Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ,
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ

(ΕΒΔΟΜΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Greek)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ οβ Λος Άντζελες (Βαπτιστική εκκλησία)
Κυριακή πρωί, 24 Μαρτίου 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 24, 2013

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού• και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών” (Ησαΐας νγ΄. 6).


Ο Δρ Ρίτσαρντ Λαντ (Dr. Richard Land) είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Θρησκευτικής Ελευθερίας (Ethics and Religious Liberty Commission) του Σάδερν Μπάπτιστ Κονβένσιον (Southern Baptist Convention). Ο Δρ Λαντ γνωρίζει πως ζούμε σε μία κουλτούρα που είναι εκπληκτικά ανίδεη σχετικά με τα βασικά στοιχεία του Χριστιανισμού. Είπε:

Διάβασα σε ένα άρθρο του περιοδικού Τάιμ (Time) για την έλλειψη θρησκείας στην...Αμερική. Ένα ζευγάρι πήγε να μιλήσει (στον ποιμένα) όταν είχε τελειώσει η λειτουργία, και είπαν: “Ο έφηβος γιος μας θέλει να μάθει ποιος είναι ο άντρας που κρέμεται στο σύμβολο ‘συν’”. Δεν ήξεραν πως ήταν ο Ιησούς και δεν ήξεραν πως ήταν σταυρός (“The Man on the Plus Sign,” World magazine, August 1, 2009, page 24).

Είναι τρομακτικό το γεγονός πως τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν τόση λίγη γνώση του ποιος είναι ο Ιησούς και τι έκανε. Μεγάλο μέρος του προβλήματος έχει να κάνει με το γεγονός πως υπάρχει τόσο λίγο κήρυγμα σχετικά με τον Ίδιο τον Χριστό στις περισσότερες εκκλησίες. Αλλά δεν γίνεται να έρθετε στην εκκλησία μας ούτε μία Κυριακή χωρίς να ακούσετε πως ο Ιησούς πέθανε ως αντικαταστάτης των αμαρτωλών επάνω στον Σταυρό! Όταν ο Ιησούς πέθανε επάνω στον Σταυρό, βάσταξε τις αμαρτίες μας και έκανε εξιλέωση για αυτές. Έχυσε το Αίμα Του στον Σταυρό για να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) είπε: “Υπάρχουν κάποιοι κήρυκες που δεν κηρύττουν για το αίμα του Χριστού, και έχω μόνο ένα πράγμα να σας πω σχετικά μ' αυτούς – ποτέ μην πάτε να τους ακούσετε! Ποτέ μην τους ακούτε! Μια διακονία που δεν έχει το αίμα μέσα της δεν έχει ζωή, και μια νεκρή διακονία δεν βοηθάει κανέναν” (C. H. Spurgeon, “Freedom Through Christ’s Blood,” August 2, 1874). Η ιδέα πως ο Χριστός θα βάσταζε τις αμαρτίες μας εμφανίζεται ξανά και ξανά στο 53ο κεφάλαιο του Ησαΐα.

“Αυτός τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη” (Ησαΐας νγ΄. 4).

“Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών” (Ησαΐας νγ΄. 5).

“Η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν” (Ησαΐας νγ΄. 5).

“Διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν (γιατρευτήκαμε)” (Ησαΐας νγ΄. 5).

“Ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών” (Ησαΐας νγ΄. 6).

“Διά τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη” (Ησαΐας νγ΄. 8).

“(Θα) δώσης την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας” (Ησαΐας νγ΄. 10).

“Αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών” (Ησαΐας νγ΄. 11).

“Αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών” (Ησαΐας νγ΄. 12).

Ξανά και ξανά στον Ησαΐα νγ΄ λέει πως ο Χριστός θα έπαιρνε επάνω Του την ενοχή μας, υποφέροντας στη θέση μας για τις αμαρτίες μας, για να πληρώσει το πλήρες τίμημα για αυτές.

Αλλά τώρα, στο κείμενό μας, δίνεται μια καινούργια ιδέα. Εδώ μας λέει τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός έπρεπε να υποφέρει, γιατί ο Χριστός, αν και ο Ίδιος ήταν αθώος, έπρεπε να βαστάξει την ενοχή του Ανθρώπου.

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού• και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Το κείμενο χωρίζεται από μόνο του σε τρία μέρη.

I. Πρώτον, η γενική ομολογία της αμαρτίας ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ο προφήτης είπε:

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα …” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη δήλωση σχετικά με την παγκόσμια αμαρτωλότητα ολόκληρης της ανθρωπότητας. “Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα”. Ο Απόστολος Παύλος το έκανε ξεκάθαρο όταν είπε:

“Προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις, δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν• δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν” (Προς Ρωμαίους γ΄. 9-11).

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα”, κάθε ένας από 'μας!

Σαν πρόβατα που το έσκασαν μέσα από το φράκτη του νόμου του Θεού, όλοι μας πλανηθήκαμε, όλοι έχουμε παραστρατήσει μακριά από τον Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος είπε:

“Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανώμενα” (Πέτρου Α΄ β΄. 25).

Η λέξη που χρησιμοποιεί ο Πέτρος μιλάει για κάποιον που έχει παραστρατήσει μακριά από την ασφάλεια και την αλήθεια, που έχει εξαπατηθεί. Αυτή είναι η παγκόσμια περιγραφή της ανθρωπότητας μέσα στην Αγία Γραφή.

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Συγκρίνει τον Άνθρωπο με ζώο επειδή η αμαρτία τον εξευτελίζει – και γίνεται όμοιος με ζώο. Αλλά δεν τον συγκρίνει με κάποιο έξυπνο ζώο. Όχι, συγκρίνει τον Άνθρωπο με ένα αφελές πρόβατο.

Εσείς ζείτε σ' αυτή την πόλη, οπότε μάλλον δεν γνωρίζετε πολλά για την ανοησία των προβάτων. Αλλά τους βιβλικούς καιρούς οι άνθρωποι γνώριζαν πολύ καλά πόσο ανόητα είναι τα πρόβατα. Πρέπει να τα προσέχει καλά ο ποιμένας αλλιώς θα περιπλανηθούν.

Τα πρόβατα μόνο ένα πράγμα ξέρουν να κάνουν καλά – να περιπλανώνται! Αν υπάρχει μία μόνο τρύπα στον φράκτη, το πρόβατο θα τη βρει και θα περιπλανηθεί. Κι όμως, όταν το πρόβατο έχει βγει από τη μάντρα του, δεν προσπαθεί ποτέ να ξαναμπεί. Τα πρόβατα περιπλανώνται όλο και πιο μακριά από το μέρος όπου ήταν ασφαλή. Και ο Άνθρωπος κάνει το ίδιο. Είναι σοφός στο να κάνει το κακό, αλλά ανόητος με αυτό που είναι καλό. Σαν τον Άργο στην ελληνική μυθολογία, ο Άνθρωπος έχει εκατό μάτια στην αναζήτηση της αμαρτίας, αλλά είναι τυφλός σαν τον Βαρτίμαιο όσον αφορά την αναζήτηση του Θεού! Ο Απόστολος Παύλος μίλησε για την παγκόσμια αρρώστια της αμαρτίας όταν είπε:

“Ήσθε εν τω καιρώ εκείνω χωρίς Χριστού, απηλλοτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν τω κόσμω χωρίς Θεού” (Προς Εφεσίους β΄. 12).

“Εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών” (Προς Εφεσίους δ΄. 18).

Αυτά τα εδάφια μάς δείχνουν πως η ανθρωπότητα έχει παραστρατήσει μακριά από τον Θεό.

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα...” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Εδώ λοιπόν, στο κείμενό μας, είναι η γενική ομολογία της αμαρτίας ολόκληρης της ανθρωπότητας. Δείχνει πως η ανθρώπινη φυλή έχει απομακρυνθεί από τον Θεό ακολουθώντας εκατοντάδες ψευδοθρησκείες και ψευδοδιδασκαλίες, λατρεύοντας είδωλα και ψευδόθεους και ψευδόχριστους, “Εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών” (Προς Εφεσίους δ΄. 18).

II. Δεύτερον, η προσωπική ομολογία της ιδιαίτερης αμαρτίας του καθενός.

Το κείμενο συνεχίζει:

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού…” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Την γενική ομολογία της αμαρτίας της ανθρώπινης φυλής, την υποστηρίζει η προσωπική ομολογία της ιδιαίτερης αμαρτίας του κάθε ατόμου. “Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού”. Κανένας, από μόνος του, δεν έχει στραφεί στην οδό του Θεού. Σε κάθε περίπτωση, κάθε άνθρωπος έχει επιλέξει “την οδό αυτού”. Εδώ βρίσκεται η καρδιά της αμαρτίας – στο ότι επιλέγουμε την δικιά μας οδό, σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Θέλαμε να ελέγχουμε εμείς τις ζωές μας. Θέλαμε να ακολουθήσουμε τα δικά μας σχέδια. Δεν υποτασσόμασταν στον Θεό. Δεν εμπιστευόμασταν τον Χριστό και δεν υποτασσόμασταν σ' Αυτόν ως Κύριό μας.

Το κείμενο δείχνει πως ο κάθε ένας έχει την δικιά του ιδιαίτερη αμαρτία, “την οδό αυτού”. Κάθε άντρας και κάθε γυναίκα έχει κάποια μεγάλη αμαρτία η οποία διαφέρει κάπως από των αλλωνών. Δύο παιδιά, μεγαλωμένα από τους ίδιους γονείς, θα έχουν διαφορετικές, συνήθεις αμαρτίες. Το ένα παιδί θα αμαρτάνει με τον δικό του συνήθη τρόπο, το άλλο με διαφορετικό τρόπο. “Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού”. Ο ένας στρέφεται προς τα δεξιά, ο άλλος προς τα αριστερά. Αλλά και οι δύο απορρίπτουν την οδό του Θεού.

Τον καιρό του Χριστού υπήρχαν τελώνες, που ζούσαν με σθεναρή αντίσταση στον νόμο του Θεού. Υπήρχαν αμαρτωλοί που άφηναν τον Θεό έξω από τη ζωή τους και έπρατταν σαρκικές αμαρτίες. Υπήρχαν Φαρισαίοι, που ήταν υπερήφανοι και πίστευαν πως ήταν δίκαιοι και καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Υπήρχαν επίσης Σαδδουκαίοι, που δεν πίστευαν στην ύπαρξη αγγέλων και δαιμόνων. Δεν έπρατταν σαρκικές αμαρτίες. Δεν ζούσαν τόσο αμαρτωλά όσο οι τελώνες, ή τόσο προληπτικά όσο οι Φαρισαίοι, αλλά ήταν ανταγωνιστικοί στην αλήθεια του Θεού με τον δικό τους τρόπο. Μπορεί να ειπωθεί για τον καθέναν τους:

“Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Κάποιοι από εσάς ίσως να μεγαλώσατε σε χριστιανικό σπίτι, κι όμως να έχετε αμαρτήσει απορρίπτοντας το φως του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η “δικιά σας οδός”. Άλλοι μπορεί να σκέφτονται κάποια συγκεκριμένη αμαρτία. Όταν την σκέφτεστε, γίνεστε ανήσυχοι. Κι όμως, κάποιοι από εσάς προτιμάτε το να είστε κάτω από μια συνεχή αίσθηση ενοχής, παρά το να εμπιστευτείτε τον Χριστό και να βρείτε συγχώρεση και ειρήνη. Κάποιοι συνεχίζουν ακατάπαυστα να αρνούνται να πιστέψουν στον Χριστό. “Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού”.

Κάποιος άλλος μπορεί να πει: “Έχω σκληρύνει την καρδιά μου. Στο παρελθόν ένιωθα ενοχή και την ανάγκη για τον Χριστό, αλλά όχι πια. Τώρα φοβάμαι πως ο Κύριος έχει ορκιστεί μέσα στην οργή Του ότι δεν θα μπω μέσα στην κατάπαυσή Του. Φοβάμαι πως ο Θεός με έχει παρατήσει”. Αλλά θέλω να ακούσετε προσεκτικά το υπόλοιπο κείμενο, επειδή υπάρχει μια τρίτη φράση που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα!

III. Τρίτον, ο αντικαταστατικός θάνατος του Χριστού για τις αμαρτίες του λαού Του.

Παρακαλώ σταθείτε και διαβάστε ολόκληρο το εδάφιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τελευταία φράση, “Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών”.

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού• και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Ο Δρ Έντουαρντ Τζ. Γιανγκ (Dr. Edward J. Young) είπε:

Το πρώτο μισό του εδαφίου παρουσιάζει το λόγο για τα παθήματα του δούλου, και το δεύτερο ισχυρίζεται πως ο Ίδιος ο Κύριος έκανε τον δούλο να υποφέρει θέτοντας επάνω του την ανομία όλων μας. Το ρήμα (“έθεσε”) σημαίνει να χτυπήσεις βίαια. Η ανομία για την οποία είμαστε ένοχοι δεν επιστρέφει να μας χτυπήσει, όπως σωστά θα περιμέναμε, αλλά αντιθέτως χτυπάει τον Χριστό στη θέση μας. Ο Κύριος (ο Θεός) προκάλεσε την ενοχή μας να τον χτυπήσει…Η ενοχή που ανήκε σε εμάς, ο Θεός προκάλεσε να χτυπήσει αυτόν, (δηλαδή) αυτός ως αντικαταστάτης μας βάσταξε την τιμωρία που απαιτούσε η ενοχή της αμαρτίας μας… ο ποιμένας έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 349-350).

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού• και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών” (Ησαΐας νγ΄. 6).

Σε ένα κήρυγμα με τίτλο: “Ατομική αμαρτία που τέθηκε επάνω στον Ιησού”, ο Σπέρτζεον είπε:

Εδώ έχουμε τις αμαρτίες του Λωτ, σκανδαλώδεις αμαρτίες. Δεν μπορώ να τις αναφέρω, ήταν πολύ διαφορετικές από τις αμαρτίες του Δαβίδ. Μαύρες αμαρτίες, πορφυρές αμαρτίες, ήταν αυτές του Δαβίδ, αλλά οι αμαρτίες του Δαβίδ δεν ήταν καθόλου σαν αυτές του Μανασσή• οι αμαρτίες του Μανασσή δεν ήταν ίδιες με τις αμαρτίες του Πέτρου – ο Πέτρος αμάρτησε με αρκετά διαφορετικό τρόπο• και τη γυναίκα που ήταν αμαρτωλή δεν μπορείς να την παρομοιάσεις με τον Πέτρο, ούτε αν κοίταγες τον χαρακτήρα της θα μπορούσες να την συγκρίνεις με τη Λυδία• και ούτε αν σκέφτεστε τη Λυδία, μπορείτε να τη δείτε (χωρίς να προσέξετε τη διαφορά) μεταξύ αυτής και του φιλιππίσιου δεσμοφύλακα. Είναι όλοι όμοιοι, όλοι έχουν παραστρατήσει, αλλά είναι όλοι διαφορετικοί, ο καθένας στράφηκε στη δικιά του οδό• αλλά…ο Κύριος (“έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν” όλων τους) …Όταν έρθετε στο μεγάλο φάρμακο του ευαγγελίου, το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, έχετε εκεί…αυτό που οι παλαιοί γιατροί ονόμαζαν καθολικόν, ένα φάρμακο για κάθε περίσταση…και αφαιρεί την αμαρτία και όλους τους διαχωρισμούς της ενοχής της, σαν να είχε φτιαχτεί για αυτήν την αμαρτία, και για αυτήν μόνο. (C. H. Spurgeon, “Individual Sin Laid on Jesus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, pp. 213-214).

Εμπιστευτείτε τον Χριστό. Υποταχθείτε στον Χριστό. Εμπιστευτείτε Τον και ποτέ δεν θα ντραπείτε, αφού “ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών”.

Ένοχοι, αχρείοι και αβοήθητοι εμείς,
   Αψεγάδιαστος Αμνός του Θεού Αυτός,
“Πλήρης εξιλέωση,” είναι αλήθεια;
   Αλληλούια! Τι Σωτήρας!
(“Hallelujah! What a Saviour!” του Philip P. Bliss, 1838-1876).

Θα εμπιστευτείτε τον Χριστό; Θα υποταχθείτε σ' Αυτόν; Θα παραδοθείτε σ' Αυτόν; Θα εμπιστευτείτε Αυτόν; Θα καθαριστείτε από την αμαρτία διαμέσου του Αίματός Του; και θα σωθείτε από την κατάκριση διαμέσου της αντικαταστατικής θυσίας Του στον Σταυρό; Ας σας χαρίσει πίστη ο Θεός Πατέρας, ώστε να βασιστείτε στον Χριστό και μόνο, να παραδοθείτε σ' Αυτόν και να σωθείτε!

Ας σταθούμε μαζί. Αν θα θέλατε να μας μιλήσετε για το πώς να εμπιστευτείτε τον Ιησού, παρακαλώ σηκωθείτε από το κάθισμά σας και πηγαίνετε στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ο Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) θα σας πάει σε ένα ήσυχο δωμάτιο όπου μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας για το πώς να παραδοθείτε στον Χριστό και πώς να καθαριστείτε από την αμαρτία σας διαμέσου του αγίου Αίματός Του! Κύριε Λι (Mr. Lee), παρακαλώ ελάτε και προσευχηθείτε για αυτούς που ανταποκρίθηκαν. Αμήν.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς στο Ίντερνετ,
στο www.rlhsermons.com ή www.realconversion.com.
Κάντε κλικ στο “ Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ Χάιμερς στα Αγγλικά στο rlhymersjr@sbcglobal.net.
Μπορείτε να του γράψετε στη διεύθυνση P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Τηλεφωνήστε του στο (818)352-0452.

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που διαβάστηκε πριν το κήρυγμα από τον Δρ Κρέιτον Λ. Τσαν (Dr. Kreighton L. Chan): Ησαΐας νβ΄. 13-νγ΄. 6.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
          (Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Yes, I Know!” (της Mrs. Anna W. Waterman, 1920).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ,
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ

(ΕΒΔΟΜΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)

από τον Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

“Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα• εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού• και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών” (Ησαΐας νγ΄. 6).

(Ησαΐας νγ΄. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.   Πρώτον, η γενική ομολογία της αμαρτίας ολόκληρης της
ανθρωπότητας, Ησαΐας νγ΄. 6α, Προς Ρωμαίους γ΄. 9-11,
Πέτρου Α΄ β΄. 25, Προς Εφεσίους β΄. 12, δ΄. 18.

II.  Δεύτερον, η προσωπική ομολογία της ιδιαίτερης αμαρτίας του
καθενός, Ησαΐας νγ΄. 6β.

III. Τρίτον, ο αντικαταστατικός θάνατος του Χριστού για τις αμαρτίες
του λαού Του, Ησαΐας νγ΄. 6γ.