Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ

(ΚΗΡΥΓΜΑ Νο86 ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Greek)

από τον Δρ. Ρ. Λ. Χάιμερς, Τζ.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Ένα μήνυμα που κηρύχτηκε στην Μπάπτιστ Ταμπερνάκλ του Λος Άντζελες
Ημέρα του Κυρίου Απόγευμα, 6 Δεκεμβρίου 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 6, 2015

“Ελάλησε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είσθαι πάροικον εν γη ξένη, και θέλουσι δουλώσει αυτό και καταθλίψει τετρακόσια έτη· και το έθνος, εις το οποίον θέλουσι δοθλωθή, εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός· και μετά ταύτα θέλουσιν εξέλθει και θέλουσι με λατρεύσει εν τω τόπω τούτω. Και έδωκεν εις αυτόν διαθήκην περιτομής· και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν τη ογδόη ημέρα, και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας. Και οι πατριάρχαι, φθονήσαντες τον Ιωσήφ, επώλησαν εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήτο μετ’ αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκεν εις αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου, όστις κατέστησεν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφ’ όλην την γην της Αιγύπτου και χαναάν και θλίψις μεγάλη, και δεν εύρισκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δεο Ιακώβ ότι υπήρχε σίτος εν Αιγύπτω, εξαπέστειλε πρώτην φοράν τους πατέρας ημών· και εν τη δευτέρα ανεγνωρίσθη ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς αυτού, και εφανερώθη εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εβδομήκοντα πέντε ψυχάς.” (Πράξεις 7:6-14).


Δύο άνδρες με το όνομα Ιωσήφ είναι εξέχοντες στην Αγία Γραφή. Ο Ιωσήφ στην Καινή Διαθήκη ήταν ο πατριός του Ιησού, του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο Ιωσήφ της Παλαιάς Διαθήκης ήταν γιος του Ιακώβ. Μιλάω απόψε το βράδυ για τον Ιωσήφ της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωσήφ ήταν ο τελευταίος από τους επτά μεγάλους αγίους για τους οποίους μιλάει το βιβλίο της Γένεσης. Οι επτά ήταν ο Αδάμ, ο Άβελ, ο Νώε, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ. Περισσότερα κεφάλαια της Γένεσης μιλούν για τον Ιωσήφ από οποιονδήποτε από τους άλλους. Ο Άρθουρ Γ. Πίνκ (Arthur W. Pink) είπε,

Είναι η ζωή του Ιωσήφ που εξηγεί την αξιοσημείωτη [αύξηση] των Εβραίων από μια χούφτα περιπλανώμενων βοσκών σε μια [μεγάλη] αποικία στην Αίγυπτο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο [κύριος] λόγος για τον οποίον η ζωή του Ιωσήφ περιγράφεται με τέτοια πληρότητα λεπτομέρειας είναι επειδή σχεδόν τα πάντα [στην ζωή του] αποτελούν τύπο με κάτι σε σχέση με τον Χριστό ...ανάμεσα στην ιστορία του [Ιωσήφ] και εκείνη του Χριστού μπορούμε να εντοπίσουμε πλήρως εκατό σημεία αναλογίας! (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 reprint, σσ. 342, 343).

Ο Ιωσήφ είναι σαφώς ένας τύπος, ή εικόνα του ερχόμενου Χριστού. Κάποιοι έχουν πει ότι δεν υπάρχει αντίτυπο του Ιωσήφ στην Καινή Διαθήκη. Τα σχόλια της Βίβλου του Σκόφιλντ (Scofield Bible) πάνω στην Γένεση 37: 2 λένε “Πουθενά δεν επιβεβαιώνεται ότι ο Ιωσήφ ήταν ένας τύπος του Χριστού.” Αυτό είναι λάθος. Τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης δείχνουν ότι η ζωή του Ιωσήφ είναι με πολλούς τρόπους ένας τύπος, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το αντίτυπο, η εκπλήρωση του τύπου. Καθώς τα σχόλια της Σκόφιλντ (Scofield) συνεχίζουν, “οι αναλογίες παρά είναι πολλές για να είναι τυχαίες.” Ο Άρθουρ Γ. Πίνκ (Arthur W. Pink) έδωσε “εκατό σημεία αναλογίας” – συγκρίσεις ανάμεσα στον Ιωσήφ και τον Ιησού τον Υιό του Θεού. Σίγουρα δεν θα μπορέσω να σας δώσω και τα εκατό σε αυτό το κήρυγμα. Αλλά θα σας δώσω αρκετά από τα πιο σημαντικά.

1. Πρώτον, η γέννηση του Ιωσήφ και η γέννηση του Ιησού ήταν και τα δύο θαύματα.

Η μητέρα του Ιωσήφ ήταν η Ραχήλ, η σύζυγος του Ιακώβ. Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Έκραξε στον άντρα της, "Δος μοι τέκνα· ειδέ μη, εγώ αποθνήσκω" (Γένεση 30: 1). Την επέπληξε και είπε, "Μήπως είμαι εγώ αντί του Θεού;» - είμαι εγώ στη θέση του Θεού, ο οποίος σε αποστέρησε από το να κάνεις παιδιά; Αλλά πολλά χρόνια αργότερα, διαβάζουμε, “Ενεθυμήθη δε ο Θεός την Ραχήλ και εισήκουσεν αυτής ο Θεός, και ήνοιξε την μήτραν αυτής· και συνέλαβε, και εγέννησεν υιόν… Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιωσήφ” (Γένεση 30:22-24). Ο Δρ. Τζ. Βέρνον ΜακΓκι (Dr. J. Vernon McGee) είπε, “Η γέννηση του Ιωσήφ ήταν θαυματουργή στο ότι έγινε διαμέσου της παρέμβασης του Θεού ως απάντηση σε προσευχή. Ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε από παρθένα. Η γέννησή του ήταν σίγουρα θαυματουργή!” (Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1981, vol. 1, σ. 150). Ο άγγελος είπε στην Παρθένο Μαρία,

“Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει· διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού” (Λουκάς 1:35).

2. Δεύτερον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς αποτελούσαν ξεχωριστά αντικείμενα της αγάπης του πατέρα τους.

Στη Γένεση 37:3 λέει, “Ο δε Ισραήλ [ο Ιακώβ] ηγάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντας τους υιούς αυτού, διότι ήτο υιός του γήρατος αυτού.” Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, καθώς έβγαινε από το νερό, η φωνή του Θεού είπε, “Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην” (Ματθαίος 3:17).

3. Τρίτον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς ξεκίνησαν την επίγεια διακονία τους στην ηλικία των τριάντα.

Στη Γένεση 41:46 λέει, “Ήτο δε ο Ιωσήφ τριάκοντα ετών, ότε παρεστάθη έμπροσθεν του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου.” Τότε ήταν που ο Ιωσήφ άρχισε το κύριο έργο της ζωής του. Η Καινή Διαθήκη μας λέει, “Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών” όταν ξεκίνησε το βασικό έργο της ζωής Του στη γη (Λουκάς 3:23).

4. Τέταρτον, και τον Ιωσήφ και τον Ιησού τους μισούσαν τα αδέρφια τους.

Μας λέγεται στη Γένεση 37:8,

“Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, Βασιλεύς θέλει γείνει εφ’ ημάς; Ή κύριος θέλεις γείνει εις ημάς; Και εμίσησν αυτόν έτι μάλλον διά τα ενύπνια αυτού και διά τους λόγους αυτού” (Γένεση 37:8).

Τα αδέλφια του Ιωσήφ τον μισούσαν επειδή ο πατέρας του τον αγαπούσε πάρα πολύ, “Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν ηγάπα η πατήρ αυτών υπέρ πάντας τουςς αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν και δεν ηδύναντο να ομιλώσι προς αυτόν ειρηνικώς” (Γένεση 37:4). Μισούσαν τον Ιωσήφ και έλεγαν, “Βασιλεύς θέλει γείνει εφ’ ημάς;” (Γένεση 37:8). Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς είπε, “Οι συμπολίται αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβεις, λέγοντες· Δεν θέλομεν τούτον να βασιλεύση εφ’ ημάς” (Λουκάς 19:14). Και ο Ιησούς είπε, “Εμίσησάν με δωρεάν (σ.μ. χωρίς αιτία)” (Ιωάννης 15:25). Ο Δρ. Τζ. Βέρνον ΜακΓκι (Dr. J. Vernon McGee) είπε, “Ο Ιωσήφ πλησιάζει τους αδελφούς του, και αυτοί συνωμοτούν εναντίον του. Φοράει εκείνο το παλτό με τα πολλά χρώματα... το οποίο ήταν ένα σημάδι θέσης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιωσήφ ήταν νεότερος από τους αδελφούς του, αλλά βρισκόταν σε θέση πάνω από αυτούς. Υπάρχει, λοιπόν, όλο αυτό το μίσος και η ζήλια - σε σημείο δολοφονίας!” (McGee, ό.π.· σχόλια πάνω στο Γένεση 37:18-20).

5. Πέμπτον, και του Ιωσήφ και του Ιησού τα αδέρφια συνωμότησαν εναντίον τους.

Στη Γένεση 37:18 λέει,

“Οι δε ιδόντες αυτόν [τον Ιωσήφ] μακρόθεν... συνεβουλεύθησαν κατ’ αυτού να φονεύσωσιν αυτόν.”

Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε,

“Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα, και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσι τον Ιησούν με δόλον και να θανατώσωσιν” (Ματθαίος 26:3, 4).

6. Έκτον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς πουλήθηκαν για αρκετά αργύρια.

Τα αδέλφια του Ιωσήφ τον πέταξαν σε ένα λάκκο. Όταν κάποιοι Άραβες έμποροι πέρασαν από κει, εκείνοι “επώλησαν τον Ιωσήφ διά είκοσι αργύρια εις τους Ισμαηλίτας” (Γένεση 37:28).

Όταν ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού, πήγε στους αρχιερείς, “και είπε· Τι θέλετε να μοι δώσητε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν [τον Ιησού]; Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν τριάκοντα αργύρια” (Ματθαίος 26:15).

7. Έβδομον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς είχαν αιματοβαμμένους χιτώνες.

Μετά που τα αδέρφια του Ιωσήφ τον πούλησαν στους Άραβες “έλαβον τον χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ερίφιον εκ των αιγών, και έβαψαν τον χιτώνα εν τω αίματι” (Γένεση 37:31). Πήραν τον χιτώνα του Κυρίου Ιησού και έριξαν λαχνό για αυτόν, καθώς Εκείνος πέθαινε στον Σταυρό.

“Οι στρατιώται λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ιμάτια αυτού και έκαμον τέσσαρα μερίδια, εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον, και τον χιτώνα· ήτο δε ο χιτών άρραφος, από άνωθεν όλος υφαντός” (Ιωάννης 19:23).

8. Όγδοον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς αποχωρίστηκαν από τα αδέρφια τους για μεγάλο διάστημα.

Ο Δρ. ΜακΓκι (Dr. McGee) είπε,

“Μετά που ο Ιωσήφ πουλήθηκε στην Αίγυπτο, είχε χαθεί από όλους για πολλά χρόνια. Ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό. Ο ίδιος είπε στους μαθητές Του ότι δεν θα Τον δουν πλέον μέχρι την επιστροφή Του” – στη Δεύτερή Του Έλευση.

9. Ένατον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς κατέβηκαν στο σκοτάδι.

Ο Ιωσήφ πουλήθηκε ως σκλάβος στην Αίγυπτο, έναν τύπο του σκότους και του θανάτου. Το νεκρό σώμα του Ιησού ήταν σφραγισμένο στο σκοτάδι του τάφου.

Ο Δρ. Μ. Ρ. ΝτεΧάαν (Dr. M. R. DeHaan) είπε, “του Ιωσήφ του αφαίρεσαν το ένδυμά του και τον έριξαν μέσα στο λάκκο για να πεθάνει, αλλά βγήκε από εκείνο τον τόπο του θανάτου ζωντανός” – ακριβώς όπως ο Ιησούς αναστήθηκε από τον τάφο την Κυριακή του Πάσχα το πρωί (M. R. DeHaan, M.D., Portraits of Christ in Genesis, Zondervan Publishing House, 1966, σ. 171). Ο Δαβίδ είπε, “Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον Όσιόν σου να ίδη διαφθοράν” (Ψαλμός 16:10). Ο Απόστολος Παύλος, στις Πράξεις 2:31, είπε ότι αυτό το εδάφιο μιλούσε για τον Χριστό. Έτσι, τόσο ο Ιωσήφ όσο και ο Ιησούς πήγαν κάτω στο σκοτάδι, και βγήκαν έξω, σαν από τους νεκρούς.

10. Δέκατον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς έγιναν σωτήρες του κόσμου.

Μετά που ο Ιωσήφ πουλήθηκε στους Άραβες για 20 αργύρια στάλθηκε στην Αίγυπτο. Εκεί στην Αίγυπτο η τυπολογία αυτού και του Ιησού έγινε πολύ πλούσια. Ο Δρ. Μ. Ρ. ΝτεΧάαν (Dr. DeHaan) είπε,

“Ο Ιωσήφ... στάλθηκε στην Αίγυπτο [έναν τύπο του κόσμου. Εκείνος] έγινε υπηρέτης [όπως έκανε και ο Ιησούς]. Κατηγορήθηκε ψευδώς από την γυναίκα του Πετεφρή και ρίχτηκε στη φυλακή. Δεν προσπάθησε να αμυνθεί, και στη φυλακή απαριθμήθηκε με τους παραβάτες [όπως και ο Ιησούς, στον Σταυρό]. Όσο βρισκόταν στη φυλακή της απόρριψης, έγινε ο σωτήρας του μπάτλερ του βασιλιά, αλλά ο δικαστής του αρτοποιού του βασιλιά [που χαρακτηρίζουν τους δύο κλέφτες που σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού]. Ο μπάτλερ αφέθηκε ελεύθερος, και [αργότερα] ανέφερε το όνομα του Ιωσήφ στον βασιλιά που είχε ένα τρομακτικό, μυστηριώδες όνειρο. Ο Ιωσήφ κλήθηκε και ερμήνευσε το όνειρο του Φαραώ [‘Ιδού, έρχονται επτά έτη μεγάλης αφθονίας καθ’ όλην την γην της Αιγύπτου· και θέλουσιν επέλθει μετά ταύτα επτά έτη πείνης... και η πείνα θέλει καταφθείρει την γήν,’ Γένεση 41:29, 30]. Ο Ιωσήφ υψώθηκε” (DeHaan, ό.π., σ. 171).

Ο Φαραώ εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τον Ιωσήφ που τον αποκάλεσε “άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το πνεύμα του Θεού” (Γένεση 41:38). Τότε ο Φαραώ έκανε τον Ιωσήφ τον πρωθυπουργό του, τον δεύτερο μετά μόνο από τον ίδιο τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ έβαλε τον λαό της Αιγύπτου να αποθηκεύει τροφή κατά τη διάρκεια των επτά ετών αφθονίας. Μετά, ξεκίνησαν τα επόμενα επτά χρόνια πείνας.

“Και ότε επείνασε πάσα η γη της Αιγύπτου, εβόησεν ο λαός προς τον Φαραώ διά άρτον. Και είπεν ο Φαραώ προς πάντας τους Αιγυπτίους, Υπάγετε προς τον Ιωσήφ· ό,τι σας είπη, κάμετε. Και ήτο η πείνα επί παν το πρόσωπον της γης. Ήνοιξε δε ο Ιωσήφ πάσας τας αποθήκας και επώλει σίτον εις τους Αιγυπτίους· και η πείνα επεβάρυνεν επί την γην της Αιγύπτου.” (Γένεση 41:55-57).

Έτσι ο Ιωσήφ έγινε ο σωτήρας του κόσμου. Ο Δρ. ΜακΓκι (Dr. McGee) είπε, “Εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο Ιωσήφ είναι αυτός που είχε το ψωμί. Υπάρχει και ένας άλλος παραλληλισμός εδώ. Ο Ιησούς Χριστός είπε, ‘Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει’” (Ιωάννης 6:35), McGee, ό.π, σ. 168· σχόλια πάνω στη Γένεση 41:54, 55.

“Και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ διά να αγοράζωσι σίτον· διότι η πείνα επεβάρυνεν επί πάσαν την γην” (Γένεση 41:57).

Οι άνθρωποι του κόσμου ήρθαν στον Ιωσήφ να πάρουν ψωμί. Και ο Ιησούς είπε ότι Αυτός είναι ο άρτος της ζωής – “όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει”. Όπως άνθρωποι από όλο τον κόσμο ήρθαν στον Ιωσήφ για ψωμί, έτσι πρέπει να έρθεις στον Ιησού για να σωθείς. Ο Ιωσήφ έσωσε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που ήρθαν σ' αυτόν. Ο Ιησούς σώζει ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο που έρχονται σ 'Αυτόν με πίστη.

Τα αδέλφια του Ιωσήφ άκουσαν ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο. Έτσι, πήγαν στον Ιωσήφ για να αγοράσουν ό, τι χρειάζονταν. Ο Ιωσήφ αναγνώρισε τα αδέρφια του, αλλά εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν. Ο Ιωσήφ ήταν στην Αίγυπτο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ντυμένος σαν Αιγύπτιος. Αυτοί δεν τον αναγνώρισαν. Όταν ήρθαν τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ ήταν έτοιμος να αποκαλύψει τον εαυτό του σε αυτούς.

Τώρα θέλω να ανοίξετε τη Βίβλο σας στη Γένεση 45: 1. Ο Ιωσήφ ήταν τώρα μόνος του με τους αδελφούς, που μεταφορικά τον είχαν σκοτώσει, τον είχαν ρίξει σε έναν λάκκο, για να πουληθεί ως σκλάβος στην Αίγυπτο. Τώρα στεκόντουσαν μπροστά του, όντας πρωθυπουργός όλης της Αιγύπτου. Δεν γνωρίζουν ακόμη ποιος είναι, αλλά εκείνος τους ξέρει. Θα διαβάσω τα πρώτα πέντε εδάφια από τη Γένεση 45. Αυτό είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά χωρία της Αγίας Γραφής. Κοιτάξτε το μαζί μου.

“Τότε ο Ιωσήφ δεν ηδυνήθη να συγκρατήση εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού· και εφώνησεν, Εκβάλετε πάντας απ’ εμού· και δεν έμεινεν ουδείς μετ’ αυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζετο εις τους αδελφούς αυτού. Και αφήκε φωνήν μεγάλην μετά κλαυθμού· και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι· ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, Εγώ είμαι ο Ιωσήφ· ο πάτηρ μου έτι ζη; Και δεν ηδύναντο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσι προς αυτόν· διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, Πλησιάσατε προς εμέ, παρακαλώ. Και επλησίασν. Και είπεν, Εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίον επωλήσατε εις την Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπείσθε μηδ’ ας φανή εις εσάς σκληρόν ότι με επωλήσατε εδώ· επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθέν σας” (Γένεση 45:1-5).

Κοιτάξτε εδώ, παρακαλώ. Ακούστε τα σχόλια του Δρ. ΜακΓκι (Dr. McGee),

[Ο Ιωσήφ] ξεσπάει και αρχίζει να κλαίει. Κανείς δεν ξέρει γιατί, εκτός από τον Ιωσήφ. Οι ίδιοι του οι αδελφοί εκείνη τη στιγμή δεν ξέρουν... η ημέρα έρχεται όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός πρόκειται να φανερώσει τον εαυτό Του στους αδελφούς του, τους Εβραίους. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, “Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν” (Ιωάννης 1:11). Μάλιστα, Τον παρέδωσαν για να σταυρωθεί. Αλλά όταν θα έρθει τη δεύτερη φορά, θα φανερώσει τον εαυτό Του στους δικούς Του. “Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; Θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου” (Ζαχαρίας 13:6). Ο Χριστός θα φανερώσει τον εαυτό Του στους αδερφούς Του. Και “εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι πηγή ανεωγμένη εις τον οίκον Δαβίδ και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ διά την αμαρτίαν και διά την ακαθαρσίαν.” (Ζαχαρίας 13:1). Θα είναι μια οικογενειακή υπόθεση μεταξύ του Κυρίου Ιησού και των αδελφών Του. Αυτό το επεισόδιο του Ιωσήφ που αποκαλύπτει τον εαυτό του στους αδελφούς του μας δίνει μια μικρή [γεύση] του πόσο υπέροχη θα είναι εκείνη η ημέρα της αποκάλυψης του Χριστού. (McGee, ό.π., σ. 179· σχόλια πάνω στη Γένεση 45:1, 2).

Μελετάω τις προφητικές περικοπές για περισσότερο από πενήντα χρόνια. Η Αγία Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα τη σωτηρία όλου του εβραϊκού λαού σε όλο τον κόσμο εκείνη την υπέροχη μέρα. Παρακαλώ γυρίστε στους Ρωμαίους 11:25, 26.

“Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ·” (Ρωμαίους 11:25, 26).

Είναι μυστήριο, κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, το ότι “τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ,– εωσού εισέλθη το πλήρωμα [πλήρης αριθμός] των εθνών [μη- Ιουδαίων Χριστιανών]. Και έτσι πας ο Ισραήλ θέλει σωθή: καθώς είναι γεγραμμένον, Θέλει ελθεί εκ Σιών ο Λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ” (Ρωμαίους 11:25, 26).

“Πας ο Ισραήλ θέλει σωθή” (Ρωμαίους 11:26). Διάβασα πρόσφατα αυτά τα λόγια σε έναν Βαπτιστή ποιμένα που έχει σπουδάσει σε μια φιλελεύθερη σχολή. Είπε, “Δεν σημαίνει αυτό!” Είπα, “Δεν σου είπα τι σημαίνει. Απλά σου διάβασα αυτά τα λόγια.” “Και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή.” Άσε τα λόγια να παραμείνουν όπως γράφτηκαν! Σαν τον Ιωσήφ, ο Κύριος Ιησούς θα έρθει, κλαίγοντας από αγάπη και θλίψη, να αγκαλιάσει τον βαθιά αγαπητό λαό Του, τους Εβραίους. “Και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή.” Είναι ο Λόγος του Θεού! Άσ’ τον να παραμείνει!

Και ο Ιησούς αγαπάει και τους Εθνικούς που χάνονται. Ο Ιωσήφ προμήθευσε φαγητό που έδωσε ζωή σε ολόκληρο τον κόσμο, “Και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ διά να αγοράζωι σίτον” (Γένεση 41:57). Ο Ιησούς είναι ο Ιωσήφ μας. Έλα σ’ Αυτόν. Αυτός θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το πολύτιμο αίμα Του. Αυτός θα σου δώσει αιώνια ζωή με την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Σε εκλιπαρώ, έλα στον Ιησού. Εμπιστεύσου τον Ιησού. Απλά εμπιστεύσου Αυτόν τώρα. Αυτός θα σε σώσει από την αμαρτία σου. Αμήν. Δρ. Τσαν (Dr. Chan), παρακαλώ οδήγησέ μας σε προσευχή.

Αν αυτό το κήρυγμα σας ευλόγησε, ο Δρ Χάιμερς θα ήθελε να ακούσει από σας. ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net. (κάνε κλικ στο λίνκ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων
(copyright). Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς
(Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς
(Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Προσευχή Πριν το Κήρυγμα από τον κ. Άβελ Προύντχομ (Mr. Abel Prudhomme).
Σόλο που Τραγουδήθηκε Πριν το Κήρυγμα από τον κ . Μπέντζαμιν Κίνκαϊντ Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
      “What a Friend We Have in Jesus/ Πόσο Μέγας Είσαι Φίλος” (του Joseph Scriven, 1819-1886).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ

(ΚΗΡΥΓΜΑ Νο86 ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)

από τον Δρ. Ρ. Λ. Χάιμερς, Τζ.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ελάλησε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είσθαι πάροικον εν γη ξένη, και θέλουσι δουλώσει αυτό και καταθλίψει τετρακόσια έτη· και το έθνος, εις το οποίον θέλουσι δοθλωθή, εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός· και μετά ταύτα θέλουσιν εξέλθει και θέλουσι με λατρεύσει εν τω τόπω τούτω. Και έδωκεν εις αυτόν διαθήκην περιτομής· και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν τη ογδόη ημέρα, και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας. Και οι πατριάρχαι, φθονήσαντες τον Ιωσήφ, επώλησαν εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήτο μετ’ αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκεν εις αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου, όστις κατέστησεν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφ’ όλην την γην της Αιγύπτου και χαναάν και θλίψις μεγάλη, και δεν εύρισκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δεο Ιακώβ ότι υπήρχε σίτος εν Αιγύπτω, εξαπέστειλε πρώτην φοράν τους πατέρας ημών· και εν τη δευτέρα ανεγνωρίσθη ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς αυτού, και εφανερώθη εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εβδομήκοντα πέντε ψυχάς” (Πράξεις 7:6-14).

1.   Πρώτον, η γέννηση του Ιωσήφ και η γέννηση του Ιησού ήταν και τα δύο θαύματα, Γένεση 30:1, 22-24, Λουκάς 1:35.

2.   Δεύτερον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς αποτελούσαν ξεχωριστά αντικείμενα της αγάπης του πατέρα τους, Γένεση 37:3, Ματθαίος 3:17.

3.   Τρίτον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς ξεκίνησαν την επίγεια διακονία τους στην ηλικία των τριάντα, Γένεση 41:46; Λουκάς 3:23.

4.   Τέταρτον, και τον Ιωσήφ και τον Ιησού τους μισούσαν τα αδέρφια τους, Γένεση 37:8, 4, Λουκάς 19:14, Ιωάννης 15:25.

5.   Πέμπτον, και του Ιωσήφ και του Ιησού τα αδέρφια συνωμότησαν εναντίον τους, Γένεση 37:18; Ματθαίος 26:3, 4.

6.   Έκτον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς πουλήθηκαν για αρκετά αργύρια,
Γένεση 37:28; Ματθαίος 26:15.

7.   Έβδομον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς είχαν αιματοβαμμένους χιτώνες, Γένεση 37:31, Ιωάννης 19:23.

8.   Όγδοον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς αποχωρίστηκαν από τα αδέρφια τους για μεγάλο διάστημα.

9.   Ένατον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς κατέβηκαν στο σκοτάδι, Ψαλμός 16:10, Πράξεις 2:31.

10. Δέκατον, και ο Ιωσήφ και ο Ιησούς έγιναν σωτήρες του κόσμου,
Γένεση 41:29, 30, 38, 55-57, Ιωάννης 6:35, Γένεση 45:1-5,
Ιωάννης 1:11, Ζαχαρίας 13:6, 1, Ρωμαίους 11:25, 26, Γένεση 41:57.