Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 25 Φεβρουαρίου 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 25, 2018

“Ἤ νομίζεις ὅτι δὲν δύναμαι ἤδη νὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα μου, καὶ θέλει στήσει πλησίον μου περισσοτέρους παρὰ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;” (Ματθαίον κϛ΄. 53).


Όταν ο Ιησούς είχε προσευχηθεί για τρίτη φορά στη Γεθσημανή, ήρθε στους κοιμισμένους μαθητές και είπε:

“Ἐγέρθητε, ἄς ὑπάγωμεν· Ἰδού, ἐπλησίασεν ὁ παραδίδων με” (Ματθαίον κϛ΄. 46).

Στη συνέχεια, μέσα στο σκοτάδι, πλησίασε ένα πλήθος από περισσότερους από 300 στρατιώτες,

“…τὸ τάγμα καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας, (που έρχονταν) ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων” (Ιωάννην ιη΄. 3).

Ο Ιούδας τούς είχε οδηγήσει εκεί, επειδή

“Ἤξευρε δὲ τὸν τόπον... διότι πολλάκις συνῆλθεν ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὑτοῦ” (Ιωάννην ιη΄. 2).

Ο Ιούδας ήρθε στον Ιησού και Τον φίλησε, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο στους στρατιώτες ποιος ήταν ο Ιησούς. Πρόδωσε τον Χριστό με ένα φιλί.

Ο Ιησούς είπε στους στρατιώτες: “Ποιον ψάχνετε;” Αυτοί είπαν: “Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ”. Ο Ιησούς είπε: “Εγώ είμαι”. Ξαφνιάστηκαν “και έπεσαν στο έδαφος” όταν το είπε αυτό. Αυτό έδειξε τη δύναμή Του ως Θεός Υιός. Τότε ο Ιησούς είπε: “Σᾶς εἶπον ὅτι ἐγὼ εἶμαι. Ἐὰν λοιπὸν ἐμὲ ζητῆτε, ἀφήσατε τούτους νὰ ὑπάγωσι” (Ιωάννην ιη΄. 8).

Εκείνη τη στιγμή ξύπνησε ο Πέτρος, έβγαλε το σπαθί του, και πετάχτηκε. Χτυπώντας με το σπαθί του στο σκοτάδι, έκοψε το δεξί αυτί του δούλου του αρχιερέα. Ο Ιησούς “πιάσας τὸ τίον αὐτοῦ ἰάτρευσεν αὐτόν” (Λουκάν κβ΄. 51). Τότε ο Ιησούς μίλησε στον Πέτρο.

“Ἐπίστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· διότι πάντες ὅσοι πιάσωσι μάχαιραν διὰ μαχαίρας θέλουσιν ἀπολεσθῆ. Ἤ νομίζεις ὅτι δὲν δύναμαι ἤδη νὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα μου, καὶ θέλει στήσει πλησίον μου περισσοτέρους παρὰ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;” (Ματθαίον κϛ΄. 52-53).

Βλέπω δύο απλά μαθήματα από αυτό το κείμενο.

I. Πρώτον, ο Χριστός θα μπορούσε να είχε καλέσει χιλιάδες αγγέλους να Τον σώσουν.

Μια ρωμαϊκή λεγεώνα απαρτιζόταν από 6.000 στρατιώτες. Ο Ιησούς είπε πως θα μπορούσε να παρακαλέσει τον Θεό Πατέρα, και πως Αυτός θα έστελνε δώδεκα λεγεώνες αγγέλων τη στιγμή εκείνη. Αν ήθελε να σωθεί από τα χέρια αυτών των στρατιωτών, θα μπορούσε να είχε παρακαλέσει τον Θεό, και 72.000 άγγελοι θα ήταν στη διάθεσή Του. Ο Δρ Τζον Γκιλ (Dr. John Gill) επεσήμανε πως “ένας άγγελος πάταξε μέσα σε μία νύχτα 185.000 άνδρες, Β΄ Βασιλέων ιθ΄. 35. Αν λοιπόν ο Χριστός χρειαζόταν να σωθεί από τον κίνδυνο εκείνης της στιγμής, δεν είχε ανάγκη το σπαθί του Πέτρου” (Dr. John Gill, An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 340).

Τα λόγια και οι πράξεις του Χριστού δείχνουν πως είχε τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Όταν είπε, “Εγώ είμαι”, οι στρατιώτες έπεσαν κάτω από τη δύναμη του Θεού. Όταν ο Πέτρος έκοψε το αυτί του Μάλχου, του δούλου του αρχιερέα, ο Χριστός, με τη χάρη Του, άγγιξε την πληγή και τον θεράπευσε. Και τώρα ο Χριστός λέει ήρεμα στον Πέτρο πως ο Θεός θα μπορούσε να Τον απελευθερώσει με τη δύναμη χιλιάδων ισχυρών αγγέλων, αν απλά προσευχόταν για τέτοια απελευθέρωση. Αλλά δεν προσευχήθηκε να σωθεί.

Έδεσαν τα χέρια του Ιησού στον κήπο όπου προσευχόταν,
Τον οδήγησαν μέσα στους δρόμους με ντροπή.
Έφτυσαν τον Σωτήρα, τον αγνό και χωρίς αμαρτία,
Είπαν: “Σταύρωσέ Τον, Αυτός φταίει.”
Θα μπορούσε να είχε καλέσει μυριάδες αγγέλους
Να καταστρέψουν τον κόσμο και να Τον απελευθερώσουν.
Θα μπορούσε να είχε καλέσει μυριάδες αγγέλους,
Αλλά πέθανε μόνος, για σένα και για μένα.
   (“Ten Thousand Angels” του Ray Overholt, 1959).

II. Δεύτερον, ο Χριστός πήγε στον Σταυρό οικειοθελώς.

Δεν πρέπει ποτέ να νομίζουμε ότι ο Χριστός εκπλάγηκε όταν συνελήφθη στον κήπο. Ήξερε τι ερχόταν πολύ πριν συλληφθεί εκείνο το βράδυ.

Μέρες πριν πάει με τους μαθητές Του στην Ιερουσαλήμ, τους είπε τι θα συνέβαινε. Ο Λουκάς καταγράφει αυτά που είπε ο Ιησούς, μέρες πριν τη σύλληψή του,

“Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ θέλουσιν ἐκτελεσθῆ πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Διότι θέλει παραδοθῆ εἰς τὰ ἔθνη καὶ θέλει ἐμπαιχθῆ καὶ ὑβρισθῆ καὶ ἐμπτυσθῆ, καὶ μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ θέλει ἀναστηθῆ” (Λουκάν ιη΄. 31-33).

Αυτό δείχνει πως ήξερε ακριβώς τι θα Του συνέβαινε όταν έφταναν στην Ιερουσαλήμ. Αλλά πήγε ούτως ή άλλως. Πήγε να υποφέρει και να σταυρωθεί πρόθυμα, ελεύθερα και οικειοθελώς.

Δύο φορές ο Ιησούς είπε πως είχε έρθει για αυτήν την ώρα, και για αυτόν το λόγο. Είπε στους μαθητές:

“Τώρα ἡ ψυχή μου εἶναι τεταραγμένη· καὶ τί νὰ εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. Ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην” (Ιωάννην ιβ΄. 27).

Ξανά, όταν στάθηκε ενώπιον του ρωμαίου κυβερνήτη, του Πόντιου Πιλάτου, είπε: “Ἐγὼ διὰ τοῦτο ἐγεννήθην καὶ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὸν κόσμον” (Ιωάννην ιη΄. 37).

Ο Χριστός πήγε πρόθυμα με τους στρατιώτες στον Σταυρό επειδή ήξερε ότι γεννήθηκε για αυτόν το λόγο – για να πεθάνει επάνω στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή για την αμαρτία του ανθρώπου. Η σύλληψή Του δεν ήταν ατύχημα ή λάθος. Όλη Του τη ζωή γνώριζε τι ερχόταν. “Διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην” (Ιωάννην ιβ΄. 27). “Ἐγὼ διὰ τοῦτο ἐγεννήθην” (Ιωάννην ιθ΄. 37).

Ο Χριστός πήγε πρόθυμα με τους στρατιώτες, στο μαστίγωμα και στη σταύρωση, από υπακοή στο σχέδιο του Θεού για τη ζωή Του. Ο Χριστός

“ἑαυτὸν ἐκένωσε λαβὼν δούλου μορφήν, γενόμενος ὅμοιος μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ εὑρεθεὶς κατὰ τὸ σχῆμα ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ” (Φιλιππησίους β΄. 7-8).

“Καίτοι ὤν Υἱός, ἔμαθε τὴν ὑπακοήν ἀφ᾿ ὅσων ἔπαθε, καὶ γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου εἰς πάντας τοὺς ὑπακούοντας εἰς αὐτόν” (Εβραίους ε΄. 8-9).

Όταν οι στρατιώτες Τον συνέλαβαν στον κήπο της Γεθσημανής, πήγε μαζί τους ήσυχα και χωρίς διαμαρτυρία, από υπακοή στον Θεό τον Πατέρα Του.

“Αὐτὸς ἦτο κατατεθλιμμένος καὶ βεβασανισμένος ἀλλὰ δὲν ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτοῦ· ἐφέρθη ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν, καὶ ὡς πρόβατον ἔμπροσθεν τοῦ κείροντος αὐτὸ ἄφωνον, οὕτω δὲν ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτοῦ” (Ησαΐας νγ΄. 7).

Στο πολύτιμο κεφάλι Του έβαλαν αγκάθινο στεφάνι,
Γέλασαν και είπαν: “Ιδού ο Βασιλιάς.”
Τον χτύπησαν και Τον έβρισαν,
Και χλεύασαν το άγιο όνομά Του.
Μόνος Του υπέφερε τα πάντα.
Θα μπορούσε να είχε καλέσει μυριάδες αγγέλους
Να καταστρέψουν τον κόσμο και να Τον απελευθερώσουν.
Θα μπορούσε να είχε καλέσει μυριάδες αγγέλους,
Αλλά πέθανε μόνος, για σένα και για μένα.

Ο Χριστός πέρασε την αγωνία Του επάνω στον Σταυρό πρόθυμα, από υπακοή στον Θεό. “Ἐφέρθη ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν” (Ησαΐας νγ΄. 7).

Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε σε εμάς αν ο Χριστός δεν είχε πάει με τους στρατιώτες “ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν” εκείνο το βράδυ. Τι θα γινόταν αν είχε καλέσει αυτές τις χειμαρρώδεις ορδές αγγέλων, και είχε γλυτώσει από το Σταυρό; Τι θα συνέβαινε σε σας και σε μένα;

Πρώτον, δεν θα είχαμε κανέναν να γίνει αναπληρωτής για τις αμαρτίες μας επάνω στον Σταυρό. Δεν θα είχαμε κανέναν αντικαταστάτη, κανέναν να πεθάνει στη θέση μας για την αμαρτία. Αυτό θα μας άφηνε σε μια πραγματικά φρικτή κατάσταση. Θα έπρεπε να πληρώσουμε για τη δική μας αμαρτία στα σκοτεινά σπλάχνα της Κόλασης για όλη την αιωνιότητα.

Δεύτερον, αν ο Χριστός δεν είχε πάει με τους στρατιώτες “ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν”, δεν θα είχαμε κανέναν μεσίτη μεταξύ εμάς και του Αγίου και Δίκαιου Θεού. Θα έπρεπε να έρθουμε αντιμέτωποι με τον Θεό στην Τελική Κρίση χωρίς κάποιον να μεσιτεύει για μας στον Θεό,

“Διότι εἶναι εἷς Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός” (Α΄ Τιμόθεον β΄. 5).

Αν ο Χριστός δεν είχε πάει με τους στρατιώτες στον Σταυρό όταν Τον συνέλαβαν, δεν θα είχαμε μεσίτη. Αυτό αναφέρεται σε κάποιον που μεσολαβεί μεταξύ δύο προσώπων για την επίλυση μιας διαμάχης. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης που μπορεί να αποκαταστήσει την ειρήνη μεταξύ του Θεού και των αμαρτωλών. Μόνο ο Θεός Υιός μπορούσε να συμφιλιώσει τον Πατέρα με και τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αν ο Ιησούς δεν είχε πάει με τους στρατιώτες στη σταύρωσή Του, δεν θα είχαμε κανέναν να μας φέρει σε μια ειρηνική σχέση με τον Άγιο Θεό.

Τρίτον, αν ο Χριστός δεν είχε πάει με τους στρατιώτες “ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν” δεν θα μπορούσαμε να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή. Το πιο γνωστό εδάφιο της Βίβλου λέει:

“Διότι τόσον ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε ἔδωκε τὸν Υἱὸν αὑτοῦ τὸν μονογενῆ, διὰ νὰ μή ἀπολεσθῇ πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον” (Ιωάννην γ΄. 16).

Αν ο Χριστός δεν είχε πάει με τους στρατιώτες όταν Τον συνέλαβαν, το Κατά Ιωάννην γ΄. 16 δεν θα ίσχυε, και δεν θα είχατε καμία ελπίδα για να αποκτήσετε αιώνια ζωή.

Τέταρτον, αν ο Χριστός δεν είχε πάει με τους στρατιώτες, “ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν”, το Αίμα που έχυσε στον Σταυρό την επόμενη μέρα δεν θα ήταν διαθέσιμο σε σας – για να σας καθαρίσει από την αμαρτία σας. Αν δεν είχε υπακούσει τον Θεό, και εγκατέλειπε τον Σταυρό, δεν θα είχατε Αίμα σταύρωσης για να ξεπλυθούν οι αμαρτίες σας. Αλλά ο Χριστός πήγε μαζί τους εκείνο το βράδυ, για να σταυρωθεί για τις αμαρτίες σας. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος μπορούσε με τόλμη να πει:

“Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς προέθετο μέσον ἐξιλεώσεως διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ” (Ρωμαίους γ΄. 24-25).

Υπάρχει μια πηγή με αίμα
   Τραβηγμένο απ' τις φλέβες του Εμμανουήλ,
Και οι αμαρτωλοί βουτηγμένοι εκεί,
   Χάνουν όλες τις ένοχες βρωμιές τους.
(“There Is a Fountain” του William Cowper, 1731-1800).

Θα έρθετε να εμπιστευτείτε τον Χριστό; Θα πληρώσει το τίμημα για τις αμαρτίες σας. Θα γίνει ο μεσίτης σας, κερδίζοντας για σας την εύνοια του Θεού. Θα έχετε αιώνια ζωή. Οι αμαρτίες σας θα αφαιρεθούν από το αρχείο του Θεού, ξεπλυμένες αιώνια από το πολύτιμο Αίμα του Χριστού.

Είμαι τόσο χαρούμενος που ο Ιησούς υπακούσε τον Θεό Πατέρα και πήγε μαζί με τους στρατιώτες εκείνη τη νύχτα που Τον συνέλαβαν στον κήπο. Αν δεν είχε πάει μαζί τους στην ταπείνωση Του, στα παθήματά Του και στον Σταυρό, δεν θα μπορούσα να σας προσφέρω κανένα απ' αυτά τα πολύτιμα πράγματα.

Ενέδωσε στον όχλο που ούρλιαζε, δεν ζήτησε έλεος.
Τον Σταυρό της ντροπής, τον πήρε μόνος Του.
Και όταν έκραξε: “Τετέλεσται”
Έδωσε τον Εαυτό του στον θάνατο.
Το θαυμαστό σχέδιο της σωτηρίας ολοκληρώθηκε.
Θα μπορούσε να είχε καλέσει μυριάδες αγγέλους
Να καταστρέψουν τον κόσμο και να Τον απελευθερώσουν.
Θα μπορούσε να είχε καλέσει μυριάδες αγγέλους,
Αλλά πέθανε μόνος, για σένα και για μένα.

Και τώρα σας ρωτώ, θα εμπιστευθείτε τον Αμνό του Θεού που αφαιρεί την αμαρτία του κόσμου; Του αντιστέκεστε τόσο καιρό. Έχετε σκληρύνει την καρδιά σας απέναντι στον Σωτήρα πολλές φορές. Απόψε, θα ενδώσετε σ' Αυτόν;

Ω, μην είστε σαν εκείνους τους σκληρούς στρατιώτες που Τον κορόιδευαν! Μην είστε σαν εκείνον τον υπερήφανο και σκληρό αρχιερέα που Τον απέρριψε, και σαν εκείνους τους Φαρισαίους που έφτυσαν στο πρόσωπό Του και αρνήθηκαν να Τον εμπιστευτούν! Σας παρακαλώ να μην είστε σαν αυτούς πια! Έχετε περάσει πολύ καιρό σαν αυτούς, περισσότερο από πολύ καιρό! Δώστε την καρδιά σας στον Ιησού με απλή πίστη. Θα εμπιστευθείτε τον Ιησού, ο οποίος είναι “ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου”; (Ιωάννην α΄. 29).


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ(Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
“Ten Thousand Angels” (του Ray Overholt, 1959).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Ἤ νομίζεις ὅτι δὲν δύναμαι ἤδη νὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα μου, καὶ θέλει στήσει πλησίον μου περισσοτέρους παρὰ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;” (Ματθαίον κϛ΄. 53).

(Ματθαίον κϛ΄. 46, Ιωάννην ιη΄. 3, 2, 8, Λουκάν κβ΄. 51)

I.   Πρώτον, ο Χριστός θα μπορούσε να είχε καλέσει χιλιάδες αγγέλους να Τον σώσουν, Β΄ Βασιλέων ιθ΄. 35.

II.  Δεύτερον, ο Χριστός πήγε στον Σταυρό οικειοθελώς,
Λουκάν ιη΄. 31-33, Ιωάννην ιβ΄. 27, ιη΄. 37, Φιλιππησίους β΄. 7-8,
Εβραίους ε΄. 8-9, Ησαΐας νγ΄. 7, Α΄ Τιμόθεον β΄. 5,
Ιωάννην γ΄. 16, Ρωμαίους γ΄. 24-25, Ιωάννην α΄. 29.