Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΛΟΥΣΘΗΤΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΘΗΤΙ! –
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή πρωί, 15 Οκτωβρίου 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

“Ὕπαγε καὶ λούσθητι ἑπτάκις ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, καὶ θέλει ἐπανέλθει ἡ σὰρξ σου εἰς σέ, καὶ θέλεις καθαρισθῆ” (Β΄ Βασιλέων ε΄. 10).


Είναι απλή ιστορία. Αλλά έχει βαθύ νόημα. Αν δεν έχετε σωθεί ακόμα, πρέπει να το ακούσετε προσεκτικά. Πρέπει να ενεργήσετε επάνω σ' αυτό. Σας δείχνει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίον μπορείτε να σωθείτε πραγματικά.

Είναι απλή ιστορία. Δόθηκε μέσα στη Βίβλο για να σας δείξει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίον μπορείτε να σωθείτε και να γίνετε πραγματικοί Χριστιανοί.

Ο Νεεμάν ήταν τρανός άνθρωπος. Ήταν ο διοικητής, ο στρατηγός, του συριακού στρατού. Ήταν γενναίος στρατιώτης. Τον τιμούσε ο βασιλιάς του, και ήταν πολύ περήφανος άνθρωπος. Αλλά τον έτρωγε ζωντανό η φρικτή ασθένεια της λέπρας. Πέθαινε από λέπρα και το ήξερε. Είχε δοκιμάσει τα πάντα, αλλά τίποτα δεν θεράπευε τη λέπρα του. Μια νεαρή εβραιοπούλα εργαζόταν στο σπίτι του Νεεμάν. Του είπε πως υπήρχε ένας προφήτης στο Ισραήλ που μπορούσε να θεραπεύσει τη λέπρα του. Είχε δοκιμάσει τα πάντα, αλλά τίποτα δεν είχε θεραπεύσει την ασθένειά του. Τελικά ο Νεεμάν σκέφτηκε, “Ίσως αυτός ο προφήτης να μπορεί να με θεραπεύσει”. Ήταν η τελευταία του ευκαιρία να θεραπευτεί, οπότε ήρθε να δει τον Ελισσαίο, τον προφήτη του Θεού.

Αλλά ο προφήτης ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Αν έβγαινε από το σπίτι του και προσευχόταν για τον Νεεμάν, ο άνθρωπος θα πίστευε πως αυτός, ο προφήτης, τον είχε θεραπεύσει. Ο προφήτης ήθελε ο Νεεμάν να καταλάβει πως ο Θεός ήταν Αυτός που θα τον θεράπευε, όχι ο ίδιος ο προφήτης. Οπότε, ο Νεεμάν ήρθε με την άμαξά του στην πόρτα του σπιτιού του προφήτη. Αλλά ο προφήτης δεν βγήκε έξω να του μιλήσει. Αντί αυτού έστειλε στον Νεεμάν ένα μήνυμα,

“Ὕπαγε καὶ λούσθητι ἑπτάκις ἐν τῷ Ἰορδάνῃ (ποταμό), καὶ θέλει ἐπανέλθει ἡ σὰρξ σου εἰς σέ, καὶ θέλεις καθαρισθῆ” (Β΄ Βασιλέων ε΄. 10).

Αυτό εξόργισε τον Νεεμάν. “Μα, αυτός ο προφήτης δεν βγήκε καν έξω να με δει! Ποιος νομίζει ότι είναι;” Νόμιζε πως ο προφήτης θα του ερχόταν “καὶ διακινήσει τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον καὶ ἰατρεύσει τὸν λεπρόν”. Νόμιζε πως ο προφήτης θα ήταν σαν τον Μπένι Χιν (Benny Hinn). Πως θα έκανε μια μεγάλη παράσταση, και θα έπειθε τον άνθρωπος πως ήταν μεγάλος θεραπευτής. Αλλά ο προφήτης ήθελε να δώσει όλη την τιμή στον Θεό. Απλώς έστειλε ένα μήνυμα στον Νεεμάν,

“Ὕπαγε καὶ λούσθητι ἑπτάκις ἐν τῷ Ἰορδάνῃ (ποταμό), καὶ θέλει ἐπανέλθει ἡ σὰρξ σου εἰς σέ, καὶ θέλεις καθαρισθῆ” (Β΄ Βασιλέων ε΄. 10).

Ο Νεεμάν εξοργίστηκε. Άρχισε να φεύγει με θυμό!

Τότε ο δούλος του Νεεμάν τού είπε, “Ἐὰν ὁ προφήτης ἤθελε σοὶ εἰπεῖ μέγα πρᾶγμα, δὲν ἤθελες κάμει αὐτό; πόσῳ μᾶλλον τώρα, ὅταν σοὶ λέγῃ, Λούσθητι καὶ καθαρίσθητι;” Οπότε, ο Νεεμάν σκέφτηκε, “Εντάξει, θα κάνω αυτό που είπε ο προφήτης”. Πήγε στον ποταμό Ιορδάνη και βούτηξε στο νερό επτά φορές, “καὶ ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἀποκατέστη ὡς σὰρξ παιδίου μικροῦ, καὶ ἐκαθαρίσθη” (Β΄ Βασιλέων ε΄. 14).

Πολλά σπουδαία μηνύματα έχουν κηρυχθεί απ' αυτό το κείμενο της Γραφής. Εκείνοι οι σπουδαίοι κήρυκες, όπως ο Σπέρτζεον (Spurgeon), είχαν δίκιο όταν έλεγαν πως ο καθαρισμός της λέπρας του Νεεμάν απεικονίζει τον καθαρισμό της αμαρτίας διαμέσου του Αίματος του Ιησού που χύθηκε στον Σταυρό. Ακούστε και η ιστορία του Νεεμάν θα σας δείξει πώς να σωθείτε και πώς να καθαριστείτε από την αμαρτία σας σήμερα το πρωί!

I. Πρώτον, είχε λέπρα.

“Ἦτο λεπρὸς” (Β΄ Βασιλέων ε΄. 1).

Κι εσείς το ίδιο. Είστε γεμάτοι από τη λέπρα της αμαρτίας! Η λέπρα της αμαρτίας έχει έρθει σε σας από τον πρώτο αμαρτωλό, τον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος είπε,

“Δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου (Αδάμ) ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτω διῆλθεν ὁ θάνατος εἰς πάντας ἀνθρώπους” (Ρωμαίους ε΄. 12).

Πώς σας περιγράφει αυτό σήμερα το πρωί! Ο Δρ Ουατς (Dr. Watts) έγραψε για την κατάστασή σας σε έναν ύμνο,

Κύριε, είμαι άθλιος, συλλήφθηκα μέσα στην αμαρτία,
   Και γεννήθηκα ανίερος και ακάθαρτος.
Προερχόμενος από τον άνθρωπο του οποίου η ένοχη πτώση
   Διαφθείρει τη φυλή, και μας μολύνει όλους.

Ιδού, πέφτω μπροστά στο πρόσωπό Σου,
   Το μοναδικό μου καταφύγιο είναι η χάρη Σου.
Καμία εξωτερική εμφάνιση δεν μπορεί να με καθαρίσει.
   Η λέπρα βρίσκεται βαθιά μέσα μου.
(Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Η λέπρα της αμαρτίας “βρίσκεται βαθιά μέσα” σας! Αυτό περιγράφει εσάς σήμερα το πρωί! “Η λέπρα της αμαρτίας βρίσκεται βαθιά μέσα” σας! Ο Ιησούς είπε,

“Ἔσωθεν ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων ἐξέρχονται οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοί, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, βλέμμα πονηρόν· βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη· πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐξέρχονται...” (Μάρκον ζ΄. 21-23).

Αυτή είναι μια εικόνα της καρδιάς σας, γεμάτη από πονηρές σκέψεις. Η καρδιά σας είναι γεμάτη με τη λέπρα της αμαρτίας!

Καμία εξωτερική εμφάνιση δεν μπορεί να (σας) καθαρίσει.
Η λέπρα βρίσκεται βαθιά μέσα (σας) –

έτσι δεν είναι; Έτσι δεν είναι; Το ξέρετε ότι έτσι είναι! Και “καμία εξωτερική εμφάνιση” (καμία εξωτερική πράξη) δεν μπορεί να σας κάνει καθαρούς! Καμία απόφαση ή προσευχή δεν μπορεί να σας κάνει καθαρούς! Κανένα αίσθημα ή μάθημα δεν μπορεί να σας κάνει κάνει καθαρούς! Και το ξέρετε! “Η λέπρα (της αμαρτίας) βρίσκεται βαθιά μέσα” στην καρδιά σας! Και το ξέρετε – έτσι δεν είναι;

Το ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Το ξέρατε προτού πράξετε την εξωτερική αμαρτία. Το κάνατε σκόπιμα! Ξέρατε ακριβώς τι κάνατε. Γιατί το κάνατε αν ξέρατε ότι ήταν λάθος; Στην μη-μεταστραμμένη κατάστασή σας αγαπούσατε το σκοτάδι. Απολαμβάνατε την αμαρτία. Ήσασταν ευτυχισμένοι όταν αμαρτάνατε. Αγαπούσατε τη γεύση της. Την αγαπούσατε παρόλο που ξέρατε ότι ήταν λάθος! Γι' αυτό μισείτε να ακούτε την αλήθεια για την αμαρτωλή καρδιά σας! Με μισείτε που σας λέω την αλήθεια για την πονηρή σας καρδιά – έτσι δεν είναι; Η αλήθεια σάς καταδικάζει και σας κάνει να αισθάνεστε άθλια! Η λέπρα βρίσκεται βαθιά μέσα σας! Η καρδιά σας είναι αχρεία και διεφθαρμένη. Απολαμβάνετε την αμαρτία παρά εκείνο που είναι καλό και σωστό. Η λέπρα βρίσκεται βαθιά μέσα στην πονηρή σας καρδιά της απιστίας! Δεν το έβγαλα από τη φαντασία μου. Παραφράζω τον Δρ Μάρτιν Λόιντ-Τζόουνς (Dr. Martyn Lloyd-Jones), έναν γιατρό που γνώριζε πολλά για αμαρτωλές καρδιές σαν τις δικές σας!

II. Δεύτερον, ενοχλήθηκε με το πώς του είπε ο προφήτης να καθαριστεί.

Όταν ο προφήτης τού είπε “πηγαίνε και πλύσου”, έφυγε οργισμένος. Είπε, “Νόμιζα πως ο προφήτης θα προσευχόταν για μένα”. “Νόμιζα.” Νομίζετε πως ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να σωθείτε. “Νόμιζα.” Ξεφορτωθείτε τις εσφαλμένες ιδέες σας! Ξεφορτωθείτε αυτά που νομίζατε για τη σωτηρία. Δεν ξέρετε τίποτα γι' αυτά τα πράγματα. Ο Μούντι (Moody) είπε,

Ο Νεεμάν είχε τις ασθένειες του – υπερηφάνεια και λέπρα. Η υπερηφάνεια έπρεπε να καθαριστεί όσο και η λέπρα. Ο Νεεμάν έπρεπε να κατέβει από την άμαξα της υπερηφάνειάς του· και μετά να πλυθεί όπως του είπαν.

Κι αυτό πρέπει να συμβεί σε σας σήμερα το πρωί. Αυτό πρέπει να κάνετε αν θέλετε να σωθείτε. Ξεφορτωθείτε αυτό που “νομίζετε”. Ξεφορτωθείτε την υπερηφάνειά σας και τις δικές σας σκέψεις για το πώς να σωθείτε. Πρέπει να πλυθείτε όπως σας ειπώθηκε. “Ὕπαγε... καὶ θέλεις καθαρισθῆ.” Ελάτε στον Ιησού ως χαμένοι και αμαρτωλοί άνθρωποι. Ελάτε στον Ιησού και θα καθαρίσει την αμαρτωλή καρδιά σας με το Αίμα που έχυσε για να σας καθαρίσει στον Σταυρό! “Τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας” (Α΄ Ιωάννη α΄. 7). “Λούσθητι καὶ καθαρίσθητι!” Αυτό σας λέει ο Ίδιος ο Θεός αυτήν τη στιγμή! “Πλυθείτε και καθαριστείτε!”

Αλλά δεν μπορείτε να καθαριστείτε αν δεν ξεπεράσετε πρώτα την υπερηφάνειά σας. Η καρδιά σας πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορείτε να συγχωρεθείτε αν δεν μετανοήσετε πρώτα. Η καρδιά σας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να νιώσετε τον εγωισμό σας. Θέλετε να νιώσετε σωσμένοι. Θέλετε να βεβαιωθείτε πως είστε σωσμένοι. Αλλά δεν θέλετε να αλλάξετε το ποιοι είστε. Θέλετε να είστε σωσμένοι για να συνεχίσετε να ζείτε μια εγωιστική ζωή.

Η μεταστροφή έχει να κάνει με μια πλήρη αλλαγή καρδιάς. Η ίδια η φύση σας είναι αμαρτωλή. Η ίδια η καρδιά σας είναι αμαρτωλή. Η φύση σας είναι διεφθαρμένη. Η αλλαγή μέσα σας πρέπει να είναι τόσο ριζοσπαστική ώστε να πεθάνει ο παλιός εαυτός σας και να αναγεννηθείτε με μια εντελώς νέα ζωή, μια ζωή επικεντρωμένη στην ευχαρίστηση του Θεού και όχι του εαυτού σας. Η εγκατάληψη μερικών αμαρτιών δεν θα σας βοηθήσει. Το να έρχεστε απλά στην εκκλησία και να λέτε απλά μια προσευχή δεν θα σας βοηθήσει. Πρέπει να έχετε μια νέα φύση, μια εντελώς νέα ζωή.

Ακούστε τον Τζον Κέιγκαν (John Cagan) στη μάχη του για μεταστροφή. “Με είχε κουράσει το ποιος ήμουν. Ακόμη κι όταν όλη η αμαρτία μου με καταδίκαζε, δεν ήθελα τον Ιησού. Προσπαθούσα να σωθώ. Προσπαθούσα να εμπιστευτώ τον Χριστό και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να αποφασίσω να γίνω Χριστιανός. Απελπίστηκα. Ένιωθα την αμαρτία μου να με σπρώχνει προς την Κόλαση αλλά ένιωθα το πείσμα μου να διώχνει τα δάκρυά μου. Ήμουν κολλημένος μέσα σ' αυτή τη μάχη.”

Νιώθετε τίποτα τέτοιο σήμερα το πρωί; Αν ναι, γιατί είστε έτσι; Είναι επειδή θέλετε να σωθείτε χωρίς αλλαγή της καρδιάς σας. Θέλετε να σας δεχτούμε ως Χριστιανούς χωρίς αλλαγή της καρδιάς σας. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό! Πρέπει να αναγεννηθείτε. Πρέπει να έχετε μια νέα καρδιά που αγαπάει τον Θεό περισσότερο από την ίδια τη ζωή. Πρέπει να μετανοήσετε. Πρέπει να μισήσετε το ποιοι είστε! Πρέπει να εγκαταλείψετε την υπερηφάνειά σας, αλλιώς θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας. Η καρδιά σας ελέγχεται από τη λέπρα της αμαρτίας. Ο Τζακ Νιαν (Jack Ngann) είπε, “Ο Θεός πρέπει να σας κάνει να μισήσετε το ποιοι είστε”.

Καμία εξωτερική εμφάνιση δεν μπορεί να (σας) καθαρίσει.
Η λέπρα βρίσκεται βαθιά μέσα (σας).

Ο Μούντι είχε δίκιο,

Ο Νεεμάν είχε τις ασθένειες του – υπερηφάνεια και λέπρα. Η υπερηφάνεια έπρεπε να καθαριστεί όσο και η λέπρα. Ο Νεεμάν έπρεπε να κατέβει από την άμαξα της υπερηφάνειάς του· και μετά να πλυθεί όπως του είπαν.

Ο Τζον Κέιγκαν είπε, “Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ άλλο. Έπρεπε να έχω τον Ιησού! Εκείνη τη στιγμή σταμάτησα να αντιστέκομαι στον Χριστό. ΄Ηταν τόσο ξεκάθαρο πως το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να Τον εμπιστευτώ· θυμάμαι τη στιγμή που σταμάτησα να κοιτάζω στον εαυτό μου και έβλεπα μόνον τον Χριστό... Στράφηκα από την αμαρτία μου, και κοίταξα προς τον Ιησού και μόνο!... Ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες της καρδιάς μου και στη θέση τους μου έδωσε αγάπη. Μου έδωσε μια νέα ζωή.”

Τη στιγμή που εμπιστεύεστε τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, “τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει (εσάς) ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας” (Α΄ Ιωάννη α΄. 7). Κάθε αμαρτία! Κάθε αμαρτία – είτε είναι η αμαρτία της καρδιάς σας, είτε είναι οι αμαρτίες που έχετε διαπράξει – κάθε αμαρτία πρέπει να καθαριστεί από το Αίμα του Ιησού – και μόνο από το Αίμα του Ιησού, του Υιού του Θεού. Έχυσε το Αίμα Του επάνω στον Σταυρό για να σας καθαρίσει. Γιατί το έκανε αυτό; Επειδή σας αγαπάει. Θέλει να σας καθαρίσει με το Αίμα Του!

Τις θα δυνηθή ποτέ
   Το της αμαρτίας στίγμα
Να εκπλύνη εντελώς;
   Μόνον του Χριστού το αίμα.
Ω, πόσον ευτυχής
   ο ούτω λευκανθείς,
Άλλος Σωτήρ ουδείς,
   μόνον του Χριστού το αίμα.
(“Nothing but the Blood” του Robert Lowry, 1826-1899).

Έχετε συνεχίσει πολύ καιρό μέσα στην αμαρτία. Ελπίζατε να σωθείτε σαν τον Τζον Κέιγκαν. Λαχταρούσατε να είστε σαν αυτόν. Αλλά νομίζατε πως ήταν αδύνατο. Νομίζατε πως ήσασταν υπερβολικά παράξενοι. Νομίζατε πως ήσασταν υπερβολικά αμαρτωλοί. Νομίζατε πως δεν είχατε ελπίδα. Αλλά κάνατε λάθος! Ο Ιησούς σάς αγαπάει. Σας αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον που έχετε γνωρίσει ποτέ. Οι άλλοι δεν θα σας αγαπούσαν αν ήξεραν τις αμαρτίες μέσα στην καρδιά σας. Αλλά ο Ιησούς σάς αγαπάει ούτως ή άλλως. Ο Ιησούς λέει, “Ελάτε σε μένα – και καθαριστείτε με το Αίμα μου”. Ο Ιησούς λέει, “Πλυθείτε και καθαριστείτε”. Το μόνο που ζητάει είναι να στραφείτε από την υπερηφάνειά σας και να Τον εμπιστευθείτε. Τότε, κάποια μέρα θα ψάλλετε στον Ουρανό,

“Εἰς τὸν ἀγαπήσαντα (εμένα) καὶ λούσαντα (εμένα) ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν (μου) μὲ τὸ αἷμα αὑτοῦ” (Αποκάλυψη α΄. 5).

“Λούσθητι καὶ καθαρίσθητι.” Κύριε Γκρίφιθ (Mr. Griffith), ελάτε να ψάλλετε ξανά το “Ναι, το ξέρω/Yes, I Know”.

Αν θέλετε να γίνετε καθαροί, παρακαλούμε να παραμείνετε σε αυτά τα μπροστινά καθίσματα και θα σας μιλήσουμε για την πίστη στον Ιησού.

Δρ Τσαν (Dr. Chan), παρακαλώ ελάτε και προσευχηθείτε γι' αυτούς, και στη συνέχεια δώστε ευχαριστία για το φαγητό που θα φάμε στην αίθουσα κοινωνίας. Αμήν.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Yes, I Know!” (της Anna W. Waterman, 1920).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΛΟΥΣΘΗΤΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΘΗΤΙ! –
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Ὕπαγε καὶ λούσθητι ἑπτάκις ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, καὶ θέλει ἐπανέλθει ἡ σὰρξ σου εἰς σέ, καὶ θέλεις καθαρισθῆ”
    (Β΄ Βασιλέων ε΄. 10).

(Β΄ Βασιλέων ε΄. 14)

I.   Πρώτον, είχε λέπρα, Β΄ Βασιλέων ε΄. 1, Ρωμαίους ε΄. 12,
Μάρκον ζ΄. 21-23.

II.  Δεύτερον, ενοχλήθηκε με το πώς του είπε ο προφήτης να καθαριστεί,
Α΄ Ιωάννη α΄. 7, Αποκάλυψη α΄. 5.