Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ

WHEN GOD SEES THE BLOOD
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 27 Αυγούστου 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 27, 2017

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).


Ο εβραϊκός λαός κατέβηκε στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια ενός λιμού. Στην αρχή αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό, επειδή ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, ήταν διοικητής υπό του Φαραώ. Οι γιοι του Ισραήλ αυξήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν, αλλά εμφανίστηκε ένας νέος Φαραώ που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Φοβόταν πως οι Εβραίοι αυξάνονταν τόσο ραγδαία που θα καταλάμβαναν τη γη. Κι έτσι, τους έκανε δούλους. Οι Εβραίοι έκραξαν προς τον Θεό με προσευχή, και έστειλε τον Μωϋσή να τους λυτρώσει. Αλλά ο Φαραώ ήταν σκληρός και άκαρδος. Δεν άφηνε τον λαό του Θεού να φύγει. Κι έτσι, ο Θεός έστειλε εννέα πληγές στην Αίγυπτο. Κάθε φορά που ερχόταν μια πληγή, ο Μωϋσής ερχόταν ενώπιον του Φαραώ και έλεγε, “Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Ἑβραίων. Ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν μου.” Αλλά ο Φαραώ δεν τον άκουγε. Η καρδιά του ήταν σκληρή. Τώρα ήρθε η ώρα για τον Θεό να στείλει τη δέκατη πληγή.

“Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἔτι μίαν πληγήν θέλω φέρει ἐπὶ τὸν Φαραὼ καὶ ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον· μετὰ ταῦτα θέλει σᾶς ἐξαποστείλει ἐντεῦθεν…” (Έξοδος ια΄. 1).

Και ο Μωϋσής πήγε ξανά στην αυλή του Φαραώ, και είπε,

“Οὕτω λέγει ὁ Κύριος· Περὶ τὸ μεσονύκτιον ἐγὼ θέλω ἐξέλθει εἰς τὸ μέσον τῆς Αἰγύπτου· καὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου θέλει ἀποθάνει... Διότι τὴν νύκτα ταύτην θέλω περάσει διὰ μέσου τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου καὶ θέλω πατάξει πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου” (Έξοδος ια΄. 4-5, ιβ΄. 12).

Αλλά ο Θεός δεν ήθελε να τιμωρηθεί ο λαός Του. Είπε στον Μωϋσή πως κάθε οικογένεια έπρεπε να πάρει ένα αρνί και να το σφάξει.

“Καὶ θέλουσι λάβει ἐκ τοῦ αἵματος καὶ βάλει ἐπὶ τοὺς δύο παραστάτας καὶ ἐπὶ τὸ ἀνώφλιον τῆς θύρας τῶν οἰκιῶν…” (Έξοδος ιβ΄. 7).

Τώρα σταθείτε και διαβάστε δυνατά την Έξοδο ιβ΄. 12-13.

“Διότι τὴν νύκτα ταύτην θέλω περάσει διὰ μέσου τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου καὶ θέλω πατάξει πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· καὶ θέλω κάμει κρίσεις... Ἐγὼ ὁ Κύριος. Καὶ τὸ αἷμα θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς διὰ σημεῖον ἐπὶ τῶν οἰκιῶν, εἰς τὰς ὁποίας κατοικεῖτε· καὶ ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω, καὶ ἡ πληγή δὲν θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς διὰ νὰ σᾶς ἐξολοθρεύσῃ, ὅταν πατάξω τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου” (Έξοδος ιβ΄. 12-13).

Για σχεδόν 1.500 χρόνια οι Εβραίοι τηρούσαν το Πάσχα. Έτρωγαν ένα ειδικό γεύμα αρνιού και άζυμου ψωμιού και διάβαζαν αυτό το απόσπασμα της Γραφής την περίοδο του Πάσχα, σε ανάμνηση της απελευθέρωσής τους από την αιγυπτιακή δουλεία. Το όνομα “Πάσχα” σημαίνει “πέρασμα”, και προέρχεται από το κείμενο μας,

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Θέλω να σκεφτείτε αυτό το κείμενο με τρεις τρόπους. Πρώτον, το νόημα του Αίματος. Δεύτερον, την αποτελεσματικότητα του Αίματος. Και, τρίτον, την εφαρμογή του Αίματος.

I. Πρώτον, το νόημα του Αίματος.

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω.”

Έχει τίποτα για μας σήμερα αυτό το εδάφιο; Ναι, έχει μεγάλο νόημα, επειδή το αίμα που χύθηκε εκείνο το πρώτο Πάσχα σηματοδοτούσε το Αίμα που θα έχυνε ο Ιησούς – το Πάσχα. Ω ναι, ήταν Πάσχα όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς.

“Λέγουσι πρὸς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις νὰ ὑπάγωμεν καὶ νὰ ἑτοιμάσωμεν διὰ νὰ φάγῃς τὸ πάσχα;” (Μάρκον ιδ΄. 12).

Πήγαν στο ανώγειο για να φάνε το γεύμα και για να διαβάσουν αυτό το εδάφιο, Έξοδος ιβ΄. 13,

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Πρώτα, ο Ιησούς τούς έδωσε το άζυμο ψωμί.

“Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον, εὐχαρίστησε καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτούς... Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Τοῦτο εἶναι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον” (Μάρκον ιδ΄. 23-24).

Ο Χριστός τούς έδειχνε πως το αίμα στους παραστάτες στην Έξοδο ιβ΄. 13 ήταν μια εικόνα του Αίματος της καινούργιας διαθήκης, το οποίο θα έχυνε επάνω στο Σταυρό την επόμενη μέρα.

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Δεν μιλούσε για οποιοδήποτε αίμα. Μιλούσε για το Αίμα του Χριστού, ο οποίος είναι

“ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου” (Ιωάννην α΄. 29).

Το αίμα στους παραστάτες κοίταζε στο μέλλον και απεικόνιζε το Αίμα που λυτρώνει τους αμαρτωλούς από την καταστροφή, και τους τοποθετεί μέσα στην

“ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ἀπέκτησε διὰ τοῦ ἰδίου αὑτοῦ αἵματος” (Πράξεις κ΄. 28).

Ίσως να αναρωτιέστε γιατί έχει τόση δύναμη αυτό το Αίμα. Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) είπε,

Αν ο Χριστός ήταν ένας κοινός άνθρωπος… δεν θα υπήρχε καμία σωτήρια αποτελεσματικότητα στο αίμα του· αλλά ο Χριστός ήταν “Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ”· το αίμα που έχυσε ο Ιησούς ήταν θεϊκό αίμα. Ήταν αίμα ανθρώπου, αφού ήταν άνθρωπος σαν κι εμάς· αλλά η θεότητα ήταν τόσο ενωμένη με την ανθρωπότητα, που το αίμα πήρε αποτελεσματικότητα από αυτήν… το τρομερό θαύμα της αιωνιότητας, πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να πεθάνει. Ω! όταν σκεφτόμαστε πως ο Χριστός ήταν ο Δημιουργός του κόσμου, και πως στους ώμους του κρεμόταν το σύμπαν, δεν είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως ο θάνατός του έχει τη δύναμη να λυτρώσει, και πως το αίμα του μπορεί να καθαρίσει από την αμαρτία… Αφού είναι θείος, “δύναται καὶ νὰ σώζῃ ἐντελῶς τοὺς προσερχομένους εἰς τὸν Θεὸν δι᾿ αὐτοῦ”. Το αίμα του είναι το αίμα διαμέσου του οποίου μπορείτε να γλυτώσετε από τον θυμό και την οργή του Θεού (C. H. Spurgeon, “The Blood,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume V, pp. 27-28).

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Το αίμα σε εκείνον τον παραστάτη απεικόνιζε το Αίμα του Θεανθρώπου, του Ιησού Χριστού.

“Διότι τὸ πάσχα ἡμῶν, ὁ Χριστός, ἐθυσιάσθη ὑπὲρ ἡμῶν” (Α΄ Κορινθίους ε΄. 7).

Και αυτό είναι το νόημα του Αίματος!

II. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα του Αίματος.

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

“Θέλω σᾶς περάσω”. Δεν θα έρθει σε εσάς καταδίκη. Καμία κατάρα δεν θα πέσει επάνω σας – αν έχετε αυτό το Αίμα.

“Διότι ὁ Κύριος θέλει περάσει διὰ νὰ πατάξῃ τοὺς Αἰγυπτίους· καὶ ὅταν ἴδῃ τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ ἀνώφλιον καὶ ἐπὶ τοὺς δύο παραστάτας, ὁ Κύριος θέλει περάσει τὴν θύραν, καὶ δὲν θέλει ἀφήσει τὸν ἐξολοθρευτήν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὰς οἰκίας σας, διὰ νὰ πατάξῃ” (Έξοδος ιβ΄. 23).

Καμία καταδίκη δεν μπορεί να έρθει στον άντρα ή στη γυναίκα που έχει αυτό το Αίμα.

“Ἔπειτα θέλετε λάβει δέσμην ὑσσώπου καὶ θέλετε ἐμβάψει αὐτήν εἰς τὸ αἷμα, τὸ ὁποῖον θέλει εἶσθαι εἰς λεκάνην· καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐν τῇ λεκάνῃ θέλετε κτυπήσει τὸ ἀνώφλιον καὶ τοὺς δύο παραστάτας τῶν θυρῶν…” (Έξοδος ιβ΄. 22).

Αίμα στο ανώφλι – στο πάνω μέρος της πόρτας. Αίμα σε κάθε πλευρά, στους παραστάτες της πόρτας. Αίμα στη λεκάνη στο έδαφος. Πάνω. Κάτω. Στις δύο πλευρές. Η κίνηση σηματοδοτούσε το σταυρό του Χριστού!

Δείτε, απ' το κεφάλι Του, τα χέρια Του, τα πόδια Του,
   Λύπη και αγάπη ρέουν ανακατεμένα.
Η αγάπη και η λύπη έχουν ξανασυναντηθεί με τέτοιον τρόπο;
   Τα αγκάθια έχουν ξαναφτιάξει τόσο μεγαλοπρεπές στεφάνι;
(“When I Survey the Wondrous Cross” του Isaac Watts, 1674-1748).

“Ἐξεύροντες ὅτι δὲν ἐλυτρώθητε… διὰ φθαρτῶν, ἀργυρίου ἤ χρυσίου, ἀλλὰ διὰ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου” (Α΄ Πέτρου α΄. 18-19).

Ο Μαρτίνος Λούθηρος ρωτάει,

Ποιος είναι, λοιπόν, ο θησαυρός με τον οποίο λυτρωνόμαστε; Όχι φθαρτό χρυσάφι ή ασήμι, αλλά το πολύτιμο αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού. Αυτός ο θησαυρός είναι τόσο ακριβός και ευγενής που δεν μπορεί να τον κατανοήσει καμία ανθρώπινη αίσθηση ή λογική, καθώς μία μόλις σταγόνα αυτού του αθώου αίματος θα ήταν υπεραρκετή για την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, ο Πατέρας ήθελε να δώσει τη χάρη Του σε μας με τόσο πλούσιο τρόπο, και άφησε την λύτρωσή μας να Του κοστίσει τόσο πολύ που επέτρεψε στον Χριστό, τον Υιό Του, να χύσει όλο Του το αίμα για μας, και έτσι μας έδωσε ολόκληρο το θησαυρό (Λούθηρος, Εξήγηση Α΄ Πέτρου α΄. 18-19).

Το Αίμα του Χριστού έπεσε στο έδαφος σε εφιδρωμένες σταγόνες στη Γεθσημανή. Το Αίμα Του έρεε άφθονο κάτω από το μαστίγιο, όταν φραγγελώθηκε στην Αυλή του Πιλάτου. Το αγκάθινο στεφάνι τρύπησε το μέτωπό Του και το Αίμα έτρεξε στα μάτια Του. Τα καρφιά τρύπησαν τα χέρια και τα πόδια Του, και το Αίμα έρεε άφθονο από τον Σταυρό. Στη συνέχεια, ο στρατιώτης Τον κάρφωσε στο πλευρό Του,

“Καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ” (Ιωάννην ιθ΄. 34).

“(Ο Θεός) επέτρεψε στον Χριστό, τον Υιό Του, να χύσει όλο Του το αίμα για μας, και έτσι μας έδωσε ολόκληρο το θησαυρό” (Λούθηρος, ibid.).

Και

“τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας” (Α΄ Ιωάννη α΄. 7).

Κάθε αμαρτία καθαρίζεται από το Αίμα του Ιησού Χριστού! Κάθε αμαρτία! Δεν υπάρχει αμαρτία τόσο μεγάλη που το Αίμα Του δεν μπορεί να την καθαρίσει! Δεν υπάρχει αμαρτία που το Αίμα δεν μπορεί να ξεπλύνει. Μπορεί να διώξει τους επτά δαίμονες της Μαρίας Μαγδαληνής. Μπορεί να απελευθερώσει από την τρέλα του δαιμονισμένου. Μπορεί να θεραπεύσει τις ανείπωτες πληγές της λέπρας. Δεν υπάρχει πνευματική ασθένεια που δεν μπορεί να θεραπεύσει. Καμία περίπτωση δεν είναι υπερβολική, όσο απαίσια και αισχρή να είναι, επειδή αυτό είναι το Αίμα του Χριστού, που είναι επαρκές για τα πάντα.

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Και αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα του Αίματος!

III. Τρίτον, η εφαρμογή του Αίματος.

Αν το αρνί ήταν στραγγαλισμένο ή δηλητηριασμένο, ο εξολοθρευτής θα είχε επιτεθεί με κρίση στο πρωτότοκο κάθε σπιτιού. Αν το αρνί ήταν σφαγμένο και το σώμα του δεμένο επάνω στην πόρτα, ο εξολοθρευτής θα είχε επιτεθεί με κρίση. Ας το σημειώσουν αυτοί που λένε πως δεν υπάρχει Αίμα. Δεν ήταν μόνο ο θάνατος του αρνιού, αλλά το αίμα του αρνιού έκανε τη διαφορά. Είναι αλήθεια πως το αρνί έπρεπε να πεθάνει, αλλά ο Θεός είπε,

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Αλλά το αίμα μέσα στη λεκάνη δεν μπορεί να αποτρέψει την κρίση. Πρέπει να εφαρμοστεί. Πάρτε μια χούφτα ύσσωπο

“καὶ θέλετε ἐμβάψει αὐτήν εἰς τὸ αἷμα… καὶ θέλετε κτυπήσει τὸ ἀνώφλιον καὶ τοὺς δύο παραστάτας” (Έξοδος ιβ΄. 22).

Το αίμα πρέπει να εφαρμοστεί αλλιώς δεν είναι αποτελεσματικό. Ω, αμαρτωλέ, πάρε το Αίμα του Χριστού! Ξεπλύσου από την αμαρτία με το Αίμα του Ιησού!

“Χριστῷ Ἰησοῦ, τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς προέθετο μέσον ἐξιλεώσεως διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ” (Ρωμαίους γ΄. 24-25).

Είναι περίεργο το γεγονός ότι κάποιες σύγχρονες εκδόσεις της Βίβλου, μεταφράζουν αυτό το εδάφιο λάθος, ενώ υποτίθεται πως είναι κυριολεκτικές μεταφράσεις! Αλλά το αρχαίο κείμενο λέει, “διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι”.

“Διαμέσου της πίστης στο αίμα του.”

Το αντικείμενο της πίστης είναι το Αίμα του Χριστού Ιησού. Έτσι γίνεται η σύνδεση. Έτσι εφαρμόζεται το Αίμα σε εσάς – “διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ”.

“Α, όχι”, μπορεί να πουν κάποιοι νέοι ευαγγελικοί, “δεν σώζεσαι διαμέσου της πίστης στο αίμα Του”. Εντάξει, θα ήθελα να μάθω πώς γίνεται να σωθείς χωρίς αυτό! “Αν κάποιος βασίζεται στο Αίμα, μπορεί να χαθεί.” Ποτέ! Αποκλείεται! Ο Θεός θα ήταν ψεύτης αν σας άφηνε να χαθείτε ενώ στηρίζεστε στο Αίμα του Χριστού!

“Διότι τοῦτο εἶναι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν” ... για την συγχώρεση της αμαρτίας (Ματθαίον κϛ΄. 28).

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν νιώθουν το Αίμα εφαρμοσμένο. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αφού το κείμενό μας δεν λέει πως εσείς είστε αυτοί που πρέπει να δείτε το Αίμα. Ω όχι! Λέει,

“Ὅταν εγώ ἴδω τὸ αἷμα, εγώ θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Ο Θεός είναι αυτός που πρέπει να δει το Αίμα. Ο Θεός είναι ο μόνος που πρέπει να δει ή να νιώσει το Αίμα που σας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν λέει “όταν εσείς δείτε το αίμα”. Δεν λέει ότι πρέπει να καταλάβετε τα πάντα για τον καθαρισμό από το Αίμα του Χριστού. Λέει, “ὅταν εγώ το ἴδω”. Η πίστη σας μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αν έρθετε στον Ιησού και εμπιστευτείτε το Αίμα Του, ο Θεός θα το δει. Είναι ο μόνος που μετράει. Και

“Ὅταν εγώ ἴδω τὸ αἷμα, εγώ θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να δουν το Αίμα. Ήταν μέσα στα σπίτια τους. Δεν μπορούσαν να δουν το ανώφλι και τους παραστάτες της πόρτας. Αλλά ο Θεός μπορούσε να δει το Αίμα εκεί. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται η σωτηρία ενός αμαρτωλού – ο Θεός να βλέπει το Αίμα εφαρμοσμένο σε σας, όχι να το βλέπετε εσείς. Στη συνέχεια, ελάτε στον Θεό με προσευχή και πείτε, “Κύριε, σώσε με για χάρη του Αίματος του Χριστού. Δεν το βλέπω όσο θα 'πρεπε, αλλά Κύριε, εσύ το βλέπεις, και έχεις πει,

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

“Κύριε, εσύ βλέπεις το Αίμα. Βλέπεις πως έχω εμπιστευτεί τη σωτήρια δύναμή του. Συγχώρεσέ με και καθάρισέ με για χάρη του Αίματος του Χριστού και μόνο.” Ας είναι αυτή η ειλικρινής σας προσευχή και επιθυμία, και θα καθαριστείτε πολύ σύντομα από το Αίμα του Ιησού!


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα: Μάρκον ιδ΄. 12-25.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
“When I See the Blood” (του John Foote, 19ος αιώνας).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ

WHEN GOD SEES THE BLOOD

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Ὅταν ἴδω τὸ αἷμα, θέλω σᾶς περάσω” (Έξοδος ιβ΄. 13).

(Έξοδος ια΄. 1, 4-5, ιβ΄. 12, 7)

I.   Πρώτον, το νόημα του Αίματος, Μάρκον ιδ΄. 12, 23-24,
Ιωάννην α΄. 29, Πράξεις κ΄. 28, Α΄ Κορινθίους ε΄. 7.

II.  Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα του Αίματος, Έξοδος ιβ΄. 23, 22,
Α΄ Πέτρου α΄. 18-19, Ιωάννην ιθ΄. 34, Α΄ Ιωάννη α΄. 7.

III. Τρίτον, η εφαρμογή του Αίματος, Ρωμαίους γ΄. 24-25,
Ματθαίον κϛ΄. 28.