Print Sermon

Ο σκοπός αυτού του ιστοτόπου είναι να παρέχει δωρεάν γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα σε ποιμένες και ιεραποστόλους σε όλον τον κόσμο, και ειδικότερα στον Τρίτο Κόσμο, όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα τα θεολογικά σεμινάρια και οι Βιβλικές σχολές.

Αυτά τα γραπτά και βιντεοσκοπημένα κηρύγματα καταφτάνουν τώρα σε περίπου 1.500.000 υπολογιστές σε πάνω από 221 χώρες κάθε χρόνο, διαμέσου του www.sermonsfortheworld.com . Εκατοντάδες άλλοι παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, αλλά πολύ γρήγορα αφήνουν το YouTube και έρχονται στον ιστοτόπο μας. Το YouTube τούς οδηγεί στον ιστοτόπο μας. Τα γραπτά κηρύγματα προσφέρονται σε 46 γλώσσες σε περίπου 120.000 υπολογιστές κάθε μήνα. Τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright), οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κήρυκες χωρίς την άδειά μας. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μία μηνιαία δωρεά, για να μας βοηθήσετε σε αυτό το σπουδαίο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο.

Όταν γράφετε στον Δρ Χάιμερς, πάντα να του λέτε από ποια χώρα είστε, αλλιώς δεν θα μπορεί να σας απαντήσει. Το e-mail του Δρ Χάιμερς είναι rlhymersjr@sbcglobal.net .
ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ

(ΤΡΙΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
CHRIST – REJECTED BY THE MASSES
(SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53)
(Greek)

από τον Δρ Ρ.Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

Κήρυγμα από το Μπάπτιστ Τάμπερνακλ οβ Λος Άντζελες (Βαπτιστική εκκλησία)
Κυριακή πρωί, 10 Μαρτίου 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 10, 2013

"Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη; διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής• δεν έχει είδος ουδέ κάλλος• και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν" (Ησαΐας νγ΄. 1-2).


Ο Ησαΐας είπε ότι ελάχιστοι θα πίστευαν το μήνυμα σχετικά με τον πάσχοντα δούλο του Θεού, και ελάχιστοι θα βίωναν τη χάρη Του. Ο Απόστολος Ιωάννης έκανε αναφορά στον Ησαΐα νγ΄. 1 για να περιγράψει την απιστία των περισσότερων Ιουδαίων τον καιρό του Χριστού.

"Αλλ' ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτών, δεν επίστευον εις αυτόν• διά να πληρωθή ο λόγος του προφήτου Ησαΐου, τον οποίον είπε• Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη;" (Κατά Ιωάννην ιβ΄. 37-38).

Ο Απόστολος Παύλος επίσης έκανε αναφορά σε αυτό το εδάφιο 30 χρόνια μετά την Ανάληψη του Χριστού στον Ουρανό, για να δείξει ότι η πλειοψηφία των Εθνικών θα ανταποκρινόταν στον Κύριο Ιησού Χριστό ελάχιστα πιο πολύ από τους Ιουδαίους. Ο Παύλος είπε,

"Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Ελληνος• διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων, πλούσιος προς πάντας τους επικαλουμένους αυτόν... Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το ευαγγέλιον. Διότι ο Ησαΐας λέγει• Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών;" (Προς Ρωμαίους ι΄. 12, 16).

Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μάς είπε το ίδιο πράγμα. Είπε πως ο αριθμός αυτών που θα είχε σωτήρια πίστη σε Αυτόν θα ήταν μικρός,

"Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν" (Κατά Ματθαίον ζ΄. 14).

Ο Χριστός το ξανατόνισε όταν είπε,

"Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης• διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή [δεν θα μπορέσουν]" (Κατά Λουκάν ιγ΄. 24).

Οι άνθρωποι στον κόσμο νομίζουν συνήθως πως σχεδόν οι πάντες θα πάνε στον Ουρανό. Αλλά ο Ιησούς είπε ακριβώς το αντίθετο,

"Ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν" (Κατά Ματθαίον ζ΄. 14).

"Πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή [δεν θα μπορέσουν]" (Κατά Λουκάν ιγ΄. 24).

Αυτή η ενοχλητική αλήθεια ακούγεται στον δύστυχο θρήνο του Ησαΐα,

"Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη;" (Ησαΐας νγ΄. 1).

Ίσως να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν έναν μεγάλο και ισχυρό ηγέτη, έναν λαμπρό και πλούσιο βασιλιά για Μεσσία τους, ενώ οι Εθνικοί δεν ζητούσαν κανέναν Μεσσία! Έτσι, βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα γενικώς δεν περίμενε τον Χριστό να έρθει ως ταπεινός πάσχοντας Δούλος, που θα πέθαινε επάνω στον Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας.

Στο όγδοο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, ο Αιθίοπας Ευνούχος ήταν τόσο τυφλός προς αυτά τα πράγματα, όσο και οι ιερείς και οι Φαρισαίοι του Ιουδαϊσμού. Διάβαζε το 53ο κεφάλαιο του Ησαΐα όταν ο ευαγγελιστής Φίλιππος πρόφτασε την άμαξά του.

"Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ησαΐαν και είπεν• Αρά γε γινώσκεις [καταλαβαίνεις] α αναγινώσκεις; Ο δε είπε• Και πως ήθελον δυνηθή [πώς να μπορέσω]..." (Πράξεις Αποστόλων η΄. 30-31).

Ο Αφρικανός ήταν προσήλυτος στον Ιουδαϊσμό. Προφανώς ήταν εξοικειωμένος με τις Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης, κι όμως παρέμενε τυφλός όπως και οι ιουδαίοι γραμματείς όσον αφορά το συγκεκριμένο χωρίο της Γραφής.

Εμένα μου φαίνεται πως ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να δει από αυτό το χωρίο πως ο Μεσσίας, όταν ερχόταν, δεν θα ήταν πλούσιος και περίφημος, περιβαλλόμενος από μεγαλοπρέπεια και ανθρώπινη δόξα, αλλά θα ερχόταν ως "άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας", που θα ήταν "καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων". Κι όμως, παρά το γεγονός ότι αυτή η αλήθεια ήταν γραμμένη ξεκάθαρα μέσα στην Βίβλο,

"Εις τα ίδια ήλθε [τον Ιουδαϊκό λαό], και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν" (Κατά Ιωάννην α΄. 11).

Το έθνος του Ισραήλ, ως σύνολο, δεν δέχθηκε τον Ιησού ως Μεσσία του, ακόμη και με την τέλεια περιγραφή Του σε αυτήν την προφητεία της Βίβλου. Και ο προφήτης μάς δίνει τον λόγο που Τον απέρριψαν, στο δεύτερο εδάφιο του κειμένου μας,

"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής• δεν έχει είδος [ομορφιά] ουδέ κάλλος [μεγαλείο]• και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν" (Ησαΐας νγ΄. 2).

Αλλά δεν θα έπρεπε να καταδικάζουμε πιο σκληρά τον ιουδαϊκό λαό που Τον απέρριψε, από τους Εθνικούς, οι οποίοι σε γενικές γραμμές επίσης Τον απέρριψαν. Ο Σπέρτζεον (Spurgeon) είπε,

Θυμηθήτε πως αυτό που ισχύει για τους Ιουδαίους, ισχύει εξίσου και για τους Εθνικούς. Το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, κι όμως κανένας άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει μέχρι να τον διδάξει ο Θεός... Η αμαρτία έχει δώσει στην ανθρωπότητα μία διανοητική ανικανότητα όσον αφορά πνευματικά θέματα... με εσάς τι γίνεται; Είστε κι εσείς τυφλοί;... Είστε κι εσείς τυφλοί; Αχ, αν είστε, ας σας διδάξει [ο Θεός] σχετικά με την πίστη του Ιησού (C. H. Spurgeon, “A Root out of Dry Ground,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XVIII, pages 565-566).

Τώρα, στρέφοντας την προσοχή μας στο κείμενο του εδαφίου 2, θα δούμε τρεις λόγους γιατί απορρίθφηκε ο Ιησούς. Διαβάστε δυνάτα το εδάφιο 2,

"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής• δεν έχει είδος ουδέ κάλλος• και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν" (Ησαΐας νγ΄. 2)

I. Πρώτον, ο Χριστός απορρίπτεται επειδή φαίνεται στον άνθρωπο σαν τρυφερό φυτό, σαν βλαστάρι.

Ελάχιστοι πιστεύουν στον Ιησού, εξαιτίας αυτού του πράγματος.

"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν..." (Ησαΐας νγ΄. 2).

Ή, όπως είπε ο Δρ Γκιλ (Dr. Gill), "Όπως ένα μικρό βλαστάρι, όπως σημαίνει αυτή η λέξη, ξεφυτρώνει από την ρίζα ενός δέντρου... έτσι κανείς δεν δίνει σημασία σ' αυτό, ούτε και ελπίζει κανείς κάτι από αυτό• και το σχήμα του λόγου υποδηλώνει την ταπεινή και μη ενθαρρυντική εμφάνιση του Χριστού στη γέννησή Του• το οποίο είναι ο λόγος που δίνεται στο γιατί οι Ιουδαίοι γενικώς δεν Τον πίστεψαν, Τον απέρριψαν και Τον περιφρόνησαν" (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp. 310-311).

"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν..." (Ησαΐας νγ΄. 2).

Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός γεννήθηκε και μεγάλωσε "ενώπιον" του Θεού Πατρός, που Τον πρόσεχε και Τον ενδυνάμωνε. Κι όμως, ο Δρ Γιανγκ (Dr. Young) είπε, "Στους ανθρώπους, ωστόσο, ο δούλος [ο Ιησούς] εμφανίστηκε ως βλαστάρι... Οι άνθρωποι κόβουν τα βλαστάρια, επειδή απορροφάνε ζωή από το δέντρο και κατά την εκτίμηση των ανθρώπων πρέπει να εκβάλλονται" (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, pp. 341-342).

Αυτός δεν είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ήθελαν να ξεφορτωθούν τον Ιησού; Είπαν,

"Εάν αφήσωμεν αυτόν ούτω, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν, και θέλουσιν ελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπον ημών και το έθνος" (Κατά Ιωάννην ια΄. 48).

"Οι άνθρωποι κόβουν τα βλαστάρια, επειδή απορροφάνε ζωή από το δέντρο και κατά την εκτίμηση των ανθρώπων πρέπει να εκβάλλονται" (Young, ibid.). Φοβόντουσαν ότι θα έχαναν την ταυτότητά τους ως Ιουδαϊκό έθνος αν πίστευαν σε Αυτόν. Ως "τρυφερό φυτό", ως βλαστάρι, φοβόντουσαν ότι θα "απορροφούσε τη ζωή από το δέντρο" του έθνους τους.

Και δεν είναι αυτός, όντως, ο ίδιος λόγος που Τον απορρίπτετε κι εσείς; Σκεφτείτε το σε βάθος. Δεν ισχύει αυτό και για εσάς - ότι φοβάστε πως θα χάσετε κάτι που σας φαίνεται σημαντικό - αν έρθετε σ' Αυτόν και πιστέψετε σ' Αυτόν; Δεν είναι αλήθεια ότι φοβάστε ότι ο Χριστός θα "απορροφήσει ζωή από το δέντρο", ότι θα πάρει κάτι που σας είναι πολύ σημαντικό;

Ζήτησα από τον Δρ Κέιγκαν (Dr. Cagan) να μου βρει ένα αντίγραφο ενός άρθρου που ήταν στο Δε Σάτερντεϊ Ίβνιγκ Πόστ (The Saturday Evening Post) τον Οκτώβριο του 1929. Ήταν μια συνέντευξη με τον μεγάλο φυσικό Δρ Άλμπερτ Αϊνστάιν. To άτομο που έπαιρνε τη συνέντευξη τον ρώτησε, "Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού;" Ο Αϊνστάιν απάντησε, "Αναμφισβήτητα. Κανείς δεν μπορεί να διαβάσει τα Ευαγγέλια χωρίς να νιώσει την πραγματική παρουσία του Ιησού. Η προσωπικότητά του πάλλεται σε κάθε λέξη. Κανένας μύθος δεν είναι γεμάτος με τόση ζωή" (The Saturday Evening Post, October 26, 1929, p. 117). Ο Αϊνστάιν είχε πολλή υψηλή γνώμη για τον Ιησού. Αλλά δυστυχώς ποτέ δεν μεταστράφηκε. Τι τον σταμάτησε; Σίγουρα δεν ήταν κάποιο διανοητικό πρόβλημα. Ο Αϊνστάιν ήταν μοίχος, και δεν ήθελε να εγκαταλήψει αυτήν την αμαρτία. Είναι τόσο απλό. Πρέπει να εγκαταλήψεις κάποια πράγματα για να γίνεις αληθινός Χριστιανός.

Τώρα, θα ήμουν ψευδοδιδάσκαλος αν σας έλεγα ότι αυτό δεν ισχύει. Αν σας έλεγα ότι μπορείτε να έρθετε στον Χριστό χωρίς να χάσετε κάτι, θα δίδασκα ψευδοδιδασκαλία. Φυσικά και κοστίζει κάτι το να έρθεις στον Χριστό! Κοστίζει την ίδια σου τη ζωή! Πώς να το έλεγε πιο ξεκάθαρα ο Χριστός; Είπε,

"Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει [χάσει] αυτήν• και όστις απολέση [χάσει] την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Η τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;" (Κατά Μάρκον η΄. 34-37).

Αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο, έτσι δεν είναι; Για να έρθεις στον Χριστό πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, πρέπει να εγκαταλήψεις τις δικές σου ιδέες, τα δικά σου σχέδια, τις δικές σου φιλοδοξίες. Πρέπει να παραδώσεις τον εαυτό σου σ' Αυτόν. Αυτό σημαίνει το να εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Εμπιστεύεσαι Αυτόν - όχι τον εαυτό σου. Παραδίδεις τον εαυτό σου σε Αυτόν - όχι στις δικές σου σκέψεις και τους δικούς σου σκοπούς. "Χάνεις" τη ζωή σου παραδίδοντάς την σε Αυτόν. Μόνον όταν χάνεις τη ζωή σου, καθώς παραδίνεσαι στον Χριστό, η ζωή σου σώζεται για όλη την αιωνιότητα.

Άρα, η λέξη που αποδίδεται ως "τρυφερό φυτό" σημαίνει ότι ο Χριστός είναι κάποιος που δίνει ζωή στα μάτια του Θεού. Αλλά κάποιος που παίρνει ζωή στα μάτια των ανθρώπων, και γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι Τον απορρίπτουν. Δεν θέλουν να τους "πάρει" τη ζωή και να την αναλάβει Αυτός! Φοβούνται να παραδώσουν τη ζωή τους και να τους καθοδηγεί Αυτός.

II. Δεύτερον, ο Χριστός απορρίπτεται επειδή φαίνεται στον άνθρωπο σαν ρίζα από ξερή γη.

"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής..." (Ησαΐας νγ΄. 2).

Ο χρόνος μου έχει τελειώσει επειδή πήρα πολύ ώρα στο πρώτο θέμα. Αλλά μπορούμε εύκολα να δούμε πώς ο Χριστός εμφανίστηκε ως "ρίζα από ξηράς γης". Ο Δρ Γιανγκ είπε,

Η ξηρά γη αναφέρεται στην ταπεινή θέση και καταγωγή με την οποία ο δούλος [ο Χριστός] θα εμφανιζόταν. Υπαινίσσεται την άθλια φύση των συνθηκών μέσα στις οποίες θα ζούσε τη ζωή του ο δούλος... Μια ρίζα σε ξηρή και άνυδρη γη πρέπει να αγωνιστεί για να διαφυλάξει τη ζωή (Young, ibid., p. 342).

Αυτή η προφητεία αναφέρεται στη φτώχεια μέσα στην οποία γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτός που Τον υιοθέτησε ήταν απλά ένας μαραγκός. Η αληθινή του μητέρα, η Μαρία, ήταν μια φτωχή παρθένα. Γεννήθηκε σε έναν σταύλο και μεγάλωσε ανάμεσα στους φτωχούς, "ως ρίζα από ξηράς γης". Εργάστηκε μια ζωή ανάμεσα σε φτωχούς και ταπεινούς. Οι Μαθητές Του ήταν απλά ψαράδες. Τον απέρριψαν ο Βασιλιάς Ηρώδης, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος, οι πολυμαθείς γραμματείς και Φαρισαίοι, "ως ρίζα από ξηράς γης". Τον μαστίγωσαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά Του κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια σε σταυρό. Έβαλαν το ταλαιπωρημένο, νεκρό Του σώμα σε έναν δανεισμένο τάφο. Ολόκληρη η ζωή Του επί γης, τα πάθη Του και ο θάνατός Του, όλα βιώθηκαν "ως ρίζα από ξηράς γης". Αλλά, δόξα τω Θεώ, αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, "ως ρίζα από ξηράς γης"! Σαν το τρυφερό βλαστάρι ενός φυτού που φυτρώνει ξαφνικά μετά από μία ξαφνική νεροποντή, έτσι κι ο Χριστός ξεπετάγεται, ζωντανός από τους νεκρούς, "ως ρίζα από ξηράς γης". Αλληλούια!

Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν σ' Αυτόν. Τον βλέπουν ως κάποιον που "ρουφάει τη ζωή" και ως έναν "νεκρό Ιουδαίο".

"Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη; διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής..." (Ησαΐας νγ΄. 1-2).

III. Τρίτον, ο Χριστός απορρίπτεται επειδή δεν έχει είδος ούτε κάλλος, δεν έχει ωραιότητα ώστε να Τον επιθυμούμε.

Παρακαλώ σταθείτε και διαβάστε δυνατά το εδάφιο 2.

"Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής• δεν έχει είδος ουδέ κάλλος• και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν" (Ησαΐας νγ΄. 1-2).

Μπορείτε να κάτσετε.

Ο Ιησούς δεν έχει "είδος ουδέ κάλλος", δεν έχει μεγαλειώδη και λαμπρή εξωτερική εμφάνιση. Ο Δρ Γιανγκ είπε, "Όταν βλέπουμε τον δούλο [τον Χριστό] δεν βρίσκουμε κάποια ομορφιά για να τον επιθυμούμε. Η κρίση μας, με άλλα λόγια, είναι σύμφωνα με την εξωτερική εμφάνιση, και δεν είναι δίκαιη και αληθής. Είναι μια θλιβερή εικόνα. Ο δούλος [ο Χριστός] έζησε ανάμεσα στον λαό του, και πίσω από τη σωματική του μορφή, το μάτι της πίστης θα έπρεπε να δει την πραγματική δόξα• αλλά κοιτάζοντας την εξωτερική εμφάνισή του, το Ισραήλ δεν βρήκε τίποτα το όμορφο για να απολαύσει το μάτι του... η εμφάνιση του δούλου [του Χριστού] ήταν τέτοια ώστε ο άνθρωπος, κρίνοντας από λάθος οπτική γωνία, θα τον υποτιμούσε εντελώς" (Young, ibid.).

Εξωτερικά ο Ιησούς δεν έχει ομορφιά ή μεγαλοπρέπεια για να ελκύσει τον κόσμο. Δεν προσφέρει τα πράγματα που ελκύουν τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν προσφέρει επιτυχία ή φήμη ή χρήματα ή επίγεια απόλαυση. Το αντίθετο μάλιστα. Στην αρχή αυτής της λειτουργίας ο Κος Προύντχομ (Mr. Prudhomme) διάβασε εκείνο το μέρος της Γραφής που μας λέει τι προσφέρει ο Χριστός.

"Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει [χάσει] αυτήν• και όστις απολέση [χάσει] την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Η τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;" (Κατά Μάρκον η΄. 34-37).

Ο Χριστός προσφέρει αυταπάρνηση. Ο Χριστός προσφέρει την απώλεια του ελέγχου της ζωής μας και του προορισμού μας. Ο Χριστός προσφέρει τη σωτηρία της ψυχής, την άφεση των αμαρτιών, και αιώνια ζωή. Αυτά δεν είναι χειροπιαστά πράγματα, δεν είναι πράγματα που μπορούν να ψηλαφηθούν ή να ειδωθούν από ανθρώπινη αίσθηση ή όραση, είναι πράγματα που από τη φύση τους είναι πνευματικά. Και γι' αυτό ο Χριστός απορρίπτεται από αυτούς των οποίων τα εσωτερικά μάτια δεν έχουν ανοιχτεί από τον Θεό, επειδή,

"ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού• διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται" (Προς Κορινθίους Α΄ β΄. 14).

Αλλά αναρωτιέμαι, σήμερα το πρωί, αν ο Θεός μιλάει στην καρδιά σας. Αναρωτιέμαι αν ο Θεός λέει σε εσάς, "Αν και δεν έχει ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε, κι όμως σε ελκύω προς τον Υιό μου". Το έχετε νιώσει ποτέ στην καρδιά σας; Έχετε νιώσει ποτέ πως ο κόσμος δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω από μια εφήμερη στιγμή απόλαυσης ή μια εφήμερη στιγμή επιτυχίας; Έχετε σκεφτεί ποτέ για την ψυχή σας; Έχετε σκεφτεί ποτέ πού θα περάσετε την αιωνιότητα αν ο Ιησούς δεν σας καθαρίσει από τις αμαρτίες σας με το Αίμα Του; Τα σκέφτεστε αυτά τα πράγματα; Και αν ναι, θα έρθετε με απλή πίστη σε Αυτόν που "δεν έχει είδος ουδέ κάλλος...και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν;" (Ησαΐας νγ΄. 2). Θα γονατίσετε μπροστά στον Ιησού από τη Ναζαρέτ; και θα Τον εμπιστευτείτε με όλη σας την καρδιά; Προσεύχομαι να το κάνετε.

Ας σταθούμε καθώς ο Κος Γκρίφιθ (Mr. Griffith) έρχεται να ψάλλει δυο στροφές του ύμνου που έψαλλε πριν το κήρυγμα.

Πάρε τον κόσμο, μα δώσε μου τον Ιησού, οι χαρές του είναι απλά ένα όνομα,
Μα η αγάπη Του μένει στον αιώνα, ίδια για ατελείωτα χρόνια.

Πάρε τον κόσμο, μα δώσε μου τον Ιησού, Στον σταυρό Του θα εμπιστευτώ,
Μέχρι να δω με καθαρή, φωτεινή όραση, τον Κύριό μου πρόσωπο με πρόσωπο.
Ω, το ύψος και το βάθος του ελέους! Ω, το μήκος και το πλάτος της αγάπης!
Ω, η πληρότητα της λύτρωσης, Υπόσχεση της αιώνιας ζωής στον Ουρανό!
   (“Take the World, But Give Me Jesus” από την Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Αν ο Θεός έχει μιλήσει στην καρδιά σας, και είστε έτοιμοι να αφήσετε τις απολαύσεις αυτού του εφήμερου κόσμου, και αν είστε έτοιμοι να υποταχθείτε στον Ιησού Χριστό, και να έρθετε σ' Αυτόν δια της πίστεως, και θέλετε να καθαριστούν οι αμαρτίες σας από το Αίμα Του, και αν θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτά, θα πάτε παρακαλώ στο πίσω μέρος της αίθουσας τώρα; Ο Δρ Κέιγκαν θα σας πάει σε ένα ήσυχο μέρος για να συζητήσουμε. Προσεύχομαι να έρθετε και να σωθείτε με απλή πίστη στον Ιησού. Δρ Τσαν (Dr. Chan) παρακαλώ ελάτε και προσευχηθείτε για αυτούς που ανταποκρίθηκαν. Αμήν.

(ΤΕΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ)
Μπορείτε να διαβάσετε κάθε εβδομάδα τα κηρύγματα του Δρ Χάιμερς στο Ίντερνετ,
στο www.rlhsermons.com ή www.realconversion.com.
Κάντε κλικ στο “ Κηρύγματα στα Ελληνικά.”

Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ Χάιμερς στα Αγγλικά στο rlhymersjr@sbcglobal.net.
Μπορείτε να του γράψετε στη διεύθυνση P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Τηλεφωνήστε του στο (818)352-0452.

Αυτά τα γραπτά κηρύγματα δεν φέρουν προστασία δικαιωμάτων (copyright). Μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε χωρίς την άδεια του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers). Ωστόσο, όλα τα
βιντεοσκοπημένα μηνύματα του Δρ. Χάιμερς (Dr. Hymers) προστατεύονται με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σχετική άδεια.

Γραφή που διαβάστηκε πριν το κήρυγμα από τον Κο Άβελ Προύντχομ (Mr. Abel Prudhomme ): Κατά Μάρκον η΄. 34-37.
Σόλο ύμνος πριν το κήρυγμα από τον Κο Μπέντζαμιν Κινκέιντ Γκρίφιθ
     (Mr. Benjamin Kincaid Griffith): “Take the World, But Give Me Jesus” (από την Fanny J. Crosby, 1820-1915).


ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ

(ΤΡΙΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 53)
CHRIST – REJECTED BY THE MASSES
(SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53)

από τον Δρ Ρ.Λ. Χάιμερς Τζούνιορ (Dr. R. L. Hymers, Jr.)

"Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη; διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής• δεν έχει είδος ουδέ κάλλος• και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν" (Ησαΐας νγ΄. 1-2).

(Κατά Ιωάννην ιβ΄. 37-38, Προς Ρωμαίους ι΄. 12, 16, Κατά Ματθαίον ζ΄. 14,
Κατά Λουκάν ιγ΄. 24, Πράξεις Αποστόλων η΄. 30-31, Κατά Ιωάννην α΄. 11)

I.   Πρώτον, ο Χριστός απορρίπτεται επειδή φαίνεται στον άνθρωπο σαν
τρυφερό φυτό, σαν βλαστάρι, Ησαΐας νγ΄. 2α, Κατά Ιωάννην ια΄. 48,
Κατά Μάρκον η΄. 34-37.

II.  Δεύτερον, ο Χριστός απορρίπτεται επειδή φαίνεται στον άνθρωπο σαν
ρίζα από ξερή γη, Ησαΐας νγ΄. 2β.

III. Τρίτον, ο Χριστός απορρίπτεται επειδή δεν έχει είδος ούτε κάλλος,
δεν έχει ωραιότητα ώστε να Τον επιθυμούμε, Ησαΐας νγ΄. 2γ,
Κατά Μάρκον η΄. 34-37, Προς Κορινθίους Α΄β΄. 14.