Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

THE WAY, THE TRUTH, AND THE LIFE
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ οβ Λος Άντζελες (Βαπτιστική εκκλησία)
Κυριακή πρωί, 15 Νοεμβρίου 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, November 15, 2015

“Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς• Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή• ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6).


Όταν διαβάζουμε το 13ο και 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη ευαγγελίου, βλέπουμε πόσο τυφλοί ήταν οι μαθητές. Είχαν περάσει τρία χρόνια με τον Ιησού αλλά ήταν ακόμα τυφλοί. Είχαν θεραπεύσει τυφλούς και είχαν εκβάλλει δαιμόνια αλλά ήταν ακόμα τυφλοί. Με εκπλήσσει το γεγονός πως τόσος κόσμος διαβάζει τα τέσσερα Ευαγγέλια, αλλά δεν το βλέπει αυτό το πράγμα! Ο Ιησούς τούς είχε πει επανειλημμένα πως πρόκειται να σταυρωθεί, πως πρόκειται να θανατωθεί, πως πρόκειται να αναστηθεί από τους νεκρούς.

“Παραλαβών δε τους δώδεκα, είπε προς αυτούς• Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και θέλουσιν εκτελεσθή πάντα τα γεγραμμένα διά των προφητών εις τον Υιόν του ανθρώπου. Διότι θέλει παραδοθή εις τα έθνη και θέλει εμπαιχθή και υβρισθή και εμπτυσθή, και μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή. Και αυτοί δεν ενόησαν ουδέν εκ τούτων, και ήτο ο λόγος ούτος κεκρυμμένος απ' αυτών, και δεν ενόουν τα λεγόμενα” (Λουκάν ιη΄. 31-34, δείτε επίσης Ματθαίον ιβ΄. 38-42, ις΄. 21-23, ιζ΄. 22-23, κ΄. 17-19, Μάρκον ι΄. 32-34).

Οι μαθητές Του δεν καταλάβαιναν αυτήν τη θεμελιώδη αλήθεια. “Και δεν ενόουν τα λεγόμενα.” Δεν καταλάβαιναν το Ευαγγέλιο! Εδώ βρίσκουμε τον Ιησού με τους μαθητές Του στο Μυστικό Δείπνο. Πρόκειται να σταυρωθεί την επόμενη ημέρα. Κι όμως, οι μαθητές Του είναι τυφλοί όσον αφορά τις πιο απλές αλήθειες του Ευαγγελίου!

Ο Ιησούς τούς πλένει τα πόδια μετά το Δείπνο. Ο Πέτρος Τού λέει: “Δεν θέλεις νίψει τους πόδας μου εις τον αιώνα”. Ο Ιησούς λέει: “Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις μέρος μετ' εμού”. Ο Πέτρος λέει: “Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν” (Ιωάννην ιγ΄. 8, 9). Δεν καταλάβαιναν την ανάγκη για ταπεινότητα (ιγ΄. 14-17). Τότε αποχωρεί ο Ιούδας για να προδώσει τον Ιησού (ιγ΄. 30). Τότε λέει ο Πέτρος στον Ιησού: “Κύριε, που υπάγεις;” (Ιωάννην ιγ΄. 36). Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο πως δεν μπορούσε να Τον ακολουθήσει τώρα, αλλά πως θα το έκανε αργότερα (Ιωάννην ιγ΄. 36). Ο Πέτρος δεν είχε ιδέα πως ο Ιησούς μίλαγε για την ανάληψη στον Ουρανό. Ο Πέτρος πετάγεται λέγοντας: “Την ψυχήν μου θέλω βάλει υπέρ σου” (Ιωάννην ιγ΄. 37). Ο Ιησούς είπε: “Δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτωρ, εωσού με απαρνηθής τρίς” (Ιωάννην ιγ΄. 38). Τότε ο Ιησούς είπε: “Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον” (Ιωάννην ιδ΄. 2). Δεν είχε ιδέα πως μίλαγε για την επιστροφή Του στον Ουρανό. Πετάγεται ο Θωμάς, λέγοντας: “Κύριε, δεν εξεύρομεν που υπάγεις• και πως δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν;” (Ιωάννην ιδ΄. 5). Όπως είπα ήδη, οι μαθητές του Ιησού ήταν εντελώς τυφλοί όσον αφορά αυτές τις απλές αλήθειες. Η σημείωση του Σκόφιλντ (Scofield) στο Κατά Ιωάννην γ΄. 3 εξηγεί την τυφλότητά τους,

Η αναγκαιότητα της αναγέννησης προέρχεται από την ανικανότητα του φυσικού ανθρώπου να “δει” ή να “εισέλθει” στη βασιλεία του Θεού. Όσο προικισμένος, ηθικός, ή εξευγενισμένος κι αν είναι, ο φυσικός άνθρωπος είναι απολύτως τυφλός όσον αφορά την πνευματική αλήθεια, και αδυναμεί να εισέλθει στη βασιλεία• αφού δεν μπορεί να υπακούσει, να καταλάβει, ή να ευχαριστήσει τον Θεό.

Συμφωνώ απολύτως με αυτήν τη δήλωση. Ο μη-μεταστραμμένος άνθρωπος είναι “νεκρός διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας” (Εφεσίους β΄. 1). Όπως λέει και η σημείωση του Σκόφιλντ, “ο φυσικός άνθρωπος είναι απολύτως τυφλός όσον αφορά την πνευματική αλήθεια”. Και αυτή ήταν ακόμα η κατάσταση των μαθητών τη νύχτα πριν σταυρωθεί ο Ιησούς. Τον είχαν ακολουθήσει για τρία χρόνια, αλλά ήταν ακόμα νεκροί πνευματικά! Αφού

“ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού• διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται” (Α΄ Κορινθίους β΄. 14).

Οι μαθητές παρέμειναν πνευματικά νεκροί, σε μη-μεταστραμμένη κατάσταση, μέχρι που αναστήθηκε ο Ιησούς και τους εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα! Κάποιος θα πει: “Πού το λέει αυτό;” Πόσο τυφλοί είμαστε όσον αφορά τη μεταστροφή σ' αυτές τις ημέρες της αποστασίας! Το λέει στο τέλος και των τεσσάρων Ευαγγελίων! (Δείτε Ιωάννην κ΄. 19-22, Λουκάν κδ΄. 36-45, κτλ.). Με σοκάρει που τόσοι κήρυκες στις έσχατες ημέρες δεν γνωρίζουν κάτι τόσο απλό! Δεν είναι να απορείς με το γεγονός πως δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο πια! Σπάνια ακούω κήρυκες που να κηρύττουν το Ευαγγέλιο σήμερα! Στο παρελθόν τούς ακούγαμε. Αλλά δεν τους ακούμε πια, όχι στην Αμερική τουλάχιστον! Μου φαίνεται πως πολλοί κήρυκες είναι τόσο τυφλοί όσο και ο μαθητής Θωμάς, που είπε: “Εάν δεν ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει” (Ιωάννην κ΄. 25). Ο Θωμάς ήταν σαν και τους υπόλοιπους. Ήταν άνθρωπος άπιστος, μη-σωσμένος, χαμένος. Και ήταν αυτός ο χαμένος άνθρωπος, ο Θωμάς, που είπε στον Ιησού: “Κύριε, δεν εξεύρομεν που υπάγεις• και πως δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν;” (Ιωάννην ιδ΄. 5).

Ο Ιησούς δεν νευριάζει με τον Θωμά και τους υπόλοιπους μαθητές. Ο Θωμάς ρώτησε για τον Ουρανό, και πώς μπορεί κάποιος να πάει εκεί. Ο Ιησούς τού απάντησε λέγοντας:

“Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή• ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6).

Προσαρμόζω το υπόλοιπο κήρυγμα από τον Ρόμπερτ Μάρεϊ Μακσέιν (Robert Murray McCheyne) (1813-1843), τον μεγάλο σκοτσέζο κήρυκα που είδε τον Θεό να στέλνει αναζωπύρωση στην εκκλησία του, πριν πεθάνει στην ηλικία των μόλις 29 ετών. Ο Ρόμπερτ Μακσέιν είπε: “Σχετικά (με το Κατά Ιωάννην ιδ΄. 6) ως πλήρη περιγραφή της σωτηρίας του ευαγγελίου, ας κοιτάξουμε τα διάφορα μέρη του”.

I. Πρώτον, ο Χριστός είναι η οδός προς τον Θεό.

Ο Ίδιος ο Ιησούς είναι η οδός προς τον Ουρανό. Το άρθρο είναι επίθετο, “Εγώ είμαι η οδός”. Ο Ιησούς δεν μας δείχνει απλά την οδό προς τον Θεό – Αυτός είναι η οδός προς τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλη οδός! Μόνο ο Ιησούς μπορεί να σε φέρει στον Θεό!

Όταν ήμουν δώδεκα ετών η μητέρα μου μας πήγε οδικώς από το Φοίνιξ της Αριζόνα στο Τορόντο του Καναδά. Όταν φτάσαμε στην περιοχή του Σικάγο, ρώτησε έναν αστυνομικό ποιον αυτοκινητόδρομο να πάρει. Της είπε να κάνει επί τόπου στροφή. Είπε πως εκείνη ήταν η κατεύθυνση. Προχωρήσαμε για καμιά ώρα, άλλα άρχισα να προσέχω πράγματα, που τα είχα ξαναδεί. Είπα: “Μητέρα, νομίζω πως γυρνάμε από εκεί που ήρθαμε”. Βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο και βρήκε ένα ταξί σταματημένο. Η μητέρα μου είπε: “Οδεύουμε ανατολικά του Σικάγο προς Τορόντο. Έχουμε πάρει τη σωστή οδό;” Ο ταξιτζής είχε τσιγάρο στο στόμα. Είπε: “Κυρά μου, έχεις χαθεί μου φαίνεται! Πρέπει να πας απ' την άλλη!” Και έδειξε προς το μέρος που είχαμε ήδη πάει. Έτσι γυρίσαμε και πήγαμε προς τα εκεί που είχαμε πάει εξαρχής! Ο αστυνομικός μάς είχε δώσει λάθος οδηγίες! Όλοι είμαστε σε λάθος οδό μέχρι να μας εμφανιστεί ο Ιησούς. Στον αρχαίο κόσμο λέγανε: “Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη”. Στον σημερινό κόσμο θα μπορούσαμε να πούμε: “Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κόλαση”. Μόνον ο Ιησούς είναι “η οδός” προς τον Θεό!

Ο Ρόμπερτ Μακσέιν είπε: “Ο Ιησούς λυπήθηκε τους καημένους γιους του Αδάμ που μάταια πάλευαν να βρουν την οδό προς τον παράδεισο του Θεού, και άφησε τον Παράδεισο και κατέβηκε για να ανοίξει την οδό προς τον Πατέρα στον Ουρανό. Πώς το έκανε;...Έγινε άνθρωπος στη θέση μας. Βάσταξε τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό. Τώρα οι πιο ένοχοι αμαρτωλοί μπορούν να εισέλθουν διαμέσου του ματωμένου σώματός Του, και να βρουν τον παράδεισο του Θεού, και να ζήσουν για πάντα. Ελάτε γρήγορα στον Χριστό, μην αμφισβητείτε• αφού Αυτός λέει: ‘Εγώ είμαι η οδός’”.

Δεν έρχεσαι στον Πατέρα λέγοντας την “προσευχή μετανοίας”. Ούτε με το να ζήσεις μια καλύτερη ζωή. Ούτε με το να απαρνηθείς κάποιες αμαρτίες. Ούτε καν με το να πιστέψεις κάποια πράγματα σχετικά με τον Ιησού.

Ο Ρόμπερτ Μακσέιν είπε: “Και τώρα, φίλοι μου, με αυτήν την οδό έρχεστε εσείς στον Πατέρα; Ο Χριστός είπε: ‘Εγώ είμαι η οδός… ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού’. Οπότε, αν συνεχίσετε να προσπαθείτε να έρθετε με την δική σας οδό – είτε είναι η οδός της αυτο-αναμόρφωσης, ή με την ελπίδα πως ο Θεός δεν θα είναι αυστηρός – αν αγνοείτε τις προειδοποιήσεις, θα δείτε πως την ημέρα της κρίσεως θα βρεθείτε στις φωτιές της Κολάσεως”.

Πρέπει να έρθετε στον Πατέρα με το να έρθετε στον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας, αφού υπάρχει μόνον “ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός” (Α΄ Τιμόθεο β΄. 5).

II. Δεύτερον, ο Χριστός είναι η αλήθεια.

“Δεν μπορεί να ειπωθεί πως ένας μη-μεταστραμμένος άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια. Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν πολλές αλήθειες που ένας μη-μεταστραμμένος άνθρωπος τις γνωρίζει. Μπορεί να γνωρίζει τις αλήθειες των μαθηματικών – μπορεί να γνωρίζει πολλές κοινές αλήθειες• αλλά και πάλι δεν μπορεί να ειπωθεί πως ένας μη-μεταστραμμένος άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια” – είπε ο Ρόμπερτ Μάρεϊ Μακσέιν.

Είχα δύο θείους που διαβάζανε πολύ. Πίσω στον καιρό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πριν τον καιρό της τηλεόρασης, πολύς κόσμος διάβαζε πολύ. Ήταν πολύ κοινό για τον κόσμο τότε να διαβάζει βιβλία. Αλλά αυτοί οι δύο θείοι διαβάζανε περισσότερο απ' τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη και τότε που ήταν πιο κοινή η ανάγνωση βιβλίων απ' ό,τι είναι σήμερα.

Τον έναν απ' τους θείους τον έλεγαν Πόρτερ – Ρόμπερτ Πόρτερ Έλιοτ (Robert Porter Elliott). Αλλά όλοι τον αποκαλούσαν Πόρτερ, που ήταν το μεσαίο του όνομα. Ο θείος Πόρτερ είχε πάντα ένα βιβλίο στο χέρι. Στο παρελθόν ήταν στρατιωτικός, αλλά τώρα ήταν μηχανικός, που δούλευε σε ένα συνεργείο στη Σάντα Μόνικα. Συνέχεια διάβαζε. Στα διαλείμματα, μετά τη δουλειά, ακόμη και όταν έβλεπε τηλεόραση, διάβαζε κάποιο βιβλίο. Έριχνε μια ματιά στην τηλεόραση, και μετά συνέχιζε να διαβάζει το βιβλίο. Διάβαζε αστυνομικά μυθιστορήματα, όπως της Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie), τέτοια πράγματα. Αλλά τα αγαπημένα του βιβλία είχαν να κάνουν με την επιστήμη και την επιστημονική φαντασία. Είχε κυριολεκτικά εκατοντάδες βιβλία επάνω στην επιστήμη και την επιστημονική φαντασία. Γνώριζε πολλά για την αληθινή επιστήμη, και ακόμη περισσότερα για την επιστημονική φαντασία. Ήταν μεγάλος υποστηρικτής της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης. Μπορούσε να μιλάει γι' αυτήν με τις ώρες.

Προς μεγάλη μου έκπληξη τον είδα να μπαίνει μέσα στην εκκλησία μας ένα κυριακάτικο πρωινό. Έκατσε σιωπηλά στο πίσω μέρος της αίθουσας και με άκουσε να κηρύττω. Μετά το κήρυγμα τον ευχαρίστησα που ήρθε. Είπε πως το κήρυγμά μου ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μετά απ' αυτό ερχόταν κάθε Κυριακή. Τελικά, μετά από αρκετές εβδομάδες, του μίλησα για το αν θα γινόταν Χριστιανός. Με άκουσε πολύ προσεκτικά, και μπόρεσα και τον οδήγησα στο να εμπιστευτεί τον Ιησού. Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Ήταν πάντα τόσο ψυχρός, διανοούμενος άνθρωπος που φοβόμουν να του μιλήσω όταν ήμουν παιδί. Έμοιαζε λίγο με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ (Humphrey Bogart) με μεγάλα γυαλιά ανάγνωσης. Αλλά αφού μεταστράφηκε, χαμογελούσε και μίλαγε με τα νεαρά άτομα λες και ήταν εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Μετά άρχισε να μου ζητάει χριστιανικά βιβλία. Του έδωσα ένα βιβλίο κατά της θεωρίας της εξέλιξης, ένα μεγάλο, βαρύ βιβλίο. Το καταβρόχθησε. Την επόμενη Κυριακή μου ζήτησε περισσότερα βιβλία. Τον φόρτωσα με σαράντα ή πενήντα βιβλία. Τα διάβασε όλα, και κάποια απ' αυτά τα διάβασε δυο-τρεις φορές. Ποτέ δεν ξαναδιάβασε αστυνομικά μυθιστορήματα ή επιστημονική φαντασία. Τον βάπτισα και έγινε πιστό μέλος της εκκλησίας μας. Η κυρία Σάλι Κουκ (Mrs. Sally Cook) θυμάται πολύ καλά τον θείο Πόρτερ. Αργότερα πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή.

Τι έπαθε ο Ρόμπερτ Πόρτερ Έλιοτ; Γιατί γύρισε την πλάτη του στην επιστημονική φαντασία και τη θεωρία της εξέλιξης; Ήταν απλό – είχε βρει τον Κύριο Ιησού Χριστό! Δεν χρειαζόταν πια τα μυθιστορήματα. Είχε βρει την αλήθεια – τον Ιησού, που είπε: “Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή”. Ο θείος Πόρτερ θα είναι από τα πρώτα άτομα που θα ψάξω να βρω όταν φτάσω στον Ουρανό! Τον έσωσε ο Ιησούς, ο οποίος είναι το κλειδί προς κάθε αλήθεια!

Ο άλλος θείος ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός της μητέρας μου, ο Λόιντ Β. Φλάουερς Τζούνιορ (Lloyd V. Flowers, Jr). Ήταν στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως και ο Πόρτερ, ο θείος Λόιντ διάβαζε πολύ. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για βιβλία μεταφυσικής και ανατολίτικων θρησκειών. Πάντα είχε κάποιο τέτοιο βιβλίο μαζί του, όπου και να πήγαινε. Ήταν κηπουρός, αλλά πάντα είχε μαζί του κάποιο βιβλίο για πυραμίδες ή αρχαία ιερογλυφικά, ή κάποια ανατολίτικη θρησκεία. Ήταν φίλος μου, και τον άκουγα να μιλάει με τις ώρες για τις πυραμίδες και τις ανατολίτικες θρησκείες. Αν και προσπάθησα να τον κάνω να διαβάσει τη Βίβλο, ποτέ δεν έδειξε ενδιαφέρον. Αυτός, επίσης. πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή. Αλλά σε αντίθεση με τον Πόρτερ, ο θείος Λόιντ πέθανε χωρίς τον Χριστό. Συχνά μου έλεγε πως αναζητούσε την αλήθεια. Αλλά πότε δεν τη βρήκε. Ποτέ δεν βρήκε τον Ιησού, ο οποίος είναι η προσωποποίηση όλης της αλήθειας! Δυστυχώς, όταν φτάσω στον Ουρανό, δεν θα ψάξω να βρω τον θείο Λόιντ – επειδή ξέρω πως δεν θα είναι εκεί, επειδή ο Ιησούς είπε: “Εγώ είμαι η οδός… η αλήθεια… ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6). Ο θείος Λόιντ είναι στην Κόλαση.

Εσείς με ποιον από τους δύο μου θείους μοιάζετε? Είστε σαν τον Πόρτερ, που βρήκε την αλήθεια στον Ιησού; Ή είστε σαν τον Λόιντ, που ποτέ δεν βρήκε τον Σωτήρα;

III. Τρίτον, ο Χριστός είναι η ζωή.

Ο Ρόμπερτ Μακσέιν είπε: “Και η Γραφή, και η εμπειρία μας, μαζί μαρτυρούν πως από τη φύση μας είμαστε νεκροί μέσα στις παραβάσεις και τις αμαρτίες…Είναι βέβαια αλήθεια, πως αυτοί που είναι νεκροί μέσα στις αμαρτίες δεν γνωρίζουν πως είναι νεκροί. Όμως, αν το Άγιο Πνεύμα σε ελέγξει περί της αμαρτωλής, νεκρής φύσης σου, θα το γνωρίσεις…Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να ακολουθήσεις όλες τις εντολές του Θεού, αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να μην κάνεις αμαρτωλές σκέψεις, αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να προστατέψεις την καρδιά σου από την πλεονεξία και την αμαρτία – αν το έχεις προσπαθήσει ποτέ αυτό, δεν ανακάλυψες πως είναι αδύνατο; Ήταν σαν να προσπαθείς να αναστήσεις τους νεκρούς! Ω, πόσο ξεκάθαρο είναι πως είσαι νεκρός – μη-αναγεννημένος! Πρέπει να αναγεννηθείς. Πρέπει να ενωθείς με τον Χριστό, επειδή ο Χριστός είναι η ζωή”.

Είναι μήπως η ψυχή σας σαν ένα ξεραμένο κλαδί – άνυδρο, άκαρπο και νεκρό; Ελάτε στον Ιησού! Εμπιστευτείτε Τον. Καθαριστείτε από το Αίμα Του. Ζωοποιηθείτε διαμέσου της ανάστασής Του. Τότε θα δείτε πως έχετε ζωή εν Χριστώ! Θα μπορείτε να πείτε μαζί με τον Απόστολο Παύλο: “Ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου” (Γαλάτες β΄. 20). Ο Ιησούς είπε:

“Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή• ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6).

Πώς μπορούσε να πει κάτι τέτοιο; Επειδή ήταν αλήθεια. Ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Είναι ο μόνος που μπορούσε να πεθάνει για να πληρώσει το τίμημα των αμαρτιών μας επάνω στο Σταυρό. Είναι ο μόνος που αναστήθηκε σωματικά από τους νεκρούς. Άρα “ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' [Αυτού]”. Προσεύχομαι να εμπιστευτείτε τον Ιησού σήμερα, και να καθαριστείτε από κάθε αμαρτία διαμέσου του πολύτιμου Αίματός Του!

“Άνθρωπος θλίψεων”, τι όνομα,
   Για τον Υιό του Θεού που ήρθε,
Κατεστραμμένους αμαρτωλούς να επαναφέρει!
   Αλληλούια! Τι Σωτήρας!

Βαστάζοντας ντροπή και χλευασμούς,
   Στάθηκε στη θέση μου, καταδικασμένος.
Σφράγησε την άφεσή μου με το αίμα Του,
   Αλληλούια! Τι Σωτήρας!
(“Hallelujah, What a Saviour!” του Philip P. Bliss, 1838-1876).

Δρ Τσαν (Dr. Chan), παρακαλώ προσευχηθείτε για μας.

Αν αυτό το κήρυγμα σας ευλόγησε, ο Δρ Χάιμερς θα ήθελε να ακούσει από σας. ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡ ΧΑΪΜΕΡΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ. Αν αυτά τα κηρύγματα σας ευλογούν, στείλτε ένα e-mail στον Δρ Χάιμερς και πείτε το του, αλλά πάντα να συμπεριλαμβάνετε τη χώρα από την οποία γράφετε. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net. (κάνε κλικ στο λίνκ). Μπορείτε να γράψετε στον Δρ Χάιμερς σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά γράψτε στα Αγγλικά αν μπορείτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Χάιμερς ταχυδρομικώς, η διεύθυνσή του είναι P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο (818)352-0452.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς
στο Ίντερνετ, στο www.sermonsfortheworld.com.
Κάντε κλικ στο “Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ Χάιμερς στα Αγγλικά στο rlhymersjr@sbcglobal.net.
Μπορείτε να του γράψετε στη διεύθυνση P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Τηλεφωνήστε του στο (818)352-0452.

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Κο Άβελ Προύντχομ (Mr. Abel Prudhomme): Ιωάννην ιδ΄. 1-6.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “For All My Sin” (του Norman Clayton, 1943).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

THE WAY, THE TRUTH, AND THE LIFE

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς• Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή• ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού” (Ιωάννην ιδ΄. 6).

(Λουκάν ιη΄. 31-34, Ιωάννην ιγ΄. 8, 9, 14-17, 30, 36, 37, 38,
Ιωάννην ιδ΄. 2, 5, Εφεσίους β΄. 1, Α΄ Κορινθίους β΄. 14,
Ιωάννην κ΄. 19-22, Λουκάν κδ΄. 36-45, Ιωάννην κ΄. 25, ιδ΄. 5)

I. Πρώτον, ο Χριστός είναι η οδός προς τον Θεό, Ιωάννην ιδ΄. 6α,
Α΄ Τιμόθεο β΄. 5.

II. Δεύτερον, ο Χριστός είναι η αλήθεια, Ιωάννην ιδ΄. 6β.

III. Τρίτον, ο Χριστός είναι η ζωή, Ιωάννην ιδ΄. 6γ, Γαλάτες β΄. 20.