Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


چگونه مسیح پادشاهی خود را روی زمین برقرار می‌کند

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

"در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است، می‌ایستد. کوه زیتون دو نیم می‌شود و درّه وسیعی از شرق به غرب به وجود می‌آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می‌گردد. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عُزیا، پادشاه یهودا، به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این درّه خواهید گریخت. خداوند، خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد... در آن روز، خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی می‌کند و همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانه او را یاد می‌کنند" (زکریا ۹ ‌،۵-۱۴:۴).

تقریبا همه انسانهای روی زمین درباره اولین ظهور مسیح که از سوی خدا در رحم مریم باکره فرستاده شد و در آخوری در بیت الحم بدنیا آمد مطالبی شنیده‌اند. بله، همه شما درباره اولین ظهور مسیح شنیده‌اید. با اینحال اشارات موجود در کتاب مقدس در رابطه با ظهور و بازگشت ثانوی او خیلی بیشتر از منابع مربوط به ظهور اول اوست، یعنی در حدود هشت برابر بیشتر. دکتر دیوید جرمیا می‌گوید،

متخصصین حدود ۱۸۴۵ مرجع کتاب مقدسی در رابطه با بازگشت ثانوی، شامل ۳۱۸ اشاره فقط در عهد جدید، را برشمرده‌اند. بازگشت ثانوی او در بیش از هفده کتاب از عهد عتیق و در هر هفت فصل از ده فصل عهد جدید مورد تاکید قرار می‌گیرد. [مسیح] خودش بیست و یک مرتبه به برگشتش اشاره کرد. بازگشت ثانوی دومین موضوع پراهمیت و برجسته عهد جدید بعد از موضوع ایمان است (David Jeremiah, D.D., What is the World is Going On?, Thomas Nelson Publishers, 2008, page 217).

یکی از صریح‌ترین متون کتاب مقدس در رابطه با بازگشت ثانوی مسیح همان متن مورد نظر ما، یعنی زکریا ۹ ،۵-۱۴:۴ است. ما سه درس مهم از این متن یاد می‌گیریم.

I. اول، مسیح به کوه زیتون برمی‌گردد.

من معتقد هستم که یادداشت حاشیه‌ای کتاب اسکافیلد کاملا درست است.

زکریا ۱۴ یک خلاصه‌ای از تمام داستان را ارائه می‌دهد. ترتیب [وقایع] به این صورت است: (۱) جمع شدن ملتها، آیه ۲ (رجوع کنید به "حارمجدون،" مکاشفه ۱۹:۱۱ ؛۱۶:۱۴، یادداشت)؛ (۲) رستگاری، آیه ۳؛ (۳) بازگشت مسیح به کوه زیتون و تغییر فیزیکی صحنه، آیات ۸-۴؛ (۴) برقراری پادشاهی و برکت کامل دنیوی، آیات ۲۱-۹ (The Scofield Study Bible, 1917 edition, p. 978; note on Zechariah 13:8).

قدرتهای جهانی امتها، به رهبری ضد مسیح، سپاهیان و لشکریان خودشان را در دره مجدون، که بعنوان حارمجدون (آرماگدون م.) شناخته می‌شود، علیه اسرائیل گسیل خواهند کرد. سپاهیان ضد مسیح به اورشلیم نزدیک خواهند شد، اما مسیح به ناگهان از آسمان برخواهد گشت و بر آنها چیره خواهد شد. لطفا بایستید و زکریا ۴-۱۴:۳ را بخوانید.

"آنگاه خداوند همچون گذشته، به جنگ آن اقوام می‌رود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است، می‌ایستد. کوه زیتون دو نیم می‌شود و درّه وسیعی از شرق به غرب به وجود می‌آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می‌گردد" (زکریا ۴-۱۴:۳).

بفرمایید بنشینید.

"در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است، می‌ایستد" (زکریا ۱۴:۴). کوه زیتون درست در شرق اورشلیم قرار گرفته است. این همان کوه زیتونی است که عیسی در شب دستگیر شدنش برای دعا و نیایش به آنجا رفت. و این همان کوه زیتونی است که عیسی بر طبق اعمال رسولان ۱۲-۱:۹ از آنجا به آسمان صعود کرد.

"همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می‌کردند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت‌. هنگامی که او می‌رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سفیدپوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده‌اید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت‌‌. آنگاه شاگردان از کوه زیتون، که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند‌" (اعمال رسولان ۱۲-۱:۹).

"در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است، می‌ایستد" (زکریا ۱۴:۴). همان پاهایی که با میخ بر روی صلیب سوراخ شدند بر همان کوه که از آنجا در اعمال رسولان ۱:۹ به آسمان صعود کرد، نازل خواهد شد.

"کوه زیتون دو نیم می‌شود و درّه وسیعی از شرق به غرب به وجود می‌آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می‌گردد" (زکریا ۱۴:۴). دکتر مک‌گی اشاره می‌کند،

تغییرات فیزیکی عظیمی که روی خواهد داد در اینجا برای ما ذکر شده‌اند. زلزله بزرگی بوقوع می‌پیوندد و کوه زیتون از میان به دو نیم تقسیم می‌شود. نیمی از آن به سمت شمال و نیم دیگر به سمت جنوب حرکت می‌کند. "و دره وسیعی... به وجود می‌آید" (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p. 986).

پس این نکته اول است – یعنی مسیح از آسمان به کوه زیتون برمی‌گردد.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

حالا می توانید روی تلفن همراهتان به خطابه های ما دسترسی داشته باشید.
به این آدرس مراجعه کنید WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
روی دکمه سبز رنگی که روی آن نوشته شده "APP" کلیک کنید.
دستورالعمل های بعدی را به ترتیب دنبال کنید.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. دوم، مسیح با تمام مقدسینش برمی‌گردد.

به آخر آیه پنج نگاه کنید.

"خداوند، خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد" (زکریا ۱۴:۵).

این به آن معنی است که تمام مسیحیانی که قبلا ربوده شدند از آسمان بدنبال مسیح به کوه زیتون برگردانده می‌شوند. این رویداد برای اولین بار توسط خنوخ نبوت شد.

"خنوخ که نسل هفتم بعد از آدم بود پیشگویی کرده گفت: ببینید، خداوند با ده‌ها هزار نفر از مقدّسین خود می‌آید" (یهودا ۱۴).

و یوحنای رسول در این باره در مکاشفه ۱۹:۱۴ صحبت کرد و گفت، "لشکریان آسمان... به دنبال او می‌رفتند‌،" در حالیکه او از آسمان به کوه زیتون نازل می‌شود تا سپاه ضد مسیح را نابود کند. دکتر جرمیا عنوان کرده که،

لشکریان آسمان که همراه مسیح در بازگشت ثانوی او می‌آیند شامل مقدسین و ملائکه می‌شوند – یعنی افرادی مثل من و شما در کنار موجودات آسمانی با قدرتهای عظیم... آنها نخواهند جنگید. عیسی خودش سرکشان و یاغیان را به هلاکت می‌رساند (David Jeremiah, ibid., p. 224).

"خداوند، خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد" (زکریا ۱۴:۵).

دکتر مک‌گی گفته،

این متن از کتب مقدس خیلی جالب است. اینجا تصویری از خداوند عیسی مسیح را داریم که به زمین برمی‌گردد. این رویداد را همچنین در مکاشفه ۱۹ هم می‌بینیم که گفته می‌شود لشکریان آسمان او را همراهی میکنند (J. Vernon McGee, ibid.).

این دومین نکته بارز در نبوت زکریاست – یعنی مسیح با تمام مقدسینش برمی‌گردد تا بر سپاه ضد مسیح غلبه کند. تمام بازگشت کنندگان حقیقی، در همه ادوار، در آن زمان با مسیح به زمین برمی‌گردند.

ده هزار برابر ده هزار
   در جامه درخشنده روشن،
لشکریان فدیه داده شده مقدسین
   انباشته و غرق در نور؛
تمام شد، همه چیز تمام شد،
   نبردشان با مرگ و گناه؛
دروازه‌های طلایی گشوده شده،
   و بگذار که فاتحان وارد شوند.
(“Ten Thousand Times Ten Thousand,” Henry Alford, 1810-1871).

جان سنیک و چارلز وسلی چنین نوشتند،

بنگر! او با ابرها نازل می‌شود،
   که یکبار بخاطر نجات ما جانش را داد؛
هزاران هزار مقدسین حضور می‌یابند؛
   در صفها پشت سرش انباشته شده‌اند؛
هللویاه! هللویاه!
   خدا بر زمین ظاهر می‌شود تا حکمرانی کند.
(“Lo! He Comes” by John Cennick, 1718-1755;
altered by Charles Wesley, 1707-1788).

III. سوم، مسیح برمی‌گردد تا پادشاهی‌اش را در این جهان برقرار سازد.

لطفا بایستید و زکریا ۱۴:۹ را با صدای بلند بخوانید.

"در آن روز، خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی می‌کند و همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانه او را یاد می‌کنند" (زکریا ۱۴:۹).

بفرمایید بنشینید. مسیح در آن روز پادشاه تمامی زمین خواهد شد. سرانجام، دعایی که مسیحیان برای دو هزار سال خوانده‌اند، به انجام خواهد رسید.

" پادشاهی تو بیاید‌. اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود‌" (متی ۶:۱۰).

و پادشاهی زمینی او برای یک هزار سال ادامه خواهد داشت. لطفا مکاشفه فصل ۲۰ آیات ۴ تا ۶ را باز کنید. این آیات را با صدای بلند بخوانید.

"آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود‌. هم چنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود کسانی که آن حیوان وحشی و پیکره‌اش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دست‌های خود نداشتند آنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند‌. اما بقیهً مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند‌. این اولین رستاخیز است‌. متبارک و مقدّس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا یک هزار سال با او حکومت خواهند کرد‌" (مکاشفه ۶-۲۰:۴).

شاهدان یهوه به حکومت ۱۰۰۰ ساله ایمان دارند. اما نمی‌دانند خودشان چطور به آن وارد شوند! من در دفتر کارم یک مقاله از شاهدان یهوه دارم با عنوان "تمام رنجها بزودی به پایان می‌رسند!" در انتهای این مقاله گفته می‌شود، "وقتی انتها برسد، چه کسی نجات خواهد یافت؟... آنها که اراده یهوه را بدانند و انجام بدهند" (“All Suffering Soon to End!,” Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005, p. 6). پس شاهدان یهوه تعلیم می‌دهند که راه ورود به پادشاهی از طریق "یادگیری" حقیقت خدا "و انجام آن" است. این یک اشتباه فاحش است. این اشتباه نجات از طریق اعمال و کردار است – یعنی نجات بوسیله "یادگیری" چیزی و "انجام" آن! جالب است که اشتباه شاهدان یهوه خیلی شبیه به اشتباه کاتولیکهای رم است که اغلب علیه آنها صحبت می‌کنند. کاتولیکها و شاهدان یهوه هر دو نجات از طریق اعمال، و نجات از طریق یادگیری و انجام کارهایی را تعلیم می‌دهند!

اما خود کتاب مقدس نجات بوسیله فیض را تعلیم می‌دهد، نه با یادگیری و انجام کاری؛ نه با سعی و تلاش انسانی، بلکه تنها بواسطه فیض.

"زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته‌اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست‌. این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد" (افسسیان ۹-۲:۸).

جان نیوتن گفته،

فیض عجیب! چه خوش نواز است
   که حقیری مثل من را نجات است!
زمانی گمگشته بودم، اما اکنون یافت شدم؛
   کور بودم، اما اکنون بینا شدم.

این فیض بود که به قلبم آموخت ترس را،
   و فیض بود که تسکین داد ترسهایم را؛
چه ارزشمند جلوه گر شد آن فیض
   در دمی که ایمان آوردم اول بار!
(“Amazing Grace” by John Newton, 1725-1807).

از خدا می‌طلبم که به شما فیض عطا کند تا

"به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت‌‌" (اعمال رسولان ۱۶:۳۱).


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای جک انگن:
“He is Coming Again” (Mabel Johnston Camp, 1871-1937).         

طرح کلی

چگونه مسیح پادشاهی خود را روی زمین برقرار می‌کند

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

دکتر ر. ل. هایمرز

"در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است، می‌ایستد. کوه زیتون دو نیم می‌شود و درّه وسیعی از شرق به غرب به وجود می‌آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می‌گردد. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عُزیا، پادشاه یهودا، به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این درّه خواهید گریخت. خداوند، خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد... در آن روز، خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی می‌کند و همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می‌پرستند و نام یگانه او را یاد می‌کنند" (زکریا ۹ ،۵-۱۴:۴).

I.   اول، مسیح به کوه زیتون برمی‌گردد، زکریا ۴-۱۴:۳؛
اعمال رسولان ۱۲-۱:۹.

II.  دوم، مسیح با تمام مقدسینش برمی‌گردد، زکریا ۱۴:۵؛
یهودا ۱۴؛ مکاشفه ۱۹:۱۴.

III. سوم، مسیح برمی‌گردد تا پادشاهی‌اش را در این جهان برقرار سازد،
زکریا ۱۴:۹؛ متی ۶:۱۰؛ مکاشفه ۶-۲۰:۴؛ افسسیان ۹-۲:۸؛
اعمال رسولان ۱۶:۳۱.