Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ!

(ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ οβ Λος Άντζελες (Βαπτιστική εκκλησία)
Κυριακή πρωί, 14 Απριλίου 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013

“Θα δει σπέρμα, θα μακρύνει τις ημέρες του, και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του” (Ησαΐας νγ΄. 10).


Το πρώτο μέρος του Ησαΐα νγ΄. 10 μιλάει για τον εξιλεωτικό θάνατο του Χριστού. Κήρυξα επάνω σ' αυτό χθες το βράδυ. Το πρώτο μισό αυτού του εδαφίου δείχνει πως ο Θεός Πατέρας ευθυνόταν για τα παθήματα του Υιού Του, πως Αυτός τα προκάλεσε. Ο Δρ Μέριλ Φ. Άνγκερ (Dr. Merrill F. Unger) είπε: “Ο Κύριος Τον σύντριψε, ταλαιπωρώντας Τον” (Merrill F. Unger, Ph.D., Unger’s Commentary on the Old Testament, Moody Press, 1981, volume II, p. 1299). Το πρώτο μισό του Ησαΐα νγ΄. 10 λέει:

“Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν• εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσης την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας…” (Ησαΐας νγ΄. 10α).

Τα ερμηνευτικά σχόλια των Κιλ και Ντέλιτς (Keil and Delitzsch Commentary on the Old Testament) λένε:

Οι άνθρωποι ήταν αυτοί που επέφεραν στον Χριστό τέτοια συντριπτικά παθήματα, τόση βαθιά θλίψη• αλλά η ανώτατη (αιτία) ήταν ο Θεός, που έκανε την αμαρτία των ανθρώπων να υπηρετήσει την ευαρέσκειά Του, το θέλημά Του και την προορισμένη βουλή Του (Eerdmans, 1973 reprint, vol. VII, part II, p. 330).

Αλλά τώρα βλέπουμε το δεύτερο μισό του Ησαΐα νγ΄. 10, το τι επέφεραν τα παθήματα του Χριστού, τι παρήγαγε η ταλαιπωρία Του. Τα παθήματα και ο θάνατός Του έθεσαν τα θεμέλια για τον θρίαμβο της ανάστασής Του, και τη νίκη του λαού Του επάνω στη γη! Παρακαλώ σταθείτε ξανά και διαβάστε το δεύτερο μέρος του εδαφίου, ξεκινώντας με τις λέξεις: “Θα δει”.

“…Θα δει σπέρμα, θα μακρύνει τις ημέρες του, και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του” (Ησαΐας νγ΄. 10β).

Μπορείτε να καθήσετε. Προσέξτε στο κείμενο τρία υπέροχα αποτελέσματα των παθημάτων του Χριστού!

I. Πρώτον, θα δει το σπέρμα Του!

“Θα δει σπέρμα” (Ησαΐας νγ΄. 10).

Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα του θανάτου του Ιησού. “Θα δει σπέρμα”. Αυτό αναφέρεται στο πνευματικό σπέρμα του Χριστού, στους απογόνους Του. Εκατομμύριοι άνθρωποι έχουν έρθει στον Χριστό και έχουν γίνει “σπέρμα” Του. Ο Ιησούς το πρόβλεψε όταν είπε:

“Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουσι καθήσει εν τη βασιλεία του Θεού” (Λουκάν ιγ΄. 29).

Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά αμέτρητα πλήθη έχουν έρθει στον Χριστό απ' όλο τον κόσμο. Και στο τέλος, όταν ο Χριστός επιστρέψει σ' αυτόν τον κόσμο από τον Ουρανό,

“το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη” (Ψαλμός κε΄. 13).

Αλλά ο Χριστός δεν χρειάστηκε να περιμένει για την επιστροφή Του την δεύτερη φορά για να δει τους απογόνους Του. Αμέσως, μετά την ανάστασή Του από τους νεκρούς, τους είδε, και Τον είδαν κι αυτοί!

“Εφάνη εις τον Κηφάν (τον Πέτρο), έπειτα εις τους δώδεκα• μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας…Έπειτα εφάνη…εις πάντας τους αποστόλους• τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ” (Κορινθίους Α΄ ιε΄. 5-8).

Το σπέρμα Του Τον είδε. Όπως είπε ο Απόστολος Ιωάννης,

“το οποίον εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της ζωής” (Ιωάννη Α΄ α΄. 1).

Και Αυτός είδε το σπέρμα Του, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς,

“ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον, και λέγει προς αυτούς• Ειρήνη υμίν. Και τούτο ειπών έδειξεν εις αυτούς τας χείρας και την πλευράν αυτού. Εχάρησαν λοιπόν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον” (Ιωάννην κ΄. 19-20).

“Θα δει σπέρμα.”

Εκείνοι είδαν Αυτόν και Εκείνος είδε αυτούς – και ήταν το σπέρμα Του, οι πνευματικοί Του απόγονοι! Όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, είδε το σπέρμα Του!

Αφού αναλήφθηκε στους Ουρανούς, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος προκάλεσε τρεις χιλιάδες να μεταστραφούν. Ξανά η υπόσχεση στο βιβλίο του Ησαΐα εκπληρώθηκε. Κοιτάζοντας από τον Ουρανό, ο Ιησούς είδε το σπέρμα Του. Και έτσι ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Ο αναστημένος Χριστός κοίταζε από τον θρόνο Του στη δόξα και έβλεπε πλήθη ανθρώπων που Τον εμπιστευόντουσαν και που γινόντουσαν σπέρμα Του.

Και έτσι είναι σε όλους τους αιώνες. Ο Ιησούς κοιτάει από τον Ουρανό και βλέπει το σπέρμα Του να πολλαπλασιάζεται πάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης• εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία του Ησαΐα, πως θα ερχόντουσαν “από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουσι καθήσει εν τη βασιλεία του Θεού” (Λουκάν ιγ΄. 29).

Ναι, αυτή η υπόσχεση έχει εκπληρωθεί εκατομμύριες φορές καθ' όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, και σε κάθε γωνιά του κόσμου.

“Θα δει σπέρμα.”

Και όταν εσείς έρθετε στον Ιησού με πίστη, θα δει και εσάς! Τη στιγμή της μεταστροφής θα εισέλθετε στον τεράστιο αριθμό αυτών που είναι το σπέρμα Του – στη γη και στον Ουρανό.

“Θα δει σπέρμα.”

Πώς χαιρόμαστε με το γεγονός πως ο αναστημένος Χριστός βλέπει κάτι τόσο ευλογημένο και ένδοξο – άντρες και γυναίκες από κάθε φυλή και έθνος να πιστεύουν σ' Αυτόν, και να ενώνονται μ' Αυτόν για πάντα! Ναι,

“θα δει σπέρμα.”

Η γυναίκα μου κι εγώ είδαμε ένα θαυμάσιο DVD τις προάλλες. Έδειχνε έναν Μουσουλμάνο μετά τον άλλον, στο Ιράν, να στρέφονται στον Χριστό, να γίνονται Χριστιανοί. Μια μουσουλμάνα γυναίκα στο Ιράν είπε: “Έχω χάσει κάθε ελπίδα”. Μετά εμπιστεύτηκε τον Ιησού. Ένας νεαρός άντρας είπε: “Δεν θέλω να είμαι Μουσουλμάνος”. Κι αυτός εμπιστεύτηκε τον Ιησού και έγινε Χριστιανός. Περισσότεροι άνθρωποι στο Ιράν εμπιστεύονται τον Ιησού από κάθε άλλη φορά στα τελευταία 1500 χρόνια! Χιλιάδες νέοι άνθρωποι σε μουσουλμανικές χώρες ρισκάρουν τις ζωές τους για να γίνουν Χριστιανοί! Ο Ιησούς βλέπει το "σπέρμα" Του να πολλαπλασιάζεται σήμερα στον μουσουλμανικό κόσμο! Και τα κηρύγματά μας φτάνουν εκεί στα Αραβικά διαμέσου της ιστοσελίδας μας!

Και στον τελικό θρίαμβο, όταν ο Χριστός θα έρθει με τη δόξα Του να εγκαθιδρύσει την Βασιλεία Του στη γη, όταν θα επιστρέψει για να βασιλέψει ως Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων,

“το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη” (Ψαλμός κε΄. 13).

Και “θα δει σπέρμα”, αφού το στόμα του Κυρίου μίλησε! “Να βασιλεύση ο Χριστός.” Ψάλλετέ το!

Καθώς ο ήλιος λαμπρώς
   Τους ουρανούς πληροί φωτός,
Ομοίως μέλλει κραταιώς
   Να βασιλεύση ο Χριστός.
(“Καθώς ο ήλιος λαμπρώς/Jesus Shall Reign”
   του Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Δεύτερον, θα μακρύνει τις ημέρες Του!

Ξανακοιτάξτε το κείμενό μας στον Ησαΐα νγ΄. 10, επειδή εδώ έχουμε άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα των παθημάτων και του θανάτου του Ιησού.

“Θα δει σπέρμα, θα μακρύνει τις ημέρες του…” (Ησαΐας νγ΄. 10).

Το δεύτερο αποτέλεσμα του θανάτου του Χριστού είναι πως “θα μακρύνει τις ημέρες του”, αφού όταν πέθανε επάνω στο Σταυρό, η ζωή Του δεν τελείωσε. Ο θάνατος δεν Τον κράτησε για πολύ στον τάφο. Ήρθε η τρίτη ημέρα, και ο νικηφόρος Χριστός ξαναζωντάνεψε. Έσπασε τα σιδερένια δεσμά του θανάτου, και βγήκε από τον τάφο, ώστε να μη ξαναπεθάνει ποτέ! “Επειδή καθόσον πέθανε, πέθανε μια για πάντα για την αμαρτία• αλλά, καθόσον ζει, ζει για τον Θεό” για να μην ξαναπεθάνει στον αιώνα! (Ρωμαίους ς΄. 10).

“Γνωρίζοντας ότι ο Χριστός, καθώς αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον• θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον” (Ρωμαίους ς΄. 9).

“Χριστός ανέστη νικητής.” Ψάλλετέ το!

Χριστός ανέστη νικητής,
Στον θάνατο θριαμβευτής,
Πηγή αιώνιας ζωής. Αλληλούια!
Αλληλούια! Αλληλούια! Αλληλούια!
   (“Χαρείτε ο Σωτήρας ζει/The Strife is O’er,”
      μετάφραση από τον Francis Pott, 1832-1909).

“Θα μακρύνει τις ημέρες του”,

“εκείνος όμως, επειδή μένει εις τον αιώνα…ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση υπέρ αυτών” (Εβραίους ζ΄. 24, 25).

Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) είπε: “Από τα ύψη του ουρανού κοιτάει (κάτω) στο πλήθος του σπέρματός του στη γη...Σαν τα αστέρια του ουρανού, αναρίθμητο σαν τη σκόνη του καλοκαιριού, είναι το σπέρμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού” (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume 51, p. 565).

“Θα δει σπέρμα, θα μακρύνει τις ημέρες του…” (Ησαΐας νγ΄. 10).

III. Τρίτον, το έργο Του θα ευοδωθεί!

Σταθείτε και διαβάστε ολόκληρο το κείμενο δυνατά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη τελευταία φράση, που ξεκινάει με τις λέξεις: “και το θέλημα”.

“Θα δει σπέρμα, θα μακρύνει τις ημέρες του, και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του” (Ησαΐας νγ΄. 10).

Αυτό είναι το τρίτο αποτέλεσμα του θανάτου του Ιησού: “Και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του”. Ο Σπέρτζεον είπε:

Πάνω από [χίλια εννιακόσια] χρόνια έχουν περάσει από τότε που αναστήθηκε από τους νεκρούς στην νέα του ζωή, όμως ζει ακόμα• και οι μέρες του, ξέρουμε, θα συνεχιστούν όσο υπάρχει η γη, ναι, και στο τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, ακόμη και τότε θα μακρύνει τις ημέρες του. “Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνα”, εσύ θα παραμένεις, ακόμη κι όταν τα βουνά απολεστούν, ακόμη κι όταν οι ουρανοί τυλιχτούν σαν περικάλυμμα που πάλιωσε (Spurgeon, ibid.).

“Kαι το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του” (Ησαΐας νγ΄. 10).

Η ευδοκία, το θέλημα, η βουλή του Κυρίου, “θα ευοδωθεί στο χέρι του”. Ο Θεός Πατέρας είπε στον Ιησού:

“Θα σε δώσω φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου μέχρις εσχάτου της γης” (Ησαΐας μθ΄. 6).

“Και τα έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου…αι δυνάμεις των εθνών θέλουσιν ελθεί προς σε” (Ησαΐας ξ΄. 3, 5).

“Ιδού, ούτοι θέλουσιν ελθεί μακρόθεν• και ιδού, ούτοι από βορρά και από νότου και ούτοι από της γης του Σινείμ (Κίνα)” (Ησαΐας μθ΄. 12).

“Kαι το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του” (Ησαΐας νγ΄. 10).

Πριν από μερικούς μήνες είδαμε μία παρουσίαση σε βίντεο σχετικά με την Κίνα, από διανομή της Φωνής των μαρτύρων (The Voice of the Martyrs). Έδειχνε την ομολογία ενός ηλικιωμένου Κινέζου που τον έλεγαν Μόουζες Ζίε Σάι. Κατά τη διάρκεια της “Πολιτιστικής Επανάστασης”, του πέρασαν χειροπέδες και τον κλείδωσαν στη φυλακή για περισσότερο από είκοσι χρόνια επειδή κήρυττε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στα βάθη της απελπισίας, ήταν σε βαθιά κατάθλιψη. Και τότε, είπε, η φωνή του Χριστού μίλησε στην καρδιά του, “Παιδί μου, αρκεί σε σένα η χάρη μου”. Ο αδελφός Ζίε είπε πως το άκουσε αυτό τρεις φορές στην καρδιά του. Ξέσπασε σε δάκρυα την τρίτη φορά που το ανέφερε. “Παιδί μου, αρκεί σε σένα η χάρη μου”. Δάκρυα ευγνωμοσύνης πλημμύρισαν τα μάτια του καθώς μιλούσε για τη δύναμη του Χριστού να τον σώσει σε αυτήν την Κομμουνιστική φυλακή.

Τότε το πλάνο άλλαξε και έδειξε ένα κλιπ δεκάδων χιλιάδων κινέζων Κομμουνιστών που κυριολεκτικά προσκυνούσαν τον Μάο Τσετούνγκ, τον άσπλαχνο κομμουνιστή δικτάτορα, που σκότωσε περισσότερους ανθρώπους κι απ' τον Χίτλερ. Καθώς ζητωκραύγαζαν και επαινούσαν τον Μάο Τσετούνγκ, σκέφτηκα: “Εμείς οι Χριστιανοί θα είμαστε εκεί όταν εσείς οι Κομμουνιστές θα έχετε εξαφανιστεί”. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας κείτεται στον κοπρώνα της Ιστορίας, ο Χριστιανισμός θα είναι ακόμα εκεί, πιο δυνατός από ποτέ, επειδή αυξάνεται με φανταστικούς ρυθμούς σήμερα. “Εμείς θα είμαστε εκεί όταν εσείς θα έχετε εξαφανιστεί”. Και έτσι είναι σε όλη τη γη. Στους εχθρούς του Χριστού, όπου και να είναι, μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά: “Εμείς οι Χριστιανοί θα είμαστε εκεί όταν εσείς οι Κομμουνιστές θα έχετε εξαφανιστεί”! Επειδή “το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του”!

Οι Χριστιανοί μπορεί να είναι ταπεινοί και περιφρονημένοι στα μάτια των ανθρώπων σήμερα. Μπορεί να μας κοροϊδεύουν και να μας περιφρονούν τώρα, όπως έκαναν και με τον Σωτήρα μας όταν ήταν στη γη. Αλλά ο Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, και “το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του”. Άρα, όσο και να περιφρονούν και να απορρίπτουν τον πραγματικό Χριστιανισμό, “θα ευοδωθεί στο χέρι του”. Και στο τέλος,

“Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων” (Αποκάλυψη ια΄. 15).

Τότε, αδελφοί μου, θα δούμε τι έχει πραγματοποιήσει ο θάνατος του Ιησού, επειδή “το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του”. Ο Ιησούς θα ξαναέρθει για να βασιλέψει πάνω σε όλη τη γη!

Καθώς ο ήλιος λαμπρώς
   Τους ουρανούς πληροί φωτός,
Ομοίως μέλλει κραταιώς
   Να βασιλεύση ο Χριστός.
(“Καθώς ο ήλιος λαμπρώς/Jesus Shall Reign” του Isaac Watts,
      D.D., 1674-1748).

Επιστρέφει, επιστρέφει,
   Ο ίδιος Ιησούς, απερριμένος από τους ανθρώπους,
Επιστρέφει, επιστρέφει,
   Με δύναμη και μεγάλη δόξα, επιστρέφει!
(“He Is Coming Again” της Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Τώρα, ξέρω πως κάποιοι από εσάς που είστε εδώ σήμερα το πρωί, αναρωτιέστε γιατί είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι. Σκέφτεστε: “Γιατί είναι τόσο παθιασμένοι αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί επευφημούν αυτά τα πράγματα;” Είμαι σίγουρος πως ακόμη και κάποιοι από εσάς που έρχεστε σ' αυτήν την εκκλησία εδώ και αρκετό καιρό σκέφτεστε το ίδιο πράγμα. Σκέφτεστε : “Πρέπει να το ξαναπεράσουμε αυτό το πράγμα; Το έχουμε ξανακούσει. Γιατί τόσος ενθουσιασμός; Γιατί τέτοια αγαλλίαση; Δεν γίνεται να κάνεις την πρόσκληση για να τελειώνουμε;” Το ξέρω πως κάποιοι από εσάς νιώθετε έτσι. “Γιατί τόσος ενθουσιασμός;” Σας φαίνεται παράξενο. Εσείς δεν μπορείτε να ενθουσιαστείτε!

Ξέρω πώς νιώθετε. Ακούστε, δεν είμαι οπαδός του μπάσκετ. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα το συναρπαστικό σε έναν αγώνα μπάσκετ! Για μένα είναι το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο. Αλλά για κάποιους από εσάς είναι συναρπαστικό. Γιατί αυτή η διαφορά; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είστε οπαδοί του μπάσκετ, ενώ εγώ δεν είμαι! Είναι τόσο απλό. Εσείς ενθουσιάζεστε ενώ εγώ όχι. Δεν θα αναλύσω τώρα τους λόγους για τους οποίους νιώθουμε διαφορετικά. Κάτι στο παρελθόν σας σας κάνει να ενθουσιάζεστε όταν βλέπετε έναν αγώνα των Λέικερς (Lakers). Εγώ δεν μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Θα έπρεπε να αλλάξει η φύση μου αλλιώς δεν μπορώ να νιώσω αυτό που νιώθετε.

Έτσι είναι και με τον θρίαμβο του Χριστού. Εμείς μπορούμε να ενθουσιαστούμε με την ανάσταση του Χριστού και την Δευτέρα Παρουσία. Εσείς δεν μπορείτε να ενθουσιαστείτε. Εμείς είμαστε οπαδοί του Χριστού, κι εσείς δεν είστε οπαδοί του Χριστού! Η ίδια η φύση σας θα έπρεπε να αλλάξει για να νιώσετε αυτό που νιώθουμε όταν σκεφτόμαστε τον θρίαμβο του Χριστού. Η Βίβλος μιλάει γι' αυτό όταν λέει: “Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού• διότι είναι μωρία εις αυτόν” (Κορινθίους Α΄ β΄. 14). Αφού είστε “φυσικοί άνθρωποι” ο θρίαμβος του Χριστού σάς φαίνεται ασήμαντος. Δεν μπορείτε να ενθουσιαστείτε γι' αυτόν. Η ίδια σας η φύση θα έπρεπε να αλλάξει για να ενθουσιαστείτε για τον θρίαμβο του Χριστού! Θα έπρεπε να μεταστραφείτε για να νιώσετε αυτό που νιώθουμε!

Το ξέρετε πως θα έπρεπε να νιώθετε όπως εμείς, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να νιώσει έτσι όπως θα έπρεπε να νιώσει. Όσο σκληρά και να προσπαθείτε, δεν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να νιώσει αυτό που νιώθουμε εμείς για τον θρίαμβο του Χριστού! Θα έπρεπε να νιώθετε έτσι, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε όσο σκληρά και να προσπαθείτε. Δεν μπορείτε να είστε το άτομο που θα έπρεπε να είστε. Αυτό σημαίνει το να έχετε ελεγχθεί περί αμαρτίας!

Πρέπει να έρθετε στον Χριστό και να πείτε: “Κύριε, δεν μπορώ να είμαι αυτό που θέλεις να είμαι! Είμαι χαμένος! Είμαι κατεστραμμένος. Δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου! Ιησού, σώσε με!” Και όταν νιώσετε έτσι, είστε κοντά στο να σωθείτε. Ο έλεγχος της αμαρτίας έρχεται πριν τη μεταστροφή στον Χριστό!

Και σε εσάς που δεν έχετε ακόμη μεταστραφεί, σας ικετεύουμε να εμπιστευτείτε τον αναστημένο Χριστό. Σας ενθαρρύνουμε να καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας με το πολύτιμο Αίμα Του. Σας παροτρύνουμε να έρθετε μαζί μας και να ακολουθήσουμε τον Σωτήρα, όποιο και να είναι το κόστος! Ανήκουμε στην νικήτρια πλευρά, αφού “το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του”. Οπότε σας παροτρύνω να εμπιστευτείτε τον Ιησού, να μεταστραφείτε, να έρθετε στη νικήτρια πλευρά!

Ελάτε, λοιπόν, ενωθείτε με την άγια ομάδα,
   Και προς τη δόξα προχωρήστε,
Για να ζήσετε στην ουράνια χώρα,
   Όπου ρέουν αιώνιες χαρές.
Μονάχα εμπιστευτείτε Τον, μονάχα εμπιστευτείτε Τον,
   Μονάχα εμπιστευτείτε Τον τώρα.
Θα σας σώσει, θα σας σώσει,
   Ο Χριστός θα σας σώσει τώρα.
(“Only Trust Him” του John H. Stockton, 1813-1877).

Ψάλλετε ξανά το ρεφραίν. Καθώς ψάλλουμε το “Μονάχα εμπιστευτείτε Τον/Only Trust Him”, αν δεν έχετε ακόμη σωθεί, θέλω να σηκωθείτε από το κάθισμά σας και να πάτε στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ο Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) θα σας πάει σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου μπορούμε να μιλήσουμε και να προσευχηθούμε. Πηγαίνετε τώρα καθώς ψάλλουμε.

Μονάχα εμπιστευτείτε Τον, μονάχα εμπιστευτείτε Τον,
   Μονάχα εμπιστευτείτε Τον τώρα.
Θα σας σώσει, θα σας σώσει,
   Ο Χριστός θα σας σώσει τώρα.

Κύριε Λι (Mr. Lee), παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτούς που ανταποκρίθηκαν.

Αν αυτό το κήρυγμα σε ευλόγησε παρακαλώ στείλε e-mail στον Δρ.Χάιμερς(Dr.Hymers) και πες του το– rlhymersjr@sbcglobal.net. (κάνε κλικ στο λίνκ). Μπορείς να γράψεις στον Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά αν μπορείς γράψε του στα Αγγλικά.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς στο Ίντερνετ,
στο www.rlhsermons.com ή www.realconversion.com.
Κάντε κλικ στο “ Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ Χάιμερς στα Αγγλικά στο rlhymersjr@sbcglobal.net.
Μπορείτε να του γράψετε στη διεύθυνση P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Τηλεφωνήστε του στο (818)352-0452.

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που αναγνώστηκε πριν το κήρυγμα από τον Δρ Κρέιτον Λ. Τσαν (Dr. Kreighton L. Chan): Ησαΐας νγ΄. 1-10.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ (Mr. Benjamin Kincaid Griffith):
“The Strife is O’er” (μετάφραση από τον Francis Pott, 1832-1909).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ!

(ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ

“Θα δει σπέρμα, θα μακρύνει τις ημέρες του, και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του” (Ησαΐας νγ΄. 10).

I.   Πρώτον, θα δει το σπέρμα Του! Ησαΐας νγ΄. 10α,
Λουκάν ιγ΄. 29, Ψαλμός κε΄. 13, Κορινθίους Α΄ ιε΄. 5-8,
Ιωάννη Α΄ α΄. 1, Ιωάννην κ΄. 19-20.

II.  Δεύτερον, θα μακρύνει τις ημέρες Του! Ησαΐας νγ΄. 10β,
Ρωμαίους ς΄. 10, 9, Εβραίους ζ΄. 24, 25.

III. Τρίτον, το έργο Του θα ευοδωθεί! Ησαΐας νγ΄. 10γ, μθ΄. 6, ξ΄. 3, 5,
Ησαΐας μθ΄. 12, Αποκάλυψη ια΄. 15, Κορινθίους Α΄ β΄. 14.