Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Η ΑΡΠΑΓΗ

(ΚΗΡΥΓΜΑ #3 ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 7 Μαΐου 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

“Ἐπειδή αὐτὸς ὁ Κύριος θέλει καταβῆ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μὲ κέλευσμα, μὲ φωνήν ἀρχαγγέλου καὶ μὲ σάλπιγγα Θεοῦ, καὶ οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες ὅσοι ἀπομένομεν θέλομεν ἁρπαχθῆ μετ᾿ αὐτῶν ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα…”
     (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16-17).


Αυτή είναι μια υπέροχη υπόσχεση της Βίβλου! Ο Ιησούς θα ξαναέρθει! Κάθε Χριστιανός θα 'πρεπε να γεμίζει με χαρά όταν ακούει αυτά τα λόγια: “Ο Ιησούς θα ξαναέρθει”! Παρακαλώ κρατήστε τη Βίβλο σας ανοιχτή σε αυτό το κείμενο της Γραφής.

Ο Ιησούς ήταν καρφωμένος στο Σταυρό για αρκετές ώρες. Στο τέλος φώναξε με δυνατή φωνή: “Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραδίδω τὸ πνεῦμά μου” (Λουκάν κγ΄. 46). Πέθανε. Έβαλαν το νεκρό σώμα Του στον τάφο. Το σφράγισαν και διέταξαν ρωμαίους στρατιώτες να φυλάξουν τον τάφο Του.

Την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αλλά όταν εμφανίστηκε στους μαθητές Του,

“Ἐκεῖνοι δὲ ἐκπλαγέντες καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐνόμιζον ὅτι ἔβλεπον πνεῦμα” (Λουκάν κδ΄. 37).

Τότε ο Ιησούς τούς είπε,

“Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἶμαι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, διότι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα δὲν ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα” (Λουκάν κδ΄. 39).

Τους οδήγησε από την πόλη της Ιερουσαλήμ στο Όρος των Ελαιών. Τους είπε να ευαγγελίσουν ολόκληρο τον κόσμο.

“Καὶ ἀφοῦ εἶπε ταῦτα, βλεπόντων αὐτῶν ἀνελήφθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ἐνῷ ἦσαν ἀτενίζοντες εἰς τὸν οὐρανὸν ὅτε αὐτὸς ἀνέβαινεν, ἰδού, ἄνδρες δύο μὲ ἱμάτια λευκὰ ἐστάθησαν πλησίον αὐτῶν, οἵτινες καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἵστασθε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὅστις ἀνελήφθη ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, θέλει ἐλθεῖ οὕτω καθ᾿ ὅν τρόπον εἴδετε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν” (Πράξεις α΄. 9-11).

“Οὗτος ὁ Ἰησοῦς” που αναλήφθηκε “εἰς τὸν οὐρανόν” θα επιστρέψει. Ανέβηκε! Θα κατέβει! Θα ξαναέρθει!

Θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει,
Ο ίδιος ο Ιησούς, απεριμμένος από τους ανθρώπους,
Θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει,
Με δύναμη και μεγάλη δόξα, θα ξαναέρθει!
   (“He is Coming Again” της Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Η Βίβλος μάς λέει πως θα έρθει σε δύο μέρη, δύο φάσεις. Το δεύτερο μέρος της επιστροφής Του θα είναι όταν κατέβει στο Όρος των Ελαιών για να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του στη γη για χίλια χρόνια. Αλλά το κείμενό μας μιλάει για το πρώτο μέρος της επιστροφής Του. Κοιτάξτε ξανά το κείμενό μας στην Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16-17. Προσέξτε τρία πράγματα σχετικά μ' αυτό το γεγονός, απ' αυτό το κείμενο της Γραφής.

I. Πρώτον, ο Κύριος Ιησούς θα κατέβει στην ατμόσφαιρα επάνω από τη γη.

Προσέξτε το εδάφιο Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16.

“Ἐπειδή αὐτὸς ὁ Κύριος θέλει καταβῆ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μὲ κέλευσμα…” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16).

Είναι “αὐτὸς” ο Χριστός που κατεβαίνει “ἀπ᾿ οὐρανοῦ”. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα, δεν είναι πνεύμα καθόλου. Είναι “οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὅστις ἀνελήφθη... εἰς τὸν οὐρανόν” (Πράξεις α΄. 11). “Οὗτος ὁ Ἰησοῦς” θα έρθει από τον ουρανό.

“Ἐπειδή αὐτὸς ὁ Κύριος θέλει καταβῆ ἀπ᾿ οὐρανοῦ…” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16).

Ο αναστημένος Χριστός είπε,

“Ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, διότι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα δὲν ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα” (Λουκάν κδ΄. 39).

Θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει,
Ο ίδιος ο Ιησούς, απεριμμένος από τους ανθρώπους,
Θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει,
Με δύναμη και μεγάλη δόξα, θα ξαναέρθει!
   (“He is Coming Again” της Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Στο Κατά Ιωάννην ιδ΄. 3, ο Ιησούς είπε,

“Πάλιν ἔρχομαι” (Ιωάννην ιδ΄. 3).

Θέλω επίσης να παρατηρήσετε πως δεν έρχεται στη γη στο κείμενό μας. Η επιστροφή του στη γη είναι ένα εντελώς ξεχωριστό γεγονός, γεγονός που θα συμβεί αργότερα. Αλλά θέλω να παρατηρήσετε πως δεν επιστρέφει στη γη στο κείμενό μας. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Σταθείτε και διαβάστε το.

“Ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες ὅσοι ἀπομένομεν θέλομεν ἁρπαχθῆ μετ᾿ αὐτῶν ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα…” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 17).

Μπορείτε να καθήσετε.

Ο Χριστός έρχεται στον αέρα τη στιγμή της “αρπαγής”. Έρχεται στη γη αργότερα. Είναι σαφές από μια κυριολεκτική ανάγνωση της Βίβλου πως πρόκειται για δύο ξεχωριστά γεγονότα. Ο Κύριος Ιησούς θα κατέβει από τον Ουρανό, αλλά θα σταματήσει πάνω από τη γη, “εἰς τὸν ἀέρα”. Η λέξη “αρπαγή” σημαίνει πως θα μεταφερθούμε – θα μας αναλήψει με χαρά! Δεν υπάρχει αέρας στο διάστημα, οπότε αυτό δείχνει πως θα σταματήσει αφού εισέλθει στην ατμόσφαιρα επάνω από τη γη.

“Ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες ὅσοι ἀπομένομεν θέλομεν ἁρπαχθῆ…εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 17).

II. Δεύτερον, οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν.

Στο εδάφιο 16 το κείμενο λέει,

“Αὐτὸς ὁ Κύριος θέλει καταβῆ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μὲ κέλευσμα, μὲ φωνήν ἀρχαγγέλου καὶ μὲ σάλπιγγα Θεοῦ, καὶ οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον…” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16).

Μπορείτε να καθήσετε. “Οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον.” Ο Δρ Τζ. Βέρνον Μαγκί (Dr. J. Vernon McGee) είπε,

Θα κατέβει από τον ουρανό “μὲ κέλευσμα”. Δηλαδή με πρόσταγμα. Είναι η ίδια κραυγή που χρησιμοποίησε όταν στάθηκε στον τάφο του Λαζάρου και είπε: “Λάζαρε, δεῦρο ἔξω” (J. Vernon McGee, Th.D,. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 398).

Ο Ιησούς ήρθε στον τάφο του Λαζάρου και είπε,

“Σηκώσατε τὸν λίθον. Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ ἀδελφή τοῦ ἀποθανόντος ἡ Μάρθα· Κύριε, ὄζει ἤδη· διότι εἶναι τεσσάρων ἡμερῶν” (Ιωάννην ια΄. 39).

Αλλά υπάκουσαν τον Ιησού. Αφαίρεσαν την πέτρα από την είσοδο του τάφου. Και ο Ιησούς,

μετὰ φωνῆς μεγάλης ἐκραύγασε· Λάζαρε, ἐλθὲ ἔξω. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς” (Ιωάννην ια΄. 43-44).

Αυτό ακριβώς θα κάνει ο Χριστός στην αρπαγή. Θα φωνάξει με ένα δυνατό πρόσταγμα, με μία φωνή σαν αρχάγγελος, φωνή σαν σάλπιγγα (McGee, ibid.). Όταν ο Χριστός φωνάξει, όπως έκανε και στον τάφο του Λαζάρου, “οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον”. Τα νεκρά σώματα των αληθινών Χριστιανών θα βγουν από τους τάφους τους και θα ανέβουν για να συναντήσουν τον Χριστό στον αέρα.

Όταν ο Τζον Κέιγκαν (John Cagan) ήταν μικρό παιδί, ήξερε πως δεν ήταν σωσμένος – αλλά οι γονείς του ήταν πραγματικοί Χριστιανοί. Όταν κήρυττα για την αρπαγή, αυτός ανησύχησε το βράδυ. Μου είπε πως έβγαινε συνέχεια από το κρεβάτι του, και πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα των γονιών του για να δει μήπως είχαν αρπαχθεί και είχε μείνει μόνος στο σπίτι. Αυτός ήταν καλός φόβος. Είναι καλό να φοβάσαι πως θα μείνεις πίσω. Εμπιστευθείτε τώρα τον Ιησού και αυτός ο φόβος θα φύγει! Η Βίβλος λέει,

“Οἱ νεκροὶ σου θέλουσι ζήσει, μετὰ τοῦ νεκροῦ σώματός μου θέλουσιν ἀναστηθῆ· ἐξεγέρθητε καὶ ψάλλετε, σεῖς οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ χώματι· διότι ἡ δρόσος σου εἶναι ὡς ἡ δρόσος τῶν χόρτων, καὶ ἡ γῆ θέλει ἐκρίψει τοὺς νεκρούς” (Ησαΐας κϛ΄. 19).

Το βιβλίο του Ιώβ είναι το αρχαιότερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Γράφτηκε πριν ο Μωϋσής γράψει τη Γένεση. Ο Ιώβ μίλησε για την αρπαγή.

“Καὶ ἀφοῦ μετὰ τὸ δέρμα μου τὸ σῶμα τοῦτο φθαρῆ, πάλιν μὲ τὴν σάρκα μου θέλω ἰδῆ τὸν Θεόν· τὸν ὁποῖον αὐτὸς ἐγὼ θέλω ἰδεῖ, καὶ θέλουσι θεωρήσει οἱ ὀφθαλμοὶ μου, καὶ οὐχὶ ἄλλος· οἱ νεφροὶ μου κατατήκονται ἐν τῷ κόλπῳ μου” (Ιώβ ιθ΄. 26-27).

Η αρπαγή προειπώθηκε επίσης από τον Απόστολο Παύλο. Είπε,

“Ἐν μιᾷ στιγμῇ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι διότι θέλει σαλπίσει, καὶ οἱ νεκροὶ θέλουσιν ἀναστηθῆ ἄφθαρτοι…” (Α΄ Κορινθίους ιε΄. 52).

Το κείμενό μας λέει,

“Οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16).

Τώρα, μπορείτε να αναρωτιέστε πώς γίνεται τα σώματα που έχουν πεθάνει εδώ και τόσο καιρό, σώματα αληθινών πιστών που έχουν πεθάνει εδώ και 3.520 χρόνια, όπως στην περίπτωση του Ιώβ, να αναστηθούν. Πώς γίνεται να συμβεί αυτό; Ο Απόστολος Παύλος το αποκαλεί “μυστήριον” στην Α΄ Κορινθίους ιε΄. 51, κάτι που το ανθρώπινο μυαλό μας δεν μπορεί να το καταλάβει πλήρως. Για να είμαι ειλικρινής, είναι θαύμα. Πιστεύετε στον Θεό, έτσι; Λοιπόν, από την αρχή μέχρι το τέλος της Γραφής, διαβάζουμε πως ο Θεός κάνει θαύματα. Και αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα θαύματα του Θεού,

“Οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16).

Δεν το καταλαβαίνουμε πλήρως, αλλά είναι αλήθεια.

“Οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ (οι νεκροί Χριστιανοί) θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον”
      (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16).

III. Τρίτον, οι ζωντανοί Χριστιανοί θα αρπαχθούν μαζί τους.

Κοιτάξτε το εδάφιο 17.

“Ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες ὅσοι ἀπομένομεν θέλομεν ἁρπαχθῆ μετ᾿ αὐτῶν ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα…” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 17).

Οι αληθινοί Χριστιανοί που θα ζουν εκείνη τη στιγμή στη γη θα “αρπαχθούν” μαζί με τους νεκρούς Χριστιανούς “εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα”. Πρώτα, οι νεκροί Χριστιανοί θα “αρπαχθούν”, και στη συνέχεια, οι αληθινοί Χριστιανοί που είναι ζωντανοί θα “αρπαχθούν” για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Η Βίβλος μάς λέει πως όλα αυτά θα λάβουν γίνουν

“Ἐν μιᾷ στιγμῇ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ” (Α΄ Κορινθίους ιε΄. 52).

Όλα αυτά θα συμβούν τόσο γρήγορα, όσο κάνει να ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας! Οι νεκροί Χριστιανοί και έπειτα οι ζωντανοί Χριστιανοί, θα αρπαχθούν μαζί “εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα”. Τι θαυμάσια υπόσχεση της Βίβλου! Τι θαυμάσια ελπίδα για τον Χριστιανό!

Ω! τι ευτυχής λογισμός, τι λαμπρότης!
Εάν πριν με πλήξη θανάτου νεκρότης,
Ο μέγας Σωτήρ επιστρέψη ενδόξως
Και δεχθή τους πιστούς Αυτού.
   (“Christ Returneth” του H. L. Turner, 1878).

Ο Δρ Μαγκί είπε πως η λέξη “ἁρπάζω” σημαίνει “συλλαμβάνω βιαστικά, αφαιρώ, σηκώνω” (ibid., p. 399). Στη συνέχεια, ο Δρ Τζ. Βέρνον Μαγκί είπε,

Τι λαμπρή και υπέροχη παρηγοριά είναι αυτή! Τα σώματα των νεκρών (Χριστιανών) θα αναστηθούν. Τότε όποιος είναι ζωντανός εκείνον τον καιρό θα αρπαχθεί μαζί τους για να συναντήσει τον Κύριο στον αέρα. Κι έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Και μάλιστα, θα επιστρέψουμε μαζί Του στη γη για να βασιλεύσουμε μαζί Του, τον καιρό που θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του (ibid.).

Ένα θαυμάσιο μέλλον περιμένει κάθε αληθινό Χριστιανό, όταν ο Χριστός επιστρέψει στον αέρα για να μας δεχτεί στον Ουρανό!

Είστε έτοιμοι γι' αυτό; Είστε προετοιμασμένοι; Μόνο αυτοί που είναι σωσμένοι τώρα θα αρπαχθούν για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα τότε. Είστε σωσμένοι; Ο Ιησούς πέθανε επάνω στον Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες σας. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και πήρε το Αίμα Του στον Ουρανό για να σας καθαρίσει, για να ξεπλύνει, όλες τις αμαρτίες σας. Αλλά πρέπει να παραδοθείτε στον Χριστό, και να εμπιστευθείτε Αυτόν και μόνο. Αν εμπιστευτείτε τον Χριστό με απλή πίστη, θα σας καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το Αίμα Του, και θα είστε σωσμένοι, έτοιμοι για την αρπαγή

“μετ᾿ αὐτῶν ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα” (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 17).

Τότε θα μπορείτε να ψάλλετε μαζί μας,

Ω! τι ευτυχής λογισμός, τι λαμπρότης!
Εάν πριν με πλήξη θανάτου νεκρότης,
Ο μέγας Σωτήρ επιστρέψη ενδόξως
Και δεχθή τους πιστούς Αυτού.
Πότε τέλος Χριστέ,
Την Σην θ' αναμέλψω ωδήν!
Ο Σωτήρ μας επιστρέφει,
Αλληλούια, αμήν! Αλληλούια, αμήν!
   (“Christ Returneth” του H. L. Turner, 1878).

Φροντίστε να επιστρέψετε σ' αυτήν την εκκλησία, το επόμενο Σαββατοκύριακο για να ακούσετε ξανά το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς σας αγαπάει! Εμπιστευτείτε Τον και θα ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες σας με το Αίμα που έχυσε επάνω στον Σταυρό! Αμήν!


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Κο Νόα Σονγκ (Mr. Noah Song): Α΄ Κορινθίους ιε΄. 51-54.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
“Jesus is Coming Again” (του John W. Peterson, 1921-2006).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η ΑΡΠΑΓΗ

(ΚΗΡΥΓΜΑ #3 ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Ἐπειδή αὐτὸς ὁ Κύριος θέλει καταβῆ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μὲ κέλευσμα, μὲ φωνήν ἀρχαγγέλου καὶ μὲ σάλπιγγα Θεοῦ, καὶ οἱ ἀποθανόντες ἐν Χριστῷ θέλουσιν ἀναστηθῆ πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες ὅσοι ἀπομένομεν θέλομεν ἁρπαχθῆ μετ᾿ αὐτῶν ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα…”
      (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16-17).

(Λουκάν κδ΄. 37, 39, Πράξεις α΄. 9-11)

I.   Πρώτον, ο Κύριος Ιησούς θα κατέβει στην ατμόσφαιρα επάνω από τη γη,
Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16α, Πράξεις α΄. 11, Λουκάν κδ΄. 39,
Ιωάννην ιδ΄. 3, πρβ. Αποκάλυψη ιθ΄. 11-16, πρβ. Ματθαίον κδ΄. 27-31,
Ζαχαρίας ιδ΄. 4-5, Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 17.

II.  Δεύτερον, οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,
Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 16β, Ιωάννην ια΄. 39, 43-44, Ησαΐας κϛ΄. 19,
Ιώβ ιθ΄. 26-27, Α΄ Κορινθίους ιε΄. 52, 51.

III. Τρίτον, οι ζωντανοί Χριστιανοί θα αρπαχθούν μαζί τους,
Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄. 17, Α΄ Κορινθίους ιε΄. 52.