Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ, Η ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ

THE SCOURGING, SHAME AND SPITTING
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 26 Μαρτίου 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 26, 2017

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).


Μαζί με τον αιθίοπα ευνούχο μπορεί να ρωτήσουμε, “Περὶ τίνος λέγει τοῦτο ὁ προφήτης; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἄλλου τινός;” (Πράξεις η΄. 34). Όπως και με το 53ο κεφάλαιο, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Ησαΐας μιλούσε εδώ για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σίγουρα αυτή ήταν μία από τις προφητείες στις οποίες αναφερόταν ο Ιησούς όταν μίλησε στους μαθητές καθώς ανέβαιναν προς την Ιερουσαλήμ και είπε,

“Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ θέλουσιν ἐκτελεσθῆ πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Διότι θέλει παραδοθῆ εἰς τὰ ἔθνη καὶ θέλει ἐμπαιχθῆ καὶ ὑβρισθῆ καὶ ἐμπτυσθῆ, καὶ μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ θέλει ἀναστηθῆ” (Λουκάν ιη΄. 31-33).

Ο Ιησούς τούς είπε πως οι Εθνικοί θα Τον κορόιδευαν, θα Τον προσέβαλαν, θα Τον μαστίγωναν και θα Τον θανάτωναν. Και είπε πως όλα αυτά είχαν προβλεφθεί “διὰ τῶν προφητῶν”. Άρα, το κείμενό μας πρέπει να ήταν ένα από τα εδάφια στα οποία αναφερόταν,

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Δείτε τώρα πόσο κυριολεκτικά εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία. Ο Πόντιος Πιλάτος, ο ρωμαίος κυβερνήτης, Τον μαστίγωσε. Στη συνέχεια, οι ρωμαίοι στρατιώτες

“...πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον, βάλλουσι περὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ, καὶ ἤρχισαν νὰ χαιρετῶσιν αὐτόν, λέγοντες· Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἔτυπτον τὴν κεφαλήν αὐτοῦ μὲ κάλαμον καὶ ἐνέπτυον εἰς αὐτόν...” (Μάρκον ιε΄. 17-19).

Άρα, είμαι πεπεισμένος πως ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Λυτρωτής μας, ήταν Αυτός ο οποίος εκπλήρωσε αυτά τα λόγια προφητείας,

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Ας αφήσουμε τον Τζόζεφ Χαρτ (Joseph Hart) να περιγράψει τη σκηνή,

Δες πόσο υπομονετικά στέκεται ο Ιησούς,
   Προσβεβλημένος σε αυτό το απαίσιο μέρος!
Αμαρτωλοί έχουν δέσει τα Παντοδύναμα χέρια,
   Και φτύνουν στο πρόσωπο του Δημιουργού τους.

Με αγκάθια ο κρόταφός Του αιμορραγούσε,
   Ποτάμια αίματος από κάθε πλευρά,
Η πλάτη Του γεμάτη μαστιγώματα,
   Μα πιο κοφτερά μαστιγώματα Του σκίζουν την καρδιά.
(“His Passion” του Joseph Hart, 1712-1768, τροποποιημένο από τον Ποιμένα).

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Σας παρουσιάζω τον πάσχοντα Σωτήρα απόψε. Και λέω μαζί με τον Πιλάτο, “Ἴδε ὁ ἄνθρωπος”. Στρέψτε την καρδιά σας και δείτε Τον μέσα στα πάθη Του. Δείτε ποιος είναι, τι παράδειγμα έχει αφήσει, και τι έχει κάνει για να σώσει κατεστραμμένους αμαρτωλούς από την αιώνια φωτιά.

I. Πρώτον, δείτε Τον ως τον ενσαρκωμένο Θεό.

Ο Θεός κατέβηκε με ανθρώπινη σάρκα για να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους σε αυτή τη γη. Λέει στον Ησαΐα ν΄. 2, “ἦλθον”. Ο Θεός Υιός “ἦλθε” από τον Ουρανό και έζησε ανάμεσά μας.

“Θεὸς ἦτο ὁ Λόγος... Καὶ ὁ Λόγος ἔγεινε σὰρξ καὶ κατῴκησε μεταξὺ ἡμῶν, καὶ εἴδομεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ τοῦ Πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας” (Ιωάννην α΄. 1, 14).

“Ὁ Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί” (Α΄ Τιμόθεον γ΄. 16).

Καλά έκαναν οι αρχαίοι Χριστιανοί και αποκαλούσαν τον Ιησού, “Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα”.

Σκεφτείτε το αυτό και θα δείτε πως είναι η πιο εκπληκτική διδασκαλία που τέθηκε ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου. Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) είπε,

Αν δεν ήταν καλά βεβαιωμένο, θα ήταν εντελώς απίστευτο το γεγονός ότι ο άπειρος Θεός που γεμίζει τα πάντα, ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορας, ο παντογνώστης, και ο πανταχού παρών, πραγματικά καταδέχτηκε να καλύψει τον εαυτό του με τα ιμάτια του υποδεέστερου πηλού μας. Εποίησε τα πάντα, και όμως καταδέχτηκε να πάρει τη σάρκα ενός πλάσματος σε ένωση με τον εαυτό του... Η ανθρωπότητα του Κυρίου μας δεν ήταν οπτασία... δεν ήταν μια απλή εμφάνιση σε ανθρώπινη μορφή: πέραν πάσης αμφιβολίας “ὁ Λόγος ἔγεινε σὰρξ καὶ κατῴκησε μεταξὺ ἡμῶν”. “Ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε”, είπε ο ίδιος, “πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα δὲν ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα” (C. H. Spurgeon, “The Great Mystery of Godliness,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1979 reprint, volume 28, p.698).

Ο Ιησούς ήταν ο Θεός με ανθρώπινη σάρκα, δια της υποστατικής ένωσης. Αυτός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Λόγος έγινε σάρκα!

Αυτό σημαίνει πως το κείμενο μας είναι ανεξιχνίαστο για το ανθρώπινο μυαλό! Εδώ έχουμε τον Θεό με ανθρώπινη σάρκα που επιτρέπει στον Εαυτό του να εξευτελιστεί και να βασανιστεί! Είναι πέρα από την ανθρώπινη σκέψη το ότι ο ενσαρκωμένος Θεός θα μπορούσε να πει,

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Εδώ, ο Δημιουργός του σύμπαντος, και όλων όσων βρίσκονται μέσα σε αυτό, επιτρέπει σε αμαρτωλούς ανθρώπους να Του χτυπήσουν την πλάτη και να Του μαδίζουν τα γένια! Εδώ, ο Θεός μου επιτρέπει σε άθλιους αμαρτωλούς να φτύσουν στο άγιο πρόσωπό Του! Φτύνουν στο πρόσωπο του Θεού!

Δες πόσο υπομονετικά στέκεται ο Ιησούς,
   Προσβεβλημένος σε αυτό το απαίσιο μέρος!
Αμαρτωλοί έχουν δέσει τα Παντοδύναμα χέρια,
   Και φτύνουν στο πρόσωπο του Δημιουργού τους.
(“His Passion” του Joseph Hart).

II. Δεύτερον, δείτε Τον ως το παράδειγμά μας.

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Ως δούλος του Θεού, ο Ιησούς επέτρεψε σε αμαρτωλούς να Του χτυπήσουν την πλάτη, να Του τραβήξουν τα μαλλιά, και να Τον φτύσουν στο πρόσωπο. Θα μπορούσε να είχε ανοίξει το έδαφος από κάτω τους όπως με τον Κορέ, ή να ρίξει φωτιά να τους κάψει, όπως έκανε ο Ηλίας. Αλλά πήγε “ὡς ἀρνίον ἐπὶ σφαγήν, καὶ ὡς πρόβατον ἔμπροσθεν τοῦ κείροντος αὐτὸ ἄφωνον, οὕτω δὲν ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτοῦ” (Ησαΐας νγ΄. 7). Και ο Απόστολος Πέτρος είπε,

“Διότι εἰς τοῦτο προσεκλήθητε, ἐπειδή καὶ ὁ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ἀφίνων παράδειγμα εἰς ὑμᾶς διὰ νὰ ἀκολουθήσητε τὰ ἴχνη αὐτοῦ· ὅστις ἁμαρτίαν δὲν ἔκαμεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. Ὅστις λοιδορούμενος δὲν ἀντελοιδόρει, πάσχων δὲν ἠπείλει, ἀλλὰ παρέδιδεν ἑαυτὸν εἰς τὸν κρίνοντα δικαίως” (Α΄ Πέτρου β΄. 2:21-23).

Μπορεί να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε στον Θεό τη ζωή μας και τα χρήματά μας, αλλά όταν μας κακομεταχειρίζονται και μας συκοφαντούν, σκεφτόμαστε να οπισθοχωρήσουμε. Αλλά ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να Τον χλευάσουν και να Τον αποκαλέσουν απατεώνα οι χειρότεροι αμαρτωλοί, χωρίς να υπερασπιστεί τον Εαυτό του. Τι λέμε όταν οι φίλοι και οι συγγενείς μάς αποκαλούν υποκριτές, και μιλάνε άσχημα για μας επειδή είμαστε Χριστιανοί; Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι “ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα”, χωρίς να πει τίποτα όταν κατηγορήθηκε από ψευδομάρτυρες τη νύχτα πριν από τη σταύρωσή Του (Ματθαίον κϛ΄. 63). Όταν ο Πιλάτος Τού είπε, “Δὲν ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσι;”, ο Ιησούς “δὲν ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον, ὥστε ὁ ἡγεμών ἐθαύμαζε πολύ” (Ματθαίον κζ΄. 13-14).

Με μεγάλη δυσκολία το έμαθα αυτό το μάθημα, όταν υπερασπίστηκα τον Ιησού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων μας κατά της βλάσφημης ταινίας “Ο τελευταίος πειρασμός”. Εμφανίστηκαν ψευδομάρτυρες που με κατηγόρησαν για αντισημιτισμό και δολιότητα. Οι κατηγορίες ήταν εντελώς ψευδείς. Πάντα αγαπούσα τον ιουδαϊκό λαό και το κράτος του Ισραήλ με όλη μου την καρδιά και όλη μου την ψυχή. Αλλά έμαθα να υποφέρω αυτές τις ύβρεις με σιωπή όταν οι φίλοι μιας ζωής στράφηκαν εναντίον μου για το γεγονός ότι υπερασπιζόμουν τον Ιησού. Για είκοσι χρόνια είπα πολύ λίγα προς υπεράσπισή μου. Μόνο πρόσφατα έκανα μια δήλωση, για την προστασία της μαρτυρίας της εκκλησίας μας, ενάντια σε αυτές τις ψευδείς κατηγορίες. Ο Ιησούς είπε,

“Μακάριοι εἶσθε, ὅταν σᾶς μισήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν σᾶς ἀφορίσωσι καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομά σας ὡς κακὸν ἕνεκεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἄνθρώπου. Χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· διότι ἰδού, ὁ μισθὸς σας εἶναι πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· ἐπειδή οὕτως ἔπραττον εἰς τοὺς προφήτας οἱ πατέρες αὐτῶν” (Λουκάν ϛ΄. 22-23).

Αυτά τα λόγια του Σωτήρα μού ήταν μεγάλη παρηγοριά σε καιρούς δοκιμασιών. Δεν νομίζω πως πρέπει να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας πολύ γρήγορα, όταν ο κόσμος μάς κατηγορεί εξαιτίας του Ιησού. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης κατά του “Τελευταίου πειρασμού”, ένας άνθρωπος κυριολεκτικά έφτυσε στο πρόσωπό μου. Στάθηκα εκεί μπροστά από δεκάδες τηλεοπτικές κάμερες με σάλια να πέφτουν από το πρόσωπό μου. Έμαθα από τον Ιησού να μην ανταποδίδω, επειδή Αυτός δεν έκρυψε το “πρόσωπον ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων”. Στη συνέχεια προσπάθησα όσο μπορούσα να είμαι ευγενικός με αυτόν τον άνθρωπο. Τον καημένο άνθρωπο! Αργότερα δολοφονήθηκε. Ο Θεός γνωρίζει την θλίψη που ένιωσα και τα δάκρυα που έχυσα για τον ίδιο και για την οικογένειά του.

Σε ένα κήρυγμα επάνω στο κείμενό μας, ο Σπέρτζεον είπε, “Πρέπει να ελαττώνεστε όλο και περισσότερο, και θα έπρεπε οι άνθρωποι να σας περιφρονούν και να σας απορρίπτουν, αφού αυτή είναι η οδός προς την αιώνια δόξα” (“The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume 25, p. 431).

Ας θυμόμαστε το παράδειγμα του Ιησού, όταν οι άνθρωποι σ' αυτές τις πονηρές ημέρες, μας κοροϊδεύουν και μιλούν εναντίον μας για το γεγονός ότι είμαστε Χριστιανοί. Ο Σπέρτζεονn είπε,

Είστε γεμάτοι πόνους και βάσανα...; Ο Ιησούς τα γνωρίζει όλα αυτά πολύ καλά, επειδή έδωσε “τὸν νῶτόν του εἰς τοὺς μαστιγοῦντας”. Μήπως... σας συκοφαντούν; Αυτός “δὲν ἔκρυψε τὸ πρόσωπόν του ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων”. Σας γελοιοποιούν...; Σας κοροϊδεύουν για την ευσέβειά σας αυτοί που δεν γνωρίζουν τη χάρη; Ο Ιησούς σάς καταλαβαίνει, αφού γνωρίζετε πως του συμπεριφέρθηκαν με ανίερο κέφι. Τον κάθε πόνο που σας ραγίζει την καρδιά, τον έχει βαστάξει και ο Κύριός σας... (Spurgeon, ibid.).

Δες πόσο υπομονετικά στέκεται ο Ιησούς,
   Προσβεβλημένος σε αυτό το απαίσιο μέρος!
Αμαρτωλοί έχουν δέσει τα Παντοδύναμα χέρια,
   Και φτύνουν στο πρόσωπο του Δημιουργού τους.

III. Τρίτον, δείτε Τον ως τον αντικαταστάτη των αμαρτωλών.

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Να θυμάστε πως ο Ιησούς δεν υπέστη αυτόν τον πόνο για κάποια δική Του αμαρτία, αφού δεν είχε καμία αμαρτία.

“Ἀλλ᾿ αὐτὸς ἐτραυματίσθη διὰ τὰς παραβάσεις ἡμῶν, ἐταλαιπωρήθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· ἡ τιμωρία, ἥτις ἔφερε τὴν εἰρήνην ἡμῶν, ἦτο ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ διὰ τῶν πληγῶν αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν” (Ησαΐας νγ΄. 5).

Αυτό το εδάφιο στον Ησαΐα νγ΄ μάς λέει ξεκάθαρα πως οι τραυματισμοί και οι πληγές Του, καθώς και ο θάνατός Του, ήταν απαραίτητα για να σωθούν οι αμαρτωλοί. Ο Ιησούς πήρε επάνω Του την αμαρτία μας. Και η Βίβλος μάς λέει πως ο Θεός “τὸν μή γνωρίσαντα ἁμαρτίαν ἔκαμεν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ γείνωμεν ἡμεῖς δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δι᾿ αὐτοῦ” (Β΄ Κορινθίους ε΄. 21). Όταν ο Ιησούς υπέφερε, υπέφερε για τις αμαρτίες μας, για να πληρώσει το τίμημα γι' αυτές, ώστε να μπορέσουμε να σωθούμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αμαρτία. Η αμαρτία αξίζει να μαστιγωθεί. Η αμαρτία αξίζει να την φτύνουν. Η αμαρτία αξίζει να σταυρωθεί. Και επειδή ο Ιησούς πήρε την αμαρτία μας επάνω Του, έπρεπε να μαστιγωθεί. Έπρεπε να Τον φτύσουν. Έπρεπε να Τον ντροπιάσουν. Αν θέλετε να ξέρετε τι πιστεύει ο Θεός για την αμαρτία, κοιτάξτε τον Υιό Του, μαστιγωμένο σε όλη την πλάτη, τρίχες τραβηγμένες από τα μάγουλα Του, το πρόσωπό Του να το έχουν φτύσει οι στρατιώτες, όταν έγινε προσφορά για την αμαρτία, για τη δική σας και τη δική μου. Αν εμάς μας μαστιγώνανε, και μας τραβάγανε τα μαλλιά, και μας φτύνανε για τις αμαρτίες μας, δεν θα ήταν έκπληξη. Αλλά αυτός που βάσταξε την αμαρτία μας ήταν ο Θεός Υιός. Ο Ιησούς στάθηκε στη θέση μας, και “ὁ Κύριος ἠθέλησε νὰ βασανίσῃ αὐτόν· ἐταλαιπώρησεν αὐτόν. Ἀφοῦ ὅμως δώσῃς τὴν ψυχήν αὐτοῦ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας” (Ησαΐας νγ΄. 10). Αν και η αμαρτία μας απλά λογαριάστηκε στον Ιησού, Του προκάλεσε βαθύτατο πόνο και ντροπή πριν πληρώσει γι' αυτήν επάνω στον Σταυρό.

Παρατηρήστε πως το κείμενό μας λέει, “Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας”. Ο Ιησούς πρόθυμα έδωσε τον εαυτό Του σε αυτούς που θα Τον μαστιγώνανε, που θα Του τραβάγανε τα γένια, και που θα φτύνανε στο πρόσωπό Του. Ο Ίδιος έδωσε τον εαυτό Του να πεθάνει επάνω στον Σταυρό. Κανείς δεν Τον ανάγκασε να υποφέρει για τις αμαρτίες μας. Το έκανε πρόθυμα. Ο Υιός του Θεού πρόθυμα έγινε κατάρα για μας, ως αντικαταστάτης μας, για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες μας – για να μπορέσουμε να συγχωρεθούμε από τον Θεό και να γίνουμε δίκαιοι ενώπιόν Του.

Μπορείτε να τα ακούτε αυτά και να μην θαυμάζετε; Μπορείτε να θυμάστε πως τον Υιό του Θεού, Τον ξυλοκόπησαν, Τον μάδησαν, Τον έφτυσαν, και να μην γεμίζετε θαυμασμό, δέος και αίνο; Αυτός που καλύπτει τον ουρανό με σύννεφα, δεν κάλυψε το πρόσωπό Του από ντροπή και φτύσιμο. Αυτός που δημιούργησε τις πλαγιές των βουνών, δεν έκρυψε την πλάτη Του από το να κομματιαστεί από μαστιγώματα. Αυτός που δένει το σύμπαν με μια ζώνη που το κρατάει μαζί, δέθηκε με αλυσίδες, και Του έδεσαν τα μάτια οι άνθρωποι που ο Ίδιος δημιούργησε. Όταν οι άγγελοι στον ουρανό ψάλλουν τεράστιους ύμνους για τη δόξα Του, θα φαίνεται δυνατό πως Αυτός καρφώθηκε σε σταυρό; Υποθέτω πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον τα σημάδια από τα καρφιά θα είναι για πάντα στα χέρια Του και στα πόδια Του. Για να μην μπορούμε να ξεχάσουμε τι έκανε για μας, όταν θα Τον βλέπουμε στον Ουρανό. Πώς θα μπορώ να κοιτάω το αγαπητό πρόσωπο Του εν δόξη, χωρίς να θυμάμαι πως αμαρτωλοί άνθρωποι Του μάδησαν την γενειάδα, ενώ είχε φτύσιμο στα ιερά μάγουλά Του!

Δες πόσο υπομονετικά στέκεται ο Ιησούς,
   Προσβεβλημένος σε αυτό το απαίσιο μέρος!
Αμαρτωλοί έχουν δέσει τα Παντοδύναμα χέρια,
   Και φτύνουν στο πρόσωπο του Δημιουργού τους.

Στο πρόσωπό Του! Γιατί να μην φτύσουν αγγέλους; Δεν είχατε πού να φτύσετε, παρά στο όμορφο πρόσωπό Του; Στο πρόσωπό Του! Ο Θεός βοηθός! Στο πρόσωπό Του! Φτύσανε στο ιερό πρόσωπο του Ιησού! Ο Σπέρτζεον είπε, “Θα προτιμούσα η ανθρωπότητα να μην είχε δημιουργηθεί ποτέ, ή... να είχε παραδοθεί στην ανυπαρξία, παρά να ζήσει ώστε να διαπράξει μια τέτοια φρίκη” (ibid., p. 428). Ο Θεός βοηθός! Έφτυσαν στο πρόσωπο του Λυτρωτή μας!

Αν είστε χαμένοι, σας εκλιπαρώ να Τον εμπιστευτείτε τώρα. Η αμαρτία σας τελειώνει όταν Τον εμπιστευτείτε, επειδή βάσταξε όλες τις ανομίες και την ντροπή σας όταν καρφώθηκε στον Σταυρό. Η τιμωρία σας, λοιπόν, αφαιρείται, αφού ο Ιησούς την βάσταξε – στην πλάτη Του, στα μάγουλά Του, στο πρόσωπό Του, και στις πληγές που έγιναν στα χέρια και στα πόδια Του. Εμπιστευθείτε Τον και ολόκληρη η τιμωρία για τις αμαρτίες σας αφαιρείται, και σώζεστε, δικαιωμένοι για πάντα και για όλη την αιωνιότητα διαμέσου της εξιλεωτικής αγάπης Του! Παρακαλώ να σταθείτε και να ψάλλετε τον ύμνο νούμερο έξι, “Ω, τι πηγή!/Oh, What a Fountain!” από τον Δρ Τζον Ρ. Ράις (Dr. John R. Rice).

Έχουμε μια ιστορία αγάπης πέρα από κάθε μέτρο,
   Λέμε πώς μπορούν οι αμαρτωλοί να συγχωρεθούν.
Υπάρχει δωρεάν συγχώρεση, αφού ο Ιησούς υπέφερε,
   Και έκανε εξιλέωση στο ξύλο του Γολγοθά.
Ω, τι πηγή ελέους ρέει,
   Από τον εσταυρωμένο Σωτήρα των ανθρώπων.
Πολύτιμο το αίμα που έχυσε για να μας λυτρώσει,
   Χάρη και συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες μας.
(“Oh, What a Fountain!” του Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Προσεύχομαι να εμπιστευτείτε τον Ιησού απόψε. Το Αίμα Του θα σας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Εμπιστευτείτε Τον τώρα και θα σωθείτε για πάντα, και για όλη την αιωνιότητα.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Δρ Κρέιτον Λ. Τσαν (Kreighton L. Chan): Λουκάν ιη΄. 31-33.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Lead Me to Calvary” (της Jennie Evelyn Hussey, 1874-1958).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ, Η ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ

THE SCOURGING, SHAME AND SPITTING

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς τοὺς μαστιγοῦντας καὶ τὰς σιαγόνας μου εἰς τοὺς μαδίζοντας· δὲν ἔκρυψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ ὑβρισμῶν καὶ ἐμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

(Πράξεις η΄. 34, Λουκάν ιη΄. 31-33, Μάρκον ιε΄. 17-19)

I.   Πρώτον, δείτε Τον ως τον ενσαρκωμένο Θεό,
Ησαΐας ν΄. 2, Ιωάννην α΄. 1, 14, Α΄ Τιμόθεον γ΄. 16.

II.  Δεύτερον, δείτε Τον ως το παράδειγμά μας,
Ησαΐας νγ΄. 7, Α΄ Πέτρου β΄. 21-23, Ματθαίον κϛ΄. 63,
κζ΄. 13-14, Λουκάν ϛ΄. 22-23.

III. Τρίτον, δείτε Τον ως τον αντικαταστάτη των αμαρτωλών,
Ησαΐας νγ΄. 5, Β΄ Κορινθίους ε΄. 21, Ησαΐας νγ΄. 10.