Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ

DETERMINED TO SUFFER
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Σάββατο βράδυ, 10 Μαρτίου 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 10, 2018

“Καὶ ὅτε συνεπληροῦντο αἱ ἡμέραι διὰ νὰ ἀναληφθῇ, τότε αὐτὸς ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ”
 (Λουκάν θ΄. 51).


Ο Δρ Τζον Γκιλ (Dr. John Gill) είπε: “Τώρα έφτασε η ώρα να φύγει ο Ιησούς από τις πεδιάδες της Γαλιλαίας, έχοντας τελειώσει το έργο του εκεί, και να πάει στους λόφους της Ιουδαίας, και από εκεί στην Ιερουσαλήμ... Μετά απ' αυτό, δεν ξαναπήγε στη Γαλιλαία... και ήταν αποφασισμένος να πάει στην Ιερουσαλήμ... αν και ήξερε τι έπρεπε να συναντήσει και να υποφέρει· ότι έπρεπε βαστάξει τις αμαρτίες του λαού του, την κατάρα του νόμου, και την οργή του Θεού· ότι θα είχε πολλούς εχθρούς, ότι θα έπρεπε να παλέψει με άνδρες και με διάβολους, και να υποστεί έναν οδυνηρό, αισχρό και επικατάρατο θάνατο· αλλά κανένα απ' αυτά τα πράγματα δεν τον σταμάτησαν, ήταν αποφασισμένος να πάει (εκεί)” (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 589; σημείωση στο Κατά Λουκάν θ΄. 51).

“Καὶ ὅτε συνεπληροῦντο αἱ ἡμέραι διὰ νὰ ἀναληφθῇ, τότε αὐτὸς ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” (Λουκάν θ΄. 51).

“Ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό. Θα σας δώσω τρεις σκέψεις απ' αυτό το κείμενο.

I. Πρώτον, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό σκόπιμα.

Η σταύρωση του Χριστού δεν ήταν ατύχημα! Όχι! Είχε ήδη πει στους μαθητές,

“Πρέπει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου νὰ πάθῃ πολλὰ καὶ νὰ καταφρονηθῇ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ νὰ θανατωθῇ καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ νὰ ἀναστηθῇ” (Λουκάν θ΄. 22).

Ξανά, τους είχε πει ήδη,

“Βάλετε σεῖς εἰς τὰ ὦτά σας τοὺς λόγους τούτους· διότι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει νὰ παραδοθῇ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. Ἐκεῖνοι ὅμως δὲν ἐνόουν τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἦτο ἀποκεκρυμμένος ἀπ᾿ αὐτῶν, διὰ νὰ μή νοήσωσιν αὐτόν, καὶ ἐφοβοῦντο νὰ ἐρωτήσωσιν αὐτὸν περὶ τοῦ λόγου τούτου” (Λουκάν θ΄. 44-45).

Οι μαθητές δεν καταλάβαιναν ότι πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό. Αλλά ο Χριστός το ήξερε και το καταλάβαινε. Για τρίτη φορά στο κατά Λουκάν ευαγγέλιον, ο Χριστός είπε:

“Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ θέλουσιν ἐκτελεσθῆ πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Διότι θέλει παραδοθῆ εἰς τὰ ἔθνη καὶ θέλει ἐμπαιχθῆ καὶ ὑβρισθῆ καὶ ἐμπτυσθῆ, καὶ μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ θέλει ἀναστηθῆ. Καὶ αὐτοὶ δὲν ἐνόησαν οὐδὲν ἐκ τούτων, καὶ ἦτο ὁ λόγος οὗτος κεκρυμμένος ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ δὲν ἐνόουν τὰ λεγόμενα” (Λουκάν ιη΄. 31-34).

Οι μαθητές περίμεναν τον Ιησού να ενθρονιστεί ως Βασιλιάς και Μεσσίας του Ισραήλ. Απλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι έπρεπε να πεθάνει επάνω στο Σταυρό. Γιατί; Στο Κατά Λουκάν ιη΄. 34 λέει ότι “ἦτο ὁ λόγος οὗτος κεκρυμμένος ἀπ᾿ αὐτῶν”. Κατάλαβαν μόνο όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και άνοιξε “αὐτῶν τὸν νοῦν... καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὕτως εἶναι γεγραμμένον καὶ οὕτως ἔπρεπε νὰ πάθῃ ὁ Χριστὸς καὶ νὰ ἀναστηθῇ ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ” (Λουκάν κδ΄. 45-46). Κι έτσι, οι μαθητές δεν είχαν κατανόηση του Ευαγγελίου (Α΄ Κορινθίους ιε΄. 1-4) παρά μόνον αφού ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς (Ιωάννην κ΄. 22, 24-28).

Αλλά ο Ιησούς ήξερε γιατί πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε ότι ο Ιησούς ήξερε “πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾿ αὐτόν” (Ιωάννην ιθ΄. 4). Ωστόσο, “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό (Λουκάν θ΄. 51). Ήξερε ότι ο Θεός θα σύντριβε την ψυχή Του στη Γεθσημανή με το βάρος των αμαρτιών μας – μέχρι που θα έσταζε με αιματηρό ιδρώτα και θα έκραζε στον Θεό να Τον σώσει από το θάνατο εκείνο το βράδυ, ώστε να μπορέσει να πάει στο Σταυρό το πρωί. Ήξερε πως ο Πιλάτος θα Τον μαστίγωνε, και κάθε φορά που το μαστίγιο χτυπούσε την πλάτη Του, και κάθε φορά που το Αίμα χυνόταν, και η σάρκα ξεσκιζόταν από τα κόκαλά Του, αυτοί που Τον μαστίγωναν γελούσαν και Τον κορόιδευαν, κάνοντας τον πόνο Του πιο έντονο και φρικτό. Και ο Χριστός ήξερε ότι πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για να είναι καρφωθεί επάνω σε σταυρό. Ήξερε ότι θα Τον έσερναν από τον τόπο του μαστιγώματος και θα Του έβαζαν καρφιά στα χέρια Του και στα πόδια Του. Στη συνέχεια, όταν οι στρατιώτες θα σήκωναν το Σταυρό, θα κρεμόταν για ώρες, γυμνός, στον καυτό ήλιο πριν πεθάνει. Ναι, ο Ιησούς τα ήξερε όλα αυτά. Ήξερε ότι πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για να υποφέρει, να ματώσει και να πεθάνει. Ωστόσο “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” (Λουκάν θ΄. 51). Δεν Τον ανάγκασαν να πάει! Όχι! Πήγε πρόθυμα,

“...ὅστις ὑπὲρ τῆς χαρᾶς τῆς προκειμένης εἰς αὐτὸν ὑπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας τὴν αἰσχύνην, καὶ ἐκάθησεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ” (Εβραίους ιβ΄. 2).

Ο Ιησούς Χριστός, “ὑπὲρ τῆς χαρᾶς τῆς προκειμένης εἰς αὐτὸν”, “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” – για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό! Σταθείτε και ψάλλετε το ρεφραίν, “Ο σταυρός”.

Ο σταυρός, ο σταυρός,
   Δόξα και τιμή μου,
Είναι φως και οδηγός,
   Μέσα στη ζωή μου.
(“Near the Cross” της Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Μπορείτε να καθήσετε. Ναι, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό σκόπιμα.

“Καὶ ὅτε συνεπληροῦντο αἱ ἡμέραι διὰ νὰ ἀναληφθῇ, τότε αὐτὸς ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” (Λουκάν θ΄. 51).

II. Δεύτερον, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να μας αφήσει παράδειγμα.

Ξέρω ότι οι παλιοί φιλελεύθεροι που αρνούνταν τη Βίβλο, όπως ο Χάρι Έμερσον Φόζντικ (Harry Emerson Fosdick), υπερτόνιζαν αυτό το θέμα, επειδή δεν είχαν άλλο θέμα να τονίσουν! Αλλά είναι ένα θέμα που υπάρχει στη Βίβλο – γι' αυτό πρέπει να το κηρύττουμε κάποιες φορές. Ο Απόστολος Πέτρος δεν ήταν φιλελεύθερος, και είπε:

“Ὁ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ἀφίνων παράδειγμα εἰς ὑμᾶς διὰ νὰ ἀκολουθήσητε τὰ ἴχνη αὐτοῦ” (Α΄ Πέτρου β΄. 21).

Ο Χριστός “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” για να υποφέρει και να πεθάνει. Και κάθε πραγματικός Χριστιανός θα πρέπει να είναι πρόθυμος να ακολουθήσει το “παράδειγμά” Του (Α΄ Πέτρου β΄. 21). Κάθε Χριστιανός που έχει πραγματικά μεταστραφεί θα πρέπει πρόθυμα να περάσει από δοκιμασίες και δυσκολίες, όπως ο Χριστός, το σπουδαίο μας παράδειγμα.

Ξέρω ότι το λεγόμενο “ευαγγέλιο ευημερίας” είναι πολύ δημοφιλές αυτόν τον καιρό. Ο Μπένι Χιν (Benny Hinn), ο Τζόελ Όστιν (Joel Osteen), και πολλοί άλλοι στο TBN, κηρύττουν συνεχώς την “ευημερία”. Αλλά είναι απλά μια εφήμερη μόδα. Δεν θα ακούτε πολύ γι' αυτό (ή καθόλου) σε μερικά χρόνια από τώρα. Με την άνοδο της παγκόσμιας τρομοκρατίας, που μόλις τώρα αρχίζει, πολλοί άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι το “ευαγγέλιο ευημερίας” είναι ψεύτικη διδασκαλία. Το πραγματικό Ευαγγέλιο καλεί τους αληθινούς πιστούς να σηκώσουν το σταυρό τους, και να ζήσουν μια ζωή αυταπάρνησης. Ο Ιησούς είπε:

“Ἐὰν τις θέλῃ νὰ ἔλθῃ ὀπίσω μου, ἄς ἀπαρνηθῇ ἑαυτὸν καὶ ἄς σηκώσῃ τὸν σταυρὸν αὑτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἄς μὲ ἀκολουθῇ” (Λουκάν θ΄. 23).

Προσέξτε πως ο Ιησούς είπε, “Ἐὰν τις” (σύγχρονη μετάφραση, “οποιοσδήποτε”). Δεν μιλούσε για κάποια ιδιαίτερη ομάδα “υπεραγίων”. Είπε,

“Ἐὰν τις θέλῃ νὰ ἔλθῃ ὀπίσω μου, ἄς ἀπαρνηθῇ ἑαυτὸν καὶ ἄς σηκώσῃ τὸν σταυρὸν αὑτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἄς μὲ ἀκολουθῇ” (Λουκάν θ΄. 23).

Μην με παρεξηγείτε. Δεν πιστεύω πως τα ανθρώπινα έργα συνεισφέρουν στη σωτηρία μας. Η σωτηρία είναι όλη από χάρη, “οὐχὶ ἐξ ἔργων, διὰ νὰ μή καυχηθῇ τις” (Εφεσίους β΄. 9).

“Διότι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὑτοῦ” (Φιλιππησίους β΄. 13).

Όταν ο Θεός ενεργεί μέσα σας, θα είστε πρόθυμοι να αρνηθείτε τον εαυτό σας και να σηκώσετε το σταυρό, και να περάσετε από τον πόνο του ελέγχου, και να έρθετε στον Χριστό, και να περάσετε από δοκιμασίες και οδύνες ως Χριστιανοί επειδή,

“Διὰ πολλῶν θλίψεων πρέπει νὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ” (Πράξεις ιδ΄. 22).

Κάποιος μπορεί να πει, “Αν είναι τόσο δύσκολο, γιατί να θέλει κάποιος να γίνει Χριστιανός;” Η απάντηση είναι απλή.

“Ὁ λαὸς σου θέλει εἶσθαι πρόθυμος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου” (Ψαλμός ρι΄. 3).

Ξέρω πως πολλοί Χριστιανοί στον Τρίτο Κόσμο έχουν βασανιστεί και φυλακιστεί για την πίστη τους. Ωστόσο, δεν εγκαταλείπουν τον Χριστό. Μπορείτε να διαβάσετε γι' αυτούς στο Διαδίκτυο στο www.persecution.com. Με τη χάρη του Θεού, μπορείτε να γίνετε σαν κι αυτούς, καθώς αυτοί είναι σαν τον Χριστό, που “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” (Λουκάν θ΄. 51) – επειδή “ὁ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ἀφίνων παράδειγμα εἰς ὑμᾶς διὰ νὰ ἀκολουθήσητε τὰ ἴχνη αὐτοῦ” (Α΄ Πέτρου β΄. 21). Διαμέσου των δυσκολιών γινόμαστε ώριμοι Χριστιανοί. Ο Θεός χρησιμοποιεί τις δοκιμασίες και τις θλίψεις της χριστιανικής ζωής για να μας κάνει αγιότερους και ισχυρότερους στην πίστη. Ο Απόστολος Παύλος είπε:

“Καυχώμεθα καὶ εἰς τὰς θλίψεις, γινώσκοντες ὅτι ἡ θλῖψις ἐργάζεται ὑπομονήν, ἡ δὲ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς δὲν καταισχύνει, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκκεχυμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος εἰς ἡμᾶς” (Ρωμαίους ε΄. 3-5).

Τότε θα μπορείτε να ψάλλετε εκείνο το ρεφραίν. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δεν το εννοείτε τώρα, αλλά με τη χάρη του Θεού, κάποια μέρα κάποιοι από εσάς θα το εννοείτε. Παρακαλώ σταθείτε και ψάλλετέ το ξανά!

Ο σταυρός, ο σταυρός,
   Δόξα και τιμή μου,
Είναι φως και οδηγός,
   Μέσα στη ζωή μου.

Μπορείτε να καθήσετε. Ναι, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να μας αφήσει παράδειγμα – για να μας δείξει ότι πρέπει να Τον ακολουθάμε, ό,τι και να μας κοστίσει!

“Καὶ ὅτε συνεπληροῦντο αἱ ἡμέραι διὰ νὰ ἀναληφθῇ, τότε αὐτὸς ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” (Λουκάν θ΄. 51).

III. Τρίτον, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας.

Ο Ιησούς είπε στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη:

“Διότι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἦλθε νὰ ἀπολέσῃ ψυχὰς ἀνθρώπων, ἀλλὰ νὰ σώσῃ” (Λουκάν θ΄. 56).

Ο Ιησούς είπε στον Ζακχαίο:

“Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἦλθε νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ ἀπολωλός” (Λουκάν ιθ΄. 10).

Με το θάνατό Του στο Σταυρό, ο Ιησούς μπορεί να σας σώσει από την κρίση, την αμαρτία και την οργή του Θεού. Ο Ιησούς μπορεί να σας σώσει πεθαίνοντας στη θέση σας, για να πληρώσει για τις αμαρτίες σας, επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς σκόπιμα “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ”, και να πεθαίνει επάνω στο Σταυρό για να πληρώσει για την αμαρτία σας. Ο προφήτης Ησαΐας είπε:

“Ὁ Κύριος ἔθεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὴν ἀνομίαν πάντων ἡμῶν” (Ησαΐας νγ΄. 6).

“Ὁ δίκαιος δοῦλός μου θέλει δικαιώσει πολλοὺς διὰ τῆς ἐπιγνώσεως αὑτοῦ· διότι αὐτὸς θέλει βαστάσει τὰς ἀνομίας αὐτῶν” (Ησαΐας νγ΄. 11).

Ο Χριστός πήγε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει στη θέση σας, για να πληρώσει για τις αμαρτίες σας, ως αντικαταστάτης σας. Αυτό ονομάζεται η “αντικαταστατική εξιλέωσή” Του. Ο Δρ Τσαρλς Χοτζ (Dr. Charles Hodge) είπε:

Το αντικαταστατικό πάθημα είναι πάθημα που το υποφέρει ένα άτομο στη θέση ενός άλλου (Charles Hodge, Ph.D., Systematic Theology, Eerdmans, 1946 reprint, p. 475).

Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Υιός, πέθανε στη θέση σας, ως αντικαταστάτης σας. Ο Ιησούς πλήρωσε για όλη σας την αμαρτία όταν πέθανε στη θέση σας, ως αντικαταστάτης σας στο Σταυρό. Εμπιστευτείτε Τον και θα σωθείτε! Όπως το έθεσε ο Ησαΐας:

“Αὐτὸς ἐτραυματίσθη διὰ τὰς παραβάσεις ἡμῶν, ἐταλαιπωρήθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν” (Ησαΐας νγ΄. 5).

Και ο Απόστολος Παύλος είπε:

“Ὁ Χριστὸς ἀπέθανε διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς” (Α΄ Κορινθίους ιε΄. 3).

Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό ικανοποιεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο θάνατος του Χριστού ικανοποιεί το νόμο του Θεού. Ο θάνατος του Χριστού κατευνάζει, εξιλεώνει, την οργή του Θεού. Έτσι, ο θάνατος του Χριστού συμφιλιώνει τον Θεό με εμάς τους αμαρτωλούς. Ο θάνατος του Χριστού μάς απελευθερώνει από τη δύναμη του πονηρού. Γι' αυτό κατέβηκε ο Ιησούς από τον Ουρανό. Γι' αυτό ο Ιησούς “ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ” για να πεθάνει επάνω στο Σταυρό (Λουκάν θ΄. 51). Ο θάνατός Του επάνω στο Σταυρό θα πληρώσει για την αμαρτία σας, και θα σωθείτε για όλη την αιωνιότητα! Πώς προσευχόμαστε στον Θεό να σας ελκύσει στον Ιησού! Παρακαλώ σταθείτε και ψάλλετε τον ύμνο νούμερο 1 στο φυλλάδιό σας.

Πόσο ξεκάθαρα δείχνουν όλες οι βασανισμένες πληγές Του την αγάπη του Ιησού.
Αυτές οι πληγές που απορρέουν κόκκινα εξιλεωτικά ποτάμια Αίματος,
Εξιλεωτικά ποτάμια Αίματος.

Πώς τρυπάει το Αιματοβαμμένο αγκάθινο στεφάνι το πανέμορφο κεφάλι του Χριστού!
Πώς τρυπάνε βασανιστικά τα καρφιά αυτά τα χέρια και τα πόδια!
Τρυπάνε βασανιστικά!

Ω, ελάτε, όλοι εσείς στους οποίους βρίσκονται οι θανατηφόρες κηλίδες της αμαρτίας.
Ελάτε, πλυθείτε στο Αίμα Του που σώζει, και θα γίνετε καθαροί.
Και θα γίνετε καθαροί.
(“Jesus Wounded” του Edward Caswell, 1849;
με τη μελωδία του “Majestic Sweetness Sits Enthroned).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Jesus Wounded” (του Edward Caswell,
1849; με τη μελωδία του “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ

DETERMINED TO SUFFER

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Καὶ ὅτε συνεπληροῦντο αἱ ἡμέραι διὰ νὰ ἀναληφθῇ, τότε αὐτὸς ἔκαμε στερεὰν ἀπόφασιν νὰ ὑπάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ”
 (Λουκάν θ΄. 51).

I.   Πρώτον, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό σκόπιμα, Λουκάν θ΄. 22, 44-45,
Λουκάν ιη΄. 31-34, κδ΄. 45-46, Α΄ Κορινθίους ιε΄. 1-4, Ιωάννην κ΄. 22,
Ιωάννην κ΄. 24-28, ιη΄. 4, Εβραίους ιβ΄. 2.

II.  Δεύτερον, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να μας αφήσει παράδειγμα,
Α΄ Πέτρου β΄. 21, Λουκάν θ΄. 23, Εφεσίους β΄. 9, Φιλιππησίους β΄. 13,
Πράξεις ιδ΄. 22, Ψαλμός ρι΄. 3, Ρωμαίους ε΄. 3-5.

III. Τρίτον, ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας,
Λουκάν θ΄. 56, ιη΄. 10, Ησαΐας νγ΄. 6, 11, 5, Α΄ Κορινθίους ιε΄. 3.