Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ

(ΕΝΑΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ οβ Λος Άντζελες (Βαπτιστική εκκλησία)
Κυριακή πρωί, 7 Απριλίου 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 7, 2013

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε• τη γενεά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; Διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών• για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8).


Στο προηγούμενο εδάφιο, ο Ησαΐας μάς μίλησε για τη σιωπή του Χριστού:

“Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού” (Ησαΐας νγ΄. 7).

Ο Δρ Έντουαρντ Τζ. Γιανγκ (Dr. Edward J. Young) είπε: “Έχοντας τονίσει την σιωπηλή υπομονή του Χριστού κατά την διάρκεια των παθημάτων Του, ο προφήτης τώρα δίνει μία πιο λεπτομερή περιγραφή αυτών των παθημάτων” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 351).

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε• τη γενεά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; Διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών• για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Το εδάφιο χωρίζεται από μόνο του σε τρία μέρη περιγράφοντας: α) τα πάθη του Χριστού, β) τη γενιά του Χριστού, και γ) την αντικαταστατική εξιλέωση του Χριστού για τις αμαρτίες μας.

I. Πρώτον, το κείμενο δίνει μια περιγραφή των παθών του Χριστού.

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε…διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Ο Χριστός συνελήφθη στον κήπο της Γεσθημανής. Οι φύλακες του ιερού Τον οδήγησαν στους αρχιερείς. Τον έφεραν ενώπιον του Καϊάφα, του αρχιερέα, και του συνεδρίου, του ιουδαΐκού ανωτάτου δικαστηρίου. Κατακρίθηκε σε αυτό το δικαστήριο από ψευδομάρτυρες. Ο Ιησούς είπε:

“Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού” (Ματθαίον κς΄. 64).

Τότε ο αρχιερέας είπε,

“Τι σας φαίνεται; Και εκείνοι (από το συνέδριο) αποκριθέντες είπον• Ένοχος θανάτου είναι. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθισαν αυτόν, άλλοι δε ερράπισαν” (Ματθαίον κς΄. 66-67).

“Ότε δε έγεινε πρωΐ, συνεβουλεύθησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού διά να θανατώσωσιν αυτόν” (Ματθαίον κζ΄. 1).

Αλλά δεν είχαν τη νόμιμη εξουσία υπό του ρωμαϊκού νόμου για να το κάνουν, κι έτσι,

“έφεραν και παρέδωκαν αυτόν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον (ρωμαίο) ηγεμόνα” (Ματθαίον κζ΄. 2).

Ο Πιλάτος ανέκρινε τον Ιησού,

“τον δε Ιησούν μαστιγώσας παρέδωκε διά να σταυρωθή” (Ματθαίον κζ΄. 26).

Έτσι, αυτό το μέρος του κειμένου μας εκπληρώθηκε,

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε (ενώπιον του αρχιερέα, και μετά ενώπιον του Πιλάτου)…διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών (με τον θάνατό Του επάνω στον Σταυρό)” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Η φυλάκιση του Ιησού από το ιουδαϊκό συνέδριο και από τον Πιλάτο εκπλήρωσε τις λέξεις: “Από φυλακή αναρπάχθηκε”. Οι δίκες ενώπιον του Καϊάφα, και μετά ενώπιον του Πιλάτου, εκπλήρωσαν τη φράση: “και από κρίση”. Αρπάχθηκε από φυλακή και κρίση σε έναν λόφο που λεγόταν τόπος Κρανίου, όπου σταυρώθηκε και πέθανε επάνω στον Σταυρό, εκπληρώνοντας έτσι τη φράση: “Αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών”.

Ο Δρ Τζον Γκιλ (Dr. John Gill) (1697-1771) είπε:

Αρπάχθηκε από κατάθλιψη και κρίση, δηλαδή, η ζωή του αρπάχθηκε με βίαιο τρόπο, με το πρόσχημα της δικαιοσύνης• ενώ (στην πραγματικότητα) του φέρθηκαν με την (μεγαλύτερη) αδικία• του απήγγειλαν ψευδείς κατηγορίες, ψευδομάρτυρες (δωροδοκήθηκαν για να πάρουν ψευδή όρκο, διαπράττοντας ψευδορκία εναντίον Του), και η ζωή του αρπάχθηκε από πονηρά χέρια (όπως λέει) στις Πράξεις η΄. 32, (“Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν• και ως αρνίον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού”). Εν τη ταπεινώσει αυτού αφηρέθη η κρίσις αυτού: δεν του δόθηκε μια σωστή δίκη (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume V, p. 314).

Όπως λέει το κείμενό μας,

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε… διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών…” (Ησαΐας νγ΄. 8).

II. Δεύτερον, το κείμενο δίνει μια περιγραφή της γενιάς του Χριστού.

Στη μέση του κειμένου υπάρχει μία φράση που είναι λίγο δύσκολη να εξηγηθεί:

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε• τη γενεά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; Διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών…” (Ησαΐας νγ΄. 8).

“Ποιος θα διηγηθεί τη γενεά του”; Ο Δρ Γκιλ είπε πως αυτή η φράση μιλάει “για την εποχή (ή τη γενιά στην οποία έζησε) και τους ανθρώπους της στην οποία έζησε, των οποίων η βαρβαρότητά τους προς Αυτόν, και η κακία με την οποία ήταν ένοχοι, ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να διηγηθούν (πλήρως) με το στόμα, ή να περιγραφούν (πλήρως) από την πένα ενός ανθρώπου” (Gill, ibid.). Μας έρχονται δάκρυα στην καρδιά, όταν διαβάζουμε για την αγριότητα και αδικία που είχαν εναντίον του άκακου Υιού του Θεού! Όπως είπε ο Τζόσεφ Χαρτ (Joseph Hart) (1712-1768) στον λυπηρό του ύμνο:

Δες πόσο υπομονετικά στέκεται ο Ιησούς,
   Προσβεβλημένος (σε αυτό το απαίσιο μέρος)!
Αμαρτωλοί έχουν δέσει τα Παντοδύναμα χέρια,
   Και φτύνουν στο πρόσωπο του Δημιουργού τους.

Με αγκάθια ο κρόταφός Του αιμορραγούσε,
   Ποτάμια αίματος από κάθε πλευρά,
Η πλάτη Του γεμάτη μαστιγώματα,
   Μα πιο κοφτερά μαστιγώματα του σκίζουν την καρδιά.

Καρφωμένος γυμνός στο καταραμένο ξύλο,
   Εκτεθειμένος στη γη και τον ουρανό ψηλά,
Ένα θέαμα πληγών και αίματος,
   Μία επίδειξη πληγωμένης αγάπης!
(“His Passion” του Joseph Hart, 1712-1768; τροποποιήθηκε από τον Ποιμένα,
      με τη μελωδία του “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

Ο Τζον Τραπ (John Trapp) (1601-1669) είπε: “Ποιος μπορεί να περιγράψει ή να μιλήσει για τη γενιά του; (Ποιος μπορεί να περιγράψει) την κακία των ανθρώπων της εποχής στην οποία έζησε”; (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997 reprint, volume 3, p. 410).

Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε, με ανθρώπινους όρους, γιατί οι ιουδαίοι ηγέτες ήθελαν τον Ιησού σταυρωμένο, και γιατί οι ρωμαίοι στρατιώτες “έτυπτον (χτύπαγαν) την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον (έφτυναν) εις αυτόν… και έφεραν αυτόν έξω, διά να σταυρώσωσιν αυτόν” (Μάρκον ιε΄. 19-20).

“Και μη ευρόντες μηδεμίαν αιτίαν θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθή” (Πράξεις ιγ΄. 28).

Όπως είπε ο Τζον Τραπ: “Ποιος μπορεί να περιγράψει ή να μιλήσει για τη γενιά του;...την κακία των ανθρώπων της εποχής στην οποία έζησε”.

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε• τη γενεά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; Διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών…” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Ο Δρ Γιανγκ είπε: “Το ρήμα (διηγηθεί) υπονοεί στοχασμό ή σοβαρή σκέψη πάνω σε κάτι…Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί (το νόημα του θανάτου Του), αλλά δεν το έκαναν” (Young, ibid., p. 352).

Είναι καθόλου διαφορετικά σήμερα; Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν ακούσει για τον θάνατο του Ιησού επάνω στον Σταυρό χωρίς να του δώσουν κάποια σοβαρή σκέψη. “Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί, αλλά δεν το έκαναν”. Ποιος σκέφτεται σε βάθος τη σταύρωση του Χριστού; Εσείς το κάνετε; Εσείς στοχάζεστε τον θάνατο του Χριστού και το τι σημαίνει για εσάς;

“Ποιος μπορεί να περιγράψει...τη γενιά του;...την κακία των ανθρώπων της εποχής στην οποία έζησε”, είπε ο Τζον Τραπ. Κι όμως οι άνθρωποι που σταύρωσαν τον Ιησού δεν ήταν και τόσο διαφορετικοί από τους μη-αναγεννημένους ανθρώπους της σημερινής ημέρας. Οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να σκεφτούν σοβαρά για την σημασία του θανάτου του Χριστού. Όταν “Τα πάθη του Χριστού” βγήκαν στους κινηματογράφους, πολλοί σχολιαστές ειδήσεων είπαν πως η ταινία θα είχε βαθιά επίδραση σε αυτούς που θα την έβλεπαν. Είπαν πως θα αναζωπυρούσε το ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο. Κάποιοι απ' αυτούς είπαν πως θα έκανε πλήθη νέων άνθρώπων να έρθουν στις εκκλησίες.

Η ταινία βγήκε το 2004. Έχουν περάσει εννέα χρόνια. Έχει περάσει μπόλικος χρόνος ώστε να δούμε αν οι σχολιαστές είχαν δίκιο. Η φριχτή πραγματικότητα των παθημάτων του Χριστού, όπως απεικονίζεται στην ταινία είχε όντως κάποια ψυχολογική επίδραση σε πολλούς που την είδαν. Αλλά μπορούμε τώρα να δούμε πως δεν άφησε κάποια μόνιμη εντύπωση σε αυτούς που την είδαν. Επέστρεψαν αμέσως στις εγωκεντρικές και αμαρτωλές ζωές τους.

Βλέπετε, αυτή ακριβώς είναι η ουσία της αμαρτίας. Οι μη-αναγεννημένοι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να νιώσουν λίγη λύπη για τα παθήματα του Χριστού. Αλλά, στην καλύτερη περίπτωση, είναι απλά λίγες τύψεις. Επιστρέφουν αμέσως στο να “σερφάρουν στο διαδίκτυο” για ώρες, στη φιλαργυρία τους, στις ασεβείς ζωές τους, στα ατελείωτα βιντεοπαιχνίδια τους, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή, σκέφτονται ελάχιστα τον Θεό που τους δημιούργησε, και τον Χριστό που πέθανε επάνω στον Σταυρό για να τους σώσει. “Ποιος μπορεί να περιγράψει τη γενιά του”; Μα, η γενιά που ζούσε όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς είναι ουσιαστικά ίδια με τη δική σας γενιά! Ήταν ένα σωρό φαύλοι, ασεβείς και φίλαυτοι άνθρωποι, που ζούσαν μόνο για την αμαρτωλή τους απόλαυση. Και δεν είναι αυτή, επίσης, μια τέλεια εικόνα της δικής σας γενιάς; Και αν ήσασταν πραγματικά ειλικρινείς με τον εαυτό σας, δεν είναι αυτή μια τέλεια δική σας περιγραφή; Στο κάτω-κάτω, πόση ώρα περνάτε σκεπτόμενοι τον Θεό; Πόση ώρα περνάτε προσευχόμενοι κάθε μέρα; Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά σας η αιματηρή σταύρωση του Χριστού; Αν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, νομίζω θα πρέπει να πείτε πως δεν είστε και τόσο διαφορετικοί από εκείνη τη γενιά που απέρριψε τον Χριστό, Τον σταύρωσε, και απομακρύνθηκε για να ζήσει την εγωιστική ζωή της. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Αυτή είναι η ίδια η φύση της αμαρτίας. Αυτό αποδεικνύει πως είστε αμαρτωλοί, και πως είστε τόσο ένοχοι όσο κι αυτοί τον καιρό του Χριστού. Ακόμη κι αν έρχεστε εδώ στην εκκλησία κάθε Κυριακή, έχετε απλά “μορφή ευσέβειας” (Τιμόθεον Β΄ γ΄. 5). Δεν ισχύει αυτό για εσάς; Δεν ισχύει πως “αμαρτήσατε, και στερείστε τη δόξα του Θεού”; (Ρωμαίους γ΄. 23). Και αφού ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα για εσάς, πώς μπορείτε να ξεφύγετε την οργή και την κρίση του Παντοκράτορα Θεού; Ο αιδ. Ίαν Μάρεϊ (Rev. Iain H. Murray), στο πρόσφατο βιβλίο του πάνω στη ζωή του Δρ Μάρτιν Λόιντ-Τζόουνς (Dr. Martyn Lloyd-Jones), είπε:

     Για τον Δρ Μάρτιν Λόιντ-Τζόουνς το να κηρύττει τον πραγματικό κίνδυνο της ενοχής του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, σήμαινε το να κηρύττει την βεβαιότητα της θείας οργής, της οργής που είναι ήδη επάνω στους μη-αναγεννημένους και που πρόκειται να έρθει στην τιμωρία της αμαρτίας στην κόλαση...εκείνο το μέρος όπου ‘ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβύνεται’ (Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

III. Τρίτον, το κείμενο περιγράφει το βαθύτερο νόημα των παθημάτων του Χριστού.

Παρακαλώ σταθείτε και διαβάστε δυνατά τον Ησαΐα νγ΄. 8, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τελευταία φράση, “για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε”.

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε• τη γενεά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; Διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών• για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Μπορείτε να καθήσετε.

Ο Δρ Μέριλ Φ. Άνγκερ (Dr. Merrill F. Unger) είπε:

Για δεκαεπτά αιώνες (η Μεσσιανική ερμηνεία του Ησαΐα νγ΄) ήταν η μόνη ερμηνεία μεταξύ χριστιανών (και) ιουδαίων αυθεντιών. (Αργότερα οι Ιουδαίοι) εγκατέλειψαν εσκεμμένα αυτή την άποψη σχετικά με το κεφάλαιο εξαιτίας της αξιοσημείωτης εκπλήρωσής της στον Χριστό (Unger, ibid., p. 1293).

Σήμερα πολλοί ιουδαίοι μελετητές λένε πως ολόκληρο το πεντηκοστό τρίτο κεφάλαιο του Ησαΐα αναφέρεται στα παθήματα του ιουδαϊκού λαού, και όχι στον Χριστό. Αν και οι Ιουδαίοι υπέφεραν φριχτά στα χέρια ψευδοχριστιανών, δεν γίνεται να είναι αυτό το πραγματικό νόημα του κειμένου μας, αφού λέει ξεκάθαρα: “Για τις παραβάσεις (τις αμαρτίες) του λαού μου αυτός τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8). Σχετικά με αυτή τη φράση, “Για τις παραβάσεις του λαού μου αυτός τραυματίστηκε”, ο Δρ Χένρι Μ. Μόρις (Dr. Henry M. Morris) είπε: “Πέθανε για ‘τον λαό μου’ – δηλαδή, τον Ισραήλ – δείχνοντας πως (ο Χριστός) σε αυτό το κείμενο δεν είναι ο Ισραήλ, όπως πολλοί έχουν ισχυριστεί” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, Word Publishing, 1995, p. 767). Άρα, το πραγματικό νόημα δεν είναι ότι ο ιουδαϊκός λαός τραυματίστηκε, αλλά πως ο Χριστός τραυματίστηκε στη θέση τους, για τις αμαρτίες τους, για να πληρώσει το τίμημα των αμαρτιών τους, και των δικών μας. Σταυρώθηκε για να πληρώσει το τίμημα για τη δική μας αμαρτία!

Ο Δρ Τζον Γκιλ είπε πως οι λέξεις: “Για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε”, ισχύουν για τον ιουδαϊκό λαό και επίσης για τους εκλεκτούς Χριστιανούς – δείχνοντας πως ο Χριστός τραυματίστηκε και για τις αμαρτίες του Ισραήλ, και για τις αμαρτίες του “λαού του” που είναι οι Χριστιανοί (Gill, ibid., p. 314). Νομίζω πως ο Δρ Γκιλ μάς δίνει το αληθινό νόημα αυτών των λέξεων,

“Για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Ο Χριστός “τραυματίστηκε” επάνω στον Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες του λαού Του, είτε είναι Ιουδαίοι, είτε είναι Εθνικοί. Ο θάνατός Του είναι αντικαταστατικός, ο Χριστός πεθαίνει για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Είναι εξευμενιστικός, διώχνοντας την οργή του Θεού μακριά από τον αμαρτωλό.

Αλλά υπάρχει μία προϋπόθεση. Για να πληρώσει αποτελεσματικά ο Χριστός για τις αμαρτίες σας, πρέπει να Τον εμπιστευτείτε με πίστη. Η πληρωμή της αμαρτίας από τον Χριστό επάνω στον Σταυρό δεν θα σώσει κανέναν που δεν εμπιστεύεται τον Ιησού. Μόνο όταν παραδοθείτε στον Ιησού θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας που έχουν καταγραφεί από τον Θεό, διαμέσου του Αίματος του Σωτήρα.

Μπορείτε να γνωρίζετε όλα όσα λέει αυτό το εδάφιο και να παραμένετε χαμένοι. Οι δαίμονες έχουν πλήρη γνώση αυτών των πραγμάτων, αλλά δεν τους σώζει. Ο Απόστολος Ιάκωβος είπε, “και τα δαιμόνια πιστεύουν, και φρίττουν” (Ιακώβου β΄. 19). Τα δαιμόνια έχουν μόνο “εγκεφαλική γνώση” του εξιλεωτικού θανάτου του Χριστού. Πρέπει να πάτε παραπέρα αν θέλετε να σωθείτε. Πρέπει να υποταχθείτε στον Χριστό και να Τον εμπιστευτείτε. Πρέπει να μεταστραφείτε διαμέσου της χάρης του Θεού, αλλιώς θα πάτε στην Κόλαση με τις σκέψεις σας σχετικά με την σταύρωσή Του χαραγμένες στο μυαλό σας.

Ακούστε τον Δρ Ε. Ου. Τόουζερ (Dr. A. W. Tozer) καθώς μιλάει κατά του “ντεσιζιονισμού”, και υπέρ της αληθινής μεταστροφής. Ο Δρ Τόουζερ είπε:

Ολόκληρη η συναλλαγή της θρησκευτικής μεταστροφής έχει γίνει μηχανική και χωρίς ψυχή. Η πίστη μπορεί τώρα να ασκείται χωρίς να ενοχλείται η ηθική ζωή και χωρίς να ντροπιάζει ο Αδαμικός εγωισμός. Ο Χριστός μπορεί να γίνει “αποδεκτός” χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ιδιαίτερη αγάπη γι' Αυτόν στην ψυχή του αποδέκτη (A. W. Tozer, D.D., The Best of A. W. Tozer, Baker Book House, 1979, page 14).

“Ολόκληρη η συναλλαγή της θρησκευτικής μεταστροφής έχει γίνει μηχανική και χωρίς ψυχή” – και, μπορώ να προσθέσω πως συχνά γίνεται και χωρίς τον Χριστό! Οι “ντεσιζιονιστές” απλά θέλουν να πείτε μια γρήγορη προσευχή, να βαπτιστείτε, και να τελειώνετε. Συχνά ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού ίσα ίσα που αναφέρονται. Συχνά αγνοούνται εντελώς! Δεν διδάσκει κάτι τέτοιο η Βίβλος. Η Βίβλος διδάσκει πως πρέπει να νιώσετε την ενοχή της αμαρτίας σας, και πρέπει να ανακαλύψετε πως δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής από την αμαρτία και τις συνέπειές της, πέρα από το να έρθετε στον Χριστό, να παραδοθείτε αβοήθητοι ενώπιόν Του, και να Τον εμπιστευτείτε από τα βάθη της ψυχής σας. Τότε, και μόνο τότε, θα βιώσετε αυτό που εννοούσε ο προφήτης Ησαΐας όταν είπε:

“Για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8).

Όταν εμπιστεύεστε τον Ιησού Χριστό διαμέσου της πίστης, το Αίμα Του σας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και μεταστρέφεστε – αλλά όχι πριν γίνει αυτό. Όχι, ποτέ πριν γίνει αυτό! Πρέπει να εμπιστευτείτε τον Ιησού Χριστό αν θέλετε να σωθείτε!

Ας σταθούμε μαζί. Αν θέλετε να μας μιλήσετε για την πίστη στον Ιησού, παρακαλώ αφήστε τη θέση σας τώρα και πηγαίνετε στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ο Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) θα σας πάει σε ένα ήσυχο δωμάτιο όπου μπορούμε να μιλήσουμε για την παράδοσή σας στον Χριστό και πώς να καθαριστείτε από την αμαρτία σας με το άγιο Αίμα Του! Κύριε Λι (Mr. Lee), παρακαλώ ελάτε και προσευχηθείτε για αυτούς που ανταποκρίθηκαν. Αμήν.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς στο Ίντερνετ,
στο www.rlhsermons.com ή www.realconversion.com.
Κάντε κλικ στο “ Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ Χάιμερς στα Αγγλικά στο rlhymersjr@sbcglobal.net.
Μπορείτε να του γράψετε στη διεύθυνση P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Τηλεφωνήστε του στο (818)352-0452.

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που διαβάστηκε πριν το κήρυγμα από τον Δρ Κρέιτον Λ. Τσαν (Dr. Kreighton L. Chan): Ησαΐας νγ΄. 1-8.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
(Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Blessed Redeemer” (της Avis B. Christiansen, 1895-1985).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ

(ΕΝΑΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

“Από φυλακή και κρίση αναρπάχθηκε• τη γενεά του, όμως, ποιος θα τη διηγηθεί; Διότι, αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών• για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε” (Ησαΐας νγ΄. 8).

(Ησαΐας νγ΄. 7)

I.   Πρώτον, το κείμενο δίνει μια περιγραφή των παθών του Χριστού,
Ησαΐας νγ΄. 8α, Ματθαίον κς΄. 64, 66-67, κζ΄. 1-2, 26,
Πράξεις η΄. 32.

II.  Δεύτερον, το κείμενο δίνει μια περιγραφή της γενιάς του Χριστού,
Ησαΐας νγ΄. 8β, Μάρκον ιε΄. 19-20, Πράξεις ιγ΄. 28,
Τιμόθεον Β΄ γ΄. 5, Ρωμαίους γ΄. 23.

III. Τρίτον, το κείμενο περιγράφει το βαθύτερο νόημα των παθημάτων
του Χριστού, Ησαΐας νγ΄. 8γ, Ιακώβου β΄. 19.