησαΐα ν΄. 6 δεν μπορεί να αναφέρεται σε κανέναν άλλον παρά στον Ιησού. Εκπληρώθηκε κυριολεκτικά από τον Κύριο Ιησού Χριστό.

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Θα σας δώσω τρεις μεγάλες αλήθειες από αυτό το κείμενο απόψε.

I. Πρώτον, ο Ιησούς “έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα βασανιστήρια!

Ο Δρ Στρονγκ (Dr. Strong) (αριθμός 5414) μάς λέει πως η εβραϊκή λέξη “ναθάν” σημαίνει “δίνω”. Πράγματι, ο Ιησούς “έδωσε” την πλάτη Του σ' αυτούς που μαστιγώνουν. “Έδωσε” το σαγόνι Του σ' αυτούς που μαδούν. “Έδωσε” το πρόσωπό Του σε “βρισιές και φτυσίματα”. Ο Ιησούς είπε,

“Ἐγὼ βάλλω τὴν ψυχήν μου... Οὐδεὶς ἀφαιρεῖ αὐτήν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ βάλλω αὐτήν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ” (Ιωάννην ι΄. 17-18).

Και πάλι, στον κήπο της Γεθσημανής, όταν ήρθαν να Τον συλλάβουν, ο Ιησούς είπε στον Πέτρο:

“Νομίζεις ὅτι δὲν δύναμαι ἤδη νὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα μου, καὶ θέλει στήσει πλησίον μου περισσοτέρους παρὰ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων; Πῶς λοιπὸν θέλουσι πληρωθῆ αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτω πρέπει νὰ γείνῃ;” (Ματθαίον κϛ΄. 53-54).

Ακόμα και όταν οι στρατιώτες ήρθαν να Τον πάρουν, ο Ιησούς θα μπορούσε να είχε καλέσει 72.000 αγγέλους για να το αποτρέψουν. Αλλά σκόπιμα αρνήθηκε να το κάνει. Ναι, ο Σωτήρας “έδωσε” την πλάτη Του και το σαγόνι Του και το πρόσωπό Του στους “μαστιγοῦντας”. “Έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα παθήματα για να εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίον ήρθε σ' αυτή τη γη, να σώσει τον λαό Του, να λυτρώσει όλους όσους έρχονται σ' Αυτόν. Αυτός,

ἔδωκεν ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων” (Α΄ Τιμόθεον β΄. 6).

Αυτός,

ἔδωκεν ἑαυτὸν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ παρόντος πονηροῦ αἰῶνος” (Γαλάτες α΄. 4).

Αυτός,

ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, διὰ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ πάσης ἀνομίας” (Τίτον β΄. 14).

Αυτός είπε,

“Ἐγὼ βάλλω τὴν ψυχήν μου... Οὐδεὶς ἀφαιρεῖ αὐτήν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ βάλλω αὐτήν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ” (Ιωάννην ι΄. 17-18).

Έδωσε τον εαυτό Του να βασανιστεί, να ντροπιαστεί και να σταυρωθεί επειδή σας αγαπάει! Αυτός είπε,

“Μεγαλητέραν ταύτης ἀγάπην δὲν ἔχει οὐδείς, τοῦ νὰ βάλῃ τις τὴν ψυχήν αὑτοῦ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ” (Ιωάννην ιε΄. 13).

Ο Ιησούς κατέβηκε από το θρόνο του Ουρανού για τον εξής σκοπό: να δώσει τη ζωή Του σ' αυτά τα βασανιστήρια και σ' αυτήν τη ντροπή, ώστε εμείς να ζήσουμε! Ω, τι σκέψη! Λέει: “Έδωσα την πλάτη μου σ' αυτούς που μαστιγώνουν επειδή σας αγαπάω. Έδωσα το σαγόνι μου σ' αυτούς που μαδούν επειδή ήξερα ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σας λυτρώσω. Έδωσα το πρόσωπό μου στη ντροπή και στα φτυσίματα για να σώσω τα πρόσωπά σας από την ντροπή στην Τελική Κρίση!” Παρέδωσε τη ζωή Του σ' αυτές τις φρίκες επειδή σας αγαπάει και είναι φίλος σας! “Ο Ιησούς είναι φίλος των αμαρτωλών!” Σταθείτε και ψάλλετέ το!

Ο Ιησούς είναι φίλος των αμαρτωλών,
   Φίλος των αμαρτωλών, φίλος των αμαρτωλών,
Ο Ιησούς είναι φίλος των αμαρτωλών,
   Αυτός μπορεί να σας ελευθερώσει!
(“Jesus is the Friend of Sinners,” του John W. Peterson, 1921-2006).

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

II. Δεύτερον, ο Ιησούς “έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα βασανιστήρια για να θεραπεύσει την ψυχή σας από την αμαρτία!

Αυτός “τὸν νῶτόν (Του ἔδωκε) εἰς τοὺς μαστιγοῦντας.” Μην το παίρνετε ελαφριά! Η Βίβλος λέει,

“Τότε λοιπὸν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε” (Ιωάννην ιθ΄. 1).

Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) είπε,

Ο Πιλάτoς, ο κυβερνήτης, τον παρέδωσε στη σκληρή διαδικασία του φραγγελώματος... το φραγγέλιο... ήταν φτιαγμένο από τένοντες βόδιων... στους οποίους ήταν δεμένα κομμάτια οστών, ώστε κάθε χτύπημα να μπορεί πιο εύκολα να ξεσκίζει την ταλαίπωρη τρεμάμενη σάρκα, η οποία καταστρεφόταν από τα φοβερά μαστιγώματα. Το φραγγέλωμα ήταν τόσο σκληρή τιμωρία που γενικά θεωρούταν χειρότερη κι από τον ίδιο τον θάνατο, και μάλιστα, πολλοί πέθαιναν κατά τη διάρκειά του, ή σύντομα μετά. Ο ευλογητός Λυτρωτής μας έδωσε την πλάτη του σ' αυτούς που μαστιγώνουν, και εκεί έκαναν βαθιές πληγές. Ω θέαμα δυστυχίας! Πώς να αντέξουμε να το δούμε; (C. H. Spurgeon, “The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume XXV, p. 422).

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Γιατί έδωσες την πλάτη Σου σ' αυτούς που μαστιγώνουν, Ιησού; Ξανά, ο Ησαΐας μάς δίνει την απάντηση,

“διὰ τῶν πληγῶν αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν” (Ησαΐας νγ΄. 5).

Με τις “πληγές” στην πλάτη Του οι ψυχές μας θεραπεύονται από την αμαρτία! Ο Απόστολος Πέτρος το έκανε αυτό ξεκάθαρο όταν είπε,

“Ὅστις τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἐβάστασεν ἐν τῷ σώματι αὑτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, διὰ νὰ ζήσωμεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ, ἀποθανόντες κατὰ τὰς ἁμαρτίας· μὲ τοῦ ὁποίου τὴν πληγήν ἰατρεύθητε” (Α΄ Πέτρου β΄. 24).

Οι ψυχές μας, οι οποίες είναι παραμορφωμένες και κατεστραμμένες από την αμαρτία, μπορούν να θεραπευτούν από τις πληγές που βάσταξε ο Ιησούς!

Μεγάλα πλήθη ήρθαν σ' Αυτόν ενώ βρισκόταν στη λίμνη της Τιβεριάδας,

“καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας” (Ματθαίον ιβ΄. 15).

Όπως θεράπευσε αυτούς, έτσι μπορεί να θεραπεύσει και την αμαρτωλή σας καρδιά, κι ας είναι “σφόδρα διεφθαρμένη” (Ιερεμίας ιζ΄. 9). Ο Τσαρλς Ουέσλι (Charles Wesley), στον σπουδαίο χριστουγεννιάτικο ύμνο του “Άκου, οι κήρυκες άγγελοι ψάλλουν/Hark, οι Herald Angels Sing”, είπε ότι ο Χριστός “Έχει ανατείλει με θεραπεία στις φτερούγες του... Γεννημένος να αναστήσει τους γιους της γης, γεννημένος να τους δώσει δεύτερη γέννηση”. Ελάτε στον Ιησού και οι πληγές της αμαρτίας στην ψυχή σας θα θεραπευθούν από τις πληγές Του, και θα αναγεννηθείτε!

III. Τρίτον, ο Ιησούς “έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα βασανιστήρια ως αντικαταστάτης για εσάς, τους αμαρτωλούς!

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεκάθαρο από αυτό:

“Αὐτὸς ἐτραυματίσθη διὰ τὰς παραβάσεις ἡμῶν, ἐταλαιπωρήθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· ἡ τιμωρία, ἥτις ἔφερε τὴν εἰρήνην ἡμῶν, ἦτο ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ διὰ τῶν πληγῶν αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. Πάντες ἡμεῖς ἐπλανήθημεν ὡς πρόβατα· ἐστράφημεν ἕκαστος εἰς τὴν ὁδὸν αὑτοῦ· καὶ Κύριος ἔθεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὴν ἀνομίαν πάντων ἡμῶν” (Ησαΐας νγ΄. 5-6).

Ο Ιησούς πέρασε όλα αυτά τα βασανιστήρια στη θέση σας, για να σας σώσει από τα βασανιστήρια της Κολάσεως!

“Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐγρόνθισαν αὐτόν, ἄλλοι δὲ ἐρράπισαν” (Ματθαίον κϛ΄. 67).

“Καὶ ἤρχισάν τινες νὰ ἐμπτύωσιν εἰς αὐτὸν καὶ νὰ περικαλύπτωσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ νὰ γρονθίζωσιν αὐτὸν καὶ νὰ λέγωσι πρὸς αὐτόν· Προφήτευσον· καὶ οἱ ὑπηρέται ἔτυπτον αὐτὸν μὲ ῥαπίσματα” (Μάρκον ιδ΄. 65).

“Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλήν αὐτοῦ” (Ματθαίον κζ΄. 30).

“Καὶ ἔτυπτον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ μὲ κάλαμον καὶ ἐνέπτυον εἰς αὐτόν, καὶ γονυπετοῦντες προσεκύνουν αὐτόν” (Μάρκον ιε΄. 19).

“Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ κρατοῦντες τὸν Ἰησοῦν ἐνέπαιζον αὐτὸν δέροντες, καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐρράπιζον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἠρώτων αὐτόν, λέγοντες· Προφήτευσον τίς εἶναι ὅστις σὲ ἐκτύπησε; Καὶ ἄλλα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν” (Λουκάν κβ΄. 63-65).

“Τότε λοιπὸν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε” (Ιωάννην ιθ΄. 1).

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Ο Τζόζεφ Χαρτ (Joseph Hart) το είπε πολύ καλά,

Δες πόσο υπομονετικά στέκεται ο Ιησούς,
   Προσβεβλημένος σε αυτό το απαίσιο μέρος!
Αμαρτωλοί έχουν δέσει τα Παντοδύναμα χέρια,
   Και φτύνουν στο πρόσωπο του Δημιουργού τους.
(“His Passion” του Joseph Hart, 1712-1768;
   τροποποιημένο από τον Δρ Χάιμερς).

Ο Ιησούς πέρασε όλα αυτά τα παθήματα. Και μετά καρφώσαν τα χέρια Του και τα πόδια Του σε Σταυρό! Πέρασε όλη αυτήν τη φρίκη και τον πόνο ως αντικαταστάτης σας. Υπέφερε και πέθανε επάνω στο Σταυρό στη θέση σας, για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες σας και για να σας φέρει, θεραπευμένους και καθαρούς, στον Θεό!

“Ἐπειδή καὶ ὁ Χριστὸς ἅπαξ ἔπαθε διὰ τὰς ἁμαρτίας, ὁ δίκαιος ὑπὲρ τῶν ἀδίκων, διὰ νὰ φέρῃ ἡμᾶς πρὸς τὸν Θεόν” (Α΄ Πέτρου γ΄. 18).

Ο Δρ Άιζακ Ουάτς (Dr. Isaac Watts) είπε,

Δείτε, απ' το κεφάλι Του, τα χέρια Του, τα πόδια Του,
   Λύπη και αγάπη ρέουν ανακατεμένα.
Η αγάπη και η λύπη έχουν ξανασυναντηθεί με τέτοιον τρόπο;
   Τα αγκάθια έχουν ξαναφτιάξει τόσο μεγαλοπρεπές στεφάνι;

Αν ήταν ολόκληρη η επικράτεια της φύσης δική μου,
   Θα ήταν δώρο υπερβολικά μικρό.
Αγάπη τόσο καταπληκτική, τόσο θεία,
   Απαιτεί την ψυχή μου, τη ζωή μου, το όλον μου.
(“When I Survey the Wondrous Cross” του Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Και ο Ουίλιαμ Ουίλιαμς (William Williams) είπε,

Το τεράστιο φορτίο ανθρώπινης ενοχής,
   Φορτώθηκε επάνω στον Σωτήρα,
Με τη λύπη ως ιμάτιο,
   Για αμαρτωλούς ήταν ντυμένος.
Για αμαρτωλούς ήταν ντυμένος.
   (“Love In Agony” του William Williams, 1759).

Η Έμι Ζαμπαλάγκα (Emi Zabalaga) γεννήθηκε στην εκκλησία μας. Ήρθε σε κάθε συνάθροιση. Αλλά αυτό δεν την έκανε Χριστιανή. Ήταν αμαρτωλή από τη φύση όπως όλοι. Πάλεψε με την αμαρτία της και με τον εαυτό της. Αλλά μια μέρα ήρθε μπροστά στο τέλος του κηρύγματός μου. Γονάτισε και εμπιστεύτηκε τον Χριστό! Ακούστε τι είπε,

“Η αμαρτία μου απλωνόταν σαν απύθμενος ωκεανός. Δεν λαντεχα άλλο. Έπρεπε να έχω τον Χριστό! Έπρεπε να έχω το Αίμα Του! Έπεσα στα γόνατά μου και εμπιστεύτηκα τον Ιησού. Ο Θεός με ελευθέρωσε από τα είδωλα των συναισθημάτων, της ψυχανάλυσης και της επιθυμίας για διαβεβαίωση. Τα άφησα να φύγουν και κατέρρευσα στα χέρια του Σωτήρα. Αντί του να φοβάμαι μια ακόμη ψεύτικη μεταστροφή, ή του να κοιτάζω μέσα μου και να ελέγχω τα συναισθήματά μου όπως έκανα πάντα, κοίταξα στον Χριστό με πίστη. Ο ζωντανός Χριστός με έσωσε. Ξέπλυνε την αμαρτία μου με το πολύτιμο Αίμα Του. Αφαίρεσε το βαρύ φορτίο της αμαρτίας. Ο Ιησούς απορρόφησε την οργή του Θεού η οποία έπρεπε να με στείλει στην Κόλαση. Μου έδωσε χάρη και συγχώρεσε όλη μου την αμαρτία. Το μητρώο μου είναι σφραγισμένο “Αθώα” με το δικό Του Αίμα. Είναι ο συνήγορος μου, ο λυτρωτής μου, ο ήρωάς μου, και ο Κύριός μου! Μπορώ μόνο να πω μαζί με τον Απόστολο Παύλο, “Χάρις δὲ εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀνεκδιήγητον αὐτοῦ δωρεάν – τον Ιησού”.

Ο Χριστός είναι ο αντικαταστάτης σας. Πέθανε στη θέση σας – για να πληρώσει για την αμαρτία σας. Ο μεγάλος Σπέρτζεον είπε: “Άλλοι μπορούν να κηρύττουν κάτι άλλο, αλλά όσον αφορά αυτόν τον άμβωνα, θα αντηχεί πάντα με την αντικατάσταση του Χριστού!”

Ο Ιησούς πλήρωσε το χρέος της αμαρτίας με τα παθήματα και το θάνατό Του στο Σταυρό! Ελάτε στον Ιησού και θα συγχωρέσει τις αμαρτίες σας και θα σώσει την ψυχή σας! Μακάρι να πείτε με όλη σας την καρδιά,

Ακούω τη φωνή που με καλεί Χριστέ,
   Στο θείο αίμα ν' αγνισθώ που έχυσες για με.
Θείε Λυτρωτή έρχομαι σε Σε,
   Δέξου και καθάρισε και μένα, ω Χριστέ.
(“Ακούω τη φωνή/I Am Coming, Lord” του Lewis Hartsough, 1828-1919).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “My Jesus, I Love Thee”
(του William R. Featherstone, 1842-1878).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ, ΜΑΔΙΣΜΑ, ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΦΤΥΣΙΜΟ

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

(Λουκάν ιη΄. 31-33)

I.   Πρώτον, ο Ιησούς “έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα βασανιστήρια!
Ιωάννην ι΄. 17-18, Ματθαίον κϛ΄. 53-54, Α΄ Τιμόθεον β΄. 6,
Γαλάτες α΄. 4, Τίτον β΄. 14, Ιωάννην ιε΄. 13.

II.  Δεύτερον, ο Ιησούς “έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα βασανιστήρια
για να θεραπεύσει την ψυχή σας από την αμαρτία! Ιωάννην ιθ΄. 1,
Ησαΐας νγ΄. 5, Α΄ Πέτρου β΄. 24, Ματθαίον ιβ΄. 15, Ιερεμίας ιζ΄. 9.

III. Τρίτον, ο Ιησούς “έδωσε” τον εαυτό Του σε αυτά τα βασανιστήρια ως
αντικαταστάτης για εσάς, τους αμαρτωλούς! Ησαΐας νγ΄. 5-6,
Ματθαίον κϛ΄. 67, Μάρκον ιδ΄. 65, Ματθαίον κζ΄. 30,
Μάρκον ιε΄. 19, Λουκάν κβ΄. 63-65, Ιωάννην ιθ΄. 1, Α΄ Πέτρου γ΄. 18.