Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΜΕΡΟΣ B΄

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II
(Greek)

από τον Κο Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν (Mr. John Samuel Cagan)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Σάββατο βράδυ, 3 Σεπτεμβρίου 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, September 3, 2016

“Είθε να ήξερα πού να τον βρω! Θα πήγαινα μέχρι το θρόνο του! Θα έβαζα σε τάξη την υπόθεσή μου ενώπιόν του, και θα γέμιζα το στόμα μου με επιχειρήματα” (Ιώβ κγ΄. 3-4).


Μιλάμε για το πώς μπορούμε να έχουμε προσευχές που είναι σε τάξη και έχουν επιχειρήματα. Για να τα καταφέρετε, είναι σημαντικό να έχετε τις ιστορίες και τα εδάφια από τη Βίβλο στο μυαλό σας. Το επιχείρημα με αναλογία είναι ένας δυναμκός τρόπος με τον οποίο μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις. Η αναλογία είναι η σύγκριση δύο πραγμάτων διαμέσου δομικών ομοιοτήτων. Όταν προσεύχεστε για κάτι μεγάλο και θαυματουργό, κάντε αναφορά σε κάτι που έκανε ο Θεός μέσα στη Βίβλο που ήταν μεγάλο και θαυματουργό. Αν προσεύχεστε για κάτι που δεν τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή, κάντε αναφορά σε κάτι που δείχνει πως ο Θεός ενδιαφέρεται για πράγματα πιο λεπτομερή και συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι σημαντικά επειδή ο Θεός απαντάει στις προσευχές. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στη Βίβλο όπου ο Θεός απαντάει τις οργανωμένες, λογικές και επιχειρηματικές προσευχές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στη Βίβλο με ανθρώπους που διαδικάζονται με τον Θεό.

I. Πρώτον, η απάντηση του Θεού στην προσευχή που έχει τάξη.

Ο Μωϋσής προσευχήθηκε για το Ισραήλ μέσα στην έρημο. Ο λαός είχε γυρίσει την πλάτη στον Θεό και είχε λατρέψει ένα χρυσό μοσχάρι. Ο Θεός απείλησε πως θα τους καταστρέψει. Ο Μωϋσής προσευχήθηκε για το λαό. Η Βίβλος λέει,

“Και ικέτευσεν ο Μωϋσής Κύριον τον Θεόν αυτού και είπε, Διά τι, Κύριε, εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου μετά μεγάλης δυνάμεως και κραταιάς χειρός; διά τι να είπωσιν οι Αιγύπτιοι, λέγοντες, Με πονηρίαν εξήγαγεν αυτούς, διά να θανατώση αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύση αυτούς από προσώπου της γης; επίστρεψον από της εξάψεως της οργής σου και μεταμελήθητι περί του κακού του προς τον λαόν σου” (Έξοδος λβ΄. 11-12).

Ο Μωϋσής έλεγε στον Θεό, “Κύριε, τι θα πει ο κόσμος για σένα; Τι θα νομίζουν για το μεγάλο σου όνομα αν καταστρέψεις αυτόν το λαό;” Και τότε ο Μωϋσής υπενθύμισε στον Θεό την υπόσχεσή Του:

“Ενθυμήθητι τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους ώμοσας επί σεαυτόν και είπας προς αυτούς, Θέλω πληθύνει το σπέρμα σας ως τα άστρα του ουρανού· και πάσαν την γην ταύτην περί της οποίας ελάλησα, θέλω δώσει εις το σπέρμα σας, και θέλουσι κληρονομήσει αυτήν διαπαντός” (Έξοδος λβ΄. 13).

Ο Μωϋσής υπενθύμισε στον Θεό την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ (Ισραήλ), πως θα τους πληθύνει το σπέρμα και πως θα τους δώσει τη γη Χαναάν. “Αν καταστρέψεις τον λαό τώρα, η υπόσχεσή σου δεν θα εκπληρωθεί.” Ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Μωϋσή. Η Βίβλος λέει, “Και μετεμελήθη ο Κύριος (άλλαξε γνώμη) περί του κακού, το οποίον είπε να κάμη κατά του λαού αυτού” (Έξοδος λβ΄. 14). Ο Θεός άλλαξε γνώμη. Δεν κατέστρεψε το λαό. Ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Μωϋσή.

Ένα επιχείρημα μπορεί να συμπεριλαμβάνει τις θλίψεις του λαού του Θεού. Είμαστε άνθρωποι. Όταν περνάμε απαίσιες καταστάσεις, τις βιώνουμε με πόνο και βάσανα. Ακόμη κι ο Ιησούς δάκρυσε όταν πέθανε ο Λάζαρος. Αν σας ερχόταν κάποιο αγαπητό πρόσωπο, και σας εξιστορούσε τον πόνο του, και τον χρησιμοποιούσε ως έκκληση για βοήθεια, θα ήταν ισχυρό μέσο πειθούς. Ο Θεός μάς αγαπάει περισσότερο απ' ότι αγαπάμε εμείς οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Στα επιχειρήματά σας, να αναφέρετε τις θλίψεις της καρδιάς σας, της καρδιάς του φίλου σας, και του λαού του Θεού.

Όταν η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, ο Ιερεμίας προσευχήθηκε, “Ενθυμήθητι, Κύριε, τι έγεινεν εις ημάς· επίβλεψον, και ιδέ τον ονειδισμόν ημών” (Θρήνοι ε΄. 1). Όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, ο Ψαλμωδός είπε,

“Θεέ, ήλθον έθνη εις την κληρονομίαν σου· εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου· κατέστησαν την Ιερουσαλήμ εις σωρούς ερειπίων· έδωκαν τα πτώματα των δούλων σου βρώσιν εις τα πετεινά του ουρανού, την σάρκα των οσίων σου εις τα θηρία της γης. Εξέχεαν το αίμα αυτών ως ύδωρ κύκλω της Ιερουσαλήμ, και δεν υπήρχεν ο θάπτων. Εγείναμεν όνειδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελως και χλευασμός εις τους πέριξ ημών” (Ψαλμός οθ΄. 1-4).

Είπε στον Θεό για τα παθήματα του ιουδαϊκού λαού Του. Και τότε ζήτησε από τον Θεό να υπερασπιστεί την ίδια Του την υπόληψή, το ίδιο Του το όνομα. Είπε στον Θεό, “Βοήθησον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου· και ελευθέρωσον ημάς και γενού ίλεως εις τας αμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου” (Ψαλμός οθ΄. 9). Και τότε προσευχήθηκε, “Διά τι να είπωσι τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτών;” (Ψαλμός οθ΄. 10). Προσευχήθηκε στον Θεό να υπερασπιστεί την τιμή Του και το όνομά Του ενώπιον των χαμένων ανθρώπων.

Πριν σταθώ να προσευχηθώ, προσπαθώ να σκεφτώ τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη Βίβλο που μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα κατάστασή μας. Οι αναφορές στη Βίβλο είναι η παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Θεού. Είναι σημαντικό να διαβάζετε τη Βίβλο σας και να δίνετε προσοχή σε αυτά που διαβάζετε. Συχνά, ακόμη κι αν δεν θυμάστε κάποιο εδάφιο λέξη προς λέξη, θα θυμάστε κάποια ιδέα που πήρατε από τη Βίβλο, και μπορείτε να την εφαρμόσετε στο επιχείρημά σας. Μπορεί να χρειαστεί κάποια σκέψη και δημιουργικότητα, αλλά αυτά χρειάζονται μερικές φορές όταν διαδικάζεσαι μέ καποιο πρόσωπο, ειδικά με τον Θεό. Είναι ο ίδιος Θεός τώρα όπως ήταν και τότε. Ο Δαβίδ προσευχήθηκε, “Συ εστάθης βοήθειά μου· μη με αφήσης και μη με εγκαταλείψης, Θεέ της σωτηρίας μου” (Ψαλμός κζ΄. 9).

Ο Μωϋσής προσευχήθηκε, (Εσύ, μας) εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου μετά μεγάλης δυνάμεως και κραταιάς χειρός” (Έξοδος λβ΄. 11). Έλεγε, “Ω Θεέ, Εσύ μας έβγαλες από τη γη της Αιγύπτου. Δεν μας έβγαλες για να μας αφήσεις να πεθάνουμε μέσα στην έρημο!” Τι έκανε ο Θεός για άλλους; Σε βιβλικούς καιρούς; Στην Ιστορία; Στην εκκλησία μας; Για εσάς; Σκεφτείτε πώς αυτά τα επιχειρήματα είναι επίκληση στο τι έχει κάνει ο Θεός στο παρελθόν.

Ω Θεέ, Εσύ έστειλες αναζωπύρωση τον 18ο αιώνα στους Ουέσλι (Wesley) και
      Ουίτφιλντ (Whitefield).
Εσύ έστειλες το Πνεύμα Σου στη νήσο Λιούις, και στην Κίνα. Εσύ μπορείς να
      στείλεις το Πνεύμα Σου και εδώ!
Εσύ έσωσες την ψυχή μου. Εσύ έχεις σώσει τις ψυχές πολλών άλλων εδώ. Σώσε
      και αυτό το πρόσωπο!
Εσύ έσωσες την εκκλησία μας από ένα απαίσιο σχίσμα. Δεν μας πέρασες απ' όλα
      αυτά τα πράγματα απλά για να πεθάνουμε. Γι' αυτό, Κύριε, κάνε την
      εκκλησία μας να ζήσει!
Εσύ έχεις κάνει τόσα μεγάλα πράγματα για εμάς όπως (παραδείγματα). Εσύ έχεις
      απαντήσει στις προσευχές μου. Εσύ έχεις απαντήσει στις προσευχές άλλων
      (αναφέρετε τις προσευχές σας ή των άλλων ατόμων). Γι' αυτό απάντησε και
      σε αυτήν την προσευχή!

Πάντα να αναφέρετε τα παθήματα, τον θάνατο, το Αίμα, την μεσολαβητική προσευχή του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μάς είπε να προσευχόμαστε στο όνομά Του. Ο Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μας. Είναι η μόνη οδός προς τον Θεό Πατέρα. Ο Ιησούς είπε, “Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6). Ο Ιησούς είπε στους μαθητές, “Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό” (Ιωάννην ιδ΄. 14). Δεν έχετε δικαιοσύνη δική σας. Από μόνοι σας είστε αμαρτωλοί και δεν θα είστε ποτέ τίποτα παρισσότερο. Αλλά αν έχετε εμπιστευτεί τον Χριστό, ο Θεός σάς βλέπει με τις αμαρτίες σας συγχωρεμένες, καθαρισμένες από το Αίμα του Ιησού. Και δέχεστε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Άρα μπορείτε να προσευχηθείτε στον Θεό εις το όνομα του Ιησού και ο Θεός θα σας ακούσει σαν να μην είστε αμαρτωλοί – μάλιστα, σας να είστε ο Ίδιος ο Ιησούς. Η Βίβλος λέει,

“Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν...Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν... Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας” (Εβραίους δ΄. 14, 16).

Η Βίβλος λέει, “Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού” (Εβραίους ι΄. 19). Δεν έχουμε δικαίωμα από μόνοι μας να σταθούμε ενώπιον του Θεού, αλλά εν Χριστώ και διαμέσου του Αίματός Του τολμούμε να εισέλθουμε στην παρουσία Του.

Ο Ίδιος ο Χριστός προσεύχεται για μας. Η Βίβλος λέει, “Ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση (να προσεύχεται) υπέρ αυτών” (Εβραίους ζ΄. 25).

Να θυμάστε πως ο Θεός είναι πρόσωπο, δεν είναι κάποια μηχανή ή δύναμη. Ο Θεός απαντάει στις προσευχές, αν και πρέπει να έχετε επιμονή και να συνεχίζετε να ζητάτε – μερικές φορές για πολλά χρόνια. Ο Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers) προσευχόταν για τη μητέρα του για πολλά χρόνια πριν αυτή σωθεί. Η Μαρί Μόνσεν (Marie Monsen), η ιεραπόστολος στην Κίνα, προσευχόταν για αναζωπύρωση για περισσότερα από είκοσι χρόνια πριν τελικά έρθει. Πολλές φορές, άνθρωποι έχουν προσευχηθεί για τριάντα ή σαράντα χρόνια πριν έρθει αναζωπύρωση.

Όταν δίδασκε τους μαθητές Του πώς να προσεύχονται, ο Ιησούς είπε την παραβολή με τον φίλο σε ανάγκη. Είπε, “Και αν δεν σηκωθή και δώση εις αυτόν, διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον διά την αναίδειαν αυτού θέλει σηκωθή και δώσει εις αυτόν όσα χρειάζεται” (Λουκάν ια΄. 8). Πρέπει να συνεχίσετε να προσεύχεστε μέχρι να έρθει η απάντηση.

Ο Ιησούς είπε, “Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή” (Ματθαίον ζ΄. 7). Δεν λέει να το κάνετε μία φόρα, αλλά “συνεχίστε να αιτείτε”, “συνεχίστε να ζητάτε”, “συνεχίστε να κρούετε”. Ίσως να πάρει χρόνο μέχρι να σας δοθεί απάντηση. Ο Χριστός είπε, “Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι' αυτούς;” (Λουκάν ιη΄. 7). Γιατί μερικές φορές περνάει πολύς καιρός μέχρι να έρθει η απάντηση; Επειδή ο Θεός είναι Πρόσωπο, δεν είναι κάποια δύναμη. Αν ο Θεός ήταν κάποια μηχανή ή κάποια δύναμη, θα μπορούσατε να προσευχηθείτε μία φορά και θα ερχόταν η απάντηση. Αλλά ο Θεός είναι Πρόσωπο. Μερικές φορές ο Θεός περιμένει πολύ καιρό μέχρι να δώσει απάντηση.

Επειδή ο Θεός είναι Πρόσωπο, και όχι κάποια δύναμη, μερικές φορές η απάντηση είναι “όχι”. Η προσευχή δεν είναι μαγεία. Δεν είναι χειραγώγηση του Θεού. Η προσευχή δεν αναγκάζει τον Θεό να κάνει κάτι. Η προσευχή ζητάει από τον Θεό να κάνει κάτι. Ο Θεός δεν είναι κάποια δύναμη. Είναι Πρόσωπο. Επειδή είναι Θεός που αγαπάει και νοιάζεται, απαντάει στις προσευχές· όχι αυτόματα σαν κάποια δύναμη, αλλά ως Πρόσωπο που απαντάει σε ένα άλλο πρόσωπο.

Δεν θα σας δοθεί πάντα αυτό για το οποίο προσευχηθήκατε. Ο Θεός είναι Πρόσωπο. Μπορεί να πει “όχι”. Όταν ήταν μικρό κορίτσι, η ιεραπόστολος Έιμι Καρμάικλ (Amy Carmichael) ζήτησε από τον Θεό να της αλλάξει το χρώμα των ματιών. Δεν έγινε, και αναρωτιόταν γιατί, μέχρι που ο Θεός τής είπε πως το “όχι” είναι απάντηση, όπως είναι και το “ναι”.

II. Δεύτερον, η προσευχή που έχει τάξη διεκδικεί τις υποσχέσεις του Θεού.

Ο Θεός είναι αψευδής. Ο Θεός είναι πιστός. Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις Του. Ολόκληρη η Βίβλος είναι αψευδής. Οτιδήποτε που λέει ο Θεός μέσα στη Βίβλο μπορεί να διεκδικηθεί ως αλήθεια στην προσευχή. Ο Ιησούς είπε, “Ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια” (Ιωάννην ιζ΄. 17). Είπε, “Δεν δύναται να αναιρεθή η γραφή” (Ιωάννην ι΄. 35).

Διεκδικήστε τα λόγια του Θεού ως εξής:

“Εσύ μου είπες” (Γένεση λβ΄. 12).
“Κάνε καθώς μίλησες” (Β΄ Σαμουήλ ζ΄. 25).

Ο αγαπημένος ψαλμός του Δρ Χάιμερς είναι ο Ψαλμός κζ΄. Ο πατέρας του έφυγε όταν ήταν 2 ετών. Όταν ήταν δώδεκα δεν μπορούσε να ζήσει με τη μητέρα του, και για χρόνια έπρεπε να ζήσει με συγγενείς που δεν ενδιαφέρονταν γι' αυτόν. Βρήκε παρηγοριά στον Ψαλμό κζ΄. 10, “Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθή”.

Ο Ιησούς είπε, “Η τις άνθρωπος είναι από σας, όστις εάν ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; και εάν ζητήση οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;” (Ματθαίον ζ΄. 9-11). Ο πατέρας μου, ο Δρ Κέιγκαν, έχει διεκδικήσει αυτά τα εδάφια πολλές φορές. Είπε, “Θεέ, αν ο γιος μου μου ζητούσε ψάρι δεν θα του έδινα φίδι. Αν μου ζητούσε ψωμί δεν θα του έδινα πέτρα. Και Θεέ, ούτε εσύ θα μου συμπεριφερθείς έτσι. Θεέ, προσεύχομαι, δώσε μου αυτά που χρειάζομαι.” Και ο Θεός το έκανε.

Ο πατέρας μου χρησιμοποίησε τον Λόγο του Θεού για να ζητήσει καλά πράγματα – αυτά που χρειαζόταν. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Λόγο του Θεού για να ζητήσετε αυτά που χρειάζεστε. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Λόγο του Θεού για να ζητήσετε την βοήθειά Του και την παρουσία Του – να Του ζητήσετε να στείλει το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είπε, “Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;” (Λουκάν ια΄. 13).

Ο Χριστός υποσχέθηκε να απαντήσει στην προσευχή που γίνεται διαμέσου Αυτού, εις το όνομά Του. Ο Ιησούς είπε, “Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό” (Ιωάννην ιδ΄. 14). Διεκδικήστε αυτήν την υπόσχεση όταν προσεύχεστε.

Ο Ιησούς υποσχέθηκε συγκεκριμένα πως θα ακούσει την προσευχή που γίνεται από ομάδες ατόμων, στις συμπροσευχές της εκκλησίας ή στις μικρές ομάδες ατόμων που συναθροίζονται για προσευχή. Ο Χριστός είπε, “Εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς” (Ματθαίον ιη΄. 19). Ξανά, ο Ιησούς είπε, “Όπου είναι δύο ή τρείς συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών” (Ματθαίον ιη΄. 20). Διεκδικήστε αυτήν την υπόσχεση όταν προσεύχεστε.

Ο Θεός υποσχέθηκε να φροντίσει για τις ανάγκες μας. Η Βίβλος λέει, “Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρείαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη διά Ιησού Χριστού” (Φιλιππησίους δ΄. 19). Αυτό δεν σημαίνει πως ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους αν ζητήσετε χρήματα. Σημαίνει πως ο Θεός θα σας δώσει ό,τι χρειάζεστε. Και θα το κάνει! Διεκδικήστε αυτήν την υπόσχεση από τον Λόγο του Θεού όταν προσεύχεστε!

Ο Θεός υποσχέθηκε πως θα σας δώσει δύναμη για να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Η Βίβλος λέει, “Aλλ᾿ οι προσμένοντες τον Κύριον (‘προσμένοντες τον Κύριον’ σημαίνει αυτοί που προσεύχονται!) θέλουσιν ανανεώσει την δύναμιν αυτών· θέλουσιν αναβή με πτέρυγας ως αετοί· θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει· θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονήσει” (Ησαΐας μ΄. 31). Διεκδικήστε αυτήν την υπόσχεση όταν προσεύχεστε!

Ο Θεός υποσχέθηκε να σας ακούσει αν Τον επικαλεστείτε όταν έχετε θλίψη. Ο Θεός είπε, “Επικαλού εμὲ εν ημέρᾳ θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει, και θέλεις με δοξάσει” (Ψαλμός ν΄. 15). Διεκδικήστε αυτήν την υπόσχεση. Πείτε στον Θεό αυτό που είπε στον Λόγο Του. Και επικαλεστείτε Τον. “Θεέ, έχω πρόβλημα. Σε παρακαλώ βοήθησέ με.”

Ο Θεός υποσχέθηκε να σας ακούσει ακόμη κι αν προσεύχεστε για πράγματα – όπως η πνευματική αναζωπύρωση – που δεν τα έχετε ξαναδεί. Ο Θεός είπε, “Κράξον προς εμὲ και θέλω σοι αποκριθή και σοι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις” (Ιερεμίας λγ΄. 3). Διεκδικήστε αυτήν την υπόσχεση όταν προσεύχεστε για πνευματική αναζωπύρωση.

Μην φοβάστε να προσευχηθείτε για πράγματα που φαίνονται αδύνατα. Ο Χριστός είπε, “Τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ” (Μάρκον ι΄. 27). Ο Ιερεμίας είπε στον Θεό, “Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εις σε” (Ιερεμίας λβ΄. 17).

Μπορείτε να προσευχηθείτε για πράγματα που δεν πιστεύετε πως θα γίνουν, ή πως μπορούν να γίνουν. Ένας άνθρωπος είπε στον Ιησού πως ο γιος του ήταν δαιμονισμένος. Ο Χριστός τού είπε, “Εάν δύνασαι να πιστεύσῃς, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα” (Μάρκον θ΄. 23). Ο άνθρωπος είπε, “Πιστεύω, Κύριε· βοήθει εις την απιστίαν μου” (Μάρκον θ΄. 24). Ο Χριστός λύτρωσε το αγόρι από το πονηρό πνεύμα παρά το γεγονός πως ο πατέρας του δεν πίστευε πως θα γινόταν. Ο Θεός σάς ενθαρρύνει να προσεύχεστε ακόμη κι αν η πίστη σας είναι αδύναμη, ακόμη κι αν δεν πιστεύετε πως η απάντηση θα έρθει.

Ο Δρ Χάιμερς κήρυξε ένα μήνυμα που λεγόταν “Απιστία και πνευματική αναζωπύρωση – μια νέα αντίληψη (Unbelief and Revival – a New Insight)”. Σας έδειξε πώς να προσεύχεστε για διάφορα πράγματα, όπως το θαύμα της αναζωπύρωσης, παρά το γεγονός πως δεν το έχετε ξαναδεί. Ο Θεός είπε μέσα στη Βίβλο, “Διότι θέλω εκχέει ύδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν· θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνους σου” (Ησαΐας μδ΄. 3). Ένας άνθρωπος στη νήσο του Λιούις διεκδίκησε αυτήν την υπόσχεση στην προσευχή. Και ο Θεός έστειλε εκεί μία μεγάλη αναζωπύρωση.

Υπάρχουν πολλές, πολλές υποσχέσεις μέσα στη Βίβλο. Ο Θεός θα τιμήσει τον Λόγο Του. Διεκδικήστε τον Λόγο Του στην προσευχή. Διεκδικήστε τις υποσχέσεις Του! Ο Θεός θα ακούσει τα επιχειρήματα της προσευχής που γίνεται με τάξη. Αμήν.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΜΕΡΟΣ Β΄

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II

από τον Κο Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν

“Είθε να ήξερα πού να τον βρω! Θα πήγαινα μέχρι το θρόνο του! Θα έβαζα σε τάξη την υπόθεσή μου ενώπιόν του, και θα γέμιζα το στόμα μου με επιχειρήματα” (Ιώβ κγ΄. 3-4).

I.   Πρώτον, η απάντηση του Θεού στην προσευχή που έχει τάξη,
Έξοδος λβ΄. 11-12, 13, 14, Θρήνοι ε΄. 1, Ψαλμός οθ΄. 1-4, 9, 10, Ψαλμός κζ΄. 9, Ιωάννην ιδ΄. 6, 14, Εβραίους δ΄. 14, 16, ι΄. 19, ζ΄. 25, Λουκάν ια΄. 8, Ματθαίον ζ΄. 7, Λουκάν ιη΄. 7.

II.  Δεύτερον, η προσευχή που έχει τάξη διεκδικεί τις υποσχέσεις του Θεού, Ιωάννην ιζ΄. 17, ι΄. 35, Γένεση λβ΄. 12, Β΄ Σαμουήλ ζ΄. 25, Ψαλμός κζ΄. 10, Ματθαίον ζ΄. 9-11, Λουκάν ια΄. 13, Ιωάννην ιδ΄. 14, Ματθαίον ιη΄. 19, 20, Φιλιππησίους δ΄. 19, Ησαΐας μ΄. 31,
Ψαλμός ν΄. 15, Ιερεμίας λγ΄. 3, Μάρκον ι΄. 27, Ιερεμίας λβ΄. 17, Μάρκον θ΄. 23, 24, Ησαΐας μδ΄. 3.