Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ

THE TWO REASONS WHY THE CHURCHES IN AMERICA
AND THE WEST DON’T EXPERIENCE REVIVAL
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 25 Σεπτεμβρίου 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 25, 2016


Απόψε θα μιλήσω για τους δύο βασικούς λόγους που οι εκκλησίες στην Αμερική και στον Δυτικό κόσμο δεν έχουν πνευματική αναζωπύρωση. Όταν λέω “αναζωπύρωση” εννοώ τις κλασικές αναζωπυρώσεις που έγιναν τον 18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα. Δεν αναφέρομαι στις αποκαλούμενες “αναζωπυρώσεις” των Νέων Ευαγγελικών και των Πεντηκοστιανών κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα, στον οποίον ζούμε.

Παρακαλώ πηγαίνετε μέσα στη Βίβλο σας στο Β΄ Τιμόθεον γ΄. 1 (είναι στη σελίδα 1280 της Βίβλου με τα σχόλια του Σκόφιλντ / Scofield Study Bible). Θέλω να διαβάσετε μαζί μου τα πρώτα 7 εδάφια αυτού του κεφαλαίου.

“Γίνωσκε δὲ τοῦτο, ὅτι ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις θέλουσιν ἐλθεῖ καιροὶ κακοί· διότι θέλουσιν εἶσθαι οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπειθεῖς εἰς τοὺς γονεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄσπλαγχνοι, ἀδιάλλακτοι, συκοφάνται, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον παρὰ φιλόθεοι, ἔχοντες μὲν μορφήν εὐσεβείας, ἠρνημένοι δὲ τὴν δύναμιν αὐτῆς. Καὶ τούτους φεῦγε. Διότι ἐκ τούτων εἶναι ἐκεῖνοι, οἵτινες εἰσχωροῦσιν εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζουσι τὰ γυναικάρια τὰ πεφορτισμένα ἁμαρτίας, συρόμενα ὑπὸ διαφόρων ἐπιθυμιῶν, τὰ ὁποῖα πάντοτε μανθάνουσι καὶ ποτὲ δὲν δύνανται νὰ ἔλθωσιν εἰς τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας” (Β΄ Τιμόθεον γ΄. 1-7).

Τώρα διαβάστε το εδάφιο 13.

“Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες θέλουσι προκόψει εἰς τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι” (Β΄ Τιμόθεον γ΄. 13).

Αυτά τα εδάφια μας λένε για τη μεγάλη αποστασία των εκκλησιών στις “ἐσχάταις ἡμέραις” (γ΄. 1). Τα εδάφια 2 έως 4 περιγράφουν την αποστάτρια κατάσταση των αποκαλούμενων “Χριστιανών” του καιρού μας. Το εδάφιο 5 δίνει τον λόγο για τον οποίο αυτοί οι ψεύτικοι “Χριστιανοί” είναι τόσο πονηροί και ανυπότακτοι,

“Ἔχοντες μὲν μορφήν εὐσεβείας, ἠρνημένοι δὲ τὴν δύναμιν αὐτῆς” (Β΄ Τιμόθεον γ΄. 5).

Πριν εξηγήσω αυτό το εδάφιο, θα σας πω κάποια πράγματα που είπε ο Δρ Τζ. Βέρνον Μαγκί (Dr. J. Vernon McGee) γι' αυτό το κείμενο. Σχετικά με τις “ἐσχάταις ἡμέραις” του εδαφίου 1 ο Δρ Μαγκί είπε, “Οι ‘ἐσχάταις ἡμέραις’ είναι τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται... σχετικά με τις έσχατες ημέρες της εκκλησίας”. Σχετικά με τα εδάφια 1 έως 4 ο Δρ Μαγκί είπε, “Μας δίνονται δεκαεννέα διαφορετικές περιγραφές...Είναι πολύ άσχημη ομάδα ατόμων...Μας παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα της Γραφής σχετικά με την κατάστραση της εκκλησίας στις έσχατες ημέρες” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, σημείωμα στο Β΄ Τιμόθεον, κεφάλαιο γ΄). Μετά, ο Δρ Μαγκί εξηγεί το εδάφιο 5, “Ἔχοντες μὲν μορφήν εὐσεβείας, ἠρνημένοι δὲ τὴν δύναμιν αὐτῆς...” Ο Δρ Μαγκί είπε, “Ἔχοντες μὲν μορφήν εὐσεβείας, ἠρνημένοι δὲ τὴν δύναμιν αὐτῆς! Πράττουν τις τελετουργίες της θρησκείας αλλά τους λείπει η ζωή και η πραγματικότητα” (ibid.). Αυτοί οι αποκαλούμενοι “Χριστιανοί” έχουν “μορφήν εὐσεβείας” – δηλαδή, έχουν την εξωτερική μορφή, αλλά αρνούνται τη δύναμη αυτής. Αυτό σημαίνει πως ποτέ δεν έχουν μεταστραφεί πραγματικά από τη δυναμη του Θεού και το Αίμα του Χριστού. Αυτό εξηγεί γιατί το εδάφιο 7 ισχύει για την μεγάλη πλειοψηφία των ευαγγελικών σήμερα. Αυτά τα άτομα “πάντοτε μανθάνουσι καὶ ποτὲ δὲν δύνανται νὰ ἔλθωσιν εἰς τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας”. Υπάρχουν κάποια τέτοια άτομα εδώ απόψε!

Κάποια άτομα μελετάνε τη Βίβλο για δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν μεταστρέφονται. Ο Δρ Τσαρλς Κ. Ράιρι (Dr. Charles C. Ryrie) είπε πως σημαίνει, “Ποτέ δεν μπορούν να έρθουν στη σωτήρια γνώση του Χριστού” (Ryrie Study Bible; σημείωμα στο εδάφιο 7). Εκατομμύριοι ευαγγελικοί βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση σήμερα. Δεν έχουν μεταστραφεί, είναι σαρκικοί άνθρωποι. Το εδάφιο Α΄ Κορινθίους β΄. 14 τούς περιγράφει, “Ὁ φυσικὸς ὅμως ἄνθρωπος (που δεν έχει μεταστραφεί) δὲν δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ... καὶ δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ αὐτά, διότι πνευματικῶς ἀνακρίνονται”. Τώρα θα σας δώσω δύο λόγους γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη πνευματική αναζωπύρωση στην Αμερική και στη Δύση εδώ και 140 χρόνια.

I. Πρώτον, δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη πνευματική αναζωπύρωση εδώ και 140 χρόνια επειδή στην ουσία βαπτίζουμε μόνο χαμένους ανθρώπους!

Εκατομμύριοι ευαγγελικοί δεν έχουν ποτέ μεταστραφεί επειδή έχουν πλανηθεί από τον “ντεσιζιονισμό” που εισήγαγε στις εκκλησίες ο Τσαρλς Γκ. Φίνεϊ (Charles G. Finney). Οι διδασκαλίες του εισέβαλαν στις εκκλησίες με τόση δύναμη που εκατομμύριοι άνθρωποι νομίζουν πως είναι σωσμένοι επειδή “πήραν μια απόφαση”, προσευχήθηκαν τα λόγια της “προσευχής μετανοίας”, ή πίστεψαν κάποιο εδάφιο από τη Βίβλο. Αλλά δεν έχουν μεταστραφεί διαμέσου του έργου του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο έργο του Πνεύματος του Θεού είναι να ελέγξει τον αμαρτωλό περί αμαρτίας. Το Κατά Ιωάννην ιϛ΄. 8, 9 λέει, “Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος (το Άγιο Πνεύμα) θέλει ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας... περὶ ἁμαρτίας μέν, διότι δὲν πιστεύουσιν εἰς ἐμέ”. Αν ένας χαμένος άνθρωπος δεν ελεγχεί βαθιά περί αμαρτίας, δεν θα δει ποτέ την πραγματική ανάγκη που έχει για τον Χριστό, τη θυσία Του επάνω στο Σταυρό, και την ανάγκη που έχει να καθαριστεί από το Αίμα του Χριστού. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που λένε πως θέλουν να σωθούν, αλλά αφού δεν έχουν νιώσει ποτέ το βάρος της αμαρτίας τους, δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον Χριστό.

Το δεύτερο έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να δοξάσει τον Χριστό. Ο Ιησούς είπε, “Ἐκεῖνος θέλει δοξάσει ἐμέ, διότι ἐκ τοῦ ἐμοῦ θέλει λάβει καὶ ἀναγγείλει πρὸς ἐσᾶς” (Ιωάννην ιϛ΄. 14), ή όπως είπε ο Ιησούς στο Κατά Ιωάννην ιε΄. 26, το Άγιο Πνεύμα “θέλει μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ”. Αφού έχει γίνει ο έλεγχος περί αμαρτίας, το Άγιο Πνεύμα τότε, και μόνον τότε, δείχνει στον αμαρτωλό πως ο Ιησούς και μόνον μπορεί να του συγχωρέσει την αμαρτία. Το τελικό έργο της μεταστροφής είναι όταν ο Θεός ελκύει τον αμαρτωλό προς τον Χριστό. Ο Ιησούς είπε, “Οὐδεὶς δύναται νὰ ἔλθῃ πρὸς ἐμέ, ἐὰν δὲν ἑλκύσῃ αὐτὸν ὁ Πατήρ ὁ πέμψας με...” (Ιωάννην ϛ΄. 44). Το άτομο που λέει, “Πώς να έρθω στον Χριστό;” δεν έχει καταλάβει πως πρέπει πρώτα να νιώσει το βάρος της αμαρτίας του, και μετά να δει τον Χριστό ως τη μόνη του ελπίδα σωτηρίας από την αμαρτία, και στη συνέχεια να ελκυστεί στον Χριστό. Ολόκληρο το έργο της σωτηρίας εξαρτάται από τη δύναμη του Θεού. Οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού, “Καὶ τίς δύναται νὰ σωθῇ;” Ο Ιησούς απάντησε, “Παρὰ ἀνθρώποις εἶναι ἀδύνατον, ἀλλ᾿ οὐχὶ παρὰ τῷ Θεῷ” (Μάρκον ι΄. 26, 27).

Στις κλασικές προτεσταντικές μεταστροφές, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι μια βαθιά συνειδητοποίηση της αμαρτίας που οδηγεί τον αμαρτωλό στο να χάσει κάθε ελπίδα πως μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Τότε ο αμαρτωλός βλέπει τον Χριστό ως τη μόνη του ελπίδα, και έρχεται στον Χριστό, καθώς ο Θεός τον ελκύει στον Σωτήρα. Φυσικά, όλα αυτά απορρίπτονται από τον σύγχρονο “ντεσιζιονισμό”. Σήμερα το μόνο που χρειάζεται είναι να ειπωθούν τα λόγια μιας προσευχής, ή να σηκώσεις το χέρι σου. Το έργο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου απορρίπτεται εντελώς. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίον δεν έχουμε πνευματικές αναζωπυρώσεις.

Ο Τζον Κέιγκαν (John Cagan) είναι ένας νέος άνθρωπος στην εκκλησία μας που σκοπεύει να γίνει εργάτης του Θεού. Μεταστράφηκε στην ηλικία των 15 ετών. Θα σας δώσω ολόκληρη τη μαρτυρία του για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή είναι μια τέλεια “παλιομοδίτικη” μεταστροφή, απ' αυτές που γινόντουσαν πριν ο Φίνεϊ αλλάξει τη μεταστροφή σε μια απλή απόφαση, απ' αυτές που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα σήμερα. Και δεύτερον, επειδή ένα κολεγιόπαιδο που αντιστεκόταν στον Χριστό για δύο χρόνια, μεταστράφηκε το περασμένο Σάββατο όταν με άκουσε να τη διαβάζω. Γνωρίζω πολύ λίγες μαρτυρίες που έχουν πραγματικά μεταστρέψει κάποιον. Αυτή είναι η μαρτυρία σωτηρίας του Τζον Κέιγκαν.

     Θυμάμαι τη στιγμή της μεταστροφής μου τόσο καλά και τόσο έντονα που οι λέξεις φαίνονται πολύ φτωχές σε σύγκριση με το πόση μεγάλη διαφορά έκανε ο Χριστός. Πριν από τη μεταστροφή μου ήμουν γεμάτος οργή και μίσος. Περηφανευόμουν για τις αμαρτίες μου και μου άρεσε να προκαλώ πόνο σε άλλους, και συνέδεα τον εαυτό μου με αυτούς που μισούσαν τον Θεό· για μένα η αμαρτία δεν ήταν κάποιο “λάθος” για το οποίο έπρεπε να μετανιώσω. Είχα εσκεμμένα βάλει τον εαυτό μου σε αυτό το μονοπάτι. Ο Θεός άρχισε να μου αλλάζει την καρδιά με τρόπους που δεν θα είχα προβλέψει, καθώς ο κόσμος μου άρχισε πολύ γρήγορα να καταρρέει. Εκείνες τις εβδομάδες πριν από τη μεταστροφή μου ένιωθα πως πέθαινα· δεν κοιμόμουν, δεν μπορούσα να χαμογελάσω, δεν μπορούσα να βρω κάποιο ίχνος ειρήνης. Η εκκλησία μας είχε ευαγγελιστικές συναθροίσεις και θυμάμαι ξεκάθαρα πως τις χλεύαζα καθώς είχα απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς τον ποιμένα μου και τον πατέρα μου.
     Το Άγιο Πνεύμα άρχισε να με ελέγχει περί της αμαρτίας μου εκείνον τον καιρό, αλλά με ολόκληρη τη θέλησή μου απέρριπτα όλες τις σκέψεις που είχα για τον Θεό και τη μεταστροφή. Αρνιόμουν να το σκεφτώ, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να νιώθω βασανισμένος. Όταν έφτασε το πρωινό της Κυριακής, στις 21 Ιουνίου 2009, ήμουν εξουθενωμένος. Τα είχα βαρεθεί όλα. Άρχισα να μισώ τον εαυτό μου, να μισώ την αμαρτία μου και το πώς με έκανε να νιώθω.
     Καθώς κήρυττε ο Δρ Χάιμερς, η υπερηφάνειά μου προσπαθούσε απεγνωσμένα να το απορρίψει, να μην ακούσει, αλλά καθώς κήρυττε μπορούσα κυριολεκτικά να νιώσω όλη την αμαρτία να βαραίνει την ψυχή μου. Μετρούσα τα δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει το κήρυγμα, αλλά ο ποιμένας συνέχιζε να κηρύττει, και οι αμαρτίες μου γίνονταν όλο και χειρότερες. Δεν μπορούσα πια να κλοτσώ τα καρφιά, έπρεπε να σωθώ! Ακόμη κι όταν δόθηκε η πρόσκληση αντιστάθηκα, αλλά δεν άντεχα πια. Ήξερα πως ήμουν ο χειρότερος αμαρτωλός, και ο Θεός ήταν δίκαιος να με καταδικάσει και να με στείλει στην Κόλαση. Με είχε κουράσει η πάλη, με είχε κουράσει το ποιος ήμουν. Ο ποιμένας με συμβούλεψε, και μου είπε να έρθω στον Χριστό, αλλά δεν ήθελα. Ακόμη κι όταν όλη η αμαρτία μου με καταδίκαζε, δεν ήθελα τον Ιησού. Αυτές οι στιγμές ήταν οι χειρότερες, επειδή ένιωθα πως δεν μπορούσα να σωθώ και πως θα έπρεπε τελικά να πάω στην Κόλαση. “Προσπαθούσα” να σωθώ, “προσπαθούσα” να εμπιστευτώ τον Χριστό και δεν μπορούσα, δεν μπορούσα να κάνω τον εαυτό μου να έρθει στον Χριστό, και απελπίστηκα. Ένιωθα την αμαρτία μου να με σπρώχνει προς την Κόλαση αλλά ένιωθα το πείσμα μου να διώχνει τα δάκρυά μου. Ήμουν κολλημένος μέσα σ' αυτή τη μάχη.
     Ξαφνικά τα λόγια από ένα κήρυγμα που είχε δοθεί πριν από χρόνια ήρθαν στο μυαλό μου: “Ενέδωσε στον Χριστό! Ενέδωσε στον Χριστό!” Η ιδέα πως έπρεπε να παραδωθώ στον Ιησού με άγχωσε τόσο πολύ, που αρνήθηκα να το κάνω για κάτι που μου φάνηκε σαν μια αιωνιότητα. Ο Ιησούς είχε δώσει τη ζωή Του για μένα. Ο πραγματικός Ιησούς είχε σταυρωθεί για μένα όταν ήμουν εχθρός Του και εγώ δεν ήθελα να ενδώσω σ' Αυτόν. Αυτή η σκέψη με κατέστρεψε· έπρεπε να τα παρατήσω όλα. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ άλλο, έπρεπε να έχω τον Ιησού! Εκείνη τη στιγμή ενέδωσα σ' Αυτόν και ήρθα στον Ιησού με πίστη. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πως άφησα τον εαυτό μου να πεθάνει, και τότε ο Χριστός μού έδωσε ζωή! Δεν υπήρχε κάποια πράξη ή βούληση του νου μου αλλά με την καρδιά μου, αναπαύτηκα στον Χριστό, και με έσωσε! Ξέπλυνε την αμαρτία μου με το Αίμα Του! Εκείνη τη στιγμή, σταμάτησα να αντιστέκομαι στον Χριστό. ΄Ηταν τόσο ξεκάθαρο πως το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να Τον εμπιστευτώ· θυμάμαι τη στιγμή που σταμάτησα να κοιτάζω στον εαυτό μου και έβλεπα μόνον τον Χριστό. Έπρεπε να ενδώσω! Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια σωματική αίσθηση ή κάποιο εκτυφλωτικό φως, δεν χρειαζόμουν κάποιο τέτοιο αίσθημα, είχα τον Χριστό! Και όταν εμπιστεύτηκα τον Χριστό ένιωσα να αφαιρείται η αμαρτία μου από την ψυχή μου. Στράφηκα από την αμαρτία μου, και κοίταξα προς τον Ιησού και μόνο! Ο Ιησούς με έσωσε.
     Πόσο πρέπει να με αγαπούσε ο Ιησούς για να συγχωρέσει τον χειρότερο αμαρτωλό που είχε μεγαλώσει μέσα σε μια καλή εκκλησία αλλά συνέχισε να Του εναντιώνεται! Τα λόγια δεν μπορούν πραγματικά να περιγράψουν το τι βίωσα όταν μεταστράφηκα και την αγάπη που νιώθω για τον Χριστό. Ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μένα και γι' αυτό δίνω τα πάντα σ' Αυτόν. Ο Ιησούς θυσίασε το θρόνο Του για έναν σταυρό για μένα, ακόμη κι όταν έφτυνα την εκκλησία Του και κορόιδευα τη σωτηρία Του· πώς να μπορέσω επαρκώς να ανακηρύξω την αγάπη Του και το έλεός Του; Ο Ιησούς πήρε το μίσος μου και τον θυμό μου, και στη θέση τους μου έδωσε αγάπη. Δεν μου έδωσε απλά μια νέα αρχή – μου έδωσε μια νέα ζωή. Διαμέσου της πίστης και μόνο γνωρίζω πως ο Ιησούς με έχει καθαρίσει από τις αμαρτίες μου, και βρίσκω τον εαυτό μου να αναρωτιέται πώς το γνωρίζω χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις, αλλά συνεχώς υπενθυμίζω στον εαυτό μου πως “εἶναι ἡ πίστις βεβαίωσις πραγμάτων μή βλεπομένων” και βρίσκω ειρήνη γνωρίζοντας πως μετά από προσεκτική σκέψη η πίστη μου είναι στερεωμένη στον Ιησού. Ο Ιησούς είναι η μόνη απάντηση.
     Είμαι τόσο ευγνώμων για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, τις πολλές ευκαιρίες που μου έδωσε, και το ότι με έλκυσε τόσο δυναμικά στον Υιό Του επειδή ποτέ δεν θα ερχόμουν στον Ιησού από μόνος μου. Αυτά είναι απλά λόγια, αλλά η πίστη μου επαναπαύεται στον Ιησού, επειδή Αυτός με έχει αλλάξει. Ήταν πάντα εκεί, ο Λυτρωτής μου, η Ανάπαυσή μου, και ο Σωτήρας μου. Η αγάπη μου γι' Αυτόν φαίνεται τόσο μικρή σε σύγκριση με το πόσο αγάπησε Αυτός εμένα. Όσο και να ζήσω γι' Αυτόν, με όση ειλικρίνια και να ζήσω, όσα και και να κάνω για τον Χριστό δεν θα είναι αρκετά. Το να υπηρετώ τον Ιησού είναι η χαρά μου! Μου έδωσε ζωή και ειρήνη όταν το μόνο που ήξερα να κάνω ήταν να μισώ. Ο Ιησούς είναι η φιλοδοξία μου και η κατεύθυνσή μου. Δεν βάζω την πίστη μου στον εαυτό μου, αλλά όλη μου η ελπίδα είναι σε Αυτόν και μόνο, αφού Αυτός ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Ο Χριστός ήρθε σε μένα, και γι' αυτό δεν θα Τον αφήσω ποτέ.

Αυτά είναι τα λόγια του Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν όταν μεταστράφηκε στην ηλικία των 15 ετών. Τώρα σκοπεύει να γίνει εργάτης του Θεού. Αυτό που έγινε στον Τζον Κέιγκαν είναι αυτό που γίνεται στην αληθινή μεταστροφή! Ο Θεός πρέπει να κάνει για σας αυτό που έκανε και για τον Τζον!

Οι περισσότεροι ποιμένες σήμερα θα τον έβαζαν αμέσως να πει μια προσευχή, στη συνέχεια θα τον βάπτιζαν – και θα τον έκαναν έναν από τους εκατομμύριους χαμένους ανθρώπους μέσα στις εκκλησίες μας! Ο πρώτος λόγος για τον οποίον δεν έχουμε αναζωπυρώσεις σήμερα είναι επειδή οι κήρυκες δεν αφήνουν τον Θεό να εργαστεί στην καρδιά του αμαρτωλού. Αρπάζουν τον αμαρτωλό από το έργο του Θεού και τον βαπτίζουν ενώ είναι ακόμη χαμένος! Πιστεύω πως σχεδόν όλα τα βαπτίσματα που γίνονται σήμερα είναι βαπτίσματα χαμένων ανθρώπων. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε αναζωπύρωση! Σχεδόν όλοι ανακηρύσσονται σωσμένοι και βαπτίζονται χωρίς αληθινή μεταστροφή! Ομολογώ πως κι εγώ ο ίδιος έκανα αυτήν την αμαρτία. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Γιατί μας έχει στερήσει ο Θεός την πνευματική αναζωπύρωση εδώ και 140 χρόνια; Γιατί; Υπάρχει άλλος ένας λόγος!

II. Δεύτερον, δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη πνευματική αναζωπύρωση εδώ και 140 χρόνια επειδή δίνουμε έμφαση στο Άγιο Πνεύμα παρά στο ότι πρέπει οι Χριστιανοί να ομολογούν τις αμαρτίες τους και να καθαρίζονται από το Αίμα του Χριστού.

Αυτό είναι κάτι που το γνώριζα ήδη. Αλλά μου έχει γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρο τον τελευταίο καιρό. Έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις πνευματικές αναζωπυρώσεις. Η πρώτη ήταν μακράν η πιο δυνατή – και δεν βασιζόταν στο “Βάπτισμα” του Πνεύματος, στις γλώσσες, στις θεραπείες, ή στα θαύματα. Βασιζόταν εντελώς στους Χριστιανούς που ομολογούσαν τις αμαρτίες τους και που ανανεώνονταν διαμέσου του Αίματος του Χριστού.

Στις εκκλησίες μας σήμερα, οι άνθρωποι που είναι πραγματικά μεταστραμμένοι συνεχίζουν να κάνουν αμαρτίες – αμαρτίες της καρδιάς, αμαρτίες του μυαλού, αμαρτίες της σάρκας. Στην πρώτη αναζωπύρωση που είδα, σχεδόν όλα τα άτομα της εκκλησίας ομολόγησαν τις αμαρτίες τους στον Θεό, και έκλαψαν πικρά δάκρυα μέχρι που ο Θεός τους έδωσε ειρήνη διαμέσου του Αίματος του Ιησού. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε,

“Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, εἶναι πιστὸς καὶ δίκαιος, ὥστε νὰ συγχωρήσῃ εἰς ἡμᾶς τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας” (Α΄ Ιωάννην α΄. 9).

Και πώς καθαρίζει ο Θεός τους Χριστιανούς από τις αμαρτίες τους; “Τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας” (Α΄ Ιωάννην α΄. 7).

Πρώτον, ομολογία όλων των αμαρτιών, εσωτερικών και εξωτερικών. Δεύτερον, ο καθαρισμός των αμαρτιών μας διαμέσου του Αίματος του Ιησού. Ακούγεται απλό, έτσι; Αλλά πόσες έκκλησίες δίνουν έμφαση σε αυτό σήμερα; Δεν γνωρίζω καμία που να το κάνει. Κι αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε καμία πνευματική αναζωπύρωση εδώ και 140 χρόνια!

Ακούστε τα λόγια του Μπράιαν Έντουαρντς, που έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα της πραγματικής αναζωπύρωσης. Είπε,

Η πνευματική αναζωπύρωση...ξεκινάει με έναν τρομερό έλεγχο περί αμαρτίας. Αυτός ο έλεγχος περί αμαρτίας είναι αυτό που συχνά προβληματίζει αυτούς που διαβάζουν για την αναζωπύρωση. Μερικές φορές η εμπειρία είναι συντριπτική. Τα άτομα κλαίνε ανεξέλεγκτα, και χειρότερα! Αλλά δεν υπάρχει (πραγματική) αναζωπύρωση χωρίς δάκρυα και λύπη (Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 115).

Δεν υπάρχει αναζωπύρωση χωρίς βαθύ, άβολο και ταπεινωτικό έλεγχο περί αμαρτίας (Edwards, ibid., p. 116).

Η πρώτη πνευματική αναζωπύρωση που είδα ξεκίνησε με μερικούς Χριστιανούς που έκλαιγαν και ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Σύντομα ολόκληρη η εκκλησία γέμισε για ώρες με άτομα που έκλαιγαν, που ομολογούσαν τις αμαρτίες τους, και που βαριανάσαιναν. Αυτό ήταν όλο. Δεν υπήρχαν γλώσσες. Δεν υπήρχε πλήρωση του Πνεύματος. Δεν υπήρχαν θεραπείες. Δεν έπεσε κανένας από το Πνεύμα. Απλώς ομολογίες, κλάματα, προσευχές, και απαλοί ύμνοι. Συνεχίστηκε για ώρες.

Στη συνέχεια θα σταμάταγε για μία ή δύο μέρες – αλλά μετά ξαναερχόταν το Πνεύμα – ξανά και ξανά για ορισμένα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια τριών χρόνων. Όταν τελείωσε η αναζωπύρωση πάνω από 3.000 άνθρωποι είχαν προστεθεί στην εκκλησία, μια εκκλησία που ξεκίνησε με λιγότερο από 150 άτομα. Και έπρεπε να κάνουν τέσσερις πρωινές συναθροίσεις, αντί για μία, κάθε Κυριακή πρωί, συν άλλες δύο το βράδυ της Κυριακής.

Αλλα δεν πιστεύω πως πρέπει να προσευχόμαστε για αναζωπύρωση απλά και μόνο ώστε να έχουμε περισσότερα άτομα στις εκκλησίες μας. Το αληθινό κίνητρο θα πρέπει να είναι ώστε να έχουμε μια καθαρή εκκλησία! Πρέπει να έχουμε καθαρή εκκλησία!

Έχουμε κάνει τεράστιες ευαγγελιστικές σταυροφορίες. Έχουμε κάνει χριστιανικές τηλεοπτικές εκπομπές. Έχουμε κάνει συναθροίσεις για θεραπείες. έχουμε δει εκκλησίες με γλώσσες και άλλες εμπειρίες. Αλλά δεν έχουμε βιώσει μία κλασική, ιστορική αναζωπύρωση στην Αμερική εδώ και 140 χρόνια! Έχουμε παρεκκλίνει εξαιτίας αυτών των άλλων πραγμάτων. Δεν έχουμε αφήσει το Άγιο Πνεύμα να μας ελέγξει εμάς τους Χριστιανούς περί αμαρτίας. Δεν έχουμε κράξει στον Χριστό να μας καθαρίσει ξανά με το πολύτιμο, ιερό Του Αίμα!

Είχαμε ένα “άγγιγμα” αναζωπύρωσης στην εκκλησία μας. Σε 4 βραδιές συναθροίσεων 11 άτομα μεταστράφηκαν, και τους εξέτασε ο Δρ Κέιγκαν, που είναι ειδικός. Είπε πως και οι 12 είχαν μεταστραφεί. Είχαμε επίσης περίπου 8 Χριστιανούς που ομολόγησαν τις αμαρτίες τους και προσευχήθηκαν με δάκρυα κάθε βράδυ. Δεν έχουμε βιώσει τέτοιες συναθροίσεις εδώ και 41 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η εκκλησία μας.

Αλλά στη συνέχεια αμάρτησα. Ο Δρ Κέιγκαν μού είπε να μη το αποκαλώ “αμαρτία”. Αλλά νομίζω πως αμάρτησα. Έγινα υπερήφανος, υπερήφανος που είχαμε αναζωπύρωση! Η αναζωπύρωση είχε μόλις ξεκινήσει. Αλλά σταμάτησα να κηρύττω για τον έλεγχο περί αμαρτίας και για το Αίμα του Ιησού. Άφησα κάποιον άλλον να ηγηθεί της συνάθροισης, και η έμφαση στράφηκε από τον Ιησού στο Άγιο Πνεύμα. Θα έπρεπε να είχα θυμηθεί πως ο Ιησούς είπε για το Άγιο Πνεύμα, “Ἐκεῖνος θέλει μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ” (Ιωάννην ιε΄. 26). Δεν έπρεπε να αφήσω κάποιον άλλον να έρθει και να κηρύξει για το Άγιο Πνεύμα. Αυτές ήταν οι αμαρτίες μου. Η αμαρτία της υπερηφάνιας και η αμαρτία της υπόθεσης. Και τις ομολογώ ενώπιόν σας απόψε. Την αμαρτία της υπερηφάνειάς μου και την αμαρτία της υπόθεσής μου. Σας παρακαλώ όλους, να προσευχηθείτε ώστε ο Θεός να με συγχωρέσει που παραμέλησα τον Χριστό και την ομολογία (προσεύχονται). Τώρα παρακαλώ προσευχηθείτε ώστε ο Θεός να επιστρέψει σε εμάς όπως έκανε σε εκείνη την πρώτη αναζωπύρωση που είδα. Προσευχηθείτε ώστε η παρουσία του Θεού να επιστρέψει σε εμάς. Παρακαλώ προσευχηθείτε με δάκρυα, όπως κάνουν στην Κίνα (προσεύχονται). Παρακαλώ σταθείτε και ψάλλετε, “Αλληλούια, τι Σωτήρας”. Τώρα ψάλλετε “Πνεύμα του ζωντανού Θεού”. Τώρα ψάλλετε “Δοκίμασόν με, Θεέ”. Τώρα ψάλλετε την πρώτη και τελευταία στροφή του “Εκπλήρωσε το όραμά μου”. Δεσποινίς Νιούγιεν (Miss Nguyen), παρακαλώ προσευχηθείτε ώστε ο Θεός να κατέβει σε εμάς ξανά. Υπάρχουν τόσοι εδώ που είναι ακόμη χαμένοι ή που έχουν ξανακυλήσει. Προσευχηθείτε ο Θεός να κατέβει γι' αυτούς.

Όσοι από εσάς θέλετε να προσευχηθείτε ώστε να σας επιστρέψει η αναζωπύρωση, σταθείτε και προσευχηθείτε στον Θεό να ξανακατέβει. Προσευχηθείτε όπως προσεύχονται και στην Κίνα. Όσοι από εσάς θέλετε να ομολογήσετε τις αμαρτίες σας, ελάτε εδώ μπροστά. Όσοι θέλετε να καθαριστείτε διαμέσου του Αίματος του Ιησού, ελάτε εδώ μπροστά και ομολογήστε τις αμαρτίες σας. Όσοι θέλετε ο Ιησούς να σας σώσει, ελάτε κι εσείς. Ένας κύριος από τους Νότιους Βαπτιστές (Southern Baptist) που πήγαινε εκκλησία για 25 χρόνια ως χαμένος άνθρωπος, ήρθε και εμπιστεύτηκε τον Ιησού και βίωσε πραγματική μεταστροφή. Αμήν.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Κο Ααρόν Γιάνσι (Aaron Yancy): Β΄ Τιμόθεον γ΄. 1-5.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Farther Along”
(του W. B. Stevens, 1862-1940; τροποποιημένο από τον Barney E. Warren, 1867-1951).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΔΥΟ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ

THE TWO REASONS WHY THE CHURCHES IN AMERICA
AND THE WEST DON’T EXPERIENCE REVIVAL

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Γίνωσκε δὲ τοῦτο, ὅτι ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις θέλουσιν ἐλθεῖ καιροὶ κακοί· διότι θέλουσιν εἶσθαι οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπειθεῖς εἰς τοὺς γονεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄσπλαγχνοι, ἀδιάλλακτοι, συκοφάνται, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον παρὰ φιλόθεοι, ἔχοντες μὲν μορφήν εὐσεβείας, ἠρνημένοι δὲ τὴν δύναμιν αὐτῆς. Καὶ τούτους φεῦγε. Διότι ἐκ τούτων εἶναι ἐκεῖνοι, οἵτινες εἰσχωροῦσιν εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζουσι τὰ γυναικάρια τὰ πεφορτισμένα ἁμαρτίας, συρόμενα ὑπὸ διαφόρων ἐπιθυμιῶν, τὰ ὁποῖα πάντοτε μανθάνουσι καὶ ποτὲ δὲν δύνανται νὰ ἔλθωσιν εἰς τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας” (Β΄ Τιμόθεον γ΄. 1-7).

(Β΄. Τιμόθεον γ΄. 13, 5, Α΄. Κορινθίους β΄. 14)

I.   Πρώτον, δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη πνευματική αναζωπύρωση εδώ και 140 χρόνια επειδή στην ουσία βαπτίζουμε μόνο χαμένους ανθρώπους! Ιωάννην ιϛ΄. 8, 9, 14, ιε΄. 26, ϛ΄.44, Μάρκον ι΄. 26, 27.

II.  Δεύτερον, δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη πνευματική αναζωπύρωση εδώ και 140 χρόνια επειδή δίνουμε έμφαση στο Άγιο Πνεύμα παρά στο ότι πρέπει οι Χριστιανοί να ομολογούν τις αμαρτίες τους και να καθαρίζονται από το Αίμα του Χριστού, Α΄ Ιωάννην α΄. 9, 7, Ιωάννην ιε΄. 26.