Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.


شاگردان و ارواح ناپاک

DISCIPLES AND DEMONS
(Farsi)

خطابه‌ی نوشته شده توسط دکتر ر. ل. هایمرز
و موعظه شده توسط کشیش جان سموئل کیگن
در کلیسای باپتیست لس آنجلس
صبح روز یکشنبه، ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۸
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 22, 2018

این سومین متن مطالعاتی است که درباره تعلیم شاگردان توسط مسیح ارائه می‌شود. همینطور که ما عیسی را از لحاظ چگونگی تعلیم دادن به شاگردانش دنبال می‌کنیم، یاد می‌گیریم که شاگردان را امروزه چطور تربیت کنیم.

عیسی شاگردانش را به روشی که امروز کلیساهای ما سعی می‌کنند جوانها را تربیت کنند، آموزش نداد. ما باید به روشی که عیسی شاگردسازی کرد خیلی دقت و توجه کنیم، چون او خیلی موفق بود و کلیساهای ما معمولا شکست می‌خورند. یکی از اشتباهات این زمانه این است که سعی می‌کنند شاگردان را قبل از اینکه به آنها یاد بدهیم شاگرد باشند، می‌خواهند بازگشت کنند. ولی عیسی قبل از آنکه شاگردانش تولد تازه داشته باشند، سه سال را صرف تعلیم و تربیت آنها کرد، (یوحنا ۲۰:۲۲؛ رجوع به ج. ورنان مک‌گی و تامس هیل). این یک تفاوت عمده میان نحوه کار عیسی و سعی و تلاشی است که ما امروزه به خرج می‌دهیم.

تفاوت عمده دیگر در موضوعاتی است که مسیح به شاگردانش درس می‌داد. از همان ابتدا عیسی آنها را صدا کرد و گفت، می‌خواهم "شما را صیاد مردم گردانم" (مرقس ۱:۱۷). او شاگردانش را با یک هدف عمده تربیت کرد – تا آنها بتوانند دیگران را شاگرد کنند. عیسی از همان ابتدا به آنها گفت که هدفش همین است. و این هدف من هم هست. من نمی‌خواهم به شما داستانهای کتاب مقدس را یاد بدهم، مثل کاری که در کلاسهای دینی یکشنبه حالا انجام می‌دهند. هدف من تربیت شما است که صیاد مردم بشوید، تا دیگران را پیروان مسیح کنید و گمشدگان را پیدا کنید. مسیح از همان ابتدا این را به آنها گفت (رجوع به مرقس ۲۰-۱:۱۶).

دومین چیزی که مسیح به آنها تعلیم داد این بود که چطور با شیطان و فرشتگانش برخورد کنند. به مرقس ۲۷-۱:۲۱ نگاه کنید.

"و چون وارد کفرناحوم شدند، بی تأمل در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، به تعلیم دادن شروع کرد، به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ایشان را مقتدرانه تعلیـم می‌داد نه ماننـد کاتبان. و در کنیسه ایشان شخصی بود که روح پلید داشت. ناگاه صیحه زده، گفت: ای عیسی ناصری ما را با تو چه کار است؟ آیا برای هلاک کردنِ ما آمدی؟ تو را می‌شناسم کیستی، ای قدوس خدا. عیسی به وی نهیب داده، گفت: خاموش شو و از او درآی! در ساعت آن روح خبیث او را مصروع نمود و به آواز بلند صدا زده، از او بیرون آمد. و همه متعجب شدند، بحدی که از همدیگر سؤال کرده، گفتند: این چیست و این چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نیز با قدرت امر می‌کند و اطاعتش می‌نمایند؟" (مرقس ۲۷-۱:۲۱).

نگاه کنید. دومین چیزی که مسیح به چهار تن از اولین شاگردانش تعلیم داد، برتری قدرتش بر شیطان و ارواح پلیدش بود. کتاب مقدس اصلاحات (ص. ۲۹۰) می‌گوید،

ارواح ناپاک و پلید همان فرشتگان سقوط کرده هستند... که شیطان را خدمت می‌کنند. وقتی آنها به شورش شیطان پیوستند، از آسمان رانده شدند... سپاه ارواح شیطان از فریبکاری و ناامید سازی به اشکال مختلف [استفاده می‌کند]. مخالفت با آنها نیازمند یک نبرد روحانی است (افسسیان ۱۸-۶:۱۰).

بعنوان یک شاگرد جدید، عیسی می‌خواهد که درباره شیطان و ارواحش اطلاعاتی داشته باشید. یکی از افرادی که عیسی با آنها رو در رو شد شخصی بود که به تسخیر روح ناپاک درآمده بود. در کتاب مقدس کینگ جیمز، واژه یونانی که ارواح ناپاک ترجمه شده "دیو" است. به مرقس ۱:۳۹ نگاه کنید،

"پس در تمام جلیل در کنایس ایشان وعظ می‌نمود و دیوها را اخراج می‌کرد" (مرقس ۱:۳۹).

با تبدیل شدن به شاگرد عیسی، باید از ارواح پلید اطرافتان آگاه باشید. ارواح پلید چشم مردم را نسبت به حقایق گفته شده در کلام خدا می‌بندند. این دیوها سعی می‌کنند که شما را بترسانند و جلوی آمدن شما به کلیسا را بگیرند. ارواح ناپاک از مسیحی شدن شما جلوگیری می‌کنند. دکتر تامس هیل گفته،

نباید فراموش کنیم که تسخیر شدن با روح ناپاک یک شکلی از بیماری روحی و روانی نیست. ارواح ناپاک، خادمان دیو اعظم یا همان شیطان هستند. آنها خادمان ابلیس هستند. وقتی وارد کسی بشوند، آن شخص را اسیر یا برده شیطان می‌کنند. تنها با قدرست عیسی است که می‌توان بر این ارواح چیره شد و به آن شخص آزادی بخشید (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary; note on Mark 1:21-28).

مردم با مصرف مواد مخدر، سحر و جادو و دیگر انواع سرکشی‌های عمیق علیه خدا به تسخیر این ارواح درمی‌آیند.

یک نفر شاید بگوید، "خب، من مواد مخدر استفاده نکردم، در هیچ سحر و جادویی هم شرکت نکردم، من این کارها را انجام ندادم." من خوشحالم که تا این حد در گناه پیش نرفتید. با اینحال، "رئیس قدرت هوا" (شیطان؛ افسسیان ۲:۲) بر روی ذهن شما کار کرده. از اینرو شیطان، "رئیس قدرت هوا،" ذهن بازگشت نکرده شما را به حرکت درمی‌آورد.

دومین چیزی که شیطان انجام می‌دهد این است که شما را نسبت به حقیقت نابینا می‌کند. به دوم قرنتیان ۴-۴:۳) گوش بدهید.

"لیکن اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است، که در ایشان خدای این جهان فهم‌‌‌های بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست، ایشان را روشن سازد" (قرنتیان ۴-۴:۳).

اصطلاح "خدای این جهان" به شکل بهتری به "خدای این عصر" ترجمه شده. شیطان خدای این عصر و روزگار است. شیطان "فهم بی ایمانشان" را نابینا کرده. شاید تعجب کنید که چرا انجیل مسیح را درک نمی‌کنید. جواب آن ساده است – خدای این روزگار [شیطان] افکار شما را کور کرده. ولی قوت مسیح خیلی بیشتر از شیطان یا تمام ارواحش است. به این دلیل است که مسیح به آسانی آن دیو در کفرناحوم را بیرون کرد. مسیح گفت، "خاموش شو و از او درآی" و دیو "از او بیرون آمد" (مرقس ۲۶ ،۱:۲۵).

اگر می‌خواهید که یک مسیحی واقعی و یک شاگرد عیسی باشید، مسیح باید کنترل شیطان از فکر و ذهنتان را بردارد. یکی از هیپی‌ها روزی به من گفت دکتر هایمرز، "من یک مغز دیگر لازم دارم که به من پیوند کنند." آنها دیگر شورش را درآورده بودند. چیزی که آن جوان لازم داشت این بود که عیسی ذهن و فکرش را پاک کند. روشی که عیسی با آن اینکار را انجام می‌دهد خیلی ساده است. او مغز شما را با کلام خدا شستشو می‌دهد – یعنی با کتاب مقدس. کتاب مقدس از "غسل آب بوسیله کلام" صحبت می‌کند (افسسیان ۵:۲۶). مزامیر ۱۱۹:۱۳۰ می‌گوید،

"کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند" (مزامیر ۱۱۹:۱۳۰).

آیا می‌خواهید که شاگرد عیسی بشوید؟ راه عملی آن برای شروع این است. یکی از خطابه‌های دکتر هایمرز را هر شب قبل از خوابیدن از روی وبسایتمان بخوانید. آدرس وبسایتمان این است www.sermonsfortheworld.com. اگر یکی از خطابه‌های دکتر هایمرز را هر شب قبل از خواب بخوانید، آیات کتاب مقدس و تفاسیر آن ذهن شما را پاک می‌کند و خیلی زود به عیسی اعتماد می‌کنید و نجات پیدا می‌کنید! لطفا بایستید و سرود شماره ۵ با عنوان "می‌دانم که کتاب مقدس درست است" را بخوانید.

می‌دانم که کتاب مقدس از سوی خدا فرستاد شد، عهد عتیق و هم عهد جدید؛
   الهام شده و مقدس، کلام زنده، می‌دانم که کتاب مقدس درست است.
می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم که کتاب مقدس درست است؛
   کل آن الهام شده از آسمان است، می‌دانم که کتاب مقدس درست است.

می‌دانم که کتاب مقدس تماما درست است، بخاطر آرامش درونی که من داد؛
   مرا می‌یابد، هر روزه تسلی می‌دهد و مرا بر گناه چیره می‌گرداند.
می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم که کتاب مقدس درست است؛
   کل آن الهام شده از آسمان است، می‌دانم که کتاب مقدس درست است.

گرچه دشمنان با روحی جسور منکر پیام کهن، ولی هنوز تازه‌اند،
   حقیقتش هر بار که گفته می‌شود شیرینتر است، می‌دانم که کتاب مقدس درست است.
می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم که کتاب مقدس درست است؛
   کل آن الهام شده از آسمان است، می‌دانم که کتاب مقدس درست است.
(“I Know the Bible is True” by Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).


هر وقت برای دکتر هایمرز مطلبی می نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را برای ایشان قید بفرمایید، در غیر اینصورت نمی تواند به شما جواب بدهد. اگر این خطابه شما را برکت داد، دکتر هایمرز می خواهد اینرا از طرف شما بشنود، ولی وقتی برای دکتر هایمرز می نویسید به او بگویید که اهل چه کشوری هستید. ایمیل دکتر هایمرز این است (اینجا را کلیک کنید) rlhymersjr@sbcglobal.net می توانید به هر زبانی برای دکتر هایمرز بنویسید، اما اگر می توانید به زبان انگلیسی بنویسید. اگر می خواهید با پست برای او بنویسید، آدرس او چنین است: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. می توانید با شماره تلفن ۰۴۵۲-۳۵۲ (۸۱۸) با او تماس بگیرید.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمرز را هر هفته در اینترنت به این آدرس بخوانید
www.sermonsfortheworld.com
روی "موعظه ها بفارسی" کلیک کنید.

متن دستنویس این خطابه ها از حق چاپ برخوردار نیست. شما می توانید بدون اجازه دکتر هایمرز از آنها استفاده
کنید. اما تمام پیامهای ویدیویی دکتر هایمرز و تمام ویدیوهای دیگر کلیسای ما، از حق چاپ برخوردارند و فقط با
گرفتن اجازه قابل استفاده هستند.

سرود تک نفره پیش از خطابه توسط آقای بنجامین کینکید گریفیت:
“I Know the Bible is True” (by Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).