Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΟΙ ΕΠΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Λος Άντζελες
Κυριακή βράδυ, 20 Μαρτίου 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 20, 2016

“Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών” (Λουκάν κγ΄. 33).


Τα σωματικά παθήματα του Ιησού ήταν έντονα. Ξεκίνησαν με φραγγέλωμα, ένα είδος μαστιγώματος που κυριολεκτικά ξεσκίζει το δέρμα κάνοντας βαθιές πληγές στη πλάτη. Πολλοί άνθρωποι πέθαιναν από το φραγγέλωμα και μόνο. Μετά, έβαλαν ένα αγκάθινο στεφάνι επάνω στο κεφάλι Του. Τα τεράστια αγκάθια έσκισαν το δέρμα στους κροτάφους Του, και το Αίμα έτρεχε στο πρόσωπό Του. Επίσης, Τον χτυπούσαν στο πρόσωπο, Τον έφτυναν, και τράβαγαν τούφες απ' τα γένια Του με τα χέρια τους. Μετά, Τον έβαλαν να κουβαλήσει το Σταυρό Του στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, μέχρι τον τόπο της εκτέλεσης που λεγόταν Κρανίου τόπος. Στο τέλος, κάρφωσαν τεράστιες πρόκες στα πόδια Του και στους καρπούς των χεριών Του. Έτσι Τον κάρφωσαν στο Σταυρό. Η Βίβλος λέει:

“Τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού (το παρουσιαστικό Του) άδοξον (παραμορφωμένο) παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των υιών των ανθρώπων (παραμορφωμένο πέρα από κάθε ανθρώπινη ομοιότητα)” (Ησαΐας νβ΄. 14).

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε ταινίες, τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ να παίζουν τον Ιησού. Αυτές οι ταινίες ποτέ δεν δείχνουν επαρκώς τη βαθιά φρίκη και ωμή αγριότητα της σταύρωσης. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το τι βίωσε στην πραγματικότητα ο Ιησούς στο Σταυρό. Μόνο όταν βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία “Τα Πάθη του Χριστού” είδαμε στα αλήθεια τι Του έκαναν. Ήταν πραγματικά απαίσιο.

Είχε σχισμές στο κεφάλι Του. Το Αίμα έτρεχε στο πρόσωπό Του και το λαιμό Του. Τα μάτια Του ήταν σχεδόν κλειστά από το πρήξιμο. Η μύτη Του ίσως να είχε σπάσει, όπως και ίσως το ζυγωματικό Του. Τα χείλη Του ήταν σκισμένα και ματωμένα. Θα ήταν δύσκολο να Τον αναγνωρίσεις.

Όμως, αυτό ακριβώς είχε πει ο προφήτης Ησαΐας για τον Πάσχοντα Δούλο, “Τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των υιών των ανθρώπων” (Ησαΐας νβ΄. 14). Οι εμπαιγμοί και τα φτυσίματα είχαν επίσης προφητευτεί από τον Ησαΐα: “Τον νώτον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγόνας μου εις τους μαδίζοντας· δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτυσμάτων” (Ησαΐας ν΄. 6).

Αυτό μας φέρνει στο Σταυρό. Ο Ιησούς είναι σταυρωμένος εκεί, στάζοντας με Αίμα. Καθώς κρέμεται στο Σταυρό, δίνει εφτά μικρούς λόγους. Θέλω να συλλογιστούμε αυτούς τους εφτά τελευταίους λόγους του Ιησού επάνω στο Σταυρό.

I. Ο πρώτος λόγος – συγχώρεση.

“Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε· Πάτερ, συγχώρησον αυτούς· διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι” (Λουκάν κγ΄. 33-34).

Γι' αυτόν τον λόγο πήγε ο Ιησούς στο Σταυρό – για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Πολύ καιρό πριν πάει στην Ιερουσαλήμ, γνώριζε πως θα Τον θανατώσουν. Η Καινή Διαθήκη διδάσκει πως εσκεμμένα επέτρεψε στον Εαυτό του να σταυρωθεί για τις αμαρτίες σας.

“Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διά να φέρη ημάς προς τον Θεόν” (A΄ Πέτρου γ΄. 18).

“Ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς” (Α΄ Κορινθίους ιε΄. 3).

Ο Ιησούς προσευχήθηκε, “Πάτερ, συγχώρησον αυτούς”, καθώς κρεμόταν από το Σταυρό. Ο Θεός απάντησε στην προσευχή Του. Κάθε άνθρωπος που εμπιστεύεται πλήρως τον Ιησού συγχωρείται. Ο θάνατός Του επάνω στο Σταυρό πληρώνει το τίμημα της αμαρτίας σας. Το Αίμα Του καθαρίζει τις αμαρτίες σας.

II. Ο δεύτερος λόγος – σωτηρία.

Δύο ληστές σταυρώθηκαν, ένας στα δεξιά και ένας στα αριστερά του Ιησού.

“Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων εβλασφήμει αυτόν, λέγων· Εάν συ ήσαι ο Χριστός, σώσον σεαυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπληττεν αυτόν, λέγων· Ουδέ τον Θεόν δεν φοβείσαι συ, όστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη; και ημείς μεν δικαίως· διότι άξια των όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν· ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν· Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω” (Λουκάν κγ΄. 39-43).

Η συζήτηση με τον δεύτερο ληστή αποκαλύπτει πολλά. Δείχνει πως

1. Η σωτηρία δεν βασίζεται στο βάπτισμα ή στο να γίνεις μέλος τοπικής εκκλησίας – ο ληστής δεν έκανε κανένα απ' αυτά.

2. Η σωτηρία δεν βασίζεται σε καλά αισθήματα – ο ληστής είχε μόνο άσχημα αισθήματα - όχι μόνο ήταν σταυρωμένος αλλά ένιωθε τον έλεγχο του Θεού περί αμαρτίας.

3. Η σωτηρία δεν βασίζεται στο να σηκώσεις το χέρι σου – τα χέρια του ήταν καρφωμένα επάνω στο σταυρό, όπως επίσης και τα πόδια του.

4. Η σωτηρία δεν βασίζεται στο να “ζητήσεις από τον Ιησού να έρθει μέσα στην καρδιά σου”. Ο ληστής θα ήταν έκθαμβος αν κάποιος του έλεγε να κάνει κάτι τέτοιο!

5. Η σωτηρία δεν βασίζεται στην “προσευχή μετανοίας”. Ο ληστής δεν προσευχήθηκε αυτήν την προσευχή. Απλά ζήτησε από τον Ιησού να τον θημηθεί.

6. Η σωτηρία δεν βασίζεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Ο ληστής δεν είχε χρόνο να κάνει κάτι τέτοιο.


Ο ληστής σώθηκε με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να σωθείς και εσύ:

“Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή” (Πράξεις ις΄. 31).

Πιστέψτε με όλη σας την καρδιά στον Ιησού, και θα σας σώσει με το Αίμα Του και τη δικαιοσύνη Του, όπως έσωσε και τον σταυρωμένο ληστή.

III. Ο τρίτος λόγος – στοργή.

“Ίσταντο δε πλησίον εις τον σταυρόν του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον, τον οποίον ηγάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού· Γύναι, ιδού ο υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν· Ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού” (Ιωάννην ιθ΄. 25-27).

Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη να φροντίσει τη μητέρα Του. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο το να σωθείς. Χρειάζεσαι φροντίδα. Ο Χριστός ανέθεσε στον Απόστολο Ιωάννη τη φροντίδα της αγαπητής Του μητέρας. Αναθέτει εσάς στη φροντίδα της τοπικής εκκλησίας. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει τη χριστιανική ζωή χωρίς τη φροντίδα και τη στοργή της τοπικής εκκλησίας. Αυτή είναι μια αλήθεια που συχνά ξεχνιέται στις ημέρες μας.

“Ο δε Κύριος προσέθετε καθ' ημέραν εις την εκκλησίαν (στην Ιερουσαλήμ) τους σωζομένους” (Πράξεις β΄. 47).

IV. Ο τέταρτος λόγος – οδύνη.

“Από δε έκτης ώρας σκότος έγεινεν εφ' όλην την γην έως ώρας εννάτης· περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;” (Ματθαίον κζ΄. 45-46).

Αυτή η οδυνηρή κραυγή του Ιησού δείχνει την πραγματικότητα της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός Πατέρας γύρισε την πλάτη Του, καθώς ο Θεός Υιός βάσταξε τις αμαρτίες σας επάνω στο Σταυρό. Η Βίβλος λέει:

“Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός” (Α΄ Τιμόθεο β΄. 5).

V. Ο πέμπτος λόγος – παθήματα.

“Μετά τούτο γινώσκων ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέσθησαν διά να πληρωθή η γραφή, λέγει· Διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγείον πλήρες όξους· και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους και περιθέσαντες εις ύσσωπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού” (Ιωάννην ιθ΄. 28-29).

Αυτό το εδάφιο δείχνει τα τρομερά παθήματα που υπέφερε ο Ιησούς για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας:

Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών” (Ησαΐας νγ΄. 5).

VI. Ο έκτος λόγος – εξιλέωση.

“Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, Τετέλεσται” (Ιωάννην ιθ΄. 30).

Πολλά απ' όσα έχω μόλις πει, θα μπορούσε να τα πει κι ένας Καθολικός ιερέας. Αλλά επάνω σ' αυτόν τον έκτον λόγο στηρίζεται ολόκληρη η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, όπως και η πίστη των Βαπτιστών ανά τους αιώνες. Ο Ιησούς είπε: “Τετέλεσται”.

Είχε δίκιο ο Ιησούς όταν είπε: “Τετέλεσται”; Η Καθολική εκκλησία λέει: “Όχι”. Λένε πως ο Ιησούς πρέπει να σταυρώνεται συνέχεια, και να προσφέρεται συνέχεια σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Αλλά η Βίβλος λέει πως αυτό είναι λάθος.

“Είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ (μια για πάντα) γενομένης” (Εβραίους ι΄. 10).

“Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διά παντός τους αγιαζομένους” (Εβραίους ι΄. 14).

“Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ' ημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας· αλλ' αυτός (ο Ιησούς) αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθησε διαπαντός εν δεξιά του Θεού” (Εβραίους ι΄. 11-12).

Ο Ιησούς πλήρωσε το πλήρες τίμημα των αμαρτιών μας, μια για πάντα, επάνω στο Σταυρό.

Ο Ιησούς πλήρωσε τα πάντα,
   Τα πάντα σ' Αυτόν χρωστώ.
Η αμαρτία είχε αφήσει σημάδι πορφυρό,
   Αυτός το έκανε λευκό σαν το χιόνι.
      (“Jesus Paid It All” της Elvina M. Hall, 1820-1889).

VII. Ο έβδομος λόγος - αφοσίωση στον Θεό.

“Και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς είπε· Πάτερ, εις χείρας σου παραδίδω το πνεύμα μου· και ταύτα ειπών εξέπνευσεν” (Λουκάν κγ΄. 46).

Ο Ιησούς έδειξε την απόλυτη αφοσίωσή Του στον Θεό Πατέρα, με την τελευταία Του δήλωση πριν το θάνατο. Όπως τόνισε ο μεγάλος Σπέρτζεον (Spurgeon), αυτή η δήλωση αντανακλά τα πρώτα καταγεγραμμένα λόγια του Ιησού: “Δεν ηξεύρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός μου;” (Λουκάν β΄. 49). Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Ιησούς έκανε το θέλημα του Θεού.

Ένας από τους σκληρούς εκατόνταρχους που Τον κάρφωσαν στο Σταυρό, άκουσε αυτούς τους επτά λόγους. Ο εκατόνταρχος είχε δει πολλές σταυρώσεις, αλλά δεν είχε ξαναδεί άνθρωπο να πεθαίνει με τον τρόπο που πέθανε ο Ιησούς, δίνοντας ένα υπέροχο κήρυγμα καθώς ξεψυχούσε.

“Ιδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον, εδόξασε τον Θεόν, λέγων· Όντως ο άνθρωπος ούτος ήτο δίκαιος” (Λουκάν κγ΄. 47).

Αυτός ο εκατόνταρχος σκέφτηκε λίγο παραπάνω τον Ιησού, και τότε είπε,

“Αληθώς ο άνθρωπος ούτος ήτο Υιός Θεού” (Μάρκον ιε΄. 39).

Είναι Υιός του Θεού! Είναι αναστημένος – ζωντανός, σωματικά – από τους νεκρούς. Έχει αναληφθεί στον Ουρανό. Κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. “Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή” (Πράξεις ις΄. 31).

Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν πως η πίστη στον Θεό είναι αρκετή. Αλλά κάνουν λάθος. Κανείς δεν σώζεται με πίστη στον Θεό μόνο. Ο Ιησούς είπε: “Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6). Ο Δρ Ε. Ου. Τόουζερ (Dr. A. W. Tozer) είπε: “Ο Χριστός δεν είναι μία εκ πολλών οδών που οδηγούν στον Θεό, ούτε και η καλύτερη εκ πολλών οδών· είναι η μόνη οδός” (That Incredible Christian, σελ. 135). Αν δεν εμπιστεύεστε τον Ιησού είστε χαμένοι. Όσο “καλοί” κι αν είστε, όσο συχνά και να πηγαίνετε εκκλησία, ή διαβάζετε τη Βίβλο, είστε χαμένοι αν δεν έχετε εμπιστευτεί τον Ιησού. “Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.” Ο Ιησούς είναι ο μόνος με Αίμα που μπορεί να σας καθαρίσει από την αμαρτία σας. Αμήν.

Αν αυτό το κήρυγμα σας ευλόγησε, ο Δρ Χάιμερς θα ήθελε να ακούσει από σας. ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net. (κάνε κλικ στο λίνκ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων
(copyright). Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς
(Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς
(Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Κο Άβελ Προύντχομ (Mr. Abel Prudhomme): Μάρκον ιε΄. 24-34.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Blessed Redeemer”
(της Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΠΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών” (Λουκάν κγ΄. 33).

(Ησαΐας νβ΄. 14, ν΄. 6)

I.    Ο πρώτος λόγος – συγχώρεση, Λουκάν κγ΄. 33-34, Α΄ Πέτρου γ΄. 18,
Α΄ Κορινθίους ιε΄. 3.

II.   Ο δεύτερος λόγος – σωτηρία, Λουκάν κγ΄. 39-43, Πράξεις ις΄. 31.

III.  Ο τρίτος λόγος – στοργή, Ιωάννην ιθ΄. 25-27, Πράξεις β΄. 47.

IV.  Ο τέταρτος λόγος – οδύνη, Ματθαίον κζ΄. 45-46, Α΄ Τιμόθεο β΄. 5.

V.   Ο πέμπτος λόγος – παθήματα, Ιωάννην ιθ΄. 28-29, Ησαΐας νγ΄. 5.

VI.  Ο έκτος λόγος – εξιλέωση, Ιωάννην ιθ΄. 30, Εβραίους ι΄. 10,
Εβραίους ι΄. 14, 11-12.

VII. Ο έβδομος λόγος - αφοσίωση στον Θεό, Λουκάν κγ΄. 46,
Λουκάν β΄. 49, κγ΄. 47, Μάρκον ιε΄. 39, Πράξεις ις΄. 31,
Ιωάννην ιδ΄. 6.