Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΙΩΝΑΣ- ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ

JONAH – FROM DEATH TO LIFE!
(Greek)

από τον Δρ. Ρ. Λ. Χάιμερς, Τζ.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Ένα μήνυμα που κηρύχτηκε στην Μπάπτιστ Ταμπερνάκλ του Λος Άντζελες
Ημέρα του Κυρίου Πρωί, 5 Ιουνίου 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 5, 2016


Πρώτον, ένα σχόλιο για το θαλάσσιο τέρας. Κοιτάξτε στον Ιωνά 1:17. “Και διέταξε (σημ.μτφ.: Στην αγγλική μετάφραση του King James αντί για το ρήμα «διέταξε» έχει το ρήμα «προετοίμασε») Κύριος μέγα κήτος να καταπίη τον Ιωνάν.” Η εβραϊκή λέξη για το “προετοίμασε” είναι “mănăh.” Σημαίνει “συνιστώ,” “προετοιμάζω.” ήταν ιδιαίτερα προετοιμασμένο και συνιστάμενο. Δεν ξανάγινε τίποτα παρόμοιο στο παρελθόν, ούτε και στο μέλλον. Ήταν προετοιμασμένο από τον Κύριο τον Θεό. Τώρα σχετικά με το κήτος. Η εβραϊκή λέξη είναι “dag.” Σημαίνει θαλάσσιο πλάσμα – ένα τεράστιο, ικανό να καταπιεί άνθρωπο ολόκληρο, χωρίς να τον μασήσει. Και αυτό μας φέρνει στην περικοπή μας,

“Κατέβην εις τα έσχατα των ορέων· οι μοχλοί της γης είναι επάνωθέν μου διαπαντός· αλλ’ ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου” (Ιωνάς 2:6).

Σχολιάζοντας το Βιβλίο του Ιωνά, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής Ιωάννης Καλβίνος (John Calvin) είπε,

       Ότι σε αυτό [ο Χριστός] θα ήταν σαν τον Ιωνά, διότι Αυτός θα ήταν ένας προφήτης που επέστρεψε πίσω στη ζωή ... όπως ο Ιωνάς μετέστρεψε την Νινευή, αφότου επέστρεψε στη ζωή. Αυτό τότε είναι η απλή έννοια του περάσματος. Ως εκ τούτου, ο Ιωνάς δεν ήταν ένας τύπος του Χριστού, επειδή είχε σταλεί μακριά στα έθνη, αλλά επειδή επέστρεψε πίσω στη ζωή... (John Calvin, Commentaries on the Twelve Minor Prophets/ Σχόλια πάνω στους Δώδεκα Μικρούς Προφήτες, Baker Book House, 1998 reprint, τόμος 3, σελίδα 21).

Παρατηρήστε τα λόγια του Καλβίνου (Calvin) – Ο Ιωνάς ήταν “ένας προφήτης που ξαναγύρισε στη ζωή.” Η ανάσταση του Ιωνά από τους νεκρούς ήταν ένας τύπος της ανάστασης του Χριστού την τρίτη μέρα.

Ο Δρ. Μ.Ρ. ΝτεΧάαν (Dr. M. R. DeHaan) είπε επίσης, “Όταν ο προφήτης Ιωνάς ρίχτηκε στη θάλασσα και τον κατάπιε το μεγάλο ψάρι, έγινε ένας ξεκάθαρος τύπος του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού” (M. R. DeHaan, M.D., Jonah – Fact or Fiction?, Zondervan Publishing House, 1957, σ. 80). Ο Δρ. Τζ. Βέρνον ΜακΓκι (Dr. J. Vernon McGee) είπε το ίδιο πράγμα στο βιβλίο του Thru the Bible Commentary.

Ο Δρ. Μέρφυ Λουμ (Dr. Murphy Lum) δίδασκε Εβραϊκά σε μια σχολή στη Νότια Καλιφόρνια. Ο Δρ. Λουμ (Dr. Lum) μου είπε, “Ο Ιησούς μας έδωσε το καλύτερο σχόλιο πάνω στον Ιωνά στο Ματθαίος 12:40.” Σε αυτό το εδάφιο, ο Ιησούς είπε,

“Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας” (Ματθαίος 12:40).

Τρία μαθήματα προέκυψαν από τη δήλωση του Χριστού:

1.  Ο Ιωνάς είναι η εικόνα του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού.

“Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας” (Ματθαίος 12:40).

2.  Ο Ιωνάς ως εκ τούτου είναι μια εικόνα της σωτηρίας διαμέσου της χάρης.

“Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύος αυτού, την οποίαν ενήργησεν εν τω Χριστώ, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών, και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν τοις επουρανίοις…” (Εφεσίους 1:19-20).

Η ανάσταση του Χριστού εφαρμόζεται τότε στον μεταστραφέντα.

“Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν” (Εφεσίους 2:1).

Και, ξανά, μας λέγεται,

“Και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού” (Εφεσίους 2:5-6).

Αυτά τα εδάφια δείχνουν ότι ο μη μεταστραφημένος άνθρωπος είναι νεκρός μέσα στην αμαρτία και πρέπει να γίνει ζωντανός μέσα στον Χριστό. Η εμπειρία από τον “θάνατο στην ζωή” της μεταστροφής συνδέεται και ενεργοποιείται με τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού – και έτσι απεικονίζεται σε αυτό που συνέβη στον Ιωνά (βλ. Ματθαίος 12:40).

3.  Η ανάσταση του Ιωνά είναι επίσης, ως εκ τούτου, μια απεικόνιση της βάπτισης ενός πιστού μέσω εμβάπτισης. Το Ρωμαίους 6:3-4 λέει,

“¨Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις τον Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν” (Ρωμαίους 6:3-4).

Διαμέσου της πίστης, ο πιστός έχει βαπτιστεί μέσα στον Χριστό, έχει ενωθεί με τον Χριστό στον θάνατο και την ανάστασή Του. Ο Δρ. ΜακΆρθουρ (Dr. MacArthur) λέει πολύ σωστά, “Σίγουρα το βάπτισμα στο νερό απεικονίζει αυτήν την πραγματικότητα…” (ό.π., σχόλια πάνω στο Ρωμαίους 6:3). Έτσι, η εμπειρία της μεταστροφής, που απεικονίζεται στο βάπτισμα στο νερό, μας στρέφει στον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού, των οποίων ο Ιωνάς αποτελεί τύπο (βλ. Ματθαίος 12:40).


Για να ανακεφαλαιώσουμε,


1.  Ο Ιωνάς απεικόνιζε τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού.

2.  Ο Ιωνάς απεικόνιζε τον πνευματικό θάνατο και την ανάσταση του πιστού.

3.  Ο Ιωνάς απεικόνιζε το βάπτισμα του πιστού.


Ήταν ο Χριστός πραγματικά νεκρός; Ναι. Είναι ένας μη μεταστραφημένος άνθρωπος πραγματικά νεκρός στις παραβάσεις και τις αμαρτίες; Ναι. Ένας μεταστραφημένος άνθρωπος ανασταίνεται πραγματικά από τον θάνατο; Ναι. Ένας έμπειρος κήρυκας μπορεί να δει ακόμη και την αλλαγή στο πρόσωπο και τις εκφράσεις τους.

Ήταν ο Ιωνάς πραγματικά νεκρός σε αυτό το μεγάλο ψάρι; Νομίζω πως η απάντηση είναι προφανής! Όπως είπε ο Δρ. Λουμ (Dr. Lum), “Ο Ιησούς μας έδωσε το καλύτερο σχόλιο πάνω στον Ιωνά στο Ματθαίος 12:40.”

“Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας.”

Ο Ιησούς ήταν πραγματικά νεκρός - έτσι η σύγκρισή Του δείχνει ότι ο Χριστός πίστευε πως ο Ιωνάς ήταν πραγματικά νεκρός. Αυτό βάζει τέλος σε κάθε αντιλογία! Ο Ιωνάς το κατέστησε σαφές, όταν είπε,

Κατέβην εις τα έσχατα των ορέων· οι μοχλοί της γης είναι επάνωθέν μου διαπαντός· αλλ’ ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου” (Ιωνάς 2:6).

Η εβραϊκή λέξη για τη φθορά είναι “shachath.” Σημαίνει “τάφος,” και σηματοδοτεί τον θάνατο του Ιωνά.

Τα δύο πρώτα κεφάλαια του Ιωνά αποτελούν επίσης και μια εικόνα μεταστροφής. Με πολλούς τρόπους παρουσιάζει και την δική μου μεταστροφή. Ο Θεός μίλησε στην καρδιά του Ιωνά και του είπε να πάει να κηρύξει στη Νινευή. Ο Θεός μίλησε στην καρδιά μου και μου είπε ότι θα ήμουν ένας μάρτυρας για Εκείνον. Ο Ιωνάς έτρεξε μακριά από την παρουσία του Θεού. Μπήκε σε ένα πλοίο και απέπλευσε όσο πιο μακριά από Νινευή μπορούσε. Έφυγα από την εκκλησία στο Χάντινγκτον Παρκ (Huntington Park) και και περπάτησα στους δρόμους του Λος Άντζελες μέσα στο σκοτάδι και τον φόβο. Έτρεξα μακριά από τον Θεό, όπως έκανε ο Ιωνάς. Αλλά ο Θεός έστειλε μια μεγάλη καταιγίδα στον Ιωνά στο πλοίο. Περιπλανιόμουν πέρα δώθε και αισθανόμουν ότι δεν είχα καμία ελπίδα. Ο Ιωνάς πετάχτηκε στη θάλασσα και τον κατάπιε ένα μεγάλο θαλάσσιο τέρας. Πήγα σε μια κινεζική εκκλησία και προσπάθησα να πάω στο κολέγιο. Είχα βουτηχτεί στην κατάθλιψη και την απελπισία. Δεν μπορούσα να πάω στο κολέγιο, επειδή δεν είχα αυτοκίνητο. Έπρεπε να πάρω το λεωφορείο για αρκετές ώρες για να φτάσω εκεί και πίσω. Έπρεπε να πάω στη δουλειά όταν γυρνούσα από το κολέγιο. Δεν είχα χρόνο για να μελετήσω. Ήξερα ότι έμενα πίσω στα μαθήματά μου. Ένιωσα σαν να με κατάπινε ο διάβολος. Δεν υπήρχε καθόλου φως. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Δεν υπήρχε καμία ειρήνη. Ένιωσα σαν τον Ιωνά μέσα στο στομάχι του μεγάλου θαλάσσιου κήτους.

“Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ορέων· οι μοχλοί της γης είναι επάνωθέν μου διαπαντός...” (Ιωνάς 2:5, 6).

Έτσι ένιωσα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά ο Θεός μου έδειχνε τη ματαιοδοξία και την απελπισία αυτής της ζωής. Και οι αμαρτίες μου ήταν συνεχώς μπροστά μου!

Ένιωσα σαν ένα από τους νέους άνδρες μας, τον Σέρτζιο Μέλο (Sergio Melo). Όταν κάτω από καταδίκη, ο Σέρτζιο (Sergio) είπε, “Δεν μπορώ να κρατάω αυτό το βάρος πια. Ήμουν βαριά προβληματισμένος... Ήμουν κάτω από μια φοβερή αναταραχή, και ενοχή για την αμαρτία μου... Τίποτα δεν θα μπορούσε να με κάνει να γελάσω ή να με τραβήξει έξω από αυτό το πρόβλημα ... Είπα στον εαυτό μου, «Τι θα συμβεί αν πεθάνω τώρα;» «δεν μπορώ να πεθάνω τώρα, όχι σε αυτή την κατάσταση». Μετά συνέχιζα να κοιτάω τα πρόσωπα όλων των περαστικών, και μου θύμισε αυτό που ο Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) είχε πει σε ένα κήρυγμα ότι έβλεπε τους ανθρώπους να περπατάνε σαν ζόμπι, χωρίς να ανησυχούν για την ψυχή τους.” Αυτός ήταν ο Σέρτζιο (Sergio), που γύριζε με τα πόδια στο σπίτι ένα πρωί, κάτω από βαθύ έλεγχο αμαρτίας, όπως ο Ιωνάς βαθιά στον ωκεανό.

Και ο Τζον Κέιγκαν (John Cagan) είχε μια παρόμοια εμπειρία. Ο Τζον (John) είπε, “Εκείνες τις εβδομάδες [πριν] τη μεταστροφή μου ένιωθα σαν να πεθαίνω· Δεν κοιμόμουν, δεν μπορούσα να χαμογελάσω. Δεν μπορούσα να βρω καμία μορφή ειρήνης... Απέρριπτα όλες τις σκέψεις που είχα για τον Θεό και τη μεταστροφή, αρνιόμουν να το σκεφτώ, αλλά δεν μπορούσα να βρω καμία ειρήνη... Δεν μπορούσα να σταματήσω να νιώθω να βασανίζομαι... Άρχισα να μισώ τον εαυτό μου, να μισώ την αμαρτία μου και το πώς με έκανε να νιώθω... οι αμαρτίες μου γινόντουσαν ασταμάτητα όλο και χειρότερες.”

Η Σορίγια Γιάνσυ (Soriya Yancy) είπε, “Ο Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) κήρυξε σκληρά και δυνατά πάνω στην αμαρτία... Θυμήθηκα όλα τα λάθος πράγματα που είχα κάνει. Την αμαρτία στις σκέψεις μου, τα ψέματα, και πολλές [άλλες] αμαρτίες. Ένιωσα ντροπή και δεν μπορούσα να αντικρίσω τον Θεό... Έκλαψα. Σκέφτηκα, ‘εγώ ποτέ δεν θα βρω τον Χριστό’... Έκλαιγα και ξανάκλαιγα. Νόμιζα ότι ποτέ δεν θα είχα τον Χριστό ως Σωτήρα μου.”

Ο Ιωνάς είπε, “Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου... πάσαι αι τρικυμίαι σου και τα κύματά σου διήλθον επάνωθέν μου” (Ιωνάς 2:5, 3).

Έτσι ένιωθα μέχρι που ο Χριστός ήρθε σε μένα, και ο Χριστός άρχισε να εκχύνει την αγάπη Του σε μένα, και εγώ έψαλλα, "Θαυμάσια αγάπη, πώς γίνεται Εσύ, ο Θεός μου, να πεθάνεις για μένα;" Και ο Ιωνάς έκραξε και είπε, “Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου” (Ιωνάς 2:9).

“Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξήμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν” (Ιωνάς 2:10).

Δόξα στον Θεό! Τη στιγμή που εμπιστεύεσαι τον Ιησού θα "πεταχτείς έξω" από τις αμαρτίες σου! Θα πεταχτείς έξω από τη λαβή του διαβόλου! Θα πεταχτείς έξω από τον θάνατο - σε μια νέα ζωή στον Ιησού Χριστό! Αγαπητοί μου φίλοι, εάν στραφείτε στον Ιησού, θα διαπιστώσετε ότι ο Ιωνάς είχε δίκιο – “Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου.” Όπως το θέτουν οι σύγχρονες μεταφράσεις, “η σωτηρία είναι από τον Κύριο.” Είναι ένα δώρο από τον Θεό εν Χριστώ.

Βλέπεις την ανάγκη σου για σωτηρία; Είναι φυσιολογικό να μην αισθάνεσαι την ανάγκη. Οι άνθρωποι στη φυσική, φυσιολογική τους κατάσταση δεν αισθάνονται αυτή την ανάγκη καθόλου. Χρειάζεται ένα θαύμα για κάποιον να αισθανθεί όπως ο Σέρτζιο (Sergio), ή όπως ο Τζον Κέιγκαν (John Cagan), ή όπως η Σορίγια (Soriya) - ή όπως έκανε ο Ιωνάς - ή όπως έκανα ως νεαρός άνδρας είκοσι χρονών, περπατώντας στους δρόμους του Λος Άντζελες μόνος. Χρειάζεται το θαυματουργό έργο του Αγίου Πνεύματος για να φέρει ένα πρόσωπο κάτω από έλεγχο. Μόνο μια πράξη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να κάνει ένα άτομο να πει στην καρδιά του, “Η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός” (Ψαλμός 51:3).

Έχεις εξετάσει τον εαυτό σου; Έχεις πραγματικά κοιταξει την καρδιά σου; Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σένα, αν δεν το κάνεις αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν μακριά από αυτό - όπως ο Ιωνάς έτρεξε μακριά από την παρουσία του Θεού. Οι άνθρωποι γεμίζουν το χρόνο τους για να αποφύγουν να σκεφτούν την αμαρτία τους. Μερικοί άνθρωποι παρακολουθούν σχεδόν ατελείωτες βίντεο παιχνίδια για να μην σκέφτονται, για να κρυφτούν από τον Θεό. Άλλοι πάντα τρέχουν τριγύρω κάνοντας πράγματα - για να μην σκέφτονται. Άλλοι βυθίζονται στη δουλειά ή στο διάβασμα, ή αναζητούν μια καριέρα, ή σχεδόν ο,τιδήποτε τους σταματάει από το να σκέφτονται την αμαρτία τους. Ο Δρ. Λλόυντ- Τζόουνς (Dr. Lloyd-Jones) είπε, “Πρέπει να παλέψεις για τη ζωή σου και πρέπει να παλέψεις για την ψυχή σου. Ο κόσμος θα κάνει τα πάντα για να σε αποτρέψει από το αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου” – για να σε αποτρέψει από το να σκέφτεσαι την αμαρτία σου (“The Sinner’s Confession”).

Θα πρέπει να σκεφτείς τις παραβάσεις σου. Παράβαση σημαίνει απείθεια, μια επιθυμία να κάνεις το δικό σου, μια επιθυμία να κάνεις ό, τι ξέρεις πως είναι λάθος. Σημαίνει να κάνεις κάτι που η δική σου συνείδηση ξέρει είναι λάθος. Είναι μια εσκεμμένη πράξη αμαρτίας. Η συνείδησή σου είπε "όχι" - αλλά εσύ το έκανες ούτως ή άλλως. Αυτό είναι η παράβαση!

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκεφτείς την ανομία σου. Αυτό σημαίνει ότι σκέφτηκες ή έκανες πράγματα που ήταν στρεβλά, διεστραμμένα - κακές σκέψεις, στρεβλές, ανέντιμες, άσχημες, βρώμικες - ανομία στην καρδιά σου και στη ζωή σου!

Μετά υπάρχει και η λέξη “αμαρτία.” Σημαίνει “χάνω τον στόχο.” Είναι σαν έναν άνθρωπο που πυροβολεί έναν στόχο, αλλά αστοχεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Αυτό σημαίνει ότι δεν ζεις με τον τρόπο που έπρεπε να ζεις. Αυτό σημαίνει ότι έχεις χάσει τον στόχο. Δεν ζεις με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να ζεις. Γι’ αυτό είσαι τόσο δυστυχισμένος!

Όταν το Πνεύμα του Θεού φέρνει αυτά τα πράγματα στο μυαλό σου, μην τα σπρώχνεις μακριά. Τότε θα έρθεις κάτω από έλεγχο. Βεβαιώσου ότι δεν σπρώχνεις αυτές τις σκέψεις μακριά. Αν το κάνεις, μπορεί να μην έχεις άλλη ευκαιρία ξανά. Ο Θεός μπορεί να μην σε φέρει ποτέ ξανά κάτω από έλεγχο. Και αν ο Θεός δεν το κάνει αυτό είσαι καταδικασμένος, να χαθείς αιώνια, ακόμη και αν συνεχίσεις να ζεις σε αυτόν τον κόσμο.

Προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να σε κάνει δυσαρεστημένο με τον εαυτό σου, να σε κάνει να νιώσεις εντελώς χαμένος, αηδιασμένος με τον εαυτό σου, χαμένος - χωρίς ελπίδα! Μόνο τότε θα είσαι σε θέση να πεις, “Αι ανομίαι μου υπερέβησαν την κεφαλήν μου· ως φορτίον βαρύ υπερεβάρυναν επ’ εμέ” (Ψαλμός 38:4). Τότε, θα νιώσεις ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει. Μόνο τότε θα νιώσεις ότι τίποτα δεν μπορεί να σε καθαρίσει, παρά μόνο το αίμα του Ιησού, που έχυσε στον Σταυρό. Μόνο τότε θα σταματήσεις να παίζεις παιχνίδια με τον εαυτό σου. Μόνο τότε θα μισήσεις την αμαρτία σου και θα στραφείς προς τον Ιησού, και θα εμπιστευτείς μόνο Αυτόν. Μόνο τότε θα είσαι σε θέση να πεις μαζί με τον Ιωνά, “Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου” (Ιωνάς 2:9). Μόνο τότε θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που ο ύμνος λέει,

Έρχομαι, Κύριε!
Έρχομαι τώρα σε Σένα!
Πλύνε με, καθάρισέ με μέσα στο αίμα
Που έτρεξε στον Γολγοθά.
      (“I Am Coming, Lord” του Lewis Hartsough, 1828-1919).

Αν θα ήθελες να μιλήσεις μαζί μας για το πώς να καθαριστείς με το αίμα του Ιησού, παρακαλώ άφησε το κάθισμά σου και ακολούθησε τον Δρ. Κέιγκαν (Dr. Cagan) και τον Τζον Κέιγκαν (John Cagan) στο πίσω μέρος της αίθουσας. Θα σε πάνε σε ένα ήσυχο δωμάτιο όπου μπορούμε να μιλήσουμε και να προσευχηθούμε. Αμήν.


ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net (κάντε κλικ εδώ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ Χάιμερς (Dr. Hymers), και τα υπόλοιπα
βιντεοσκοπημένα κηρύγματα της εκκλησίας μας προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Περικοπή που Διαβάστηκε Πριν το Κήρυγμα από τον κ. Άβελ Προύντχομ
(Mr. Abel Prudhomme): Ιωνάς 2:1-9.
Σόλο που Τραγουδήθηκε Πριν το Κήρυγμα από τον κ. Μπέντζαμιν Κίνκαϊντ
Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
“I Am Coming, Lord” (του Lewis Hartsough, 1828-1919).