Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Η ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ –
ΜΑΘΗΜΑ #1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

THE UNPARDONABLE SIN –
LESSON #1 IN SYSTEMATIC THEOLOGY
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Μάθημα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Σάββατο βράδυ, 25 Φεβρουαρίου 2017
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 25, 2017


“Διὰ τοῦτο σᾶς λέγω, Πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία θέλει συγχωρηθῆ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἡ κατὰ τοῦ Πνεύματος ὅμως βλασφημία δὲν θέλει συγχωρηθῆ εἰς τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ὅστις εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, θέλει συγχωρηθῆ εἰς αὐτόν· ὅστις ὅμως εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, δὲν θέλει συγχωρηθῆ εἰς αὐτὸν οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι” (Ματθαίον ιβ΄. 31-32).

I. Πρώτον, ποια είναι η ασυγχώρητη αμαρτία.

Η Βίβλος Μεταρρύθμισης με σχόλια/The Reformation Study Bible (Ligonier Ministries, 2005) λέει,

“Η ασυγχώρητη αμαρτία…είναι η ‘βλασφημία κατά του Πνεύματος’. Αυτή η βλασφημία είναι μία πράξη που εκτελείται διαμέσου της ομιλίας, η οποία είναι η έκφραση των σκέψεων της καρδιάς. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι εχθροί του Ιησού έλεγαν πως η δύναμη με την οποία έκανε τα καλά έργα ανάμεσά τους δεν ήταν από τον Θεό, αλλά από τον διάβολο. Ο Ιησούς ξεχωρίζει αυτήν την βλασφημία από τις υπόλοιπες αμαρτίες, τις άλλες αμαρτίες της ομιλίας και τις άλλες αμαρτίες γενικώς. Όπως διδάσκει η Βίβλος, ο Θεός συγχώρεσε αμαρτίες όπως η αιμομιξία, η δολοφονία, το ψέμα, ακόμη και τον διωγμό της εκκλησίας από τον Παύλο, τον οποίον ο ίδιος ο Παύλος έκανε ‘πνέων ἀπειλήν καὶ φόνον’ κατά του λαού του Θεού (Πράξεις θ΄. 1).

Aυτό που κάνει την ασυγχώρητη αμαρτία τόσο διαφορετική από τις υπόλοιπες είναι η σχέση της με το Άγιο Πνεύμα. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει το μυαλό των αμαρτωλών (Εφεσίους α΄. 17-18), να αποκαλύψει και να διδάξει το ευαγγέλιο (Ιωάννην ιδ΄. 26), πείθοντας τις ψυχές να μετανοήσουν και να πιστέψουν (τον Χριστό). Το Πνεύμα δεν εξηγεί απλά τον Λόγο του Θεού, αλλά ανοίγει τον νου ώστε ο Λόγος να γίνει αποδεκτός… Όταν κάποιος αρνηθεί σκόπιμα και εν γνώσει την επιρροή του Πνεύματος, και αντισταθεί στο φως, τότε μπορεί να διαπράξει την μη αναστρέψιμη αμαρτία, μία εθελοντική και ενημερωμένη πράξη κακίας. Ως αποτέλεσμα υπάρχει η σκλήρυνση της καρδιάς από τον Θεό, που αποκλείει τη μετάνοια και την πίστη (Εβραίους γ΄. 12, 13). Ο Θεός επιτρέπει την απόφαση της ανθρώπινης βούλησης να γίνει μόνιμη σε αυτήν την περίπτωση. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό απερίσκεπτα ή χωρίς λόγο, αλλά ως απάντηση σε μία προσβολή κατά της αγάπης Του.

Αλλά εδάφια σχετικά με την ασυγχώρητη αμαρτία είναι: Εβραίους ϛ΄. 4-6, ι΄. 26-29, και Α΄ Ιωάννη ε΄. 16, 17. Αυτά δείχνουν την πιθανότητα αυτής της αμαρτίας… Ο Ιησούς είπε, ‘Πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία’ θα συγχωρεθεί, εκτός από αυτήν την μία αμαρτία” – ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ!

Ο Δρ Χένρι Κ. Θίεσεν (Dr. Henry C. Thiessen), στο βιβλίο του Εισαγωγικές διαλέξεις συστηματικής θεολογίας/Introductory Lectures in Systematic Theology (Eerdmans, 1949) είπε,

“Αμαρτίες τελικής σκλήρυνσης. Ο βαθμός στον οποίον η ψυχή έχει σκληρύνει τον εαυτό της και δεν μπορεί να αποδεχτεί τις πάμπολλες προσφορές της χάρης του Θεού, εδώ καθορίζει τον βαθμό της ενοχής. Η τελική σκλήρυνση είναι η αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος και είναι ασυγχώρητη, επειδή η ψυχή διαμέσου αυτής σταματάει να είναι δεκτική στη θεία επιρροή” (σελ. 270).

II. Δεύτερον, παραδείγματα της ασυγχώρητης αμαρτίας.

1. Ο Κάιν, Γένεση δ΄. 3-7, 11-12, 16.

2. Οι άνθρωποι στις ημέρες του Νώε, Γένεση ζ΄. 16 – “Καὶ ἔκλεισεν ὁ Κύριος τὴν κιβωτὸν ἐπάνω αὐτοῦ.”
(Δείτε Ματθαίον κδ΄. 37-38, δείτε Β΄ Πέτρου β΄. 5)

3. Οι άνθρωποι των Σοδόμων, Γένεση ιθ΄. 12-15, 24, 26.

4. Ο Φαραώ, Έξοδος ζ΄. 14, ζ΄. 22, η΄. 15, η΄. 19, η΄. 32, θ΄. 35, ι΄. 17-20, ια΄. 10.

5. Ο Ησαύ, Εβραίους ιβ΄. 16-17.

6. Ο λαός του Ισραήλ στην Καδής-βαρνή, Εβραίους γ΄. 7, 8, 10-12.

7. Οι άνθρωποι που έχουν φωτιστεί, Εβραίους ϛ΄. 4-6.

8. Ο πλούσιος νέος, Ματθαίον ιθ΄. 22, Ρωμαίους α΄. 28-32.

9. Ο Ιούδας, Ματθαίον κζ΄. 3-5.


Ποτέ δεν είχαμε έναν άσωτο υιό ή μία άσωτη κόρη που επέστρεψε και μεταστράφηκε. Όχι μόνο αυτό, αλλά ποτέ δεν είχαμε κανέναν που να άφησε την εκκλησία, και αργότερα να μεταστράφηκε. Δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς σίγουροι, αλλά φαίνεται πως οι περισσότεροι απ' αυτούς έχουν διαπράξει την ασυγχώρητη αμαρτία, Εβραίους ϛ΄. 4-6.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.