Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

(ΚΗΡΥΓΜΑ Νο84 ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ)
THE BIRTH OF ISAAC AND THE BIRTH OF JESUS
(SERMON #84 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Greek)

από τον Δρ. Ρ. Λ. Χάιμερς, Τζ.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Ένα μήνυμα που κηρύχτηκε στην Μπάπτιστ Ταμπερνάκλ του Λος Άντζελες
Ημέρα του Κυρίου Πρωί, 29 Νοεμβρίου 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, November 29, 2015

“Διά πίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος όστις ανεδέχθη τας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα, συλλογισθείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ενεγείρη· εξ ων και έλαβεν αυτόν οπίσω παραβολικώς” (Εβραίους 11:17-19).


Ο Αβραάμ πήρε τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει στο Όρος Μοριά. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε να αναστήσει τον Ισαάκ από τους νεκρούς "παραβολικώς". Η λέξη "παραβολικώς" είναι σημαντική. Η λέξη «παραβολή" σημαίνει «σύμβολο» ή «τύπος». Έτσι βλέπουμε ότι η θυσία του Ισαάκ ήταν ένας τύπος. Αλλά ο συγγραφέας της προς Εβραίους, δεν μας λέει συγκεκριμένα το αντίτυπο, ή την εκπλήρωση, του τύπου. Για να το ανακαλύψουμε αυτό θα πρέπει να στραφούμε στους Γαλάτας 3:8 (σελ 1243 στην Βίβλο του Scofield.). Εδώ διαβάζουμε ότι ο Θεός “προήγγειλεν εις τον Αβραάμ.” Από αυτό μαθαίνουμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού ήταν το αντίτυπο, η εκπλήρωση της «παραβολής» ή το «σύμβολο» που δόθηκε στη θυσία του Ισαάκ..

Τώρα θα σταματήσω για λίγο για να εξηγήσω την τυπολογία. The Portable Seminary (Το Φορητό Σεμινάριο) λέει, “Η τυπολογία της Καινής Διαθήκης εφιστά την προσοχή [α] στο σημείο της ομοιότητας μεταξύ ενός ατόμου, γεγονότος ή πράγματος στην Παλαιά Διαθήκη, και ενός προσώπου, γεγονότος ή πράγματος στην Καινή Διαθήκη» (σελ. 81). Σε αυτήν την περίπτωση, ο τύπος είναι η γέννηση και η θυσία του Ισαάκ - και το αντίτυπο (ή η εκπλήρωση του τύπου) είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ήταν μέσα από τη γέννηση, τη θυσία και τη ζωή του γιου του, του Ισαάκ, που ο Θεός “προήγγειλεν εις τον Αβραάμ” (Γαλάτας 3:8). Η Μετάφραση NASV αποδίδει τη λέξη “παραβολικώς” έτσι – “ως τύπο.” Παραθέτω την NASV μόνο για να σας δείξω ότι η λέξη “τύπος” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει το “παραβολικώς”.

Ελπίζω να μην έχω χάσει την προσοχή σας, γιατί αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ θαυμάσιο και ενδιαφέρον θέμα για μελέτη - η γέννηση και η θυσία του Ισαάκ σε σχέση με τη γέννηση και τη θυσία του Χριστού! Πραγματικά σου ανοίγει τα μάτια η μελέτη του τύπου και του αντίτυπου του Ισαάκ και του Κυρίου Ιησού! Βασίζομαι σε μεγάλο βαθμό στις σημειώσεις του Δρ Τζ. Βέρνον ΜακΓκι (Dr. J. Vernon McGee) (Thru the Bible, vol. 1, Thomas Nelson, 1983), και στις σημειώσεις του Δρ. Μ. Ρ. ΝτεΧαάν (Dr. M. R. DeHaan) (Portraits of Christ in Genesis, Zondervan Publishing House, 1966).

1. Πρώτον, τόσο η γέννηση του Ισαάκ όσο και η γέννηση του Χριστού είχαν προφητευτεί πριν γεννηθούν.

Ο Θεός υποσχέθηκε να δώσει έναν γιο στον Αβραάμ όταν ο Θεός τον κάλεσε έξω από την Ουρ των Χαλδαίων. Αυτό έγινε περίπου 25 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Ισαάκ. Αυτός είναι ο τύπος.

Και ο ερχομός του Ιησού προφητεύτηκε επίσης πριν να γεννηθεί. Ο Θεός είπε στο έθνος του Ισραήλ,

“Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει υιόν” (Ησαΐας 7:14).

Αυτό είναι το αντίτυπο, η εκπλήρωση του τύπου.

2. Δεύτερον, υπήρξε μια μεγάλη χρονική περίοδος ανάμεσα στην υπόσχεση και την εκπλήρωσή της και στις δύο περιπτώσεις.

Υπήρξε μια περίοδος 25 χρόνων περίπου από τότε που ο Θεός το υποσχέθηκε μέχρι τη γέννηση του Ισαάκ. Η γέννηση του Χριστού προφητεύτηκε εκατοντάδες χρόνια πριν γεννηθεί. Έτσι, πάλι, υπάρχει ο τύπος και ο αντίτυπος, μια υπόσχεση και η εκπλήρωσή της.

3. Τρίτον, το όνομα του Ισαάκ και το όνομα του Ιησού προφητεύτηκαν και τα δύο πριν να γεννηθούν.

Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, “Και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισαάκ” (Γένεση 17:19). Ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε στον Ιωσήφ και του είπε, “Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών” (Ματθαίος 1:21). Κι έτσι, ξανά, υπάρχει ένας παραλληλισμός ανάμεσα στον Ισαάκ (τύπος) και τον Ιησού (αντίτυπο).

4. Τέταρτον, η ανακοίνωση των γεννήσεών τους φαινόταν αδύνατη και στις δύο τις μητέρες τους.

Η Σάρα ήταν ενενήντα χρονών και ο Αβραάμ ήταν εκατό όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ. Όταν ειπώθηκε στη Σάρα ότι θα γεννήσει έναν γιο, εκείνη “εγέλασε καθ’ εαυτήν” – και αμφέβαλλε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί.

Όταν ο άγγελος Γαβριήλ είπε στην Παρθένο Μαρία ότι θα γεννήσει έναν Υιό που θα ονομαστεί Ιησούς, η Μαρία είπε, “Πως θέλει είσθαι τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω;” (Λουκάς 1:34).

Και στις δύο περιπτώσεις, οι γυναίκες ειπώθηκε ότι τίποτα δεν είναι πολύ δύσκολο για τον Κύριο. Στην Σάρα, ο άγγελος είπε, “είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον;” (Γένεση 18:14). Στη Μαρία, ο άγγελος είπε, “Ουδέν πράγμα θέλει είσθαι αδύνατον παρά τω Θεώ” (Λουκάς 1:37).

Τόσο στον τύπο, όσο και στον αντίτυπο, και στις δύο περιπτώσεις, η ανακοίνωση της υπερφυσικής γέννησης των γιων τους φαινόταν αδύνατη στις μητέρες τους, στη Σάρα τη μητέρα του Ισαάκ και στη Μαρία τη μητέρα του Ιησού.

5. Πέμπτον, και οι δύο γεννήσεις συνέβησαν στον διορισμένο χρόνο του Θεού.

Στη Γένεση 21:2 μας λέγεται, “Και συνέλαβεν η Σάρρα, και εγέννησεν εις τον Αβραάμ υιόν εν τω γήρατι αυτού· κατά τον καιρόν, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός” (Γένεση 21:2).

Στους Γαλάτας 4:4, ο Παύλος είπε, “ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον” (Γαλάτας 4:4).

Ο Ισαάκ γεννήθηκε “κατά τον καιρόν.” Ο Ιησούς γεννήθηκε, “ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου.” Και οι δύο γεννήσεις συνέβησαν στον διορισμένο χρόνο του Θεού, και του τύπου (Ισαάκ) και του αντιτύπου (Ιησού).

6. Έκτον, η γέννηση του Ισαάκ και η γέννηση του Ιησού ήταν και τα δύο θαύματα.

Ο Δρ. ΜακΓκι (Dr. McGee) είπε, “Και οι δύο γεννήσεις ήταν θαυματουργές. Η γέννηση του Ισαάκ ήταν μια θαυματουργή γέννηση, και, βεβαίως, η γέννηση του Κυρίου Ιησού” (ibid.). Ο Δρ. ΝτεΧάαν (Dr. DeHaan) είπε ότι η “θαυματουργή γέννηση του Ισαάκ ήταν ένας εξαιρετικός τύπος του Ιησού Χριστού και η απόλυτη πίστη στην Παρθένο Γέννηση... Ο Ισαάκ, στη συνέχεια, ως ένα τύπος του Χριστού, είναι πρώτον και κύριον μια εικόνα, μια σκιά, και μια προφητεία της παρθενικής γέννησης του Κυρίου Ιησού Χριστού... Η γέννηση του Ισαάκ, του Υιού του Αβραάμ, ήταν ένα θαύμα, γιατί ο Ισαάκ γεννήθηκε όταν ο Αβραάμ ήταν εντελώς ανίκανος στην ηλικία των εκατό, και η Σάρα ήταν τελείως άγονη στην ηλικία των ενενήντα. Αλλά ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ και τη Σάρα έναν γιο, και έναν σπόρο που θα γινόταν η ευλογία όλου του κόσμου... μας λέγεται ότι τόσο ο Αβραάμ όσο και η Σάρρα ήταν μεγάλοι σε ηλικία και γερασμένοι και η Σάρρα γέλασε με την υπόσχεση ενός γιου. Τότε ο Θεός απάντησε,

Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον; Εν τω ωρισμένω καιρώ θελω επιστρέψει προς σε κατά τον αυτόν τούτον καιρόν του έτους, και η Σάρρα θέλει έχει υιόν (Γένεση 18:14).

Και έτσι έγινε. Όταν ο Θεός πραγματοποίησε το θαύμα της αναζωογόνησης του Αβραάμ και της Σάρρας, εκπλήρωσε την υπόσχεση Του. Δεν ήταν πολύ δύσκολο για τον Κύριο.

Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάρραν, ως είπε· και έκαμεν ο Κύριος εις την Σάρραν, ως ελάλησε. Και συνέλαβεν η Σάρρα, και εγέννησεν εις τον Αβραάμ υιόν εν τω γήρατι αυτού· κατά τον καιρόν, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. (Γένεση 21:1, 2).”

(M. R. DeHaan, M.D., ό.π., σ. 126).

Η γέννηση του Ισαάκ και η γέννηση του Ιησού ήταν και τα δύο θαύματα, του τύπου και του αντιτύπου.

7. Έβδομον, τόσο ο Ισαάκ όσο και ο Ιησούς ήταν χαρά για τους πατέρες τους.

Στη Γένεση 21:3 λέει, “Και εκάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του υιού αυτού, του γεννηθέντος εις αυτόν, τον οποίον η Σάρρα εγέννησεν εις αυτόν, Ισαάκ.” Το όνομα “Ισαάκ” σημαίνει γέλιο. Η Σάρρα γέλασε από απιστία κατά την ανακοίνωση της γέννησής του. Και ο Αβραάμ γέλασε από χαρά κατά τη γέννηση του γιου του. Γέλασε με τόση ευτυχία που ονόμασε το μωρό "γέλιο." Αυτό σημαίνει το όνομα Ισαάκ!

Ομοίως, όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς, ο Θεός είπε, “Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην” (Ματθαίος 3:17). Και οι δύο γιοι, ο Ισαάκ και ο Ιησούς, ήταν χαρά για τους πατέρες τους!

8. Όγδοο, και οι δύο γιοί ήταν υπάκουοι στους πατέρες τους, ακόμα και μέχρι θανάτου.

Απόψε θα σας πω για τον Ισαάκ που ακολούθησε τον πατέρα του για να θυσιαστεί στο Όρος Μοριά, όντας υπάκουος στον Αβραάμ, ακόμη και στον θάνατο. Ο Δρ. ΜακΓκι (Dr. McGee) είπε, “Αυτό ήταν αλήθεια για τον Ισαάκ, και ήταν σίγουρα αλήθεια για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Υπάρχει μια θαυμάσια εικόνα της γέννησης και της ζωής του Χριστού στη γέννηση και τη ζωή του Ισαάκ” (McGee, ό.π.).

“Αφού δε έφθασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, ωκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα, και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων· και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχαιραν διά να σφάξη τον υιόν αυτού” (Γένεση 22:9, 10).

Αλλά θα πρέπει να ξανάρθεις απόψε για να ακούσεις το υπόλοιπο της ιστορίας.

Στο 21ο και 22ο κεφάλαιο της Γένεσης, έχουμε στη γέννηση και τη ζωή του Ισαάκ ένα αξιόλογο πρωτότυπο της γέννησης και της ζωής του Σωτήρα μας, του Ιησού, ο οποίος αποκαλείται Χριστός.

Τώρα, εδώ είναι μερικές εφαρμογές αυτής της καταγραφής.

1. Πρώτον, ο Ισαάκ είναι μια σαφής προφητική εικόνα του ερχομένου Σωτήρα, του Ιησού. Ο αναστημένος Χριστός είπε,

“Ω ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύητε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήται·…Και αρχίσας από Μωϋσέως και από πάντων των προφητών, διηρμήνευεν εις αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσαις ταις γραφαίς” (Λουκάς 24:25, 27).

Και πάλι, ο Χριστός είπε, “Πρέπει να πληρωθώσι πάντα τα γεγραμμένα εν τω νόμω του Μωϋσέως και προφήταις και ψαλμοίς περί εμού. Τότε διήνοιξεν αυτών τον νούν, διά να καταλάβωσι τας γραφάς” (Λουκάς 24:44, 45).
     Ο Χριστός είπε ότι ο Μωυσής μίλησε γι 'Αυτόν. Αυτό ισχύει σίγουρα στο 22ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου ο Ισαάκ είναι ένας τέτοιος ξεκάθαρος τύπος του Χριστού. Ο Δρ. ΜακΓκι (Dr. McGee) είπε, “Αυτό το κεφάλαιο συγκρίνεται με τον Ψαλμό 22 και το Ησαΐας 53. Την πρώτη φορά που είδα στη [Γένεση 22] αυτές τις μεγάλες αλήθειες που απεικονίζουν το σταυρό του Χριστού, μου κόπηκε η ανάσα. Όχι μόνο στη γέννηση του Ισαάκ, αλλά ... και στη θυσία του Ισαάκ, υπάρχει μία παράξενη [και θαυμάσια] ομοιότητα με την ζωή του Κυρίου μας” (McGee, ό.π., σ. 90).
     Μια μελέτη των τύπων του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη μας δίνει πολλή γνώση γι 'Αυτόν. Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το κύριο θέμα ολόκληρης της Αγίας Γραφής - τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό θέμα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εύχομαι πολλοί σύγχρονοι κήρυκες να το δούνε αυτό, γιατί σπάνια κηρύττουν ολοκληρωμένα κηρύγματα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο σήμερα. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας όλων των εποχών, μπορούσε να πει, “Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον” (Α΄ Κορινθίους 2:2). Οι μεγάλες αλήθειες του θανάτου του Χριστού στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας πρέπει να είναι το κύριο πράγμα που σκεφτόμαστε κατά την ανάγνωση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης - γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το κύριο θέμα ολόκληρης της Αγίας Γραφής!

2. Δεύτερον, η δοκιμή του Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε να θυσιάσει τον Ισαάκ, είναι μια σαφής εικόνα των δοκιμών που ο Θεός στέλνει σε κάθε Χριστιανό. Θα μιλήσω πολύ περισσότερο για αυτό απόψε στο κήρυγμά μου με θέμα «Μαθήματα ζωής από τον Αβραάμ και τον Ισαάκ." Θα δοκιμαστείς. Τι θα είσαι διατεθειμένος να εγκαταλείψεις για τον Θεό; Τι θα θυσιάσεις στη ζωή σου για να Τον ευαρεστήσεις; Ο σπουδαίος ιεραπόστολος Κ. Τ. Στάντ (C. T. Studd) (1860-1931) είπε,

Μόνο μια ζωή,
   Και σύντομα θα παρέλθει·
Μόνο ό,τι έχει γίνει για τον Χριστό
Θα διαρκέσει
      (Κ. Τ. Στάντ/ C. T. Studd).

3. Τρίτον, ο Θεός υποσχέθηκε τις γεννήσεις και του Ισαάκ και του Ιησού πολύ πριν γεννηθούν. Οι γονείς τους έπρεπε να περιμένουν πολύ καιρό για την απάντηση. Έτσι είναι και με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος στην πραγματική αναζωπύρωση. Έχουμε διαβάσει πολλές φορές στην ιστορία της εκκλησίας πως οι άνθρωποι που προσεύχονταν για την αναζωπύρωση έπρεπε συνήθως να περιμένουν και να περιμένουν πριν να έρθει η απάντηση. Μην σταματήσετε να προσεύχεστε γι 'αυτό, όσο καιρό κι αν χρειαστεί να προσεύχεστε. Οι άλλοι μπορεί να γελάνε μαζί μας που δεν σταματάμε. Αλλά όταν ο Θεός θα στείλει τελικά τη δύναμη της αναζωπύρωσης, θα γελάσουμε από χαρά όπως ο Αβραάμ γέλασε – όντας 100 ετών, όταν ο Θεός απάντησε τελικά τις προσευχές του και του έδωσε τον γιο της υπόσχεσης! Ο Ιησούς είπε, “Πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ’ αυτού;” (Λουκάς 11:13). “Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι’ αυτούς;” (Λουκάς 18:7).

4. Τέταρτον, όλη η προετοιμασία που έχουμε δει - Ο Θεός να στέλνει τον Ισαάκ στον Αβραάμ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον Ιησού να έρθει – ώστε Αυτός να πεθάνει στον Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας - να χύσει το αίμα Του για να μας καθαρίσει από την αμαρτία - να αναστηθεί σωματικά από τον τάφο για να μας δώσει ζωή - όλη αυτή η προετοιμασία δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τον Θεό να σε σώσει από την αμαρτία σου. Και από τη στιγμή που είναι σημαντικό για τον Θεό, θα έπρεπε να είναι σημαντικό και για σένα. Αγωνίσου να εισέλθεις στον Ιησού. Αγωνίσου να έρθεις σ’Αυτόν και να Τον εμπιστευτείς. Ο Ιησούς θα σε σώσει και θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες σου τη στιγμή που θα Τον εμπιστευτείς, επειδή ήρθε να αναζητήσει και να σώσει ένα άτομο που χάνεται όπως εσύ! Εμπιστεύσου τον Ιησού και το αίμα Του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία!


Αμήν! Δρ. Τσαν (Dr. Chan), παρακαλώ οδήγησέ μας σε προσευχή.

Αν αυτό το κήρυγμα σας ευλόγησε, ο Δρ Χάιμερς θα ήθελε να ακούσει από σας. ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net. (κάνε κλικ στο λίνκ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων
(copyright). Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς
(Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς
(Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Περικοπή που Διαβάστηκε Πριν το Κήρυγμα από τον κ. Άβελ Προύντχομ (Mr. Abel Prudhomme): Εβραίους 11:17-19.
Σόλο που Τραγουδήθηκε Πριν το Κήρυγμα από τον κ . Μπέντζαμιν Κίνκαϊντ Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Nor Silver Nor Gold/
Ούτε Ασήμι Ούτε Χρυσό” (του James M. Gray, 1851-1935).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

(ΚΗΡΥΓΜΑ Νο84 ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ)
THE BIRTH OF ISAAC AND THE BIRTH OF JESUS
(SERMON #84 ON THE BOOK OF GENESIS)

από τον Δρ. Ρ. Λ. Χάιμερς, Τζ.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Διά πίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος όστις ανεδέχθη τας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα, συλλογισθείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ενεγείρη· εξ ων και έλαβεν αυτόν οπίσω παραβολικώς” (Hebrews 11:17-19).

(Γαλάτας 3:8)

1. Πρώτον, τόσο η γέννηση του Ισαάκ όσο και η γέννηση του Χριστού είχαν προφητευτεί πριν γεννηθούν, Ησαΐας 7:14.

2. Δεύτερον, υπήρξε μια μεγάλη χρονική περίοδος ανάμεσα στην υπόσχεση και την εκπλήρωσή της και στις δύο περιπτώσεις.

3. Τρίτον, το όνομα του Ισαάκ και το όνομα του Ιησού προφητεύτηκαν και τα δύο πριν να γεννηθούν, Γένεση 17:19, Ματθαίος 1:21.

4. Τέταρτον, η ανακοίνωση των γεννήσεών τους φαινόταν αδύνατη και στις δύο τις μητέρες τους. Λουκάς 1:34, Γένεση 18:14,
Λουκάς 1:37.

5. Πέμπτον, και οι δύο γεννήσεις συνέβησαν στον διορισμένο χρόνο του Θεού. Γένεση 21:2, Γαλάτας 4:4.

6. Έκτον, η γέννηση του Ισαάκ και η γέννηση του Ιησού ήταν και τα δύο θαύματα, Γένεση 18:14; 21:1, 2.

7. Έβδομον, τόσο ο Ισαάκ όσο και ο Ιησούς ήταν χαρά για τους πατέρες τους, Γένεση 21:3, Ματθαίος 3:17.

8. Όγδοον, και οι δύο γιοί ήταν υπάκουοι στους πατέρες τους, ακόμα και μέχρι θανάτου, Γένεση 22:9, 10.

(Λουκάς 24:25, 27, 44, 45, Α΄ Κορινθίους 2:2, Λουκάς 11:13; 18:7)