Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΥΝ!

EVERY PERSON EVANGELIZING!
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 17 Σεπτεμβρίου 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 17, 2017

“Καὶ ἐνῷ, ἐπορεύοντο, ἐκαθαρίσθησαν” (Λουκάν ιζ΄. 14).


Καθώς ο Ιησούς ταξίδευε μέσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία ήρθε σε μια μικρή πόλη. Στα περίχωρα του χωριού υπήρχαν δέκα λεπροί. Αυτοί “ἐστάθησαν μακρόθεν” από Αυτόν (ιζ΄. 12). Οι λεπροί ήταν υποχρεωμένοι από το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης να μένουν μακριά από τους ανθρώπους που δεν είχαν μολυνθεί από την ασθένεια.

“(Ο λεπρός) θέλει φωνάζει, Ἀκάθαρτος, ἀκάθαρτος… μόνος θέλει κατοικεῖ· ἔξω τοῦ στρατοπέδου θέλει εἶσθαι ἡ κατοικία αὐτοῦ” (Λευιτικό ιγ΄. 45-46).

Αυτοί οι λεπροί είχαν ακούσει πως ο Ιησούς έκανε θαύματα. Έτσι, εξ αποστάσεως, φώναξαν, “Ἰησοῦ, Ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς” (Λουκάν ιζ΄. 13). Ο Ιησούς δεν θεράπευσε τη λέπρα τους επιτόπου, αλλά τους είπε να πάνε και να παρουσιαστούν στους ιερείς στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς το έκανε για δύο λόγους: για να εκπληρώσει το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έλεγε, στο Λευιτικό ιδ΄. 1-20, πως μόνο οι ιερείς μπορούσαν να καθορίσουν εάν κάποιος με λέπρα είχε θεραπευθεί. Ο δεύτερος λόγος ήταν “ως μαρτυρία, στους ιερείς και σε άλλους Ιουδαίους για τη θεραπευτική δύναμη που κατείχε” (Thomas Hale, The Applied New Testament, Chariot Victor Publishing, 1996, p. 236).

Οι δέκα λεπροί υπακούσαν τον Χριστό και ξεκίνησαν να πηγαίνουν προς το Ναό στην Ιερουσαλήμ. Αυτό δείχνει πως είχαν πίστη σε κάποιο βαθμό, αλλιώς δεν θα Τον είχαν υπακούσει. Αλλά, όπως θα δούμε, δεν ήταν σωτήρια πίστη. Υπάκουσαν τον Χριστό εξωτερικά,

“Καὶ ἐνῷ, ἐπορεύοντο, ἐκαθαρίσθησαν” (Λουκάν ιζ΄. 14).

Η λέπρα έφυγε από το σώμα τους καθώς όδευαν νότια από την περιοχή της Γαλιλαίας, προς το Ναό στην Ιερουσαλήμ.

Αλλά ένας από τους άντρες σταμάτησε όταν καθαρίστηκε και επέστρεψε πίσω στον τόπο όπου ήταν ο Ιησούς.

“Μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσε κατὰ πρόσωπον εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ (του Ιησού), εὐχαριστῶν αὐτόν…” (Λουκάν ιζ΄. 15-16).

“Καὶ εἶπε (ο Ιησούς) πρὸς αὐτόν· Σηκωθεὶς ὕπαγε· ἡ πίστις σου σὲ ἔσωσεν” (Λουκάν ιζ΄. 19).

Τώρα, μου φαίνεται πως υπάρχουν πολλά μαθήματα σ' αυτό το κείμενο. Δεν θα τα δώσω όλα, αλλά εδώ είναι τρία απ' αυτά που βλέπω.

I. Πρώτον, η εξωτερική υπακοή στον Χριστό φέρνει μερικό καθαρισμό.

Και οι δέκα απ' αυτούς τους άντρες θεραπεύτηκαν από την εξωτερική ασθένεια της λέπρας. Ωστόσο, δεν θεραπεύτηκαν όλοι από το άμεσο άγγιγμα του Ιησού. Θεραπεύτηκαν εν μέρει στο δρόμο προς το Ναό στην Ιερουσαλήμ. Αλλά οι ψυχές τους δεν είχαν ακόμη θεραπευτεί. Ο Ιησούς είπε,

“Ὑπάγετε καὶ δείξατε ἑαυτοὺς εἰς τοὺς ἱερεῖς. Καὶ ἐνῷ, ἐπορεύοντο, ἐκαθαρίσθησαν” (Λουκάν ιζ΄. 14).

Οι άνθρωποι που είναι εξωτερικά υπάκουοι στον Χριστό καθαρίζονται από πολλές από τις μάστιγες που ενοχλούν αυτούς που δεν είναι πλήρως υπάκουοι. Αυτοί που έρχονται στην εκκλησία, και συμμορφώνονται εξωτερικά στους βασικούς κανόνες του Χριστιανισμού, ανακαλύπτουν πως οι ζωές τους γίνονται πιο ρυθμισμένες, οι μαθησιακές τους συνήθειες στο σχολείο παράγουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα συναισθήματά τους γίνονται πιο ελεγχόμενα. Γενικότερα, γίνονται πιο επιτυχημένοι και παραγωγικοί στις ζωές τους από εκείνους που είναι “κυματιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι” από τη σύγχυση της σύγχρονης κοινωνίας (Εφεσίους δ΄. 14).

Οι άνθρωποι του “κόσμου” συχνά πιστεύουν πως αν πάνε εκκλησία θα τους κάνει κακό στη ζωή τους, επειδή θα τους αφαιρέσει πολύ από τον χρόνο τους στην εργασία ή στο σχολείο. Οι μη-χριστιανοί γονείς συχνά σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουν πως αν τα παιδιά τους πάνε στην εκκλησία θα χάσουν πολύ από τον χρόνο τους, με αποτέλεσμα να μην τα πάνε καλά στο σχολείο ή στην εργασία. Αλλά έχουμε επανειλημμένα διαπιστώσει πως το ακριβώς αντίθετο είναι αλήθεια. Όταν οι νέοι παρευρίσκονται στις συναθροίσεις της εκκλησίας, έχουμε διαπιστώσει, χωρίς εξαίρεση, πως στην πραγματικότητα γίνονται πολύ καλύτεροι μαθητές και πολύ καλύτεροι εργαζόμενοι. Μαθαίνουν να ρυθμίζουν τις σπουδές τους, “ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν” (Εφεσίους ε΄. 16, Κολοσσαείς δ΄. 5). Με τις προτροπές των ηγούμενων της εκκλησίας, και το παράδειγμα των μελών της εκκλησίας, μαθαίνουν τη σημασία της επιμέλειας στην εργασία και στο σχολείο. Αντί του να κάνουν “χαζομάρες” συνέχεια, όπως κάνουν τα παιδιά του κόσμου, εργάζονται και μελετούν σκληρά κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους.

Πιστεύω πως έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών και αποφοίτων κολλεγίων στην Αμερική στην εκκλησία μας. Και νομίζω πως αυτή είναι μία από τις αποδείξεις πως η υπακοή στον Ιησού “καθαρίζει” εκείνους που Τον υπακούουν από τόσα πολλά εξωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποια τοπική κοινωνία εκκλησίας, και που δεν παρευρίσκονται στις συναθροίσεις της. Χρόνια παρατήρησης το έχουν αποδείξει αυτό επανειλημμένα.

II. Δεύτερον, βιώνετε την πλήρη σωτηρία όταν έρχεστε στον Χριστό.

Εννέα απ' αυτούς τους άντρες ήταν ικανοποιημένοι όταν θεραπεύτηκαν εξωτερικά, όταν καθαρίστηκαν σωματικά από τη λέπρα. Αλλά ένας απ' αυτούς δεν ήταν ικανοποιημένος με απλή εξωτερική υπακοή. Η καρδιά του χοροπήδησε με ευχαριστία προς τον Θεό. Στράφηκε και επέστρεψε στο μέρος όπου ήταν ο Ιησούς. Έπεσε στα πόδια του Ιησού, “εὐχαριστῶν αὐτόν” (Λουκάν ιζ΄. 16). Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος ήρθε στον Χριστό! Ήρθε στον Χριστό και βρήκε, όχι μόνο σωματική θεραπεία, αλλά πλήρης σωτηρία στον Σωτήρα, πέφτοντας στα πόδια Του.

Αν έρχεστε στην εκκλησία μας και παρευρίσκεστε στις συναθροίσεις τακτικά, όλα καλά μέχρι εκεί. Θα σας βοηθήσει στη ζωή σας και στην εργασία σας. Αλλά ο αληθινός Χριστιανισμός είναι πολύ περισσότερο από μία απλή βοήθεια για μια καλύτερη ζωή! Σε έναν άνθρωπο που ζούσε μια πολύ επιτυχημένη ζωή, ο Ιησούς είπε,

“Μή θαυμάσῃς ὅτι σοὶ εἶπον, Πρέπει νὰ γεννηθῆτε ἄνωθεν” (Ιωάννην γ΄. 7).

Αυτό συνέβη με τον λεπρό που ήρθε στον Χριστό. Αφού καθαρίστηκε σωματικά υπακούοντας τον Ιησού, ήρθε στον Ιησού, έπεσε στα πόδια Του, και μεταστράφηκε εσωτερικά. Και ο Χριστός τού είπε,

“Ἠ πίστις σου σὲ ἔσωσεν” (Λουκάν ιζ΄. 19).

Συμφωνώ με την Εφαρμοσμένη Καινή Διαθήκη (The Applied New Testament). Αν και θα ήταν καλύτερα αν χρησιμοποιούσε την αξιόπιστη Βίβλο Βασιλέως Ιακώβου, εξηγεί καλά τι συνέβη στον καθαρισμένο λεπρό που ήρθε στον Ιησού. Όταν ο Ιησούς τού είπε, “Ἠ πίστις σου σὲ ἔσωσεν”, το σχόλιο δηλώνει πως “Ο Ιησούς δεν εννοούσε μόνο ότι το σώμα του είχε γίνει καλά, αλλά ότι το πνεύμα του επίσης είχε γίνει καλά. Είχε λάβει σωτηρία” (ibid., p. 341).

Μερικοί από εσάς έρχεστε στην εκκλησία. Σας ευλόγησε και σας βοήθησε. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλλά τώρα σας ζητάμε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω και να λάβετε πλήρη σωτηρία, πλήρη μεταστροφή, ερχόμενοι στον Ιησού με πίστη, και πέφτοντας κάτω ενώπιόν Του, να Τον εμπιστευτείτε πλήρως.

Εξάλλου, ο Χριστός δεν υπέφερε και πέθανε επάνω στον Σταυρό απλά και μόνο για να σας δώσει μια καλύτερη ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Απεναντίας! Πέθανε επάνω στον Σταυρό, ώστε να μπορέσουν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, και να καθαριστούν από το πολύτιμο Αίμα Του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς, και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός, για να σας δώσει αιώνια ζωή. Αν έρθετε στον Ιησού με απλή πίστη, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος, θα μεταστραφείτε, θα αναγεννηθείτε, για πάντα, για όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι να σας δοθεί η πραγματικότητα της μεταστροφής σύντομα! Αλλά πιστεύω πως υπάρχει ένα τρίτο μάθημα σ' αυτό το κείμενο της Γραφής, το μάθημα πως όλοι πρέπει να ευαγγελίζουν.

III. Τρίτον, ο ευαγγελισμός πρέπει να ξεκινάει αμέσως, ακόμη και πριν τη μεταστροφή.

Προσέξτε ότι ο Ιησούς είπε σ' αυτούς τους δέκα άνδρες, που ήταν ακόμα ακάθαρτοι (και αμετανόητοι),

“Ὑπάγετε καὶ δείξατε ἑαυτοὺς εἰς τοὺς ἱερεῖς. Καὶ ἐνῷ, ἐπορεύοντο, ἐκαθαρίσθησαν” (Λουκάν ιζ΄. 14).

Απεστάλησαν από τον Ιησού “ως μαρτυρία, στους ιερείς και σε άλλους Ιουδαίους”, για να τους πουν για τον Ιησού (The Applied New Testament, ibid., p. 236). Απεστάλησαν ως μάρτυρες πριν καθαριστούν και πριν μεταστραφεί κάποιος απ' αυτούς!

Δεν είναι αξιοσημείωτο; Σήμερα, οι περισσότεροι ευαγγελικοί πιστεύουν πως πρέπει να είσαι πολύ ισχυρός Χριστιανός, καλά θεμελιωμένος στην πίστη, με μεγάλη Βιβλική γνώση, πριν μπορέσεις να βγεις έξω και να ευαγγελίσεις. Εγώ λέω πως αυτά είναι ανοησίες! Είναι τόσο ανόητο όσο να λέμε σε κάποιον πως πρέπει να είναι ισχυρός Χριστιανός πριν μπορέσει να έρθει στις συναθροίσεις της εκκλησίας! Αν και ξέρω πως υπάρχουν και κάποιοι ανόητοι άνθρωποι που το πιστεύουν κι αυτό! Αλλά δεν το διδάσκει αυτό η Βίβλος. Οι δώδεκα μαθητές απεστάλησαν αμέσως από τον Ιησού για να ευαγγελίσουν. Σύμφωνα με τη χρονολόγηση του Άσερ (Ussher), οι μαθητές απεστάλησαν για να ευαγγελίσουν τον ίδιο χρόνο που ο Ιησούς τούς κάλεσε να Τον ακολουθήσουν. Ήταν μαθητές Του για πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκείνο το έτος, όταν Αυτός

“ἤρχισε νὰ ἀποστέλλῃ αὐτοὺς δύο δύο… καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυττον νὰ μετανοήσωσι” (Μάρκον ϛ΄. 7, 12).

Τουλάχιστον ένας από τους μαθητές (ο Ιούδας) δεν ήταν καν μεταστραμμένος. Ωστόσο, απεστάλησαν για να ευαγγελίσουν αμέσως, είτε μεταστραμμένοι είτε όχι, είτε ισχυροί στην πίστη είτε όχι! Πήγαν για ευαγγελισμό – με την εντολή του Χριστού!

Νομίζω πως μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη μέθοδο του Χριστού. Ο ευαγγελισμός είναι εντολή του Χριστού, μία από τις πιο γνωστές εντολές Του:

“Πορευθέντες λοιπὸν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη” (Ματθαίον κη΄. 19).

Πρέπει να περιμένουμε να εκπαιδευτούμε για να μπορέσουμε να Τον υπακούσουμε; Οι δέκα λεπροί δεν εκπαιδεύτηκαν προτού πάνε να ευαγγελίσουν τους ιερείς και τους άλλους Ιουδαίους. Δεν ήταν καν σωσμένοι! Όμως ο Χριστός τούς είπε να πάνε και να Τον υπακούσουν, ευαγγελίζοντας αμέσως εκείνους τους ιερείς. Οι μαθητές ήταν επίσης αρκετά ωμοί, απλοί και αγράμματοι ψαράδες, αλλά ο Ιησούς τούς έστειλε αμέσως, δύο-δύο, για να ευαγγελίσουν.

Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα σήμερα. Πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο που έδωσε ο Ιησούς. Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους Βιβλική εκπαίδευση. Ναι! Αλλά πρέπει να αρχίσουν να πηγαίνουν για ευαγγελισμό πριν είναι πλήρως εκπαιδευμένοι. Πρέπει να πάνε για ευαγγελισμό πριν ακούσουν όλα τα δόγματα της Γραφής!

Μπορείτε να εκπαιδεύετε τους ανθρώπους ατελείωτα και να μην τους δείτε ποτέ να φέρνουν κάποια ψυχή στην εκκλησία για να ακούσει το ευαγγέλιο. Μπορείτε να δίνετε στους ανθρώπους σπουδαίες εκθέσεις της Γραφής, εξηγώντας τη Βίβλο εδάφιο-εδάφιο, χωρίς ποτέ να τους δείτε να φέρνουν κάποια χαμένη ψυχή να ακούσει το κήρυγμα του ευαγγελίου στις συναθροίσεις σας.

Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος ξέρει πως αυτό είναι αλήθεια, ωστόσο δεν φαίνεται να ξέρει τι να κάνει γι' αυτό. Αλλά ο Ιησούς μάς είπε τι να κάνουμε γι' αυτό – να τους στείλουμε για ευαγγελισμό το συντομότερο δυνατόν, είτε είναι εκπαιδευμένοι είτε όχι, είτε είναι μεταστραμμένοι είτε όχι! Πιστεύω πως όλοι μέσα στην εκκλησία πρέπει να πηγαίνουν για ευαγγελισμό. Πρέπει να είναι ένα κανονικό κομμάτι της υπακοής στον Χριστό, και πιστεύω πως είναι για κάθε άτομο που εισέρχεται στις πόρτες της εκκλησίας μας περισσότερο από μία ή δύο φορές.

Δεν χρειάζεται να ξέρουν πολλά. Το μόνο που χρειάζεται να πούνε είναι “Κάτι θαυμάσιο συμβαίνει στην εκκλησία, και πρέπει να είστε εκεί”, κάτι απλό σαν αυτό. Στη συνέχεια, πάρτε τον αριθμό τηλεφώνου τους και αφήστε τους ηγούμενους της εκκλησίας να επικοινωνήσουν μαζί τους. Έχουμε πολλούς επισκέπτες κάθε Κυριακή χρησιμοποιώντας αυτό το σχέδιο. Κηρύττω το ευαγγέλιο σε κάθε κυριακάτικη συνάθροιση. Το ευαγγελιστικό κήρυγμα είναι αναγκαίο, έχοντας σε κάθε συνάθροιση πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν σωθεί.

Προτείνω να επιστρέψουμε στον απλό τρόπο με τον οποίον ο Ιησούς έστελνε τους ανθρώπους να ευαγγελίσουν τον κόσμο. Ούτως ή άλλως, οι άλλοι τρόποι δεν φαίνεται να κάνουν και πολλά, έτσι; Αλλά ξέρω πως η μέθοδος του Ιησού θα γεμίσει κάθε εκκλησία που την χρησιμοποιεί, με δεκάδες ανθρώπους από τον κόσμο σε κάθε συνάθροιση. Ο Δρ Τζον Ρ. Ράις (Dr. John R. Rice) συχνά έλεγε, “Μόνο με την εξ ολοκλήρου προσπάθεια μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές όπως έκαναν την εποχή της Καινής Διαθήκης” (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, p. 149). Συμφωνώ απολύτως μαζί του!

Και ένα ακόμα πράγμα, οι άνθρωποι ωριμάζουν εν Χριστώ όταν στέλνονται να ευαγγελίσουν. Οι άνθρωποι μπορεί να παραμένουν στάσιμοι για χρόνια αν δεν ευαγγελίζουν. Αλλά γνωρίζω από εμπειρία πως πολύ γρήγορα γίνονται ισχυροί Χριστιανοί όταν πηγαίνουν για ευαγγελισμό κάθε εβδομάδα. Το κλειδί στη χριστιανική ανάπτυξη βρίσκεται στην υπακοή της μεγάλης εντολής του Χριστού πριν την ανάληψή Του!

“Καὶ ἐνῷ, ἐπορεύοντο, ἐκαθαρίσθησαν” (Λουκάν ιζ΄. 14).

Η ζωή σας θα αλλάξει καθώς ευαγγελίζετε ανθρώπους παντού! Και στη συνέχεια, φυσικά, πρέπει να αναγεννηθείτε! Είθε ο Θεός να δώσει τη νέα γέννηση σε καθέναν από εσάς, καθώς έρχεστε στον Χριστό με πίστη. Τότε θα είστε ακόμα πιο επιτυχημένοι στο να ευαγγελίζετε τους χαμένους. Είθε ο Θεός να σας εμπνεύσει να δώσετε τον εαυτό σας στον ευαγγελισμό, και να το κάνετε όσο το δυνατόν συντομότερα. Αμήν.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Δρ Κρέιτον Λ. Τσαν (Dr. Kreighton L. Chan): Λουκάν ιζ΄. 11-19.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “So Little Time” (του Dr. John R. Rice, 1895-1980).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΥΝ!

EVERY PERSON EVANGELIZING!

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Καὶ ἐνῷ, ἐπορεύοντο, ἐκαθαρίσθησαν” (Λουκάν ιζ΄. 14).

(Λουκάν ιζ΄. 12, Λευιτικό ιγ΄. 45-46, Λουκάν ιζ΄. 13, 14, 15-16, 19)

I.   Πρώτον, η εξωτερική υπακοή στον Χριστό φέρνει μερικό καθαρισμό,
Λουκάν ιζ΄. 14, Εφεσίους δ΄. 14, ε΄. 16, Κολοσσαείς δ΄. 5.

II.  Δεύτερον, βιώνετε την πλήρη σωτηρία όταν έρχεστε στον Χριστό,
Λουκάν ιζ΄. 16, Ιωάννην γ΄. 7, Λουκάν ιζ΄. 19.

III. Τρίτον, ο ευαγγελισμός πρέπει να ξεκινάει αμέσως, ακόμη και πριν τη
μεταστροφή, Λουκάν ιζ΄. 14, Μάρκον ϛ΄. 7, 12, Ματθαίον κη΄. 19.