Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΜΑΡΑΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

THE WITHERING WORK OF GOD’S SPIRIT
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 12 Μαρτίου 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 12, 2017


Στο φιλελεύθερο θεολογικό σεμινάριο μάς δίδαξαν πως υπήρχαν δύο Ησαΐες. Αλλά έκαναν λάθος. Τα πρώτα 39 κεφάλαια μιλούν για τις αμαρτίες και την προσεχή αιχμαλωσία του λαού. Αλλά από το κεφάλαιο 40 έως το τέλος, ο προφήτης μιλάει για τη λύτρωσή τους. Το δεύτερο μισό μιλάει για τη σωτηρία διαμέσου των παθημάτων του Χριστού.

“Φωνή λέγουσα, Φώνησον· καὶ εἶπε, Τί νὰ φωνήσω; πᾶσα σὰρξ εἶναι χόρτος καὶ πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ. Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· διότι πνεῦμα Κυρίου ἔπνευσεν ἐπ᾿ αὐτό· χόρτος τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ὁ λαός. Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· ὁ λόγος ὅμως τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα” (Ησαΐας μ΄. 6-8).

“Φωνή λέγουσα, Φώνησον.” Τι φωνή ήταν αυτή που μίλησε στον προφήτη; Ήταν “τὸ στόμα τοῦ Κυρίου”, το οποίο μίλησε στο εδάφιο πέντε. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται ως “φώνησον” είναι η λέξη “καρά”. Σημαίνει “να καλείς κάποιον, να έρχεσαι αντιμέτωπος μαζί του”. Είναι η ίδια εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται στον Ησαΐα νη΄. 1,

“Ἀναβόησον δυνατά, μή φεισθῇς· ὕψωσον τὴν φωνήν σου ὡς σάλπιγγα καὶ ἀνάγγειλον πρὸς τὸν λαὸν μου τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν οἶκον Ἰακὼβ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν” (Ησαΐας νη΄. 1).

Μ' αυτόν τον τρόπο κήρυττε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναφέρεται στον Ησαΐα μ΄. 3. Είπε, “Ἐγὼ εἶμαι φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καθώς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης” (Ιωάννην α΄. 23, Ησαΐας μ΄. 3). Η λέξη “βοάω” στο Κατά Ιωάννη α΄. 23 σημαίνει “φωνάζω, κραυγάζω”. Αυτό σημαίνει πως ο κήρυκας πρέπει να μιλάει δυνατά ως εκπρόσωπος του Θεού... “Φωνάζοντας και καλώντας” σε εκείνους που είναι χαμένοι και συγχυσμένοι! Οι κήρυκες πρέπει να κραυγάζουν στους ακροατές τους τον Λόγο του Θεού. Δυστυχώς, αυτός δεν είναι δημοφιλής τρόπος κηρύγματος σήμερα. Υπάρχει μια θεμελιώδης ανυπακοή προς τη Βίβλο στο σημερινό κήρυγμα. Οι σημερινοί κήρυκες “σταμάτησαν το κήρυγμα και ξεκίνησαν τη διδασκαλία”, όπως το έθεταν οι παλαιότεροι. Αυτοί οι σημερινοί κήρυκες δεν υπακούνε τον Θεό. Ο Θεός είπε στον Ησαΐα, “Ἀναβόησον δυνατά, μή φεισθῇς”. Το σημερινό κήρυγμα δεν ακολουθεί το παράδειγμα του Ιησού. Ο Ιησούς “ἐφώναξε ... ἐν τῷ ἱερῷ” (Ιωάννην ζ΄. 28), ούτε είναι σαν τον Ιησού, όταν Εκείνος “ἵστατο καὶ ἔκραξε” στο Κατά Ιωάννην ζ΄. 37. Ούτε είναι σαν τον Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο οποίος “ὕψωσε τὴν φωνήν αὑτοῦ” και φώναξε τα λόγια που ο Θεός του είχε δώσει (Πράξεις β΄. 14). Ο Δρ Τζον Γκιλ (Dr. John Gill) είπε, “Καὶ ὕψωσε τὴν φωνήν αὑτοῦ, για να ακουστεί από ολόκληρο το πλήθος... καθώς και για να δείξει τον ζήλο και τη θέρμη του, ως προς το πνεύμα και το σθένος του νου· αφού του είχε δοθεί το Πνεύμα από ψηλά, δεν φοβόταν τους ανθρώπους” (An Exposition of the New Testament, σημείωση στις Πράξεις β΄. 14). Οπότε, πρέπει να επαναλάβω, υπάρχει μια θεμελιώδης ανυπακοή προς τον Θεό στους άμβωνές μας σήμερα, μια απαίσια ανυπακοή στον τρόπο και το ύφος του κηρύγματος. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε γι' αυτό το πράγμα ως ένδειξη της αποστασίας στις έσχατες ημέρες. Είπε, “Κήρυξον τὸν λόγον... Διότι θέλει ἐλθεῖ καιρὸς ὅτε δὲν θέλουσιν ὑποφέρει τὴν ὑγιαίνουσαν διδασκαλίαν, ἀλλὰ θέλουσιν ἐπισωρεύσει εἰς ἑαυτοὺς διδασκάλους κατὰ τὰς ἰδίας αὑτῶν ἐπιθυμίας, γαργαλιζόμενοι τὴν ἀκοήν” (Β΄ Τιμόθεον δ΄. 2, 3). Υπάρχει συνεχής “διδασκαλία” στην εποχή μας, αλλά το κήρυγμα έχει ξεχαστεί. Το μόνο που ακούμε είναι διδασκαλία – “διδασκαλία” χωρίς επείγοντα χαρακτήρα και φωτιά! Μόνο αυτό μαθαίνουν στα σημερινά θεολογικά σεμινάρια! Ξερή σαν σκόνη, διδασκαλία εδάφιο προς εδάφιο! Κανείς δεν έρχεται αντιμέτωπος με το Ευαγγέλιο και κανείς δεν διαταράσσεται από τον πνευματικό του ύπνο από τη “διδασκαλία”. Δεν μπορείς να “διδάξεις” στα ερίφια να γίνουν πρόβατα! Πρέπει να ακούσουν κήρυγμα για να ξυπνήσουν από την αμαρτία τους και την οκνηρία τους! “Φωνή λέγουσα, Φώνησον” (Ησαΐας μ΄. 6). Αυτό είναι το στυλ του πραγματικού κηρύγματος του Ευαγγελίου! Μόνο το κήρυγμα θα χρησιμοποιηθεί από τον Θεό για να συγκινήσει νεκρές καρδιές και δυσκίνητα μυαλά! Μόνο το συγκλονιστικό κήρυγμα μπορεί να το κάνει αυτό! Ο Μπράιαν Χ. Έντουαρντς (Brian H. Edwards) είπε, “Το κήρυγμα πνευματικής αναζωπύρωσης έχει μία δύναμη και μία εξουσία που κατεβάζει τον Λόγο του Θεού σαν σφυρί επάνω στην καρδιά και στη συνείδηση. Αυτό ακριβώς απουσιάζει από τα περισσότερα κηρύγματά μας σήμερα. Οι άνδρες που κηρύττουν στις αναζωπυρώσεις είναι πάντα χωρίς φόβο και έντονοι” (Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, 1997 edition, p. 103). Ο Δρ Λόιντ-Τζόουνς (Dr. Lloyd-Jones) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους κήρυκες του εικοστού αιώνα. Είπε, “Τι είναι το κήρυγμα; Λογική με πάθος!... Είναι θεολογία με πάθος. Και μια θεολογία χωρίς πάθος είναι ελαττωματική θεολογία... το κήρυγμα είναι θεολογία που έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παθιασμένος... Εγώ λέω πως ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για αυτά τα πράγματα χωρίς πάθος, δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται στον άμβωνα· και δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να βρεθεί εκεί” (Preaching and Preachers, p. 97).

Στη συνέχεια ο Ησαΐας είπε, “Τί νὰ φωνήσω;” (Ησαΐας μ΄. 6.). Ένας νεαρός άνδρας μού είπε τι άκουσε από έναν καθηγητή σεμιναρίου. Είπε πως ένα σχέδιο κηρυγμάτων έξι μηνών θα πρέπει να προετοιμάζεται εκ των προτέρων. Απεχθάνομαι εντελώς έναν άνθρωπο που κάνει κάτι τέτοιο! Ένας άνθρωπος που κάνει κάτι τέτοιο δεν μπορεί να έχει αλήθινά κηρύγματα από τον Θεό! Δεν είναι δυνατόν! Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) ήταν ο σπουδαιότερος κήρυκας όλων των εποχών. Ποτέ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ο αληθινός κήρυκας πρέπει να ζητήσει από τον Θεό τα κηρύγματά του, και περιμένει από τον Θεό να του τα δώσει. “Τί νὰ φωνήσω;” Πρέπει να κράξω το μήνυμα που ο Θεός μού έδωσε να κηρύξω. Κάποιος είπε πως κηρύττω σαν τον Χίτλερ. Κατά μία έννοια είχε δίκιο. Ο Χίτλερ έλεγε ψέματα με μεγάλο πάθος. Εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια με μεγάλο πάθος! Μόνο το παθιασμένο κήρυγμα μπορεί να κινήσει τους ανθρώπους να δράσουν. Η εξήγηση της Βίβλου τούς κοιμίζει! Ο Δρ Λόιντ-Τζόουνς είπε, “Το σημερινό κήρυγμα δεν σώζει ανθρώπους. Δεν ενοχλεί καν τους ανθρώπους, αλλά τους αφήνει εκεί ακριβώς που είναι, χωρίς την παραμικρή ενόχληση.” Αυτό είναι λάθος! Πρέπει να ενοχληθούν!

“Φωνή λέγουσα, Φώνησον· καὶ εἶπε, Τί νὰ φωνήσω; πᾶσα σὰρξ εἶναι χόρτος καὶ πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ...Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη” (Ησαΐας μ΄. 6, 8).

I. Πρώτον, πρέπει να φωνάξω για τη συντομία της ζωής.

“Φωνή λέγουσα, Φώνησον· καὶ εἶπε, Τί νὰ φωνήσω; πᾶσα σὰρξ εἶναι χόρτος καὶ πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ...Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη” (Ησαΐας μ΄. 6, 8).

Πολύ γρήγορα η ζωή περνάει. Συμβαίνει πολύ γρήγορα. Νομίζεις πως η νιότη σου θα κρατήσει για πάντα – αλλά περνάει πολύ γρήγορα. Γράφω την αυτοβιογραφία μου. Ο γιος μου, ο Ρόμπερτ, μου ζήτησε να το κάνω. Θα είμαι εβδομήντα έξι χρονών σε λίγες εβδομάδες. Μου φαίνεται σαν να ήμουν νέος άνδρας μόλις πριν από λίγους μήνες! Έτσι θα γίνει και σε εσάς! Εμφανίζεται ο καλοκαιρινός ήλιος. Το γρασίδι ξεραίνεται. Τα λουλούδια μαραίνονται και πεθαίνουν. Η ζωή είναι παροδική, φευγαλέα, προσωρινή, σύντομη, και βραχύβια. Ο Απόστολος Ιάκωβος μίλησε γι' αυτό. Είπε,

“Ὁ δὲ πλούσιος...(θα ταπεινωθεί), ἐπειδή ὡς ἄνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος μὲ τὸν καύσωνα καὶ ἐξήρανε τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε, καὶ τὸ κάλλος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠφανίσθη· οὕτω καὶ ὁ πλούσιος θέλει μαρανθῆ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὑτοῦ” (Ιακώβου α΄. 10-11).

Πολύ λίγοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό. Εργάζονται και κοπιάζουν για να εξελιχθούν σ' αυτόν τον κόσμο χωρίς να βλέπουν το προφανές – ότι θα τελειώσει νωρίτερα από ό, τι νομίζουν! Ο Τσ. Τ. Σταντ (C. Τ Studd) (1860-1931) ήταν ένας από τους λίγους πλούσιους ανθρώπους που το κατάλαβε. Κληρονόμησε μια μεγάλη περιουσία, αλλά τη χάρισε όλη και πήγε ως ιεραπόστολος στην Κίνα – και στη συνέχεια πήγε στην καρδιά της Αφρικής, όταν ήταν επικίνδυνη. Και ο Τσ. Τ. Σταντ ήταν αυτός που είπε,

Μόνο μία ζωή,
   σύντομα θα είναι παρελθόν,
Μόνο αυτά που έγιναν για τον Χριστό
   θα παραμείνουν.

Μακάρι κάθε νέος άνθρωπος να διάβαζε για τον Τσ. Τ. Σταντ, και να τον είχατε για ήρωά σας! Μακάρι να μπορούσατε να δείτε την αλήθεια του ποιήματος του!

Μόνο μία ζωή,
   σύντομα θα είναι παρελθόν,
Μόνο αυτά που έγιναν για τον Χριστό
   θα παραμείνουν.

Ο Ιησούς είπε,

“Ἐπειδή τί θέλει ωφελήσει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχήν αὑτοῦ; Ἤ τί θέλει δώσει ὁ ἄνθρωπος εἰς ἀνταλλαγήν τῆς ψυχῆς αὑτοῦ;” (Μάρκον η΄. 36, 37).

“Φωνή λέγουσα, Φώνησον· καὶ εἶπε, Τί νὰ φωνήσω; πᾶσα σὰρξ εἶναι χόρτος καὶ πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ...Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη” (Ησαΐας μ΄. 6, 8).

Γι' αυτό πρέπει να κηρύττω συχνά για τη συντομία της ζωής! Και πρέπει να σκεφτείτε την συντομία της ζωής σας. Η Βίβλος λέει, “Δίδαξον ἡμᾶς νὰ μετρῶμεν οὕτω τὰς ἡμέρας ἡμῶν, ὥστε νὰ προσκολλῶμεν τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς τὴν σοφίαν” (Ψαλμός ϟ΄. 12).

II. Δεύτερον, πρέπει να φωνάξω για τον μαρασμό, που είναι έργο του Αγίου Πνεύματος.

Η λέξη “μαραίνω” σημαίνει ζαρώνω, στεγνώνω, και χάνω τη φρεσκάδα. Στον Ησαΐα μ΄. 7 λέει,

“Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· διότι πνεῦμα Κυρίου ἔπνευσεν ἐπ᾿ αὐτό· χόρτος τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ὁ λαός” (Ησαΐας μ΄. 7).

Ο Σπέρτζεον είπε, “Το Πνεύμα του Θεού, σαν τον άνεμο, πρέπει να περάσει πάνω από το χωράφι της ψυχής σας, και να κάνει την ομορφιά σας σαν ένα μαραμένο λουλούδι. Πρέπει να σας δείξει την αμαρτία σας... για να δείτε πως η αμαρτωλή φύση σας είναι η ίδια η διαφθορά, και πως ‘ὅσοι δὲ εἶναι τῆς σαρκὸς δὲν δύνανται νὰ ἀρέσωσιν εἰς τὸν Θεόν.’ Ώστε να νιώσουμε την ποινή του θανάτου επάνω στην πρώην σαρκική ζωή μας... μόνο οι άρρωστοι θέλουν γιατρό... Ο αφυπνισμένος αμαρτωλός, όταν ζητάει έλεος από τον Θεό, εκπλήσσεται όταν διαπιστώνει πως, αντί για μια ταχεία ειρήνη, η ψυχή του έρχεται αντιμέτωπη με μια αίσθηση της οργής του Θεού... αφού ποτέ δεν θα εκτιμούσες το Αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, αν δεν είχες πρώτα θρηνήσει για το γεγονός ότι είσαι ένα ακάθαρτο πράγμα” (“The Withering Work of the Spirit,” pp. 375, 376).

Ο μαρασμός είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος που μαραίνει τις ψεύτικες ελπίδες σας, που σας δείχνει τη νέκρα της καρδιάς σας, που ξηραίνει κάθε ελπίδα από το μυαλό σας, που σας κάνει να δείτε πως η μόνη πραγματική ελπίδα σας είναι εν Χριστώ, ο οποίος πέθανε στη θέση σας για να σας σώσει από την αμαρτία. Όταν το Άγιο Πνεύμα “μαράνει” την ψυχή σας, τότε θα δείτε ότι η υποτιθέμενη “καλοσύνη” σας δεν είναι τίποτα παρά ρυπαρά ιμάτια, ότι τίποτα απ' όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα δεν μπορεί να σας κάνει αποδεκτούς από τον Θεό· ότι όλα όσα έχετε κάνει δεν μπορούν να σας σώσουν από την κρίση και την Κόλαση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός σάς επιτρέπει να έχετε μια ψευδή μεταστροφή. Μπορεί να σας επιτρέψει να έχετε πολλές ψευδείς μεταστροφές, πριν σας δώσει ειρήνη. Δεν σημαίνει πως ο Θεός σας έχει εγκαταλείψει. Καθόλου! Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτές τις ψευδείς μεταστροφές. Τις χρησιμοποιεί για να σας κάνει να φωνάξετε, “Πᾶσα σὰρξ εἶναι χόρτος καὶ πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ”. Ο Θεός μαραίνει, ξηραίνει την ψεύτικη ελπίδα πως μπορείτε να κάνετε ή να πείτε κάτι για να σώσετε τον εαυτό σας. Ο Τζον Νιούτον (John Newton) είπε,

Ήλπιζα πως σε κάποια ευνοημένη ώρα,
   Θα απαντούσε αμέσως το αίτημά μου,
Και με την περιοριστική δύναμη της αγάπης του
   Θα υπέτασσε τις αμαρτίες μου και θα μου έδινε ανάπαυση.

Αντί αυτού, με έκανε να αισθανθώ
   Τις κρυφές αμαρτίες της καρδιάς μου,
Και αφήσε τις οργισμένες δυνάμεις της κολάσεως
   Να επιτεθούν σε κάθε μέρος της ψυχής μου.

Ρωτήστε την Αγιάκο! Ρωτήστε τον Ντάνι! Ρωτήστε τον Τζον Κέιγκαν (John Cagan)! Ρωτήστε εμένα! Όλοι ζητήσαμε από τον Θεό να μας δώσει ανάπαυση – αλλά αντ' αυτού, μας έκανε να νιώσουμε σαν την Σίλα Νιαν (Sheila Ngann). Είπε, “Ένιωσα τόσο αηδιασμένη με τον εαυτό μου”. Ένα άλλο κορίτσι είπε, “Είμαι τόσο δυσαρεστημένη με τον εαυτό μου”. Ο Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) κι εγώ, της είπαμε πως πρέπει να νιώσει πολύ περισσότερο από απλώς “δυσαρεστημένη”. Όπως η Σίλα, πρέπει να νιώσει “αηδιασμένη”. Μέχρι να νιώσετε πως είστε εντελώς “αηδιασμένοι” με τον εαυτό σας, δεν θα βιώσετε τον μαρασμό, το εσωτερικό κενό, που είναι συνηθισμένο μεταξύ εκείνων που έχουν πραγματικά μεταστραφεί.

Η λέξη “μαραίνω” είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει για να καταλάβετε τι σας συμβαίνει. Η λέξη “ἐμαράνθη” σημαίνει “που έχει στεγνώσει (όπως το νερό)... που έχει φθαρεί”.

“Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· διότι πνεῦμα Κυρίου ἔπνευσεν ἐπ᾿ αὐτό· χόρτος τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ὁ λαός” (Ησαΐας μ΄. 7).

Αυτό πρέπει να συμβεί στην καρδιά σας. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να μαράνει και να στεγνώσει την αυτοπεποίθησή σας. Μέχρι η καρδιά σας να μαραθεί σαν πεθαμένο λουλούδι – μέχρι να ντραπείτε για τη διεφθαρμένη φύση σας. Όπως δήλωσε η Σίλα πριν από τη μεταστροφή της, “Ένιωσα τόσο αηδιασμένη με τον εαυτό μου”. Αυτό είναι που συμβαίνει σε μία πραγματική μεταστροφή.

“Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· διότι πνεῦμα Κυρίου ἔπνευσεν ἐπ᾿ αὐτό· χόρτος τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ὁ λαός” (Ησαΐας μ΄. 7).

Όταν θα έχετε αηδιάσει με τον εαυτό σας, τότε θα πρέπει να σας πούμε να εμπιστευτείτε τον Ιησού. Θα σας καθαρίσει από την αμαρτία με το Αίμα Του, και θα σας σώσει από την κρίση του Θεού.

Ο μεγάλος ευαγγελιστής Τζορτζ Ουίτφιλντ (George Whitefield) είπε, “Σας έδειξε ποτέ ο Θεός πως δεν έχετε πίστη στον Ιησού; Προσευχηθήκατε ποτέ, ‘Κύριε, βοήθησέ με να κρατηθώ από τον Χριστό’; Σας έπεισε ποτέ ο Θεός για την αδυναμία σας να έρθετε στον Χριστό, ώστε να φωνάξετε με προσευχή για πίστη στον Χριστό; Αν όχι, δεν θα έχετε ειρήνη μέσα στην καρδιά σας. Είθε ο Θεός να σας δώσει σταθερή ειρήνη εν τω Ιησού, πριν πεθάνετε και δεν έχετε πια καμία ελπίδα” (“The Method of Grace”). Θα πρέπει να βιώσετε μια έντονη πάλη με την αμαρτία πριν μεταστραφείτε πραγματικά. Θα πρέπει να νιώσετε κάτι απ' αυτό που ένιωσε ο Χριστός όταν η αμαρτία σας δόθηκε σ' Αυτόν στον Κήπο της Γεθσημανής. Θα πρέπει να νιώσετε κάτι απ' αυτό που ένιωσε όταν φώναξε, “Περίλυπος εἶναι ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου... Πάτερ μου, ἐὰν ἦναι δυνατόν, ἄς παρέλθῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο” (Ματθαίον κϛ΄. 38, 39).

Παρακαλώ σταθείτε και ψάλλετε τον ύμνο νούμερο 10, “Ελάτε, αμαρτωλοί”.

Ελάτε, αμαρτωλοί, φτωχοί και ταλαίπωροι,
   Αδύναμοι και πληγωμένοι, άρρωστοι και πονεμένοι,
Ο Ιησούς στέκεται έτοιμος να σας σώσει,
   Γεμάτος ευσπλαχνία, αγάπη και δύναμη,
Είναι ικανός, είναι ικανός, είναι πρόθυμος, μην αμφιβάλλετε,
   Είναι ικανός, είναι ικανός, είναι πρόθυμος, μην αμφιβάλλετε.

Ελάτε, κουρασμένοι, φορτωμένοι,
   Μελανιασμένοι και ραγισμένοι από την πτώση,
Αν περιμένετε μέχρι να γίνετε καλά,
   Δεν θα έρθετε ποτέ,
Όχι δίκαιους, όχι δίκαιους, αμαρτωλούς ήρθε να καλέσει ο Ιησούς,
   Όχι δίκαιους, όχι δίκαιους, αμαρτωλούς ήρθε να καλέσει ο Ιησούς.

Δείτε τον Σωτήρα, που έχει τώρα αναληφθεί,
   Ζητήστε το άξιο αίμα Του,
Αναπαυτείτε σ' Αυτόν εντελώς,
   Μην εμπιστευτείτε τίποτα άλλο,
Μόνο ο Ιησούς, μόνο ο Ιησούς, κάνει καλό στους αβοήθητους αμαρτωλούς,
   Μόνο ο Ιησούς, μόνο ο Ιησούς, κάνει καλό στους αβοήθητους αμαρτωλούς.
(“Come, Ye Sinners” του Joseph Hart, 1712-1768, τροποποιημένο από τον Ποιμένα)

Ακούστε τώρα τα λόγια ενός που ελπίζουμε πως έχει μεταστραφεί. Θα σας διαβάσω τη μαρτυρία ενός νέου ανθρώπου.

Έψαχνα για έναν τρόπο να σώσω τον εαυτό μου. Ήμουν γεμάτος υπερηφάνεια, τόσο υπερήφανος που δεν μπορούσα να παραδεχθώ ακόμα και στον εαυτό μου ότι ήμουν πολύ υπερήφανος. Θυμάμαι ακόμα πώς πολεμούσα τον Θεό για να μην εμπιστευτώ τον Ιησού... Άρχισα να διαβάζω τη Βίβλο, να "εξασκούμαι" στην προσευχή κάθε μέρα, να συμμετάσχω περισσότερο στις δραστηριότητες της εκκλησίας. Αλλά δεν βρήκα καμία εσωτερική ειρήνη μέσα μου. Βαθιά μέσα μου, ήξερα ότι ήμουν ακόμα χαμένος, αλλά ήμουν υπερβολικά υπερήφανος και δειλός για να το αντιμετωπίσω. Έκρυβα τον εαυτό μου από τη σκέψη ότι ήμουν αμαρτωλός. Έκανα ό,τι μπορούσα για να διώξω αυτήν τη σκέψη, να αποσπάσω την προσοχή μου. Έψαχνα για οποιαδήποτε δικαιολογία ώστε να δικαιολογήσω την πίστη μου, να κάνω τον εαυτό μου να αισθανθεί καλύτερα από την αμαρτωλή φύση μου. Και τότε ο Θεός άνοιξε τον ουρανό και έστειλε την αναζωπύρωση, και για ακόμη μια φορά, η υπερηφάνειά μου ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσα να παραδεχτώ πως χρειαζόμουν τον Ιησού να με σώσει... Σε εκείνο το σημείο, ήμουν ψυχικά εξαντλημένος. Άρχισα να βλέπω πως ό,τι και να έκανα, δεν μπορούσα να σώσω τον εαυτό μου από την αμαρτία μου, την αμαρτία μου που δεν εμπιστευόμουν τον Ιησού, την αμαρτία μου που νόμιζα πως ήμουν δίκαιος. Ήμουν ανήμπορος. Πάλευα μέσα μου, προσπαθώντας να εμπιστευτώ τον Ιησού, αλλά η υπερηφάνειά μου δεν με άφηνε... Εγκατέλειψα κάθε ελπίδα, εγκατέλειψα τον εαυτό μου. Ένιωσα την αμαρτία μου να πιέζει όλες τις σκέψεις μου, όλες τις αισθήσεις μου. Ένιωθα άρρωστος που ήμουν ζωντανός. Και εκείνη τη στιγμή, από θαύμα, ο Ιησούς ήρθε σε μένα, και για πρώτη φορά στη ζωή μου, Τον εμπιστεύτηκα. Προσπαθούσα να έρθω στον Ιησού αλλά δεν μπορούσα, και ο Ιησούς ήρθε σε μένα όταν νόμιζα πως δεν μπορούσα ποτέ να σωθώ. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε μένα, ήταν τόσο εύκολο να Τον εμπιστευτώ... Ο Ιησούς με δέχτηκε και με καθάρισε με το Αίμα Του... Κάθε καλοσύνη μέσα μου οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς με έσωσε. Δεν μπορώ να σταματήσω τα δάκρυα μου όταν σκέφτομαι τον Ιησού, δάκρυα χαράς, δάκρυα ευγνωμοσύνης γι' αυτό που έκανε για μένα. Με όλη την αγάπη που έχει ο Ιησούς για μένα, δεν μπορώ να Τον αγαπήσω αρκετά, δεν μπορώ να Τον ευχαριστήσω αρκετά. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, τη ζωή μου για τον Ιησού, τον Σωτήρα μου.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Come, Holy Spirit, Heavenly Dove”
(του Dr. Isaac Watts, 1674-1748,
με τη μελωδία του “O Set Ye Open Unto Me”).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΑΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

THE WITHERING WORK OF GOD’S SPIRIT

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Φωνή λέγουσα, Φώνησον· καὶ εἶπε, Τί νὰ φωνήσω; πᾶσα σὰρξ εἶναι χόρτος καὶ πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος τοῦ ἀγροῦ. Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· διότι πνεῦμα Κυρίου ἔπνευσεν ἐπ᾿ αὐτό· χόρτος τῇ ἀληθείᾳ εἶναι ὁ λαός. Ὁ χόρτος ἐξηράνθη, τὸ ἄνθος ἐμαράνθη· ὁ λόγος ὅμως τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα” (Ησαΐας μ΄. 6-8).

(Ησαΐας μ΄. 5, νη΄. 1, μ΄. 3, Ιωάννην α΄. 23, Ιωάννην ζ΄. 28, 37,
Πράξεις β΄. 14, Β΄ Τιμόθεον δ΄. 2, 3)

I.   Πρώτον, πρέπει να φωνάξω για τη συντομία της ζωής, Ησαΐας μ΄. 6,
Ιακώβου α΄. 10-11, Μάρκον η΄. 36, 37, Ψαλμός ϟ΄. 12.

II.  Δεύτερον, πρέπει να φωνάξω για τον μαρασμό, που είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, Ησαΐας μ΄. 7, Ματθαίον κϛ΄. 38, 39.