Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


نشانه‌های ایام آخر

SIGNS OF THE LAST DAYS
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

خطابه‌ی موعظه شده در کلیسای باپتیست لس آنجلس
عصر روز یکشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۱۸
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 9, 2018

شاگردان مسیح می‌خواستند بدانند چه موقع دنیا به آخر می‌رسد. پس اینطور سوال کردند، "به ما بگـو که این امـور کی واقـع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟" (متی ۲۴:۳). آنها از مسیح می‌خواستند که به آنها نشانه‌ای بدهد. او هم به آنها نشانه‌های زیادی ارائه داد که در متی ۲۴ ذکر شده و همچنین در متن مشابه آن در لوقا ۲۱ قید شده است. متی فصل ۲۴ تعداد زیادی از این نشانه‌ها را عنوان می‌کند. و لوقا ۲۱ به تعداد بیشتری از آنها می‌پردازد. امشب بیشتر به لوقا ۲۱ گوش می‌کنیم. "به ما بگـو که این امـور کی واقـع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟" در لوقا ۲۱ مسیح تعداد زیادی از این نشانه‌ها را ارائه می‌دهد، ولی اجازه بدهید اول به دوم پطرس نگاهی بیاندازیم.

دوم پطرس، فصل ۳، آیه ۳ را باز کنید. از کتاب اسکافیلد در صفحه ۱۳۱۹ است. این متن اینطور می‌گوید،

"و نخست این را می‌دانید که در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نموده" (دوم پطرس ۳:۳).

امشب در خصوص موضوع "نشانه‌های ایام آخر" صحبت می‌کنم چون در حال حاضر در این ایام بسر می‌بریم.

به این گفته در پطرس ۳:۳ توجه کنید، "در ایام آخر... ظاهر خواهند شد." به کلمات "ایام آخر" توجه بفرمایید. شما با این اصطلاح و مفهوم بارها در کتاب مقدس برخورد می‌کنید.

کلام خدا اینطور تعلیم می‌دهد که مرحله‌ای در تاریخ وجود دارد که بعنوان ایام آخر شناخته می‌شود. اساتید زیادی می‌گویند که ما حالا در آن دوره تاریخی هستیم. فکر می‌کنم که آنها درست می‌گویند. کتاب مقدس درباره تعیین تاریخ دقیق به ما هشدار می‌دهد. ولی یک دوره زمانی وجود دارد که بعنوان "ایام آخر" شناخته می‌شود. هر نشانه‌ای حاکی از این است که ما اکنون در آن دوره خاص بسر می‌بریم. لئونارد راونهیل گفته، "این زمان ایام آخر است."

واژه بعدی "استهزا کنندگان" است. اینها کسانی هستند که عقیده آمدن دوباره مسیح و آخر دنیا را مسخره می‌کنند. مسخره می‌کنند و دست می‌اندازند و می‌خندند. آنها بدبین و بدگمان و بی‌ایمان هستند. آنها می‌گویند، "ما نمی‌توانیم خدا را هیچ جا پیدا کنیم. فکر نمی‌کنیم خدا بخواهد که دنیا را به آخر برساند. ما حتی مطمئن نیستیم که خدا وجود داشته باشد." آنها ایده داوری آینده را مسخره می‌کنند و به آن می‌خندند، به این عقیده که عیسی مسیح دوباره از آسمان به زمین برمی‌گردد، یعنی از یک بٌعد دیگر، پوزخند می‌زنند. به کل این عقیده که دنیا در خشم و غضب خدا به آخر می‌رسد می‌خندند.

"و نخست این را می‌دانید که در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نموده" (دوم پطرس ۳:۳).

چرا آنها مسخره می‌کنند و می‌خندند؟ چند کلمه بعدی جواب این سوال را به ما می‌گوید، "بر وفق شهوات خود رفتار می‌نمایند." آنها در گناه بسر می‌برند. به این دلیل است که نمی‌خواهند مسیح بیاید و در روش گناه‌آلود زندگی‌شان دخالت کند. آنها عاشق شهواتشان هستند، آنقدر عاشق گناهشان هستند که نمی‌خواهند مسیح بیاید، برای همین منکر تعلیمات کتاب مقدس درباره داوری خدا هستند! او خدای محبت است، ولی خدای خشم و داوری هم هست. او خدای خشم در برابر گناه و شرارت است. این ریاکاران که همه چیز را مسخره می‌کنند شواهد را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. آنها کتاب مقدس را نمی‌خوانند. نمی‌خواهند که حقیقت را بشناسند – چون ریاکار و متظاهر هستند. آنها همه چیز را به مسخره می‌گیرند و دنبال شهوات خودشان هستند.

آیه بعدی می‌گوید، "زیرا که ایشان عمداً از این غافل هستند که به کلام خدا آسمانها از قدیم بود..." (به آیه ۷ نگاه کنید. "لکن آسمان و زمین الآن به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت، مردم بی دین نگاه داشته شده‌اند" (دوم پطرس ۷-۳:۳).

حالا به آیه دهم نگاه کنید:

"لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد"

این بخش از کتاب مقدس می‌گوید که روز داوری فرا خواهد رسید. تمام دنیای گناهکار باید یک روز در برابر تخت داوری خدا بایستد. اگر بازگشت نکردید، باید در آن روز در برابر خدا حاضر بشوید. اگر نجات پیدا نکردید، بخاطر گناهانتان مورد داوری قرار خواهید گرفت.

و شاگردان درباره آن روزی که می‌آید سوال می‌کردند. آنها پرسیدند، "به ما بگـو که این امـور کی واقـع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟" (متی ۲۴:۳).

در اینجا مسیح نشانه‌های زیادی را به آنها ارائه می‌کند و من به تعدادی از آنها در اینجا اشاره می‌کنم.

I. اول، نشانه‌های زیست محیطی وجود دارند که نشان می‌دهند انتها نزدیک است.

عیسی گفت که چنین خواهد شد،

"و زلزله‌‌‌های عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد... و بر زمین تنگی و حیرت از برای امّت‌ها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود، زیرا قوات آسمان متزلزل خواهد شد" (لوقا ۲۶-۲۵ ،۲۱:۱۱).

فکرش را بکنید! عیسی گفت که قلب مردم ضعف کرده و از کار می‌افتد وقتی ببینند که چه اتفاقاتی "بر ربع مسکون" یعنی بر خشکیها می‌افتد. او گفت که اضطراب و ترس و دلهره و خوف عمیق بوجود می‌آید، بخاطر "آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود."

چند وقت پیش بود که دانشمندان حفره‌ای را در لایه اوزون بالای قطب شمال به بزرگی ایالت مین پیدا کردند. مجله تایم خبری را در این رابطه منتشر کرده بود – روی جلد هم دیده می‌شد – "ذوب بزرگ یخها. در حالیکه دما در منطقه قطب شمال افزایش پیدا می‌کند، موجی از سرما را به سراسر کره خاکی می‌فرستد." (Time magazine, September 4, 2000, pp. 52-56). تایم نوشته، "حتی ذوب جزئی می‌تواند شرایط آب و هوایی نیمکره شمالی را کاملا بهم بزند." دانشمندان زیادی نگران این هستند که ما دوباره وارد یک عصر یخبندان جدید بشویم. در این مقاله از مجله تایم، دکتر ریچارد الی، متخصص ژئوفیزیک از دانشگاه ایالتی پن، درباره "افت شدید دما خیلی (فراتر) از آن تغییراتی که در تاریخ ثبت شده و بر انسان تاثیر گذاشته" صحبت می‌کند. آیا این آخر کار نوع بشر خواهد بود؟ دکتر الی می‌گوید، "نه، ولی یک دوره بسیار آزار دهنده برای بشر خواهد بود. بسیار آزاردهنده."

زندگی پر از اسلحه و جنگ شده بود،
   و همه زیر دست و پا له شدند.
ایکاش همه آماده بودیم.
   (“I Wish We’d All Been Ready” by Larry Norman, 1947-2008).

شما آماده‌اید؟

دانشمندانی مثل دکتر الی از ترس در عذاب هستند

"از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود" (لوقا ۲۱:۲۶).

وقتی به ذوب یخهای قطب شمال نگاه می‌کنید و عصر یخبندانی که می‌گویند ممکن است بیخبر اتفاق بیافتد، یعنی در ۲۵ سال آینده، خیلی ترسناک است. وقتی متوجه می‌شوید که اپیدمی بیماری ایدز آفریقا را ساقط کرده و هیچ روزنه امیدی هم دیده نمی‌شود – خیلی ترسناک است. وقتی به ظهور مجدد سل مقاوم در برابر آنتی بیوتیکها و بیماریهای "مهیب" دیگر نگاه می‌کنید که هیچ داروی شناخته شده‌ای روی آنها اثر نمی‌کند – خیلی ترسناک است.

عجیب نیست که جوانهای زیادی از آینده می‌ترسند. یک آمار جدید نشان می‌دهد که ۸۰ درصد نوجوانهای حال حاضر فکر نمی‌کنند که آینده خوبی را پیش رو داشته باشند. این آمار نشان داده که این نوجوانها اغلب نگران مسائل زیست محیطی هستند، مثل ذوب یخهای قطب شمال و عصر یخبندان یا سیلابهایی که می‌تواند تولید کند.

جوانها از روی غریزه می‌دانند که دنیای ما وضع بدتری پیدا می‌کند. و این باعث ترس آنها می‌شود. وقتی زمانی بیاید که جنوب کالیفرنیا تمام سال یخبندان باشد، چکار می‌خواهید بکنید؟

"و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود" (لوقا ۲۱:۲۶).

جوانها واقعا نگران این هستند که نوع بشر دارد سیاره ما را از بین می‌برد. و من هم با آنها موافقم – کاملا موافقم!

من و همسرم یک روز در حیاط خانه‌مان ایستاده بودیم. من از همسرم پرسیدم، "آخرین باری که یک پروانه مونارک دیدی کی بود؟ آخرین باری که یک وزغ یا قورباغه دیدی کی بود؟ همه‌شان رفته‌اند – یا تقریبا دارند می‌روند." همسرم جواب داد، "آره، واقعا دنیا را به گند کشیدیم." یکنفر به من گفت، "آشیانه‌مان را به گند کشیدیم و دنیا را داریم از بین می‌بریم." متاسفانه، با او همعقیده هستم. کاملا حق با او بود.

و مسائل ترسناکی که در محیط زیست می‌بینیم و هر روز در روزنامه‌ها گزارش داده می‌شوند، نشانه‌هایی هستند از اینکه آخر دنیا و آمدن دوباره مسیح خیلی نزدیک است. کتاب مقدس می‌گوید، "خویشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی." وقت زیادی برای شما باقی نمانده که خودتان را آماده کنید! لری نورمن گفته،

زندگی پر از اسلحه و جنگ شده بود،
و همه زیر دست و پا له شدند.
ایکاش همه آماده بودیم.

شما آماده‌اید؟

به این دلیل است که باید به کلیسا بیایید و حالا مسیح را پیدا کنید! وقت زیادی برای این دنیا باقی نمانده. باید برای پیدا کردن مسیح، بازگشت کردن و در عمق این کلیسا فرو رفتن قبل از وقوع داوری عجله کنید. وقتی در مسیح باشید، خدا قول داده شما را محافظت کند و از خطر مصون نگهدارد.

پنهانم کن، ای نجات دهنده‌ام، پنهانم کن،
   تا توفان زندگی بگذرد؛
مرا بسوی پناهگاه امن هدایت فرما،
   روحم را سرانجام بپذیر!
(“Jesus, Lover of My Soul” by Charles Wesley, 1707-1788).

II. دوم، نشانه‌های نژادی وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک است.

لوقا ۲۱:۲۰ در این باره صحبت می‌کند،

"پس به ایشان گفت، قومی (واژه یونانی ethnos یا گروه قومی) با قومی (گروه قومی) و مملکتی (Basilean = گروه ملی) با مملکتی (گروه ملی) مقاومت خواهند کرد" (لوقا ۲۱:۱۰).

این حقیقتی است که امروزه شاهد آن هستیم. با تمام فناوری و علومی که در اختیار داریم نمی‌توانیم جلوی درگیریهای قومی بین نژادها و جنگهای بین ملتها را بگیریم. هر رئیس جمهوری سعی می‌کند بین اعراب و یهودیان صلح برقرار کند. ولی تمام رؤسای جمهورمان شکست می‌خورند! فقط وقتی مسیح برگردد بین تمام قبایل و گروههای قومی صلح برقرار می‌شود! فقط وقتی مسیح برگردد بین امتها و نژادها آشتی برقرار می‌کند. هیچکس دیگر نمی‌تواند اینکار را انجام بدهد – حتی ضدمسیح که می‌آید نمی‌تواند کاملا موفق بشود. فقط عیسی مسیح می‌تواند صلح بین نژادهای و اقوام و ملتهای مختلف ایجاد کند – یعنی وقتی که به زمین برمی‌گردد (و فقط آنموقع) بر زمین سلامتی واقعی و در میان مردم رضامندی خواهد بود!

زندگی پر از اسلحه و جنگ شده بود،
   و همه زیر دست و پا له شدند.
ایکاش همه آماده بودیم.

شما آماده‌اید؟

III. سوم، نشانه‌های ضدیهودی در همه جا وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک است.

دیوانه‌های زیادی هستند که از یهودیها متنفرند، یعنی از قوم برگزیده خدا روی زمین. متن مورد نظر ما در لوقا ۲۱ می‌گوید:

"و چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است (دور آنرا احاطه کرده اند)، آنگاه بدانید که خرابی آن رسیده است (نزدیک شده است)" (لوقا ۲۱:۲۰).

یهودستیزی، یا تنفر از یهودیان، در ایام آخر چنان شدت خواهد گرفت که سپاهیان عظیم امتها علیه قوم یهود در اورشلیم بلند خواهند شد و در پی نابودی آن برخواهند آمد، همانطور که هیتلر در جنگ جهانی دوم اینکار را انجام داد. ولی بنابر گفته کتاب مقدس، یهودیان قوم برگزیده خدا روی زمین هستند. کلام خدا می‌گوید،

"به خاطر اجداد محبوبند" (رومیان ۱۱:۲۸).

اگر بخاطر ابراهیم، موسی و انبیا نبود، امشب شما اینجا نبودید. به این دلیل است که باپتیستهای انجیل باور از جمله حامیان شدید اسرائیل هستند.

ولی کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در ایام آخر دنیا گناه آلود بر ضد یهودیان برخواهد گشت. خدا می‌گوید:

"و در آن روز، اورشلیم را برای جمیع قوم‌ها سنگی گران بار خواهم ساخت" (زکریا ۱۲:۳).

این اتفاق هم اکنون در حال روی دادن است. این نشانه‌ای است که ما الان در ایام آخر بسر می‌بریم.

زندگی پر از اسلحه و جنگ شده بود،
   و همه زیر دست و پا له شدند.
ایکاش همه آماده بودیم.

شما آماده‌اید؟

IV. و چهارم، نشانه‌های مذهبی وجود دارد – یعنی نشانه‌های فریبکاری در مذاهب کاذب که نشان می‌دهد انتها نزدیک است.

"گفت، احتیاط کنید که گمراه نشوید. زیرا که بسا به نام من آمده... پس از عقب ایشان مروید" (لوقا ۲۱:۸).

باز هم مسیح گفت:

"زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می‌کنند مسیح یا نبی هستند و نشانه‌ها و عجایب بزرگی انجام خواهند داد به طوری که اگر ممکن بود حتّی برگزیدگان خدا را هم گمراه می‌کردند‌" (متی ۲۴:۲۴).

بیشتر چیزهایی که روی شبکه تی بی ان می‌بینید – در این منطقه روی کانال ۱۷ است – یک فریبکاری است. بنی هین یک حقه باز است. جول آستین یک حقه باز است. بیشتر رادیو و تلویزیونهای بشارتی دوز و کلک هستند. به این دلیل است که فقط دکتر مک گی را توصیه می‌کنم و نه هیچ کس دیگر! من به این نو انجیلیون لطیف اعتماد ندارم!

"زیرا زمانی خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد، بلکه از امیال خودشان پیروی می‌کنند و برای خود معلمین بیشتری جمع خواهند کرد تا نصایحی را که خود دوست دارند از زبان آنها بشنوند‌" (دوم تیموتیوس ۴:۳).

آن نشانه همین حالا در جریان است! انتها نزدیک است!

V. پنجم، نشانه‌هایی از جفاهای مذهبی وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک است.

جفا و ستم علیه مسیحیان در سراسر دنیا به طرز بی‌سابقه‌ای در جریان است. برای نمونه، خیلی از مسیحیان در چین کمونیست باید در خفا دور هم جمع بشوند. لس آنجلس تایمز درباره سه نفر از صیادان جانها که از چین بخاطر اشاعه انجیل اخراج شدند گزارشی را منتشر کرده:

به گزارش یک گروه دست راستی، چین سه آمریکایی عضو کلیسای انجیلی (صیاد جانها) را که در یک گردهمایی عبادتی زیرزمینی در مرکز چین بازداشت کرده بود اخراج کرد. این گزارش... حاکی است که همراه با آنان یک گروه دوازده نفری از عبادت کنندگان چینی هم بازداشت و روانه زندان شدند. به گزارش مرکز اطلاعات حقوق بشر و جنبش آزادیخواه چین مستقر در هنگ کنگ، پنجاه نفر از دیگران پیروان... فرقه پروتستان در سه استان بازداشت شدند.

عیسی جفای گسترده علیه مسیحیان را که امروز شاهد آن هستیم پیشگویی کرد. او گفت،

"شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید‌. شما را برای محاکمه... به زندان خواهند انداخت‌" (لوقا ۲۱:۱۲).

بعد گفت که اگر مسیحی واقعی بشوید، حتی والدین و قوم و خویشان به شما آزار می‌رسانند. ما این را همینجا در لس آنجلس بارها شاهد بودیم. مسیح گفت:

"حتّی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت‌... و به خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما روی گردان خواهند شد‌" (لوقا ۱۷-۲۱:۱۶).

مسیح گفت که تعداد زیادی از والدین و دوستانتان واقعا بخاطر اینکه یک مسیحی واقعی می‌شوید از شما نفرت خواهند داشت. به این موضوع نخندید. این مسئله در مورد بخش عمده‌ای از دنیا صدق می‌کند. مسلمانان از ما متنفر هستند، ما را می‌کشند و خیلی جاها در این دنیا همین امشب مردم به زندان انداخته می‌شوند.

اول، همه سعی‌شان را می‌کنند که جلوی شما را از آمدن به این کلیسا و نجات پیدا کردن بگیرند. ولی اگر به آمدن به کلیسا ادامه بدهید و اگر نجات پیدا کنید، آنها از شما روی برمی‌گردانند و حتی نفرت پیدا می‌کنند. اگر ببینند که نمی‌توانند جلوی شما را بگیرند، بعد از چند ماه به این موضوع عادت می‌کنند.

ولی برای شما خرج خواهد داشت! اگر یک مسیحی واقعی بشوید، کسی خواهد بود که از این کار خوشش نمی‌آید! کسی خواهد بود که با شما مخالفت می‌کند! برای مسیحی واقعی شدن در این زمانه تاریک باید بهایی بپردازید. این یک نشانه است که ما در ایام آخر بسر می‌بریم.

زندگی پر از اسلحه و جنگ شده بود،
   و همه زیر دست و پا له شدند.
ایکاش همه آماده بودیم.

شما آماده‌اید؟

VI. و سرانجام، مسیح نشانه ششم را داد که به ما نشان بدهد به انتها نزدیک هستیم. من آن را "نشانه روانشناختی" خطاب می‌کنم.

مسیح گفت:

"پس خود را حفظ کنید مبادا دلهای شما از پُر خوری و مستی و اندیشه‌‌‌های دنیوی، سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید. زیرا که مثل دامی‌بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد" (لوقا ۳۵-۲۱:۳۴).

شخص جوانی که چند باری به کلیسا آمده بود گفت، "نمی‌توانم یکشنبه آینده بیایم. باید برای اسباب کشی به عمه‌ام کمک کنم." او شش روز وقت داشت که اینکار را انجام بدهد، ولی "باید" روز یکشنبه این اتفاق می‌افتاد. مشکلات زندگی بر او غلبه کرده بود. در این زمانه مردم بخاطر دلایل سبک و احمقانه‌ای به کلیسا نمی‌آیند. مسائل این دنیا فکر آنها را به خودشان مشغول می‌کند. و روز داوری خدا بی‌خبر بر آنها نازل می‌شود – یعنی وقتی که اصلا انتظارش را ندارند، انتها خواهد رسید!

زندگی پر از اسلحه و جنگ شده بود،
   و همه زیر دست و پا له شدند.
ایکاش همه آماده بودیم.

شما آماده‌اید؟

ممکن از مواد مخدر و روابط جنسی جان سالم بدر ببرید، ولی مسائل خانوادگی که گریبانگیرتان است دست و بالتان را می‌بندد. من در طی سالها دیده‌ام که این چیزها برای زوجهای جوان اتفاق افتاده.

و بعد عیسی گفت:

"پس در هر وقت دعا کرده، بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید" (لوقا ۲۱:۳۶).

و این کاری است که باید انجام بدهید تا برای آخر دنیا و داوری که می‌آید آماده باشید. سه کار هست که باید انجام بدهید:

(1) به این کلیسا بیایید. اگر اینکار را انجام ندهید، هیچ چیز دیگری به شما کمک نمی‌کند.

(2) پیش مسیح بیایید. او بخاطر گناهان شما مرد. با جسم از مردگان برخاست و قیام کرد. حالا در دست راست خدای زنده نشسته است. او بخاطر شما آنجاست. پس پیش او بیایید. به عیسی ایمان بیاورید و نجات پیدا کنید!

(3) نه تنها لازم است که به این کلیسا بیایید، نه تنها لازم است که پیش مسیح بیایید، بلکه لازم است که دعا بخوانید. عیسی گفت که دعا خواندن کلید یک زندگی موفق مسیحی در ایام آخر است.


شما چطور می‌خواهید از داوری آینده فرار کنید؟ کلام خدا می‌گوید، "[مسیح] گناه ما را بر دار بر خود گرفت" – یعنی بر صلیب. مسیح می‌تواند جانشین شما باشد. او بجای شما مجازات شد تا جزای گناه شما را روی صلیب پرداخت کند! مسیح خون گرانبهایش را روی آن صلیب ریخت. خونش می‌تواند تمام گناهتان را پاک کند – و وقتی انتها برسد آماده خواهید بود! از شما می‌خواهم که به عیسی مسیح همین امشب اعتماد کنید! چارلز وسلی گفته،

پنهانم کن، ای نجات دهنده ام، پنهانم کن،
   تا توفان زندگی بگذرد؛
مرا بسوی پناهگاه امن هدایت فرما،
   روحم را سرانجام بپذیر!

یک سرود انجیلی می‌گوید،

عیسی پاسخ دنیای امروز است،
برتر از او نیست، عیسی آن راه است!


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

امشب به عیسی اعتماد کنید و او شما را نجات خواهد داد! آمین.
سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).

طرح کلی

نشانه‌های ایام آخر

SIGNS OF THE LAST DAYS

دکتر ر. ل. هایمرز

"و نخست این را می‌دانید که در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نموده" (دوم پطرس ۳:۳).

I.   اول، نشانه‌های زیست محیطی وجود دارند که نشان می‌دهند انتها نزدیک است،
لوقا ۲۶-۲۵ ،۲۱:۱۱.

II.  دوم، نشانه‌های نژادی وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک است،
لوقا ۲۱:۱۰.

III. سوم، نشانه‌های ضدیهودی در همه جا وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک
است، لوقا ۲۱:۲۰؛ رومیان ۱۱:۲۸؛ زکریا ۱۲:۳.

IV. چهارم، نشانه‌های مذهبی وجود دارد – یعنی نشانه‌های فریبکاری در مذاهب
کاذب که نشان می‌دهد انتها نزدیک است، لوقا ۲۱:۸؛ متی ۲۴:۲۴؛ دوم
تیموتیوس ۳-۴:۲.

V.  پنجم، نشانه‌هایی از جفاهای مذهبی وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک است،
لوقا ۱۷-۱۶ ،۲۱:۱۲.

VI. ششم، "نشانه روانشناختی" وجود دارد که نشان می‌دهد انتها نزدیک است، لوقا ۳۶-۲۱:۳۴.